Рішення ради

                                     МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                            ХХІVСЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                           РІШЕННЯ

16 лютого 2018 року                    с. Майданецьке                       №24-1/VІІ

 

Про виконання сільського

бюджету за 2017 рік

         Заслухавши та обговоривши звіт головного бухгалтера сільської ради Лисоконь М.К. про виконання сільського бюджету за 2017 рік, врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету і фінансів, сільська рада відмічає, що протягом звітного періоду виконкомом сільської ради, установами комунальної власності проводилась робота по виконанню бюджету, поліпшенню соціально – економічної ситуації в населених пунктах. За 2017рік до сільського бюджету надійшло 3208102 гривні, з них 3024989 гривень – кошти загального фонду. В тому числі податкові та неподаткові надходження– 2642312 гривень, при уточненому річному плані 2255000 гривень (перевиконання 387312грн.), міжбюджетні трансферти, які надані з районного бюджету на утримання установ культури, дошкільного навчального закладу  в сумі 382677 гривень. Кошти спеціального фонду за  2017рік надійшли в сумі 183113 гривень, в т.ч. офіційні трансферти 43000 гривень. Видатки сільського бюджету проведені: по загальному фонду -3406212 гривень при плані 3645980 гривень (93,4%), по спеціальному  фонду –582681 гривня при плані 622981гривня (93,5%). Керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України, пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в  Україні ”, за погодженням виконавчого комітету та постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету і фінансів,  з метою забезпечення виконання завдань щодо мобілізації фінансових ресурсів до сільського бюджету та підвищення ефективності використання бюджетних коштів,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за  2017рік по загальному фонду по доходах  в сумі3024989 гривень, по видатках – 3406212 гривеньз перевищенням видатківнад доходами в сумі381223 гривень, по спеціальному фонду по доходах –183113 гривень, по видатках у сумі - 582681 гривня, з перевищенням  видатків над  доходамив сумі399568 гривень.

      2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                                 М.Капериз

 

                                   МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                     ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                        ХХІVСЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                          РІШЕННЯ

16 лютого 2018 року

        с.Майданецьке    

      №24-2/УІІ

 

Про встановлення розміру матеріальної

допомоги на поховання деяких категорій

осіб виконавцю волевиявлення померлого

або особі, яка зобов»язаласяпоховати

померлого

      Згідно ст. 40 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року      № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого», рішення сільської ради від 22.12.2017 №22-6/УІІ «Про сільську Програму «Турбота» на 2018 -2020 роки та план заходів і  кошторис витрат з її реалізації на 2018рік», врахувавши пропозиції депутатів по обговоренню даного питання та висновок постійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

     1. Встановити розмір  допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого в сумі 2000 (дві тисячі грн.)гривень.

     2. При наданні допомоги, вказаної в п.1 цього рішення,  керуватись Постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого» та порядком надання допомоги, передбаченим сільською Програмою «Турбота» на 2018 -2020 роки та  планом  заходів і  кошторисом витрат з її реалізації  у 2018 році, затвердженим рішенням сесії сільської ради від  22.12.2017р. №22-6/УІІ.

     3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію з питань планування, бюджету та фінансів .

 

Сільський голова                                                                   М.Капериз

 

                                     МАЙДАНЕЦЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                       ХХІУ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ                  

                                                        РІШЕННЯ

 16 лютого 2018 року              с. Майданецьке                         №24-3/УІІ

 

Про затвердження проектно-кошторисної

документації «Водозабірна свердловина в

с.Новомайданецьке Тальнівського району

(нове будівництво)»

 

        Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини 1 статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 4 статті 14, статті 78 Бюджетного кодексу України, керуючись Порядком затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560, розглянувшипроектно–кошторисну документацію «Водозабірна свердловина в с.Новомайданецьке Тальнівського району (нове будівництво)», розроблену ТОВ «ПБК-Водпроект»та експертний звіт  від 15.12.2017року №24-1546-17, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити проектно – кошторисну документацію «Водозабірна свердловина в с.Новомайданецьке Тальнівського району (нове будівництво)» в сумі 642,809 тис.грн., виготовлену ТОВ «ПБК-Водпроект».
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову Капериз М.В. та на комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                                        М.Капериз

 

                                          МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                          ХХІУ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                      РІШЕННЯ 

16 лютого 2018року                 с.Майданецьке                         №24-4/УІІ

 

Про надання субвенції районному

бюджету для Майданецької ЗОШ

І-ІІІ ст.

 

        Розглянувши лист  відділу освіти Тальнівської райдержадміністрації  від 22.01.2018 №62/07 про надання субвенції районному бюджету для реалізації районної комплексної програми «Освіта Тальнівщини на 2016-2020роки» для належного функціонування  Майданецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. у 2018 році щодо оплати енергоносіїв, оплату праці кухаря, підсобного робітника, підвіз учнів та дошкільніт до закладів освіти по програмі «Шкільний автобус» , керуючись ч.2 ст.85, статтями 93, 101 Бюджетного кодексу України, статтями  28 та  64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати субвенцію районному бюджету для реалізації районної комплексної програми «Освіта Тальнівщини на 2016-2020роки» для належного функціонування Майданецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. у 2018 році щодо оплати енергоносіїв, оплату праці кухаря, підсобного робітника,  придбання пального для підвезення учнів до школи та дошкільнят до ДНЗ «Веселка» по програмі «Шкільний автобус», на перше півріччя 2018року (січень-червень), а саме:
  • для оплати енергоносіїв  в сумі 7350,00гривень ,
  • на оплату праці 0,5 ставки кухаря - 14329,00грн та 0,5 ставки підсобного робітника  14271,00грн, всього в сумі 28600гривень,
  • на придбання пального для підвезення учнів до школи та дошкільнят до ДНЗ «Веселка» по програмі «Шкільний автобус» - 17235,00 гривень,

2.Головному бухгалтеру сільської ради  при внесенні змін до бюджету,передбачити видатки у сільському бюджеті за рахунок коштів вільного залишку  для реалізації районної комплексної програми «Освіта Тальнівщини на 2016-2020роки» для належного функціонування  Майданецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. у 2018 році щодо оплати енергоносіїв, оплату праці кухаря, підсобного робітника, придбання пального для підвезення дітей до школи та дошкільнят до ДНЗ «Веселка» по програмі «Шкільний автобус», на загальну суму53185,00 (п’ятдесят три тисячі сто вісімдесят п’ять грн.00 коп.) гривень.

3.Уповноважити сільського голову  на підставі цього рішення та рішення про внесення змін до сільського бюджету укласти договір про передачу коштів між місцевими бюджетами.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                                     М.Капериз


                                   МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                          ХХІV  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                      РІШЕННЯ  

16 лютого 2018року                   с.Майданецьке                      №24- 5/УІІ

Про надання субвенції районному

бюджету на виконання  районної

комплексної програми «Турбота на

2015-2020роки» для  забезпечення

соціальної роботи в сільській громаді

 

         Розглянувши лист в.о. директора районного центру соціальної служби для сім»ї, дітей та молоді Тальнівської райдержадміністрації від 16.01.2018р.№01-14/15, з метою реалізації районної комплексної програми «Турбота  на 2015 -2020роки» в частині  забезпечення  практичної соціальної роботи в сільській громаді ,а саме утримання фахівця із соціальної роботи, керуючись статтями 93, ст.101 Бюджетного кодексу України, статтями  28 та  64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

          1. Надати субвенцію районному бюджету на виконання  районної  програми «Турбота на 2015-2020роки» в частині забезпечення практичної соціальної роботи в сільській громаді на утримання фахівця із соціальної роботи, який здійснює свою діяльність на території ради (раннє виявлення дітей, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, оцінка їх потреб, надання необхідних соціальних послуг, здійснення соціального супроводу тощо) в сумі 17930,64 (сімнадцять тисяч дев’ятсот тридцять гривень 64коп) гривень.

          2.  Головному бухгалтеру сільської ради, при внесенні змін до бюджету,   передбачити видатки у сільському бюджеті за рахунок коштів вільного залишку для реалізації районної комплексної програми «Турбота 2015-2020роки» в частині забезпечення практичної соціальної роботи в сільській громаді (раннє виявлення дітей, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, оцінка їх потреб, надання необхідних соціальних послуг, здійснення соціального супроводу тощо)  в сумі 17930,64 (сімнадцять тисяч дев’ятсот тридцять гривень 64коп) гривень.

         3. Уповноважити сільського голову,  на підставі цього рішення та рішення про внесення змін до сільського бюджету укласти договір про передачу коштів між місцевими бюджетами.

        4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                                   М.Капериз

 

 

                                  МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

                    ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ХХІVСЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIІ СКЛИКАННЯ

                                                      РІШЕННЯ 

 

16 лютого 2018року                 с.Майданецьке                         №24-6/УІІ

 

Про розгляд листа щодо надання

субвенції районному бюджету на

організацію заходів з рятування

людей на водних об’єктах

 

        Розглянувши  лист Тальнівської райдержадміністрації  від 10.01.2018р. №01-29/6005  про надання субвенції районному бюджету на організацію заходів з рятування людей на водних об’єктах, відповідно до Програми організації рятування людей на водних об’єктах Черкаської області на 2014 – 2018 роки, затвердженої рішенням  обласної ради  від 20.08.2014 р. № 28-5/УІ, на виконання  розпорядження Президента України  від 14.07.2001 р. №190-2001-рп, керуючись  ч.2 ст.85, статтями 93, 101 Бюджетного кодексу України, статтями  28 та  64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

    1.Надати субвенцію районному бюджету  на організацію заходів з рятування людей на водних об’єктах, відповідно до Програми організації рятування людей на водних об’єктах Черкаської області на 2014 – 2018 роки, затвердженої рішенням  обласної ради  від 20.08.2014 р. № 28-5/УІ в сумі 1400,00 (одна тисяча чотириста грн.00 коп.) гривень.

     2.Головному бухгалтеру сільської ради  при внесенні змін до бюджету,передбачити видатки у сільському бюджеті за рахунок коштів вільного залишку для  реалізації заходів з рятування людей на водних об’єктах в сумі     1400,00(одна тисяча чотириста грн. 00 коп.) гривень.

     3.Уповноважити сільського голову,  на підставі цього рішення та рішення про внесення змін до  сільського бюджету укласти договір про передачу коштів між місцевими бюджетами.

      4.Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                                     М.Капериз


                                 МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                          ХХІV  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                      РІШЕННЯ  

16 лютого 2018року                с.Майданецьке                      №24-7/УІІ

Про розгляд листа КЗ «Тальнівський

районний ЦПСМД»про надання  субвенції

районному бюджету для придбання виробів

медичного призначення

         Розглянувши лист головного лікаря Комунального закладу
«Тальнівський районний ЦПСМД» Тальнівської районної ради Черкаської
 області від 31.01.2018р. щодо нестачі коштів для придбання виробів
 медичного призначення ( кало приймачів та сечоприймачів), враховуючи,
 що на території сільської ради  проживає 2особи з інвалідністю, які 
 потребують забезпечення   вказаними  медичними виробами,   керуючись
 постановою КМУ  від 3 грудня 2009 р. N 1301 «  Про затвердження 
Порядку забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів технічними та іншими 
засобами», ч.2 ст.85,  статтями   91,101 Бюджетного кодексу України, 
статтями  28 та  64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
 сільська рада 

ВИРІШИЛА:

         1. Надати субвенцію районному бюджету за рахунок коштів вільного залишку  для придбання виробів медичного призначення ( кало приймачівта сечоприймачів) для двох осіб з інвалідністю -ХХХХХХХХХХХХХХХХ та ХХХХХХХХХ, які зареєстровані тапроживають  на території Майданецької сільської ради  та   потребуютьзабезпечення   вказаними  медичними виробами, в сумі 16320,0(шістнадцять  тисяч тристадвадцять гривень 00коп.)гривень.

            2.Головному бухгалтеру сільської ради  при внесенні змін до бюджету,передбачити видатки у сільському бюджеті за рахунок коштів вільного залишку на цілі, вказані в п.1 цього рішення, на загальну суму 16320,00(шістнадцять  тисяч тристадвадцять гривень 00коп.)гривень.

           3.Уповноважити сільського голову,  на підставі цього рішення та рішення про внесення змін до  сільського бюджету укласти договір про передачу коштів між місцевими бюджетами.

          4.Копію цього рішення надіслатиКЗ «Тальнівський районний ЦПСМД»Тальнівської районної ради Черкаської області.

          5.   Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питаньпланування  бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                                        М.Капериз

 


                                   МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                           ХХІУ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                      РІШЕННЯ  

 16 лютого 2018року               с.Майданецьке                      №24-8/УІІ

 

Про розгляд листа щодо надання

субвенції районному бюджету на

виконання  районної комплексної

програми «Турбота  2015-2020роки»

для забезпечення функціонування

центру реабілітації дітей-інвалідів

 

        Розглянувши лист директора районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Тальнівської районної ради від 06.02.2018р.№7, з метою реалізації районної комплексної програми «Турбота  на 2015 -2020роки» в частинівирішення питань соціального захисту інвалідів, керуючись статтями 93, ст.101 Бюджетного кодексу України, статтями  28 та  64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

          1. Утриматись тимчасово  від надання  субвенції районному бюджету на виконання  районної комплексної програми «Турбота  на 2015 -2020роки» в частинівирішення питань соціального захисту інвалідів для забезпечення повноцінного функціонування  районного центру соціальної реабілітації дітей – інвалідів в сумі 10000,00 (десять тисяч грн.. 00 коп.) гривень за рахунок коштіввільного залишкусільського бюджетув зв’язку з  відсутністю даних коштів для всіх запланованих потреб територіальної громади.

        2. Повернутись до розгляду питання щодо надання субвенції  районному бюджету для цілей, вказаних в п.1 цього рішення  в другому півріччі бюджетного 2018 року при наявності коштів вільного залишку сільського бюджету.

       3. Надати  відповідь  районному центру соціальної реабілітації дітей – інвалідів щодо розгляду питання.

      4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                                        М.Капериз

 


                                МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                           ХХІУ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                      РІШЕННЯ  

16 лютого 2018року                 с.Майданецьке                      №24-9/УІІ

 

Про надання субвенції районному

бюджету на виконання  районної

програми ««Про Програму створення

та функціонування Центру надання

адміністративних послуг в Тальнівському

районі на 2013-2020 роки» для забезпечення

надання якісних послуг жителям сіл

Майданецьке та Новомайданецьке

 

        Розглянувши лист Тальнівської районної державної адміністрації від 05.02.2018р. .№01-30/122/15 з метою реалізації районної програми «Про Програму створення та функціонування Центру надання адміністративних послуг в Тальнівському районі на 2013-2020 роки» для забезпечення надання якісних послуг жителям сіл Майданецьке та Новомайданецьке, врахувавши висновок комісії сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів, пропозиції депутатів по обговоренню даного питання, керуючись статтями 93, ст.101 Бюджетного кодексу України, статтями  28 та  64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

          1. Утриматись тимчасово  від надання  субвенції районному бюджету на виконання  районної програми «Про Програму створення та функціонування Центру надання адміністративних послуг в Тальнівському районі на 2013-2020 роки» для забезпечення надання якісних послуг жителям сіл Майданецьке та Новомайданецьке»  в сумі 3400,00 (три тисячі чотириста грн.. 00 коп.) гривень за рахунок коштіввільного залишкусільського бюджетув зв’язку з  відсутністю даних коштів для запланованих потреб територіальної громади.

        2. Повернутись до розгляду питання щодо надання субвенції  районному бюджету для цілей, вказаних в п.1 цього рішення  в другому півріччі бюджетного 2018 року при наявності коштів вільного залишку сільського бюджету.

       3. Надати  відповідь  Центру надання адміністративних послуг в Тальнівському районі  щодо розгляду питання.

      4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                                        М.Капериз

 


                                  МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                          ХХІVСЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                         РІШЕННЯ  

16 лютого 2018 року                  с.Майданецьке                      №24- 10/VІІ

Про розгляд листа щодо надання

субвенції районному бюджету на 

заробітну плату соціальним працівникам 

        Розглянувши лист директора  Тальнівського районного територіального центру соціального обслуговування  від 05.02.2018р. № 70,  врахувавширайонну комплексну програму «Турбота  на 2015 -2020роки»в частині забезпечення  безперебійного обслуговування одиноких непрацездатних громадян на дому,  керуючись ч.2 статті 85,  статтями    93, 101 Бюджетного кодексу України, статтями  28 та  64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

          1. Утриматись тимчасово  від надання  субвенції районному бюджету на виконання  районної комплексної програми «Турбота  на 2015-2020роки» на заробітну плату соціальним працівникам, які  обслуговують одиноких непрацездатних громадян на дому с.Майданецького та с.Новомайданецького в сумі 172865,46 грн.  за рахунок коштів   вільного залишкусільського бюджетуза підсумками  2017 року,  в зв’язку з відсутністю вказаних коштів для всіх запланованих потреб територіальної громади.

        2. Повернутись до розгляду питання щодо надання субвенції  районному бюджету для цілей, вказаних в п.1 цього рішення  в другому півріччі бюджетного 2018 року при наявності коштів вільного залишку сільського бюджету.

       3. Надати  відповідь   Тальнівському  районному територіальному центру соціального обслуговування щодо розгляду питання.

      4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                                       М.Капериз 


                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                          ХХІVСЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                        РІШЕННЯ  

16 лютого 2018 року                 с.Майданецьке                      №24- 11/УІІ

 

Про розгляд листа щодо надання

субвенції районному бюджету для

Майданецької амбулаторії ЗПСМ

 

        Розглянувши лист заступника головного лікаря Комунального закладу «Тальнівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Тальнівської районної ради Черкаської області від 09.02.2018р. № 124-сц щодо  виділення  субвенції  для Майданецької амбулаторії ЗПСМ для виплати заробітної плати з нарахуваннями, для придбання медикаментів та виробів медичного призначення, на повірку медичного обладнання, на придбання бензину, канцелярських товарів, на оплату абонплати за телефон , керуючись ч.2 статті 85,  статтями 93, 101 Бюджетного кодексу України, статтями  28 та  64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати субвенцію районному бюджету для належного функціонування та забезпечення потреб Майданецької амбулаторії ЗПСМ на придбання медикаментів, виробів медичного призначення та на повірку медичного обладнання в сумі 9500,00 (дев’ять тисяч п’ятсот грн. 00 коп.) гривень на перше півріччя 2018року (січень-червень), а саме:
  • придбання медикаментів та виробів медичного призначення:невідкладна допомога - 6500,00 гривень,
  • повірка медичного обладнання -3000,00 гривень
 2. Головному бухгалтеру сільської ради  при внесенні змін до бюджету, передбачити видатки у сільському бюджеті за рахунок коштів вільного залишку  для належного функціонування  Майданецької  амбулаторії ЗПСМ у першому півріччі 2018 року на придбання медикаментів, виробів медичного призначення та на повірку медичного обладнання на загальну суму 9500,00 (дев’ять тисяч п’ятсот грн. 00 коп.) гривень.
 3. Уповноважити сільського голову  на підставі цього рішення та рішення про внесення змін до сільського бюджету укласти договір про передачу коштів між місцевими бюджетами.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування бюджету та  фінансів.

 

Сільський голова                                                                          М.Капериз 

 

                                

                                   МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                   ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                           ХХІVСЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                             РІШЕННЯ

16 лютого 2018 року               с. Майданецьке                      №24-12 /VІІ

 

Про  спрямування частини вільного залишку

бюджетних коштів, про внесення змін до

рішення сільської ради від 22.12.2017р.

№22-21/VІІ “ Про сільський бюджет

на 2018 рік ”

         Заслухавши інформацію головного бухгалтера сільської ради Лисоконь М.К.“Про  спрямуваннячастинивільного залишку бюджетних коштів, про внесення змін  до рішеннясільської ради від 22.12.2017 року № 22-21/VІІ “Про сільський бюджет на 2018 рік”,  врахувавши висновок постійної комісії сільської ради про планування бюджету та фінансів, пропозиції депутатів по  обговоренню даного питання, керуючись Законом України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»,пунктом 7 статті78 Бюджетного кодексу України, підпунктом 23, частини 1, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада   

ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити дефіцит в коштах в сумі 98336грн.за рахунок спрямування залишку коштів на початок 2018року в т.ч. загального фонду98336гривень.

         2.Внести зміни до рішення сільської ради від 22.12.2017року №22-21/VІІ “Про сільський бюджет на 2018рік”,  а саме:

   2.1  У пункті 1 видатки сільського бюджету цифру  3043167замінити цифрою 3141503, цифру 2907377замінити цифрою3005713.

  2.2  У пункті 2 цифру 3043167  замінити цифрою 3141503, цифру 2907377замінити цифрою 3005713.

3. затвердити розпорядження сільського голови №1 від 25.01.2018 року «Про перенесення бюджетних коштів загального фонду».

4. перенести кошти загального фонду по КФК 4060 по коду економічної класифікації 2111 в сумі 587 гривень з березня місяця на лютий місяць, з коду економічної класифікації 2120 в сумі 129 гривень з березня місяця на лютий місяць.

5. перенести кошти загального фонду по КФК 1010 по коду економічної класифікації 2111 в сумі 587 гривень з лютого місяця на березень місяць, з коду економічної класифікації 2120 в сумі 129 гривень з лютого місяця на березень місяць.

6.Бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. внести відповідні зміни по окремих  позиціях у додатках  2,3.4 до рішення сільської ради від 22.12.2017 року № 22-21/УІІ ” Про  сільський  бюджет  на 2018 рік ”.

 

Сільський голова                                                                        М.Капериз


                                       МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                          ХХІV СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                      РІШЕННЯ 

16 лютого 2018року                 с.Майданецьке                         №24-13/VІІ

Про прийняття в комунальну власність

та на баланс сільської ради артезіанської

свердловини та башти Рожновського

 

     Розглянувши  рішення зборів засновників СТОВ «Колос» від 25.01.2018року про  передачу  в комунальну власність та на баланс сільської ради  артезіанської свердловини №501 та башти Рожновського, що розташовані  в північно-східній  частині села Майданецьке, які  були  побудовані ще колективним господарством та перебувають  на балансі  господарства, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 серпня 2003 р. N 1253 «Про затвердження Порядку безоплатної  передачі у комунальну власність об'єктів соціальної сфери, житлового фонду, у тому числі   незавершеного будівництва, а також внутрішньогосподарських меліоративних систем    колективних сільськогосподарських підприємств,  що не підлягали паюванню в процесі  реорганізації цих підприємств та передані на баланс підприємств-правонаступників», керуючись  статтею  30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо повноважень сільської ради та її виконавчого комітету у  вирішення питань  водопостачання, сільська рада

ВИРІШИЛА :  
    1. Дати згоду на прийняття в комунальну власність  та на баланс
  сільської ради артезіанської свердловини №501 та башти Рожновського,
 що розташовані  в північно-східній  частині села Майданецьке за 
балансовою вартістю: свердловина №501 в сумі 65791,23 гривень та
 башта Рожновського в сумі 8885,37гривень.  

    2. Створити комісію для  проведення обстеження  об'єкта передачі -артезіанської свердловини №501 та башти Рожновського, що розташовані в північно-східній  частині села Майданецьке, що  належить СТОВ «Колос» і передаються в комунальну власність Майданецькій територіальній громаді в складі :

Свідерський Ю.В. - голова постійної комісії з питань планування, фінансів та бюджету, голова комісії;

Лисоконь М.К. - головний бухгалтер сільської ради, член комісії;

Чмут В.Г.- слюсар водопровідної мережі сільської ради, член комісії.

    3. Комісії, утвореній згідно пункту 2 цього рішення, обстежити об’єкт  прийому-передачі та  скласти акт за формою затвердженою постановою Кабінету міністрів України від 13 серпня 2003 р. №1253 «Про затвердження Порядку безоплатної  передачі у комунальну власність об'єктів соціальної сфери, житлового фонду, у тому числі   незавершеного будівництва, а також внутрішньогосподарських меліоративних систем    колективних сільськогосподарських підприємств,  що не підлягали паюванню в процесі  реорганізації цих підприємств та передані на баланс підприємств-правонаступників», який  надати сільській раді до 22.02.2018 року.

    4. Контроль за виконанням  рішення покласти на сільського голову.

 

Сільський голова                                                                           М.Капериз

 

    МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 ХХІVСЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIІ СКЛИКАННЯ

                                                 РІШЕННЯ

 16 лютого 2018 року         с. Майданецьке                   №24- 14/ VIІ

 

Про надання одноразової матеріальної

допомоги на лікування гр.ХХХХХХХХХ

         Заслухавши інформацію сільського голови Капериза М.В., розглянувши звернення жительки с.Майданецького ХХХХХХХХХ, ХХХ року народження  про надання їй одноразової матеріальної допомоги на лікування онкологічного захворювання, яка потребує постійного прийому медикаментозних препаратів та перебуває на обліку в Черкаському обласному онкологічному диспансері, врахувавши надані матеріали (копія консультативного висновку, копія виписки з медичної картки, акт обстеження матеріально-побутових умов проживання, довідка про проживання, копія паспорта, ідентифікаційного номера), відповідно рішення сільської ради №22-6/УІІ від 22.12.2017року «Про сільську Програму «Турбота» на 2018 -2020 роки та  план заходів і  кошторис витрат з її реалізації  на 2018рік», врахувавши висновок комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, пропозиції депутатів по її обговоренню, керуючись ст. 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада

ВИРІШИЛА:

         1.Надати ХХХХХХХХХХХХХ, ХХХ року народження, жительці с.Майданецьке, яка зареєстрована за адресою: ХХХХХХХХХХ  в с. Майданецьке Тальнівського району Черкаської області,  одноразову матеріальну грошову допомогу в сумі 5000,00 (п’ять тисяч грн.00коп) гривень для проведення постійного лікування онкологічного захворювання, так як перебуває на обліку в Черкаському онкологічному диспансері, відповідно сільської програми «Турбота» на 2018-2020 роки.

         2.Головному бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. виплатити одноразову матеріальну грошову допомогу згідно пункту 1 даного рішення.

         3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

 

 Сільський голова                                                                           М.Капериз

    МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 ХХІVСЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIІ СКЛИКАННЯ

                                                     РІШЕННЯ

 16 лютого 2018 року            с. Майданецьке                   №24- 15/ VIІ

 

Про надання одноразової матеріальної

допомоги на лікування гр. ХХХХХХХХХХ

         Заслухавши інформацію сільського голови Капериза М.В., розглянувши звернення жительки с.Новомайданецького ХХХХХХХХХХХХ, ХХХр.н.,  про надання їй одноразової матеріальної допомоги на лікування онкологічного захворювання, яка потребує постійного прийому медикаментозних препаратів та перебуває на обліку в Черкаському обласному онкологічному диспансері, врахувавши надані матеріали (копії виписок із історії хвороби,  акт обстеження матеріально-побутових умов проживання, довідка про проживання, копія паспорта, ідентифікаційного номера), відповідно рішення сільської ради №22-6/УІІ від 22.12.2017року «Про сільську Програму «Турбота» на 2018 -2020 роки та  план заходів і  кошторис витрат з її реалізації  на 2018рік», врахувавши висновок комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, пропозиції депутатів по її обговоренню, керуючись ст. 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада

ВИРІШИЛА:

         1.Надати ХХХХХХХХХХ, ХХХ року народження, жительці с.Новомайданецьке, яка зареєстрована за адресою: вул.ХХХХХХХХХ  в с. Новомайданецьке Тальнівського району Черкаської області,  одноразову матеріальну грошову допомогу в сумі 5000,00 (п’ять тисяч грн.00коп) гривень для проведення постійного лікування, так як перебуває на обліку в Черкаському онкологічному диспансері, відповідно сільської програми «Турбота» на 2018-2020 роки.

         2.Головному бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. виплатити одноразову матеріальну грошову допомогу згідно пункту 1 даного рішення.

         3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

 

Сільський голова                                                                           М.Капериз

    МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 ХХІVСЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIІ СКЛИКАННЯ

                                                     РІШЕННЯ

 16 лютого 2018 року             с. Майданецьке                   №24-16/ VIІ

Про надання одноразової матеріальної

допомоги на лікування гр. ХХХХХХХХ

         Заслухавши інформацію сільського голови Капериза М.В., розглянувши звернення ХХХХХХХХХХХХХХ, жительки с.Майданецького про надання їй одноразової матеріальної допомоги на лікування, як тяжкохворій та яка потребує постійного прийому медикаментозних препаратів, врахувавши надані матеріали (копія консультативного висновку, копія виписки із медичної карти, довідка з КЗ «Тальнівський районний ЦПМСД»,  акт обстеження матеріально-побутових умов проживання, довідка про проживання, копія паспорта, ідентифікаційного номера), відповідно рішення сільської ради №22-6/УІІ від 22.12.2017 «Про сільську Програму «Турбота» на 2018 -2020 роки та  план заходів і  кошторис витрат з її реалізації  на 2018рік», врахувавши висновок комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, пропозиції депутатів по її обговоренню, керуючись ст. 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада

ВИРІШИЛА:

         1.Надати ХХХХХХХХХХХ, ХХХ року народження, жительці с.Майданецького, яка зареєстрована за адресою: ХХХХХХХХХ в с. Майданецьке Тальнівського району Черкаської області,  одноразову матеріальну грошову допомогу в сумі 5000,00 (п’ять тисяч грн.00коп) гривень для постійного лікування, так як перебуває на обліку в Черкаському онкологічному диспансері та для придбання медикаментозних препаратів, відповідно сільської програми «Турбота» на 2018-2020 роки.

         2.Головному бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. виплатити одноразову матеріальну грошову допомогу згідно пункту 1 даного рішення.

         3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

 

Сільський голова                                                                           М.Капериз

 

                                      МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                     ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                         ХХІVСЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                    РІШЕННЯ

16 лютого 2018 року           с. Майданецьке                     №24- 17/VІІ

 

Про надання одноразової матеріальної

допомоги на поховання

гр. ХХХХХХХХ

 

        Заслухавши інформацію сільського голови Капериза М.В. та  розглянувши заяву гр. ХХХХХХХХХХ про надання одноразової матеріальної  допомоги на поховання брата ХХХХХХХХХ, який помер 06.12.2017 року та був особою не пенсійного віку і на день смерті  не був працевлаштований. Врахувавши довідки з Тальнівського районного центру зайнятості,  Звенигородського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області, копії свідоцтва про смерть, довідки про смерть та  поховання, довідка про проживання ХХХХХХХ., акт обстеження матеріально-побутових умов проживання  заявника , відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого» та рішення сільської ради №22-6/УІІ від 22.12.2017 року «Про сільську Програму «Турбота» на 2018 -2020 роки та план заходів і  кошторис витрат з її реалізації на 2018 рік», врахувавши висновок комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, пропозиції депутатів по її обговоренню, керуючись підпунктом 4, пункту а, частини 1 статті 34 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати гр. ХХХХХХХХХХ, який здійснив поховання брата, ХХХХХХХХХХХа, який тривалий час проживав в с.Майданецьке та помер 06.12.2017року одноразову матеріальну грошову допомогу на поховання, у розмірі 2000,00 (дві тисячі грн..00 коп.) гривень за рахунок коштів виділених під сільську програму «Турбота» на 2018 рік
 2. Головному бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. виплатити      одноразову грошову допомогу згідно п.1 даного рішення .
 1. .Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

 

          Сільський голова                                                       М.Капериз

                                   МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                    ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                          ХХІVСЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ                  

                                                       РІШЕННЯ

16 лютого 2018 року             с.Майданецьке                         №24-18/VІІ

 

Про затвердження проекту

із землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки гр. Грибіник М.С.

та гр..Кихтенко Р.Г.

 

         Розглянувши  заяву громадян Грибіника Миколи Савовича та Кихтенко Раїси Григорівни, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0749га та пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, керуючись ст.122, 186,186-1 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

  ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки площею 0,0749га кадастровий номер якої 7124086600:03:002:0755 громадянам Грибінику Миколі Савовичу та Кихтенко Раїсі Григорівні із зміною цільового призначення із категорії земель сільськогосподарського призначення на категорію земель житлової та громадської забудови, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, яка знаходиться у власності фізичних осіб Грибіника Миколи Савовича та Кихтенко Раїси Григорівни, для ведення особистого селянського господарства, за адресою: 20442, Черкаська область, Тальнівський район, с. Майданецьке, вул. Незалежності, буд.44.           

         2.Змінити цільове призначення земельної ділянки площею – 0,0749га із категорії земель сільськогосподарського призначення на категорію земель житлової та громадської забудови з функціональним використанням забудовані землі під одно та двоповерховою житловою забудовою.

         3.Змінити вид цільового використання із «для ведення особистого селянського господарства» на «для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд».

        4.Спеціалісту ІІ категорії землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни в земельно-шнурову книгу сільської ради.

   

Сільський голова                                                                          М.Капериз

    

 

                                 МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                     ХХІVСЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ                            

                                                     РІШЕННЯ

16 лютого 2018 року               с. Майданецьке                    № 24-19/VІІ

 

Про затвердження технічної документації

щодо  встановлення (відновлення) меж

земельної  ділянки в натурі (на місцевості)

гр. Байдак Г.П.

 

         Розглянувши  заяву гр. Байдак Галини Петрівни, технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,25га та пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, керуючись  ст.122,123, 186,186-1 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

  ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,25га, кадастровий номер якої 7124086600:03:002:0769 гр. Байдак Галині Петрівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, із земель комунальної власності Майданецької сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі житлової та громадської забудови, вид угідь – землі під житловою забудовою за адресою: Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Майданецьке, вул. О.Кошового, буд.10 з метою надання земельної ділянки у власність.

         2.Віднести земельну ділянку площею 0,25га  до земель комунальної власності Майданецької сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі житлової та громадської забудови, вид угідь – землі під житловою забудовою.

        3. Передати гр.Байдак Г.П.у приватну власність земельну ділянку площею 0,25га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, кадастровий номер 7124086600:03:002:0769, яка знаходиться за адресою:Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Майданецьке, вул. О.Кошового, буд.10.

          4.Спеціалісту ІІ категорії землевпоряднику сільської ради Носаль Р.О. внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу сільської ради.

  

 

Сільський голова                                                                  М.Капериз

 

 

                                      МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІVСЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ

                                                   РІШЕННЯ

16 лютого 2018 року              с. Майданецьке                    №24-20/VІІ

Про затвердження акту комісії

з питань  агропромислового

комплексу,земельних ресурсів,екології,

комунального майна, соціального

розвитку села

 

             Заслухавши інформацію спеціаліста ІІ категорії землевпорядника сільської ради Носаль Р.О., та врахувавши акт постійної  комісії сільської ради з питань агропромислового комплексу,земельних ресурсів,екології, комунального майна, соціального розвитку селавід 26.12.2017 року з розгляду звернення гр. Андрущенко Т.П., відповідно ст. 12,158,159 Земельного Кодексу України,  підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити акт постійної комісії сільської ради з питань агропромислового комплексу,земельних ресурсів,екології, комунального майна, соціального розвитку селавід 26.12.2017 року з розгляду звернення гр. Андрущенко Тетяни Прокопівни щодо  відмови суміжного землекористувача Солошенка Юрія Григоровича підписати акт погодження меж землеволодіння по вул. 80-ї Гвардійської Дивізії, 24 в с.Майданецьке Тальнівського району, Черкаської області.
 2. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність гр..Андрущенко Тетяні Прокопівні площею 0,60 га для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності Майданецької сільської ради за  адресою: Черкаська область, Тальнівський район, с.Майданецьке, вул. 80-ї Гвардійської Дивізії, 24 без підпису акту погодження меж землеволодіння суміжним землекористувачем Солошенко Ю.Г.

 

     Сільський голова                                                            М.Капериз  


Опубліковано 16.02.2018 року