Рішення ради

 

 

                                     

 

                                          МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                               ХХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                          РІШЕННЯ

10 листопада  2017 року             с. Майданецьке                  № 20-1/VІІ

 

Про виконання сільського

бюджету за дев»ять місяців 2017року

 

         Заслухавши та обговоривши звіт головного бухгалтера сільської ради Лисоконь М.К. про виконання сільського бюджету за дев»ять місяців 2017року, врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету і фінансів, сільська рада відмічає, що протягом звітного періоду виконкомом сільської ради, установами комунальної власності проводилась робота по виконанню бюджету, поліпшенню соціально – економічної ситуації в населених пунктах. За дев»ять місяців 2017 року до сільського бюджету надійшло 2204474 грн., з них 2080352грн. – кошти загального фонду. В тому числі податкові та неподаткові надходження – 1700800 грн., при уточненому плані 2026767грн.(перевиконання 53585 грн.), міжбюджетні трансферти, які надані з районного бюджету на утримання установ культури, дошкільного навчального закладу в сумі 379552 грн. Кошти спеціального фонду за  дев»ять місяців 2017рокунадійшли в сумі124122 грн.В тому числі субвенція з обласного бюджету на придбання та облаштування дитячого майданчика 20000грн. Видатки сільського бюджету проведені: по загальному фонду - 2452895 грн.при плані 3018824грн.( 81,25%), по спеціальному  фонду – 146403 грн. Керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України, пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в  Україні ”, за погодженням постійних комісій сільської ради, з метою забезпечення виконання завдань щодо мобілізації фінансових ресурсів до сільського бюджету та підвищення ефективності використання бюджетних коштів,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за  дев»ять місяців 2017 рокупо загальному фонду по доходах  в сумі2080352грн., по видатках –2452895 грн., з перевищенням видатківнад доходами в сумі372543 грн., по спеціальному фонду по доходах –124122 грн., по видатках у сумі –146403грн., з перевищенням  видатків над  доходамив сумі22281грн.

      2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                                       М.Капериз

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                     ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                         ХХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ                   

                                                       РІШЕННЯ

10 листопада 2017 року            с.Майданецьке                     №20-3/УІІ

 

Про внесення змін до рішення сільської ради

від 23.12.2016 №13-3/УІІ «Про затвердження

плану заходів такошторису витрат на 2017 рік

з реалізації  сільської Програми«Турбота»

на 2016 -2017 роки»із внесеними змінами

від 24.03.2017р №15-7/УІІ, від 23.06.2017р.

№17-14/УІІ

 

     Заслухавши інформацію сільського голови Капериза  М. В. про внесення змін до рішення сільської ради від 23.12.2016 №13-3/УІІ «Про затвердження плану заходів та кошторису витрат на 2017 рік з реалізації  сільської Програми «Турбота» на 2016 -2017 роки» із внесеними змінами від  24.03.2017р №15-7/УІІ, від 23.06.2017р. №17-14/УІІ, врахувавши пропозиції депутатів та висновок постійної комісії сільської ради  з  питань планування,  бюджету та фінансів, керуючись ст.26 Закону України  "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада 

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до рішення сільської ради від 23.12.2016 №13-3/УІІ «Про зтвердження плану заходів та кошторису витрат на 2017 рік з реалізації  сільської Програми «Турбота» на 2016 -2017 роки» із внесеними змінами від  24.03.2017р №15-7/УІІ, від 23.06.2017р. №17-14/УІІ, а саме:

              - зменшити суму коштів на виконання п.9  «Надання одноразової грошової матеріальної допомоги особам, переміщеним зі східних областей України на вирішення соціально побутових питань»  Плану заходів та кошторису витрат  в сумі  2000 ( Дві тисячі  грн.) гривень та збільшити суму коштів на виконання п.16  «Надання одноразової цільової допомоги учасникам АТО зареєстрованих на території сільської ради для вирішення соціально побутових потреб»  Плану заходів та кошторису витрат в сумі 2000 (Дві тисячі грн.) гривень  та  викласти План заходів та кошторис витратна 2017 рік  в новій редакції ( додаток 1).

2. Контроль за виконанням програми покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів.

 

Сільський голова                                                                           М.Капериз

 

 

                                МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                      ХХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ

                                                    РІШЕННЯ

10 листопада 2017 року         с.Майданецьке                        №20-4/УІІ

 

Про Порядок  відчуження  майна,

що перебуває в  комунальній

власності Майданецької територіальної

громади  

 

     Відповідно до статті 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, положень Господарського  та Цивільного кодексів України, законів України «Про управління об’єктами державної власності», «Про передачу об’єктів державної та комунальної власності», «Про оренду державного та комунального майна»,  „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” з урахуванням „Порядку відчуження об’єктів державної власності” затвердженого  постановою Кабінету  Міністрів України  від 06.06.07 р. № 803, з метою впорядкування умов відчудження майна, яке перебуває у  комунальній   власності територіальної громади  , сільська рада

ВИРІШИЛА :

 1. Затвердити Порядок  відчуження  майна, що перебуває в  комунальній власності Майданецької  територіальної громади  ( додається).
 2. Взяти до відома, що дане рішення  набирає чинності з моменту його оприлюднення.
 3.  Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію ради з питань планування  бюджету і фінансів (голова комісії Свідерський Ю.В.).

 

Сільський голова                                                                   М.Капериз

 

 

                                          МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                 ХХ  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ            

                                                             РІШЕННЯ

10 листопада 2017 року                 с.Майданецьке                      №20-5/УІІ

 

Про оголошення конкурсу з  відбору

суб»єкта оціночної діяльності

 

  Відповідно до статей  26,  60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Фонду Держмайна України  від   29.08.2011  N1270, зареєстрованого в Міністерстві   юстиції України   19 вересня 2011 р.   за N1096/19834  «  Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності» із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду  державного майна № 659 від 20.05.2013,  на підставі рішень сільської ради від 23.06.2017 №17-3/УІІ «Про порядок  проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності по незалежній (експертній) оцінці об’єктів нерухомого майна, що є комунальною власністю  територіальної громади, від 03.10.2017 №19-8/УІІ «Про  Порядок проведення конкурсівна право оренди комунального майна, що належить Майданецькій   територіальній громаді та 

затвердження Методики розрахунку, ставки орендної плати , пропорції розподілуплати за оренду комунального майна,форми типового договору оренди комунального майна» та з метою підвищення ефективності використання майна комунальної власності територіальної громади, прозорості і удосконалення процесу здачі в оренду нежитлових приміщень, забезпечення поповнення дохідної частини бюджету, врахувавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада  

       

 ВИРІШИЛА:

1. Утворити конкурсну комісію з відбору суб’єктів оціночної діяльності ( далі – конкурсна комісія) у складі згідно додатком .

2. Конкурсній комісії:

2.1. провести організаційно-правові заходи по проведенню конкурсу щодо визначення оцінювача комунального нерухомого  майна  – приміщення  аптеки , що знаходиться за адресою  Черкаська область, Тальнівський  район,с.Майданецьке,  вул.Гагаріна,71 загальною площею 65,7кв.м. що є комунальною власністю  територіальної громади  для  подальшого поновлення договору оренди;

2.2. провести  конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності в приміщенні сільської ради  о 10.00 год. 08 грудня 2017р., але не раніше ніж через 20 днів після розміщення інформації про конкурс в друкованих ЗМІ і на web-сторінці сільської  ради та подати відповідний протокол.

3. Встановити, що :

3.1. Учасники конкурсу подають до сільської ради   документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів.

3.2. До підтвердних документів належать:

- заява на участь у конкурсі за встановленою формою;

-  засвідчені  копії установчих документів учасника конкурсу;  

- копії документів, що підтверджують кваліфікацію працівників, які залучаються до виконання оцінки;

- копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;

- інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково

залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

4.  Конкурснадокументація має  подаватися   до сільської ради   за адресою: Черкаська область, Тальнівський район, с.Майданецьке, вул.Т.Г.Шевченка,27  (з відміткою «На конкурс»).

5.  Конкурсна пропозиція претендента подається окремо в запечатаному конверті ( з відміткою «Пропозиція на конкурс») і має містити пропозицію щодо вартості виконаних робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт в календарних днях.

6. Голові конкурсної комісії провести засідання комісії  у разі присутності не менше трьох четвертих від загального складу комісіїта  за наявності не менш як двох учасників.

 

Сільський голова                                                                      М.Капериз

 

 

                                  МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА                                  

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                        ХХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ

                                                     Р І Ш Е Н Н Я

10 листопада 2017 року            с.Майданецьке                          №20-6/УІІ

 

Про передачу окремого  комунального

майна  на баланс  управлінню

Тальнівського  УЕГГ - філії ПАТ

 «Черкасигаз»

          Розглянувши  лист Тальнівського управління по експлуатації газового господарства – філії публічного акціонерного товариства  по газопостачанню та газифікації  «Черкасигаз» ( далі – Тальнівське УЕГГ ПАТ «Черкасигаз») від  26.09.2017 року № 422  про передачу на його баланс  газорозподільних систем – вводів до багатоквартирних житлових будинків,  керуючись пунктом 2 розділу Ш  Кодексу  газорозподільних систем, затвердженого  постановою Національної комісії, що здійснює  державне регулювання у сферах  енергетики та комунальних послуг від 30.09. 2015 року № 2494, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 р. за № 1379/27824, п.п. 31 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою надійної і безпечної експлуатації газорозподільних систем- вводів до багатоквартирних будинків,  сільська рада  

ВИРІШИЛА :

 1. Прийняти  в комунальну  власність Майданецької територіальної громади в особі  Майданецької  сільської ради газорозподільні системи – не обліковані підземні газорозподільні системи, газопроводи-вводи до багатоквартирних житлових будинків, які підключені  до газової мережі, експлуатацію якої здійснює  виключно Оператор ГРМ  ( Тальнівське УЕГГ ПАТ «Черкасигаз») та  знаходяться за адресами: с.Майданецьке, вул.Гагаріна,65,  с.Майданецьке, вул.Гагаріна,70,  с.Майданецьке, вул.Гагаріна,72,  с.Майданецьке, вул.Гагаріна,72б, с.Майданецьке, вул.Гагаріна,85,  с.Новомайданецьке, вул.Горовенка,19.

     2.Передати безоплатно на баланс  управління  Тальнівського УЕГГ – філії ПАТ «Черкасигаз»підземні газорозподільні системи, газопроводи-вводи до багатоквартирних житлових будинків, вказані в пункті 1 цього рішення для  подальшого   безперебійного , безаварійного забезпечення газопостачання, ефективної експлуатації газорозподільної системи, відновлення та обслуговування.

    3. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.

Сільський голова                                                                            М.Капериз

 

 

                                  

 

                                   МАЙДАНЕЦЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА

                   ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                         ХХ  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ                  

                                                     РІШЕННЯ

10 листопада 2017 року           с.Майданецьке                      №20-7/УІІ

 

Про відповідальну посадову особу за  

додержання законодавства про

охорону навколишнього природного середовища    

 

 Відповідно до статей 15, 19  Закону України « Про охорону навколишнього природного середовища»,  статті  21 Закону України «Про відходи», керуючись п.п. 1 п. «б» ч.1 статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , сільська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Покласти  на  Носаль Раїсу Олексіївну - спеціаліста ІІ категорії –
землевпорядника сільської ради  повноваження   по контролю  за
додержанням законодавства про охорону навколишнього природного
середовища, за дотриманням законодавства щодо  збору, переробки,
утилізації і захоронення відходів,  за  їх раціональним  використанням
   та безпечним поводженням з відходами на  території села.   

2.Контроль  за виконанням  рішення покласти на сільського голову. 

 

Сільський голова                                   М.Капериз

 

                            МАЙДАНЕЦЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА                                                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                ХХ  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ                  

                                                 РІШЕННЯ

10 листопада 2017 року          с.Майданецьке         №20-8/УІІ

 

Про постійно діючу  комісію сільської ради

з питань поводження з безхазяйними відходами

     Відповідно до статей 12, 21 Закону України «Про відходи», керуючись Порядком    виявлення та обліку безхазяйних відходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України  від 3 серпня 1998 р. N 1217 , Порядком  ведення державного обліку та паспортизації відходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.11.1999р. №2034 та з метою зменшення обсягів утворення відходів, посилення контролю за екологічним станом місць утворення та видалення відходів, оцінки їх впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людини, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 1.Утворити постійно діючу комісію сільської ради з питань поводження з безхазяйними відходами  ( далі – комісія) у складі згідно з додатком 1. 

2. Затвердити Положення про комісію сільської ради з питань  поводження з безхазяйними відходами згідно з додатком 2.

3.Контроль за виконанням цього рішення  покласти на  постійну комісію сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров2я, освіти, культури, виховання, соціального захисту населення.

 

Сільський голова                                   М.Капериз   

 

                                                  Додаток 1 

                                            до рішення сільської ради 

                                           від 10.11.2017 №20-8/УІІ 

 

                                                   С К Л А Д 

    комісії сільської ради з питань поводження з безхазяйними відходами   

 

Носаль Раїса Олексіївна - спеціаліст – землевпорядник – голова комісії

Лисоконь Марія Казимирівна - головний бухгалтер сільської ради- член
Кутова Людмила Денисівна - депутат сільської ради – член  комісії
Несененко Зоя Іванівна – завідувач Майданецької амбулаторії ЗПСМ – член комісії 
Рейнюк Ігор Іванович - депутат сільської ради – член комісії.     

 

Секретар ради                                     Т.Драган

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                     ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                         ХХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ                   

                                                       РІШЕННЯ

 10 листопада 2017 року           с.Майданецьке                     №20-9/УІІ

   

 Про звіт сільського голови

 щодо здійснення державної

 регуляторної політики Майданецькою

 сільською радою в 2017 році

 

        На виконання статті 38  Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" щодо заслуховування щорічного   звіту   сільського голови  про  здійснення  державної  регуляторної політики та оприлюднення його в ЗМІ, , відповідно до п.п.9  ч.1. статті 26 статей 42, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" з метою забезпечення додержання принципів державної регуляторної політики сільською радою, вдосконалення правового регулювання  господарських відносин на території сільської ради та врахувавши пропозиції відповідальної постійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

    1.Звіт сільського голови щодо здійснення державної регуляторної політики Майданецькою сільською радою в 2017 році взяти до відома (додається).

    2.Виконавчому апарату  сільської ради  продовжити роботу над забезпеченням додержання принципів державної регуляторної політики сільською радою, вдосконалення правового регулювання  господарських відносин на території сільської ради.

    3. Доручити секретарю ради оприлюднити  звіт сільського голови  щодо здійснення державної регуляторної політики   сільською радою в 2017 році  в одному з районних друкованих ЗМІ.

    4.Контроль за виконанням рішенняпокласти на сільського голову та на комісію з питаньпланування,  бюджету та фінансів сільської ради.

 

 

  Сільський голова                                                                     М.Капериз

 

 

                                                                         Додаток  1

                                                                       до рішення сільської ради                                                                                   

                                                                         від 10.11.2017р. №20-9/УІІ                                                                                                                                    

 

Звіт

сільського голови  щодо здійснення державної регуляторної політики  Майданецькою    сільською радою в 2017  році

 

     На виконання основних принципів державної регуляторної політики, передбачених  Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та інших законодавчих актів,які регулюють даний вид діяльності,  сільською радою  постійно проводиться робота, спрямована на поліпшення умов для розвитку господарської діяльності, а також вдосконалення  правового регулювання  господарських і адміністративних відносин між регуляторними органами та суб"єктами господарювання.

      В   сільській раді  всі дії виконувались згідно порядку підготовки, прийняття,  відстеження регуляторних актів та процедур державної регуляторної політики, які виписані в Регламенті сільської ради.

      Зокрема пректи регуляторних актів:

розглядались на засіданнях постійної комісії  сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів, на яку покладено повноваження  у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

оприлюднювались шляхом публікації у районній газеті "Тальнівщина " та на офіційному сайті  сільської ради для одержання пропозицій та зауважень від фізичних та юридичних осіб.

      Планування роботи з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності проводились  з урахуванням вимог частин 3 та 4 статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"  щодо планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та отримання проектів регуляторних актів, а також змін до них. План діяльності з підготовки  сільською радою проектів регуляторних актів на наступний календарний рік приймається не пізніше 15грудня поточного року.      

      Затверджений план    діяльності    з    підготовки   проектів

регуляторних актів,  а також зміни до нього оприлюднюються не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження.

      З метою визначення чи досягають регуляторні акти мети, заради якої їх було впроваджено, чи виконуються вимоги та процедури, встановлені цими актами, в установлений термін проводилось відстеження результативності регуляторних актів.

       До проектів регуляторних актів розробниками готувалися аналізи регуляторного впливу з дотриманням вимог статей 7, 8, 9, 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308із змінами  «Про затвердження методикипроведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта.

 Всього сільською радою за  2017р. Прийнято  3  регуляторних актів, в тому числі:

1. Про  встановлення   ставокземельногоподатку,  пільг з його  сплати та  

    розміру орендної плати на  2018 рік ;

2.Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік ; 

3. Про   Порядок проведення конкурсівна право оренди комунального майна, що належить Майданецькій   територіальній громаді та  затвердження Методики розрахунку, ставки орендної плати , пропорції розподілу

плати за оренду комунального майна,форми типового договору оренди комунального майна».  

   Станом на 01.11.2017 року у   сільській раді є 10 діючих регуляторних актів, які розміщені на її офіційному веб-сайті.

     Протягом 2017 року робота сільської ради  була направлена на забезпечення відповідності форм і рівня державного регулювання господарських відносин вимогам законодавства, а також відкритості прозорості процесу регуляторної діяльності.

     Особлива увага радою приділялася здійсненню державної регуляторної політики, вдосконаленню правового регулювання господарських відносин, недопущенню прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів.

    Сільська  рада планує у 2018 році продовжити роботу із забезпечення дотримання вимог чинного законодавства при здійсненні державної регуляторної політики.

 

 

   Сільський голова                                                                     В.Капериз  

 

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                             ХХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ                  

                                                           РІШЕННЯ

10 листопада 2017 року             с.Майданецьке                     №20-10/УІІ

 

Про план діяльності з  підготовки та

перегляду  проектіврегуляторних

актівМайданецької  сільської ради на 2018рік

 

      Заслухавши та обговоривши доповідь голови постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, відповідно до статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконаня  частини 1 статті 7,  статті 13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", врахувавши попозиції постійних комісій сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА: 

          1.Затвердити план діяльності з підготовкита перегляду  проектів регуляторних актів Майданецькоїсільської ради на 2018рік (додається)

          2.Доручити секретарю ради  оприлюднити план діяльностіз підготовкита перегляду  проектів регуляторних актів  сільської ради на 2018рік до 15 грудня 2017 року на сайті сільської ради.

          3.Контроль за виконанням плану діяльності з підготовкита перегляду  проектів регуляторних актів  сільської ради на 2018рік покласти на сільського голову та на комісію з питань планування, бюджету та фінансів сільської ради.

     

    Сільський голова                                                             В.Капериз

 

 

                                      МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                     ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                           ХХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                    РІШЕННЯ

10 листопада 2017 року             с. Майданецьке                     №20-11/VІІ

 

Про надання одноразової цільової

грошової допомоги учаснику АТО

Наконечному Ю.О. для вирішення

соціально-побутових потреб

 

        Заслухавши інформацію сільського голови Капериза М.В. та  розглянувши заяву гр. Наконечного Юрія Олександровича, 1993 р.н., жителя с.Майданецьке, учасника антитерористичної операції на сході України про надання одноразової цільової грошової допомоги для вирішення соціально-побутових потреб та врахувавши додані документи (копії паспорта, коду, посвідчення учасника бойових дій, акт обстеження матеріально-побутових умов, довідка про проживання), відповідно рішення сільської ради №3-8/УІІ від 24.12.2015 «Про сільську Програму «Турбота» на 2016 -2017 роки та план заходів і кошторис витрат з її реалізації на 2017 рік  від 23.12.2016 №13-3/УІІ із врахуванням  внесених змін від 24.03.2017 №15-7/УІІ, від 23.06.2017 №17-14/УІІ, врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, пропозиції депутатів по її обговоренню, керуючись підпунктом 4, пункту а, частини 1 статті 34 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати одноразову цільову грошову допомогу учаснику АТО Наконечному Юрію Олександровичу, жителю с.Майданецьке, вул.Колгоспна, 4 у розмірі 2000,00 (Дві тисячі грн..00 коп.) гривень для вирішення соціально-побутових потреб за рахунок коштів виділених під сільську програму «Турбота» на 2017 рік
 2. 2.Головному бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. виплатити     одноразову цільову грошову допомогу гр..Наконечному Ю.О.  згідно     даного рішення .
 3. 3.Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.

 

           Сільський голова                                                    М.Капериз

 

                                      МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                     ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                           ХХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                       РІШЕННЯ

10 листопада 2017 року            с. Майданецьке                      №20-12/VІІ

 

Про надання одноразової цільової

грошової допомоги учаснику АТО

Олійнику В.В. для вирішення

соціально-побутових потреб

 

        Заслухавши інформацію сільського голови Капериза М.В. та  розглянувши заяву гр. Олійника В»ячеслава Васильовича, 1978 р.н., жителя с.Майданецьке, учасника антитерористичної операції на сході України про надання одноразової цільової грошової допомоги для вирішення соціально-побутових потреб та врахувавши додані документи (копії паспорта, коду, посвідчення учасника бойових дій, акт обстеження матеріально-побутових умов, довідка про проживання), відповідно рішення сільської ради №3-8/УІІ від 24.12.2015 «Про сільську Програму «Турбота» на 2016 -2017 роки та план заходів і кошторис витрат з її реалізації на 2017 рік  від 23.12.2016 №13-3/УІІ із врахуванням  внесених змін від 24.03.2017 №15-7/УІІ, від 23.06.2017 №17-14/УІІ, врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, пропозиції депутатів по її обговоренню, керуючись підпунктом 4, пункту а, частини 1 статті 34 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати одноразову цільову грошову допомогу учаснику АТООлійнику В»ячеславу Васильовичу, жителю с.Майданецьке, вул.гагаріна,30 у розмірі 2000,00 (Дві тисячі грн..00 коп.) гривень для вирішення соціально-побутових потреб за рахунок коштів виділених під сільську програму «Турбота» на 2017 рік .
 2. 2.Головному бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. виплатити     одноразову цільову грошову допомогу гр..Олійнику В.В.  згідно   даного рішення.
 3. 3.Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.

 

           Сільський голова                                                           М.Капериз

 

 

 

                                      МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                     ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                           ХХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                     РІШЕННЯ

10 листопада 2017 року         с. Майданецьке                      №20-13/VІІ

 

Про надання одноразової цільової

грошової допомоги учаснику АТО

Капустіну О.О. для вирішення

соціально-побутових потреб

 

        Заслухавши інформацію сільського голови Капериза М.В. та  розглянувши заяву гр. Капустіна Олега Олександровича, 1994 р.н., жителя с.Майданецьке, учасника антитерористичної операції на сході України про надання одноразової цільової грошової допомоги для вирішення соціально-побутових потреб та врахувавши додані документи (копії паспорта, коду, посвідчення учасника бойових дій, акт обстеження матеріально-побутових умов, довідка про проживання), відповідно рішення сільської ради №3-8/УІІ від 24.12.2015 «Про сільську Програму «Турбота» на 2016 -2017 роки та план заходів і кошторис витрат з її реалізації на 2017 рік  від 23.12.2016 №13-3/УІІ із врахуванням  внесених змін від 24.03.2017 №15-7/УІІ, від 23.06.2017 №17-14/УІІ, врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, пропозиції депутатів по її обговоренню, керуючись підпунктом 4, пункту а, частини 1 статті 34 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати одноразову цільову грошову допомогу учаснику АТО Капустіну Олегу Олександровичу, жителю с.Майданецьке, вул.Новоодеська,20 у розмірі 2000,00 (Дві тисячі грн..00 коп.) гривень для вирішення соціально-побутових потреб за рахунок коштів виділених під сільську програму «Турбота» на 2017 рік .
 2. Головному бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. виплатити     одноразову цільову грошову допомогу гр..Капустіну О.О.  згідно  даного рішення.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.

 

           Сільський голова                                                        М.Капериз

 

 

                                      МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                     ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                           ХХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                      РІШЕННЯ

10 листопада 2017 року            с. Майданецьке                      №20-14/VІІ

 

Про надання одноразової цільової

грошової допомоги учаснику АТО

Капустіну О.О. для вирішення

соціально-побутових потреб

 

        Заслухавши інформацію сільського голови Капериза М.В. та  розглянувши заяву гр. Тереску Віталія Миколайовича, 1998 р.н., жителя с.Майданецьке, учасника антитерористичної операції на сході України про надання одноразової цільової грошової допомоги для вирішення соціально-побутових потреб та врахувавши додані документи (копії паспорта, коду, посвідчення учасника бойових дій, акт обстеження матеріально-побутових умов, довідка про проживання), відповідно рішення сільської ради №3-8/УІІ від 24.12.2015 «Про сільську Програму «Турбота» на 2016 -2017 роки та план заходів і кошторис витрат з її реалізації на 2017 рік  від 23.12.2016 №13-3/УІІ із врахуванням  внесених змін від 24.03.2017 №15-7/УІІ, від 23.06.2017 №17-14/УІІ, врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, пропозиції депутатів по її обговоренню, керуючись підпунктом 4, пункту а, частини 1 статті 34 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати одноразову цільову грошову допомогу учаснику АТО Тереску Віталію Миколайовичу, жителю с.Майданецьке, вул.Козацька,40 у розмірі 2000,00 (Дві тисячі грн..00 коп.) гривень для вирішення соціально-побутових потреб за рахунок коштів виділених під сільську програму «Турбота» на 2017 рік .
 2. Головному бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. виплатити      одноразову цільову грошову допомогу гр..Тереску В.М.  згідно     даного рішення.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.

 

           Сільський голова                                                          М.Капериз

                                      МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                     ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                           ХХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                       РІШЕННЯ

10 листопада 2017 року            с. Майданецьке                      №20-15/VІІ

 

Про надання одноразової цільової

грошової допомоги учаснику АТО

Гончарову Л.П. для вирішення

соціально-побутових потреб

 

        Заслухавши інформацію сільського голови Капериза М.В. та  розглянувши заяву гр. Гончарову Леоніду Павловичу, 1994 р.н., жителя с.Майданецьке, учасника антитерористичної операції на сході України про надання одноразової цільової грошової допомоги для вирішення соціально-побутових потреб та врахувавши додані документи (копії паспорта, коду, посвідчення учасника бойових дій, акт обстеження матеріально-побутових умов, довідка про проживання), відповідно рішення сільської ради №3-8/УІІ від 24.12.2015 «Про сільську Програму «Турбота» на 2016 -2017 роки та план заходів і кошторис витрат з її реалізації на 2017 рік  від 23.12.2016 №13-3/УІІ із врахуванням  внесених змін від 24.03.2017 №15-7/УІІ, від 23.06.2017 №17-14/УІІ, врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, пропозиції депутатів по її обговоренню, керуючись підпунктом 4, пункту а, частини 1 статті 34 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати одноразову цільову грошову допомогу учаснику АТО Гончарову Леоніду Павловичу, жителю с.Майданецьке, вул.Гагаріна,4 у розмірі 2000,00 (Дві тисячі грн..00 коп.) гривень для вирішення соціально-побутових потреб за рахунок коштів виділених під сільську програму «Турбота» на 2017 рік .
 2. Головному бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. виплатити      одноразову цільову грошову допомогу гр.Гончарову Л.П. згідно     даного рішення.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.

 

           Сільський голова                                                           М.Капериз

 

 

                                      МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                     ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                           ХХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                        РІШЕННЯ

10 листопада 2017 року            с. Майданецьке                      №20-16/VІІ

 

Про надання одноразової цільової

грошової допомоги учаснику АТО

Носалю В.А. для вирішення

соціально-побутових потреб

 

        Заслухавши інформацію сільського голови Капериза М.В. та  розглянувши заяву гр. Носаля Василя Алімовича, 1970 р.н., жителя с.Майданецьке, учасника антитерористичної операції на сході України про надання одноразової цільової грошової допомоги для вирішення соціально-побутових потреб та врахувавши додані документи (копії паспорта, коду, посвідчення учасника бойових дій, акт обстеження матеріально-побутових умов, довідка про проживання), відповідно рішення сільської ради №3-8/УІІ від 24.12.2015 «Про сільську Програму «Турбота» на 2016 -2017 роки та план заходів і кошторис витрат з її реалізації на 2017 рік  від 23.12.2016 №13-3/УІІ із врахуванням  внесених змін від 24.03.2017 №15-7/УІІ, від 23.06.2017 №17-14/УІІ, врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, пропозиції депутатів по її обговоренню, керуючись підпунктом 4, пункту а, частини 1 статті 34 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати одноразову цільову грошову допомогу учаснику АТО Носалю Василю Алімовичу, жителю с.Майданецьке, вул.Козацька,7 у розмірі 2000,00 (Дві тисячі грн..00 коп.) гривень для вирішення соціально-побутових потреб за рахунок коштів виділених під сільську програму «Турбота» на 2017 рік .
 2. Головному бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. виплатити      одноразову цільову грошову допомогу гр.Носаль В.А. згідно       даного рішення.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.

 

           Сільський голова                                                           М.Капериз

 

 

                                      МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                     ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                           ХХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                       РІШЕННЯ

10 листопада 2017 року            с. Майданецьке                      №20-17/VІІ

 

Про надання одноразової цільової

грошової допомоги учаснику АТО

Копачевському В.М. для вирішення

соціально-побутових потреб

 

        Заслухавши інформацію сільського голови Капериза М.В. та  розглянувши заяву гр. Копачевського Володимира Миколайовича, 1971 р.н., жителя с.Майданецьке, учасника антитерористичної операції на сході України про надання одноразової цільової грошової допомоги для вирішення соціально-побутових потреб та врахувавши додані документи (копії паспорта, коду, посвідчення учасника бойових дій, акт обстеження матеріально-побутових умов, довідка про проживання), відповідно рішення сільської ради №3-8/УІІ від 24.12.2015 «Про сільську Програму «Турбота» на 2016 -2017 роки та план заходів і кошторис витрат з її реалізації на 2017 рік  від 23.12.2016 №13-3/УІІ із врахуванням  внесених змін від 24.03.2017 №15-7/УІІ, від 23.06.2017 №17-14/УІІ, врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, пропозиції депутатів по її обговоренню, керуючись підпунктом 4, пункту а, частини 1 статті 34 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати одноразову цільову грошову допомогу учаснику АТО Копачевському Володимиру Миколайовичу, жителю с.Майданецьке, вул.Новодеська,26 у розмірі 2000,00 (Дві тисячі грн..00 коп.) гривень для вирішення соціально-побутових потреб за рахунок коштів виділених під сільську програму «Турбота» на 2017 рік .
 2. Головному бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. виплатити      одноразову цільову грошову допомогу гр.Копачевському В.М. згідно     даного рішення.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.

 

           Сільський голова                                                        М.Капериз

 

 

                                      МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                     ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                           ХХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                         РІШЕННЯ

10 листопада 2017 року            с. Майданецьке                      №20-18/VІІ

 

Про надання одноразової цільової

грошової допомоги учаснику АТО

Новікову І.В. для вирішення

соціально-побутових потреб

 

        Заслухавши інформацію сільського голови Капериза М.В. та  розглянувши заяву гр. Новікова Ігоря Васильовича, 1966 р.н., жителя с.Майданецьке, учасника антитерористичної операції на сході України про надання одноразової цільової грошової допомоги для вирішення соціально-побутових потреб та врахувавши додані документи (копії паспорта, коду, посвідчення учасника бойових дій, акт обстеження матеріально-побутових умов, довідка про проживання), відповідно рішення сільської ради №3-8/УІІ від 24.12.2015 «Про сільську Програму «Турбота» на 2016 -2017 роки та план заходів і кошторис витрат з її реалізації на 2017 рік  від 23.12.2016 №13-3/УІІ із врахуванням  внесених змін від 24.03.2017 №15-7/УІІ, від 23.06.2017 №17-14/УІІ, врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, пропозиції депутатів по її обговоренню, керуючись підпунктом 4, пункту а, частини 1 статті 34 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати одноразову цільову грошову допомогу учаснику АТО Новікову Ігорю Васильовичу, жителю с.Майданецьке, вул.Горовенка,5 у розмірі 2000,00 (Дві тисячі грн..00 коп.) гривень для вирішення соціально-побутових потреб за рахунок коштів виділених під сільську програму «Турбота» на 2017 рік .
 2. Головному бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. виплатити      одноразову цільову грошову допомогу гр.Новікову І.В. згідно       даного рішення.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.

 

           Сільський голова                                                          М.Капериз


 

                                      МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                     ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                           ХХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                        РІШЕННЯ

10 листопада 2017 року            с. Майданецьке                      №20-19/VІІ

 

Про надання одноразової цільової

грошової допомоги учаснику АТО

Побережному О.П. для вирішення

соціально-побутових потреб

 

        Заслухавши інформацію сільського голови Капериза М.В. та  розглянувши заяву гр. Побережного Олександра Пантелеймонович, 1977 р.н., жителя с.Майданецьке, учасника антитерористичної операції на сході України про надання одноразової цільової грошової допомоги для вирішення соціально-побутових потреб та врахувавши додані документи (копії паспорта, коду, посвідчення учасника бойових дій, акт обстеження матеріально-побутових умов, довідка про проживання), відповідно рішення сільської ради №3-8/УІІ від 24.12.2015 «Про сільську Програму «Турбота» на 2016 -2017 роки та план заходів і кошторис витрат з її реалізації на 2017 рік  від 23.12.2016 №13-3/УІІ із врахуванням  внесених змін від 24.03.2017 №15-7/УІІ, від 23.06.2017 №17-14/УІІ, врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, пропозиції депутатів по її обговоренню, керуючись підпунктом 4, пункту а, частини 1 статті 34 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати одноразову цільову грошову допомогу учаснику АТО Побережному Олександру Пантелеймоновичу, жителю с.Майданецьке, вул.Б.Хмельницького,22 у розмірі 2000,00 (Дві тисячі грн..00 коп.) гривень для вирішення соціально-побутових потреб за рахунок коштів виділених під сільську програму «Турбота» на 2017 рік .
 2. Головному бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. виплатити      одноразову цільову грошову допомогу гр.Побережному О.П. згідно  даного рішення.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.

 

           Сільський голова                                                      М.Капериз


 

                                      МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                     ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                           ХХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                         РІШЕННЯ

10 листопада 2017 року            с. Майданецьке                      №20-20/VІІ

 

Про надання одноразової цільової

грошової допомоги учаснику АТО

Маховському О.М. для вирішення

соціально-побутових потреб

 

        Заслухавши інформацію сільського голови Капериза М.В. та  розглянувши заяву гр. Маховського Олександра Миколайовича, 1982 р.н., жителя с.Новомайданецьке, учасника антитерористичної операції на сході України про надання одноразової цільової грошової допомоги для вирішення соціально-побутових потреб та врахувавши додані документи (копії паспорта, коду, посвідчення учасника бойових дій, акт обстеження матеріально-побутових умов, довідка про проживання), відповідно рішення сільської ради №3-8/УІІ від 24.12.2015 «Про сільську Програму «Турбота» на 2016 -2017 роки та план заходів і кошторис витрат з її реалізації на 2017 рік  від 23.12.2016 №13-3/УІІ із врахуванням  внесених змін від 24.03.2017 №15-7/УІІ, від 23.06.2017 №17-14/УІІ, врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, пропозиції депутатів по її обговоренню, керуючись підпунктом 4, пункту а, частини 1 статті 34 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати одноразову цільову грошову допомогу учаснику АТО Маховському Олександру Миколайовичу, жителю с.Новомайданецьке, вул.Горовенка,19 кв.6 у розмірі 2000,00 (Дві тисячі грн..00 коп.) гривень для вирішення соціально-побутових потреб за рахунок коштів виділених під сільську програму «Турбота» на 2017 рік .
 2. Головному бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. виплатити     одноразову цільову грошову допомогу гр.Маховському О.М.згідно     даного рішення.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.

 

           Сільський голова                                                      М.Капериз


 

                                      МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                     ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                           ХХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                          РІШЕННЯ

10 листопада 2017 року            с. Майданецьке                      №20-21/VІІ

 

Про надання одноразової цільової

грошової допомоги учаснику АТО

Яромишину І.М. для вирішення

соціально-побутових потреб

 

        Заслухавши інформацію сільського голови Капериза М.В. та  розглянувши заяву гр. Яромишина Ігоря Миколайовича, 1968 р.н., жителя с.Майданецьке, учасника антитерористичної операції на сході України про надання одноразової цільової грошової допомоги для вирішення соціально-побутових потреб та врахувавши додані документи (копії паспорта, коду, посвідчення учасника бойових дій, акт обстеження матеріально-побутових умов, довідка про проживання), відповідно рішення сільської ради №3-8/УІІ від 24.12.2015 «Про сільську Програму «Турбота» на 2016 -2017 роки та план заходів і кошторис витрат з її реалізації на 2017 рік  від 23.12.2016 №13-3/УІІ із врахуванням  внесених змін від 24.03.2017 №15-7/УІІ, від 23.06.2017 №17-14/УІІ, врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, пропозиції депутатів по її обговоренню, керуючись підпунктом 4, пункту а, частини 1 статті 34 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати одноразову цільову грошову допомогу учаснику АТО Яромишину Ігорю Миколайовичу, жителю с.Майданецьке, вул.Гагаріна,76 у розмірі 2000,00 (Дві тисячі грн..00 коп.) гривень для вирішення соціально-побутових потреб за рахунок коштів виділених під сільську програму «Турбота» на 2017 рік .
 2. Головному бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. виплатити      одноразову цільову грошову допомогу гр.Яромишину І.М.згідно    даного рішення.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.

 

           Сільський голова                                                      М.Капериз

 

 

                                      МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                     ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                           ХХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                           РІШЕННЯ

10 листопада 2017 року            с. Майданецьке                      №20-22/VІІ

 

Про надання одноразової цільової

грошової допомоги учаснику АТО

Єнакі Д.Д. для вирішення

соціально-побутових потреб

 

        Заслухавши інформацію сільського голови Капериза М.В. та  розглянувши заяву гр. Єнакі Дмитра Дмитровича, 1986 р.н., жителя с.Новомайданецьке, учасника антитерористичної операції на сході України про надання одноразової цільової грошової допомоги для вирішення соціально-побутових потреб та врахувавши додані документи (копії паспорта, коду, посвідчення учасника бойових дій, акт обстеження матеріально-побутових умов, довідка про проживання), відповідно рішення сільської ради №3-8/УІІ від 24.12.2015 «Про сільську Програму «Турбота» на 2016 -2017 роки та план заходів і кошторис витрат з її реалізації на 2017 рік  від 23.12.2016 №13-3/УІІ із врахуванням  внесених змін від 24.03.2017 №15-7/УІІ, від 23.06.2017 №17-14/УІІ, врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, пропозиції депутатів по її обговоренню, керуючись підпунктом 4, пункту а, частини 1 статті 34 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати одноразову цільову грошову допомогу учаснику АТО Єнакі Дмитру Дмитровичу, жителю с.Новомайданецьке, вул.Глровенка,23, кв.2 у розмірі 2000,00 (Дві тисячі грн..00 коп.) гривень для вирішення соціально-побутових потреб за рахунок коштів виділених під сільську програму «Турбота» на 2017 рік .
 2. Головному бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. виплатити      одноразову цільову грошову допомогу гр.Єнакі Д.Д. згідно         даного рішення.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.

 

           Сільський голова                                                        М.Капериз

 

                                      МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                     ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                           ХХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                        РІШЕННЯ

10 листопада 2017 року            с. Майданецьке                      №20-23/VІІ

 

Про надання одноразової цільової

грошової допомоги учаснику АТО

Гаврилишину П.Я. для вирішення

соціально-побутових потреб

 

        Заслухавши інформацію сільського голови Капериза М.В. та  розглянувши заяву гр. Гаврилишина Петра Ярославовича, 1961 р.н., жителя с. Майданецьке, учасника антитерористичної операції на сході України про надання одноразової цільової грошової допомоги для вирішення соціально-побутових потреб та врахувавши додані документи (копії паспорта, коду, посвідчення учасника бойових дій, акт обстеження матеріально-побутових умов, довідка про проживання), відповідно рішення сільської ради №3-8/УІІ від 24.12.2015 «Про сільську Програму «Турбота» на 2016 -2017 роки та план заходів і кошторис витрат з її реалізації на 2017 рік  від 23.12.2016 №13-3/УІІ із врахуванням  внесених змін від 24.03.2017 №15-7/УІІ, від 23.06.2017 №17-14/УІІ, врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, пропозиції депутатів по її обговоренню, керуючись підпунктом 4, пункту а, частини 1 статті 34 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати одноразову цільову грошову допомогу учаснику АТО Гаврилишину Петру Ярославовичу, жителю с.Майданецьке, пров.Мирний,23 у розмірі 2000,00 (Дві тисячі грн..00 коп.) гривень для вирішення соціально-побутових потреб за рахунок коштів виділених під сільську програму «Турбота» на 2017 рік .
 2. Головному бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. виплатити      одноразову цільову грошову допомогу гр.Гаврилишину П.Я. згідно    даного рішення.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.

 

           Сільський голова                                                        М.Капериз


 

                                      МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                     ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                           ХХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                         РІШЕННЯ

10 листопада 2017 року            с. Майданецьке                      №20-24/VІІ

 

Про надання одноразової цільової

грошової допомоги учаснику АТО

Руденко Ю.О. для вирішення

соціально-побутових потреб

 

        Заслухавши інформацію сільського голови Капериза М.В. та  розглянувши заяву гр. Руденка Юрія Олександровича, 1977 р.н., жителя с. Майданецьке, учасника антитерористичної операції на сході України про надання одноразової цільової грошової допомоги для вирішення соціально-побутових потреб та врахувавши додані документи (копії паспорта, коду, посвідчення учасника бойових дій, акт обстеження матеріально-побутових умов, довідка про проживання), відповідно рішення сільської ради №3-8/УІІ від 24.12.2015 «Про сільську Програму «Турбота» на 2016 -2017 роки та план заходів і кошторис витрат з її реалізації на 2017 рік  від 23.12.2016 №13-3/УІІ із врахуванням  внесених змін від 24.03.2017 №15-7/УІІ, від 23.06.2017 №17-14/УІІ, врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, пропозиції депутатів по її обговоренню, керуючись підпунктом 4, пункту а, частини 1 статті 34 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати одноразову цільову грошову допомогу учаснику АТО Руденко Юрію Олександровичу, жителю с.Майданецьке, пров.Заводський,7 у розмірі 2000,00 (Дві тисячі грн..00 коп.) гривень для вирішення соціально-побутових потреб за рахунок коштів виділених під сільську програму «Турбота» на 2017 рік .
 2. Головному бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. виплатити      одноразову цільову грошову допомогу гр.Руденко П.Я. згідно       даного рішення.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.

 

           Сільський голова                                                         М.Капериз

 

 

                                      МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                     ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                           ХХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                        РІШЕННЯ

10 листопада 2017 року            с. Майданецьке                      №20-25/VІІ

 

Про надання одноразової цільової

грошової допомоги учаснику АТО

Павліковському Р.Р. для вирішення

соціально-побутових потреб

 

        Заслухавши інформацію сільського голови Капериза М.В. та  розглянувши заяву гр. Павліковського Романа Романовича, 1981 р.н., жителя с. Майданецьке, учасника антитерористичної операції на сході України про надання одноразової цільової грошової допомоги для вирішення соціально-побутових потреб та врахувавши додані документи (копії паспорта, коду, посвідчення учасника бойових дій, акт обстеження матеріально-побутових умов, довідка про проживання), відповідно рішення сільської ради №3-8/УІІ від 24.12.2015 «Про сільську Програму «Турбота» на 2016 -2017 роки та план заходів і кошторис витрат з її реалізації на 2017 рік  від 23.12.2016 №13-3/УІІ із врахуванням  внесених змін від 24.03.2017 №15-7/УІІ, від 23.06.2017 №17-14/УІІ, врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, пропозиції депутатів по її обговоренню, керуючись підпунктом 4, пункту а, частини 1 статті 34 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати одноразову цільову грошову допомогу учаснику АТО Павліковському Роману Романовичу, жителю с.Майданецьке, вул.Т.Г.Шевченка,11 у розмірі 2000,00 (Дві тисячі грн..00 коп.) гривень для вирішення соціально-побутових потреб за рахунок коштів виділених під сільську програму «Турбота» на 2017 рік .
 2. Головному бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. виплатити      одноразову цільову грошову допомогу гр.Павліковському Р.Р. згідно  даного рішення.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.

 

           Сільський голова                                                        М.Капериз

 

 

                                      МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                     ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                           ХХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                        РІШЕННЯ

10 листопада 2017 року            с. Майданецьке                      №20-26/VІІ

 

Про надання одноразової цільової

грошової допомоги учаснику АТО

Марачківському А.М. для вирішення

соціально-побутових потреб

 

        Заслухавши інформацію сільського голови Капериза М.В. та  розглянувши заяву гр. Марачківського Анатолія Миколайовича, 1975 р.н., жителя с. Новомайданецьке, учасника антитерористичної операції на сході України про надання одноразової цільової грошової допомоги для вирішення соціально-побутових потреб та врахувавши додані документи (копії паспорта, коду, посвідчення учасника бойових дій, акт обстеження матеріально-побутових умов, довідка про проживання), відповідно рішення сільської ради №3-8/УІІ від 24.12.2015 «Про сільську Програму «Турбота» на 2016 -2017 роки та план заходів і кошторис витрат з її реалізації на 2017 рік  від 23.12.2016 №13-3/УІІ із врахуванням  внесених змін від 24.03.2017 №15-7/УІІ, від 23.06.2017 №17-14/УІІ, врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, пропозиції депутатів по її обговоренню, керуючись підпунктом 4, пункту а, частини 1 статті 34 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати одноразову цільову грошову допомогу учаснику АТО Марачківському Анатолію Миколайовичу, жителю с.Новомайданецьке, вул. Горовенка,19 кв.13 у розмірі 2000,00 (Дві тисячі грн..00 коп.) гривень для вирішення соціально-побутових потреб за рахунок коштів виділених під сільську програму «Турбота» на 2017 рік .
 2. Головному бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. виплатити      одноразову цільову грошову допомогу гр.Марачківському А.М. згідно  даного рішення.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.

 

           Сільський голова                                                         М.Капериз

 

 

    МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 ХХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIІ СКЛИКАННЯ

                                                    Р І Ш Е Н Н Я

10 листопада 2017 року           с. Майданецьке                 № 20 -27/VIІ

 

Про надання одноразової матеріальної

допомоги гр. Глущенко Г.Ф.

на лікування чоловіка

 

         Заслухавши інформацію сільського голови Капериза М.В., розглянувши звернення Глущенко Галини Федорівни про надання її одноразової матеріальної допомоги на лікування чоловіка Глущенка Сергія Віторовича, онкохворого, який потребує оперативного втручання та надані матеріали (довідка з Черкаського обласного онкодиспансера,  акт обстеження матеріально-побутових умов проживання, довідка про проживання, копії паспорта, ідентифікаційного номера, свідоцтва про шлюб), відповідно рішення сільської ради №3-8/УІІ від 24.12.2015 «Про сільську Програму «Турбота» на 2016 -2017 роки та «План заходів та кошторис витрат  на 2017 рік з реалізації сільської програми «Турбота» на 2016-2017роки»  від 23.12.2016 №13-3/УІІ із внесеними змінами №15-7/УІІ від 24.03.2017року, від 23.06.2017 №17-14/УІІ, врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, пропозиції депутатів по її обговоренню, керуючись ст. 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада

ВИРІШИЛА:

         1.Надати Глущенко Галині Федорівні, 1961року народження, жительці с.Новомайданецьке, яка зареєстрована за адресою: вул. Горовенка, буд.20 кв.3 в с.Новомайданецьке Тальнівського району Черкаської області,  одноразову грошову допомогу в сумі 5000,00 (п»ять тисяч грн.00коп.)  гривень для лікування та  проведення оперативного втручання  її чоловікові Глущенко Сергію Вікторовичу,1959року народження,   відповідно сільської програми «Турбота» на 2016-2017 роки.

         2.Головному бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. виплатити одноразову грошову допомогу згідно пункту 1 даного рішення.

          3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

 

Сільський голова                                                                   М.Капериз

 

Опубліковано 10.11.2017р.