Рішення ради

                             МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 ХХІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIІ СКЛИКАННЯ

                                                 Р І Ш Е Н Н Я

22 грудня 2017 року               с. Майданецьке                 № 22 -1/VIІ

 

Про надання одноразової матеріальної

допомоги гр. Синюченко Л.В.

на лікування батька

         Заслухавши інформацію сільського голови Капериза М.В., розглянувши звернення Синюченко Людмили Володимирівни про надання її одноразової матеріальної допомоги на лікування батька Степаненка Володимира Анатолійовича, онкохворого, який потребує постійного приймання медикаментозних препаратів, виробів медичного призначення та врахувавши надані матеріали (копія виписки з Черкаської обласної лікарні, копія довідки з  Черкаського ООД,  акт обстеження матеріально-побутових умов проживання, довідка про проживання, копії паспорта, ідентифікаційного номера, свідоцтва про народження), відповідно рішення сільської ради №3-8/УІІ від 24.12.2015 «Про сільську Програму «Турбота» на 2016 -2017 роки та «План заходів та кошторис витрат  на 2017 рік з реалізації сільської програми «Турбота» на 2016-2017роки»  від 23.12.2016 №13-3/УІІ із внесеними змінами №15-7/УІІ від 24.03.2017року, від 23.06.2017 №17-14/УІІ, врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, пропозиції депутатів по її обговоренню, керуючись ст. 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада

ВИРІШИЛА:

         1.Надати Синюченко Людмилі Володимирівні, 1980року народження, жительці с.Майданецьке, яка зареєстрована за адресою: вул. Гагаріна, буд.72б кв.10 в с.Майданецьке Тальнівського району Черкаської області,  одноразову грошову допомогу в сумі 5000,00 (п»ять тисяч грн.00коп.)  гривень для лікування та  придбання медикаментозних препаратів, виробів медичного призначення її батькові Степаненко Володимиру Анатолійовичу,1959 року народження,   відповідно сільської програми «Турбота» на 2016-2017 роки.

         2.Головному бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. виплатити одноразову грошову допомогу згідно пункту 1 даного рішення.

          3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

 

Сільський голова                                                                           М.Капериз

 

 

                                   МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                   ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                        ХХІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                 РІШЕННЯ

 22 грудня  2017 року         с. Майданецьке                     №22- 2/УІІ

 

Про  внесення змін до рішення сільської ради  

від 23.12.2016р.№13-12/УІІ “Про сільський

бюджет на 2017 рік ”, із врахуванням змін

внесених рішеннями сільської  ради

від 31.01.2017 №14-8/УІІ, від 24.03.2017 №15-8/УІІ,

від 25.04.2017№16-13/УІІ,від 23.06.2017№17-15/УІІ,

від 18.08.2017 №18-/УІІ, від 03.10.2017 №19-6/УІІ,

від 10.11.2017 №20-2/УІІ, від 05.12.2017 №21-1-УІІ

 

         Заслухавши інформацію сільського голови Капериза М.В. «Про   внесення змін до  рішення сесії  сільської ради від 23.12.2016р.№13-12/УІІ “ Про сільський бюджет на 2017 рік ”, із врахуванням змін внесених рішеннями сільської  ради від 31.01.2017 №14-8/УІІ, від 24.03.2017р №15-8/УІІ, від 25.04.2017 №16-13/УІІ,від 23.06.2017 №17-15/УІІ, від 18.08.2017 №18-/УІІ, від 03.10.2017 №19-6/УІІ,  від 10.11.2017 №20-2/УІІ, від 05.12.2017 №21-1-УІІ, врахувавши  пропозиції депутатів по її обговоренню та висновок постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів,  відповідно до ст.76,77,91, п.7 та п.8 ст.78 Бюджетного кодексу України», підпунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про  місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада   

ВИРІШИЛА:

 1. Збільшити прибуткову частину бюджету загального фонду на суму 15000 грн. в т.ч. 41035000 Інші субвенції 15000 гривень, відповідно листа фінансового управління Тальнівської РДА від 21.12.2017 про субвенцію з районного бюджету за зайняте перше місце територіальною громадою згідно додатку 1 цього рішення.
 2. Внести зміни до рішення сільської ради від 23.12.2016р.№13-12/УІІ “Про сільський бюджет на 2017 рік ”, із врахуванням змін внесених рішеннями сільської  ради від 31.01.2017 №14-8/УІІ, від 24.03.2017р №15-8/УІІ, від 25.04.2017 №16-13/УІІ,від 23.06.2017 №17-15/УІІ, від 18.08.2017 №18-/УІІ, від 03.10.2017 №19-6/УІІ, від 10.11.2017 №20-2/УІІ, від 05.12.2017 №21-1-УІІ, а саме:
 • Затвердити обсяг видатків загального фонду сільського бюджету 3645980 грн.00 коп. згідно з додатком 3 цього рішення.
 • Збільшити видаткову частину по КФК 6060 – Благоустрій міст, сіл, селищ в сумі 15000 гривень в т.ч. КЕКВ 2210 – 15000 гривень.                                                                                              3. Бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. внести відповідні зміни  по окремих позиціях у додатках 1,3 до рішення сільської ради від 23.12.2016 року № 13-12/УІІ ” Про  сільський  бюджет  на 2017 рік ”, із врахуванням змін внесених рішенням сільської ради від 31.01.2017 №14-8/УІІ та від 24.03.2017р №15-8/УІІ. та від 25.04.2017 №16-13/УІІ, від 23.06.2017 №17-15/УІІ, від 18.08.2017 №18-/УІІ, від 03.10.2017 №19-6/УІІ., від 10.11.2017 №20-2/УІІ, від 05.12.2017 №21-1-УІІ.                            4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                         М.Капериз

                                 МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                 ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                     ХХІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                                                 Р І Ш Е Н Н Я

22 грудня  2017 року            с.Майданецьке                       №22- 3 /УІІ

 

Про виконанняПрограми соціально-

економічного  розвиткусільської ради

на 2017рік

        Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, п.п.1 п «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши рекомендації постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету і фінансів та пропозиції депутатів сільської ради,  сільська рада  

ВИРІШИЛА:

          1. Інформацію про виконання Програми соціально-економічногорозвитку  сільської  ради за 2017 рік взяти до відома  (додаток1).

         2. Виконавчому комітету забезпечити організацію виконання тих невирішених питань, що мають місце за підсумками роботи сільської ради за 2017 рік.

     3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів.

 

Сільський голова                                                            М.Капериз

 

 

                            МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                    ХХІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                                                Р І Ш Е Н Н Я

 22 грудня 2017 року             с.Майданецьке                         №22- 4/УІІ

 

Про Програму соціально-економічного

розвитку  сіл Майданецьке та Новомайданецьке

на 2018 рік

       Розглянувши та обговоривши подану виконком сільської ради Програму соціально-економічного розвитку сіл Майданецьке та Новомайданецьке на 2018рік, відповідно до п.22 ст.26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні“ , на  підставі  висновків постійних  депутатських  комісій сільської ради та з метою визначення пріоритетів розвитку територіальної громади,  сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

   1.Затвердити Програму соціально-економічного  розвитку сіл Майданецьке та Новомайданецьке на 2018рік(далі – Програма),що додається.

   2.Виконавчому комітету сільської ради, керівникам підприємств та установ забезпечити  виконання  завдань  та  заходів  за  відповідними напрямками  Програми .

    3. Секретарю сільської ради Драган Т.М. розмістити дане рішення на офіційному веб-сайті Майданецької сільської ради.

  4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійнікомісії сільської ради  з питаньпланування, бюджету та фінансів, з питань  агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захисту населенняита з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.

 

Сільський голова                                                                  М.Капериз

 

                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                  рішенням сільської ради 

                                                                                 від 22.12.2017 №22-4/УІІ

 

ПРОГРАМА

 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ  МАЙДАНЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИНА 2018РІК

І. Вступ.

1.1.     Пріоритетні цілі та завдання діяльності сільської ради на 2018рік.

     Програма соціально-економічного розвитку на 2018рік(далі - Програма) розроблена відповідно до вимог законів України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про місцеве самоврядування в Україні",  Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету міністрів України №385 від 06.08.2014 р.

      У Програмі визначено цілі та завдання соціально-економічної та культурної діяльності сільської ради на 2018 р., спрямовані на розвиток села – роботи з  благоустрою, виконання будівельних та ремонтних робіт на об’єктах комунальної  форми  власності, поповнення дохідної частини бюджету, з метою формування якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення .

     Звітування про виконання Програми здійснюється за підсумками року.

     Станом на 01 грудня  2017року  кількість населення сільської ради  становить1994 особи.  Площа адмінтериторії сільської ради становить  550,6га. Заасфальтованість сільських комунальних доріг та вулиць  складає – 17,4 км.  У нічний час освітлюється близько 29,5 км  вулиць. Водопровідні мережі із задовільним станом  становлять – 23 км.

     У селі працюють наступні соціально-культурні, освітні та медичні заклади: сільський будинок культури,  загальноосвітня школа, амбулаторія ЗПСМ,  музей,  сільська бібліотека,  церква. На території сільської ради  функціонує 7торгівельних заклади ,  аптека,  дитячий  дошкільний  навчальний  заклад.

       Стратегічною метою сільської ради є виконання наступних робіт:                

- проведення робіт з реконструкції існуючих водопровідних мереж;

- будівництво нових свердловин в с.Майданецьке та Новомайданецьке;

- поточний  ремонт вулиць комунальної власності (Незалежності, Козацька,Першотравнева,  Жовтнева, Горовенка, Л.Українки, Кугаївська, 80-ї Гв.Дивізії, О.Кошового (місток), Героїв (місток), Трипільська, Б.Хмельницького, Новоодеська, Зарічна, Набережна, провулки: Горовенка,Вишневий, Всеволода Нестайка, Атаманський, Шевченка, Миколи Шмаглія, О.Кошового, Захарчука, в с.Майданецьке та  в с.Новомайданецьке вулиці: Садова, Польова, Горовенка, Колгоспна, Молодіжна;

- поточний ремонт фасадів та приміщень дошкільного навчального закладу «Веселка», сільського будинку культури, сільської бібліотеки, музею, сільської ради, аптеки, амбулаторії ЗПСМ;

- завершення освітлення вулиць;

- залучення дітей до занять спортом, сприяння участі команд села в районних змаганнях, придбання спортінвентаря;

- благоустрій кладовища;

 - реконструкція та облаштування місць зупинок громадського транспорту.

     Загальний очікуваний ефект від реалізації програмних цілей – підвищення рівня благоустрою села, розвиток духовно-культурних та спортивних закладів, підвищення рівня надання послуг .

ІІ. Соціальна сфера.

2.1. Демографічна ситуація.

       Демографічна ситуація, що склалась в селі, характеризується зменшенням  кількостінаселення впродовж останніх 5-ти років. Разом з тим, на фоні загальнодержавного та районного зменшення кількості сільських жителів, ця тенденція  незначна.  

       Як і загалом в Україні, в  селі  смертність перевищує народжуваність, так в 2015році народилось13дітей,померло 50  осіб.

       В 2017 році народилось 8 дітей,  померло 46 осіб.

      У  на території сільської ради  зареєстровано 1194особи, але фактично в селі проживає, разом з незареєстрованими мешканцями, 2015 осіб.

         Більшість факторів, які впливають на демографічну ситуацію в селі, формуються на загальнодержавному рівні і залежать від фінансово-економічного стану та добробуту населення. Подолання фінансової кризи та поліпшення економічного стану населення, що в свою чергу призведе до досягнення сталого демографічного розвитку, нормалізації і відтворення населення, є тривалим і складним процесом.

2.2. Завдання сільської ради :

- всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя;

-  створення оптимальних соціально-економічних умов для повноцінного виховання дітей у сім`ї;

- забезпечення соціальних заходівта програм, спрямованих на вихід сімей із складних життєвих обставин;

- забезпечення соціального супроводу різних категорій сімей, прийомних сімей.

2.3. Підтримка сім’ї, дітей та молоді.

      У ході економічного  та соціального реформування з’явився ряд несприятливих факторів, які негативно впливають на стан сімей. Передусім це стосується демографічної ситуації, репродуктивного здоров’я, економічного стану сімей, сімейного безробіття, виховання дітей у сім`ї та їх навчання. Потребують розв’язання проблеми професійної підготовки, продуктивної зайнятості, охорони здоров’я, соціального забезпечення.

        Останніми роками спостерігається нестабільність рівня життя більшості сімей в селах.

Потрібно відмітити статистику по селу:

-       багатодітні сім'ї  – 14;

-       діти-інваліди –6;

-       діти, позбавлені батьківського піклування – 4;

-       неблагополучні сім’ї, що знаходяться на обліку –9.

       Основні завдання, які будуть реалізовані  для  підтримки сім’ї на 2018рік:

● Підтримка обдарованих дітей з соціально-незахищених категорій сімей шляхом проведення конкурсів, виставок, фестивалів ;

● Здійснення планових та позапланових виїздів до сімей, що перебувають під соціальним супроводом , а також з виробничою необхідністю;

● Святкування та надання подарунків дітям із сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах  до  Дня св. Миколая, новорічних  свят,Дня інваліда;

●  підтримка членів сімей,в яких є алко- та наркозалежність;

2.4. Зайнятість населення та ринок праці.

      На території сільської ради розташовано 31 підприємств, установ та організацій, в яких працює близько 194 чоловік, 98% з яких - місцеві жителі.

     Всього в селі  зареєстровано близько 905 осібпрацездатного населення, таким чином, в селі працює лише кожен 4 житель села .

      Станом на 01 грудня  2017року у Тальнівському  районному центрі зайнятості на обліку рахуються  50 безробітних жителів села .

Основні завдання та заходи на 2018рік:

● Сприяння зайнятості населення, зниження рівня безробіття

●Сприяння розвитку підприємництва

●Створення сприятливих  соціально-економічних умов для населення.

ІІІ. Гуманітарна сфера.

3.1. Охорона здоров’я.

У селі функціонує амбулаторія ЗПСМ та аптека.

   Амбулаторія знаходиться на утриманні районного  бюджету.

   У  амбулаторії та аптеці працює 7 медпрацівників.  

    Серед захворювань в селі найбільш поширені захворювання серцево-судинної, дихальної системи та різноманітні травми.

Основні завдання та заходи на 2018рік:

● Здійснювати допомогу на нагальні потреби медичних закладів за рахунок  субвенції міжбюджетного трансферту  з бюджету сільської ради.

3.2. Освіта

          У селі працює  загальноосвітняшкола,в якій станом на 1 грудня 2017 року навчається  143дітей. Працює 23вчителі .

          Школазнаходяться на утриманні відділу освіти Тальнівської  РДА.

          На сьогодні 34 дітей  відвідуютькомунальний  дитячий  дошкільний  навчальний  заклад«Веселка». В дитячому садочку працюють 9 осіб.

  Основні завдання та заходи на 2018рік:

● Здійснювати допомогу на нагальні потреби шкіл за рахунок меценатів та сільського бюджету;

3.3. Культура та духовність.

На території сільської ради  розміщені наступні заклади культури та духовності:

1. Українська православна Церква архистратига Михаїла московського патріархату (вул.Т.Г.Шевченка);

2. Будинок культури (вул.Т.Г.Шевченка);

3.Сільська бібліотека (вул.Т.Г.Шевченка);

    Сільський будинок культурита сільська бібліотека  є власністю територіальної громади села  та знаходиться на балансі сільської ради.

    В  залі СБК проводяться святкові заходи, концерти, збори.

    Основні завдання та заходи на 2018рік:

● Здійснювати допомогу на нагальні потреби закладів культури та духовності за рахунок спонсорів та через сільський бюджет.

    3.4. Фізична культура і спорт

Основні завдання та заходи на 2018рік:

● Розвиток спорту,організація змагань,забезпечення матеріально-технічним обладнанням;

 IV. Основні напрями соціально-економічного розвитку села .

4.1. Ресурсне забезпечення розвитку села.

    Цілями діяльності сільської ради є підвищення ефективності фінансово-бюджетної діяльності, забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи в умовах фінансово-економічної кризи шляхом зміцнення та збільшення дохідної частини бюджету, підвищення ефективності, оптимізації раціонального використання бюджетних коштів.

    Фінансово-бюджетна діяльність - це основний інструмент регулювання та стимулювання економічних і соціальних процесів в селі, що реалізується за рахунок бюджетних ресурсів, власних коштів підприємств, установ та організацій, коштів позабюджетних фондів та коштів інвесторів.

    В останні  роки сільський бюджет стабільний, що дозволяє виконувати його дохідну частину. Видаткова частина бюджету виконується на90-95%.

    Основними по наповненню сільського бюджету є доходи від місцевих податків і зборів (земельний податок, орендна плата за землю, єдиний податок, податок на нерухоме майно тощо).

Основні завдання та заходи на 2018  рік:

●Забезпечити виконання дохідної частини бюджету.

● Забезпечити своєчасну та в належних розмірах сплату фізичними та юридичними особами податків, зборів та обов'язкових платежів до сільського бюджету.

●Внести зміни до договорів оренди землі з підприємствами, що знаходяться в межах села, в частині орендної платита суми оплати.

Очікувані результати:

●Стабільне функціонування бюджетної системи.

●  Збільшення дохідної частини сільського бюджету.

●Підвищення ефективності використання бюджетних коштів, що дозволить ефективно їх залучати на вирішення першочергових заходів у житлово-комунальній та соціальній сферах.

4.2. Розробки та виготовлення схем та проектів.

      На сьогодні сільською радою заплановано виготовити  державні акти на право постійного користування земельними ділянками, на яких знаходяться об’єкти нерухомості комунальної власності та ділянки під перспективне будівництво на них об’єктів соціального та культурного призначення.

     Так,  маємо в 2018 році  виготовити  акти на земельні ділянки під приміщеннями об»єктів комунальної власності (сільська рада, сільський будинок культури, сільська бібліотека, ДНЗ «Веселка», амбулаторія, аптека, сільський стадіон).

         У 2018році необхідно продовжувати роботиіз виготовлення проектів  інвентаризаціїземель, що увійшли в межі села та розробити містобудівну документацію з оновлення  генерального плану села.

Основні завдання та заходи на 2018  рік:

●Розроблення Генерального плану сіл Майданецьке та Новомайданецьке;

●Розроблення плану зонування території.

4.3. Поліпшення сільського середовища життєдіяльності, розвиток інфраструктури (благоустрій).

4.3.1. Розвиток дорожньої інфраструктури.

   Загальна довжина доріг в  селі  складає 28км. Комунальних доріг  – 24,4км. З них заасфальтовано 17,4 км, потребують поточного ремонту 10 км, потребують капітального ремонту 1,5 км.    

Вуличне освітлення.

          За кілька останніхроків проведенно відновлення мереж вуличного освітлення на всіх вулицях села. Всього на сьогодні в селі встановлено 247ліхтарів.

       Роботи щодо поліпшення вуличного освітлення потрібно продовжувати, необхідно встановлювати ліхтарі на ділянках, які цього потребують. Варто зазначити, що річна оплата за використання електроенергії на вуличне освітлення складає близько 80000 грн.

Благоустрій.

     Велику увагу потрібно приділити роботам з вирубки чагарників та спилювання дерев, що знаходяться в аварійному стані чи несуть загрозу електромережам.За останні  два роківздійснено кронування та спиляно понад 19дерев.

    На центральних вулицяхвлітку проводиться покос трави в середньому раз на три тижні, порізка аварійних дерев та посадка нових саджанців.

    Протягом року забезпечується догляд за  сміттєзвалищем  шляхом підгортання  сміття, покосу трави та чагарників.

   В зимовий період забезпечується своєчасне прогортання доріг та посипка протиожеледними матеріалами.

    До Великодня забезпечується вивіз сміття від сільського  кладовища, спилювання аварійних дерев.

Основні завдання та заходи на 2018рік:

●Кронування дерев

●Озеленення територій населених пунктів

●Скошування трави по вулицях Т.Г.Шевченка, Гагаріна 

● Технічне обслуговування мереж вуличного освітлення

● Оплата електроенергії за освітлення вулиць села

Очікуваний результат:

- забезпечення благоустрою вулиць та місць загального користування села;

- наведення благоустрою на сільському  кладовищі;

- забезпечення належного стану комунальних доріг;

- забезпечення благоустрою та естетична привабливість сільських ставків.

 4.3.2. Комунальне господарство. Модернізація та розбудова інженерних мереж.

      В останні роки проведено велику роботу з заміни та будівництва водопровідних мереж на багатьох вулицях, виготовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво свердловини в с.Майданецьке.

     Загальна довжина трубопроводів села на сьогодні складає близько   23км, кількість абонентів з водопостачання  близько 409.

      В попередні 5 роківзбудовано2свердловинив с.Майданецькета встановлено на них насосне обладнання. Це суттєво покращило стан водопостачання в селі.

     Є  необхідність  будівництва  ще 2 свердловинв с.Майданецьке та с.Новомайданецьке  .

Очікуваний результат:

- покращення якості надання комунальних  послуг населенню;

- зменшення втрат води при транспортуванні;

- зменшення кількості поривів трубопроводів.

 

 

Сільський голова                                                                    М.Капериз 

               

 

                                МАЙДАНЕЦЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                          ХХІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                                                         РІШЕННЯ

22 грудня 2017 р.                        с.Майданецьке                 №22-5/УІІ

 

Про  Програму«Питна  вода

та питне  водозабезпечення  населення

Майданецької     сільської ради  

на 2018– 2020роки»

     З метою забезпечення членів територіальної громади  якісною питною водою, відповідно до статті 10 Водного кодексу України, статей 13, 43 Закону України «Про питну воду та водопостачання», Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища”, на виконання Закону України „Про Загальнодержавну програму „Питна вода України" на 2012-2020 роки», з урахуванням Методичних рекомендацій щодо розроблення та реалізації регіональних та місцевих програм (заходів), загальнодержавної програми «Питна вода України на 2012-2020 роки», Постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2006 року № 118 „Деякі питання, пов'язані з виконанням загальнодержавної програми „Питна вода України на 2006-2020 роки», Постанови Кабінету Міністрів від 05 квітня 2012 р. № 273 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Питна вода України» та від 19 вересня 2007 року № 1158 „Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села, поліпшення комунального обслуговування населення у сільській місцевості", керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції депутатів , сільська  рада

ВИРІШИЛА:

     1. Затвердити Програму «Питна вода та питне  водозабезпечення населення Майданецької     сільської радина 2018 -2020 роки» »( далі – Програма),(додається ).

     2. Затвердити заходи та кошторис витрат  щодо реалізації Програми на 2018 рік, (додаток 1).

     3. Бухгалтеру сільської ради при формуванні сільського бюджету на  2018 рік передбачити цільові асигнування, необхідні для реалізації Програми в цьому році, в сумі 226000грн.

     4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

 

Сільський  голова                                                                        М.Капериз                  

 

                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                   рішення сільської  ради

                                                                                від 22.12.2017 №22-5/УІІ

 

ПРОГРАМА

«Питна вода та  питне водозабезпечення населення Майданецької      сільської  ради на 2018– 2020роки»

 1. Загальні положення

     Програма « Питна вода та питне водозабезпечення населення сільської  ради на 2018– 2020роки »  ( далі – Програма) розроблена на виконання Закону України „Про Загальнодержавну програму „Питна вода України" на 2012-2020 роки, з урахуванням Методичних рекомендацій щодо розроблення та реалізації регіональних та місцевих програм (заходів) Загальнодержавної програми ,Питна вода України" на 2012-2020 роки, Закону України „Про питну воду та питне водопостачання", Постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2006 року № 118 „Деякі питання, пов'язані з виконанням Загальнодержавної програми „Питна вода України" на 2006-2020 роки, Постанови Кабінету Міністрів від 05 квітня 2012 р. № 273 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Питна вода України» та від 19 вересня 2007 року № 1158 „Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села, поліпшення комунального обслуговування населення у сільській місцевості", згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 7 квітня 2005 року № 191 р „Про заходи щодо розробки місцевих програм стосовно забезпечення населення якісною питною водою" зі змінами від 14 березня 2006 року № 78-р та від 19 березня 2008 року № 115-р „Про розвиток системи житлово-комунального господарства у сільській місцевості".

Програма  спрямована   на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою відповідно до Закону України„Про питну воду та питне водопостачання".

 Забезпечення населення сільської  ради   питною водою є однією з пріоритетних проблем, розв'язання якої необхідне для збереження здоров'я, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення.

    Розроблення програми обумовлене:

- незадовільним екологічним станом джерел питного водопостачання;

-потенційною загрозою ускладнення санітарно-епідемічної ситуації в  на території сільськоїради  внаслідок   перебоїв постачання питної води населенню танедостатньої  її  якості;

- застосуванням застарілих технологій  в системах питного водопостачання та водовідведення ;

- відсутністю інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних

для розвитку і утримання в належному технічному стані та експлуатації

систем питного водопостачання та водовідведення.

 2. Сучасний стан водопровідної мережі та якості питної води

    Станом на 1 грудня 2017  року  питним водопостачанням забезпечено 423дворів села  .

    Не забезпечено питним водопостачанням 393 двори.

    Система  водопостачання  потребує де-якої  заміни та поточного ремонту водопровідної мережі.

    Санітарно-технічний стан водопровідних мереж потребує постійного  контролю та поточного ремонту. Існуючі свердловини та водонапірні башти не мають огородження,  санітарних зон суворого режиму.

 3. Мета та основні завдання програми

    Метою розробленої програми є:

-поліпшення якісних показників питної води;

-реконструкція та розвиток водопровідного  комплексу;

- безперебійне  надання послуг з водопостачання населеннюсільської ради.

 4. Напрями та заходи виконання програми

    Основними напрямками виконання Програми стануть:

-забезпечення питною водою населення   сільської ради;

-підвищення надійності роботи системи питного водопостачання;

-економія витрат води через зниження невиробничих втрат питної води;

-розвиток системи питного водопостачання;

-підвищення якості питної води та послуг по водопостачанню.

 5. Етапи виконання програми

   Програма  виконуватиметься у три етапи.

І етап:

-стабілізаціяфінансово-економічного стану  шляхом впровадження  економічно обґрунтованих тарифів на послуги з водопостачання з урахуванням витрат на здійснення капітальних вкладень;

-здійснення заходів по енергозбереженню;

-технічне переоснащення об*єктів комунального господарства у сфері водопостачання .

ІІ етап:

- проведення експертиз та отримання  необхідних дозволів;

Ш етап :

-розвиток системи водопостачання  комунального господарствасільської ради та поточний її ремонт.

 6. Організаційне забезпечення виконання програми

    Забезпечення виконання заходів Програми можливе при взаємній узгодженості дій населення   з органомвиконавчої влади та місцевого самоврядування.

    Організацію виконання Програми відповідно до своїх повноважень здійснює виконавчий комітет сільськоїради, як орган місцевого самоврядування.

7. Фінансове забезпечення виконання програми

   Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів:

-державного бюджету України;

- районногобюджету;

- сільськогобюджету;

- коштів громадян;

- інвестиційних коштів;

- інших джерел не заборонених законодавством.

 8. Контроль за виконанням програми

    Контроль та аналіз виконання Програми здійснюється профільними постійними  комісіями сільської ради, , виконкомом сільськоїради.

  Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюється відповідно до Законів України „Про питну воду та питне водопостачання" та „Про охорону навколишнього природного середовища".

 9. Очікувані результати виконання програми

  Виконання Програми дозволить забезпечити:

- реалізацію державної та регіональної політики у сфері питного водопостачання;

- підвищення рівня якості послуг для споживачів;

- зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі питного водопостачання ;

- оптимальне співвідношення рівня витрат на оплату послуг та доходів населення;

- безперебійне  надання послуг з водопостачання населенню.    

 

 

Сільський голова                                                            М.Капериз

 

 

                                МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                       ХХІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                                                    РІШЕННЯ

22 грудня  2017  року              с.Майданецьке                       №22-6/УІІ

 

Про сільську Програму «Турбота»

на 2018 -2020 роки та план заходів

і кошторис витрат з її реалізації  

на 2018 рік

 

     Заслухавши інформацію сільського голови , врахувавши пропозиції депутатів та висновок постійної комісії сільської ради  з питань планування,  бюджету та фінансів, керуючись п.22 ч.1  статті  26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  сільську Програму «Турбота» на 2018 -2020 роки ( додається)

2. Затвердити План заходів та кошторис витрат на 2018 рік з реалізації сільської програми «Турбота» на 2018-2020 роки ( далі –План заходів та кошторис) ( додаток 1). 

3. Головному бухгалтеру сільської ради, при  формуванні бюджету на 2018 рік, передбачити  кошти  на виконання  Плану заходів та кошторису  в сумі 116000 грн.

4.Для обстеження житлово-побутових умов заявників та складання відповідного акту, створити  комісію з надання одноразової цільової  матеріальної допомоги  громадянам в складі :

Заболотня Л.В. - голова комісії, депутат сільської ради;

Лимоненко І.В.  - секретар комісії, депутат сільської ради;

Кихтенко С.Г. - член комісії, депутат сільської ради.

5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань з питань регламенту, депутатської етики, законності і правопорядку.

 

Сільський голова                                                                           М.Капериз   

 

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                            рішенням сільської ради

                                                                                від 22.12.2017  №22-6/УІІ

 

                           СІЛЬСЬКА     ПРОГРАМА    «ТУРБОТА »

                                            НА 2018-2020 РОКИ

                                 І. Загальні положення програми

          Програма "Турбота"   розроблена відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1753 «Про допомогу на поховання», інших законодавчо-нормативних актів, що стосуються соціального захисту найбільш незахищених категорій громадян і визначає комплекс заходів, розробка і реалізація яких здійснюється на місцевому рівні з метою вдосконалення виконання завдань по соціальному захисту населення селища.

        В основу розробки сільської програми "Турбота"  (далі - Програма) покладено системний аналіз законодавства України, що формує соціальну політику в країні.     

                           ІI.     Мета і основні завдання Програми

       Мета програми - вирішення невідкладних питань організаційно-правового та інформаційного забезпечення, матеріального, соціально-побутового, культурного обслуговування малозабезпечених жителів  сільської ради та посилення соціальних гарантій захисту соціально незахищених громадян, а також пільгової категорії громадян.

       Метою та основними завданнями Програми є :

-   надання одноразової матеріальної цільової  допомоги для   підтримки малозабезпечених, соціально незахищених громадян, а також пільгової категорії громадян, в тому числі на придбання лічильників витрати  води;

-     необхідність збереження пріоритетних напрямків соціального захисту, що дозволяють реально підтримувати життєдіяльність найбільш незахищених жителів села;

-   надання одноразової цільової матеріальної   допомоги дітям – інвалідам, ветеранам війни, інвалідам, учасникам бойових дій, голові ради ветеранів села,  учасникам антитерористичної операції на сході України, батькам або членам їх сім»ї, мобілізованим та членам сім»ї мобілізованих військовозобов»язаних для придбання необхідних речей (одягу, взуття, амуніції тощо) та для лікування і реабілітації  учасників АТО і мобілізованих, які зареєстровані на території сільської ради;

- надання одноразової цільової матеріальної допомоги онкохворим, тяжкохворим громадянам, що зареєстровані на території сільської ради та громадянам, які тривалий час проживають в селі без реєстрації, та тим громадянам, які пропрацювали в установах та закладах, що розташовані на території сільської ради, більше 10 років та членам їх сімей  для лікування та придбання медикаментів;

- надання одноразової  цільової матеріальної  допомоги  для  підтримки малозабезпечених, соціально незахищених громадян, багатодітних сімей для часткової оплати за харчування дітей в дошкільному комунальному закладі освіти;

- надання одноразової цільової грошової допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, для   вирішення соціально-побутових питань в розмірі 1 тис.грн. кожному до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – 14 грудня;

- надання одноразової  цільової грошової допомоги  громадянам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин села» - до Дня села;

- надання грошової допомоги на поховання не працевлаштованим, громадянам не пенсійного віку та невідомим особам.           

                                  III. Фінансування Програми

   Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету, вільного залишку, благодійних внесків, гуманітарної допомоги, інших джерел, не заборонених законодавством.

   Одноразові цільові  матеріальні  допомоги фінансуються у грошовому вигляді.

    Розмір допомоги встановлюється згідно рішення сільської ради .

     Під одноразовою цільовою  матеріальною допомогою, яка надається громадянам   за їх особистими зверненнями або за зверненнями членів їх сімей до сільської ради , маються на увазі такі види допомоги:

- грошова допомога на проживання, придбання життєво важливих продуктів та товарів малозабезпеченим дітям – інвалідам, ветеранам війни, інвалідам, учасникам бойових дій, голові ради ветеранів села до Дня людей  похилого віку, учасникам антитерористичної операції на сході України, батькам або членам їх сім»ї, мобілізованим та членам сім»ї мобілізованих військовозобов»язаних для придбання необхідних речей (одягу, взуття, амуніції тощо) та для лікування і реабілітації  учасників АТО і мобілізованих, які зареєстровані на території сільської ради;

- грошова допомога малозабезпеченим онкохворим, тяжкохворим громадянам, що зареєстровані на території сільської ради та громадянам, які тривалий час проживають в селі без реєстрації,  для лікування та придбання медикаментів;

- грошова допомога при екстремальній ситуації ( в разі стихійного лиха, пожежі, інше) ;

- грошова  допомога для  підтримки малозабезпечених, соціально незахищених громадян, багатодітних сімей, а також пільгової категорії громадян, в тому числі для часткової оплати за харчування дітей в дошкільному комунальному закладі освіти; 


- грошова допомога на  поховання не працевлаштованим, громадянам не пенсійного віку та невідомим особам.

               ІУ. Порядок надання грошової матеріальної допомоги  

        Підставою для розгляду питання про надання матеріальної допомоги є заява громадянина , акт обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника та довідки про доходи заявника та членів його сім'ї, які проживають разом з заявником та ведуть спільне господарство, на непрацюючих – довідка з районного центру зайнятості, довідка з лікувальної установи, якщо допомога потрібна для лікування, копія свідоцтва про смерть.

      Учасникам антитерористичної операції на сході України, батькам або членам їх сім»ї, мобілізованим та членам  сім»ї мобілізованих військовозобов»язаних для придбання необхідних речей (одягу, взуття, амуніції тощо), для лікування та реабілітації учасників АТО одноразова цільова  матеріальна допомога надається незалежно від доходу сім ї.

              Для надання одноразової цільової допомоги учасникам антитерористичної операції на сході України, батькам або членам їх сім»ї, мобілізованим та членам  сім»ї мобілізованих військовозобов»язаних для придбання необхідних речей (одягу, взуття, амуніції тощо) подається заява та підтверджуючий документ про статус учасника АТО або мобілізованого військовозобов’язаного. Для лікування та реабілітації учасників АТО додатково подається відповідний документ з медичного закладу.

           Розмір грошової допомоги встановлюється згідно окремого рішення сільської ради на підставі  поданих документів та в необхідних випадках за наслідками розгляду відповідної комісії.

Одноразова цільова  допомога надається громадянину не частіше одного разу на рік.

 До членів сім’ї відносяться особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (стаття 3 Сімейного кодексу України).

 Одноразова цільова грошова  допомога надається згідно поданих:

а) заяви громадянина або члена сім’ї;

б) акт обстеження матеріально-побутових умов заявника ( в разі необхідності);

в) довідка про доходи сім’ї заявника ( в разі необхідності);

г) довідка з районного центру зайнятості на непрацюючих, але працездатних членів сім’ї заявника;

д) довідка з лікувальної установи, якщо допомога потрібна для лікування або для придбання медикаментів;

ж) рішення комісії про надання одноразової грошової матеріальної допомоги щодо розміру та доцільності її надання.

       Надання грошової допомоги на поховання деяких категорій осіб – мешканців села здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 99 «Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого»       Грошова допомога на поховання померлої особи надається за умови проживання її в селі  на момент смерті, за рахунок коштів бюджету селау розмірі, встановленому  рішенням сільської ради,  виходячи з вартості ритуальних послуг. 

      Грошова допомога на поховання надається, якщо особа, яка здійснила поховання, звернулась із заявою про її виплату не пізніше шести місяців після смерті особи.

      Для одержання грошової допомоги на поховання до сільської ради необхідно подати такі документи:

-      заява;

-     копія паспорта;

-     довідка про смерть;

-     довідка з органів Пенсійного фонду про те, що померла особа не отримувала пенсію;

-     довідка з центру зайнятості про те, що померла особа не перебувала на обліку, як безробітна;

-        копія трудової знижки померлої особи (перша сторінка та останній запис);

-        копія ідентифікаційного номеру заявника.

Заявнику необхідно мати при собі паспорт чи інший документ, що посвідчує особу, яка буде отримувати допомогу на поховання.

     Грошова допомога на поховання не виплачується у разі смерті особи, яка перебувала на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі) (крім випадків, коли поховання здійснюється виконавцем волевиявлення померлого, або особою, яка зобов’язалася поховати померлого.

У. Порядок роботи комісії з надання одноразової цільової матеріальної  допомоги

       Комісіяз надання одноразової цільової  матеріальної допомоги, утворена рішенням сільської ради  проводить обстеження матеріально-побутових умов заявника, складає відповідний акт та вносить пропозиції сільській раді щодо розміру  грошової матеріальної допомоги.

                         У1. Порядок виплати та обліку одноразової  цільової  матеріальної допомоги

 Головний бухгалтер сільської ради  перераховує зазначену  в рішенні  суму допомоги та надсилає заявнику поштовим переказом.

 Поштові витрати враховуються в загальній сумі допомоги.

                          УП. Нормативно-правове забезпечення

     Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні», Постанова  Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1753 «Про допомогу на поховання».

                                   УШ.  Очікуванні результати

                  Виконання    Програми  сприятиме:

     -  вирішенню  невідкладних питань  організаційного,  матеріально-технічного,  медичного  та  соціально-побутового обслуговування  громадян, які  перебувають  у  складних  життєвих  обставинах;

     -  удосконалення  механізмів  адресної  підтримки  незахищених  верств  населення  з  урахуванням  матеріального стану  та  їх  умов  проживання;

     - посилення  адресної соціальної підтримки  вразливих  верств  населення;

     - розвитку  благодійництва  у  сфері  надання  різних  видів  соціальної  допомоги  та  послуг  соціально  вразливим  верствам  населення.           

 

      Сільський голова                                                              М.Капериз

 

 

МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                       ХХІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

    Р І Ш Е Н Н Я

22 грудня 2017 р.                  с.Майданецьке                              №22- 7/УІІ

 

Про програму організації та

фінансування у 2018  році

громадських робіт для жителів

сіл Майданецьке та Новомайданецьке  

 

Відповідно до п. 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  керуючись статтею 31 Закону України „Про зайнятість населення” від 05.07.2012, постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 р. № 175 «Про затвердження Порядку організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру»,      сільська  рада

 ВИРІШИЛА:

      1. З метою тимчасової зайнятості жителів, затвердити Програму організації та фінансування громадських робіт   на 2018 рік для жителів сіл Майданецьке та  Новомайданецьке  ( далі – Програма) (додається )  та заходи щодо виконання Програми організації та фінансування громадських робіт для населеннясіл Майданецьке, Новомайданецьке у 2018 році ( додаток 1)

       2. Бухгалтеру сільської ради :

 1.  при розробці  проекту бюджету на 2018 рік передбачити кошти на    виконання зазначеної Програми в межах видатків, передбачених на фінансування відповідних галузей;
 2. забезпечити виконання Програми організації та фінансування громадських робіт для населення сіл Майданецьке та  Новомайданецьке в 2018 році в сумі 14640 гривень.

      3. Дане рішення вступає в силу з дня його оприлюднення, але не раніше  ніж з 01.01.2018 року.

      4.Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань    планування, фінансів та  бюджету.

 

                Сільський голова                                                       М.Капериз

                                                                                               

                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                                                                                      Рішенням  сесії сільської ради                                                                                Від 22.12.2017р. №22-7/УІІ

ПРОГРАМА

організації та фінансування у 2018 році громадських робіт для жителів сіл Майданецьке, Новомайданецьке

 

                 Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Протягом 2017 року скористались послугами Тальнівського центру зайнятості ______ осіб з числа незайнятого населення.

З метою протидії негативним проявам кризових явищ на ринку праці та зняття напруги серед зазначених верств населення районним центром зайнятості проводилося залучення їх до оплачуваних громадських робіт.

Одним із важливих заходів підтримки цих людей у період вимушеного безробіття та пошуку роботи є залучення їх до участі в громадських роботах – найпростіших роботах, що потребують знань для використання простих завдань, у деяких випадках із використанням ручних інструментів та/або із значними фізичними зусиллями, та кваліфікованих роботах, що потребують кваліфікації та/або досвіду роботи, які організовуються з метою надання додаткової соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу.

Оплата праці 1 (одної) особи протягом 2017 року фінансувалась за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі – Фонд).

Згідно із Законом України „Про зайнятість населення” від 05.07.2012 № 5067-VI фінансування організації громадських робіт здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та(або)  коштів Фонду пропорційно рівними частинами або в  іншій пропорції за погодженням обох сторін  у разі участі в таких роботах зареєстрованих безробітних.  

Також, у 2017 році планується залучення до таких робіт зайнятого населення, а саме учнів та студентів у вільний від навчання час, пенсіонерів, працюючих громадян у вільний від роботи час, інших категорій зайнятого населення.

Мета та завдання Програми

Метою Програми є залучення широкого кола жителів  до участі в громадських роботах, що дозволить шляхом їх матеріальної підтримки та адаптації до трудової діяльності знизити соціальну напругу, а також сприятиме вирішенню проблем, пов’язаних з благоустроєм району, ремонтом об’єктів соціальної сфери, доглядом за особами похилого віку тощо.

Основними завданнями Програми є:

 • забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу;
 • соціальна підтримка безробітних, в першу чергу тих, хто не може на рівних конкурувати на ринку праці і потребує додаткового соціального захисту;
 • забезпечення додатковим заробітком осіб з числа зайнятого населення;
 • взаємодія органів місцевого самоврядування, Тальнівського районного центру зайнятості, роботодавців, інших соціальних партнерів.

 Обґрунтування шляхів та засобів вирішення проблеми, строки виконання Програми

Засобами вирішення проблеми соціального захисту населення, на які спрямована Програма, відповідно до Закону України „Про зайнятість населення”, є надання можливості участі в громадських роботах – найпростіших роботах, що потребують знань для використання простих завдань, у деяких випадках із використанням ручних інструментів та/або із значними фізичними зусиллями, та кваліфікованих роботах, що потребують кваліфікації та/або досвіду роботи, які організовуються з метою надання додаткової соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб. Реалізація Програми передбачає взаємодію соціальних партнерів, проведення громадських робіт у роботодавців.

Строк виконання Програми – 2018 рік.

Перелік видів громадських робіт

 1. Перелік видів громадських робіт, які можуть фінансуватись за рахунок коштів сільського  бюджету, Фонду, роботодавців:

-Благоустрій території сіл Майданецьке, Новомайданецьке;

-Підсобні роботи по ремонту об’єктів соціальної сфери;

Роботи по запобіганню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха;

-Проведення робіт по   ремонту та утриманню автомобільних доріг;

-Соціальний супровід  соціально-вразливих  категорій населення, зокрема інвалідів 1   групи загального захворювання та інвалідів війни   1 та П групи, сімей учасників АТО, на час їх перебування в зонах АТО.

                                  Джерела фінансування Програми

Для забезпечення реалізації Програми передбачаються  кошти  сільського бюджету, виходячи з його фінансових можливостей .

Обсяги видатків на виконання Програми з сільського  бюджету визначаються з дотриманням бюджетного законодавства та з урахуванням пропозицій районного центру зайнятості та інших соціальних партнерів.

Також до фінансування Програми залучаються кошти:

 • Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
 • роботодавців, для яких виконуються громадські роботи;
 • інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Контроль за ходом виконання Програми

Контроль за ходом виконання Програми покладається на   сільську раду  та Тальнівський районний  центр зайнятості. Виконавці, зазначені у Програмі, повинні забезпечити виконання затверджених заходів та інформувати про виконання заходів сільську раду та Тальнівський районний центр зайнятості та управління праці та соціального захисту населення РДА  до 1 лютого 2019 року.

Очікуваний кінцевий результат Програми

Виконання Програми дасть змогу знизити соціальну напругу, сприятиме вирішенню проблем, пов’язаних з благоустроєм села, ремонтом об’єктів соціальної сфери, доглядом за особами похилого віку тощо.

Результативні показники, що характеризують виконання Програми:

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

2018 рік

1

Кількість безробітних, які будуть перебувати на обліку в Тальнівському районному центрі зайнятості

осіб

Тальнівський районний центр зайнятості

 

2

Кількість безробітних, які будуть перебувати на обліку в Тальнівському районному центрі зайнятості та будуть залучені до громадських робіт

осіб

Тальнівський районний центр зайнятості

 

3

Питома вага безробітних-учасників громадських робіт у загальній кількості безробітних, які будуть перебувати на обліку в Тальнівському районному центрі зайнятості

%

Тальнівський районний центр зайнятості

 

4

Кількість осіб з числа зайнятого населення, які будуть залучені до громадських робіт

осіб

Виконавчий комітет, Тальнівський районний центр зайнятості

 

Роботодавці, у яких планується організовувати громадські роботи у 2018 році для населення села  та джерела фінансування 

 

№ з/п

Назва роботодавця

Вид робіт

Джерело фінансування

1

 Виконавчий комітет Майданецької сільської ради

Благоустрій території сіл Майданецьке, Новомайданецьке;

Підсобні роботи по ремонту об’єктів соціальної сфери;

Роботи по запобіганню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха;

Проведення робіт по   ремонту та утриманню автомобільних доріг.

Соціальний супровід  соціально-вразливих  категорій населення, зокрема інвалідів 1   групи загального захворювання та інвалідів війни   1 та П групи, сімей учасників АТО, на час їх перебування в зонах АТО

 

 

 

кошти з бюджету – 50%

 

 

 

 

кошти Фонду – 50%

 

Сільський голова                                                             М.Капериз                                                                                                                                                                                                                                               Додаток 1                                                                                                                                                                                                      до рішення сесії сільської ради

від 22.12.2017 р. №22-7/УІІ

 

Заходи щодо виконання Програми організації та фінансування громадських робіт для населення сіл Майданецьке, Новомайданецьке у 2018 році

 

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1

Визначити потреби установ  комунального комплексу, служб та організацій, що займаються проблемами благоустрою, соціального захисту одиноких осіб та громадян похилого віку, інвалідів праці та війни, закладів медицини, освіти та культури з метою організації громадських робіт

Січень  2018 року

Виконавчий комітет , Тальнівський районний центр зайнятості,  організація Товариства Червоного Хреста України (за згодою),

2

Проводити роз’яснювальну роботу щодо соціальної значимості та користі для села  і конкретних роботодавців громадських робіт

Січень  2018 рік

Тальнівський районний центр зайнятості,

 Виконавчий комітет

3

Забезпечувати оперативне вирішення першочергових організаційних та матеріально-технічних проблем щодо організації та проведення громадських робіт

2018 рік

Виконавчий комітет, Тальнівський районний центр зайнятості, керівник

СФГ «Зоря »

4

Роботодавцям, на базі яких будуть проводитись громадські роботи, призначити відповідальних осіб за організацію цих робіт, зокрема, для ведення необхідної документації та своєчасного обміну інформацією з Тальнівським районним центром зайнятості, іншими партнерами

2018 рік

Керівник СФГ «Зоря »

5

Надавати консультативно-методичну допомогу з організаційних і нормативно-правових організації громадських робіт

2018 рік

Тальнівський районний центр зайнятості

6

Визначити обсяги громадських робіт

2018 рік

Виконавчий комітет , роботодавці (за їх згодою)

7

Укладати договори про організацію та проведення громадських робіт

2017 рік

Тальнівський районний центр зайнятості,  сільська рада ,

 роботодавці (за їх згодою)

8

Надавати інформацію про вільні робочі місця для проведення громадських робіт Тальнівському районному центру зайнятості

2018 рік

керівники роботодавців (за їх згодою)

9

Виходячи з видів, обсягів, термінів виконання та у межах кошторисних призначень для проведення громадських робіт направляти осіб, які мають бажання брати участь у таких роботах

2018 рік

Тальнівський районний центр зайнятості

10

Вирішувати питання своєчасного забезпечення учасників громадських робіт необхідним робочим інвентарем, спецодягом

2018 рік

Виконавчий комітет, керівники  роботодавців (за їх згодою), Тальнівський районний центр зайнятості

 

Сільський голова                                                              М.Капериз  

 

                                   МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                      ХХІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                                                    РІШЕННЯ

22 грудня  2017  року             с. Майданецьке                          №22-8/УІІ

 

Про программу природоохоронних заходів

на 2018рік, що підлягають фінансуванню

з фонду охорони навколишнього

природного середовищасільського бюджету

та інших джерел фінансування

 

        Відповідно до підпункту 22 частини 1 статті 26, частини 2 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Законом України «Про охорону навколишнього середовища», постановою Кабінету міністрів України від 17.09.1996р. №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», враховуючи пропозиції постійної комісії з питань бюджету, планування та фінансів , сільська рада   

ВИРІШИЛА :

1.Затвердити программу  природоохоронних заходів на 2018рік, що підлягають фінансуванню з фонду охорони навколишнього природного середовищасільського бюджету ( далі – Програма), що додається.

2.Головному бухгалтеру сільської ради  при формуванні бюджету  передбачити кошти в сумі 8900 грн. на  фінансування заходів  Програми виключно з фонду охорони навколишнього природного середовища .

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з питань планування, бюджетута фінансів.

 

Сільський голова                                                                     М.Капериз

 

                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                рішенням сільської ради

                                                                               від 22.12.2017 №22-8/УІІ

 

ПРОГРАМА

природоохоронних заходів на 2018 рік, що підлягають фінансуванню з фонду охорони навколишнього природного середовища сільського бюджету

1.Загальна частина

    Відповідно до чинного законодавства – охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної  безпеки життєдіяльності людини – невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України.

    З цією метою в нашій державі здійснюється екологічна політика, спрямована на збереження безпечного для існування  живої і  неживої  природи навколишнього середовища, захист життя і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів.

    Аналіз наслідків ігнорування екологічних проблем свідчить, що природні екологічні ресурси не безмежні та не спроможні самостійно компенсувати наслідки безвідповідальної виробничої та побутової діяльності людини.    Найбільш яскравий приклад – це засмічення ярів, схилів,  лісопосадок.

Вищевказане дає змогу зробити висновок, що проведення  природоохоронних заходів є життєво необхідним, оскільки забезпечує для жителів  сіл безпечні умови проживання.

2.Правова основа Програми

    Правовою основою Програми є чинне законодавство України, а саме: Конституція України, закони України від 25.06.1991 № 1264-XII«Про охорону навколишнього природного середовища», від 21.12.2010 № 2818-VI«Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 із змінами та доповненнями «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів».

3.Мета та основні завдання Програми

    Мета програми – проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів на перспективу.

    Програма покликана визначити стратегічні напрямки для покращення екологічної ситуації довкілля та розробити підходи і механізми розв’язання екологічних проблем села.

Основними завданням є:

а) пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов’язковість додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльності;

б) гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров’я людей;

в) запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;

г) збереження просторової та видової різноманітності і цілісності природних об’єктів та комплексів;

 д) обов’язковість екологічної експертизи;

е) гласність і демократизм при прийнятті рішень, реалізація яких впливає на стан навколишнього природного середовища, формування у населення екологічного світогляду;

ж) науково-обґрунтоване нормування впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище;

є) безоплатність загального та платність спеціального використання природних ресурсів для господарської діяльності;

з) поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони навколишнього природного середовища.

4.Фінансове забезпечення Програми

    Заходами з реалізації програми передбачається фінансування основної їх частини з фонду охорони навколишнього природного середовища сільськогобюджету.

     Можлива також фінансова підтримка реалізації програми в рамках міжнародної технічної допомоги, з боку міжнародних і вітчизняних фінансово-кредитних установ, позабюджетних фондів, підприємств, організацій, громадських організацій, рекламодавців, спонсорів, зацікавлених в соціально-економічному розвитку села та інших джерел не заборонених законодавством України.

5.Основні напрямки реалізації Програми:

Основними напрямками реалізації програми є:

- забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин;

- заходи з озеленення сіл;

- проведення робіт  з очищенняберегів  водних об’єктів, що розміщені в селі;

6.Етапи виконання

Програму передбачається виконати у 1 етап протягом 2018року відповідно до заходів,  наведених у розділі  8.

7.Контроль за виконанням програми:

     Відповідальність за організацію виконання заходів програми покладається на  постійну комісію сільської ради з питань планування,  бюджету та фінансів.

      Контроль за використанням коштів спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюються у порядку встановленому законодавством.

8. Заходи з охорони навколишнього природного середовища на 2018рік

8.1.Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, підгортання  відходів на сільському сміттєзвалищі – впродовж 2018 року, із коштів фонду охорони навко-лишнього природного середовища бюджету села – 8900 гривень.

                             Виконавець : виконком сільської ради ;

8.2. Проведення робіт з очищення ярків,  лісопосадок та берегів водних об’єктів від відходів – впродовж 2018 року.

                             Виконавець : виконком сільської ради ;

8.3 Заходи з озеленення  села, в тому числі розробка проектно-кошторисної документації для розміщення зелених насаджень та їх  посадка і догляд .

                            Виконавець : виконком сільської ради

9.Очікувані  результати програми

       Виконання Програми дасть змогу вирішити частину актуальних проблем, які за багато років накопичились в цій галузі, та значно покращити екологічну ситуацію і підвищити ефективність очищення села, озеленення села, охорони зелених насаджень.

 

Сільський голова                                                                         М.Капериз

 

 

                                  МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                  ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                      ХХІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                                                   РІШЕННЯ

22 грудня  2017 року                 с. Майданецьке                        №22-9/УІІ

 

Про  Програму«Будівництво, реконструкція,

ремонт та утримання вулиць і доріг

сіл Майданецьке та Новомайданецьке   

в 2018 -2020 роках»

      Заслухавши інформацію сільського голови , враховуючи, що  Законом України від 2 червня 2015 року, № 491-VIII«Про внесення зміни до статті 91 Бюджетного кодексу України щодо співфінансування ремонту доріг державного значення» передбачено, що до видатків які можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, належать видатки на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, а також капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення, а також внесено зміни до  підпункту 1 пункту «а» частини 1 статті 31Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та доповнено повноваження  виконавчих органів сільських рад  повноваженнями щодо  організації  за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту об'єктів шляхів місцевого значення, а також капітального та поточного ремонту вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах), керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2011№ 52  «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах»,   підпунктом  1 пункту а статті  27, статтею 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , статтями 20, 40, 41 Закону України  «Про автомобільні дороги», статтею 91 Бюджетного кодексу України, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму  «Будівництво, реконструкція, ремонт та  утримання вулиць і доріг   сіл Майданецьке та Новомайданецьке     в2018-2020 роках»( далі- Програма) (додається ).

 2. Затвердити заходи та  кошторис витрат на  виконання Програми в 2018 році  в сумі  345036грн., ( додаток 1)

  3. Контроль за виконанням рішення покласти на головного бухгалтера сільської ради.

 

Сільський голова                                                                         М.Капериз

 

 

                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                 рішенням сільської ради

                                                                                 від 22.12.2017 №22-9/УІІ

 

ПРОГРАМА

Будівництво, реконструкція,ремонт та утримання вулиць і дорігсіл Майданецьке та Новомайданецьке   в2018-2020 роках»

 

1. Загальні положення

 1.1.Програма Будівництво, реконструкція, ремонт та утримання вулиць і доріг (надалі Програма) розроблена відповідно до постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 52 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах», до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, Законів України «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги» та статті 91 Бюджетного кодексу України.

 1.2. Програма визначає мету, завдання, шляхи і засоби розв’язання проблеми, фінансове забезпечення, очікувані результати виконання, заходи по виконанню Програми.

1.3. Відповідно до ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», до відання виконавчих комітетів сільських рад належать власні повноваження з організації /за рахунок власних коштів/ будівництва, реконструкції та ремонту автодоріг місцевого значення,  вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, а також капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення.

    Автомобільні дороги загального користування та сільські дороги України – це дороги державного та місцевого значення, які забезпечують внутрішньодержавні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів із врахуванням адміністративно-територіального поділу держави, з’єднують населені пункти і є складовою частиною єдиної транспортної системи держави. В сільському  бюджеті передбачаються видатки на фінансування робіт пов’язаних з будівництвом, ремонтом і утриманням автомобільних доріг за рахунок коштів транспортного податку та за рахунок інших доходів сільського і  інших бюджетів, а також коштів з інших джерел, не заборонених законодавством України. Щороку  поточному ремонту підлягають  – три – чотири  автодороги, залежно від об’єму робіт. Перелік доріг, які будуть відремонтовані  затверджується  на сесії сільської  ради.

2. Мета Програми

 2.1. Основною метою Програми є підвищення соціального рівня життя населення в плані забезпечення автомобільних перевезень пасажирів та вантажів, створення на дорогах належних умов безпеки руху, зменшення збитків у зв’язку з незадовільним станом шляхової мережі.

2.2.Затвердження та виконання цієї Програми дасть змогу :

 - створити умови для безаварійного руху автомобільного транспорту та пішоходів;

 - покращити технічний стан асфальтового покриття автомобільних доріг та підвищити рівень благоустрою населеногопункту.

3. Завдання Програми

3.1. Основними завданнями Програми є:

- забезпечення умов для безаварійного руху автомобільного транспорту та пішоходів ;

- утримання доріг і вулиць  в осінньо-зимовий період, а саме завезення  підсипного матеріалу, прогортання снігу;

- проведення капітальних та поточних ремонтів автодоріг, які найбільше його потребують:

   Потреба у проведенні поточних та капітальних робіт по вулицях села

№ п/п : Вид робіт, найменування : Дорожне  : Площа,:  Обсяги необхідного

           : об’єкта                                : покриття  : м 2       :  фінансування,грн..

 1. Поточний  ( ямковий)ремонт

дорожнього       покриття  вулиць:

Робітнича,Незалежності,Жовтнева,

О.Кошового (місток),  Героїв (місток)

Л.Українки, Кугаївська, Козацька,

Набережна, Горовенка, Новоодеська,

Трипільська, Зарічна, провулки:

Горовенка, Заводський, Атаманський,

Всеволода Нестайка, Вишневий,

Шевченка, Мирний, Захарчука в с.Майданецьке,

вулиці Садова, Польова, Колгоспна,

Горовенка в селі Новомайданецьке                                       335036

 

3.  Капітальний ремонт  дорожнього

     покриття вулиць ___________   асфальтобетон  500         _________

     __________________________

   Потреба у проведенні поточних та капітальних робіт по  інших дорогах, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах)

№ п/п : Вид робіт, найменування : Дорожне  : Площа,:  Обсяги необхідного

           : об’єкта                                : покриття  : м 2       :  фінансування

 1. Поточний  ( ямковий)ремонт

дорожнього       покриття  вулиць

___________ _______________                                           _________

      __________________________

3.  Капітальний ремонт  дорожнього

     покриття вулиць ___________   асфальтобетон  500         _________

     __________________________

     __________________________

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

 4.1.  Відповідно до статті 267  Податкового кодексу України в сільському  бюджеті передбачаються доходи за рахунок транспортного податку, який спрямовується  на фінансування робіт пов’язаних з утриманням доріг. Фінансування Програми може здійснюватись з інших джерел, не заборонених законодавством України. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

    Щороку відповідно до місцевої програми,  ремонту підлягають близько двох  – трьох автодоріг, залежно від об’єму та вартості робіт. Але цих коштів замало для ремонту та утримання всіх доріг територіальної громади, їх технічний стан потребує капітального ремонту в значних обсягах.

      Джерелом фінансування ремонту доріг можуть бути кошти загального та спеціального фондів місцевого  бюджету, а також невикористані надходження податку з власників транспортних засобів, які зберігаються на спеціальному рахунку бюджету.

5.Фінансове забезпечення Програми

5.1.Головний розпорядник коштів –  сільська  рада, яка в межах бюджетних призначень передбачає кошти на фінансування Програми.

    Фінансування Програми здійснюється в межах видатків передбачених в сільському бюджетіна відповідний рік по КТКВК 7461«Видатки на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією та ремонтом автомобільних доріг загального користування», а також за рахунок субвенції з державного бюджету.

    Для об'єднання на договірних засадах коштів на реконструкцію, ремонт та утримання на пайових засадах шляхів місцевого значення, на капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах), за рахунок коштів, виділених під цю Програму, може надаватись субвенція  районному бюджету.

    Сільська рада  планує субвенцію по КТКВ 250380 «Інші субвенції» (поточний ремонт та утримання)/або КТКВ 250324 «Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів» (капітальний ремонт, реконструкція, будівництво). У договорі на передачу субвенції чітко вказується дорога, на яку планується спрямувати кошти громади.

     При цьому  Перелік доріг, які будуть ремонтуватись, визначається розпорядженням голови райдержадміністрації, враховуючи цільовий напрямок переданих субвенцій.

     Служба автомобільних доріг в Черкаській області  надає звіт райдержадміністрації про використання коштів у розрізі об’єктів.

      Не використана впродовж бюджетного року субвенція повертається з районного бюджету на рахунки бюджету-надавача субвенції.

 6. Очікувані результати виконання Програми

 6.1. В результаті виконання Програми :

 - будуть забезпечені умови для безаварійного руху автомобільного транспорту та пішоходів;

 - покращиться технічний стан асфальтового покриття автодоріг місцевого значення внаслідок проведення їх поточних та капітальних ремонтів;

 - підвищиться рівень благоустрою населеногопункту.

 

Сільський голова                                                                     М.Капериз           

                                                                                                                                                                                                      до рішення сільської ради                                                                                                                                                                    від 22.12.2017 №22-9/УІІ

 

        Заходи та  кошторис витрат на  виконання Програми в 2018 році

 

 з/п  Найменування вулиціРішення про    Строк          Замовник        Вид ремонтуСума коштів              Фактичний

        (дороги)                        затвердження  початку       будівництва                           у місцевому                обсяг робіт              

                                             проектно-        будівництва та введення                            бюджеті, грн.             (тис. м. 2)

                                              кошторисної    (ремонту)     об'єкта в                                 

                                             документації                               експлуатацію

_________________________________________________________________________________________________________

   1                     2                             3                       4                 5                        6                        7                       8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Вулиці:Робітнича,

Незалежності,Жовтнева,

О.Кошового (місток), 

Героїв (місток),Л.Українки,

Кугаївська, Козацька, Набережна,

Горовенка, Новоодеська, Трипільська,

Зарічна, провулки: Горовенка,

Заводський, Атаманський,

Всеволода Нестайка, Вишневий,

Шевченка, Мирний, Захарчука в с.Майданецьке,

вулиці Садова, Польова, Колгоспна,

     Горовенка в селі Новомайданецьке         червень     

                                                                    2018         поточний   295036

                                                          

2. Прогортання вулиць комунальної власності        січень-                                    та посипання протиожеледними матеріалами    лютий             50000                                                                                         2018

 

Сільський голова                                                                 М.Капериз

Головний бухгалтер                                                           М.Лисоконь

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                  ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                         ХХІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                                                  РІШЕННЯ

22 грудня  2017 року            с. Майданецьке                       №22-10/УІІ

Про Програму організаційного,

технічного і фінансового  забезпечення

заходів щодо оформлення, утримання,

зберігання  та охорони  об'єктівкомунальної

власності   та тих, що перебувають на балансі

сільської ради    на 2018 – 2020 роки

           З метою забезпечення ефективного та надійного функціонування сільської ради,  установ, організацій, які розміщені в адміністративних будинках комунальної  власності територіальної громади , збереження і охорони майна, що перебуває на їх балансі,керуючись  п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити Програму організаційного, технічного і фінансового  забезпечення  заходів щодо оформлення, утримання, зберігання  та охорони  об'єктівкомунальної власності   та тих, що перебувають на балансі   сільської ради    на 2018 – 2020 роки ( далі – Програма)  додається.
     2.Затвердити  План заходів ( додаток 1)  та кошторис витрат з реалізації Програми  в 2018 році   ( додаток 2).

     3.Головному бухгалтеру сільської ради при формуванні бюджету передбачити кошти в сумі 10000грн. на виконання заходів з реалізації Програми в 2018 році.

      4. Контроль за виконанням програми покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів.

 

Сільський голова                                                                          М.Капериз

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

   рішенням сільської  ради

    від 22.12.2017 №22-10/УІІ 

 

ПРОГРАМА

організаційного, технічного і фінансового  забезпечення  заходів щодо оформлення, утримання, зберігання  та охорони  об'єктівкомунальної власності   та тих, що перебувають на балансі   сільської ради    на 2018 – 2020 роки

    Ефективність роботи сільської ради , її установ  з виконання  завдань, функцій та повноважень,  покладених на них чинним законодавством, вимагає відповідних умов організації їх праці.

                    Об'єктами комунальної  власності територіальної  громади є адміністративні будинки, в яких розміщені  сільська рада, дошкільний навчальний заклад, амбулаторія ЗПСМ, аптека,  Будинок культури , сільська бібліотека,  які  потребують проведення необхідних  поточних та капітальних ремонтів, систем водопостачання та водовідведення, енергопостачання та освітлення, опалення, ремонту допоміжних споруд.

                     Створення належних умов для здійснення  повноважень сільської ради   потребує проведення невідкладних заходів щодо приведення майна комунальної  власності територіальної громади та того, що перебуває на її балансі,   в належний технічний, протипожежний, естетичний, санітарний стан та його збереження і охорони.

         При розробці програми враховані вимоги статей 142, 143 Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

         Метою Програми є забезпечення ефективного та надійного функціонування сільської ради,  установ, організацій, які розміщені в адміністративних будинках комунальної  власності територіальної громади , збереження і охорона майна, що перебуває на їх балансі,   створення оптимальних умов для здійснення покладених на них державою повноважень. Зазначеної мети передбачається досягти шляхом вирішення основних завдань:

     виготовлення технічної документації на  будівлі комунальної власності ;

      відведення земельних ділянок та виготовлення технічної документації на земельні ділянки  під будівлям ;

      реєстрація  права власності на ці приміщення та земельні ділянки;

        проведення експертних оцінок  будівель та земельних ділянок комунальної власності  ;                                

      організація та проведення необхідних внутрішніх та зовнішніх капітальних та поточних ремонтів адміністративних будівель ,  що належать до комунальної  власності територіальної громади;

        утримання в належному стані та, при необхідності,  проведення поточних та капітальних ремонтних робіт систем водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання,

         охорона та збереження  об'єктів, що перебувають у комунальній власності та на балансі;

          приведення у відповідність системи пожежної безпеки;

вирішення питання призначення відповідальних осіб за пожежну безпеку та експлуатацію адміністративних будівель з підсобними та надвірними спорудами;

           вирішення питання щодо матеріальної відповідальності за охорону та збереження об'єктів, що перебувають у комунальній власності та на балансі;

          організація та проведення благоустрою прилеглої території, утримання її в належному санітарному стані, оплата праці робітника з благоустрою території сільської ради;

оновлення матеріально-технічної бази в адміністративних будинках.

         План заходів та кошторис витрат на виконання плану заходів Програми щорічно розробляються за участю постійних комісій та  працівників виконавчого комітету сільської ради та подаються на затвердження  сільській раді.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок сільського бюджету та  інших джерел, не заборонених законодавством.

Виділення бюджетних коштів на виконання заходів  Програми проводиться в порядку встановленому законодавством.

Головним розпорядником коштів Програми є сільська рада .

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ

                                                           ПРОГРАМИ

Координування робіт з виконання заходів Програми здійснюється сільською радою.

Планування та освоєння бюджетних коштів забезпечується розпорядником коштів. Відповідне звітування про хід виконання Програми забезпечується виконавцями Програми згідно з переліком один раз на рік. Контроль за виконанням Програми здійснюють постійні комісії сільської ради .                                                

                      ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ

Оформлення технічної документації та права власності на об’єкти комунальної власності , приведення їх  в належний технічний, протипожежний, санітарний, естетичний стан, охорона комунального майна та майна, що перебуває на балансі,    сприятиме створенню умов для здійснення повноважень  виконавчої влади та місцевого самоврядування , забезпечення збереження і належного утримання та використання майна комунальної  власності територіальної громади .

 

 

Сільський голова                                                                      М.Капериз  

 

 

 

                                   МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                       ХХІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                                                  РІШЕННЯ

22 грудня  2017 року           с. Майданецьке                       №22-11/УІІ

 

Про Програму розвитку культури та спорту

на території Майданецької     сільської ради

 

       В зв’язку з передачею  на утримання сільської ради  закладів культури, керуючись Законом  України  «Про охорону культурної спадщини», Указами Президента України №485/2000  «Про державну підтримку клубних закладів», №490/2000  «Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України» ,п.22.ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної комісії з питань АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захисту населення, сільська рада

 В И Р І Ш И Л А:

    1.Затвердити   Програму розвитку культурита спорту  на території Майданецької      сільської ради на 2018-2020роки  ( далі – Програма)           ( додається).

    2.  Затвердити    План заходів та кошторис витрат на 2018 рік з реалізації Програми  ( далі –План заходів та кошторис)  ( додаток 1). 

   3. Головному бухгалтеру сільської ради, при  формуванні бюджету на 2018 рік, передбачити  кошти  на виконання    Плану заходів та кошторису  в сумі 45000 грн.

    4. .Контроль за виконанням цього рішення  покласти  напостійну комісію сільської ради з питань АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захисту населення.

 

Сільський голова                                                                            М.Капериз  

                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                              рішенням сільської ради

                                                                            від 22.12.2017 №22-11/УІІ

 

                       ПРОГРАМА РОЗВИТКУ  КУЛЬТУРИТА СПОРТУ

НА ТЕРИТОРІЇ  МАЙДАНЕЦЬКОЇ   СІЛЬСЬКОЇ   РАДИ

на    2018-2020роки

            1.Актуальність

        Збереження та розвиток культурних надбань рідного краю є важливою складовою повноцінного розвитку та виховання жителів громади, дієвим засобом підготовки до високопродуктивної праці, забезпечення творчого довголіття, організації змістовного дозвілля, запобігання антигромадським проявам.

       За  наявності об’єктивних чинників, особливо через мізерність фінансування,  на території сільської громади склалась негативна ситуація із станом розвитку інфраструктури  культурного життя, що не відповідає сучасним потребам мешканців.  Це, у свою чергу, призводить до зниження рівня задоволення культурних потреб, можливостей реалізації творчого потенціалу громадян, збереження та збагачення духовних здобутків, виховання молодого покоління на основі традиційних цінностей.

      На сьогодні існує  нагальна потреба об’єднання зусиль сільської ради,   зацікавлених організацій та членів територіальної громади в підтримці закладів культури сільської ради.

       Програма розвитку культури та спорту  спрямована на створення сприятливих умов для розвитку культурного середовища громади, організації змістовного дозвілля за місцем проживання громадян, визначає необхідні зміни у підходах суспільства до культурної сфери життєдіяльності та розрахована на період з 2018-2020роки. 

           2.Мета та завдання.

          Метою Програми є реалізація  заходів, спрямованих на створення належних умов для підвищення рівня розвитку культурної інфраструктури громади, належного задоволення культурних та духовних потреб мешканців громади.

         Досягнення цієї мети можливе за умови створення  ефективних механізмів підтримки культурно-мистецької сфери незалежно від форм власності, підпорядкування та правового статусу закладів культури.

         Програма спрямована на виконання наступних завдань:

-  забезпечення функціонування української мови в усіх сферах культурного життя;

- забезпечення гарантії свободи творчості, створення можливостей активної участі жителів громади у художній  творчості, особливо молоді;

-  відродження, збереження та розвиток традицій;

-  організація та проведення концертів та конкурсів, спортивних змагань;

-  матеріально-технічне забезпечення галузі, розширення та розвиток базових елементів культурної інфраструктури, основних закладів культури.

      3.Основні напрями реалізації Програми.

 3.1.Створювати умови для вільного доступу та повноцінного задоволення жителями громади своїх потреб у культурному життіта спорті.

 3.2.Проводити заходи, присвячені іменам видатних діячів літератури і мистецтва.       

 Впровадити практику проведення громадських свят, фестивалів творчості дітей, які потребують соціальної допомоги і реабілітації, дітей з особливими портебами.

 3.3.Зберегти та розвивати існуючу мережу закладів культури громади, поновлювати їх  матеріальну базу.

 3.4.Запроваджувати нові прогресивні форми господарювання у сфері культурно-дозвільної діяльності. Використовувати можливості залучення коштів підприємств і організацій різних форм власності для зміцнення матеріалів технічної бази закладів культури.

 3.5. Сприяти відродженню та розвиткові  всіх видів самодіяльної художньої творчості, продовжити проведення сільських свят.

3.6. Регулярно, не менш ніж раз на рік, проводити огляд матеріально-технічного стану закладів культури та вживати заходів щодо їх матеріально-технічної бази.

3.7.Забезпечити проведення, при необхідності, капітальних та поточних ремонтів закладів культури.      

3.8.Вживати заходи щодо забезпечення охорони та протипожежної безпеки в закладах культури.

                   4.   Фінансове  забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок сільського бюджету та  інших джерел, не заборонених законодавством.

Виділення бюджетних коштів на виконання заходів  Програми проводиться в порядку встановленому законодавством.

Головним розпорядником коштів Програми є сільська рада .

5. Механізм  управління  І контролю  за  ходом  виконання

                                                           Програми

         Координування робіт з виконання заходів Програми здійснюється сільською радою.

Планування та освоєння бюджетних коштів забезпечується розпорядником коштів. Відповідне звітування про хід виконання Програми забезпечується виконавцями Програми згідно з переліком один раз на рік.        Контроль за виконанням Програми здійснюють постійні комісії сільської ради/

 

Сільський голова                                                                     М.Капериз

 

                                        МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                 ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                         ХХІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                                                      РІШЕННЯ

22 грудня  2017 року             с.Майданецьке                        №22-12/УІІ

 

Про Програму покращення благоустрою,

упорядкування,   санітарного стану

та зовнішнього освітлення в

селах Майданецьке та Новомайданецьке

на 2018-2020 роки

              Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів України», Національного плану дій щодо підвищення рівня благоустрою населених пунктів та прилеглих до них територій,  затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.11.2009 року №1320-р, з метою покращення стану із зовнішнього освітлення,  благоустрою, санітарного  стану, створення належних умов для життєдіяльності жителів села , керуючись         п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська  рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму покращення благоустрою, упорядкування,  санітарного стану та зовнішнього освітлення в  селах Майданецьке та Новомайданецьке  на 2018-2020 роки  ( далі – Програма)   (додається ).

2.Затвердити заходи з виконання Програми (додаток 1)та кошторис витрат    на 2018 рік (додаток 2).

3.Передбачити в бюджеті  сільської ради на 2018рік видатки на                  фінансування Програми    в сумі 281000грн.,згідно з затвердженими заходами щодо її виконання та кошторисом.

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                                 М.Капериз

 

МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                                                   РІШЕННЯ

22 грудня  2017 року              с.Майданецьке                        №22-13/УІІ

 

Про план заходів на 2018 рік з

реалізації  Програми мобілізаційної

підготовки та мобілізації в селі  

 

         Відповідно до Програми мобілізаційної підготовки та мобілізації, затвердженої  рішенням сільської ради від 02.12.2014р№35-6/УІ, керуючись  статтею 19 Кодексу цивільного захисту України, п.22 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

ВИРІШИЛА :

         1. Затвердити   план заходів на 2018 рік  з реалізації Програми мобілізаційної підготовки та мобілізації в селі  ( далі Програма) ( додаток 1).         

         2.Контроль  за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету та фінансів .      

 

 

Сільський голова                                                                           М.Капериз

 

                                      Додаток 1

                                                                                до рішення сільської ради

                                                                           від 22.12.2017 №22-13/УІІ

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

на 2018 рік

з реалізації  Програми мобілізаційної підготовки та мобілізації

в селі

п/п

Назва заходу

Виконавці  

Фінансування,

грн

1.

Посилити охорону приміщень установ та організацій села

Керівники установ та організацій

Власні кошти

2.

Створити недоторканий резерв

для населення : паливо-мастильні матеріали, медикаменти, товари першої необхідності (сірники, ліхтарики, свічки, засоби особистої гігієни, продукти харчування (сіль, сахар, крупи, макаронні вироби, олія, мука, вода питна)

 

Виконавчий комітет

 

3.

По дитячому садку:

створити резерв : продукти  харчування, медикаменти,

паливо-мастильні матеріали, бутельована вода, сірники, ліхтарики, миючі засоби.

 

завідуюча ДНЗ

 

4.

По амбулаторії: створити резерв: паливо-мастильні матеріали, медикаменти, ліхтарики, дезинфікуючі засоби

завідувач амбулаторії

ЗПСМ

 

5.

Залучити сформований загін самооборони до охорони стратегічних об»єктів (водозабори, башні Рожновського, приміщення соціальної сфери)

командир загону

на громадських засадах

6.

Ознайомити жителів села з правилами поведінки у надзвичайних ситуаціях через публікування на дошках оголошень

секретар сільської ради

-

 

 

Секретар ради                                                                      Т.Драган

 

                                       МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                   ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                    ХХІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                                                        РІШЕННЯ

22 грудня  2017 року                с. Майданецьке                      №22-14/УІІ

Прозаходи з виконання  в 2018 році

 Програми коригування  (оновлення)

топографічної підоснови, схеми планування

території та генерального плану населених

пунктів  Майданецької

сільської ради     на 2016 – 2020 роки

 

            Відповідно до Програми коригування (оновлення) топографічної підоснови схеми планування території та генерального плану населених пунктів  Майданецької сільської ради    на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням ради від 15.05.2015 №39-6/УІ Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011  № 559 «Про містобудівний кадастр»,  керуючись п. 22 та 42  ч.1 статті  26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,врахувавши пропозиції постійної комісії сільської  ради з питань планування, бюджету та фінансів, сільська рада

ВИРІШИЛА:

            1. Затвердити заходи з  виконання в 2018 році Програми коригування (оновлення) топографічної підоснови схеми планування території та генерального плану населених пунктів Майданецької сільської ради   на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням ради від 15.05.2015 №39-6/УІ, передбачивши:

      2.1.виконання робіт з оновлення генерального плану  села  ;

            2.2. кошти в сумі 70000 грн . для фінансування робіт згідно п.2.1. цього рішення, при формуванні  сільського бюджету на 2018 рік.

     3.Визначити відповідальним виконавцем даної програми спеціаліста ІІ категорії  землевпорядника  сільської ради.

     4. Головному бухгалтеру сільської ради при  формуванні видаткової частини сільського  бюджету на 2018 рік  передбачати кошти на виконання заходів програми.

      5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.  

 

Сільський голова                                                                   М.Капериз  

 

МАЙДАНЕЦЬКА    СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                         ХХІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

22 грудня 2017 року         с. Майданецьке                                 №22-15/УІІ

 

Про фінансування  дошкільного

навчального закладу та установ  

культурисільської радив 2018році

         Відповідно до Закону України від 28.12.2014 р. № 79-У111 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин», керуючись пунктом 20 розділу У1 «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, з метою збереження існуючої мережі установ культури села , враховуючи пропозиції постійної комісії сільської ради з питань АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захисту населення, сільська рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити розрахунок видатків, необхідних на утримання в 2018році дошкільного навчального закладу «Веселка» та установкультури сільської ради ( Додаток 1).

2. Просити Тальнівську районну раду для фінансування установ дитячого садочка та культури в 2018році виділити Майданецькій сільській раді міжбюджетні трансферти в сумі 449810 грн.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів та бюджету.

 

Сільський голова                                                                   М.Капериз

 

                                 МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                       ХХІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ                  

                                                       РІШЕННЯ

22 грудня 2017 року                с.Майданенцьке                      №22-16/УІІ

 

Про  батьківську плату за харчування

дітей у дошкільному навчальному

закладі "Веселка"  в  2018 році     Керуючись  пунктом 29 Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» № 76-У111 від 28.12.2014 року, наказом Міністерства освіти і науки  України  від                        21.11.2002  N 667   «Про затвердження Порядку встановлення   плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та  інтернатних навчальних закладах», зареєстрованого  в Міністерстві  юстиції України    6 грудня 2002 р.  за N 953/7241, із змінами  згідно наказу N 402 від  08.04.2016,  врахувавши , що з 01.01.2015 року набрали чинності внесені зміни до ч. 5 статті 35  Закону України "Про дошкільну освіту" щодо розміру батьківської плати за харчування  дітей у комунальних  дошкільних навчальних закладах, відповідно до п.п.2 п «а»   статті  32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" , сільська рада

 ВИРІШИЛА:

    1.Встановити, що батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у  комунальному дошкільному навчальному закладі                     « Веселка» у розмірі, що становить  40 відсотків від вартості харчування на день.

    2.Взяти до відома, що:

    2.1.  Розмір плати зменшується на 50 відсотків для батьків,  у сім'ях яких троє і більше дітей.

     При зменшенні   на   50   відсотків   батьківської  плати  за харчування  дітей  у  дошкільних  навчальних  закладах  нарівні  з рідними дітьми враховуються падчерки та пасинки,  які проживають у цій сім'ї, якщо вони не були враховані в сім'ї іншого з батьків, а також  діти,  на яких оформлена опіка у зв'язку зі смертю батьків, позбавленням їх  батьківських  прав,  засудженням  до  позбавлення волі,  включаючи час перебування під слідством або направленням на примусове лікування тощо.

     Пільгові умови оплати харчування дітей у закладах дошкільної освіти для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету.

     2.2.  Від  плати  за  харчування  дітей  відповідно до Закону

України "Про дошкільну освіту"  звільняються:

-    батьки або особи,  які  їх  замінюють,  у  сім'ях,  в  яких сукупний дохід на кожного   члена   за   попередній  квартал  не  перевищував  рівня забезпечення  прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку  установлюється  законом  про  Державний бюджет України для визначення  права  на  звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах;

-  діти-сироти, діти - інваліди  і  діти, позбавлені  батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються  в  сім'ях, діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків, діти мобілізованих, які загинули в АТО.

     2.3.  батьки вносять плату за харчування  лише за дні відвідування дитиною дошкільного навчального закладу «Веселка» , а  за дні, у які  дитина не відвідувала заклад, плата з батьків не справляється.

    2. Попередити батьків та осіб, які їх замінюють, що звільнення батьків від плати або зменшення розміру плати за  харчування  дітей у дошкільних навчальних закладах проводиться щорічно і може переглядатися на протязі року, але не більше одного разу,   та   запроваджується   в  місячний  термін  після  подання відповідних  документів  (довідок про сукупний дохід кожного члена сім'ї  за попередній квартал, виданих за місцем отримання доходів, і   довідки   про   склад   сім'ї,   виданої  житлово-комунальними організаціями або  сільською   радою.

    3. Визнати рішення сільської ради від 23.12.2016 року № 13-21/УІІ «Про встановлення батьківської плати за харчування дітей у ДНЗ «Веселка» таким, що втратило чинність.

    4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, завідуючу дошкільним навчальним закладом “Веселка” .Про затвердження Порядку встановлення

 

 

 

 

 

 

 

України "

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                   М.Капериз

                           

МАЙДАНЕЦЬКА    СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                         ХХІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

22 грудня 2017р                        с.Майданецьке                    №22-17/УІІ 

Про структуру виконавчих органів, загальну  

чисельність апарату Майданецької сільської

ради, її виконавчих органів та затвердження

штатних розписів, витрат на їх утримання

 

        Відповідно до підпункту 5 частини 1 статті 26 , частини 1, 4 статті 61   Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись постановами  Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» із змінами, від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» із змінами, Наказом  Міністерства праці України від 2 жовтня 1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), наказом    Міністерства культури ітуризму Українивід 18.10.2005  N745 «Про впорядкування умов оплати праці        працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», зареєстрованого  в Міністерстві  юстиції України          27 жовтня 2005 р. за N1285/11565,  наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р №557 ”Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ” із змінами, Наказом  міністерства  освіти  і  науки  України  від  04.11.2010 р. №1055 «Про  затвердження  Типових  штатних  нормативів  дошкільних  навчальних  закладів»,  враховуючи пропозиції сільського голови та депутатів,      сільська рада

                       В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити з 01.01.2018  року структуру та загальну   чисельність апарату Майданецької   сільської ради та її виконавчих органів: 

№п/п

Найменування розділу виконавчих органів ради

 

 

 

Гранична чисельність штатних оди ниць

Примітка

1.

 Апарат сільської ради   

8,5

 

 

 

Сільський голова

1,0

 

 

 

Секретар ради

1,0

 

 

 

Головний бухгалтер

1,0

 

 

 

СпеціалістIIкатегорії (землевпорядник)

1,0

 

 

 

Касир

0,5

 

 

 

Архіваріус

0,5

 

 

 

Завідувач військово-облікового бюро

0,5

 

 

 

Діловод

0,5

 

 

 

Прибиральник службових приміщень

0,5

 

 

- затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

- брати бюджетні зобов"язання у 2018 році з врахуванням необхідності виконання зобов"язань минулих років, взятих на облік в управлінні  Державної казначейської служби України у Тальнівському районі, в межах відповідних бюджетних асигнувань;

- обслуговувати кошти сільського бюджету у 2018 році  в управлінні  Державної казначейської служби України у Тальнівському районі.

8.Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2018 рік:

До доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, а саме:

- податок на майно;

- надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності;

- акцизний збір з реалізації суб»єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

- плата за надання адміністративних послуг;

- державне мито в частині, що належить сільському бюджету;

- єдиний податок

- інші доходи, що підлягають зарахуванню до сільського бюджету відповідно до законодавства.

 9.Установити, що джерелами фінансування спеціального фонду сільського бюджету на 2018 рік у частині доходів є:

- екологічний податок.

- власні надходження бюджетних установ за рахунок коштів сільського бюджету;

- батьківська плата.

10.В процесі виконання сільського бюджету дозволити сільському голові Майданецької сільської ради своїм розпорядженням, за погодженням із постійною комісією сільської ради з питань планування бюджету та фінансів за обгрунтованим поданням розпорядників коштів сільського бюджету здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в розписі бюджету та кошторисі в розрізі економічної класифікації видатків бюджету з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради.

Забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету на :

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки, пов"язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

11.Доручити сільському голові Майданецької сільської ради здійснювати у 2018 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах в банківських установах у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.

12.Додатки № 1,2,3,4,5 до цього рішення є його невід»ємною частиною.

13. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету і фінансів.

 

 

Сільський голова                                                                        М.Капериз

 

                                     МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                       ХХІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

22 грудня 2017року                     с.Майданецьке                    №22- 22/УІІ

 

Про затвердження звіту про незалежну

оцінку об»єкта комунальної власності,

приміщення аптеки, розташованого за адресою:

вул.Гагаріна, 71 с.Майданецьке ,

Тальнівського району,Черкаської області

 

         Заслухавши інформацію сільського голови Капериза М.В. та розглянувши звіт про проведення незалежної оцінки  об»єкта комунальної власності, приміщення аптеки, площею 65,7 кв.м , яке розташоване за адресою: вул.Гагаріна, 71, с.Майданецьке, Тальнівського району, Черкаської області, розробленого ФОП Бондаренком П.В. (Сертифікат суб»єкта оціночної діяльності, виданого Фондом державного майна України  від 02.06.2017року №528/17),  з метою визначення ринкової вартості для розрахунку розміру орендної плати, керуючись статтею 26, пунктом 5 статті 60  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити звіт про проведення незалежної оцінки приміщення  аптеки, яке перебуває в комунальній власності сільської ради, загальною площею 65,7 кв.м., за адресою: Черкаська  область, Тальнівський район, с.Майданецьке вул. Гагаріна, буд.71, визначена вартість об’єкта оцінки без врахування ПДВ  становить 41770 (сорок одна тисяча сімсот сімдесят грн.) гривень.
 2. Вказану у звіті про незалежну оцінку об»єкта комунальної власності вартість об»єкта оцінки без ПДВ застосовувати для розрахунку розміру орендної плати.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з агропромислового комплексу, земельних ресурсів,екології і комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров»я, освіти, культури , виховання, соціального захисту населення (голова Кутова Л.Д.).

 

Сільський голова                                                             М.Капериз                      

 

МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                       ХХІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

22 грудня 2017року              с.Майданецьке                    №22- 23/УІІ

 

Про продовження договору оренди

на приміщення аптеки, яке перебуває

у комунальній власності сільської ради

 

         Розглянувши та обговоривши клопотання КП "Тальнівська центральна районна аптека №73 Черкаської обласної ради" від 09.10.2017р. про продовження договору оренди нерухомого майна, частини приміщення, яке використовується під аптеку площею 47,00 кв. м в будинку № 71 по вулиці Гагаріна  в с. Майданецьке Тальнівського району Черкаської області на новий термін. Враховуючи належне виконання своїх зобов’язань за договором оренди №1 від 02.02.2015 року зазначеного приміщення, керуючись  ст.26, пунктом 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України „Про оренду державного та комунального майна”, відповідно рішення сільської ради від 03.10.2017 №19-8/УІІ «Про  Порядок проведення конкурсів на право оренди комунального майна, що належить Майданецькій   територіальній громаді та  затвердження Методики розрахунку, ставки орендної плати , пропорції розподілу плати за оренду комунального майна, форми типового договору оренди комунального майна» сільська рада

ВИРІШИЛА:

           1.Продовжити термін дії договору оренди КП "Тальнівська центральна районна аптека №73 Черкаської обласної ради"  на приміщення аптеки, яке перебуває в комунальній власності Майданецької сільської ради,  площею 47 (сорок сім) кв.м, що знаходяться за адресою: Черкаська обл., Тальнівський район, с.Майданецьке, вул.Гагаріна, буд.71 (договір №1від 02.02.2015р. ) на два роки дев»ять місяців з 02 листопада 2017 року по 02 серпня  2020 року з цільовим використанням - розміщення аптеки №74.

        2.Укласти з КП "Тальнівська центральна районна аптека №73 Черкаської обласної ради" договір оренди на приміщення аптеки на новий термін з 02 листопада 2017 року по 02 серпня 2020 року з орендною платою 249,01(двісті сорок дев»ять грн. 01 коп.) гривень в місяць відповідно нормам Методики розрахунку, ставки орендної плати і  пропорції розподілу плати за оренду комунального майна, затвердженої рішенням сільської ради від 03.10.2017 №19-8/УІІ, з урахуванням незалежної оцінки вартості майна. Укладення договору оренди доручити сільському голові Каперизу М.В.

       3. Встановити, що термін дії договору може бути продовжений за умови належного виконання орендарем своїх зобов’язань за договором, та доручити Майданецькому сільському голові вносити до договору оренди зміни і доповнення, в тому числі стосовно умов договору, зміни терміну дії договору.

       4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з агропромислового комплексу, земельних ресурсів,екології і комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров»я, освіти, культури , виховання, соціального захисту населення (голова Кутова Л.Д.).

 

Сільський голова                                                                М.Капериз

 

МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                  ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     ХХІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

         РІШЕННЯ

22 грудня  2017 року                  с. Майданецьке                     №22- 24/УІI

 

Про перспективний план роботи

Майданецької сільської ради

на перше півріччя 2018 року

 

         Заслухавши інформацію секретаря сільської ради Драган Т.М.  про план роботи Майданецької сільської ради на перше півріччя 2018 року, врахувавши  пропозиції депутатів по її обговоренню та висновок постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики, законності і правопорядку, керуючись підпунктом 7 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

ВИРІШИЛА:

         1.Затвердити план роботи Майданецької сільської ради на перше півріччя2018року.(Додається)

         2. Доручити сільському голові Капериз М.В. в разі потреби вносити зміни та доповнення до плану роботи на І півріччя 2018року.

         3. Контроль за виконанням плану роботи  покласти на сільського голову Капериз М.В. та на комісію з питань регламенту, депутатської етики, законності і правопорядку                                                                                             

 

Сільський голова                                                              М.Капериз

 

                                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                      рішенням сільської ради

від 22.12.2017 року №22- 24/VІI

 

  ПЛАН

  роботи Майданецької  сільської ради на І півріччя  2018 року

 

п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1

2

4

5

1.

Перелік питань для розгляду на  сесії

сільської ради

 

 

 1.1.

Про виконання сільського бюджету за 2017 рік

січень

Капериз М.В.

Лисоконь М.К.

 1.2.

 Про внесення змін до сільського бюджету.

січень

Капериз М.В.

Лисоконь М.К.

 1.3.

Про розгляд заяв громадян

січень

Капериз М.В.

1.4

Земельні питання

січень

Носаль Р.О.

1.5

Різне

січень

Капериз М.В.

1.6

Про внесення змін до сільського бюджету.

лютий

Капериз М.В.

Лисоконь М.К.

1.7

Про розгляд заяв громадян

лютий

Капериз М.В.

1.8

Земельні питання

лютий

Носаль Р.О.

1.9

Про внесення змін до сільського бюджету.

березень

Капериз М.В.

Лисоконь М.К.

1.10

Земельні питання

березень

Носаль Р.О.

1.11

Різне

березень

Капериз М.В.

1.12

Про виконання сільського бюджету за І квартал 2018 року

квітень

Лисоконь М.К.

1.13

Про внесення змін до сільського бюджету.

квітень

Капериз М.В.

Лисоконь М.К.

1.14

Земельні питання

квітень

Носаль Р.О.

1.15

Про розгляд заяв громадян

квітень

Капериз М.В.

 

 

Про проект регуляторного акту «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік»

травень

Капериз М.В.

 

1.16

Про проект регуляторного акту «Про встановлення ставок земельного податку , пільг з його сплати на 2019 рік»

травень

Носаль Р.О.

1.17

Земельні питання

травень

Носаль Р.О.

1.18

Про розгляд заяв громадян

травень

Капериз М.В.

 

Про внесення змін до сільського бюджету.

червень

Капериз М.В.

Лисоконь М.К.

1.19

Про план роботи сільської ради на ІІ півріччя 2018 року

червень

Драган Т.М.

 

1.20

Земельні питання

червень

Носаль Р.О.

1.21

Про розгляд заяв громадян

червень

Капериз М.В.

1.22

Різне

червень

Капериз М.В.

2

Розгляд питань на засіданнях постійних комісій сільської ради

 

 

2.1.

Про виконання сільського бюджету за  відповідний

період.

І квартал

ІІ квартал

Комісія з питань планування бюджету і фінансів

2.2.

Про внесення змін до сільського бюджету.

І квартал

ІІ квартал

Комісія з питань планування бюджету і фінансів

2.3

Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік

ІІ квартал

Комісія з питань планування бюджету і фінансів

2.4

Про затвердження ставок земельного податку, пільг з його сплати та розміру орендної плати на 2019 рік

ІІ квартал

Комісія з питань планування бюджету і фінансів

2.5

Земельні питання

І квартал

ІІ квартал

Комісія з питань

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захисту населення

2.6

Про виконання депутатських повноважень

депутатами сільської ради

ІІ квартал

Комісія з питань регламенту, депутатської етики, законності і правопорядку

2.7

Про план роботи сільської ради на ІІ півріччя 2018 року

ІІ квартал

Комісія з питань регламенту, депутатської етики, законності і правопорядку

3.

Наради,  семінари:

 

 

3.1.

Семінар голів та секретарів постійних комісій сільської ради

І-ІІ квартал

Капериз М.В.

Драган Т.М.

4

Питання, які знаходяться на постійному контролі

 

 

4.1

Про виконання сільського бюджету за відповідний період.

І-ІІ квартал

Лисоконь М.К.

4.2

Рішення сесій сільської ради згідно строків їх виконання.

Відповідно контрольних строків

Капериз М.В.

4.3

Виконання актів та доручень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень, доручень голови обласної,  районної державної адміністрації

-//-

Капериз М.В.

 

5

Організаційно-масова робота

 

 

5.1

Забезпечити своєчасний розгляд звернень громадян та їх аналіз

І-ІІ квартал

Посадові особи сільської ради

5.2

Посадовим особам місцевого самоврядування та працівникам  сільської ради дотримуватись затвердженого графіку роботи та графіку особистого прийому громадян

І-ІІ квартал

Посадові особи та працівники апарату сільської ради

5.3

Приймати участь в організації та проведенні державних свят, визначених  законодавством

 

І-ІІ квартал

Сільський голова, директор СБК, завідувач сільською бібліотекою

 

        Сільський  голова                                                      М.Капериз

 

                                 МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                     ХХІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ                            

                                                      РІШЕННЯ

22 грудня 2017 року               с. Майданецьке                    № 22-25/VІІ

 

Про затвердження технічної документації

щодо  встановлення (відновлення) меж

земельної  ділянки в натурі (на місцевості)

гр.Козяр О.В.

  ділянки в натурі (на місцевості)

гр.Козяр О.В.

 

         Розглянувши  заяву гр. Козяра Олександра Володимировича, технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1675га та пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, керуючись  ст.122,123, 186,186-1 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

  ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1675га, кадастровий номер якої 7124086600:03:002:0770 гр. Козяру Олександру Володимировичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, із земель комунальної власності Майданецької сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі житлової та громадської забудови, вид угідь – землі під житловою забудовою за адресою: Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Майданецьке, вул. Жовтнева, буд.14 з метою надання земельної ділянки у власність.

         2.Віднести земельну ділянку площею 0,1675га  до земель комунальної власності Майданецької сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі житлової та громадської забудови, вид угідь – землі під житловою забудовою.

        3. Передати гр.Козяр О.В.у приватну власність земельну ділянку площею 0,1675га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, кадастровий номер 7124086600:03:002:0770, яка знаходиться за адресою:Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Майданецьке, вул.Жовтнева, буд.14.

          4.Спеціалісту ІІ категорії землевпоряднику сільської ради Носаль Р.О. внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу сільської ради.  

 

Сільський голова                                                           М.Капериз

 

                                 МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                     ХХІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ                            

                                                      РІШЕННЯ

 22 грудня 2017 року              с. Майданецьке                    № 22-26/VІІ

 

Про затвердження технічної документації

щодо  встановлення (відновлення) меж

земельної  ділянки в натурі (на місцевості)

гр.Колєснік Л.П.

 

         Розглянувши  заяву гр. Колєснік Любов Петрівни, технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0972га та пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, керуючись  ст.122,123, 186,186-1 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

  ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0972га, кадастровий номер якої 7124086600:03:002:0758 гр. Колєснік Любов Петрівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, із земель комунальної власності Майданецької сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі житлової та громадської забудови, вид угідь – землі під житловою забудовою за адресою: Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Майданецьке, вул. Новоодеська, буд.28 в користування на умовах оренди 49 років.

         2.Віднести земельну ділянку площею 0,0972га  до земель комунальної власності Майданецької сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі житлової та громадської забудови, вид угідь – землі під житловою забудовою.

        3. Передати гр.Колєснік Л.П.в користування на умовах оренди на 49 роківземельну ділянку площею 0,0972га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, кадастровий номер 7124086600:03:002:0758, яка знаходиться за адресою:Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Майданецьке, вул.Новоодеська, буд.28.

          4.Спеціалісту ІІ категорії землевпоряднику сільської ради Носаль Р.О. внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу сільської ради.  

 

Сільський голова                                                             М.Капериз

 

                                   МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                           ХХІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ                       

                                                    РІШЕННЯ  

 22 грудня 2017 року                с.Майданецьке                          №22-27/УІІ

 

Про надання дозволу на розроблення технічної

документації  із землеустрою щодо встановлення

(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі

на місцевості для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель

і споруд  у власність гр. Совгирі А. А.

 

             Розглянувши заяву гр..Совгири Андрія Андрійовича та врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров»я, освіти, культури, виховання, соціального захисту населення, пропозиції депутатів сільської ради, відповідно ст. 12,38,40,121,122,123  Земельного Кодексу України, ст..50 Закону України «Про землеустрій», підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на розроблення  технічної документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)площею  0,25га.,  фізичній особі Совгирі Андрію Андрійовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд із земель комунальної власності Майданецької територіальної громади, що відносяться до категорії   земель –  землі житлової та громадської забудови,  вид угідь – землі під   житловою забудовою  за адресою:20442 вул. Садова,1   с.Майданецьке  Тальнівського  району Черкаської області з метою надання земельної ділянки у власність.

 2. Гр. Совгирі Андрію Андрійовичу  розроблену технічну документацію   із  землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) надати на затвердження сесії сільської ради.

3.Визнати таким, що втратило чинність рішення сільської ради від 31.03.2015року №38-3/УІ.

 

 Сільський голова                                                                          М.Капериз

 Опубліковано 26.12.2017 року