Рішення ради

 

 


                                   МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                  ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                                                                                                

                                                         Р І Ш Е Н Н Я

12 листопада 2015 року                с.Майданецьке                     № 1-1/УІІ

Про підсумки виборів,  реєстрацію

та  визнання повноважень депутатів

сільської ради та Майданецького

сільського голови

 

Заслухавши інформацію голови Майданецької    сільської виборчої
комісії Мусієнка П.С. «Про підсумки виборів,  реєстрацію та визнання повноважень депутатів сільської ради  та  Майданецького  сільського голови», керуючись п.12 ст.85 Закону України «Про місцеві вибори», статтями 11,15 Закону України  «Про службу в органах місцевого самоврядування» , Законом України „ Про внесення змін до ст.14 Закону України „ Про  службу в органах  місцевого самоврядування״,  ч.1 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА :

1. Взяти до відома :

    1.1   інформацію голови Майданецької  сільської виборчої комісії  Мусієнка П.С.  «Про  підсумки виборів,  реєстрацію та визнання повноважень депутатів сільської ради та Майданецького  сільського голови» (копія  рішення територіальної  виборчої  комісії  про підсумки голосування та результати виборів  депутатів сільської ради та сільського голови ,  копія  відповідних форм – додаються).

     1.2. що повноваження Майданецького  сільського голови починаються  з 12 листопада 2015року , з моменту оголошення сільською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про обрання на цю посаду  Капериза Михайла Володимировича - 20 липня 1973 року народження, громадянина України, позапартійного, місце проживання – с. Новомайданецьке , Тальнівського району Черкаської області,  вул.Майданецька, буд.№1,  самовисуванець, освіта повна  вища, закінчив 30.09.1999 року Уманську сільськогосподарську  академію.

2. Прийняти у Майданецького  сільського голови  Капериза Михайла Володимировича  присягу посадової особи місцевого самоврядування, про що зробити відповідний запис в трудовій книжці.

3. Присвоїти  Майданецькому  сільському голові  Каперизу Михайлу Володимировичу, який  займає посаду віднесену до четвертої  категорії ,  9 ранг посадової особи місцевого самоврядування, з 12 листопада 2015 року,  про що зробити  відповідний запис у трудовій книжці.

 

 

 Сільський голова                                                                     М.Капериз

 

 

МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 12 листопада 2015року          с.Майданецьке                        №1-2/УІІ

 

Про звільнення Майданецького  

сільського голови Свідерського Ю.В.

 

       Керуючись ч.5 статті 12, статтею 42   Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ч.2 статті 33 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», сільська  рада

ВИРІШИЛА:

 1. Взяти до відома, що  повноваження сільського голови закінчуються  в  день відкриття першої сесії сільської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах.
 2. Звільнити Свідерського Юрія Володимировича з посади Майданецького сільського  голови, в зв*язку з закінченням строкуповноважень(ч.1, ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»)  з 12 листопада 2015 року.
 3. Провести розрахунок з Свідерським Ю.В. з   виплатою всіх належних йому  коштів згідно чинного законодавства та видати трудову книжку.
 4. Відповідно до ч.2 статті 33 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», у разі неможливості надання Свідерському Ю.В. попередньої   роботи  та пред*явлення сільській раді відповідної довідки з попереднього місця роботи, на період його   працевлаштування , виплачувати  середню  заробітну плату,   яку   він     одержував   на  виборній  посаді  у  раді, але не  більше  шести  місяців.

 

 

Сільський голова                                                                 М.Капериз  

 

 

                                   МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                   ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                     РІШЕННЯ  

12 листопада2015року          с.Майданецьке                     №1-3/УІІ

 

Про обрання секретаря сільської ради

         Розглянувши пропозицію сільського голови щодо кандидатури Драган Тетяни Миколаївни на посаду секретаря сільської ради та враховуючи результати таємного голосування ,  керуючись п.п. 4 ч.1 статті 26, п.п.4 ч.4 статті 42, п. 1, п. 4 ст. 50, п. 3 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 56 Закону України “Про запобігання корупції ”, постановою Кабінету Міністрів  України від 16.10 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади”,  сільська рада

ВИРІШИЛА :

 1.Затвердити протокол лічильної комісії № 2  від 12.11.2015року ( додається) та вважати обраною ( за її згодою)  секретарем Майданецької    сільської ради  депутата сільської ради Драган Тетяну Миколаївну з 12 листопада 2015 року. 

2..Взяти до відома, що секретар сільської ради Драган Т.М:

3.1. обрана  на строк повноважень ради,   працює в раді  на постійній основі; 

3.2.присягу посадової особи місцевого самоврядування склала 01 серпня 2012 року;

3.3. не підлягає проходженню спеціальної перевірки, оскільки статтею 56 Закону України «Про запобігання  корупції» передбачено, що спеціальна перевірка проводиться  щодо відомостей, поданих особисто особами, які претендують  на зайняття посад, що  передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством.

     При цьому, посадами, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, є посади, передбачені частиною першою статті 9 Закону України "Про державну службу", посади, віднесені згідно із статтею 25 зазначеного Закону та частиною першою статті 14 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" до першої - третьої категорій.

3.4. 10-йранг посадової особи місцевого самоврядування присвоєно згідно розпорядження сільського голови від 31.10.2014 року №61/р-к.

4.Покласти на секретаря сільської ради  Драган Т.М.:

4.1.здійснення повноважень секретаря виконавчого комітету  ради;

4.2. виконання повноважень щодо реєстрації актів цивільного стану громадян та вчинення нотаріальних дій.

5. Сільському голові  відповіднодо п.46Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади ”, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563,  не пізніше ніж на третій день після обрання  секретаря ради  на посаду  надіслати  до органів перевірки у порядку, передбаченому пунктами 17-19 цього Порядку, запити.

 6. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на сільського голову .

 

 

Сільський голова                                                                 М.Капериз    

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                        РІШЕННЯ  

12 листопада 2015року            с.Майданецьке                 №1-4/УІІ

 

Про затвердження  Регламенту

сільської ради

 

     Відповідно до п.1.ч.1.ст.26, ч.14 ст.46    Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Регламент Майданецькоїсільської ради ( додається).
 2. Визнати таким, що втратив чинність Регламент Майданецької   сільської ради, затверджений  рішенням ради від 16.11.2010 року  № 1/5 із змінами, внесеними згідно рішення ради від  04.07.2015 року № 32-3/УІ.

3..      Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань регламенту та депутатської етики.

 

 

Сільський голова                                                                М.Капериз                                                                               

 

МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКИЙ  РАЙОН  ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

Р І Ш Е Н Н Я

12 листопада  2015 року         с. Майданецьке                          № 1-5/УІІ                        

Про утворення   постійних

комісій сільської ради,

затвердження їх складу

та обрання їх голів   

 

           Розглянувши пропозицію  сільського голови    про утворення  постійних комісій   сільської ради, затвердження їх складу та обрання їх голів, керуючись Регламентом  сільської ради, затвердженим рішенням сесії  від 12 листопада 2015 р.№ 1-4/УІІ,   п.2 ч.1 ст.26 , ч.2 ст.47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,   сільська  рада

ВИРІШИЛА :

     1.Утворити постійні комісії  сільської ради :

• з питань планування, бюджету та фінансів;

• з питань регламенту, депутатської етики, законності і правопорядку;

• з питань АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захисту населення.

      2.Затвердити склад та обрати голів  постійних комісій сільської ради  :

      2.1.Постійна комісія з питань планування, бюджету, фінансів :

               Голова комісії   Свідерський Юрій Володимирович

               Члени комісії  : Заболотня Лариса Володимирівна

                                          Кутовий Олександр Валентинович

                                          Коваль Василь Анатолійович

         2.2. Постійна комісія агропромислового комплексу, земельних ресурсів , екології , комунального майна , соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захисту населення:

               Голова комісії :  Кутова Людмила Денисівна

               Члени комісії   : Винник Валентина Василівна

                                           Рейнюк Ігор Іванович

                                           Лисоконь Микола Павлович

          2.3. Постійна  комісія  з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку:    

                 Голова комісії:  Овчарук Валентина Андріївна

                 Члени комісії :   Кихтенко Сергій Григорович

                                             Лимоненко Інна Валеріївна

                                             Заболотній Володимир Васильович

    3. Головам постійних комісій сільської ради  в своїй роботі керуватись Регламентом сільської ради та Положенням про постійні комісії .

    4.Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.

 

Сільський голова                                                                      М.Капериз

 

 

                                  МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

                 ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                        РІШЕННЯ  

12 листопада 2015року             с.Майданецьке               №1-6/УІІ

Про  затвердження Положення

про постійні комісіїсільської ради

 

Заслухавши інформацію сільського голови, відповідно до Регламенту сільської ради, затвердженого рішенням сільської ради від 12 листопада 2015 р. № 1-4/УІІ,  на виконання вимог ч.14 ст.46,    ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА :

 1. Затвердити  Положення про постійні комісії Майданецької  сільської ради (додається).
 2. Головам та членам постійних комісії сільської ради у роботі керуватися Положенням про постійні комісії сільської ради та Регламентом.

                  

 Сільський голова                                                                       М.Капериз  

 

 

МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКИЙ  РАЙОН  ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

Р І Ш Е Н Н Я

12 листопада  2015 року           с. Майданецьке               № 1-7/УІІ

Про утворення виконавчого комітету

сільської ради та визначення  його

кількісного складу

     Розглянувши  пропозицію сільського голови про утворення виконавчого комітету  сільської ради  та визначення його кількісного складу , керуючись п.3 ч.1 статті 26,   статтею 51 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

 ВИРІШИЛА :

    1.Утворити виконавчий комітет Майданецької   сільської ради в кількості 7 осіб та  складі :

 1.1.Сільський голова.

 1.2.Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

 1.3.Секретар виконкому.

 1.4.Члени виконкому – 4 особи

    2 . Визнати таким, що втратило чинність рішення сільської ради від 16.11.2010року №1/3 «Про утворення виконавчого комітету сільської ради визначення його чисельності та затвердження персонального складу» із змінами, внесеними згідно рішення ради від 31.12.2013 року №28/7,  від 04.07.2014 №32-4/УІ в зв*язку з закінченням строку повноважень.

 

Сільський голова                                                                   М.Капериз

 

 

МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКИЙ  РАЙОН  ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

                                                     Р І Ш Е Н Н Я

12 листопада  2015 року          с. Майданецьке                  № 1-8/УІІ

Про  обрання заступника сільського

голови з питань діяльності виконавчих

органів ради

 

        Розглянувши пропозицію сільського голови про обрання  заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючись  статтею 51, 53  Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, сільська рада

ВИРІШИЛА :

     1.Обрати заступником Майданецького  сільського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради  Кутову Валентину Валентинівну ,1986 р.н., громадянку України, освіта повна вища, працює  головним економістом СТОВ «Колос» .

 

Сільський голова                                                                  М. Капериз  

 

 

МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКИЙ  РАЙОН  ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

Р І Ш Е Н Н Я

12 листопада  2015 року        с. Майданецьке                    № 1-9/УІІ

Про затвердження персонального складу

виконавчого комітету

 

     Розглянувши пропозицію  сільського голови  про персональний склад виконавчого комітету Майданецької   сільської ради,  врахувавши пропозиції депутатів сільської ради, керуючись п.3 ч.1 статті 26,  статтею 51 Закону  України “Про місцеве самоврядування в Україні”,   сільська  рада

ВИРІШИЛА :

     1.Затвердити  персональний  склад виконавчого комітету сільської ради:

     1.1. Капериз М.В. – сільський голова , який очолює виконавчий комітет

       1.2. Кутова В.В.– заступник сільського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради

     1.3. Драган Т.М. – секретар виконкому , секретар  сільської ради

                     Члени виконкому:

     1.4.Несененко Зоя Іванівна

     1.5. Пономаренко Лариса Михайлівна

     1.6.Бабій Михайло Вікторович

     1.7.Скоропад Людмила Сергіївна

 

Сільський  голова                                                                   М.Капериз  

 

 

                                  МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА  

                   ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                              РІШЕННЯ  

12 листопада 2015року      с.Майданецьке                  № 1- 10/УІІ

  

Про затвердження Положення про преміювання

та надання матеріальної допомоги

працівникам Майданецької  сільської ради

 

Відповідно до законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про оплату праці», статті 247 Кодексу Законів про
працю в Україні, постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Наказу Міністерства праці України від 2 жовтня 1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами),  наказу            МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ  від 18.10.2005  N 745 «Про впорядкування умов оплати праці        працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», зареєстрованого  в Міністерстві  юстиції України                             27 жовтня 2005 р. за N 1285/11565,  враховуючи колективний договір,  з метою заохочення працівників сільської  ради за ініціативність, творчість в роботі, добросовісне виконання посадових обов’язків і завдань шляхом урахування їх особистого внеску в загальні результати роботи, сільська  рада:

          В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам Майданецької сільської  ради (додається) за погодженням з профспілковим комітетом.

2. Визнати таким, що втратило чинність Положення про преміювання працівників Майданецької    сільської ради, затверджене  рішенням сільської ради від 27.01.2015 року № 36-7/УІ.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з  питань бюджету та фінансів .

 

 

Сільський голова                                                                       М.Капериз                                                                


                                    МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                                                                                               

                                                          Р І Ш Е Н Н Я

12 листопада 2015 року                с.Майданецьке                № 1- 11/УІІ

Про  преміювання та  надання допомог

сільському голові   в 2015 році

 

         Відповідно достатті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,   Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,«Про оплату праці», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268  «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»,із змінами та доповненнями, врахувавши  пропозиції депутатів сільської ради, сільська рада

 В И Р І Ш И Л А  :

        1. Здійснювати в 2015 році преміювання  сільського голови  Капериза Михайла Володимировича  або особи,  яка  виконує  повноваження  сільського  голови у випадках, передбачених  ч.2 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ( відпустка, хвороба, дострокове звільнення,  тощо) відповідно до його особистого вкладу  в загальні результати роботи  щомісячно  в межах фонду преміювання,  в розмірі не менше 10 відсотків від посадового окладу та економії фонду оплати праці, але не більше 50% від посадового окладу та економії фонду оплати праці, в межах затверджених видатків на оплату праці.

         2.Встановити, що розмір щомісячної премії сільському голові Каперизу Михайлу Володимировичу або особі, яка виконує його повноваження,  на підставі цього рішення визначається розпорядженням сільського голови або особи, яка виконує його повноваження, з врахуванням вимог  Положення про  преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам та керівництву апарату   сільської ради.

         3. З нагоди   професійного свята - День місцевого самоврядування, ювілейних дат на  підставі клопотання профспілкового комітету з урахуванням особистого вкладу в загальні результати роботи  сільському голові Каперизу М.В. або особі, яка виконує повноваження сільського голови, виплачувати  одноразову премію в розмірі середньомісячної заробітної плати в  межах затверджених видатків на оплату праці.

         4. Надавати сільському голові  Каперизу М.В. або особі, яка виконує його повноваження,   допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати один раз на рік при наданні щорічної відпустки та матеріальну допомогу для вирішення соціально – побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати один раз на рік.

        5. Визнати таким, що втратило чинність рішення сільської ради від 27.01.2015 № 36-5/УІ « Про впорядкування умов оплати праці сільському голові  в 2015 році».

 

 

Сільський голова                                                                           М.Капериз

 

 

                                 МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ                             

                                                 РІШЕННЯ

 12 листопада 2015 року        с. Майданецьке                    № 1-13/VІІ

 

Про затвердження проекту

із землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки гр. Бондаренко Л.Б.

 

         Розглянувши  заяву гр. Бондаренко Людмили Борисівни, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,2200га та пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, керуючись  ст.12,122,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

  ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки площею 0,2200га кадастровий номер якої 7124086600:03:002:0741 громадянці Бондаренко Людмилі Борисівні у власність, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, із земель комунальної власності Майданецької сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі житлової та громадської забудови, з функціональним призначенням забудовані землі житлової забудови під одно- та двоповерховою забудовою, за адресою: Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Майданецьке, вул. Т.Г.Шевченка, буд.34.

         2.Віднести земельну ділянку площею 0,2200га  до земель комунальної власності Майданецької сільської ради, які відносяться до забудованих земель житлової забудови під одно- та двоповерховою забудовою.

        3. Передати гр.Бондаренко Л.Б.у приватну власність земельну ділянку площею 0,2200га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, кадастровий номер 7124086600:03:002:0741, яка знаходиться за адресою:Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Майданецьке, вул.Т.Г.Шевченка, буд.34.   

        4.Рекомендувати гр. Бондаренко Л.Б. звернутись до  Реєстраційнії служби Тальнівського районного управління юстиції Черкаської області для державної реєстрації речового права на нерухоме майно  земельну ділянку площею 0,2200 га, для будівництвата обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, кадастровий номер 712086600:03:002:0741, яка знаходиться за адресою:Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Майданецьке, вул.Т.Г.Шевченка, буд.34.

        5.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу  сільської ради.

 

Сільський голова                                                                      М.Капериз

 

 

                                        МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ                             

                                                          РІШЕННЯ

 12 листопада 2015 року             с. Майданецьке                    № 1- 14/VІІ

 

Про затвердження проекту

із землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки гр. Волянській Л.М.

 

         Розглянувши  заяву гр. Волянської Лариси Миколаївни, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1200га та пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, керуючись  ст.12,122,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

  ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки площею 0,1200га кадастровий номер якої 7124086600:03:002:0742 громадянці Волянській Ларисі Миколаївні у власність, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, із земель комунальної власності Майданецької сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі житлової та громадської забудови, з функціональним призначенням забудовані землі житлової забудови під одно- та двоповерховою забудовою, за адресою: Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Майданецьке, вул. Т.Г.Шевченка, б/н.

         2.Віднести земельну ділянку площею 0,1200га  до земель комунальної власності Майданецької сільської ради, які відносяться до забудованих земель житлової забудови під одно- та двоповерховою забудовою.

        3. Передати гр.Волянській Л.М.у приватну власність земельну ділянку площею 0,1200га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, кадастровий номер 7124086600:03:002:0742, яка знаходиться за адресою:Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Майданецьке, вул.Т.Г.Шевченка, б/н.   

        4.Рекомендувати гр. Волянській Л.М. звернутись до  Реєстраційнії служби Тальнівського районного управління юстиції Черкаської області для державної реєстрації речового права на нерухоме майно  земельну ділянку площею 0,1200 га, для будівництвата обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, кадастровий номер 712086600:03:002:0742, яка знаходиться за адресою:Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Майданецьке, вул.Т.Г.Шевченка, б/н.

        5.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу  сільської ради.

 

Сільський голова                                                                      М.Капериз

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                   РІШЕННЯ

 

12 листопада 2015 року        с. Майданецьке                    №1-15/VІ

 

Про внесення змін у рішення

сільської ради від 10.04.1998р.

№1/4 «Про наділ земельних

ділянок громадянам села»

 

             Заслухавши інформацію землевпорядника сільської ради Носаль Р.О. та розглянувши заяву гр..Карпенко Олени Петрівни та врахувавши пропозиції депутатів сільської ради, відповідно ст. 12,140,141 Земельного Кодексу України,  підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни у рішення  сільської ради від 10.04.1998 року № 1/4

«Про наділ земельних ділянок громадянам села» в частині, що

стосується гр. Карпенко Олени Петрівни, а саме:

 • припинити право тимчасового користування земельною ділянкою площею 0,10га за межами населеного пункту, згідно добровільної відмови.
 • 2.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни в земельно -  шнурову книгу сільської ради.

 

     Сільський голова                                                                       М.Капериз

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                   РІШЕННЯ

 

 12 листопада 2015 року         с. Майданецьке                    №1-16/УІІ

 

Про припинення права

користування земельною ділянкою

гр. Кичаку В.М.

 

             Розглянувши заяву гр. Кичака Валерія Миколайовича, врахувавши пропозиції депутатів сільської ради та висновок постійної комісії з  питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, відповідно ст. 12,140,141 Земельного Кодексу України,  підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Припинити право користування земельною ділянкою площею 0,34га, згідно добровільної  відмови гр.Кичаку Валерію Миколайовичу, яка знаходиться по вул.Жовтневої революції, буд.19 с.Майданецького  в адміністративних межах сільської ради.
 2. Визнати таким, що втратило чинність рішення  сільської ради від  24.11.2000 року №11/3 в частині, що стосується гр. Кичака Валерія Миколайовича на земельну ділянку площею 0,34га.
 3.  Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу сільської ради.

 

     Сільський голова                                                                   М.Капериз

 

 

                                          МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                                                                                                                                                                      Р І Ш Е Н Н Я

12 листопада 2015 року              с. Майданецьке                   №1- 17/УІІ

 

Про надання дозволу на

розроблення проекту із землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

у власність гр. Бєляєвій Л.А.

 

             Розглянувши заяву гр. Бєляєвої Лідії Антонівни, врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з питань агропромислового комплексу,земельних ресурсів,екології,комунального майна,соціального розвитку села, пропозиції депутатів сільської ради, відповідно ст. 12,38,40,121,122,123  Земельного Кодексу України, ст..50 Закону України «Про землеустрій», підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на розроблення  проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки  площею  0,34га.,  у власність гр.Бєляєвій Лідії Антонівні для ведення особистого селянського господарства  із земель комунальної власності Майданецької територіальної громади, що відносяться до категорії земель –  землі житлової та громадської забудови, з функціональним використанням забудовані землі житлової  забудови під одно- та двоповерховою забудовою за адресою:  вул. Жовтневої революції, буд.19     с.Майданецького  Тальнівського     району    Черкаської області.
 2. Гр. Бєляєвій Лідії Антонівні  розроблений проект землеустрою щодо   відведення земельної ділянки у власність надати на затвердження сесії  сільської ради.

 

        

Сільський голова                                                                          М.Капериз


                                       МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                                                                                               

                                                  Р І Ш Е Н Н Я

12 листопада 2015 року         с.Майданецьке                       №1- 18 /УІІ  

 

Про позицію щодо можливості  надання

дозволу на розроблення  документації із

землеустрою гр. Підлубному Н.І.

 

        Розглянувши  лист Головного управління Держгеокадастру  у Черкаській області від 27.10.2015року№ 4444/0/300-15 щодо запиту про позицію сільської ради з питання надання  дозволу  на розроблення  документації  із  землеустрою, на підставі якої земельна ділянка може бути  передана  у власність гр. Підлубному Назару Івановичу, як учаснику АТО та викопіювання з плану землекористування  Майданецької   сільської ради,  відповідно  до доручення Віце- прем’єр- міністра – Міністра  регіонального розвитку, будівництва та житлового- комунального  господарства України  від 08.10.2014 р. № 37732/0/ 1-14 , наказу  Державного агентства  земельних ресурсів  України  від 15.10.2014 № 328 «Про введення  в дію рішень  колегії  Держземагентства України від 14.10.2014р.» , керуючись  статтею 118 Земельного кодексу України, п.п.34 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , врахувавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада

ВИРІШИЛА :

    1.Вважати можливим надання дозволу  на розроблення  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  за межами населеного пункту в адмінмежах Майданецької  сільської ради,  площею 2,00 га, відповідно до викопіювання,   у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Підлубному Назару Івановичу, як учаснику АТО,  в зв’язку з тим, що  він має право на безоплатне  одержання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та раніше цим правом не скористався. 

    2. Секретарю сільської ради Драган Т.М.  направити копію цього  рішення в Головне управління Держгеокадастру  у Черкаській області.

 

 

Сільський голова                                                                    М.Капериз

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                   РІШЕННЯ

 

12 листопада 2015 року         с. Майданецьке                    №1-19/VІІ

 

Про затвердження акту комісії

з питань  агропромислового

комплексу,земельних ресурсів,екології,

комунального майна, соціального

розвитку села

 

             Заслухавши інформацію землевпорядника сільської ради Носаль Р.О., та врахувавши акт постійної  комісії сільської ради з питань агропромислового комплексу,земельних ресурсів,екології, комунального майна, соціального розвитку селавід 22.10.2015 року з розгляду звернення гр.Кравченко О.А., відповідно ст. 12,158,159 Земельного Кодексу України,  підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити акт постійної комісії сільської ради з питань агропромислового комплексу,земельних ресурсів,екології, комунального майна, соціального розвитку селавід 22.10.2015 року з розгляду звернення гр. Кравченко Оксани Анатоліївни щодо відмови суміжного землекористувача Андрущенко Тетяни Прокопівни підписати акт погодження меж землеволодіння по вул. 80-ї Гвардійської Дивізії, 23 с.Майданецьке Тальнівського району, Черкаської області.
 2. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність гр..Кравченко Оксані Анатоліївні площею 0,25 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та 0,12 га для садівництва із земель комунальної власності Майданецької сільської ради за  адресою: Черкаська область, Тальнівський район, с.Майданецьке, вул. 80-ї Гвардійської Дивізії, 23 без підпису акту погодження меж землеволодіння суміжним землекористувачем Андрущенко Т.П.

 

 

     Сільський голова                                                                 М.Капериз

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                   РІШЕННЯ

 12 листопада 2015 року               с. Майданецьке                 № 1- 20/УІІ

 

Про надання дозволу на розроблення

проекту із землеустрою щодо

відведення земельної ділянки

у власність  для садівництва гр. Кравченко О.А.

 

        Розглянувши заяву гр. Кравченко Оксани Анатоліївни щодо надання дозволуна розроблення  проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею  0,12га для садівництва у власність , врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів,екології,комунального майна,соціального розвитку села, пропозиції депутатів сільської ради, відповідно ст. 12,38,40,121,122,123  Земельного Кодексу України, ст..50 Закону України «Про землеустрій», підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

          1.  Надати дозвіл на розроблення  проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки  площею  0,12га для садівництва у власність

гр.Кравченко Оксані Анатоліївнііз земель комунальної власності

Майданецької територіальної громади, що відносяться до категорії

земель –  землі  сільськогосподарського призначення за адресою:      вул. 80-ї Гв.Дивізії,23, с.Майданецького  Тальнівського     району  Черкаської області.

        2. Гр. Кравченко Оксані Анатоліївні розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність надати на затвердження сесії сільської ради.

        3. Внести зміни у рішення  сільської ради від 09.07.2015 року №40-10/УІ «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр..Кравченко О.А.» в частині, що стосується площі земельної ділянки та цільового призначення , а саме:

 • змінити площу земельної ділянки 0,20 га із цільовим призначенням  «для ведення особистого селянського господарства» на площу  0,12 га із цільовим призначенням «для ведення садівництва».

       4. Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни в земельно -

  шнурову книгу сільської ради.

 

 

 Сільський голова                                                                   М.Капериз

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                  РІШЕННЯ

12 листопада 2015 року         с. Майданецьке                       № 1-21/УІІ

 

Про план діяльності з  підготовки та

перегляду  проектіврегуляторних

актівМайданецької  сільської ради на

2016 рік

 

             Заслухавши та обговоривши доповідь голови постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, відповідно до статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконаня  частини 1 статті 7 статті 13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", врахувавши попозиції постійних комісій сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА: 

          1.Затвердити план діяльності з підготовкита перегляду  проектів регуляторних актів Майданецькоїсільської ради на 2016рік (додається)

          2.Сільському голові план діяльностіз підготовкита перегляду  проектів регуляторних актів  сільської ради на 2016рік оприлюднити.

          3.Конроль за виконанням плану діяльності з підготовкита перегляду  проектів регуляторних актів  сільської ради на 2016рік покласти на сільського голову та на комісію з питань бюджету та фінансів сільської ради.         

 

 

    Сільський голова                                                                     М.Капериз

 

                                  

                                МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                  ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                        РІШЕННЯ  

 

12 листопада 2015року            с.Майданецьке                 №1-22/УІІ

Про затвердження Положення про

виконавчий комітет сільської ради

 

         Заслухавши інформацію секретаря сільської ради Драган Т.М.  про затвердження Положення про виконавчий комітет сільської ради ”,  відповідно до  статті 54Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада

ВИРІШИЛА:

  1.Затвердити Положення про виконавчий комітет сільської ради /додається/.

  2. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань регламенту та депутатської етики.

 

Сільський голова                                                                        М.Капериз                                                                              

Опубліковано 16.11.2015 року