Рішення ради

 

                                                               

 

                                   МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                           ХІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                       

                                                          РІШЕННЯ  

 

02 грудня 2016 року                с.Майданецьке                          №12-7/УІІ

 

Про надання дозволу на

розроблення проекту із землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель

і споруд  у власність гр.Савченко К.В.

 

             Розглянувши заяву гр. Савченко Катерини Володимирівни та копії технічного паспорта на житловий будинок  та свідоцтва про право власності на нерухоме майно,  врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з

питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології,

комунального майна, соціального розвитку села, пропозиції депутатів сільської ради, відповідно ст. 12,38,40,121,122,123  Земельного Кодексу України, ст..50 Закону України «Про землеустрій», підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.  Надати дозвіл на розроблення  проекту із землеустрою щодо відведення

     земельної ділянки  площею  0,25га., для будівництва та обслуговування

     житлового будинку, господарських будівель та споруд   у власність

     гр. Савченко Катерині Володимирівнііз земель комунальної власності  

     Майданецької територіальної громади, що відносяться до категорії

     земель –  землі житлової та громадської забудови, з функціональним

     використанням забудовані землі житлової  забудови під одно- та

     двоповерховою забудовою за адресою:  вул. Незалежності,26

     с.Майданецького  Тальнівського  району Черкаської області.

 

2. Гр. Савченко Катерині Володимирівні розроблений проект землеустрою щодо   відведення земельної ділянки у власність надати на затвердження сесії   сільської ради.

 

 

 Сільський голова                                                                           М.Капериз


 

                            МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

                  ХІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ                                                                                                                                                                                                

                                                  Р І Ш Е Н Н Я

 

02 грудня  2016 року              с.Майданецьке                         № 12- 6/УІІ

 

 

Про надання одноразової  матеріальної

допомоги Антонюк С.О.,члену сім»ї

мобілізованого військовозобов»язаного

 

 

Заслухавши інформацію сільського голови Капериз М.В. та розглянувши заяву гр.Антонюк Світлани Олександрівни, дружини мобілізованого військовозобов»язаного Антонюка Василя Леонідовича, який призваний на військову службу відповідно до Витягу з Наказу військового комісара Тальнівського районного військового комісаріату №280 від 19.11.2016року з 21.11.2016року та додані документи, відповідно рішення сільської ради №3-8/УІІ від 24.12.2015 «Про  сільську програму «Турбота» на 2016-2017роки» та план заходів і кошторис витрат з її реалізації на 2016рік», із внесеними змінами, врахувавши пропозиції депутатів та керуючись ст. 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" , сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Надати, Антонюк Світлані Олександрівні, дружині мобілізованого військовозобов»язаного Антонюка Василя Леонідовича, який

призваний на військову службу 21.11.2016 року,  одноразову цільову

матеріальну допомогу в сумі   3000 ( три  тисячі) гривень.

 

2.Головному бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. виплатити

грошову допомогу згідно даного рішення .

 

Сільський голова                                                                                               М.Капериз

 


                                                               

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                           ХІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                             Р І Ш Е Н Н Я

 

   02 грудня 2016 року                     с. Майданецьке                 №12-5 /УІІ

 

Про припинення права користування

 земельною ділянкою

             Розглянувши заяву гр. Савченко Катерини Володимирівни та подані документи, врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з питань агропромислового комплексу,земельних ресурсів,екології,комунального майна,соціального розвитку села, пропозиції депутатів сільської ради, відповідно ст. 12,120,121,122,123  Земельного Кодексу України, ст..50 Закону України «Про землеустрій», підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.  Припинити право користування земельною ділянкою площею 0,30га по вул. Незалежності,26, яка була приватизована, але не виготовлено правостановлюючий документ гр.Савченко Олександром Миколайовичем у зв»язку з його смертю, після оформлення спадкоємцем на житловий будинок свідоцтва про право власності на нерухоме майно.

 

2. Визнати таким,що втратило чинність рішення сесії сільської ради від12.05.1995року №3/6 в частині, що стосується гр.Савченка Олександра Миколайовича.

 

3.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу сільської ради.

 

 

 

 Сільський голова                                                                      М.Капериз


 

                                 МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

            ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                        ХІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ                  

                  РІШЕННЯ

 

    02 грудня 2016 року                с.Майданецьке                     №12- 4/УІІ

   

Про визначення відповідальної особи,

на яку покладаються  обов’язки забезпечення

застосування електронного цифрового підпису

у Майданецькій сільській раді

 

      На виконання статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» в частині щодо подання шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларації особи , уповноваженої  на виконання функцій  місцевого самоврядування, із змінами в редакції Закону № 1022-VIII від 15.03.2016 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей подання службовими особами декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру у 2016 році», відповідно до Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1452 (зі змінами), з метою отримання послуг електронного цифрового підпису в Акредитованому центрі сертифікації ключів органів юстиції України, сільська рада

ВИРІШИЛА:

         1. Призначити відповідальною особою, на яку покладаються  обов’язки забезпечення  застосування електронного цифрового підпису у Майданецькій сільській раді  - Мамонову Тамару Вікторівну.

          2. Встановити, що  Мамонова Тамара Вікторівна (відповідальна особа) забезпечує:

     підготовку  та  подання  акредитованому  центру  сертифікації

ключів  інформації,  необхідної для отримання послуг, пов’язаних з

електронним  цифровим підписом;

     надання допомоги  підписувачам під час генерації їх особистих

та відкритих ключів;

     подання до акредитованого центру сертифікації ключів звернень

про  скасування,  блокування або поновлення посилених сертифікатів

відкритих ключів підписувачів;

     доступ підписувачів   через   телекомунікаційні   мережі   до

акредитованих  центрів  сертифікації  ключів  у  разі неможливості

здійснення ними такого доступу із своїх робочих місць;

     ведення   обліку   надійних  засобів  електронного  цифрового

підпису,  що  використовуються в установі;

     ведення   обліку   програмно-апаратних  та  апаратних  носіїв

особистих ключів підписувачів;

     зберігання  документів  та  їх електронних копій, на підставі

яких   отримано   послуги,   пов’язані   з   електронним  цифровим

підписом;

     контроль  за  використанням  підписувачами  надійних  засобів

електронного  цифрового  підпису  та  зберіганням  ними  особистих

ключів. 

    

         3. Контроль за виконанням рішення, а також відповідальність за організацію застосування електронного цифрового підпису у Майданецькій сільській раді покласти на сільського голову.

 

 

Сільський голова                                                                                  М.Капериз

 

 

 

                                                        

                               МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

             ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                      ХІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

    02 грудня  2016 року                с.Майданецьке                     №12-3 /УІІ

   

 

Про звернення гр.Носаль В.А. щодо

надання матеріальної грошової допомоги

 

     Розглянувши заяву Носаля  Василя Алімовича,  жителя села Майданецьке, учасника АТО , сільська рада відмічає, що згідно  рішення сільської ради  від 24.12.2015р.№3-8/УІІ «Про сільську Програму «Турбота» на 2016 -2017 роки  та план заходів і  кошторис витрат з її реалізації  на 2016 рік» одноразова  цільова  матеріальна  допомога надається жителям населених пунктів сільської ради  -  учасникам антитерористичної операції на сході України, батькам або членам їх сім»ї, мобілізованим та членам сім»ї мобілізованих військовозобов»язаних для придбання необхідних речей (одягу, взуття, амуніції тощо), малозабезпеченим онкохворим, тяжкохворим жителям села для лікування та придбання медикаментів та  при екстремальній ситуації ( в разі стихійного лиха, пожежі, інше).       Підставою для розгляду питання про надання матеріальної допомоги є заява громадянина , акт обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника та довідки про доходи заявника та членів його сім'ї, які проживають разом з заявником та ведуть спільне господарство, на непрацюючих – довідка з районного центру зайнятості, довідка з лікувальної установи, якщо допомога потрібна для лікування.

     Керуючись п.22 ч.1  статті  26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", врахувавши пропозиції депутатів та висновок постійної комісії сільської ради  з питань планування,  бюджету та фінансів,

ВИРІШИЛА:

 

    1. Відмовити Носалю Василю Алімовичу жителю села Майданецьке в задоволенні заяви про надання одноразової цільової матеріальної допомоги для реабілітації в зв»язку з ти,що до заяви не додано довідку з лікувальної установи про необхідність лікування та реабілітації, як учаснику АТО, йому вже було надано цільову матеріальну допомогу в сумі 3тис.гр.для придбання необхідних речей(одягу,взуття,амуніції тощо)

   2. Відповідь про розгляд заяви та копію цього рішення  направити Носаль В.А.

 

Сільський голова                                                                     М.Капериз

 


                                                         

 

                                  МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                  ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                           ХІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я

 

  02 грудня 2016 року               с.Майданецьке                               №12-2/УІІ

 

Про  внесення змін до

 рішення сесії сільської ради від 24.12.2015 р.

 № 3-17/УІ1“Про сільський бюджет на 2016рік”

із врахуванням змін, внесених рішенням

сільської ради від 15.01.2016  №4-12/УІІ,

від 16.02.2016 року №6-4/УІ1,від 19.04.2016 №7-12/УІІ,

від 16.05.2016 №8-1/УІІ, від 08.07.2016 №9-8/УІІ,

від 15.09.2016 №10-5/УІІ, від 04.11.2016 року №11-6/УІІ.

 

         Заслухавши інформацію сільського голови Капериза М.В. «Про  внесення змін до рішення сесії сільської ради від 24.12.2016 р. № 3-17/УІ1“Про сільський бюджет на 2016рік” із врахуванням змін, внесених рішенням сільської ради від 15.01.2016  №4-12/УІІ, від 16.02.2016 року №6-4/УІ1», від 19.04.2016 №7-12/УІІ, від 16.05.2016 №8-1/УІІ, від 08.07.2016 №9-8/УІІ, від 15.09.2016 №10-5/УІІ, від 04.11.2016 №11-6/УІІ врахувавши  пропозиції депутатів по її обговоренню, керуючись Законом України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України   стаття 78 пункт, 8 Бюджетного кодексу України, підпунктом 23, частини 1, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

        

 ВИРІШИЛА:

 

1.Внести зміни до рішення сільської ради від 04.11.2016 року № 11-6/УІІ «Про  внесення змін до рішення сесії сільської ради від 24.12.2015 року №3-17/УІІ “Про сільський бюджет на 2016 рік”,  із врахуванням змін, внесених рішенням сільської ради від 15.01.2016 №4-12/УІІ, від 16.02.2016  №6-4/УІІ, від 19.04.2016 №7-12/УІІ, від 16.05.2016 №8-1/УІІ, від 08.07.2016  №9-8/УІІ, від 15.09.2016  №10-5/УІІ, а саме:                             

  1. Перенести кошти по КФК 010116  з  КЕКВ 2111  на  КЕКВ 2120 -  в сумі 5000 гривень , з КЕКВ 2274  на КЕКВ 2210 - 10000 гривень.

 

          2.Затвердити дефіцит в коштах в сумі 903707гривень за рахунок спрямування залишку на початок 2016року в т.ч. загального фонду 761026гривень, спеціального фонду 142681гривня.

           3.Збільшити видаткову частину по КФК 100202/02  в сумі 15000 гривень, в т.ч. КЕКВ 2273 в сумі 15000 гривень із залишку, який був станом  на 01.01.2016 року.

           4. Збільшити видаткову частину по КФК 070101/03 в сумі 1500 гривень, в т.ч. КЕКВ 2210 в сумі 1500 гривень із залишку, який був станом на 01.01.2016 року.

5. Бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. внести відповідні зміни по окремих позиціях у додатках 2,  3 до рішення сільської ради від 04.11.2016 року № 11-6/УІІ Про внесення змін  до рішення сесії сільської ради №3-17/УІІ від 24.12.2015р.»Про сільський бюджет на 2016 рік», із врахуванням змін внесених рішення сесії сільської ради від 15.01.2016 №4-12/УІІ, від 16.02.2016 №6-4/УІІ, від 19.04.2016 № 7-12/УІІ, від 16.05.2016 №8-1/УІІ, від 08.07.2016 №9-8/УІІ, від 15.09.2016 №10-5/УІІ.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                        М.Капериз

 

 

 

 

 


                                                                

                                   МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                        ХІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                                                 РІШЕННЯ

  02 грудня  2016 року                   с. Майданецьке                       №12 -1 /УІІ

 

Про внесення змін у рішення сільської ради

№ 3-8/УІІ від 24.12.2015р. «Про сільську

програму «Турбота» на 2016 -2017 роки

та план заходів і  кошторис витрат з її реалізації 

 на 2016 рік» із змінами

 від 19.04.2016року №7-5/УІІ

 

        Розглянувши лист Тальнівської райдержадміністрації від 15.11.2016 року № 978/01-16 про виділення коштів для виплати одноразової допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, заслухавши інформацію сільського голови   про внесення змін до сільської програми «Турбота» на 2016 -2017 роки» та  Плану заходів і кошторису витрат з її реалізації на 2016 рік , врахувавши, щоУказом Президента України від 10 листопада 2006 року N 945/2006  в Україні встановлено День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, який відзначається щорічно 14 грудня, у день закінчення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС,  пропозиції депутатів по  обговоренню питання та висновок постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів, керуючись статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада 

ВИРІШИЛА:

 

1.Внести зміни у  рішення сільської ради № 3-8/УІІ від 24.12.2015р. «Про сільську програму «Турбота» на 2016 -2017 роки та план заходів і  кошторис витрат з її

реалізації   на 2016 рік» із змінами від 19.04.2016року №7-5/УІІ, доповнивши :

   1.1. Розділ П сільської програми «Турбота на 2016-2017 роки»  словами   -          «надання одноразової цільової грошової допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, для   вирішення соціально-побутових питань в розмірі 1 тис.грн. кожному до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – 14 грудня »; 

    1.2. План заходів та кошторис витрат на 2016 рік з реалізації сільської програми «Турбота» на 2016-2017 роки ( далі –План заходів та кошторис)  пунктом 16 наступного змісту «Надання одноразової грошової цільової  допомогиучасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в розмірі 1 тис.грн кожному, для   вирішення соціально-побутових питань до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – 14 грудня»,  виклавши  План заходів та кошторис  в новій редакції( додаток 1).   

    2. Збільшити суму коштів на виконання пункту 16   Плану заходів та кошторису витрат на 2016 рік  в сумі 12000грн. за рахунок зменшення  п.5 (надання грошової допомоги на лікування онкохворих, тяжкохворих громадян)  плану заходів та кошторис витрат на 2016рік з реалізації сільської програми «Турбота» на 2016-2017роки в сумі 12000грн .

 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань

депутатської діяльності та етики.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                    М.Капериз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток1

                                                                          до  рішення  сільської  ради

                                                                                             від 02.12.2016 №12-1/УІІ

                                                                                         

План заходів та кошторис витрат

на 2016 рік з реалізації сільської програми

                                       «Турбота» на 2016-2017 роки

                                                    (нова редакція)

№ п/п

               Зміст заходів

Відповідальні   

  виконавці

Термін

викона-

ня

Джерело фінансування,

тис. грн

 

 

Сільський бюджет

Кошти вільного залишку

 

1

2

3

4

5

6

 

1.

Проводити планомірне обстеження умов проживання осіб похилого віку, інвалідів, багатодітних та малозабезпечених сімей з метою визначення осіб, які потребують різних видів допомоги

Виконавчий комітет сільської ради, фахівець із соціальної роботи

Постійно

Виконання заходу не потребує фінансування

 

 

2

Надання грошової допомоги на поховання громадян не пенсійного віку та невідомим особам

Виконавчий комітет сільської ради

Постійно по мірі не обхід-ності

    2500

 

 

3

Систематично проводити благодійні акції з метою залучення додаткових коштів та натуральної допомоги для надання різних видів адресної соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення

Виконавчий комітет сільської ради, фахівець із соціальної роботи

Постійно

Виконання заходу не потребує фінансування

 

 

4

Надання грошової допомоги до Міжнародного дня інвалідів дітям-інвалідам

Виконавчий комітет сільської ради

3 грудня 2016року

    2500

 

 

5

Надання грошової допомоги на лікування онкохворих, тяжкохворих громадян

Виконавчий комітет сільської ради

Постійно по мірі необхідності

   60500

 

 

 

6

Забезпечити надання одноразової цільової матеріальної допомоги ветеранам  Великої Вітчизняної війни до  Дня Перемоги 9 Травня

Виконавчий комітет сільської ради

9 Травня 2016року

     4000

 

 

7

Надання одноразової грошової допомоги старожилам, яким виповнилось 90 і більше років до ювілейних дат

Виконавчий комітет сільської ради

Постійно

    2500

 

 

8

Надання одноразової грошової матеріальної допомоги ліквідаторам Чорнобильцям до  30 річчя з дня аварії на ЧАЕС

Виконавчий комітет сільської ради

26 квітня 2016 року

6500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Забезпечити надання одноразової цільової допомоги учасникам бойових дій в Афганістані

Виконавчий комітет сільської ради

15 лютого 2016 року

3000

 

 

10

Надання одноразової грошової матеріальної допомоги особам, переміщеним зі східних областей України

Виконавчий комітет сільської ради

Постійно

    1000

 

 

11

Надання одноразової цільової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції на сході України, батькам або  їх членам  сім»ї, мобілізованим  та членам сім»ї мобілізованих військовозобов»язаних

для придбання необхідних речей (одягу, взуття, амуніції, дров тощо)

Виконавчий комітет сільської ради

 

Постійно

       12000

 

 

 

12

Надання одноразової матеріальної допомоги голові ради ветеранів до Дня похилого віку

Виконавчий комітет сільської ради

Жовтень 2016рік

     500

 

 

13

Надання матеріальної допомоги жителям села в надзвичайних ситуаціях (пожежа, буревії та н...)

Виконавчий комітет сільської ради

Постійно

     4000

 

 

14.

Надання одноразової цільової грошової допомоги для  підтримки малозабезпечених, соціально незахищених громадян, а також пільгової категорії громадян

Виконавчий

Комітет

Сільської ради

 

2016р.

2000

 

 

15.

Надання одноразової  цільової грошової допомоги  для  підтримки малозабезпечених, соціально незахищених громадян, багатодітних сімей для часткової оплати за харчування дітей в дошкільному комунальному закладі освіти.

Виконавчий

Комітет

Сільської ради

 

2016 р

2000

 

 

16

Надання одноразової грошової цільової допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в розмірі 1тис.грн.кожному,для вирішення соціально-побутових питань до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС -14грудня

Виконавчий комітет сільської ради

2016р

12000

 

 

               

 

 

Сільський голова                                                                                   М.Капериз

 

Головний бухгалтер                                                                               М.Лисоконь

Опубліковано 02.12.2016