Технологічні картки

 

                                                                                                                                                                                                              Додаток 3

                                                                                                                                                                                                             До рішення ради

                                                                                                                                                                                                             Від11/06/2013№24/7                                                                                                                                                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               Рішення сільської ради

                                                                              11.06.2013 №24/7

 

Технологічна картка адміністративної послуги

               Присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого майна_                        (назва адміністративної  послуги)

Етапи опрацювання звернення про надання адмінпослуги

Відповідальна посадова особа суб’єкта надання адмінпослуги  

Дія

Задіяні структурні  підрозділи

Термін виконання (днів)

В

У

П

З

1.Реєстрація звернення суб’єкта звернення

1.1. Для надання адміністративної послуги подається заява щодо присвоєння поштової адреси:

До заяви додаються  документи:

- для фізичної особи – копія паспорта;

- для юридичної особи та фізичної особи підприємця – копія свідоцтва про державну реєстрацію;

- копія правоустановчого документа, який підтверджує право власності (користування) на земельну ділянку;

- копія правовстановлюючого документа, який підтверджує право власності заявника на об’єкт нерухомого майна;

- документ, що засвідчує відповідність закінченого будівництва об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам;

- довідка Бюро технічної інвентаризації щодо відсутності зареєстрованого об’єкта нерухомості за вказаною адресою.

 

 

1.2. Передача документів сільському голові для накладання резолюції.

Секретар сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради    

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільсьської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради

У день прийому  документів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У день прийому документів

1.3. Передача документів секретарю ради для підготовки матеріалів на  засідання виконкому  сільської ради

Сільський голова

 

+

 

 

Секретар сільської ради

1 день

2. Опрацювання звернення та оформлення результату

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Підготовка проекту рішення виконавчого комітету

Секретар сільської ради

+

 

 

 

 Секретар сільської ради

До 10-ти  днів з дня подачі документів 

2.2. Прийняття рішення виконавчого комітету на засіданні

Сільський голова

 

+

 

 

 Члени виконавчого комітету сільської ради

У визначений день проведення засідання виконкому

3. Видача результату надання адміністративної послуги

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Видача копії рішення виконавчого комітету

Секретар сільської ради

+

 

 

 

Секретар сільської ради

Відповідь надається у п
’ятиденний  термін після засідання виконкому

Особі, якій відмовлено у задоволенні заяви, повідомляється  у письмовій формі із зазначенням переліку підстав для відмови.

Секретар сільської ради

+

 

 

 

Секретар сільської ради

Відповідь надається у п
’ятиденний  термін після засідання виконкому

Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П - погоджує, З-затверджує

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги:  на підставі закону.

В.о.сільського голови                                                                                                                                                                                       Т.Драган

Секретар ради                                                                                                                                                                                                    Т.Драган                               

                                                                                                                                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  сільської ради

                                                                                                                                                                                             11.06.2013 №24/7

 

Технологічна картка адміністративної послуги

               Надання в оренду майна комунальної власності__

                                 (назва адміністративної  послуги)

Етапи опрацювання звернення про надання адмінпослуги

Відповідальна посадова особа суб’єкта надання адмінпослуги  

Дія

Задіяні структурні  підрозділи

Термін виконання (днів)

В

У

П

З

1.Реєстрація звернення суб’єкта звернення

 

1.1. Після  прийняття   рішення сільської ради  про можливість передачі майна комунальної власності  в оренду та умови його оренди,  розміщується оголошення   в  друкованих  засобах  масової інформації  та  на  веб-сайті сільської ради   про намір передати майно в оренду.  Протягом 10   робочих   днів   після   розміщення  оголошення  сільська рада  приймає заяви проучасть у конкурсі на  оренду відповідного майна.

1.2. Для участі у конкурсіна оренду майна комунальної власності,   подаються  такі матеріали:

1.2..1. Заяву про участь у конкурсі. Якщо учасник конкурсу вже подав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції (новий проект договору) відповідно до умов конкурсу;

 

1.2.2.Відомості про учасника конкурсу:

а) для учасників, які є юридичними особами:  - документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;  

- засвідчені в установленому порядку  копії установчих документів;

- відомості про фінансове становище (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;

- довідку від учасника конкурсу про те, що проти нього не порушено справу про банкрутство;

- звіт про екологічний аудит (у випадках, передбачених законодавством України);

б) для учасників, які є фізичними особами:

- копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;

- свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як  суб’єкта підприємницької діяльності;

- звіт про екологічний аудит (у випадках, передбачених законодавством України).

1.2.3. Зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (відображаються в проекті договору оренди).

 

1.2. Передача заяви та доданих до неї матеріалів  сільському голові для написання  резолюції.

Секретар сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Секретар сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради               

 

 

 

 

Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У день прийому документів

1.3. Передача заяви про участь у конкурсі на оренду майна комунальної власності  та матеріалів , що до неї додаються  голові конкурсної комісії.

  

Сільський голова

 

+

 

 

Секретар сільської ради

1 день

2. Опрацювання звернення та оформлення результату

 

 

 

 

 

 

 

2.1Голова конкурсної комісії, утвореної рішенням сільської ради, проводить конкурс   в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями  учасника конкурсу. Пропозиції відносно стартової ціни установлюються конкурсною комісією на підставі даних незалежних  фахівців з  експертної оцінки та Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна. Різниця між початковою і наступними цінами, запропонованими учасниками конкурсу, повинна бути не менше 5 відсотків. Комісія визначає переможця більшістю голосів присутніх членів комісії на засіданні.

 

Голова конкурсної комісії

 

+

 

 

Члени конкурсної комісії

До 10-ти  днів з дня подачі документів 

2.2. Складання протоколу, у якому зазначається:

-відомості про учасників

- пропозиції і зобов’язання учасників;

- обгрунтування рішення про визначення переможця.

Протокол підписується всіма членами комісії.

Секретар конкурсної комісії

+

 

 

 

Секретар конкурсної комісії

Під час проведення конкурсної комісії

2.3.Протокол  конкурсної комісії  передається  сільському голові для розгляду на сесії сільської ради.

Голова конкурсної комісії

+

 

 

 

Голова конкурсної комісії

У  триденний термін

2.4. Протокол про результати конкурсу затверджуються на сесії сільської ради та приймається рішення про укладання договору оренди майна комунальної власності  з його переможцем.

Сільський голова

 

+

 

 

Депутати сільської ради

До 10-ти днів   з дня отримання протоколу конкурсної комісії

2.5.Складання тексту та підписання договору оренди майна комунальної власності .

Сільський голова

 

+

 

 

Секретар сільської ради

До 5 днів після пленарного засідання ради

3. Видача результату надання адміністративної послуги

 

 

 

 

 

 

 

 3.1.Видача одного примірника договору оренди майна комунальної власності  орендарю

Секретар сільської ради

+

 

 

 

Секретар сільської ради

До 30-ти днів з дня подачі документів 

3.2.Особі, якій відмовлено у задоволенні заяви, повідомляється  у письмовій формі із зазначенням переліку підстав для відмови.

Секретар сільської ради

+

 

 

 

Секретар сільської ради

До 30-ти днів з дня подачі документів 

Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П - погоджує, З-затверджує

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги:  на підставі закону.

 

В.о.сільського голови                                                                                                                                                                                      Т.Драган

Секретар ради                                                                                                                                                                                               Т.Драган                               

                                                                                                                                                                    

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сільської ради

                                                                                                                                                                                             11.06.2013 №24/7

 

Технологічна картка адміністративної послуги

Видача свідоцтва на право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського   підприємства _( майновий сертифікат)                                                                                (назва адміністративної  послуги)

Етапи опрацювання звернення про надання адмінпослуги

Відповідальна посадова особа суб’єкта надання адмінпослуги  

Дія

Задіяні структурні  підрозділи

Термін виконання (днів)

В

У

П

З

1.Реєстрація звернення суб’єкта звернення

 

1.1. У разі переходу права власності на майновий пай у порядкуспадкоємства до сільської ради  спадкоємцемподаються   такі   документи:

- заява ;

-  паспорт  або  інші  документи,  що

засвідчують особу громадянина;

  • свідоцтво ( видане на ім’я спадкодавця);  - документ, що підтверджує  правозаявника  на спадщину.

 

 

1.2. Передача документів сільському голові для накладання резолюції.

Секретар сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради    

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради

У день прийому  документів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У день прийому документів

 

 

 

 

1.3. Передача документів секретарю ради для заповнення бланка суворої звітності - свідоцтва про право власності на  майновий  пайчленаколективного сільськогосподарського    підприємства   (майновий  сертифікат).

 

Сільський голова

 

+

 

 

Секретар сільської ради

1 день

2. Опрацювання звернення та оформлення результату

 

 

 

 

 

 

 

2.1Особа, яка видає Свідоцтво, здійснює такі дії:

   -  пересвідчується в особі  громадянина на підставі паспорта абодокумента, що посвідчує особу громадянина;

   -  упевнюється, що реквізити в списку осіб,  які  мають право намайновий  пай,  відповідають  записам в   документі,  що посвідчуєправо

громадянинана спадщину ;

    -у разі наявності документів чітко і розбірливо заповнює бланкСвідоцтва.

 

Секретар сільської ради

+

 

 

 

 Секретар сільської ради

До 5-ти  днів з дня подачі документів 

2.2.Свідоцтво реєструється  у Книзі  обліку.  Реєстраційний номерставиться на Свідоцтві.

 

Секретар сільської ради

+

 

 

 

Секретар сільської ради

До 5-ти  днів з дня подачі документів 

2.3.Свідоцтво засвідчується  підписом  голови  ради тагербовою печаткою.

 

Сільський голова

+

 

 

 

 Сільський голова

До 5-ти днів з дня

подачі документів

2.4.Старе  Свідоцтво анулюється, про що робиться запис в Книзі обліку .

Секретар сільської ради

+

 

 

 

Секретар сільської ради

До 5-ти днів з дня

подачі документів

3. Видача результату надання адміністративної послуги

 

 

 

 

 

 

 

3.1.При  отриманні  Свідоцтва про право власності на  майновий  пайчленаколективного сільськогосподарського    підприємства   (майновий  сертифікат)   громадянин розписується в Книзіобліку.

 

Секретар сільської ради

 

+

 

 

Секретар сільської ради

До 5—ти днів з дня подачі документів

3.2. Видача Свідоцтвапро право власності на  майновий  пайчленаколективного сільськогосподарського    підприємства   (майновий  сертифікат)   .

Секретар сільської ради

+

 

 

 

Секретар сільської ради

До 5—ти днів з дня подачі документів

Особі, якій відмовлено у задоволенні заяви, повідомляється  у письмовій формі із зазначенням переліку підстав для відмови.

Секретар сільської ради

+

 

 

 

Секретар сільської ради

До 5—ти днів з дня подачі документів

Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П - погоджує, З-затверджує

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги:  на підставі закону.

 

В.о.сільського голови                                                                                                                                                                                      Т.Драган

Секретар ради                                                                                                                                                                                            Т.Драган                               

 

                                              

                                          

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сільської ради

                                                                                                                                                                                             11.06.2013 №24/7

 

Технологічна картка адміністративної послуги

Надання дозволу (ордеру) на видалення зелених насаджень                                 (назва адміністративної  послуги)

Етапи опрацювання звернення про надання адмінпослуги

Відповідальна посадова особа суб’єкта надання адмінпослуги  

Дія

Задіяні структурні  підрозділи

Термін виконання (днів)

В

У

П

З

1.Реєстрація звернення суб’єкта звернення

1.1. При розміщенні дерев з порушенням будівельних норм, якщо це спричиняє руйнування будівель або інженерних мереж:

        - заява фізичних та юридичних осіб.

 1.2. Для відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затінюється деревами:

     - заява фізичних та юридичних осіб;

     - висновок санепідемстанції про заміри рівня освітлення в приміщенні.

  1.3. Для проведення ремонтних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередач, на трансформаторній підстанції і розподільчому пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікацій і кабельній електромережі:

    - заява фізичних та юридичних осіб;

    -проектно-кошторисна документація, погоджена в установленому порядку.

  1.4. Для видалення аварійних, сухостійних, фаутних дерев та інших зелених насаджень, а також самосійних і порослевих дерев:

    - заява фізичних та юридичних осіб.

 

 

1.2. Передача документів сільському голові для накладання резолюції.

Секретар сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради    

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради

У день прийому  документів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У день прийому документів

1.3. Передача документів секретарю ради для підготовки матеріалів на  засідання виконкому  сільської ради

Сільський голова

 

+

 

 

Секретар сільської ради

1 день

2. Опрацювання звернення та оформлення результату

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Підготовка проектута підписання  розпорядження сільського голови  про  затвердження  складу  комісіїз обстеження зелених насаджень.

Сільський голова

 

+

 

 

 Секретар сільської ради

Протягом трьох днів після надходження заяви

2.2. Комісія визначає стан зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, і складає акт обстеження тих насаджень, що підлягають видаленню (далі - акт), за зразком, затвердженим Мінрегіоном.

Голова комісії

 

+

 

 

 Члени комісії

Уп'ятиденний строк після  затвердження її складу

2.3.Враховуючи акт обстеження, готується  проект рішення виконавчого комітету  про видалення зелених насаджень, в якому зазначаються дані про кількість зелених насаджень, що підлягають видаленню і що залишаються на земельній ділянці.

Секретар ради

+

 

 

 

Секретар ради

Утриденний строк

2.4.Виконавчий комітетприймає рішення про видалення зелених насаджень .

Сільський голова

 

+

 

 

Члени виконавчого комітету

У20-ти денний  строк

3. Видача результату надання адміністративної послуги

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Заявнику видається  копіярішення виконкому для оплати відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.

     Відновна вартість зелених насаджень, що належать до комунальної власності, сплачується до відповідного місцевого бюджету.

    Сплата відновної вартості зелених насаджень не проводиться у разі:

-реконструкції або капітального ремонту об'єкта благоустрою;

-знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;

-ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах населеного пункту;

-відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами;

-проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;

-досягнення деревом вікової межі;

-ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації.

Секретар сільської ради

+

 

 

 

Секретар сільської ради

Наступного дня

3.2. Після сплати відновної вартості ( у випадках, коли це потрібно), на підставі рішення виконавчого комітету  заявнику видається ордер на видалення зелених насаджень.

Сільський голова

 

+

 

 

Секретар ради

У 30-ти денний термін з дня надходження заяви

Особі, якій відмовлено у задоволенні заяви, повідомляється  у письмовій формі із зазначенням переліку підстав для відмови.

Секретар ради      

+

 

 

 

Секретар ради

У 30-ти денний термін з дня надходження заяви

Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П - погоджує, З-затверджує

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги:  на підставі закону.

В.о.сільського голови                                                                                                                                                                                      Т.Драган

Секретар ради                                                                                                                                                                                              Т.Драган                               

                                              

 

                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сільської ради

                                                                                                                                                                                             11.06.2013 №24/7

 

Технологічна картка адміністративної послуги

                                                                                            Реєстрація актів шлюбу_______                                                       (назва адміністративної  послуги)

Етапи опрацювання звернення про надання адмінпослуги

Відповідальна посадова особа суб’єкта надання адмінпослуги  

Дія

Задіяні структурні  підрозділи

Термін виконання (днів)

В

У

П

З

1.Реєстрація звернення суб’єкта звернення

 

1.1. Прийом , перевірка заяви про державну реєстрацію шлюбу та заяви про скорочення місячного терміну державної реєстрації шлюбу (у разі її подання)і повноту поданих документів;

1.2. Для реєстрації  заяви подається  :

 - рішення суду про зниження шлюбного віку (у разі звернення осіб віком 16-17 років);

- паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства);

- документ, що підтверджує припинення попереднього шлюбу (якщо шлюб повторний);

- документ, що підтверджує сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита;

- документ, що підтверджує причину скорочення строку державної реєстрації шлюбу (у разі порушення суб’єктом звернення питання державної реєстрації шлюбу до спливу місячного строку).

Секретар сільської ради

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У день прийому  документів

 

 

 

 

У день прийому  документів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Опрацювання звернення та оформлення результату

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Ознайомлення суб’єктів звернення з умовами та порядком державної реєстрації шлюбу, правами та обов’язками наречених, як майбутніх подружжя і батьків;

Секретар сільської ради

+

 

 

 

 Секретар сільської ради

У день прийому  документів

 

2.2. Інформування  про можливість здійснення медичного обстеження та за бажанням суб’єктів звернення видача направлення за зразком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я;

Секретар сільської ради

 

+

 

 

 

 Секретар сільської ради

 

У день прийому  документів

 

2.3.Призначення  дати і часу  державної реєстрації  шлюбу ;

Секретар сільської ради

 

+

 

 

 

Секретар сільської ради

 

У день прийому  документів

2.4.Упризначений день державної реєстрації шлюбу та у присутності наречених:

-  складає актовий запис про шлюб в Реєстрі, ознайомлює наречених з відомостями, зазначеними в актовому записі;

Секретар сільської ради

 

+

 

 

 

Секретар сільської ради

 

У місячний термін з дня подачі заяви

2.5. Формує свідоцтво про шлюб в Реєстрі та

    вносить відомості про свідоцтво про шлюб до   книги обліку бланків свідоцтв про шлюб;

 

 

 

 

 

 

У місячний термін з дня подачі заяви

3. Видача результату надання адміністративної послуги

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Видає свідоцтво про шлюб;

-     проставляє відмітку про державну реєстрацію шлюбу в паспортах громадян України;

-     вносить відомості до алфавітної книги.

Секретар сільської ради

+

 

 

 

Секретар сільської ради

У місячний термін з дня подачі заяви

Особі, якій відмовлено у задоволенні заяви, повідомляється  у письмовій формі із зазначенням переліку підстав для відмови.

Секретар сільської ради

+

 

 

 

Секретар сільської ради

У місячний термін з дня подачі заяви

Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П - погоджує, З-затверджує

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги:  на підставі закону.

 

В.о.сільського голови                                                                                                                                                                                       Т.Драган

 

Секретар ради                                                                                                                                                                                                   Т.Драган                               

 

                                                                                                                                                                                         

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сільської ради

                                                                                                                                                                                             11.06.2013 №24/7

 

 

Технологічна картка адміністративної послуги

                                    Реєстрації актів народження                                     (назва адміністративної  послуги)

Етапи опрацювання звернення про надання адмінпослуги

Відповідальна посадова особа суб’єкта надання адмінпослуги  

Дія

Задіяні структурні  підрозділи

Термін виконання (днів)

В

У

П

З

1.Реєстрація звернення суб’єкта звернення

1.1. Суб’єкт надання адмінпослуги приймає, перевіряє заяву (у випадках, встановлених законом) та повноту поданих документів:

- паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства)суб’єкта звернення;

- документ, виданий закладом охорони здоров’я, що підтверджує факт народження дитини;

- документ, виданий закладом охорони здоров’я, що підтверджує факт народження дитини або медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу - у разі народження дитини поза закладом охорони здоров’я;

- документ, виданий закладом охорони здоров’я, що підтверджує факт народження дитини,медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу, довідка з місця проживання дитини – у разі державної реєстрації народження дитини, яка досягла одного року і більше;

- документи, необхідні для визначення походження дитини від батьків,  передбачені статтями 121, 125, 135 Сімейного кодексу України.

Секретар сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільсьської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У день прийому  документів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Реєструє заяву встановленої форми, у випадках встановлених законом.

Секретар сільської ради

 

+

 

 

 

Секретар сільської ради

 

У день прийому  документів

 

2. Опрацювання звернення та оформлення результату

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Складанняактовогозаписупро народження в Реєстрі, ознайомленнясуб’єкта  звернення з внесеними до нього відомостями.

Секретар сільської ради

+

 

 

 

 Секретар сільської ради

Удень звернення та у присутності cуб’єкта звернення:

 

2.2.Формуваннясвідоцтвапро народження в Реєстрі та витягуз Реєстру про народження для отримання допомоги при народженні дитини.

Секретар ради 

+

 

 

 

 Секретар ради

Удень звернення та у присутності cуб’єкта звернення:

2.3.Внесеннявідомостейпро свідоцтво про народження до книги обліку бланків свідоцтв про народження.

 

Секретар ради 

+

 

 

 

Секретар ради 

Удень звернення та у присутності cуб’єкта звернення:

2.5.Підготовка  запитівщодо перевірки факту державної реєстрації народження за місцем народження дитини, за місцем проживання батьків дитини на момент її народження у разі подання дубліката медичного свідоцтва про народження або здійснення державної реєстрації народження дитини, яка досягла одного року і більше.

Секретар ради 

+

 

 

 

Секретар ради 

Удень звернення та у присутності cуб’єкта звернення:

 

2.6.Запрошеннясуб’єктазвернення для державної реєстрації та видачі свідоцтва про народження.

 

Секретар ради 

+

 

 

 

Секретар ради 

Наступного робочого дня після отримання відповіді запитуваного органу державної реєстрації актів цивільного стану

2.7.Складанняактовогозаписупро народження у Реєстрі, ознайомлення  суб’єкта  звернення з внесеними до нього відомостями.

Секретар ради 

+

 

 

 

Секретар ради 

Удень звернення та у присутності cуб’єкта звернення:

2.8.Формуваннясвідоцтвапро народження в Реєстрі та   витягуз Реєстру для призначення допомоги при народженні дитини,

внесеннявідомостейпро свідоцтво про народження до книги обліку бланків свідоцтв про народження.

Секретар ради 

+

 

 

 

Секретар ради 

Удень звернення та у присутності cуб’єкта звернення:

 

3. Видача результату надання адміністративної послуги

 

 

 

 

 

 

 

3.1.Видачасвідоцтвапро народження  та витягуз Реєстру про народження для отримання допомоги при народженні дитини;

вносеннявідомостейдо алфавітної книги.

Секретар сільської ради

+

 

 

 

Секретар сільської ради

Удень звернення та у присутності cуб’єкта звернення:

Особі, якій відмовлено у задоволенні заяви, повідомляється  у письмовій формі із зазначенням переліку підстав для відмови.

Секретар сільської ради

+

 

 

 

Секретар сільської ради

 

Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П - погоджує, З-затверджує

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги:  на підставі закону.

 

В.о.сільського  голови                                                                                                                                                                                       Т.Драган

Секретар ради                                                                                                                                                                                                    Т.Драган                               

 

 

                                              

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сільської ради

                                                                                                                                                                                             11.06.2013 №24/7

 

Технологічна картка адміністративної послуги

                    Реєстрація актів смерті                                                                 (назва адміністративної  послуги)

Етапи опрацювання звернення про надання адмінпослуги

Відповідальна посадова особа суб’єкта надання адмінпослуги  

Дія

Задіяні структурні  підрозділи

Термін виконання (днів)

В

У

П

З

1.Реєстрація звернення суб’єкта звернення

1.1.Суб'єктом звернення безпосередньо подаються:

- документ встановленої форми про смерть, виданий  закладом охорони здоров’я або судово – медичною установою;

- або  рішення суду про встановлення факту смерті особи в певний час чи про оголошення її померлою;

- паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця або особи без громадянства), пільгові посвідчення, військово-облікові документи померлого, паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця або особи без громадянства) суб’єкта звернення (у разі їх наявності).

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільсьської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У день прийому  документів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Опрацювання звернення та оформлення результату

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Направлення запитів щодо перевірки факту державної реєстрації смерті за місцем настання смерті, за місцем останнього проживання померлого, за місцем поховання чи виявлення трупа у разі звернення для державної реєстрації смерті після закінчення одного року з дня настання смерті (у тому числі за допомогою засобів факсимільного зв’язку);

Секретар сільської ради

+

 

 

 

 Секретар сільської ради

До 10-ти  днів з дня подачі документів 

2.2.Контроль за  своєчасним надходженням відповіді на направлені запити ;

Секретар сільської ради

+

 

 

 

Секретар сільської ради

Запитуваний орган державної реєстрації актів цивільного стану направляє відповідь не пізніше трьох робочих днів з дня отримання запиту

2.3.Запрошує суб’єкта звернення для державної реєстрації та видачі свідоцтва про смерть;

Секретар сільської ради

+

 

 

 

Секретар сільської ради

У день звернення та у присутності суб’єкта звернення:

2.4.Складання актового запису про смерть в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян (далі – Реєстр), ознайомлення суб’єкта звернення з внесеними до нього відомостями;

Секретар сільської ради

+

 

 

 

Секретар сільської ради

У день звернення та у присутності суб’єкта звернення:

2.5.Формується свідоцтво про смерть в Реєстрі та витяг з Реєстру для отримання допомоги на поховання;

Секретар сільської ради

+

 

 

 

Секретар сільської ради

У день звернення та у присутності суб’єкта звернення:

2.6.Вносяться відомості про свідоцтво про смерть до книги обліку бланків свідоцтв про смерть;

Секретар сільської ради

+

 

 

 

Секретар сільської ради

У день звернення та у присутності суб’єкта звернення:

3. Видача результату надання адміністративної послуги

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Видається  свідоцтво про смерть та витяг з Реєстру для отримання допомоги на поховання;

Секретар сільської ради

+

 

 

 

Секретар сільської ради

У день звернення та у присутності суб’єкта звернення:

3.2.Вносяться відомості до алфавітної книги;

Секретар сільської ради

+

 

 

 

Секретар сільської ради

У день звернення та у присутності суб’єкта звернення:

3.3.Відмовляє у проведенні державної реєстрації смерті та видачі свідоцтва, якщо:

-  державна реєстрація смерті суперечить вимогам законодавства України;

-  державна реєстрація смерті повинна проводитись в іншому органі державної реєстрації актів цивільного стану;

 -  з проханням про державну реєстрацію  смерті звернулась недієздатна особа.

Секретар сільської ради

+

 

 

 

Секретар сільської ради

У день звернення та у присутності суб’єкта звернення:

Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П - погоджує, З-затверджує

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги:  на підставі закону.

 

В.о.сільського голови                                                                                                                                                                                      Т.Драган

Секретар ради                                                                                                                                                                                               Т.Драган                               

 

 

 

 

                                              

 

 

                                                                                                                                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сільської ради

                                                                                                                                                                                             11.06.2013 №24/7

 

Технологічна картка адміністративної послуги

Видача довідки про членство в особистому селянському господарстві_та площу землі_      

(назва адміністративної  послуги)

Етапи опрацювання звернення про надання адмінпослуги

Відповідальна посадова особа суб’єкта надання адмінпослуги  

Дія

Задіяні структурні  підрозділи

Термін виконання (днів)

В

У

П

З

1.Реєстрація звернення суб’єкта звернення

1.1. До виконкому суб’єкт звертається з  усною  заявою та    з :

-  Паспортом;

-  Ідентифікаційним  кодом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спеціаліст-землевпорядник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спеціаліст-землевпорядник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У день звернення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Опрацювання звернення та оформлення результату

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Перевірка  відповідності  поданих  документівта звірка з по господарською та земельно-шнуровою книгами .

 

Спеціаліст-землевпорядник 

+

 

 

 

 Спеціаліст-землевпорядник 

У день звернення

 

3. Видача результату надання адміністративної послуги

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Видача  довідки  про  членство  в особистому   селянському   господарстві та про площу землі.

Сільський голова

 

+

 

 

Спеціаліст – землевпорядник

У день звернення

 

Особі, якій відмовлено у задоволенні усної заяви, повідомляється  у письмовій формі із зазначенням переліку підстав для відмови.

 

 

 

 

 

 

 

Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П - погоджує, З-затверджує

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги:  на підставі закону.

 

В.о.сільського  голови                                                                                                                                                                                       Т.Драган

Секретар ради                                                                                                                                                                                                   Т.Драган                               

 

 

                                              

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сільської ради

                                                                                                                                                                                             11.06.2013 №24/7

 

Технологічна картка адміністративної послуги

Погодження графіків роботи об’єктів торгівлі, побутових послуг, громадського харчування_                                                                               (назва адміністративної  послуги)

Етапи опрацювання звернення про надання адмінпослуги

Відповідальна посадова особа суб’єкта надання адмінпослуги  

Дія

Задіяні структурні  підрозділи

Термін виконання (днів)

В

У

П

З

1.Реєстрація звернення суб’єкта звернення

1.1.Разом із заявою про погодження графіків роботи подаються такі документи: Стаціонарні об’єкти торгівлі та сфери послуг (розміщені вкапітальних будівлях та тимчасових спорудах для провадження підприємницької діяльності):

-   заява встановленого зразка із зазначенням бажаного режиму роботи;

- ксерокопія будь-якого документа, який доводить право користування приміщенням (свідоцтво на право власності або договір оренди /суборенди, тощо);

- ксерокопія рішення  ради та/або виконавчого комітету  ради про дозвіл на розміщення тимчасових споруд (у випадку використання тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

 - копія паспорту прив’язки тимчасової споруди або відповідний документ, передбачений чинним законодавством.

 

1.2. Передача документів сільському голові для накладання резолюції.

Секретар сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради    

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради

У день прийому  документів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У день прийому документів

1.3. Передача документів секретарю ради для підготовки матеріалів на  засідання виконкому  сільської ради

Сільський голова

 

+

 

 

Секретар сільської ради

1 день

2. Опрацювання звернення та оформлення результату

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Підготовка проекту рішення виконавчого комітету

Секретар сільської ради

+

 

 

 

 Секретар сільської ради

До 10-ти  днів з дня подачі документів 

2.2. Прийняття рішення виконавчого комітету про погодження графіків роботи об’єктів торгівлі, побутових послуг, громадського харчування

Сільський голова

 

+

 

 

 Члени виконавчого комітету сільської ради

У визначений день проведення засідання виконкому

3. Видача результату надання адміністративної послуги

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Видача копії рішення виконавчого комітету

Секретар сільської ради

+

 

 

 

Сільський голова

Відповідь надається у п
’ятиденний  термін після засідання виконкому

Особі, якій відмовлено у задоволенні заяви, повідомляється  у письмовій формі із зазначенням переліку підстав для відмови.

Сільський голова

 

+

 

 

Сільський голова

У 30-ти денний термін з дня прийому документів

Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П - погоджує, З-затверджує

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги:  на підставі закону.

 

В.о.сільського голови                                                                                                                                                                                      Т.Драган

Секретар ради                                                                                                                                                                                                  Т.Драган                               

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сільської ради

                                                                                                                                                                                             11.06.2013 №24/7

 

Технологічна картка адміністративної послуги

   Взяття на облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов                      (назва адміністративної  послуги)

Етапи опрацювання звернення про надання адмінпослуги

Відповідальна посадова особа суб’єкта надання адмінпослуги  

Дія

Задіяні структурні  підрозділи

Термін виконання (днів)

В

У

П

З

1.Реєстрація звернення суб’єкта звернення

1.1. До заявипро взяття на квартирний облік  додаються такі документи:

1.2. Довідка з місця проживання про склад сім`ї та реєстрації.

1.3. Довідка  про наявність власності.

1.4. Довідки з місця роботи всіх членів сім`ї (хто те працює – з центра зайнятості).

1.5. Акт обстеження житлових умов.

1.6. Копії документів про пільги.

1.7. Копії паспортів (1,2,11) всіх членів сім`ї.

1.8. Копії ідентифікаційних кодів всіх членів сім`ї.

 

 

1.2. Передача документів сільському голові для накладання резолюції.

Секретар сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради    

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради

У день прийому  документів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У день прийому документів

1.3. Передача документів секретарю ради для підготовки матеріалів на  засідання виконкому  сільської ради

Сільський голова

 

+

 

 

Секретар сільської ради

1 день

2. Опрацювання звернення та оформлення результату

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Підготовка проекту рішення виконавчого комітету

Секретар сільської ради

+

 

 

 

 Секретар сільської ради

До 10-ти  днів з дня подачі документів 

2.2. Прийняття рішення виконавчого комітету на засіданні

Сільський голова

 

+

 

 

 Члени виконавчого комітету сільської ради

У визначений день проведення засідання виконкому

2.3.Включення в списки черговості на отримання житла

 

Секретар сільської ради

+

 

 

 

Секретар сільської ради

На наступний день після засідання виконкому

3. Видача результату надання адміністративної послуги

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Видача копії рішення виконавчого комітету та повідомлення про включення в списки черговості на отримання житла

Секретар сільської ради

+

 

 

 

Секретар сільської ради

 у п
’ятиденний  термін після засідання виконкому

Особі, якій відмовлено у задоволенні заяви, повідомляється  у письмовій формі із зазначенням переліку підстав для відмови.

Секретар сільської ради

+

 

 

 

Секретар сільської ради

 у п
’ятиденний  термін після засідання виконкому

Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П - погоджує, З-затверджує

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги:  на підставі закону.

 

В.о.сільського  голови                                                                                                                                                                                       Т.Драган

Секретар ради                                                                                                                                                                                                  Т.Драган                               

 

 

                                              

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сільської ради

                                                                                                                                                                                             11.06.2013 №24/7

 

Технологічна картка адміністративної послуги

         Підготовка клопотання про присвоєння почесного звання «Мати-героїня»                              (назва адміністративної  послуги)

Етапи опрацювання звернення про надання адмінпослуги

Відповідальна посадова особа суб’єкта надання адмінпослуги  

Дія

Задіяні структурні  підрозділи

Термін виконання (днів)

В

У

П

З

1.Реєстрація звернення суб’єкта звернення

1.1. Для отримання адміністративної послуги до виконкому сільської ради  подаються такі документи:

а) заява;

б) копія паспорта матері (1,2,11 стор.);

в) копії свідоцтв про народження дітей;

г) характеристика на дітей з місця навчання, роботи;

д) характеристика на матір з місця роботи;

ж) автобіографія матері;

з) довідка про склад сім’ї;

е)витяг з протоколів засідань трудових колективів підприємств, установ, організацій, на яких було прийнято рішення про висунення кандидатуридо відзначення почесним званням «Мати-героїня».

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Передача документів сільському голові для накладання резолюції.

Секретар сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради    

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільсьської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради

У день прийому  документів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У день прийому документів

1.3. Передача документів секретарю ради для підготовки матеріалів на  засідання виконкому  сільської ради

Сільський голова

 

+

 

 

Секретар сільської ради

1 день

2. Опрацювання звернення та оформлення результату

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Підготовка проекту рішення виконавчого комітету

Секретар сільської ради

+

 

 

 

 Секретар сільської ради

До 10-ти  днів з дня подачі документів 

2.2. Прийняття рішення виконавчого комітету на засіданні

Сільський голова

 

+

 

 

 Члени виконавчого комітету сільської ради

У визначений день проведення засідання виконкому

3. Видача результату надання адміністративної послуги

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Видача копії рішення виконавчого комітету

Секретар сільської ради

+

 

 

 

Секретар сільської ради

Відповідь надається у п
’ятиденний  термін після засідання виконкому

Особі, якій відмовлено у задоволенні заяви, повідомляється  у письмовій формі із зазначенням переліку підстав для відмови.

 

 

 

 

 

 

 

Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П - погоджує, З-затверджує

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги:  на підставі закону.

 

В.о.сільського голови                                                                                                                                                                           Т.Драган

Секретар ради                                                                                                                                                                                    Т.Драган                               

 

                                              

 

 

                              

                                                                                                                                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сільської ради

                                                                                                                                                                                             11.06.2013 №24/7

 

Технологічна картка адміністративної послуги

Видача довідки про склад сім ’ ї або зареєстрованих у житловомуприміщені(будинку) осіб

(назва адміністративної  послуги)

Етапи опрацювання звернення про надання адмінпослуги

Відповідальна посадова особа суб’єкта надання адмінпослуги  

Дія

Задіяні структурні  підрозділи

Термін виконання (днів)

В

У

П

З

1.Реєстрація звернення суб’єкта звернення

1.1. Громадяни подають:

-усну  заяву;

-  паспорт;

-  ідентифікаційний  код;

-  будинкову  книгу .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільсьської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У день прийому  документів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Опрацювання звернення та оформлення результату

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Перевірка документів та підготовка довідки про склад сім ’ ї або зареєстрованих у житловому приміщені(будинку) осіб                                                                                 

Секретар сільської ради

+

 

 

 

 Секретар сільської ради

У день прийому  документів

 

3. Видача результату надання адміністративної послуги

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Видача довідки про склад сім ’ ї або зареєстрованих у житловому приміщені(будинку) осіб                                                                           

Секретар сільської ради

+

 

 

 

Секретар сільської ради

У день прийому  документів

 

Особі, якій відмовлено у задоволенні заяви, повідомляється  у письмовій формі із зазначенням переліку підстав для відмови.

Секретар сільської ради

+

 

 

 

Секретар сільської ради

В 5-ти денний  термін з дня звернення

Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П - погоджує, З-затверджує

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги:  на підставі закону.

 

В.о.сільського  голови                                                                                                                                                                                       Т.Драган

Секретар ради                                                                                                                                                                                                   Т.Драган                               

 

 

                                            

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сільської ради

                                                                                                                                                                                             11.06.2013 №24/7

 

Технологічна картка адміністративної послуги

Рішення про передачу у власність , оренду чи постійне користування земельної ділянки комунальної власності                                     (назва адміністративної  послуги)

Етапи опрацювання звернення про надання адмінпослуги

Відповідальна посадова особа суб’єкта надання адмінпослуги  

Дія

Задіяні структурні  підрозділи

Термін виконання (днів)

В

У

П

З

1.Реєстрація звернення суб’єкта звернення

1.1. Суб’єктом звернення подається клопотання, у якому зазначаються орієнтовний розмір земельної ділянки та її цільове  призначення;

2. копія  установчих  документів  для юридичної особи,  а для громадянина - копія документа, що посвідчує особу та копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності ( у разі наявності);

3. графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної   ділянки;

 4. копія документу, що підтверджує факт наявності обставин, передбачених ч. 2 ст. 134 Земельного кодексу України ( у разі їх наявності);

5.  проект відведення земельної ділянки,

6. для громадянина - довідка про наявність у власності чи користуванні земельної ділянки з зазначенням її площі та цільового призначення

7. технічна документаціящодо грошової оцінки землі.

1.2. Передача документів сільському голові для накладання резолюції.

Секретар сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради

 

 

У день прийому  документів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У день прийому  документів

 

1.3. Передача документів землевпоряднику для підготовки матеріалів на пленарне  засідання   сільської ради

Сільський голова

 

+

 

 

Секретар сільської ради

1 день

2. Опрацювання звернення та оформлення результату

 

 

 

 

 

 

 

2.1.для суб’єктів підприємницької діяльності:

а) сільська рада  розглядає  заяву (клопотання) і приймає рішення про надання дозволу   на   розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної   ділянки  або надає мотивовану відмову  у його наданні;

б) розроблений  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки затверджується на сесії сільської ради та приймається рішення про надання земельної ділянки у користування ( оренду );

2.2. для громадян:

а) сільська рада  розглядає  заяву  і приймає рішення про надання дозволу   на   розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної   ділянки  або надає мотивовану відмову  у його наданні;

б) розроблений  проект  землеустрою щодо відведення земельної затверджується  рішенням сільської ради та  земельна ділянка надається  у користування ( оренду) або у власність.

 

 

 

Сільський голова

 

+

 

 

 Депутати сільської ради 

До 30-ти  днів з дня подачі документів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Видача результату надання адміністративної послуги

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Видача копії рішення сільської ради про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення земельної  та  надання її   у користування ( оренду) або у власність.

Секретар сільської ради

+

 

 

 

Секретар сільської ради

Копія рішення  надається у п
’ятиденний  термін після пленарного засідання ради

Особі, якій відмовлено у задоволенні заяви, повідомляється  у письмовій формі із зазначенням переліку підстав для відмови.

Секретар сільської ради

+

 

 

 

Секретар сільської ради

Копія рішення  надається у п
’ятиденний  термін після пленарного засідання ради

Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П - погоджує, З-затверджує

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги:  на підставі закону.

 

В.о.сільського   голови                                                                                                                                                                                       Т.Драган

Секретар ради                                                                                                                                                                                                  Т.Драган                               

 

                                              

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сільської ради

                                                                                                                                                                                             11.06.2013 №24/7

 

Технологічна картка адміністративної послуги

Видача копії рішення або витягу з рішення виконавчого комітету, копія протоколу або витягу з протоколу чи рішення ради, копія розпорядження сільського голови

                                   (назва адміністративної  послуги)

Етапи опрацювання звернення про надання адмінпослуги

Відповідальна посадова особа суб’єкта надання адмінпослуги  

Дія

Задіяні структурні  підрозділи

Термін виконання (днів)

В

У

П

З

1.Реєстрація звернення суб’єкта звернення

1.1.   Для отримання адміністративної послуги до виконкому сільської ради  подається усна   заява.

Доусної  заяви додаються такі документи:

- для фізичної особи – копія паспорта;

- для юридичної особи та фізичної особи підприємця – копія свідоцтва про державну реєстрацію.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільсьської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У день прийому  документів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Опрацювання звернення та оформлення результату

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Підготовка  та видача копії рішення або витягу з рішення виконавчого комітету, копія протоколу або витягу з протоколу чи рішення ради, копія розпорядження сільського голови.

 

Секретар сільської ради

+

 

 

 

 Секретар сільської ради

До 10-ти  днів з дня подачі документів 

3. Видача результату надання адміністративної послуги

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Видача копії рішення або витягу з рішення виконавчого комітету, копія протоколу або витягу з протоколу чи рішення ради, копія розпорядження сільського голови.

Секретар сільської ради

+

 

 

 

Секретар сільської ради

У 15-ти денний термін з дня звернення

Особі, якій відмовлено у задоволенні заяви, повідомляється  у письмовій формі із зазначенням переліку підстав для відмови.

Секретар сільської ради

+

 

 

 

Секретар сільської ради

У 15-ти денний термін з дня звернення

 

Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П - погоджує, З-затверджує

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги:  на підставі закону.

 

 

В.о.сільського  голови                                                                                                                                                                                       Т.Драган

Секретар ради                                                                                                                                                                                                 Т.Драган                               

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сільської ради

                                                                                                                                                                                             11.06.2013 №24/7

 

Технологічна картка адміністративної послуги

     Рішення про припинення договора оренди земельної ділянки _комунальної власності                                                                                             (назва адміністративної  послуги)

Етапи опрацювання звернення про надання адмінпослуги

Відповідальна посадова особа суб’єкта надання адмінпослуги  

Дія

Задіяні структурні  підрозділи

Термін виконання (днів)

В

У

П

З

1.Реєстрація звернення суб’єкта звернення

1.1. До клопотання про припинення договору оренди земельної ділянки додаються :

- копія договору оренди;

- довідка з реєстраційної служби  про підтвердження права власності на нерухоме майно (у разі його наявності);

1.2.Для юридичних осіб:

 - свідоцтво про державну реєстрацію підприємства ;

 1.3.Для фізичних осіб:

 - копія паспорта (1, 2 сторінка і прописка)

 - довідка з  об’єднаної державної податкової інспекції про відсутність заборгованості з орендної плати.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Передача документів сільському голові для накладання резолюції.

Секретар сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради    

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільсьської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради

У день прийому  документів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У день прийому документів

1.3. Передача документів землевпоряднику сільської ради для підготовки матеріалів на пленарне  засідання  сільської ради

Сільський голова

 

+

 

 

Землевпорядник  сільської ради

1 день

2. Опрацювання звернення та оформлення результату

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Вивчення документів та підготовка проекту рішення сільської ради

Землевпорядник сільської ради

+

 

 

 

 Землевпорядник  сільської ради

До 20-ти  днів з дня подачі документів 

2.2. Прийняття рішення сільської ради

Сільський голова

 

+

 

 

 Депутати сільської ради

У визначений день проведення

3. Видача результату надання адміністративної послуги

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Видача копії рішення сільської ради 

Секретар сільської ради

+

 

 

 

Секретар сільської ради

До 30-ти днів з дня прийому документів

Особі, якій відмовлено у задоволенні заяви, повідомляється  у письмовій формі із зазначенням переліку підстав для відмови.

Секретар сільської ради

+

 

 

 

Секретар сільської ради

До 30-ти днів з дня прийому документів

Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П - погоджує, З-затверджує

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги:  на підставі закону.

 

 

В.о.сільського  голови                                                                                                                                                                                       Т.Драган

Секретар ради                                                                                                                                                                                                  Т.Драган                               

                                              

 

 

                 

                                                                                                                                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сільської ради

                                                                                                                                                                                             11.06.2013 №24/7

 

Технологічна картка адміністративної послуги

Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності_

(назва адміністративної  послуги)

Етапи опрацювання звернення про надання адмінпослуги

Відповідальна посадова особа суб’єкта надання адмінпослуги  

Дія

Задіяні структурні  підрозділи

Термін виконання (днів)

В

У

П

З

1.Реєстрація звернення суб’єкта звернення

 

1.1. 1. Суб’єкт звернення звертається до сільської ради з письмовою  заявою та  Проектом  землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

 

 

 

1.2. Передача документів сільському голові для накладання резолюції.

Секретар сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради    

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради

У день прийому  документів

 

 

 

 

 

 

 

 

У день прийому документів

1.3. Передача документів землевпоряднику  для підготовки матеріалів на  пленарне засідання   сільської ради

Сільський голова

 

+

 

 

Землевпорядник  сільської ради

1 день

2. Опрацювання звернення та оформлення результату

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Підготовка проекту рішення сільської ради

Землевпорядник  сільської ради

+

 

 

 

 Землевпорядник  сільської ради

До 20-ти  днів з дня подачі документів 

2.2. Прийняття рішення сільської ради 

Сільський голова

 

+

 

 

 Депутати сільської ради

У  день проведення сесії сільської ради

3. Видача результату надання адміністративної послуги

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Видача копії рішення сесії сільської ради

Секретар сільської ради

+

 

 

 

Секретар сільської ради

У 30-ти денний термін з дня прийому документів

Особі, якій відмовлено у задоволенні заяви, повідомляється  у письмовій формі із зазначенням переліку підстав для відмови.

Секретар сільської ради

+

 

 

 

Секретар сільської ради

У 30-ти денний термін з дня прийому документів

Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П - погоджує, З-затверджує

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги:  на підставі закону.

 

В.о.сільського  голови                                                                                                                                                                                       Т.Драган

Секретар ради                                                                                                                                                                                                  Т.Драган