Рішення ради

 

МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                            ХУІІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

 

                                                  РІШЕННЯ

    18 серпня  2017 року                    с. Майданецьке                       № 18- 1/VІІ

 

Про виконання сільського

бюджету за перше півріччя 2017року

 

         Заслухавши та обговоривши звіт головного бухгалтера сільської ради Лисоконь М.К. про виконання сільського бюджету за перше півріччя 2017року, врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету і фінансів, сільська рада відмічає, що протягом звітного періоду виконкомом сільської ради, установами комунальної власності проводилась робота по виконанню бюджету, поліпшенню соціально – економічної ситуації в населених пунктах. За перше півріччя 2017 року до сільського бюджету надійшло 1521238 грн., з них1434721 грн. – кошти загального фонду. В тому числі податкові та неподаткові надходження – 1090228 грн., при уточненому плані на перше півріччя  880971 грн.(перевиконання 209257 грн.), міжбюджетні трансферти, які надані з районного бюджету на утримання установ культури, дошкільного навчального закладу в сумі 344493  грн. Кошти спеціального фонду за  перше півріччя 2017рокунадійшли в сумі 86517 грн.В тому числі субвенція з обласного бюджету на придбання та облаштування дитячого майданчика 20000 грн. Видатки сільського бюджету проведені: по загальному фонду - 1694975  грн.при плані  2572945 грн.( 66 %), по спеціальному  фонду –79594 грн. Керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України, пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в  Україні ”, за погодженням постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету і фінансів,  з метою забезпечення виконання завдань щодо мобілізації фінансових ресурсів до сільського бюджету та підвищення ефективності використання бюджетних коштів,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

       1.Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за  перше півріччя 2017 рокупо загальному фонду по доходах  в сумі1434721 грн., по видатках –1694975  грн., з перевищенням видатківнад доходами в сумі260254грн., по спеціальному фонду по доходах –86517 грн., по видатках у сумі –79594грн., з перевищенням  доходівнад  видатками в сумі6923 грн.

      2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.

 

 

Сільський голова                                                                                  М.Капериз


                          МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА                                                                              

           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                ХVІІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

 

              РІШЕННЯ

 

   18 серпня 2017 р.                   с.Майданецьке                                    №18- 2/УІІ

 

Про  затвердження заходів та кошторису

витрат на 2017 рік з реалізації  програми  « Питна  вода

та питне  водозабезпечення  населення

Майданецької сільської ради  на 2016 – 2017 роки»

 

     З метою забезпечення членів територіальної громади  якісною питною водою, відповідно до статті 10 Водного кодексу України, статей 13, 43 Закону України «Про питну воду та водопостачання», Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища”, на виконання Закону України „Про Загальнодержавну програму „Питна вода України" на 2012-2020 роки», з урахуванням Методичних рекомендацій щодо розроблення та реалізації регіональних та місцевих програм (заходів), загальнодержавної програми «Питна вода України на 2012-2020 роки», Постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2006 року № 118 „Деякі питання, пов'язані з виконанням загальнодержавної програми „Питна вода України на 2006-2020 роки», Постанови Кабінету Міністрів від 05 квітня 2012 р. № 273 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Питна вода України» та від 19 вересня 2007 року № 1158 „Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села, поліпшення комунального обслуговування населення у сільській місцевості", керуючись пунктом 22 статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції депутатів , сільська  рада

ВИРІШИЛА:

     1. Затвердити заходи та кошторис витрат на 2017 рік з  реалізації Програми « Питна  вода та питне  водозабезпечення  населення Майданецької сільської ради  на 2016 – 2017 роки», затверджену рішенням сільської ради від 24.12.2015р.№3-7/УІІ  (додається).

     2. Головному бухгалтеру сільської ради ради  при внесенні змін до бюджету,   передбачити видатки у сільському бюджеті за рахунок коштів вільного залишку для реалізації  Програми «Питна  вода та питне  водозабезпечення  населення Майданецької сільської ради  на 2016 – 2017 роки»  в сумі  84666,00грн.

      3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів та на комісію сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров»я, освіти, культури, виховання, соціального захисту населення.

 

Сільський  голова                                                                    М.Капериз

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

                                                                                      

                                                                                        Додаток

                                                                                        до рішення сільської ради

                                                                                        від 18.08.2017р.№18- 2/УІІ

 

                                   Заходи та кошторис витрат  на 2017 рік

з реалізації  Програми « Питна вода та  питне водозабезпечення населення Майданецької  сільської  ради на 2016 – 2017 роки »

№     Зміст заходу                                 Термін                                      Сума

п/п                                                         виконання                               фінансування

___________________________________________________________________

1.  перевірка технічного стану                 

      об'єктів  водопровідного       

      господарства;    очистка

     артсвердловин від                    

     Ілістих відкладень;                 

 очистка башні від ілістих          протягом року                           50000,00

     відкладень; 

                              

2. забезпечення належного

    контролю за якістю води у 

    водогонах, громадських            постійно                                  5000,00

    криницях, дослідження води

    згідно державних стандартів;

 

3.  ремонт водопровідної мережі    за необхідності                    25000,00

 

4. плата за користування надрами                                                  20000,00

5. заробітна плата техніку

по  експлуатації мереж і споруд                                                      52460,00

 

6. для оплати робіт, щодо виготовлення            2017-2018           59666,00

Проектно –кошторисних документацій на

будівництво артезіанських свердловин в с.Майданецьке

та с.Новомайданецьке

 

Сільський голова                                                                 М.Капериз

Головний бухгалтер                                                            М.Лисоконь

 

 


 
 

МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                           ХУІІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

 

                                                      РІШЕННЯ  

 

 18  серпня 2017року                     с.Майданецьке                      №18- 3/УІІ

 

 

Про  надання дозволу на розробку

проектно – кошторисної  документації

на будівництво артезіанської свердловини

по вулиці Гагаріна в с.Майданецьке

Тальнівського району Черкаської області.

 

 

        Розглянувши  пропозицію сільського голови  про  надання дозволу на розробку  проектно – кошторисної  документації  на будівництво артезіанської свердловини  по вулиці Гагаріна в с.Майданецьке

Тальнівського району Черкаської області, на виконання плану соціально- економічного розвитку села, затвердженого рішенням ради від 23.12.2016р.№ 13-1/УІІ,  та врахувавши напружену ситуацію з водозапезпеченням населення заводської частини території села Майданецьке , керуючись п.п.1 п. «б» статті 30  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

          1.  Надати дозвіл на розробку проектно – кошторисної  документації  на будівництво артезіанської свердловини  по вулиці Гагаріна в с.Майданецьке

Тальнівського району Черкаської області. 

          2.Головному бухгалтеру сільської ради , при внесенні змін до бюджету, передбачити  видатки у сільському бюджеті за рахунок коштів                                                                         вільного залишку спец коштів на виготовлення   проектно – кошторисної документації на будівництво артезіанської свердловини  по вулиці Гагаріна в с.Майданецьке  Тальнівського району Черкаської області  в сумі 29833,00                                      гривень.

        2. Контроль за виконанням рішення покласти  на комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

 

 

 

Сільський голова                                                                        М.Капериз

 


 
 

МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                           ХУІІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

 

                                                      РІШЕННЯ  

 

18 серпня 2017року                     с.Майданецьке                      №18-4 /УІІ

 

 

Про  надання дозволу на розробку

проектно – кошторисної  документації

на будівництво артезіанської свердловини

по вулиці Молодіжна в с.Новомайданецьке

Тальнівського району Черкаської області.

 

 

        Розглянувши  пропозицію сільського голови  про  надання дозволу на розробку  проектно – кошторисної  документації  на будівництво артезіанської свердловини  по вулиці Молодіжна в с.Новомайданецьке

Тальнівського району Черкаської області, на виконання плану соціально- економічного розвитку села, затвердженого рішенням ради від 23.12.2016р.№13-1/УІІ, та врахувавши напружену ситуацію з водозапезпеченням населення села Новомайданецьке , керуючись п.п.1 п. «б» статті 30  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

          1.  Надати дозвіл на розробку проектно – кошторисної  документації  на будівництво артезіанської свердловини  по вулиці Молодіжна в с.Новомайданецьке  Тальнівського району Черкаської області. 

          2.Головному бухгалтеру сільської ради , при внесенні змін до бюджету, передбачити  видатки у сільському бюджеті за рахунок коштів                                                                         вільного залишку спец коштів на виготовлення   проектно – кошторисної документації на будівництво артезіанської свердловини  по вулиці Молодіжна  в с.Новомайданецьке  Тальнівського району Черкаської області  в сумі 29833,00 гривень.

        2. Контроль за виконанням рішення покласти  на комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

 

 

 

Сільський голова                                                                        М.Капериз

 


                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                         ХУІІІ  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                                                 РІШЕННЯ

      18  серпня  2017 року                   с. Майданецьке                     №18- 5/УІІ

 

Про внесення змін до затвердженого

  плану заходів та кошторис витрат на 2017рік

 з  реалізації « Програми  Будівництво,

 ренструкція, ремонт та утримання вулиць і доріг

сіл Майданецьке та Новомайданецьке в 2016-2017роках»

 із внесеними змінами від 23.12.2017р №13-6/УІІ»

та від 23.06.2017р №17-12/УІІ

 

 

     Заслухавши інформацію сільського голови Капериза  М. В. про внесення змін в  план заходів і кошторис витрат на  2017рік з її реалізації Програми Будівництво,  ренструкція, ремонт та утримання вулиць і доріг сіл Майданецьке та Новомайданецьке в 2016-2017роках , із внесеними змінами від  23.12.2017р №13-6/УІІ та від 23.06.2017р.№17-12/УІІ, врахувавши

 пропозиції депутатів та висновок постійної комісії сільської ради  з

 питань планування,  бюджету та фінансів, керуючись ст.26 Закону України

 "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада 

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни до Плану заходів та кошторису витрат на 2017рік з реалізації Програми Будівництво, реконструкція, ремонт та утримання вулиць і доріг сіл Майданецьке та Новомайданецьке в 2016-2017роках»   а саме:

              - зменшити суму коштів на виконання п.1  «Дороги комунальної власності»  Плану заходів та кошторису  в сумі  330000,00 ( триста тридцять тисяч гривень)  та збільшити суму коштів на виконання п.3  «Дорога комунальної власності вул.Робітнича»  Плану заходів та кошторису  в сумі 330000,00(триста тридцять тисяч гривень)   та  викласти План заходів та кошторис витратна 2017 рік  в новій редакції ( додаток 1). 

 

 1. Контроль за виконанням програми покласти на постійну комісію

сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів.

 

 

Сільський голова                                                                            М.Капериз

 


                  МАЙДАНЕЦЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА

       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                ХVІІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ                  

                                              РІШЕННЯ

 

18  серпня 2017 року              с. Майданецьке           №18- 6/УІІ

 

Про затвердження проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул.Робітнича  в с.Майданецьке Тальнівського району  Черкаської області

 

        Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини 1 статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Порядком затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560, розглянувши проектно –кошторисну документацію на капітальний ремонт дороги комунальної власності по вулиці Робітнича в с.Майданецьке   Тальнівського району Черкаської області, розроблену ТОВ «Будівельна спілка – 2013» та експертний звіт  від 07.08. 2017 року № 24-0910-17,    сільська рада

ВИРІШИЛА: 

          1. Затвердити проектно – кошторисну документацію на капітальний ремонт дороги комунальної власності по вулиці Робітнича с.Майданецьке Тальнівського району Черкаської області загальною кошторисною вартістю 400867  грн. у т.ч. будівельні роботи – 327014грн., інші витрати 73853грн.

                  Характеристика будівництва – капітальний ремонт.

           Проектна організація ТОВ «Будівельна спілка -2013», головний інженер проекту  Карасевич В.С.

          2. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову Капериз М.В. та на комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров»я, освіти, культури, виховання, соціального захисту населення.

 

Сільський голова                                             М.Капериз

 


                          МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА                                                                             

        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                 ХVІІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

              РІШЕННЯ

 

    18 серпня 2017 р.                   с.Майданецьке                                   №18-7 /УІІ

 

Про  внесення змін в заходи та кошторис

витрат на 2017рік з реалізації Програми із

 зовнішнього освітлення,упорядкування та

 покращення  санітарного стану сіл Майданецьке

 та  Новомайданецьке на 2016-2017роки

 

              Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів України», Національного плану дій щодо підвищення рівня благоустрою населених пунктів та прилеглих до них територій,  затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.11.2009 року №1320-р, з метою покращення стану із зовнішнього освітлення,  благоустрою, санітарного  стану, створення належних умов для життєдіяльності жителів села , керуючись         п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська  рада    

  ВИРІШИЛА:

1.Затвердити заходи  та кошторис витрат    на 2017 рік з реалізації Програми із зовнішнього освітлення,упорядкування та покращення санітарного стану сіл Майданецьке та Новомайданецьке на 2016-2017роки, затвердженої рішенням сільської ради від 24.12.2015№3-14/УІІ ( Додатки 1, 2).

2. Головному бухгалтеру сільської ради  при внесені змін до бюджету передбачити видатки у сільському бюджеті за рахунок коштів вільного залишку  для реалізації  Програми Програми із зовнішнього   освітлення,упорядкування та покращення санітарного стану сіл Майданецьке та Новомайданецьке на 2016-2017роки, згідно з затвердженими заходами та кошторисом щодо її виконання .

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                                 М.Капериз          

                                                                                 Додаток 1

                                                                           до рішення сільської ради

                                                                           від 18.08.2017р№18- 7/УІІ

 

                                   Заходи з виконання Програми

Із зовнішнього освітлення,упорядкування та  покращення санітарного стану села    на 2017 рік

п/п

Найменування заходів

Виконавець

Термін виконання

 

1

Поточний ремонт мереж вуличного освітлення

виконком сільської ради

протягом року

2

Технічне обслуговування мережі зовнішнього освітлення

виконком сільської ради

протягом року

 

3

Оплата за електроенергію, використану мережею зовнішнього освітлення

виконком сільської ради

помісячно

 

4

Ліквідація стихійних сміттєзвалищ

виконком сільської ради

березень-жовтень

 

5

Покіс трави на узбіччях доріг та в місцях загального користування

Робітник з благоустрою села

квітень -жовтень

6.

Упорядкування і утримання в належному стані  зелені та паркові зони,пам’ятники, кладовище

Робітник з благоустрою села

протягом року

7.

Придбання качель для дитячого майданчика, фарби для дорожньої розмітки в с.Майданецьке а також придбання господарських товарів для мережі зовнішнього освітлення

виконком сільської ради

протягом року

8

Виготовлення  Звітів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, які є на балансі сільської ради для отримання дозволу на викиди.

виконком сільської ради

серпень- грудень

                                                                 

Сільський голова                                                             М.Капериз

 

 

 

                                                                             

 

                                                                                 Додаток 2

                                                                           до рішення сільської ради

                                                                            від 18.08.2017р№18- 7/УІІ

 

                                        Кошторис витрат

           на проведення заходів в 2017 році  з  виконання Програми

із зовнішнього освітлення,упорядкування та  покращення санітарного

 стану села  

п/п

Найменування заходів

Сума в місяць

грн.

Загальна сума в рік

грн.

1

Податок екологічний

-

3000

2

Придбання та установка обладнання системи відеонагляду

-

93000

3

Заробітна плата з нарахуваннями згідно цивільно-правової угоди з обслуговування електроліхтарної лінії

-

9004

   4

Оплата за електроенергію, використану мережею зовнішнього освітлення

-

72000

5

Покращення санітарного стану села( придбання краски, вапна;благоустрій кладовища; придбання електролампочок ; покіс трави на узбіччях доріг та в місцях загального користування; упорядкування і утримання в належному стані  зелені та паркові зони,пам’ятники.), придбаннякачель для дитячого майданчика, фарби для дорожньої розмітки, господарських товарів для мережі зовнішнього освітлення

-

70106,00

6

Виготовлення  Звітів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, які є на балансі сільської ради для отримання дозволу на викиди.

-

 

 

Сільський голова                                                                    М.Капериз

Головний бухгалтер                                                                М.Лисоконь


 
 

   МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                          ХVІІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

 

                                                      РІШЕННЯ 

 

   18 серпня 2017року                 с.Майданецьке                         №18-8/УІІ

 

Про надання субвенції районному бюджету для Майданецької ЗОШ

І-ІІІ ст.

 

        Розглянувши лист  відділу освіти  Тальнівської райдержадміністрації  №324/07 від 07.08.2017року  та клопотання адміністрації Майданецької ЗОШ І – ІІІ ст. від 10.08.2017 №78, керуючись статтями 93, 101 Бюджетного кодексу України, статтями  28 та  64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Надати субвенцію районному бюджету для Майданецької

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст., а саме:

 •  для оплати енергоносіїв у шкільній їдальні з 01.09.2017р. по 31.12.2017р в сумі 4626,00 гривень (чотири тисячі шістсот двадцять шість грн.00коп),
 • на оплату праці 0,5 ставки кухаря та 0,5 ставки помічника кухаря з вересня по грудень місяць 2017 року в сумі 15786,00гривень (п'ятнадцять тисяч сімсот вісімдесят шість грн.00коп),
 • на придбання паливно-мастильних матеріалів для підвезення учнів до школи та дошкільнят до ДНЗ «Веселка» з 01.09.2017 по 31.12.2017  в сумі 17073,00 гривень (сімнадцять тисяч сімдесят три грн.00коп),
 • на харчування учнів пільгових категорій (згідно листа відділу освіти Тальнівської РДА №324/07 від 07.08.2017р. «Про виділення коштів» на суму 3476,00 гривень (три тисячі чотириста сімдесят шість грн.00коп)
  1. Головному бухгалтеру сільської ради  при внесенні змін до бюджету,

передбачити видатки у сільському бюджеті за рахунок коштів вільного залишку для Майданецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. на загальну суму40961,00 гривень (сорок тисяч дев’ятсот шістдесят одна грн.00коп).

 1. Уповноважити сільського голову,  на підставі цього рішення та

рішення про внесення змін до  сільського бюджету укласти договір про передачу коштів між місцевими бюджетами.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань

 планування бюджету та фінансів.

 

 

Сільський голова                                                                     М.Капериз


 
 

   МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                          ХVІІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

 

                                                      РІШЕННЯ 

 

   18 серпня 2017року                 с.Майданецьке                         №18-9 /УІІ

 

Про надання субвенції районному бюджету для Майданецької ЗОШ

І-ІІІ ст. для проведення додаткових ремонтних робіт в класній кімнаті 2 класу та фасаду школи (центральні сходи)

 

        Розглянувши лист  відділу освіти Тальнівської райдержадміністрації №402/07 від 17.08.2017р. та  клопотання адміністрації Майданецької ЗОШ І – ІІІ ст. від 10.08.2017 №77  про виділення коштів для проведення додаткових ремонтних робіт в класній кімнаті 2 класу та ремонтних робіт фасаду школи (центральних сходів)  , керуючись статтями 91,93, 101 Бюджетного кодексу України, статтею 65 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Надати субвенцію районному бюджету для Майданецької

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст., а саме

 • для проведення додаткових ремонтних робіт у класній кімнаті 2класу в сумі 7500 гривень (сім тисяч п»ятсот грн.),
 • для проведення додаткових ремонтних робіт фасаду школи (центральні сходи) в сумі 845гривень (вісімсот сорок п»ять грн.)
  1. Головному бухгалтеру сільської ради  при внесенні змін до бюджету,

передбачити видатки у сільському бюджеті  за рахунок коштів вільного залишку для надання субвенції районному бюджету згідно пункту 1 цього рішення.

 1. Уповноважити сільського голову,  на підставі цього рішення та

рішення про внесення змін до  сільського бюджету укласти договір про передачу коштів між місцевими бюджетами.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань

 планування бюджету та фінансів.

 

 

 

Сільський голова                                                                     М.Капериз


 
 

    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

    ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                           ХVІІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

 

                                                         РІШЕННЯ  

 

   18 серпня 2017року                   с.Майданецьке                      №18- 10/УІІ

 

Про надання субвенції районному бюджету на виконання  районної комплексної програми «Турбота  2015-2020роки» для  налагодження безперебійного прийому громадян з питання надання субсидій

 

 

        Розглянувши лист  УПСЗН Тальнівської районної державної адміністрації від 30.06.2017р. №1403, з метою реалізації районної комплексної програми «Турбота  на 2015 -2020роки» в частині  покращення обслуговування та забезпечення  своєчасного опрацювання справ,для налагодження чіткої системи та організації роботи з даного питання(для придбання канцтоварів, комп’ютерів, принтерів, заправки картриджів, блоків безперебійного живлення, стелажів, шаф, стільців), безперебійного прийому громадян з питань надання житлових субсидій, керуючись статтями 93, ст.101 Бюджетного кодексу України, статтями  28 та  64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

          1. Надати субвенцію районному бюджету на виконання  районної  програми «Турбота  на 2015-2020роки» в частині покращення обслуговування та забезпечення безперебійного прийому громадян та  уповноваженої особи Майданецької сільської ради з питань оформлення житлових субсидій, для налагодження чіткої системи та організації роботи з даного питання (для придбання канцтоварів, комп»ютерів, принтерів, заправки картриджів, стільців) в сумі 2500,00 (дві тисячі п»ятсот грн.00коп) гривень.

 

          2.  Головному бухгалтеру сільської ради, при внесенні змін до бюджету,   передбачити видатки у сільському бюджеті за рахунок коштів вільного залишку для надання субвенції районному бюджету на реалізацію районної комплексної програми «Турбота  2015-2020роки» в частині покращення обслуговування та забезпечення безперебійного прийому громадян та  уповноваженої особи Майданецької сільської ради з питань оформлення житлових субсидій (для придбання канцтоварів, комп»ютерів, принтерів, заправки картриджів, стільців) в сумі 2500,00 (дві тисячі п’ятсот  грн.)гривень.

 

         3. Уповноважити сільського голову,  на підставі цього рішення та рішення про внесення змін до сільського бюджету укласти договір про передачу коштів між місцевими бюджетами.

 

        4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань

планування, бюджету та фінансів.

 

 

 

Сільський голова                                                                        М.Капериз


 
 

МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                           ХУІІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

 

                                                      РІШЕННЯ  

 

 18 серпня 2017року                     с.Майданецьке                      №18- 11/УІІ

 

Про надання субвенції районному бюджету на виконання  районної комплексної програми «Турбота  2015-2020роки» для забезпечення функціонування центру реабілітації дітей-інвалідів

 

        Розглянувши лист директора районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Тальнівської районної ради від 03.07.2017р.№36, з метою реалізації районної комплексної програми «Турбота  на 2015 -2020роки» в частинівирішення питань соціального захисту інвалідів, керуючись статтями 93, ст.101 Бюджетного кодексу України, статтями  28 та  64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

          1. Надати субвенцію районному бюджету на виконання  районної  програми «Турбота на 2015-2020роки» в частині вирішення питань соціального захисту інвалідів для забезпечення повноцінного функціонування районного центру соціальної реабілітації дітей – інвалідів в сумі 5000,00 (п»ять тисяч грн.) гривень.

          2.  Головному бухгалтеру сільської ради, при внесенні змін до бюджету,   передбачити видатки у сільському бюджеті за рахунок коштів вільного залишку для реалізації районної комплексної програми «Турбота 2015-2020роки» в частині вирішення питань соціального захисту інвалідів для забезпечення повноцінного функціонування районного центру соціальної реабілітації дітей – інвалідівв сумі 5000,00 (п’ять тисяч грн.) гривень.

         3. Уповноважити сільського голову,  на підставі цього рішення та рішення про внесення змін до сільського бюджету укласти договір про передачу коштів між місцевими бюджетами.

        4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

 

 

Сільський голова                                                                        М.Капериз


 

    МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 ХVІІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIІ СКЛИКАННЯ

 

                                                 Р І Ш Е Н Н Я

  18  серпня 2017 року                    с. Майданецьке                 № 18 -12/VIІ

 

Про надання одноразової матеріальної

допомоги гр. Кудіновій В.В.

на лікування сина

 

         Заслухавши інформацію сільського голови Капериз  М.В., розглянувши звернення Кудінової Вікторії Володимирівни про надання її одноразової матеріальної допомоги на лікування її сина  Баліцького Андрія Сергійовича, який переніс оперативне лікування  в національній дитячій спеціалізованій лікарні «ОХМАТДИТ» та потребує післяопераційного лікування доровартісними ліками в зв»язку з тяжкістю захворювання  (виписка з лікарні,  акт обстеження матеріально-побутових умов проживання, довідка про проживання, копія паспорта, ідентифікаційного номера), відповідно рішення сільської ради №3-8/УІІ від 24.12.2015 «Про сільську Програму «Турбота» на 2016 -2017 роки та рішення сільської ради №13-3/УІІ від 23.12.2016 «Про план заходів і кошторис витрат на 2017рік з реалізації сільської Програми «Турбота» на 2016-2017роки» із внесеними змінами від 24.03.2017 №15-7/УІІ, врахувавши висновок комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, пропозиції депутатів по її обговоренню, керуючись ст. 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

         1.Надати Кудіновій Вікторії Володимирівні,1988року народження, жительці с.Майданецького, яка мешкає за адресою: вул. Зарічна, буд.16 в с.Майданецьке Тальнівського району Черкаської області,  одноразову грошову допомогу в сумі 5000,00  гривень (п»ять тисяч грн.00коп.)  на придбання  препаратів  для лікувальної терапії  її сина Баліцького Андрія Сергійовича,1987року народження,   відповідно сільської програми «Турбота» на 2016-2017 роки.

 

         2.Головному бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. виплатити одноразову грошову допомогу згідно пункту 1 даного рішення.

 

          3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

 

Сільський голова                                                                           М.Капериз


    МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 ХVІІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIІ СКЛИКАННЯ

 

                                                 РІШЕННЯ

   18 серпня 2017 року                    с. Майданецьке                   №18- 13/ VIІ

 

Про надання одноразової матеріальної

допомоги на лікування гр.Медведенко В.М.

 

 

         Заслухавши інформацію сільського голови Капериз М.В., розглянувши звернення Медведенка Володимира Миколайовича про надання йому одноразової матеріальної допомоги на лікування, як онкохворому та надані матеріали (довідки з лікарні,  акт обстеження матеріально-побутових умов проживання, довідка про проживання, копія паспорта, ідентифікаційного номера), відповідно рішення сільської ради №3-8/УІІ від 24.12.2015 «Про сільську Програму «Турбота» на 2016 -2017 роки та рішення сільської ради №13-3/УІІ від 23.12.2016 «Про  план заходів і  кошторис витрат на 2017рік з  реалізації  сільської Програми «Турбота» на 2016-2017роки» із внесеними змінами від 24.03.2017 №15-7/УІІ, врахувавши висновок комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, пропозиції депутатів по її обговоренню, керуючись ст. 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1.Надати Медведенку Володимиру Миколайовичу,1940року народження, жителю с.Майданецького, який мешкає за адресою: провулок Кутового, буд.9  в  с. Майданецьке Тальнівського району Черкаської області,  одноразову грошову допомогу в сумі 5000,00 (п»ять тисяч грн. 00коп)  для продовження після операційної реабілітації в умовах стаціонару Черкаського онкологічного диспансеру, відповідно сільської програми «Турбота» на 2016-2017 роки.

 

         2.Головному бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. виплатити одноразову грошову допомогу згідно пункту 1 даного рішення.

 

         3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

 

 

 

Сільський голова                                                                           М.Капериз


    МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 ХVІІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIІ СКЛИКАННЯ

 

                                                 РІШЕННЯ

    18 серпня 2017 року                    с. Майданецьке                   №18-14/ VIІ

 

Про надання одноразової матеріальної

допомоги на лікування гр.Кихтенко М.А.

 

 

         Заслухавши інформацію сільського голови Капериз М.В., розглянувши звернення Кихтенка Миколи Андрійовича про надання йому одноразової матеріальної допомоги на лікування, як тяжкохворому та надані матеріали (довідки з лікарні,  акт обстеження матеріально-побутових умов проживання, довідка про проживання, копія паспорта, ідентифікаційного номера), відповідно рішення сільської ради №3-8/УІІ від 24.12.2015 «Про сільську Програму «Турбота» на 2016 -2017 роки та рішення сільської ради №13-3/УІІ від 23.12.2016 «Про  план заходів і  кошторис витрат на 2017рік з  реалізації  сільської Програми «Турбота» на 2016-2017роки» із внесеними змінами від 24.03.2017 №15-7/УІІ, врахувавши висновок комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, пропозиції депутатів по її обговоренню, керуючись ст. 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1.Надати Кихтенку  Миколі Андрійовичу,1944року народження, жителю с.Майданецького, який мешкає за адресою: вулиці Т.Г.Шевченка, буд.61 в  с. Майданецьке Тальнівського району Черкаської області,  одноразову грошову допомогу в сумі 5000,00 (п»ять тисяч грн.00коп) гривень для продовження  лікування  в умовах стаціонару Черкаського онкологічного диспансеру, відповідно сільської програми «Турбота» на 2016-2017 роки.

 

         2.Головному бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. виплатити одноразову грошову допомогу згідно пункту 1 даного рішення.

 

         3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

 

 

 

Сільський голова                                                                           М.Капериз


МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                  ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                       ХУІІІСЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

 

                                                     РІШЕННЯ  

 

   18 серпня2017року                   с.Майданецьке                   №18-15/УІІ

 

Про надання субвенції районному бюджету  для  Майданецької амбулаторії ЗПСМ 

 

        Розглянувши лист головного лікаря Тальнівської  ЦРЛ від 15.08.2017№985-с щодо  виділення  субвенції  для Майданецької амбулаторії ЗПСМ для підготовки та початку опалювального сезону 2017-2018років для повірки димових вентиляційних каналів. Повірки сигналізаторів газу, технічне обслуговування газопроводів, на відновлення газопостачання, повірка лічильника газу, навчання відповідної особи по газу  в сумі 2370, 00 грн., керуючись ч.7  статті 78, статтями  93, 101 Бюджетного кодексу України,  статтями 28 та 64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

                1. Надати субвенцію районному бюджету  для  Майданецькоїамбулаторії  загальної практики сімейної медицини на   суму2370,00  гривеньа саме:

- на повірку димових вентиляційних каналів -250,00грн;

- на повірку сигналізаторів газу – 246,00грн;

- на технічне обслуговування газопроводів - 148,00грн;

- на відновлення газопостачання  - 330,00грн;

- на повірку лічильника газу   - 946,00грн;

- на навчання відповідної особи по газу   -450,00грн.

 

          2.  Головному бухгалтеру сільської ради  при внесенні змін до бюджету,   передбачити видатки у сільському бюджеті за рахунок коштів вільного залишку длянадання субвенції районному бюджету з метою проведення робіт з підготовки Майданецької амбулаторії ЗПСМ до опалювального сезону 2017-2018років   в сумі 2370,00 гривень.

         3. Уповноважити сільського голову,  на підставі цього рішення та рішення про внесення змін до  сільського бюджету укласти договір про передачу коштів між місцевими бюджетами.

 

 

       4. Про наслідки розгляду листа надати відповідь головному лікарю Тальнівської ЦРЛ.

 

       5. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань

планування, бюджету та фінансів.

 

 

Сільський голова                                                                     М.Капериз

 

 

 

                                                                                                             

МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХУІІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

 

                   РІШЕННЯ

 

    18 серпня 2017 р.                   с.Майданецьке                                    №18- 16/УІІ

Про  затвердженя плану заходів  та кошторису витрат на 2017 рік з реалізації «Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території Майданецької сільської ради на 2017-2021роки»

           З метою забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території Майданецької сільської ради в 2017-2021 роках, керуючись  п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

ВИРІШИЛА:

     1. Затвердити план заходів  та кошторис витрат з реалізації «Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території Майданецької сільської ради на 2017-2021роки», затвердженої рішення сільської ради від 23.06.2017№17-2/УІІ  (далі  Додаток 1, 2,3 додається).

     2.Головному бухгалтеру сільської ради при внесені змін до бюджету передбачити видатки у сільському бюджеті за рахунок коштів   вільного залишку спецфонду  в сумі 3000,00грн.( три тисячі грн. 00коп) на  виконання заходів  та кошторису витрат на 2017рік з реалізації «Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території Майданецької сільської ради на 2017-2021роки».

      3. Контроль за виконанням програми покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів.

 

Сільський голова                                                                                 М.Капериз

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Заходи з виконання Програми забезпечення техногенної та пожежної безпекина території Майданецької сільської ради на 2017-2021 роки

 1. Систематично аналізувати стан забезпечення пожежної безпеки у кожному населеному пункті . За результатами аналізу та з урахуванням факторів негативного впливу на протипожежний стан розробляти пріоритетні напрямки пожежно-профілактичної     діяльності,   комплексні    плани  заходів    щодо запобігання пожежам та загибелі на них людей.

 

Виконком , Постійно

2. Організовувати проведення сезонних пожежно-профілактичих заходів під час підготовки до пожежонебезпечних періодів року.

 

Виконавчий комітет спіль з

районним сектором  Управління ДСНС України у Черкаській області

Щоквартально

3. Провести забезпечення протипожежного захисту  об’єктів  масового перебування людей, зокрема, закладів культури, охорони здоров’я, освіти. Першочергово відновити  та встановити  системипротипожежного захисту; обладнання автоматичною пожежною сигналізацією; комплектацію пожежних кранів   рукавами  та   стволами; ремонт   електрообладнання;   вогнезахисну обробку    дерев’яних    конструкцій;   проведення    замірів   опору   ізоляції електромережі, контурів заземлення; придбання інвентарю для комплектації пожежних щитів та інше.

 

                                         Виконавчий комітет,

                                                районний сектор Управління ДСНС України у  

                                                Черкаській області

 

4. Здійснювати у межах наданих повноважень профілактичні заходи щодо попередження пожеж у природних екосистемах та провести огляд пожежної і пристосованої для гасіння пожеж техніки.

 

Виконавчий комітет,

Потаське лісництво ДП «Уманське лісове господарство»,

районний відділ Управління ДСНС України у Черкаській області

Постійно

6. Створити при сільській раді добровільне волонтерське формування та сприяти його  популяризації та ефективному функціонуванню.

 

Виконавчий комітет

Щорічно

 

 

7. Проводити спільно з працівниками соціального захисту роз’яснювальну роботу по запобіганню виникнення надзвичайних подій серед закріплених за ними груп населення.

 

Виконавчий комітет,

районний сектор Управління ДСНС України                            у Черкаській області

Щорічно

8. Забезпечити навчання дітей основам пожежної безпеки під час викладання у дошкільному та загальноосвітньому навчальних закладах предмету “Основи здоров’я”.

 

Виконавчий комітет,

районний сектор Управління ДСНС України             у Черкаській області

Щорічно

 

9.  Організувати та здійснювати відповідно до вимог чинного законодавства:

      виготовлення та розміщення в місцях масового перебування людей, місцях продажу спиртних напоївсоціальної реклами на тематику запобігання НС;

         виготовлення та розміщення у коридорах загального користування (адміністративні, житлово-комунальні, освітні, лікувальні заклади, пошта) табличок,  листівок, плакатів з короткими інструкціями про заходи попередження виникненню пожеж у побуті, порядку дій у разі їх виникнення;

      встановлення та оновлення стендів поблизу адміністративних будівель з інформаційними матеріалами щодо травмування та загибелі людей внаслідок пожеж.

 

Виконавчий комітет,

районний сектор Управління ДСНС України          у Черкаській області

Щорічно

 

10. Для ознайомлення з проблемами цивільного захисту населення, забезпечити регулярне проведення екскурсій до пожежної частини, пожежно-рятувальної виставки.

 

Виконавчий комітет,

районний сектор Управління ДСНС України           у Черкаській області

Щорічно

 

 

 

Сільський голова                                                                     М.Капериз

 

 

 

 

 

 

 

Додаток   2  

 

 

Потреба у спів фінансуванні, щодо

 матеріально-технічного  забезпечення виконання заходів  Програми забезпечення   техногенної та пожежної  безпеки на 2017-2021 роки

 

 

2017

2018

2019

2020

2021

Придбання радіостанцій:

 

 

 

 

 

  - блок живлення для стаціонарної радіостанції, шт..;

 

1

 

 

 

Придбання засобів зв’язку:

 

 

 

 

 

  - офісні АТС, шт.;

 

 

 

 

1

  - оргтехніка, шт.;

1

1

 

 

 

  - персональних комп’ютерів, шт.;

 

 

 

1

 

 - ноутбуків, шт.;

 

 

1

 

 

- безперебійне джерело живлення.

 

 

 

1

 

Створення місцевих пожежних команд

По мірі створення ОТГ

Проведення шкільних, районного, обласного та Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних.

1

1

1

1

1

Обладнання в     лікувальних закладах, закладах   освіти   спеціальних куточків, стендів щодо попередження загибелі та травмування людей на пожежах, шт.

3

3

3

3

3

Виготовлення листівок, плакатів, табличок про     заходи        щодо      попередження виникненню надзвичайних подій,  шт.

10000

10000

10000

10000

10000

Виготовлення  та   встановлення стендів поблизу адміністративних будівель, шт.

2

2

2

2

2

Виготовлення           та        встановлення довгострокових               стендів-банерів протипожежного спрямування, шт.

3

3

3

3

3

Виготовлення      навчально-методичних посібників щодо підвищення обізнаності населення з питань забезпечення пожежної безпеки

 

 

1

 

 

1

 

Продовження   додатку 2

Виготовлення     соціальної        реклами протипожежного        призначення     на громадському транспорті

1

1

1

1

1

Комплекти            аварійно-рятувального обладнання, шт.

-

-

1

-

-

Рятувальне обладнання та спорядження для рятування на воді, шт.

-

-

-

-

1

Придбання  ліхтарів:

 

 

 

 

 

  - групові ліхтарі шт.

1

-

1

-

-

  - індивідуальні ліхтарі, шт.

-

10

10

5

-

Електростанції, шт.

-

-

-

-

1

Пально-мастильні матеріали, літрів

10000

10000

10000

10000

10000

Створення та розвиток

навчально-тренувальних комплексів

1

-

1

-

1

Захисний  одяг та спорядження, комплектів

-

-

-

10

15

Обмундирування, комплектів

25

-

25

-

25

Придбання засобів захисту органів дихання:

 

 

 

 

 

  - апарати, шт.;

4

1

1

1

-

  - компресори, шт.;

-

1

-

-

-

Придбання пожежних рукавів, тис.м.

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Придбання вогнегасників, шт.

 

 

 

 

 

  - вуглекислотні, шт.;

1

1

1

1

1

  - порошкові, шт.; 

2

2

2

2

2

Придбання фото-, відеокамер, шт.

-

1

-

-

-

Придбання автомобільних відео

реєстраторів, шт.

-

-

1

-

-

Проведення      ремонтних        робіт

будівлі пожежного депо ДПРЧ-13

1

-

-

-

-

 

Сільський голова                                                                      М.Капериз

 

 

                                                                                                             Додаток 3

 

                                       

                                                                                        

Кошторис витрат

на проведення заходів в 2017 році  з  реалізації «Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території Майданецької сільської ради на 2017-2021роки»

 

п/п

Найменування заходів

Загальна сума

грн.

1

На співфінансування  для придбання пожежної амуніції.

3000,00

2

 

 

3

   

 

ВСЬОГО:

3000,00

 

 

Сільський голова                                                                    М.Капериз

Головний бухгалтер                                                                   М.Лисоконь

 


МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХVІІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

 

                                                 РІШЕННЯ

18 серпня 2017 року             с.Майданецьке                     №18-17/УІІ

 

Про внесення змін, спрямування

частини вільного залишку бюджетних

 коштів, дорішення сесії  сільської ради

 від 23.12.2016р.№13-12/УІІ“Про сільський

бюджетна 2017 рік ”, із врахуванням змін

 внесених рішенням сільської  ради

від 31.01.2017 №14-8/УІІ, від 24.03.2017 №15-8/УІІ,

 від 25.04.2017 №16-13/УІІ, від 23.06.2017 №17-15/УІІ.

 

         Заслухавши інформацію сільського голови Капериз М.В. “Про внесення змін, спрямування частини вільного залишку бюджетних коштів

 до  рішення сесії  сільської ради від 23.12.2016р.№13-12/УІІ“Про сільський

бюджет на 2017 рік ”, із врахуванням змін внесених рішенням сільської  ради

від 31.01.2017 №14-8/УІІ, від 24.03.2017 №15-8/УІІ, від 25.04.2017 №16-13/УІІ  від 23.06.2017 №17-15/УІІ,врахувавши  пропозиції депутатів по її

обговоренню, відповідно до статей  76, 77, 91, п.7 та п.8   ст. 78 Бюджетного кодексу  України, підпунктом 23, частини 1, статті 26 Закону України “Про

 місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада   

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Внести зміни до рішення сільської ради від 23.12.2016 року №13-12/УІІ

“Про сільський бюджет на 2017 рік”, із врахуванням змін внесених

рішенням сільської  ради від 31.01.2017 №14-8/УІІ, від 24.03.2017 №15-8/УІІ, від 25.04.2017 №16-13/УІІ, від 23.06.2017 №17-15/УІІ,  а саме:

 • Пункт 2 викласти у новій редакції:

Затвердити загальний обсяг видатків сільського  бюджету на 2017 рік у сумі 4150812 грн. 93 коп., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі  3568815 грн. та видатків спеціального фонду сільського бюджету  581997 грн. 93 коп., згідно з додатком 3 цього рішення.

1.2.Пункт 4 викласти в новій редакції:

Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток 4 даного рішення) на 2017 рік:

-Субвенція з районного бюджету сільському бюджетові на фінансування закладів дошкільної освіти та закладів культури в сумі  382177 грн.

-Субвенція з обласного бюджету сільському бюджету 20000 грн.

-Субвенція районному бюджету   281634 грн.в т.ч. спец фонд 24400 грн.

Викласти пункт 6 в новій редакції:

1.3 Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію регіональних програм на загальну суму 1581565 грн. згідно з додатком 5 до цього рішення.

2.Встановити дефіцит сільського бюджету в сумі  1357200 грн. в т.ч.:

по загальному фонду

2.1 дефіцит сільського бюджету в сумі 1261638 грн., джерелом покриття якого визначити частину вільного залишку коштів загального фонду бюджету, що знаходився на рахунку станом на 01.01.2017 року (додаток №2 даного рішення);

2.2 профіцит загального фонду сільського бюджету в сумі       330000         грн., виникнення якого спричинено передачею коштів із загального до спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку),з КФК 6650»Утримання та розвиток інфраструктури доріг" з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних )» в сумі   330000 грн., на КФК 6650 на КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об»єктів».

2.3 дефіцит спеціального фонду сільського бюджету в сумі 425562 грн. джерелом покриття якого визначити частину вільного залишку коштів спеціального фонду бюджету, що знаходився на рахунку станом на 01.01.2017 року, кошти передані із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку), (додаток №2 даного рішення).

3. Затвердити на 2017 рік перелік об»єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

4. Нерозподілені видатки частини вільного залишку загального фонду  в сумі  196464 грн.направити на фінансування видатків по:

ТКВКБМС 8800 «Інші субвенції»

КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» у сумі 59176 грн., для надання субвенції районному бюджету в тому числі: Тальнівській центральній лікарні –для Майданецької АЗПСМ для оплати за роботи і послуги  для підготовки та початку опалювального сезону - 2370 грн., відділу освіти – для Майданецької ЗОШ І-ІІІ ст. –49306 грн, в т.ч. перевезення дітей програма «Шкільний автобус» -17073 грн.,з/пл кухарю 0,5 ст. – 7978 грн., з/пл підсобного роб. 0,5 ст. – 7808 грн, на електроенергію 4626 грн., на харчування дітей учасників АТО – 3476 грн.,  на встановлення перил  до сходів – 845 грн., на ремонт підлоги класу 7500 грн.,соц.захисту – 2500 грн. для придбання канцтоварів, заправки картриджів, дітям –інвалідам – 5000 грн.

ТКВКБМС  1010 «Дошкільна освіта»- 112220 грн в т.ч.

КЕКВ 2111 – 76000 грн на з/пл листопад – грудень м-ці.

КЕКВ 2120 – 16720 грн. нарахування на зарплату.

КЕКВ 2210 – 5000 грн. на підписку періодичних видань

КЕКВ 2230 – 12000 грн. на придбання продуктів харчування.

КЕКВ 2273 – на оплату за електроенергію за грудень м-ць.

ТКВКБМС 4060 «Бібліотеки» - 68 грн в т.ч.

КЕКВ 2273 – 68 грн на оплату за електроенергію.

ТКВКБМС 6052»Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства» - 25000 гривень в т.ч.

КЕКВ 2210 – 25000 грн. для придбання матеріалів для поточного ремонту водопроводу  (труба, муфти, крани).

5.Нерозподілені видаткичастини вільного залишку спец. фонду в сумі  62666 грн.      направити на фінансування видатків по:

КФК 6052 «Забезпечення функціонування  водопровідно-каналізаційного господарства» КЕКВ 3122 в сумі 59666 грн. на розроблення робочих проектів «Водонапірна свердловина в с.Майданецьке», «Водонапірна свердловина в с.Новомайданецьке».,КФК 8370  КЕКВ 3220– 3000 гривень на виконання заходів з реалізації «Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території Майданецької сільської ради на 2017-2021 роки».

6.Перенести кошти загального фонду по КФК  7310 «Проведення заходів із землеустрою» з КЕКВ 2240 в сумі 10035 грн. на КФК 0170 КЕКВ 2240 в сумі 1700 грн. – на оплату виготовлення Звіту забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами майданчика для отримання дозволу на викиди,  на КФК 1010 КЕКВ 2240 3335 грн. на оплату виготовлення Звіту забруднюючих речовин, на КФК 6060 КЕКВ 2240 – 5000 грн на оплату виготовлення звіту забруднюючих речовин.

7. Затвердити розпорядження сільського голови №7 від 24.07.2017 «Про перенесення коштів загального фонду.

 

8.Бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. внести відповідні зміни по окремих  позиціях у додатках  2,3,4,5,6до рішення сільської ради від 23.12.2016 року № 13-12/УІІ”Про  сільський  бюджет  на 2017 рік”, із врахування змін внесених рішенням сільської ради від 31.01.2017 №14-8/УІІ, від 24.03.2017 №15-8/УІІ, від 25.04.2017 №16-13/УІІ, від 23.06.2017 № 17-15/УІІ. 2,3,4,5,6до рішення сільської ради від 23.12.2016 року № 13-12/УІІ

9.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

 

 

 

Сільський голова                                                                                 М.Капериз


                                     МАЙДАНЕЦЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                       ХVІІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ                  

                  РІШЕННЯ

 

    18 серпня 2017 року              с. Майданецьке                         №18-18/УІІ

 

Про розгляд заяви

ГО «Громадський рух «Кріпак»

щодо можливості зняття мораторію

на продаж земель  сільськогосподарського

призначення

 

      Розглянувши заяву    ГО «Громадський рух «Кріпак» щодо можливості зняття мораторію на продаж земель  сільськогосподарського призначення, сільська рада відмічає наступне.

      17 лютого 2017 року група народних депутатів України внесла подання до Конституційного суду з вимогою визнати неконституційним мораторій на продаж сільськогосподарських земель, який під спільним тиском селян був пролонгований Верховною Радою на 2017 рік. Також всупереч мораторію в Верховній Раді зареєстровано законопроект про обіг сільськогосподарських земель, яким пропонується де-факто торгувати землею вже в  2017 році.

     Прибічники вільного продажу землі сільськогосподарського призначення нібито відстоюють ринкові цінності та право селян розпоряджатись власним майном. Проте ці аргументи не можуть замаскувати справжніх намірів поборників «ринку землі» - скупити за безцінь родючі чорноземи та перетворити селян на кріпаків.

    Це нагадує ситуацію з приватизацією ваучерної промисловості в 90-их рр., коли були дуже гарні гасла: "Кожен українець стане багатим – завдяки приватизації підприємств!". Насправді ми отримали збіднілий народ і невелику групу олігархів, які стали дуже багатими. Сьогодні ми стоїмо перед ситуацією, коли в України хочуть вкрасти основне, що залишилося, – українську землю.

 

    Якщо закон, яким дозволятиметься продаж землі буде ухвалено, фермери та селяни будуть поставлені в такі умови, коли їм нічого іншого не залишиться, як розпродати за безцінь свої паї і піти в найми або їхати за кордон шукати кращої долі. Це призведе до остаточного знищення малих сільськогосподарських підприємств та фермерів, а також до загибелі сіл та селищ.

      За умов відсутності захисту власності та інвестицій, а також гострого дефіциту грошових коштів, навіть у вигляді кредитних ресурсів, єдине, до чого призведе право на продаж землі - це скуповування земельних паїв великими агрохолдингами та корпораціями. Вже зараз десять найбільших агрохолдингів володіють (на правах власності чи оренди) мільйонами гектарів.

 

     У нещодавно прийнятій Кабінетом Міністрів України  Стратегії щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення передбачено вжиття заходів щодо передачі повноважень з розпорядження державними землями сільськогосподарського призначення тільки  об»єднаним територіальним громадам.   Інші більшість територіальних громад не матимують  такого права, що ставить їх у не рівне становище. 

     

     Врахувавши думку депутатів сільської ради, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Вважати зняття мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення не на часі.Мораторій потрібно продовжувати.
 2. Просити ГО «Громадський рух «Кріпак»  поставити питання перед Президентом України, Верховною радою України та Прем»р-Міністром України про :

2.1. прийняття відповідних законодавчих актів щодо передачі повноважень з розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності на місцевий рівень у всі  територіальні  громади незалежно від того чи вони об»єднані чи ні  ;

2.2. не допустити створення механізмів, що дозволятимуть торгувати землею сільськогосподарського призначення в обхід мораторію, зокрема за допомогою ухвалення закону про обіг сільськогосподарських земель, яким пропонується де-факто торгувати землею з 2017 року.

 

3. Копію цього рішення та результати поіменного голосування направити ГО «Громадський рух «Кріпак».

 

 

 

Сільський голова                                                                              М.Капериз


 

 
 

                                                        

                                   МАЙДАНЕЦЬКА     СІЛЬСЬКА РАДА

                 ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                       ХУІІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ                   

                  РІШЕННЯ

 

        18 серпня 2017 року                с. Майданецьке             №18- 19/УІІ

   

Про повернення до

 розгляду заяви Сосіної О.Т.

 

 

 

      Розглянувши заяву Сосіної Олени Трохимівни  про надання  дозволу на розроблення технічної документації із   землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для особистого селянського господарства площею 0,26  га,  що розташована за адресою вул. Захарчука ,  № 9 , с.Майданецьке,     врахувавши   рішення Майданецької   сільської ради від  01.04.1994  року № 13/21    щодо передачі гр.Горбаченко Анастасії Макарівні у приватну власність  земельної ділянки площею 0,31 га для ведення особистого підсобного господарства , що розташована за адресою  провул. Захарчука, 9, с.Майданецьке, копію свідоцтва про право на спадщину, виданого  05.06.2013 року державним нотаріусом Черкаської районної нотаріальної контори,  зареєстрованого в реєстрі №1-711, спадкова справа №600/2012 про те, що спадкоємцем   покійної Горбаченко Анастасії Макарівни є її дочка  гр. Сосіна О.Т.,   керуючись статтею  12,  ч.1 статті  122, абз.2 статті 1 розділу «Перехідні положення»  Земельного Кодексу України,  пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА :

 

   1. Взяти до відома , що відповідно до абз.2 статті 1 розділу «Перехідні положення»  Земельного Кодексу України,  рішення про передачу громадянам України безоплатно у приватну власність земельних ділянок, прийняті органами місцевого самоврядування відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року "Про приватизацію земельних ділянок", є підставою для реєстрації права власності на земельні ділянки цих громадян або їх спадкоємців відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень". Державна реєстрація таких земельних ділянок здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

 

          2.Відмовити  гр. Сосіній Олені Трохимівні , щодо надання дозволу     на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)для ведення особистого селянського господарства  у власність площею 0,26  га,  що розташована за адресою провул. Захарчука ,  № 9 , с.Майданецьке,    в зв»язку з тим, що:

- рішення про приватизацію надавалось Майданецькою сільською радою    01.04.1994  року № 13/21   на площу 0,31га  гр.Горбаченко Анастасії Макарівні, яка на даний час є померлою ( свідоцтво про смерть Серія І-СР №191176 видане 28.06.2012року);

-у свідоцтві про спадщину за заповітом, яке надане гр.Сосіною О.Т. дана земельна ділянка не вказана;

-згідно обліку, який вівся і ведеться в сільській раді житловий будинок та земельна ділянка значиться як єдина садиба – будинок та присадибна ділянка;

- рада не може надавати будь яких дозволів на складання землевпорядних документів з метою приватизації  цієї ділянки іншою особою без скасування попереднього рішення  до оформлення права власності спадкоємцем  успадкованої земельної ділянки в повному розмірі 0,31га  поділ на 0,05га, 0,26га неможливий.

 

      3. Роз»яснити   Сосіній О.Т.  , яка прийняла після Горбаченко А.М.  спадщину,  що вона  має   право звернутися до суду для вирішення даного питання.

      4. Рекомендувати покупцеві житлового будинку Романенко Марії Тихонівні  звернутися до суду про визнання за нею  права власності на земельну ділянку яке перейшло до неї  при придбанні житлового будинку відповідно до ст.30 Земельного Кодексу України в редакції 1992року, чинного на час укладання договору купівлі продажу житлового будинку.

 

        

    4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову.

 

 

 

 

Сільський голова                                                               М.Капериз  


                                                                                                       

 

                                   МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                           ХУІІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                       

                                                          РІШЕННЯ  

 

   18 серпня 2017 року                с.Майданецьке                          №18- 20/УІІ

 

Про надання дозволу на розроблення технічної

документації  із землеустрою щодо встановлення

(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі

на місцевості для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель

і споруд  у власність гр. Байдак Г.П.

 

             Розглянувши заяву гр. Байдак Галини Петрівни та   врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з  питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров»я, освіти, культури, виховання, соціального захисту населення, пропозиції депутатів сільської ради, відповідно ст. 12,38,40,121,122,123  Земельного Кодексу України, ст..50 Закону України «Про землеустрій», підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на розроблення  технічної документації із землеустрою,

 щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)площею  0,25га.,  фізичній особі Байдак Галині Петрівні для будівництва та обслуговування       житлового будинку, господарських будівель та споруд   із земель комунальної власності Майданецької територіальної громади, що відносяться до категорії   земель –  землі житлової та громадської забудови,  вид угідь – землі під   житловою забудовою  за адресою:  вул. О.Кошового,2   с.Майданецьке  Тальнівського  району Черкаської області з метою надання земельної ділянки у власність.

 

2. Гр. Байдак Галині Петрівні  розроблену технічну документацію із  землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) надати на затвердження сесії   сільської ради.

 

 

 

 Сільський голова                                                                          М.Капериз

                    


                                                                                                      

 

                                   МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА            

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                           ХУІІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                       

                                                          РІШЕННЯ  

 

     18 серпня 2017 року                с.Майданецьке                          №18- 21/УІІ

 

Про надання дозволу на розроблення технічної

документації  із землеустрою щодо встановлення

(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі

(на місцевості) для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель

і споруд  у власність гр. Майстренко О.В.

 

             Розглянувши заяву гр. Майстренка Олександра Володимировича та   врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з  питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров»я, освіти, культури, виховання, соціального захисту населення, пропозиції депутатів сільської ради, відповідно ст. 12,38,40,121,122,123  Земельного Кодексу України, ст..50 Закону України «Про землеустрій», підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

  1.  Надати дозвіл на розроблення  технічної документації із землеустрою,   щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)    площею  0,24га.,  фізичній особі Майстренку Олександру Володимировичу для будівництва та обслуговування      житлового будинку, господарських будівель та споруд    із земель комунальної власності  

     Майданецької територіальної громади, що відносяться до категорії

     земель –  землі житлової та громадської забудови,  вид угідь –землі під   

     житловою  забудовою за адресою:20442  вул. Гагаріна,33

 с.Майданецьке  Тальнівського  району Черкаської області з метою надання                    земельної ділянки у власність.

 

2. Гр. Майстренку Олександру Володимировичу розроблену   технічну документацію із землеустрою,   щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)   надати на затвердження сесії   сільської ради.

 

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення сесії сільської ради від 23.07.2017року №17-23/УІІ.

 

 Сільський голова                                                                          М.Капериз

                    


                                                                                                 

 

                                   МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                           ХУІІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                       

                                                          РІШЕННЯ  

 

 18 серпня 2017 року                с.Майданецьке                          №18-22/УІІ

 

Про надання дозволу на розроблення технічної

 документації із землеустрою щодо  встановлення

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі

(на місцевості) для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель

і споруд  у власність гр.Панченко О.К.

 

             Розглянувши заяву гр. Панченко Олени Корніївни та   врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з  питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села,охорони здоров»я, освіти, культури, виховання, соціального захисту населення, пропозиції депутатів сільської ради, відповідно ст. 12,38,40,121,122,123  Земельного Кодексу України, ст..50 Закону України «Про землеустрій», підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на розроблення  технічної документації  із землеустрою,

щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі

(на місцевості)площею  0,12га.,фізичній особі Панченко Олені

Корніївні для будівництва та обслуговування      житлового будинку,

господарських будівель  із земель комунальної власності  

     Майданецької територіальної громади, що відносяться до категорії

     земель –  землі житлової та громадської забудови, вид угідь – землі під

     житловою забудовою  за адресою:  20442 вул. Б.Хмельницького,22

     с.Майданецьке  Тальнівського  району Черкаської області.

 

 1. Гр. Панченко Олені Корніївні  розроблену  технічну документацію  із

землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки

в натурі (на місцевості) надати на затвердження сесії   сільської ради.

 

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення сесії сільської ради від 23.07.2017року №17-23/УІІ.

 

 

 Сільський голова                                                                            М.Капериз


                                                            

 

                                   МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                   ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                     ХVІІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                       РІШЕННЯ

 

   18  серпня  2017 року               с. Майданецьке                   №18- 23/УІІ

 

Про надання дозволу на

розроблення проекту із землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

у власність гр. Панченко О.К.

 

             Розглянувши заяву гр. Панченко Олени Корніївни, врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з питань агропромислового комплексу,земельних ресурсів,екології,комунального майна,соціального розвитку села,  охорони здоров»я, освіти, культури, виховання, соціального захисту населення, пропозиції депутатів сільської ради, відповідно ст. 12,38,40,121,122,123  Земельного Кодексу України, ст..50 Закону України «Про землеустрій», підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Надати дозвіл на розроблення  проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки  площею  0,12га у власність гр. Панченко Олені Корніївні для ведення особистого селянського господарства  із земель комунальної власності Майданецької територіальної громади, що відносяться до категорії земель –  землі сільськогосподарського призначення, вид угідь -рілля за адресою:20442, вул. Б.Хмельницького,б/н     с.Майданецьке  Тальнівського     району    Черкаської області.

 

 1. Гр. Панченко Олені Корніївні розроблений проект землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність надати на затвердження сесії   сільської ради.

 

 

                

Сільський голова                                                                                    М.Капериз

 

 


                                                                                                       

 

                                   МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                           ХУІІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                       

                                                          РІШЕННЯ  

 

     18  серпня 2017 року                с.Майданецьке                          №18-24 /УІІ

 

Про надання дозволу на розроблення технічної

документації  із землеустрою щодо встановлення

(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі

на місцевості для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель

і споруд  у власність гр. Костенко М.В.

 

             Розглянувши заяву гр. Костенко Марії Володимирівни та   врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з  питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров»я, освіти, культури, виховання, соціального захисту населення, пропозиції депутатів сільської ради, відповідно ст. 12,38,40,121,122,123  Земельного Кодексу України, ст..50 Закону України «Про землеустрій», підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на розроблення  технічної документації із землеустрою,

 щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)площею  0,12га.,  фізичній особі Костенко Марії Володимирівні для будівництва та обслуговування       житлового будинку, господарських будівель та споруд   із земель комунальної власності Майданецької територіальної громади, що відносяться до категорії   земель –  землі житлової та громадської забудови,  вид угідь – землі під   житловою забудовою  за адресою:20442 вул. Робітнича,26   с.Майданецьке  Тальнівського  району Черкаської області з метою надання земельної ділянки у власність.

 

2. Гр. Костенко Марії  Володимирівні  розроблену технічну документацію із  землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) надати на затвердження сесії   сільської ради.

 

3.Визнати таким, що втратило чинність рішення сесії сільської ради від 09.07.2015року №40-11/УІІ.

 

 Сільський голова                                                                          М.Капериз


                                                                                                       

 

                                   МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                           ХУІІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                       

                                                          РІШЕННЯ  

 

     18  серпня 2017 року                с.Майданецьке                          №18-25 /УІІ

 

Про надання дозволу на розроблення технічної

документації  із землеустрою щодо встановлення

(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі

на місцевості для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель

і споруд  у власність гр. Миколенко С.Г.

 

             Розглянувши заяву гр. Миколенка Сергія Григоровича та   врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з  питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров»я, освіти, культури, виховання, соціального захисту населення, пропозиції депутатів сільської ради, відповідно ст. 12,38,40,121,122,123  Земельного Кодексу України, ст..50 Закону України «Про землеустрій», підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на розроблення  технічної документації із землеустрою,

 щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)площею  0,25га.,  фізичній особі Миколенку Сергію Григоровичу для будівництва та обслуговування       житлового будинку, господарських будівель та споруд   із земель комунальної власності Майданецької територіальної громади, що відносяться до категорії   земель –  землі житлової та громадської забудови,  вид угідь – землі під   житловою забудовою  за адресою:20442 вул. Гагаріна,15   с.Майданецьке  Тальнівського  району Черкаської області з метою надання земельної ділянки у власність.

 

 2. Гр. Миколенку Сергію Григоровичу  розроблену технічну документацію   із  землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) надати на затвердження сесії   сільської ради.

 

3.Визнати таким, що втратило чинність рішення сесії сільської ради від 24.12.2015року №3-23/УІІ.

 

 Сільський голова                                                                          М.Капериз

                    


                                                                                                       

 

                                   МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                           ХУІІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                       

                                                          РІШЕННЯ  

 

     18 серпня 2017 року                с.Майданецьке                          №18- 26/УІІ

 

Про надання дозволу на розроблення технічної

документації  із землеустрою щодо встановлення

(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі

на місцевості для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель

і споруд  на умовах оренди гр. Притулі  Г.І.

 

             Розглянувши заяву гр. Притули Галини Іванівни , витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності та   врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з  питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров»я, освіти, культури, виховання, соціального захисту населення, пропозиції депутатів сільської ради, відповідно ст. 12,38,40,121,122,123  Земельного Кодексу України, ст..50 Закону України «Про землеустрій», підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на розроблення  технічної документації із землеустрою,

 щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)площею  0,25га.,  фізичній особі Притулі Галині Іванівні для будівництва та обслуговування       житлового будинку, господарських будівель та споруд   із земель комунальної власності Майданецької територіальної громади, що відносяться до категорії   земель –  землі житлової та громадської забудови,  вид угідь – землі під   житловою забудовою  за адресою:20442 вул. Кугаївська,56   с.Майданецьке  Тальнівського  району Черкаської області з метою надання земельної ділянки на умовах оренди.

 

2. Гр. Притулі Галині Іванівні розроблену технічну документацію із  землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) надати на затвердження сесії   сільської ради.

 

 

 Сільський голова                                                                          М.Капериз

                    


                                                                                                       

 

                                   МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                           ХУІІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                       

                                                          РІШЕННЯ  

 

      18  серпня 2017 року                с.Майданецьке                          №18- 27/УІІ

 

Про надання дозволу на розроблення технічної

документації  із землеустрою щодо встановлення

(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі

на місцевості для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель

і споруд  у власність гр. Козяр О.В.

 

             Розглянувши заяву гр. Козяра Олександра Володимировича та   врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з  питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров»я, освіти, культури, виховання, соціального захисту населення, пропозиції депутатів сільської ради, відповідно ст. 12,38,40,121,122,123  Земельного Кодексу України, ст..50 Закону України «Про землеустрій», підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на розроблення  технічної документації із землеустрою,

 щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)площею  0,16га.,  фізичній особі Козяру Олександру Володимировичу для будівництва та обслуговування       житлового будинку, господарських будівель та споруд   із земель комунальної власності Майданецької територіальної громади, що відносяться до категорії   земель –  землі житлової та громадської забудови,  вид угідь – землі під   житловою забудовою  за адресою:  вул. Жовтнева,14   с.Майданецьке  Тальнівського  району Черкаської області з метою надання земельної ділянки у власність.

 

2. Гр. Козяру Олександру Володимировичу  розроблену технічну документацію із  землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) надати на затвердження сесії   сільської ради.

 

 

 Сільський голова                                                                          М.Капериз

                    


                                                          

 

                                МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                 ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                       ХVІІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ     

                                            РІШЕННЯ

    18  серпня 2017 року             с. Майданецьке                    №18- 28/УІІ

 

Про припинення права

користування земельною ділянкою

гр.  Навроцькому В.О.

 

             Розглянувши заяву гр. Навроцького Віктора Олексійовича, врахувавши пропозиції депутатів сільської ради та висновок постійної комісії з  питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села,охорони здоров»я, освіти, культури, виховання, соціального захисту населення, відповідно ст. 12,140,141 Земельного Кодексу України,  підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Припинити право користування земельною ділянкою площею 0,25га, згідно добровільної  відмови гр. Навроцького Віктора Олексійовича, яка знаходиться по вул. Садова,б/н  с.Майданецьке Тальнівського району Черкаської області  в адміністративних межах сільської ради.

 

 1. Визнати таким, що втратило чинність рішення  сільської ради від

21.05.1996 року №6/9 в частині, що стосується гр. Навроцького Віктора Олексійовича на земельну ділянку площею 0,25га.

 

 1.  Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни в земельно-

           шнурову книгу сільської ради.

 

 

 

 

     Сільський голова                                                                   М.Капериз


                                                            

 

                                   МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                   ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                     ХVІІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                       РІШЕННЯ

 

    18 серпня  2017 року               с. Майданецьке                   №18- 29/УІІ

 

Про надання дозволу на

розроблення проекту із землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

у власність гр. Біленький М.Д.

 

             Розглянувши заяву гр. Біленького Миколи Дмитровича, врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з питань агропромислового комплексу,земельних ресурсів,екології,комунального майна,соціального розвитку села,  охорони здоров»я, освіти, культури, виховання, соціального захисту населення, пропозиції депутатів сільської ради, відповідно ст. 12,38,40,121,122,123  Земельного Кодексу України, ст..50 Закону України «Про землеустрій», підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Надати дозвіл на розроблення  проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки  площею  0,25га у власність гр. Біленькому Миколі Дмитровичу для ведення особистого селянського господарства  із земель комунальної власності Майданецької територіальної громади, що відносяться до категорії земель –  землі  сільськогосподарського призначення, вид угідь – рілля  за адресою:  20442 вул. Садова,б/н     с.Майданецьке  Тальнівського     району    Черкаської області.

 

 1. Гр. Біленькому Миколі Дмитровичу  розроблений проект землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність надати на затвердження сесії   сільської ради.

 

 

                

Сільський голова                                                                                    М.Капериз