Інформаційні картки

  

                                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                                          Рішенням сільської ради                                                                                                                                   від 11.06.2013 №24/7

 

Інформаційна картка адміністративної послуги

         Присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого майна  

_               Виконком Майданецької сільської ради___________

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Виконком Майданецької сільської ради

 20442Черкаська обл. Тальнівський  р-н, с.Майданецькевул. Леніна, 27   

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Прийом документів здійснюється:

понеділок-п’ятниця

з8.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Тел. (04731) 9-85-61,9-85-19      

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

п.п. 10 п.б статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

5.

Акти Кабінету Міністрів України

                                     _

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

                                         _

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

Рішення сільської ради від __________№___ «Про  Порядок присвоєння поштових адрес»

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

 п.п. 10 п.б статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"- облік  відповідно  до  закону  об'єктів нерухомого майна незалежно  від  форм власності;

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

   Для отримання адміністративної послуги до виконкому сільської ради  подається  заява.

До заяви додаються такі документи:

- для фізичної особи – копія паспорта;

- для юридичної особи та фізичної особи підприємця – копія свідоцтва про державну реєстрацію;

- копія правоустановчого документа, який підтверджує право власності (користування) на земельну ділянку;

- копія правовстановлюючого документа, який підтверджує право власності заявника на об’єкт нерухомого майна;

- документ, що засвідчує відповідність закінченого будівництва об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам;

- довідка Бюро технічної інвентаризації щодо відсутності зареєстрованого об’єкта нерухомості за вказаною адресою.

 

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

   Подання заяви та повного пакету документів до виконкому сільської ради .

   Прийом і перевірка комплектності документів;

   Реєстрація заяви;

   Прийняття рішення виконкому сільської ради.

  

11.

Платність (безоплатність) надання послуги

безоплатно

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

30 днів

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

   Відсутністьповного пакету документів, що підтверджують :

-право власності (користування) на земельну ділянку;

-  право власності заявника на об’єкт нерухомого майна;

-  відповідність закінченого будівництва об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам.

14.

Результати надання адміністративної послуги

Рішення виконавчого комітету сільської ради про присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого майна.

15.

Способи отримання відповіді

(результату)

Видача копіїї рішення виконавчого комітету сільської ради.

16.

Примітка

 

 

В.о.сільського голови                                                       Т.Драган

 

                                                                          

 

                     До виконавчого комітету

       Майданецької    сільської ради      

                     _________________________________

 

(прізвище, ініціали)

        ___________________________

                                                        (домашня адреса: населений пункт,

       ___________________

вулиця, № буд.)

 тел.____________________

моб.____________________

 

ЗАЯВА

              Просимо (прошу) присвоїти поштову адресу об’єкту нерухомого майна ( будинковолодінню) , щомною побудоване та введене в есплуатацію ( одержане в натурі відповідно до майнового свідоцтва).

 

До заяви додаю (необхідне підкреслити) :

- для фізичної особи – копія паспорта;

- для юридичної особи та фізичної особи підприємця – копія свідоцтва про державну реєстрацію;

- копія правоустановчого документа, який підтверджує право власності (користування) на земельну ділянку;

- копія правовстановлюючого документа, який підтверджує право власності заявника на об’єкт нерухомого майна;

- документ, що засвідчує відповідність закінченого будівництва об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам;

- довідка Бюро технічної інвентаризації щодо відсутності зареєстрованого об’єкта нерухомості за вказаною адресою

 

 

          Число                                                                                      Підпис

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                                            Рішенням сільської ради                                                                                                                             від 11.06.2013 №24/7

 

                                  Інформаційна картка адміністративної послуги

                      Надання в оренду майна комунальної власності______

_                        Майданецька сільська рада_____________________ 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

 Майданецька сільська рада

 20442Черкаська обл. Тальнівський  р-н, с.Майданецькевул. Леніна, 27   

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Прийом документів здійснюється:

понеділок-п’ятниця

з8.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Тел. (04731) 9-85-61,9-85-19      

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про оренду державного та комунального майна»

5.

Акти Кабінету Міністрів України

 Постанови Кабінету Міністрів від 04.10.1995р. №786 «Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна», від 10.08.1995 р. № 629 «Про затвердження Методики оцінки вартості об’єктів оренди»

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

                                         -

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

Рішення сільської ради від 11.06.2013№24/2 «Про  Порядок  проведенняконкурсу на право оренди комунального майнатериторіальної громади , Методики розрахунку,ставки орендної плати та порядок використанняплати за оренду комунального майна, форми типового договору оренди комунального майна»

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

 п.1 статті 9Закону України "Про оренду державного та комунального майна"-  порядок укладання договору оренди майна;

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

   Для отримання адміністративної послуги до  сільської ради  подається  заява.

1.До заяви додаються такі документи:

 1.1.Заяву про участь у конкурсі. Якщо учасник конкурсу вже подав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції (новий проект договору) відповідно до умов конкурсу;

1.2.Відомості про учасника конкурсу:

а) для учасників, які є юридичними особами:  - документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;  

- засвідчені в установленому порядку  копії установчих документів;

- відомості про фінансове становище (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;

- довідку від учасника конкурсу про те, що проти нього не порушено справу про банкрутство;

- звіт про екологічний аудит (у випадках, передбачених законодавством України);

б) для учасників, які є фізичними особами:

- копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;

- свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як  суб’єкта підприємницької діяльності;

- звіт про екологічний аудит (у випадках, передбачених законодавством України).

1.3. Зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (відображаються в проекті договору оренди).

 

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

   Подання заяви та повного пакету документів до  сільської ради .

   Прийом і перевірка комплектності документів;

   Реєстрація заяви;

   Проведення конкурсу ;

   Прийняття рішення  сільської ради про передачу переможцю конкурсу  комунального майна в оренду;

    Укладання договору оренди майна.

  

11.

Платність (безоплатність) надання послуги

безоплатно

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

30 днів

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

   Відсутністьповного пакету документів  та в разі, коли заявник не став переможцем конкурсу.

 

14.

Результати надання адміністративної послуги

Рішення сільської ради про передачу комунального майна в оренду та укладання договору оренди.

15.

Способи отримання відповіді

(результату)

Примірник договору оренди комунального майна.

16.

Примітка

 

 

В.о.сільського голови                                                        Т.Драган

 

 

 

 

 

                                              

 

  До  сесії Майданецької  сільської ради                                     _________________________________

(прізвище, ініціали)

        ___________________________

                                                          (домашня адреса: населений пункт,

       ___________________________

вулиця, № буд.)

                                                                                                                                                                                                     тел. ____________________

моб.____________________

 

ЗАЯВА

 

                      Прошу надати в порядку, передбаченому Законом України «Про оренду державного та комунального майна» в оренду терміном на _______ років приміщення колишньої сільської бані, що є комунальною власністю територіальної громади села.

              Планую відновити приміщення та використовувати його за цільовим призначенням.

 

До заяви додаю (необхідне підкреслити):

 1.1.Заяву про участь у конкурсі. Якщо учасник конкурсу вже подав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції (новий проект договору) відповідно до умов конкурсу;

1.2.Відомості про учасника конкурсу:

а) для учасників, які є юридичними особами:  - документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;  

- засвідчені в установленому порядку  копії установчих документів;

- відомості про фінансове становище (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;

- довідку від учасника конкурсу про те, що проти нього не порушено справу про банкрутство;

- звіт про екологічний аудит (у випадках, передбачених законодавством України);

б) для учасників, які є фізичними особами:

- копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;

- свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як  суб’єкта підприємницької діяльності;

- звіт про екологічний аудит (у випадках, передбачених законодавством України).

1.3. Зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (відображаються в проекті договору оренди).

 

            Дата                                                                                      Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                                             Рішенням сільської ради                                                                                                                                   від 11.06.2013 №24/7

 

Інформаційна картка адміністративної послуги

Видача свідоцтва на право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського  підприємства( майновий сертифікат)                                                                                             Виконком Майданецької сільської ради___ 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Виконком Майданецької сільської ради

 20442Черкаська обл. Тальнівський  р-н, с.Майданецькевул. Леніна, 27   

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Прийом документів здійснюється:

понеділок-п’ятниця

з8.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Тел. (04731) 9-85-61,9-85-19      

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Стаття 9 Закону України «Про колективне сільськогосподарське підприємство»

5.

Акти Кабінету Міністрів України

ПостановаКабінетуМіністрів України від 28 лютого 2001 року N  177 "Про  врегулювання  питань щодо забезпечення захисту майнових правселян  у  процесі  реформування   аграрного   сектору   економіки"

 

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

УказПрезидента     України  України  від

29 січня   2001  р.  N  62/2001   "Про  заходи  щодо

забезпечення захисту майнових прав селян  у  процесі  реформуванняаграрного  сектора  економіки",

Лист Міністерства аграрної політики N37-25-3-11/3923 від 05.05.2001Щодо порядку видачі, обліку та погашення Свідоцтва      про право власності на майновий пай члена коллективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат) 

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

                                         _

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

 Стаття 9 Закону України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» передбачає.

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

   Для отримання адміністративної послуги до виконкому сільської ради  подається  заява.

- заява ;

-  паспорт  або  інші  документи,  що

засвідчують особу громадянина;

-свідоцтво ( видане на ім’я спадкодавця);

 - документ, що підтверджує  правозаявника  на спадщину.

 

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

   Подання заяви та повного пакету документів до виконкому сільської ради .

   Прийом і перевірка комплектності документів;

   Реєстрація заяви;

   Підготовка Свідоцтва      про право власності на майновий пай члена коллективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат) ;

   Видача Свідоцтва заявнику, про що робиться відмітка в Книзі обліку Свідоцтв.

  

11.

Платність (безоплатність) надання послуги

безоплатно

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

 

12.

Строк надання адміністративної послуги

10 днів

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

   Відсутністьповного пакету документів, що підтверджують :

 - правозаявника  на спадщину;

-свідоцтво ( видане на ім’я спадкодавця);

- документи, що посвідчують особу.

14.

Результати надання адміністративної послуги

Свідоцтво, підписане сільським головою та скріплене печаткою.

15.

Способи отримання відповіді

(результату)

Видача Свідоцтва, про що робиться відмітка в Книзі обліку свідоцтв.

16.

Примітка

 

 

В.о.сільського голови                                                     Т.Драган

                                                               

 

 

                                                        До виконавчого комітету Майданецької 

                     сільської ради     

                     _________________________________    (прізвище, ініціали)

        ___________________________

                                                        (домашня адреса: населений пункт,

       ___________________________

вулиця, № буд.)

 тел.____________________

моб.____________________

 

ЗАЯВА

     Прошу видати мені Свідоцтво про право власності на майновий пай члена коллективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат) , як спадкоємцю померлої

_____________________________.

 

До заяви   додаю (необхідне підкреслити):

 -  паспорт  або  інші  документи,  що засвідчують особу громадянина;

 -  свідоцтво ( видане на ім’я спадкодавця);

 -  документ, що підтверджує  правозаявника  на спадщину.

 

                               

 

 

Число                                                                                                 Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                                          Рішенням сільської ради                                                                                                                             від 11.06.2013 №24/7

 

                                    Інформаційна картка адміністративної послуги

      Надання дозволу (ордеру) на видалення зелених насаджень_

_              Виконком Майданецької сільської ради_____________________ 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Виконком Майданецької сільської ради

 20442Черкаська обл. Тальнівський  р-н, с.Майданецькевул. Леніна, 27   

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Прийом документів здійснюється:

понеділок-п’ятниця

з8.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Тел. (04731) 9-85-61,9-85-19      

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Підпункт 2 пункту “б” частини 1 статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

5.

Акти Кабінету Міністрів України

 Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р. № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах»                                  

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та   житлово-комунального господарства  від12.05.2009  N 127 12.05.2009  N 127 «Про затвердження Методики визначення          відновної вартості зелених насаджень»  ( із змінами)                                       

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

Рішення виконавчого комітету сільської ради від __________№___ «Про  Порядокнадання дозволу (ордеру) на видалення зелених насаджень»

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Підпункт 2 пункту “б” частини 1 статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”пункт 3 статті 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;   постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р. № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах»                                  

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

   Для отримання адміністративної послуги до виконкому сільської ради  подається  заява.

    До заяви додаються такі документи:

1.1. При розміщенні дерев з порушенням будівельних норм, якщо це спричиняє руйнування будівель або інженерних мереж:

        - заява фізичних та юридичних осіб.

 1.2. Для відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затінюється деревами:

     - заява фізичних та юридичних осіб;

     - висновок санепідемстанції про заміри рівня освітлення в приміщенні.

  1.3. Для проведення ремонтних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередач, на трансформаторній підстанції і розподільчому пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікацій і кабельній електромережі:

    - заява фізичних та юридичних осіб;

    -проектно-кошторисна документація, погоджена в установленому порядку.

  1.4. Для видалення аварійних, сухостійних, фаутних дерев та інших зелених насаджень, а також самосійних і порослевих дерев:

    - заява фізичних та юридичних осіб.

 

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

   Подання заяви та повного пакету документів до виконкому сільської ради .

   Прийом і перевірка комплектності документів;

   Реєстрація заяви;

   Створенння комісії з обстеження зелених насаджень;

   Підписання комісією акта щодо обстеження зелених насаджень;

    Погодження акта обстеження зелених насаджень  територіальним органом навколишнього  природного середовища;

  Прийняття рішення виконкому сільської ради та    видача ордеру на видалення зелених насаджень.

  

11.

Платність (безоплатність) надання послуги

безоплатно

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

30 днів

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

   Неподання необхідних документів.

    Подані документи містять завідомо неправдиві відомості.   

     Оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам. 

     Відмова управління охорони навколишнього природного середовища  у підписанні  акта обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню.

14.

Результати надання адміністративної послуги

Рішення виконавчого комітету сільської ради про надання дозволу ( ордеру) на видалення зелених насаджень.

15.

Способи отримання відповіді

(результату)

Видача копіїї рішення ( ордеру) виконавчого комітету сільської ради .

16.

Примітка

 

 

В.о.сільського голови                                                           Т.Драган

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

                   До виконавчого комітету Майданецької сільської ради

   _________________________________

(прізвище, ініціали)

        ___________________________

                                                       (домашня адреса: населений пункт,

       ___________________________

вулиця, № буд.)

 тел.____________________

моб.____________________

 

ЗАЯВА

                       Прошу надати мені дозвіл ( ордер) на зрізання дерев в кількості ____штук вражених омелою на березі річки біля мого будинковолодіння за адресою _______________________.  Сухостійні дерева заважають мені в обробітку  земельної ділянки . Зрізані дерева передам  до сільської ради для використання  як паливо одиноким пристарілим громадянам.

 

До заяви додаю (необхідне підкреслити):

1.1. При розміщенні дерев з порушенням будівельних норм, якщо це спричиняє руйнування будівель або інженерних мереж:

        - заява фізичних та юридичних осіб.

 1.2. Для відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затінюється деревами:

     - заява фізичних та юридичних осіб;

     - висновок санепідемстанції про заміри рівня освітлення в приміщенні.

  1.3. Для проведення ремонтних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередач, на трансформаторній підстанції і розподільчому пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікацій і кабельній електромережі:

    - заява фізичних та юридичних осіб;

    -проектно-кошторисна документація, погоджена в установленому порядку.

  1.4. Для видалення аварійних, сухостійних, фаутних дерев та інших зелених насаджень, а також самосійних і порослевих дерев:

    - заява фізичних та юридичних осіб.

 

  Число                                                                                         Підпис

 

                                            

      

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                              Рішенням сільської ради                                                                                                                                    від 11.06.2013 №24/7

 

                                Інформаційна картка адміністративної послуги

                                           _     Реєстрація актів шлюбу___                                                                                                  

_             Виконком Майданецької сільської ради_____________________ 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Виконком Майданецької сільської ради

 20442Черкаська обл. Тальнівський  р-н, с.Майданецькевул. Леніна, 27   

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Прийом документів здійснюється:

понеділок-п’ятниця

з8.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Тел. (04731) 9-85-61,9-85-19      

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Сімейний кодекс України, Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»,

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 639 «Про затвердження переліків платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством юстиції, Державною реєстраційною службою та структурними підрозділами територіальних органів Міністерства юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби», Декрет Кабінету Міністрів України   від 21.01.1993 № 7-93 «Про державне мито»,

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Інструкція про порядок обчислення та справляння державного мита, затверджена наказом Міністерства фінансів від 07.07.2012    № 811, зареєстрована в Міністерстві юстиції 20.09.2012 за № 1623/21935, Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції         від 18.10.2000 № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24.12.2010      № 3307/5), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 18.10.2000 за № 719/4940.                                        

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

                               -

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Пункт 2 статті 6, стаття 14 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану».

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

   Для отримання адміністративної послуги до виконкому сільської ради  подається  заява, а також :

- рішення суду про зниження шлюбного віку (у разі звернення осіб віком 16-17 років);

- паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства);

- документ, що підтверджує припинення попереднього шлюбу (якщо шлюб повторний);

- документ, що підтверджує сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита;

- документ, що підтверджує причину скорочення строку державної реєстрації шлюбу (у разі порушення суб’єктом звернення питання державної реєстрації шлюбу до спливу місячного строку).

 

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

   Подання заяви та повного пакету документів до виконкому сільської ради ;

-      реєстрування  заяви;

-      ознайомлення  суб’єктів звернення з умовами та порядком державної реєстрації шлюбу, правами та обов’язками наречених, як майбутніх подружжя і батьків;

-      інформування  про можливість здійснення медичного обстеження;

-      призначення дати та часу  державної реєстрації шлюбу.

  

11.

Платність (безоплатність) надання послуги

 платно

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Інструкція про порядок обчислення та справляння державного мита, затверджена наказом Міністерства фінансів від 07.07.2012    № 811, зареєстрована в Міністерстві юстиції 20.09.2012 за № 1623/21935; Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 639 «Про затвердження переліків платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством юстиції, Державною реєстраційною службою та структурними підрозділами територіальних органів Міністерства юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби»,

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Суб’єкт звернення сплачує державне мито у розмірі 0,05 неоподаткованого мінімуму доходів громадян (0,85 грн.).

Державне мито сплачується через фінансові установи шляхом внесення коштів у готівковій формі до подання відповідної заяви.

Від сплати державного мита звільняються:

громадяни, віднесені до першої та другої категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

громадяни, віднесені до третьої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення не менше трьох років;

громадяни, віднесені до четвертої категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

            інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи; інваліди Iта IIгрупи.

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

 

12.

Строк надання адміністративної послуги

Видача суб’єкту звернення свідоцтва про шлюб здійснюється при державній реєстрації шлюбу.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

   У  державній  реєстрації  шлюбу  може бути

відмовлено, якщо:

 1) державна  реєстрація  суперечить   вимогам   законодавства України;

  2) державна  реєстрація  повинна  проводитися в іншому органі державної реєстрації актів цивільного стану;

 3) з проханням про державну реєстрацію звернулася недієздатна особа або особа, яка не має необхідних для цього повноважень.

14.

Результати надання адміністративної послуги

Отримання суб’єктом звернення свідоцтва про шлюб.

 

 

15.

Способи отримання відповіді

(результату)

Суб’єкт звернення отримує свідоцтво про шлюб після ознайомлення з відомостями, що містяться у ньому та відповідному актовому записі цивільного стану. Отримання свідоцтва засвідчується особистим підписом суб’єкта звернення.

16.

Примітка

 

 

В.о.сільського голови                                                             Т.Драган

 

 

 

 

 

 

                                                                         До виконавчого комітету                                                                                  Майданецької сільської ради                                                                      від_________________________

                                                              (прізвище, ім.»я, по батькові нареченого)

 

                                                                                                                                                                                              ___________________________

                                                                      (прізвище, ім.»я, по батькові нареченої)

 

Реєстрацію  шлюбу  призначено

на  “___”_____________ 20__ р. о _____ год. ___ хв.

___________________________________________

           (підпис  посадової  особи, яка  приймала  заяву)

Шлюб  зареєстрований ________________,актовий  запис № ____

                                          (число, місяць, рік)

 

Місце  для  квитанції

про сплату  державного мита 

                          

                                                                ЗАЯВА

                                               про  реєстрацію   шлюбу

 

               ВІН

                 ВОНА

1.Прізвище

 

 

2.Власне ім’я

 

 

3.По батькові

 

 

4. Дата та рік народження

   

   

 Вік

 

_____________________

 

______________________

5.Місце  народження (місто, село,  район, область,  держава)

 

 

 

6. Громадянство

 

 

7. Відношення до  військової  служби:

а) де перебуває на обліку;

б)назва  міста та номер поштової   скриньки  військової частини, де  служить

 

 

                       

 

Заяву  прийнято “___”___________20___ р.

та  зареєстровано   в  журналі за №______

 

 

ВІН

ВОНА

8. Сімейний  стан (у шлюбі не перебуває,  удівець ова),шлюб

 розірвано).

Назва документа, що  підтверджує припинення

попереднього  шлюбу ,  №  та дата складання  актового запису про розірвання шлюбу (смерть), назва  відділу реєстрації актів цивільно-

го стану, який  провадив відповідну  реєстрацію 

 

 

9. Місце постійного  про-

живання (адреса  повна

із зазначенням індексу)

 

 

 

10. Назва  документа , що  посвідчує  особу: паспорт або паспортний документ (його серія, номер, яким органом і коли  виданий)

 

 

 

 

Перешкод  до укладання   шлюбу  в  нас  немає.

Виявляючи  взаємну  згоду  на  вступ  до  шлюбу, просимо зареєструвати  його  в  установленому  законодавством  порядку.

       Після  реєстрації  шлюбу  бажаємо  мати  прізвище:

________________________                         ___________________                (чоловік)                                                                  (жінка)                                                              

     З умовами і порядком реєстрації шлюбу,  а також з  обов'язком 
     повідомити один одного про стан здоров'я ознайомлені.
     Права й  обов'язки  як  майбутніх  подружжя  і  батьків   нам 
     роз'яснено.
     Про відповідальність  за  надання  недостовірних   відомостей
     органу реєстрації актів цивільного стану попереджені. 
     (Місце для  заяви  про бажання наречених зареєструвати шлюб в 
урочистій обстановці; для відміток про отримання  направлення  на 
медичне обстеження або про відмову в цьому). 
 

Підписи         наречених:                        Він____________________

                                                                         ( дошлюбне  прізвище)            

  “___”_______________20___р.        Вона____________________

                                                                           ( дошлюбне   прізвище)      

 

  До заяви додаю (необхідне підкреслити):

  - рішення суду про зниження шлюбного віку (у разі звернення осіб віком 16-17 років);

- паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства);

- документ, що підтверджує припинення попереднього шлюбу (якщо шлюб повторний);

- документ, що підтверджує сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита;

- документ, що підтверджує причину скорочення строку державної реєстрації шлюбу (у разі порушення суб’єктом звернення питання державної реєстрації шлюбу до спливу місячного строку).

      

 

         

   Число                                                                            Підпис


 

 

 

 

                                                                                                         

 

             

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                                            Рішенням сільської ради                                                                                                                                   від 11.06.2013 №24/7

 

Інформаційна картка адміністративної послуги

                        _         Реєстрації актів народження_______

_        Виконком Майданецької сільської ради_____________________ 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Виконком Майданецької сільської ради

 20442Черкаська обл. Тальнівський  р-н, с.Майданецькевул. Леніна, 27   

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Прийом документів здійснюється:

понеділок-п’ятниця

з8.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Тел. (04731) 9-85-61,9-85-19      

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Сімейний кодекс України, Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 639 «Про затвердження переліків платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством юстиції, Державною реєстраційною службою та структурними підрозділами територіальних органів Міністерства юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби», Декрет Кабінету Міністрів України   від 21.01.1993 № 7-93 «Про державне мито»,

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

 Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції         від 18.10.2000 № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24.12.2010      № 3307/5), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 18.10.2000 за № 719/4940.                                        

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

                                   _

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

 Пункт 2 статті 6, стаття 13 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану».

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява(у випадках, встановлених законом) та документи :

- паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства)суб’єкта звернення;

- документ, виданий закладом охорони здоров’я, що підтверджує факт народження дитини;

- документ, виданий закладом охорони здоров’я, що підтверджує факт народження дитини або медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу - у разі народження дитини поза закладом охорони здоров’я;

- документ, виданий закладом охорони здоров’я, що підтверджує факт народження дитини,медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу, довідка з місця проживання дитини – у разі державної реєстрації народження дитини, яка досягла одного року і більше;

- документи, необхідні для визначення походження дитини від батьків,  передбачені статтями 121, 125, 135 Сімейного кодексу України.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

   Подання заяви та повного пакету документів до виконкому сільської ради .

   Прийом і перевірка комплектності документів;

   Реєстрація заяви;

   Складанняактовогозаписупро народження в   Реєстрі;

Формуваннясвідоцтвапро народження в Реєстрі та витягуз Реєстру про народження для отримання допомоги при народженні дитини;

Видачасвідоцтвапро народження  та витягуз Реєстру про народження для отримання допомоги при народженні дитини;

вносеннявідомостейдо алфавітної книги.   

11.

Платність (безоплатність) надання послуги

безоплатно

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

Свідоцтво про народження  видається суб’єкту при проведенні державної реєстрації народження.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

   Відмовляє у проведенні державної реєстрації народження та видачі свідоцтва, якщо:

- державна реєстрація народження суперечить вимогам законодавства України;

- державна реєстрація народження повинна проводитись в іншому органі державної реєстрації актів цивільного стану;

-  з проханням про державну реєстрацію народження звернулась недієздатна особа.

14.

Результати надання адміністративної послуги

Отримання суб’єктом зверненнясвідоцтва про народження.

15.

Способи отримання відповіді

(результату)

Суб’єкт звернення отримує свідоцтво про народження після ознайомлення з відомостями, що містяться у ньому та відповідному  актовому записі про народження. Отримання свідоцтва засвідчується особистим підписом суб’єкта звернення.

16.

Примітка

 

 

В.о.сільського голови                                                        Т.Драган

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

Відповідно до чинного законодавства подання заяви не передбачено

                            

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                              Рішенням сільської ради                                                                                                                                    

від 11.06.2013 №24/7

 

Інформаційна картка адміністративної послуги

                        _           Реєстрація актів смерті_______

_                          Виконком Майданецької сільської ради___________

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Виконком Майданецької сільської ради

 20442Черкаська обл. Тальнівський  р-н, с.Майданецькевул. Леніна, 27   

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Прийом документів здійснюється:

понеділок-п’ятниця

з8.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Тел. (04731) 9-85-61,9-85-19      

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»,

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 «Про державне мито», Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 639 «Про затвердження переліків платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством юстиції, Державною реєстраційною службою та структурними підрозділами територіальних органів Міністерства юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби»,                                     

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції         від 18.10.2000 № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24.12.2010     № 3307/5), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 18.10.2000 за  № 719/4940.

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

                                   _

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Стаття 17 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

   Для отримання адміністративної послуги до виконкому сільської ради  подається  :

- документ встановленої форми про смерть, виданий  закладом охорони здоров’я або судово – медичною установою;

-  або  рішення суду про встановлення факту смерті особи в певний час чи про оголошення її померлою;

-  паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця або особи без громадянства), пільгові посвідчення, військово-облікові документи померлого, паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця або особи без громадянства) суб’єкта звернення (у разі їх наявності).

 

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

   Подання  повного пакету документів до виконкому сільської ради .

   Прийом і перевірка комплектності документів;

   Направлення  запитів щодо перевірки факту державної реєстрації смерті за місцем настання смерті, за місцем останнього проживання померлого, за місцем поховання чи виявлення трупа у разі звернення для державної реєстрації смерті після закінчення одного року з дня настання смерті (у тому числі за допомогою засобів факсимільного зв’язку);

    Контроль своєчасного надходження відповіді на направлені запити;

    Складання актового запису про смерть в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян (далі – Реєстр), ознайомлення суб’єкта звернення з внесеними до нього відомостями;

    Формування  свідоцтва про смерть в Реєстрі та витяг з Реєстру для отримання допомоги на поховання;

    Внесення відомостей про свідоцтво про смерть до книги обліку бланків свідоцтв про смерть;

    Видача свідоцтва про смерть та витягу з Реєстру для отримання допомоги на поховання;

    Внесення відомостей до алфавітної книги.

  

11.

Платність (безоплатність) надання послуги

безоплатно

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

Свідоцтво про смерть видається суб’єкту звернення відділом державної реєстрації актів цивільного стану  при проведенні державної реєстрації смерті

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Відмовляє у проведенні державної реєстрації смерті та видачі свідоцтва, якщо:

-  державна реєстрація смерті суперечить вимогам законодавства України;

-  державна реєстрація смерті повинна проводитись в іншому органі державної реєстрації актів цивільного стану;

 -  з проханням про державну реєстрацію  смерті звернулась недієздатна особа. 

14.

Результати надання адміністративної послуги

Отримання суб’єктом звернення свідоцтва про смерть. 

15.

Способи отримання відповіді

(результату)

Суб’єкт звернення отримує свідоцтво про смерть після ознайомлення з відомостями, що містяться у ньому та  відповідному актовому записі про смерть. Отримання свідоцтва засвідчується особистим підписом суб’єкта звернення.

16.

Примітка

 

 

В.о.сільського голови                                               Т.Драган

                                                                                                                     

                                                  

     Відповідно до чинного законодавства подання заяви не передбачено 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                              Рішенням сільської ради                                                                                                                                    

від 11.06.2013 №24/7

 

Інформаційна картка адміністративної послуги

Видача довідки про  членство в особистому селянському господарстві та площу землі

_                             Виконком Майданецької сільської ради___ 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Виконком Майданецької сільської ради

 20442Черкаська обл. Тальнівський  р-н, с.Майданецькевул. Леніна, 27   

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Прийом документів здійснюється:

понеділок-п’ятниця

з8.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Тел. (04731) 9-85-61,9-85-19      

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про особисте селянське господарство»

5.

Акти Кабінету Міністрів України

                                         _

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

                                         _

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

                                          _

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Стаття 4 Закону України «Про особисте селянське господарство»

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

   Для отримання адміністративної послуги до виконкому сільської ради  подаються  такі документи:

-  Паспорт;

-  Ідентифікаційнийкод.

 

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

   Подання  повного пакету документів до виконкому сільської ради .

   Прийом і перевірка комплектності документів;

   Видача довідки про членство в особистому селянському господарстві та площу землі.

11.

Платність (безоплатність) надання послуги

безоплатно

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

У день звернення

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

   Недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання адміністративної послуги;

- документи, подані особою, яка не має на це повноважень; 

-відсутність необхідних документів.

14.

Результати надання адміністративної послуги

Довідка про членство в особистому селянському господарстві відповідно до Закону України «Про особисте селянське господарство»  видається після звірки у відповідних книгах. У довідці зазначається найменування адміністративного органу, адреса, вихідний номер та дата видачі довідки; прізвище, ім’я по батькові, адреса проживання заявника; номер особового рахунку та по господарської книги, на підставі якої видається довідка; площа земельної ділянки, назва установи куди видається довідка; посада, підпис, прізвище та ініціали керівника адміністративного органу .

15.

Способи отримання відповіді

(результату)

Видача довідки про ченство в особистому селянському господарстві та площу землі.

16.

Примітка

 

 

В.о.сільського голови                                                         Т.Драган

                                                                                                

 

 

Відповідно до чинного законодавства подання заяви не передбачено

 

                          

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                              Рішенням сільської ради                                                                                                                                    

від 11.06.2013 №24/7

 

Інформаційна картка адміністративної послуги

Погодження графіків роботи об’єктів торгівлі, побутових послуг, громадського   харчування

_                            Виконком Майданецької сільської ради__ 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Виконком Майданецької сільської ради

 20442Черкаська обл. Тальнівський  р-н, с.Майданецькевул. Леніна, 27   

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Прийом документів здійснюється:

понеділок-п’ятниця

з8.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Тел. (04731) 9-85-61,9-85-19      

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закони України „Про місцеве самоврядування в Україні” , ,,Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення ‘‘,,,Про захист прав споживачів‘‘

5.

Акти Кабінету Міністрів України

- п.13 Постанови Кабінету Міністрів України ,,Про затвердження Правил торгового обслуговування населення‘‘ від 15.06.2006 № 833,

-п.8 п.25 Постанови Кабінету Міністрів України ,,Про затвердження правил побутового обслуговування населення‘‘ від 16.05.1994    № 313,

 

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв‘язків і торгівлі України  ,,Про затвердження Правил роботи  дрібнороздрібної торговельної мережі,, від 08.07.1996 № 369                                                                               

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

                                         _

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

 п.п.9 п.‘‘а‘‘, п.п.4 п.‘‘б‘‘ статті 30, статті 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” , стаття 24 Закону України ,,Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення ‘‘

  стаття 17, стаття 20 Закону України ,,Про захист прав споживачів‘‘

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

   Для отримання адміністративної послуги до виконкому сільської ради  подається  заява.

До заяви додаються такі документи:

Стаціонарні об’єкти торгівлі та сфери послуг (розміщені вкапітальних будівлях та тимчасових спорудах для провадження підприємницької діяльності):

-   заява встановленого зразка із зазначенням бажаного режиму роботи;

- ксерокопія будь-якого документа, який доводить право користування приміщенням (свідоцтво на право власності або договір оренди /суборенди, тощо);

- ксерокопія рішення  ради та/або виконавчого комітету  ради про дозвіл на розміщення тимчасових споруд (у випадку використання тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

 - копія паспорту прив’язки тимчасової споруди або відповідний документ, передбачений чинним законодавством.

- витяг з реєстру суб»єктів підприємницької діяльності

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

   Подання заяви та повного пакету документів до виконкому сільської ради .

   Прийом і перевірка комплектності документів;

   Реєстрація заяви;

   Прийняття рішення виконкому сільської ради.

  

11.

Платність (безоплатність) надання послуги

безоплатно

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

30 днів

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

   Відсутністьповного пакету документів, що підтверджують :

- відповідність відомостей у документах щодо розташування, належності об’єкта.

- подання органів державного контролю і нагляду, правоохоронних органів стосовно обмеження режиму роботи об’єктів торгівлі, сфери послуг.

    У разі відмови надсилається лист суб’єкту господарювання з указанням обґрунтованих підстав відмови та пропозиції встановлення іншого режиму роботи.

14.

Результати надання адміністративної послуги

Рішення виконавчого комітету сільської ради про погодження графіків роботи.

15.

Способи отримання відповіді

(результату)

Видача суб’єкту звернення копіїї рішення виконавчого комітету сільської ради .

16.

Примітка

 

                                                                                                                                               

В.о.сільського голови                                                       Т.Драган

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             До виконавчого комітету             Майданецької  сільської ради         _________________________________

(прізвище, ініціали)

                                                                _____________________________________

                                                    (домашня адреса: населений пункт,

       ___________________________

вулиця, № буд.)

 тел.____________________

моб.____________________

 

ЗАЯВА

    Прошу погодити графік роботи мого магазину «Продукти» з 8.00 години до 20.00 години щодня без вихідних.

До заяви додаю (необхідне підкреслити): 

Стаціонарні об’єкти торгівлі та сфери послуг (розміщені вкапітальних будівлях та тимчасових спорудах для провадження підприємницької діяльності):

-   заява встановленого зразка із зазначенням бажаного режиму роботи;

-    ксерокопія будь-якого документа, який доводить право користування приміщенням (свідоцтво на право власності або договір оренди /суборенди, тощо);

-   ксерокопія рішення  ради та/або виконавчого комітету  ради про дозвіл на розміщення тимчасових споруд (у випадку використання тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

 -    копія паспорту прив’язки тимчасової споруди або відповідний документ, передбачений чинним законодавством

- витяг з реєстру суб»єктів підприємницької діяльності

 

Число                                                                                    Підпис

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕННО

                                                                                                                              Рішенням сільської ради                                                                                                                                    

від 11.06.2013 №24/7

 

Інформаційна картка адміністративної послуги

    Взяття на облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов

_                 Виконком Майданецької сільської ради_______

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Виконком Майданецької сільської ради

 20442Черкаська обл. Тальнівський  р-н, с.Майданецькевул. Леніна, 27   

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Прийом документів здійснюється:

понеділок-п’ятниця

з8.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Тел. (04731) 9-85-61,9-85-19      

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",  Житловий кодекс Української  РСР

5.

Акти Кабінету Міністрів України

 Постанова Ради Міністрів №470 від 11.12.1983р. «Правила обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов»

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

                                         _

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

                                         _

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

П.п.2 п.а статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"- облік громадян , які потребують поліпшення житлових умов .

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

   Для отримання адміністративної послуги до виконкому сільської ради  подається  заява.

1.1.До заяви додаються такі документи:

1.2. Довідка з місця проживання про склад сім`ї та реєстрації.

1.3. Довідка  про наявність власності.

1.4. Довідки з місця роботи всіх членів сім`ї (хто те працює – з центра зайнятості).

1.5. Акт обстеження житлових умов.

1.6. Копії документів про пільги.

1.7. Копії паспортів (1,2,11) всіх членів сім`ї.

1.8. Копії ідентифікаційних кодів всіх членів сім`ї.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

   Подання особисто  заяви та повного пакету документів до виконкому сільської ради .

   Прийом і перевірка комплектності документів;

   Реєстрація заяви;

   Прийняття рішення виконкому сільської ради та взяття на квартирний  облік .

  

11.

Платність (безоплатність) надання послуги

безоплатно

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

30 днів

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

   Відсутністьповного пакету документів.

   Громадяни, які штучно погіршили житлові умови  шляхом  обміну займаного жилого приміщення, його псування або руйнування, відчуження придатного і достатнього  за  розміром  для  проживання жилого будинку  (частини  будинку),  а  також  громадяни,  у  яких потреба в поліпшенні житлових  умов  виникла  внаслідок  вилучення жилого  приміщення, використовуваного  для  одержання  нетрудових доходів , не беруться на облік  потребуючих  поліпшення житлових умов протягом п'яти років з моменту  погіршення  житлових умов.

   Не беруться на облік  потребуючих  поліпшення  житлових  умов працездатні особи, які не займаються суспільно корисною працею.   

14.

Результати надання адміністративної послуги

Рішення виконавчого комітету сільської ради про взяття на облік потребуючих поліпшення житлових умов

15.

Способи отримання відповіді

(результату)

Видача копіїї рішення виконавчого комітету сільської ради про взяття на облік потребуючих поліпшення житлових умов.

16.

Примітка

 

 

В.о.сільського голови                                                Т.Драган

 

 

 

 

 

До виконавчого комітету Майданецької    сільської ради _________________________________

(прізвище, ініціали)

        ___________________________

                                                          (домашня адреса: населений пункт,

       ___________________________

вулиця, № буд.)

 тел.____________________

моб.____________________

 

                                                           З А Я В А

       Відповідно до статтей 39, 46 Житлового Кодексу УРСР , я як дитина позбавлена  батьківського піклування, яка досягла 16 років, зареєстрована за адресою_________________, навчаюсь в ____________________________, за походженням із села ____________, прошу взяти  мене на облік громадян, які потребують поліпшення  житлових умов , для позачергового отримання житла .

      До заяви додаю (необхідне підкреслити): .

1. Довідка з місця проживання про склад сім`ї та реєстрації.

2. Довідка  про наявність власності.

3. Довідки з місця роботи всіх членів сім`ї (хто те працює – з центра зайнятості).

4. Акт обстеження житлових умов.

5. Копії документів про пільги.

6. Копії паспортів (1,2,11) всіх членів сім`ї.

7. Копії ідентифікаційних кодів всіх членів сім`ї.

 

 

 

Число                                                                                               Підпис

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                              Рішенням сільської ради                                                                                                                                    

від 11.06.2013 №24/7

 

Інформаційна картка адміністративної послуги

           Підготовка клопотання про присвоєння почесного звання «Мати-героїня»

_                      Виконком Майданецької сільської ради__________

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Виконком Майданецької сільської ради

 20442Черкаська обл. Тальнівський  р-н, с.Майданецькевул. Леніна, 27   

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Прийом документів здійснюється:

понеділок-п’ятниця

з8.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Тел. (04731) 9-85-61,9-85-19      

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Стаття 39 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Указ Президента України від 29.06.2001р. № 476/2001 «Про почесні звання України» (зі змінами)

5.

Акти Кабінету Міністрів України

                                         _

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

                                         _

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

                                         _

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

 Стаття 39 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",Указ Президента України від 29.06.2001р. № 476/2001 «Про почесні звання України» (зі змінами)  - підняття клопотань про присвоєння почесних звань.Почесне звання України «Мати-героїня» присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених в установленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей в сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

   Для отримання адміністративної послуги до виконкому сільської ради  подаються такі документи:

а) заява;

б) копія паспорта матері (1,2,11 стор.);

в) копії свідоцтв про народження дітей;

г) характеристика на дітей з місця навчання, роботи;

д) характеристика на матір з місця роботи;

ж) автобіографія матері;

з) довідка про склад сім’ї;

е)витяг з протоколів засідань трудових колективів підприємств, установ, організацій, на яких було прийнято рішення про висунення кандидатуридо відзначення почесним званням «Мати-героїня».

 

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

   Подання заяви та повного пакету документів до виконкому сільської ради .

   Прийом і перевірка комплектності документів;

   Реєстрація заяви;

   Прийняття рішення виконкому сільської ради про підготовку клопотання про присвоєння почесного звання «Мати-героїня»;

  Направлення  клопотання до вищестоящих органів, уповноважених присвоювати почесні звання.

  

11.

Платність (безоплатність) надання послуги

безоплатно

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

30 днів

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

а) неподання  документів,  необхідних  для  надання послуги;

 б) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;

 в) підписання заяви та документів особою, яка не має на це повноважень;

г) відсутність підстав для підготовки клопотання про присвоєння почесного звання «Мати-героїня».   Відповідно до листа Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 09.06.2009 р. №4.1/6399 виконкоми сільських  рад не мають підстав для порушення клопотання щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» матерям, діти яких були засуджені умовно, або знаходились в місцях позбавлення волі, а також без поважних причин (інвалідність дитини, за станом здоров’я тощо), виховувались в інтернатних закладах, або знаходились під опікою.

14.

Результати надання адміністративної послуги

Рішення виконавчого комітету сільської ради про підняття клопотання  про присвоєння почесного звання «Мати- героїня».

Підготовка та подання клопатання  до вищестоящих органів, уповноважених присвоювати почесні звання.

15.

Способи отримання відповіді

(результату)

Особисто повідомляється суб’єкту звернення про подання клопатання  до вищестоящих органів, уповноважених присвоювати почесні звання. В разі відмови письмово повідомляються причини.

16.

Примітка

 

 

В.о.сільського голови                                                        Т.Драган

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

До виконавчого комітету Майджанецької    сільської ради _________________________________

(прізвище, ініціали)

        ___________________________

                                                       (домашня адреса: населений пункт,

       ___________________________

вулиця, № буд.)

 тел.____________________

моб.____________________

 

ЗАЯВА

          В зв’язку з тим, що я народила та виховала до восьмирічного віку п’ятеро дітей та,  враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей в сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей,  прошу підняти клопотання про  присвоєння мені почесного звання «Мати-героїня»

   

 

До заяви додаю (необхідне підкреслити):

                               1.  копія паспорта  (1,2,11 стор.);

                               2.копії свідоцтв про народження дітей;

                               3.характеристика на дітей з місця навчання, роботи;

                               4.характеристика на матір з місця роботи;

                               5.автобіографія матері;

                               6.довідка про склад сім’ї;

                               7. витяг з протоколів засідань трудових колективів підприємств, установ, організацій, на яких було прийнято рішення про висунення кандидатуридо відзначення почесним званням «Мати-героїня».

 

 

 

Число                                                                                    Підпис

 

                                            

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                              Рішенням сільської ради                                                                                                                                   

 від 11.06.2013 №24/7

 

                            Інформаційна картка адміністративної послуги

Видача довідки про склад сім ’ ї або зареєстрованих у житловому приміщені(будинку) осіб

_                          Виконком Майданецької сільської ради___ 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Виконком Майданецької сільської ради

 20442Черкаська обл. Тальнівський  р-н, с.Майданецькевул. Леніна, 27   

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Прийом документів здійснюється:

понеділок-п’ятниця

з8.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Тел. (04731) 9-85-61,9-85-19      

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закони України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»,  «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» ,  «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

5.

Акти Кабінету Міністрів України

 Постанова Кабінету Міністрів України № 848 від 21.10. 1995 р. (зі змінами), «Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»,

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

                                         _

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

                                         _

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

 

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

   Для отримання адміністративної послуги до виконкому сільської ради  звертаються з усною  заявою .До усної заяви додаються такі документи:

-  паспорт;

-  ідентифікаційний  код;

-  будинкову  книгу .

 

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

   Подання усної  заяви та документів  здійснюється особисто .

   Прийом і перевірка комплектності документів;

   Підготовка та видача довідки.

11.

Платність (безоплатність) надання послуги

   безоплатно

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

В день звернення.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

   Відсутністьповного пакету документів.

 

14.

Результати надання адміністративної послуги

Довідка про склад сім ’ ї або зареєстрованих у житловому приміщені(будинку) осіб                                                                              

 

15.

Способи отримання відповіді

(результату)

Видача довідки про склад сім ’ ї або зареєстрованих у житловому приміщені(будинку) осіб особисто   суб’єкту звернення.                                                                           

 

16.

Примітка

 

 

В.о.сільського голови                                                      Т.Драган

                                                                                                                     

 

 

 

Відповідно до чинного законодавства подання заяви не передбачено

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                              Рішенням сільської ради                                                                                                                                   

 від 11.06.2013 №24/7

 

Інформаційна картка адміністративної послуги

Рішення про передачу у власність , оренду чи постійне користування земельної ділянки комунальної власності                                                    

_                     Майданецька сільська рада_____________________

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

 Майданецька сільська рада

 20442Черкаська обл. Тальнівський  р-н, с.Майданецькевул. Леніна, 27   

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Прийом документів здійснюється:

понеділок-п’ятниця

з8.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Тел. (04731) 9-85-61,9-85-19      

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Статті 12, 118, 119,122, 123, 124, 134, 186, 186-1 Земельного кодексу України,ЗакониУкраїни «Про землеустрій»,  «Про Державний земельний кадастр», «Про оренду землі».

5.

Акти Кабінету Міністрів України

                                        _

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

                                         _

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

Рішення сільської ради від 11.06.2013№24/5 «Про  Порядок передачі (надання)земельних ділянок в користуванняабо у власність із земель комунальної власності територіальної громади»

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

 Статті 12, 122 Земельного кодексу України

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

 1.Для отримання адміністративної послуги суб’єктом звернення подається клопотання, у якому зазначаються орієнтовний розмір земельної ділянки та її цільове  призначення;

2. копія  установчих  документів  для юридичної особи,  а для громадянина - копія документа, що посвідчує особу та копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності ( у разі наявності);

3. графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної   ділянки;

 4. копія документу, що підтверджує факт наявності обставин, передбачених ч. 2 ст. 134 Земельного кодексу України ( у разі їх наявності);

5.  проект відведення земельної ділянки,

6. для громадянина - довідка про наявність у власності чи користуванні земельної ділянки з зазначенням її площі та цільового призначення

7. технічна документаціящодо грошової оцінки землі.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

   Подання заяви та повного пакету документів до  сільської ради особисто або надіслана поштою.

   Прийом і перевірка комплектності документів;

   Реєстрація заяви;

   Прийняття рішення сільської ради.

  

11.

Платність (безоплатність) надання послуги

безоплатно

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

30 днів

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 - документи на затвердження проекту відведення земельної ділянки  надані в неповному обсязі;

- термін дії наданих документів є недійсним на момент затвердження проекту відведення.

14.

Результати надання адміністративної послуги

Рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності або лист з обґрунтуванням причин відмови

15.

Способи отримання відповіді

(результату)

Видача копіїї рішення  сільської ради та укладання договору оренди земельної ділянки( у випадках надання в оренду).

16.

Примітка

 

 

В.о.сільського голови                                                         Т.Драган

 

 

                                                          

 

До сесії Майданецької    сільської ради _________________________________

(прізвище, ініціали)

        ___________________________

                                                       (домашня адреса: населений пункт,

       __________________________

вулиця, № буд.)

 тел.____________________

моб.____________________

 

ЗАЯВА

 

              Відповідно до проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки, прошу надати мені земельну ділянку площею________га, що розташована в межах села ______________________ за адресою_____________________________ у власність  або на умовах оренди, терміном на _______років для ведення особистого селянського господарства, з  орендною платою _________грн.

До заяви додаю (необхідне підкреслити):

1.копія  установчих  документів  для юридичної особи,  а для громадянина - копія документа, що посвідчує особута копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності ( у разі наявності);

2. графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної   ділянки;

3. копія документу, що підтверджує факт наявності обставин, передбачених ч. 2 ст. 134 Земельного кодексу України ( у разі їх наявності);

4.  проект відведення земельної ділянки,

5. для громадянина - довідка про наявність у власності чи користуванні земельної ділянки з зазначенням її площі та цільового призначення

6. технічна документаціящодо грошової оцінки землі.

 

Число                                                                                    Підпис

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                              Рішенням сільської ради                                                                                                                                   

 від 11.06.2013 №24/7

 

Інформаційна картка адміністративної послуги

Видача копії рішення або витягу з рішення виконавчого комітету, копія протоколу або витягу з протоколу чи рішення ради, копія розпорядження сільського голови

_          Виконком Майданецької сільської ради________________

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Виконком Майданецької сільської ради

 20442Черкаська обл. Тальнівський  р-н, с.Майданецькевул. Леніна, 27   

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Прийом документів здійснюється:

понеділок-п’ятниця

з8.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Тел. (04731) 9-85-61,9-85-19      

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закони України "Про звернення громадян"," Про інформацію".

5.

Акти Кабінету Міністрів України

                                     _

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

                                     _

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

Рішення виконкому сільської ради від 16/01/2013№07 »Про затвердження нової редакції Інструкції з діловодства сільської ради»

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Стаття 15 Закону України "Про звернення громадян".

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

   Для отримання адміністративної послуги до виконкому сільської ради  подається усна   заява.

До усної  заяви додаються такі документи:

- для фізичної особи – копія паспорта;

- для юридичної особи та фізичної особи підприємця – копія свідоцтва про державну реєстрацію.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

   Подання усної  заяви та документа, що посвідчує особу заявника.

   Підготовка  та видача копії рішення або витягу з рішення виконавчого комітету, копія протоколу або витягу з протоколу чи рішення ради, копія розпорядження сільського голови.

 

11.

Платність (безоплатність) надання послуги

безоплатно

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

15 днів

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Адміністративна послуга  не  стосується  конкретно  одержувача послуги, або  містить інформацію, яка не підлягає поширенню відповідно до Закону України      " Про інформацію".

14.

Результати надання адміністративної послуги

Копії рішення або витягу з рішення виконавчого комітету, копія протоколу або витягу з протоколу чи рішення ради, копія розпорядження сільського голови

 

15.

Способи отримання відповіді

(результату)

Особисто або поштою.

16.

Примітка

 

 

В.о.сільського голови                                                         Т.Драган

                                                                                             

 

 

Відповідно до чинного законодавства подання заяви не передбачено

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                              Рішенням сільської ради                                                                                                                                  

  від 11.06.2013 №24/7

 

Інформаційна картка адміністративної послуги

 Рішення про припинення договора оренди земельної ділянки _комунальної власності   

_                        Майданецька сільська рада_____________________ 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

 Майданецька сільська рада

 20442Черкаська обл. Тальнівський  р-н, с.Майданецькевул. Леніна, 27   

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Прийом документів здійснюється:

понеділок-п’ятниця

з8.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Тел. (04731) 9-85-61, 9-85-19      

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Земельний кодекс України, Закони України «Про землеустрій», «Про оренду землі»

5.

Акти Кабінету Міністрів України

                                     _

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

                                         _

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

Рішення сільської ради від 11.06.2013№24/5«Пропорядок передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність із земель комунальної власності територіальної громади»

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

 Стаття 32 Закону України «Про оренду землі»

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

   Для отримання адміністративної послуги до  сільської ради  подається  заява.

До заяви додаються такі документи:

- копія договору оренди;

- довідка з реєстраційної служби  про підтвердження права власності на нерухоме майно (у разі його наявності);

1.2.Для юридичних осіб:

 - свідоцтво про державну реєстрацію підприємства ;

 1.3.Для фізичних осіб:

 - копія паспорта (1, 2 сторінка і прописка)

 - довідка з  об’єднаної державної податкової інспекції про відсутність заборгованості з орендної плати.

 

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

  Громадянин, який має намір розірвати договір оренди землі, особисто, через уповноважений ним орган чи особу або поштовим відправленням звертається до сільської ради з заявою про розірвання договору оренди землі за встановленою формою та надає документи, визначені у пункті 9;

   Прийом і перевірка комплектності документів;

   Реєстрація заяви;

   Прийняття рішення  сільської ради.

  

11.

Платність (безоплатність) надання послуги

безоплатно

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

30 днів

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

   Відсутністьповного пакету документів.

 

14.

Результати надання адміністративної послуги

Рішення сільської ради про  припинення договору оренди земельної ділянки _комунальної власності  

15.

Способи отримання відповіді

(результату)

Видача копії рішення  сільської ради за особистим зверненням .

16.

Примітка

 

 

В.о.сільського голови                                                           Т.Драган

 

 

 

 

                                                                           

 

До сесії Майданецької  сільської ради _________________________________

(прізвище, ініціали)

        ___________________________

                                                       (домашня адреса: населений пункт,

       ___________________________

вулиця, № буд.)

 тел.____________________

моб.____________________

 

ЗАЯВА

     Відповідно до статті 32 Закону України «Про оренду землі», прошу припинити договір оренди земельної ділянки комунальної власності від ____________, площею ________га,  шляхом його розірвання за погодженням сторін з _______________.

 

До заяви додаю (необхідне підкреслити):

- копія договору оренди;

- довідка з реєстраційної служби  про підтвердження права власності на нерухоме майно (у разі його наявності);

1.2.Для юридичних осіб:

 - свідоцтво про державну реєстрацію підприємства ;

 1.3.Для фізичних осіб:

 - копія паспорта (1, 2 сторінка і прописка)

 - довідка з  об’єднаної державної податкової інспекції про відсутність заборгованості з орендної плати.

 

 

Число                                                                                    Підпис

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                                             Рішенням сільської ради                                                                                                                                 від 11.06.2013 №24/7

 

 

Інформаційна картка адміністративної послуги

Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності___

Майданецька сільська рада

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

 Майданецька сільська рада

 20442Черкаська обл. Тальнівський  р-н, с.Майданецькевул. Леніна, 27   

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Прийом документів здійснюється:

понеділок-п’ятниця

з8.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Тел. (04731) 9-85-61,9-85-19      

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Земельний кодекс України

5.

Акти Кабінету Міністрів України

                                     _

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

                                         _

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

Рішення сільської ради від 11.06.2013№24/5 «Про  Порядок передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність із земель комунальної власності територіальної громади»

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

 Статті 12, 81, 116,118,121,186 Земельного кодексу України ,

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

   Для отримання адміністративної послуги до  сільської ради подається  заява та проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності.

 

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

   Подання заяви та повного пакету документів до  сільської ради .

   Прийом і перевірка комплектності документів;

   Реєстрація заяви;

   Прийняття рішення сесії  сільської ради.

  

11.

Платність (безоплатність) надання послуги

безоплатно

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

30 днів

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

   Невідповідність проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових  актів.

14.

Результати надання адміністративної послуги

Рішення сесії сільської ради про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

15.

Способи отримання відповіді

(результату)

Видача копіїї рішення  сільської ради.

16.

Примітка

 

 

В.о.сільського голови                                                            Т.Драган

 

 

 

 

                                                              До сесії Майданецької сільської ради        

                                                                                   _________________________________

(прізвище, ініціали)

        ___________________________

                                                         (домашня адреса: населений пункт,

       ___________________________

вулиця, № буд.)

 тел.____________________

моб.____________________

 

ЗАЯВА

 

     Прошу розглянути розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею __________га, розташовану в ____________для ведення особистого селянськогогосподарства  та затвердити його на пленарному засіданні.

 

До заяви додаю: 1.Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності.

 

 

 

Число                                                                                    Підпис