Рішення ради

 

МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                          ХХІХ  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                      РІШЕННЯ  

14 червня 2018року               с.Майданецьке                      №29-1/VІІ

Про надання субвенції районному

бюджету на виконання  районної

комплексної програми «Турбота 

2015-2020роки» для  забезпечення

соціальної роботи в сільській громаді

 

         Розглянувши лист в.о. директора районного центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді Тальнівської райдержадміністрації від 16.01.2018р.№01-14/15, з метою реалізації районної комплексної програми «Турбота  на 2015 -2020роки» в частині  забезпечення  практичної соціальної роботи в сільській громаді ,а саме утримання фахівця із соціальної роботи, керуючись статтями 93, ст.101 Бюджетного кодексу України, статтями  28 та  64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати субвенцію районному бюджету на виконання  районної  програми «Турбота на 2015-2020роки» в частині забезпечення практичної соціальної роботи в сільській громаді на утримання фахівця із соціальної роботи, який здійснює свою діяльність на території ради (раннє виявлення дітей, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, оцінка їх потреб, надання необхідних соціальних послуг, здійснення соціального супроводу тощо) в сумі 20048,00 (двадцять тисяч сорок вісім гривень 00коп) гривень.
 2. Головному бухгалтеру сільської ради, при внесенні змін до бюджету,   передбачити видатки у сільському бюджеті за рахунок коштів вільного залишку для реалізації районної комплексної програми «Турбота 2015-2020роки» в частині забезпечення практичної соціальної роботи в сільській громаді (раннє виявлення дітей, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, оцінка їх потреб, надання необхідних соціальних послуг, здійснення соціального супроводу тощо)  в сумі 20048,00  (двадцять тисяч сорок вісім гривень 00коп) гривень.
 3. Уповноважити сільського голову,  на підставі цього рішення та рішення про внесення змін до сільського бюджету укласти договір про передачу коштів між місцевими бюджетами.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

 

 

            Сільський голова                                                           М.Капериз

 

                                     МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                          ХХІХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                        РІШЕННЯ  

14 червня 2018 року                 с.Майданецьке                      №29-2/VІІ

 

Про розгляд листа щодо надання

субвенції районному бюджету для

Майданецької амбулаторії ЗПСМ

 

        Розглянувши листи головного лікаря Комунального закладу «Тальнівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Тальнівської районної ради Черкаської області від 03.05.2018р. № 453-сц та від 16.05.2018 №550-сц щодо  виділення  субвенції  для Майданецької амбулаторії ЗПСМ на підвезення мешканців села на флюорографічне обстеження в м.Тальне, на облаштування автоматизованого робочого місця лікаря (комп’ютер, принтер, розтер, підключення до мережі Інтернет, флешка для електронного ключа), керуючись ч.2 статті 85,  статтями 93, 101 Бюджетного кодексу України, статтями  28 та  64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати субвенцію районному бюджету для Майданецької амбулаторії ЗПСМ Комунального закладу «Тальнівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на підвезення мешканців села на флюорографічне обстеження в м.Тальне в сумі  1200,00 (Одна тисяча двісті грн..00 коп.) гривень.
 2. Рекомендувати головному лікарю КЗ «Тальнівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Тальнівської районної ради Черкаської області звернутися до Тальнівської районної ради та Черкаської обласної ради для виділення коштів на облаштування автоматизованого робочого місця, так як медична реформа впроваджується за рахунок коштів державного бюджету.
 3. Головному бухгалтеру сільської ради  при внесенні змін до бюджету,передбачити видатки у сільському бюджеті за рахунок коштів вільного залишку для Майданецької амбулаторії ЗПСМ комунального закладу «Тальнівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на підвезення мешканців села на флюорографічне обстеження в м.Тальне, в сумі 1200,00 (Одна тисяча двісті грн. 00 коп.) гривень .
 4. Уповноважити сільського голову  на підставі цього рішення та рішення про внесення змін до сільського бюджету укласти договір про передачу коштів між місцевими бюджетами.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування бюджету та  фінансів.

 

Сільський голова                                                                          М.Капериз

 

 

                                МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                 Р І Ш Е Н Н Я

14 червня 2018р                      с. Майданецьке                        №29-4/УІІ

 

Про внесення змін до рішення сільської

ради від 22.12.2017р № 22-17/УІІ «Про структуру

виконавчих органів, загальну чисельність апарату

сільської ради та її виконавчих органів у 2018 році»

із змінами, внесеними рішенням сільської ради

від 17.04.2018 №27-5/УІІ

 

        Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року  № 363, що була  опублікована в офіційному виданні Кабінету Міністрів України – «Урядовому кур’єрі» в № 93(6209) та набрала чинності з 18.05.2018 р. внесено зміни до постанови  Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р.    № 268  «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» ( далі- постанова) в частині щодо  підвищення посадових окладів працівників, в тому числі службовців,  органів місцевого самоврядування ( далі – ОМС) та  пунктами 1 і 2 якої передбачено, що орган місцевого самоврядування встановлює  посадові оклади  працівникам та керівникам ОМС відповідно до затверджених постановою схем посадових окладів.

       При цьому, реалізація постанови буде здійснюватись в межах видатків, передбачених на оплату праці працівників у кошторисі  органу місцевого самоврядування.

       Керуючись підпунктом 5 частини 1 статті 26 , частини 1, 4 статті 61   Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постановою  Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268  «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» із змінами,від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» із змінами, Наказом  Міністерства праці України від 2 жовтня 1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами)сільська рада

 В И Р І Ш И Л А :

       1 .  Внести зміни до пункту 2  рішення сільської ради від 22.12.2017р № 22-17/УІІ «Про структуру виконавчих органів, загальну чисельність апарату  сільської ради та її виконавчих органів у 2018 році», із змінами, внесеними рішенням сільської ради від 17.04.2018 №27-5/УІІ,  виклавши штатний розпис працівників апарату управління  сільської ради в новій редакції ( додається).

       2. Ввести в дію новий штатний розпис працівників апарату управління сільської ради з 18.05.2018 року.

       3. Контроль за виконанням  даного рішення  покласти  на комісію з питань планування та виконання бюджету.

 

Сільський голова                                                                          М.Капериз

 


                                  МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                      ХХІХ СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ                                                                                                       

                                                        Р І Ш Е Н Н Я

14 червня    2018 року         с.Майданецьке                              № 29-5/УІІ

 

Про внесення змін до рішення

сільської ради  від 22.12.2017 №22-19/УІІ

 «Про преміювання,   надання допомог

та  надбавки за високі досягнення у праці

сільському голові   в 2018 році»

 

      Відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 363  «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268» щодо збільшення посадового окладу сільському голові, враховуючи, що реалізація постанови  здійснюється  в межах видатків, передбачених на оплату праці працівників у кошторисі  органу місцевого самоврядування,  керуючись  статтею 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  підпунктом «в» пункту 2, пунктом 6 постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268  « Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”  , врахувавши  пропозиції депутатів сільської ради, сільська рада

 В И Р І Ш И Л А  :

        1.Внести зміни в пункт 1 рішення сільської ради від 22.12.2018 №22-19/УІІ «Про преміювання,   надання допомог та  надбавки за високі досягнення у праці сільському голові   в 2018 році», виклавши його в новій редакції :

        «1.Здійснювати в 2018 році преміювання  сільського голови Капериза Михайла Володимировича, або особи,  яка  виконує  повноваження  сільського  голови у випадках, передбачених  ч.2 статтті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ( відпустка, хвороба, дострокове звільнення,  тощо) відповідно до його   особистого вкладу  в загальні результати роботи  щомісячно  в межах затверджених видатків на оплату праці ,   в розмірі 50% від посадового окладу, починаючи з 18.05.2018 року» .      

          2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                                   М.Капериз

 

 

МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІХ СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIІ СКЛИКАННЯ

 РІШЕННЯ

14 червня 2018 року                  с.Майданецьке                             №29-6/УІІ

 

Про  режим роботи торгових

точокна території сільської ради  та

обмеження продажу алкогольних

напоїв

        Відповідно Закону України від 22.03.2018 року № 2376-VIII«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання органам місцевого самоврядування повноважень встановлювати обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових», керуючись підпунктом 4 пункту “б” статті 30, пунктом 44-1  частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України від 19.12.1995р. № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, кон’ячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» із змінами, постановою КМУ від 30.07.1996 р. № 854 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями» із змінами, враховуючи листи суб»єктів підприємницької діяльності про погодження режиму роботи торгових точок та пропозиції постійної комісії з питань АПК, земельних відносин, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захисту населення,  сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

   1. Погодити режим роботи:

1.1. магазину підприємця Захарчук В.І., що розташований по вул.Т.Г.Шевченка № 18 щоденно: в літній період з 08.00 до 22.00 , в зимовий період з 8.00 до 21.00 без вихідних та перерви на обід;

1.2. магазину підприємця Санатос А.В., що розташований по вул.Т.Г.Шевченка,  №22 щоденно : в літній період з 08.00 до 20.00 , в зимовий період з 8.00 до 19.00 без вихідних та перерви на обід;

1.3.магазину  підприємця Кихтенко Л.Г., що розташований по вул.Гагаріна,  б/н щоденноз 08.00 до 23.00 без вихідних та перерви на обід;

1.4.магазину  підприємця Зінченко О.П., що розташований по вул.Набережна, №3а щоденноз 08.00 до 24.00 без вихідних та перерви на обід;

1.5.магазину  підприємця бабій Г.О. , що розташований по вул.Гагаріна, №51 щоденноз 08.00 до 21.00 без вихідних та перерви на обід;

1.6. магазину  підприємця Білоус Л.М. , що розташований по вул.Гагаріна, б/н щоденноз 08.00 до 23.00 без вихідних та перерви на обід.  

     2.  Заборонити  продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) на території  сільської ради з 22.00 години вечора до 8.00 години ранку.

     3.  Заборонити продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових в місцях проведення масових громадських заходів на території сільської ради -  урочистих зібрань, святкувань загальнодержавних та релігійних свят, мітингів, виставок, концертних заходів тощо.

     4.  Визначити вільними від розпивання алкогольних напоїв  наступні місцяна території   сільської ради :

    4.1.у  приміщеннях та на території ФАПу;

   4.2.у приміщеннях та на територіїдошкільного та шкільного комплексу  та у десятиметровійзоніпо периметру навколо нього;

   4.3.  на   території   спортивного  майданчику та у десятиметровійзоніпо периметру навколо нього;

   4.4.у приміщеннях  та на території об’єктів культурного призначення( клуб, бібліотека);

   4.5.   у   приміщенні сільської ради, інших державних організацій та установ та на їх території ;

  4.6.   на зупинкахгромадського транспорту ;

  4.7.  в культовихбудівляхта прилеглійтериторіїдо них;

  4.8.у  приміщеннях  підприємств,  установ та організацій усіх форм власності  .

   5. На території  сільської ради  забороняється продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв особам, які не досягли 18 років.

   6.  Продавець пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв  зобов'язаний отримати у покупця, який купує пиво (крім безалкогольного), алкогольні напої, слабоалкогольні напої  паспорт або інші документи, які підтверджують вік такого покупця, якщо у продавця виникли сумніви щодо досягнення покупцем 18-річного віку.
    У разі відмови покупця надати такий документ продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв  такій особі забороняється.

   7.  На території  сільської ради  забороняється:        

   7.1.розпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, крім місць, вказаних в п.4 цього рішення,  також : на вулицях;у скверах, парках; на виробництві (на робочих місцях, у приміщеннях і на території підприємств, установ, організацій) або перебування на роботі в нетверезому стані;

   7.2. поява  громадян в громадських місцях  у п'яному вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль.

    8. Суб’єктам підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю, в тому числі продаж  пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових,   дотримуватись встановленого пунктом 1 цього рішення  режиму роботи.

    9. Визнати таким, що втратило силу рішення сільської ради від 15.09.2016 №10-7/УІІ «Про обмеження щодо розпивання алкогольних та слабоалкогольних напоїв  на території  Майданецької сільської ради».

    10. Копію цього рішення направити в РВ УМВС України в Черкаській області та Тальнівське відділення Звенигородської ОДПІ.

     11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову.

 

Сільський голова                                                                            М.Капериз

 

 

МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІХ СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIІ СКЛИКАННЯ

 РІШЕННЯ

14 червня 2018 року                  с.Майданецьке                             №29-7/УІІ

 

Про здійснення виконавчим комітетом Майданецької

сільської ради повноважень суб`єкту державної

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень,

повноважень суб`єкту державної реєстрації юридичних осіб

та фізичних осіб-підприємців

 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 26.11.2015 року №834-VIII(далі Закон № 834-VIII),  Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної  реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 26.11.2015 року №835-VIII(далі-Закон №835-VIII),  Закону України «Про внесення змін до деяких

Законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг від 10.12.2015 року №888-VIII(далі Закон №888-VIII) в частині  повноважень щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, керуючись п.п.7, 8  п. «б» ч.1 статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада                  

ВИРІШИЛА:

1.Виконавчому комітету Майданецької  сільської ради:

1.1. здійснювати повноваження суб’єкту державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

         1.2. здійснювати повноваження суб’єкту державної реєстрації юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців , передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»

          1.3. як суб’єкту державної реєстрації забезпечити прийняття на посаду державного реєстратора особу, яка відповідає вимогам законів №834-VIII,  №835-VIIIта кваліфікаційним вимогам, встановленим наказом  Міністерства Юстиції України від 29.12.2015  № 2790/5.

            2.З метою здійснення повноважень суб’єкту державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців ,виконавчому  комітету сільської ради вжити  заходів щодо :

         2.1. підключення виконавчого комітету  до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного реєстру юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців;

        2.2. укладення відповідних договорів з технічними адміністраторами  цих  реєстрів;

        2.4. отримання ключів доступу до Реєстрів.

      3.Копію цього рішення надати районному управлінню юстиції та Тальнівскій райдержадміністрації.

      4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову.

 

 Сільський голова                                                                 М.Капериз

 

 

                                      МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                     ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                         ХХІХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                    РІШЕННЯ

14 червня 2018 року           с. Майданецьке                     №29- 8/VІІ

 

Про надання одноразової матеріальної

допомоги на поховання

гр. ХХХХХХХХХХХХ

 

        Заслухавши інформацію сільського голови Капериза М.В. та  розглянувши заяву гр. ХХХХХХХХХХХ про надання одноразової матеріальної  допомоги на поховання ХХХХХХХХХХ, яка померла 05.05.2018 року та не перебувала на обліку в пенсійному фонді та  управлінні соціального захисту. Врахувавши довідки з Тальнівського відділу обслуговування громадян УПФУ та управління соціального захисту населення Тальнівської РДА, копії свідоцтва про смерть, довідки про смерть та поховання, відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого» та рішення сільської ради №22-6/УІІ від 22.12.2017 року «Про сільську Програму «Турбота» на 2018 -2020 роки та план заходів і  кошторис витрат з її реалізації на 2018 рік», рішення сільської ради від 16.02.2018 №24-2/УІІ «Про встановлення розміру матеріальної допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов»язалася поховати померлого», врахувавши висновок комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, пропозиції депутатів по її обговоренню, керуючись підпунктом 4, пункту а, частини 1 статті 34 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Надати гр. ХХХХХХХХХХХХ, яка здійснила поховання ХХХХХХХХХХХХХ, яка померла 05.05.2018року одноразову матеріальну грошову допомогу на поховання, у розмірі 2000,00 (дві тисячі грн..00 коп.) гривень за рахунок коштів виділених під сільську програму «Турбота» на 2018 рік .
 2. Головному бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. виплатити одноразову грошову допомогу згідно п.1 даного рішення .
 3. .Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

 

  Сільський голова                                                           М.Капериз

 

 

                                 МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                     ХХІХСЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ                            

                                                 РІШЕННЯ

14 травня 2018 року           с. Майданецьке                    № 29-9/VІІ

 

Про затвердження технічної документації

щодо  встановлення (відновлення) меж

земельної  ділянки в натурі (на місцевості)

гр. Совгирі А.А.

         Розглянувши  заяву гр. Совгири Андрія Андрійовича, технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500га та пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, керуючись  ст.122,123, 186,186-1 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

  ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500га, кадастровий номер якої 7124086600:03:002:0773 гр. Совгирі Андрію Андрійовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, із земель комунальної власності Майданецької сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі житлової та громадської забудови, вид угідь – землі під житловою забудовою за адресою: Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Майданецьке, вул.Садова, буд.1 з метою надання земельної ділянки у власність.

         2.Віднести земельну ділянку площею 0,2500га  до земель комунальної власності Майданецької сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі житлової та громадської забудови, вид угідь – землі під житловою забудовою.

        3. Надати гр.Совгирі А. А.у приватну власність земельну ділянку площею 0,2500га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, кадастровий номер 7124086600:03:002:0773, яка знаходиться за адресою:Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Майданецьке, вул. Садова, буд.1.

          4.Спеціалісту ІІ категорії землевпоряднику сільської ради Носаль Р.О. внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу сільської ради.  

 

Сільський голова                                                              М.Капериз

 

 

                                   МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                           ХХІХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ                       

                                                          РІШЕННЯ  

14 червня 2018 року                с.Майданецьке                          №29-10/УІІ

 

Про надання дозволу на розроблення технічної

документації  із землеустрою щодо встановлення

(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі

на місцевості для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель

і споруд  у власність гр. Квич Я.В.

 

             Розглянувши заяву гр..Квич Ярослава Вікторовича та врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання, соціального захисту населення, пропозиції депутатів сільської ради, відповідно ст. 12,38,40,121,122,123  Земельного Кодексу України, ст..50 Закону України «Про землеустрій», підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на розроблення  технічної документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)площею  0,25га.,  фізичній особі Квич Ярославу Вікторовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд із земель комунальної власності Майданецької територіальної громади, що відносяться до категорії   земель –  землі житлової та громадської забудови,  вид угідь – землі під   житловою забудовою  за адресою:20442 вул. Незалежності,28   с.Майданецьке  Тальнівського  району Черкаської області з метою надання земельної ділянки у власність.

 2. Гр. Квич Ярославу Вікторовичу  розроблену технічну документацію   із  землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) надати на затвердження сесії сільської ради.

3.Визнати таким, що втратило чинність рішення сільської ради від 17.04.2018року №27-17/УІІ.

 

 Сільський голова                                                                          М.Капериз

 

 

                                       МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

      ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                            ХХІХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ                                          

                                                       РІШЕННЯ

 14 червня 2018 року              с. Майданецьке                 №29-11 /УІІ

 

Про надання дозволу на розроблення

проекту із землеустрою щодо

відведення земельної ділянки

у власність  для садівництва гр. Квич Я.В.

 

        Розглянувши заяву гр. Квич Ярослава Вікторовича щодо надання дозволуна розроблення  проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею  0,12га для садівництва у власність , врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів,екології,комунального майна,соціального розвитку села, пропозиції депутатів сільської ради, відповідно ст. 12,38,40,121,122,123  Земельного Кодексу України, ст..50 Закону України «Про землеустрій», підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

          1.  Надати дозвіл на розроблення  проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки  площею  0,12га для садівництва у власністьгр.Квич Ярославу Вікторовичуіз земель комунальної власності Майданецької територіальної громади, що відносяться до категорії земель –  землі  сільськогосподарського призначення за адресою:      вул.Незалежносі, 28, с.Майданецького  Тальнівського     району  Черкаської області.

        2. Гр. Квич Я.В. розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність надати на затвердження сесії сільської ради.

        3. Внести зміни у рішення  сільської ради від 17.04.2018 року №27-21/УІІ «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр..Квич Я.В.» в частині, що стосується площі земельної ділянки та цільового призначення , а саме:

 • змінити площу земельної ділянки 0,22 га із цільовим призначенням  «для ведення особистого селянського господарства» на площу  0,12 га із цільовим призначенням «для ведення садівництва».

       4. Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни в земельно -  шнурову книгу сільської ради.

 

 Сільський голова                                                                  М.Капериз

 

                                   МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                           ХХІХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ                       

                                                          РІШЕННЯ  

 14 червня 2018 року                 с.Майданецьке                          №29-12/УІІ

 

Про надання дозволу на розроблення технічної

документації  із землеустрою щодо встановлення

(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі

(на місцевості) для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель

і споруд  у власність гр. Поліщук Л.П.

             Розглянувши заяву гр..Поліщук Лариси Петрівни та врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання, соціального захисту населення, пропозиції депутатів сільської ради, відповідно ст. 12,38,40,121,122,123  Земельного Кодексу України, ст..50 Закону України «Про землеустрій», підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на розроблення  технічної документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)площею  0,25га.,  фізичній особі Поліщук Ларисі Петрівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд із земель комунальної власності Майданецької територіальної громади, що відносяться до категорії   земель –  землі житлової та громадської забудови,  вид угідь – землі під   житловою забудовою  за адресою:20442 пров.Горовенка,3  с.Майданецьке  Тальнівського  району Черкаської області з метою надання земельної ділянки у власність.

 2. Гр. Поліщук Ларисі Петрівні  розроблену технічну документацію   із  землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) надати на затвердження сесії сільської ради.

 

    Сільський голова                                                              М.Капериз

 

 

                                   МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                           ХХІХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ                       

                                                          РІШЕННЯ  

14 червня 2018 року                 с.Майданецьке                          №29-13/УІІ

 

Про надання дозволу на розроблення проекту

 із землеустрою щодо відведення  земельної

ділянки у власність гр. Поліщук Л.П..

 

             Розглянувши заяву гр. Поліщук Лариси Петрівни та  врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з  питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання, соціального захисту населення, пропозиції депутатів сільської ради, відповідно ст. 12,38,40,121,122,123  Земельного Кодексу України, ст..50 Закону України «Про землеустрій», підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на розроблення  проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянкиплощею  0,15гау власністьфізичній особі Поліщук Ларисі Петрівні для ведення особистого селянського господарстваіз земель комунальної власності Майданецької територіальної громади, що відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення,  вид угідь – рілля, за адресою:20442 пров.Горовенка,3   с.Майданецьке  Тальнівського  району Черкаської області.
 2. Гр. Поліщук Ларисі Петрівні розроблений проект  із  землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність надати на затвердження сесії  сільської ради.

 

         Сільський голова                                                         М.Капериз

 

 

                                   МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                           ХХІХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ                       

                                                          РІШЕННЯ  

14 червня 2018 року                 с.Майданецьке                          №29-14/УІІ

 

Про надання дозволу на розроблення проекту

 із землеустрою щодо відведення  земельної

ділянки у власність гр. Поліщук П.М.

 

             Розглянувши заяву гр. Поліщука Петра Михайловича та  врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з  питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання, соціального захисту населення, пропозиції депутатів сільської ради, відповідно ст. 12,38,40,121,122,123  Земельного Кодексу України, ст..50 Закону України «Про землеустрій», підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на розроблення  проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянкиплощею  0,24гау власністьфізичній особі Поліщуку Петру Михайловичу для ведення особистого селянського господарстваіз земель комунальної власності Майданецької територіальної громади, що відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення,  вид угідь – рілля, за адресою:20442 вул.Кугаївська, б/н   с.Майданецьке  Тальнівського  району Черкаської області.
 2. Гр. Поліщуку Петру Михайловичу розроблений проект  із  землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність надати на затвердження сесії  сільської ради.

 

 

         Сільський голова                                                       М.Капериз

 

 

    МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 ХХІХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIІ СКЛИКАННЯ

                                                 Р І Ш Е Н Н Я

14 червня 2018 року               с. Майданецьке                 № 29-15/VIІ

 

Про надання одноразової матеріальної

допомоги на лікування гр. ххххххххххх

                  Заслухавши інформацію сільського голови Капериза М.В., розглянувши звернення жителя с.Майданецького, ХХХХХХХХХХХХ 1964 року народження  про надання йому одноразової матеріальної допомоги на лікування онкологічного захворювання, який потребує постійного прийому медикаментозних препаратів, врахувавши надані матеріали (копіі консультативного та експертного висновків, копія довідки з Киівського міського клінічного онкологічного центру, акт обстеження матеріально-побутових умов проживання, довідка про проживання, копія паспорта, ідентифікаційного номера), відповідно рішення сільської ради №22-6/УІІ від 22.12.2017року «Про сільську Програму «Турбота» на 2018 -2020 роки та  план заходів і  кошторис витрат з її реалізації  на 2018рік», врахувавши висновок комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, пропозиції депутатів по її обговоренню, керуючись ст. 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

                 1.Надати ХХХХХХХХХХХХХХХХХ,1964року народження, жителю с.Майданецьке, який зареєстрований за адресою: ХХХХХХХХХХХ в с. Майданецьке Тальнівського району Черкаської області,  одноразову матеріальну грошову допомогу в сумі 5000,00 (п’ять тисяч грн.00коп) гривень для лікування онкологічного захворювання та придбання медичних препаратів, відповідно сільської програми «Турбота» на 2018-2020 роки.

         2.Головному бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. виплатити одноразову грошову допомогу згідно пункту 1 даного рішення.

           3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

 

Сільський голова                                                                           М.Капериз

 

 

                                   МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                  ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                             ХХІХСЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ                

                                                             РІШЕННЯ

 

14 червня 2018 року           с. Майданецьке                          №29-16/УІІ

   

Про встановлення місцевих

податків і зборів на 2019 рік 

 

      Відповідно до статті 10,  пункту 12.3 статті 12, статтей 265, 266, 267, 268, 268-1, 291-295  Податкового кодексу України ( далі - ПКУ)  із змінами, Закону України  «Про засади державної  регуляторної політики  у сфері  господарської діяльності» , відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи, протокол №1 наради з суб’єктами  мікро та малого підприємництва села від 04.04.2018року,  аналіз регуляторного впливу,  експертний висновок  постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів та пропозиції Державної регуляторної служби України , сільська рада

ВИРІШИЛА :

 

      1.Встановити з 1 січня 2019 року на території  Майданецької   сільської ради    місцеві податки і збори    :

  -  1.1  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки згідно додатку 1.

  -  1.2.транспортний податок, згідно додатку 2.

  -  1.3. туристичний збір, згідно додатку 3.

  -  1.4. Збір за місця для паркування транспортних засобів, згідно додатку 4.

  -  1.5. Єдиний податок, згідно додатку 5.  

          2.Секретарю сільської ради :

          2.1.  оприлюднити  це рішення  в  одному з районних друкованих ЗМІ  та на  Інтернет - сайті сільської ради  у десятиденний строк після його прийняття та підписання.

         2.2. Спеціалісту ІІ категорії землевпоряднику сільської ради Носаль Р.О.,   відповідно до п.п.12.3.3. п.12.3. статті 12 ПКУ, копію прийнятого рішення  надіслати  в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них.

         3.Дане рішення набирає чинності з  дня  його оприлюднення, але не раніше 01.01.2019року.

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

 

Сільський голова                                                                М.Капериз    

 

 

                                                                                                  Додаток  1

                                                                                до рішення сільської ради

                                                                             від 14.06.2018 №29-16/УІІ

 

1.Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

 1. Визначення понять згідно п.п. 14.1.129 п.14.1 статті 14  ПКУ:

     -об’єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки.

Будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:

а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

в) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

г) котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

д) садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

е)  дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку;

    - об’єкти нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду.

       У нежитловій нерухомості виділяють:

а) будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

б) будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

в) будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

г) гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

ґ) будівлі промислові та склади;

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

є) інші будівлі;

     1.2. платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

вказані  в п. 266.1.статті 266 ПКУ:

 Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

     1.3.об’єкти  оподаткування вказані в п.п.266.2.1 п.266.2 статті 266 ПКУ, а об’єкти, що не є  об’єктом оподаткування, вказані в п.п. 266.2.2 п. 266.2. статті 266 ПКУ:

       Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

     1.4. згідно п.п. 266.3.1. п.266.3. статті 266 ПКУ, базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток;

     1.5. згідно п.п. 266.4.1. п.266.4 статті 266 ПКУ, база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

 а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

 б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

 в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

 Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік);

1.6.ставки податкуна нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для  об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб встановлюються на 2019 рік рішенням сільської радив розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування  згідно таблиці, що  додається.

1.7. згідно п.п. 266.6.1. п.266.6. статті 266 ПКУ, базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року;

1.8.порядок обчислення суми податку визначений п.266.7 статті 266 ПКУ:

      Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 266.4.1 пункту 266.4  статті 266  ПКУ, та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 266.4.1 пункту 266.4  статті 266 ПКУ , та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 266.4.1 пункту 266.4  статті 266 ПКУ, та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів "б" і "в" цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості;

 ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

    1.9.строки сплати податку визначені п.266.10 статті 266 ПКУ:

     Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

Секретар ради                                                                                Т.Драган

Таблиця 1

до додатку 1 про ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Майданецької   сільської ради

14 червня 2018 р. № 29-16/УІІ

 

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Ставки встановлюються на 2019  рік та вводяться в дію з 01.01.2019 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

71

Код району

240

Код згідно з КОАТУУ

7124086601

7124086602

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або
населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

с.Майданецьке,

с.Новомайданецьке   

 

Класифікація будівель та споруд2

Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1 зона4

2 зона4

3 зона4

1 зона4

2 зона4

3 зона4

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні5

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

0,25

 

 

0,25

 

 

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

0,25

 

 

0,25

 

 

1110.3

Будинки садибного типу

0,25

 

 

0,25

 

 

1110.4

Будинки дачні та садові

0,25

 

 

0,25

 

 

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами5

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

0,25

 

 

0,25

 

 

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

0,25

 

 

0,25

 

 

1122

Будинки з трьома та більше квартирами5

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

0,25

 

 

0,25

 

 

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

0,25

 

 

0,25

 

 

1122.3

Будинки житлові готельного типу

0,25

 

 

0,25

 

 

113

Гуртожитки5

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

х

 

 

х

 

 

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5

х

 

 

х

 

 

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів5

х

 

 

х

 

 

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5

х

 

 

х

 

 

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки5

х

 

 

х

 

 

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних5

х

 

 

х

 

 

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Будівлі нежитлові

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

1211

Будівлі готельні

1211.1

Готелі

0,50

 

 

0,50

 

 

1211.2

Мотелі

0,50

 

 

0,50

 

 

1211.3

Кемпінги

0,50

 

 

0,50

 

 

1211.4

Пансіонати

0,50

 

 

0,50

 

 

1211.5

Ресторани та бари

0,50

 

 

0,50

 

 

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

х

 

 

х

 

 

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

х

 

 

х

 

 

1212.3

Центри та будинки відпочинку

х

 

 

х

 

 

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

х

 

 

х

 

 

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні5

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління5

х

 

 

х

 

 

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

0,15

 

 

0,15

 

 

1220.3

Будівлі органів правосуддя5

х

 

 

х

 

 

1220.4

Будівлі закордонних представництв5

х

 

 

х

 

 

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

0,15

 

 

0,15

 

 

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

0,15

 

 

0,15

 

 

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

0,50

 

 

0,50

 

 

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5

0,50

 

 

0,50

 

 

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

0,50

 

 

0,50

 

 

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

0,50

 

 

0,50

 

 

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

0,50

 

 

0,50

 

 

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

0,50

 

 

0,50

 

 

1230.9

Будівлі торговельні інші

0,50

 

 

0,50

 

 

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

х

 

 

х

 

 

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

х

 

 

х

 

 

1241.3

Будівлі міського електротранспорту

х

 

 

х

 

 

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

х

 

 

х

 

 

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі

х

 

 

х

 

 

1241.6

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

х

 

 

х

 

 

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

х

 

 

х

 

 

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

х

 

 

х

 

 

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

х

 

 

х

 

 

1242

Гаражі

1242.1

Гаражі наземні

1,00

 

 

1,00

 

 

1242.2

Гаражі підземні

1,00

 

 

1,00

 

 

1242.3

Стоянки автомобільні криті

1,00

 

 

1,00

 

 

1242.4

Навіси для велосипедів

х

 

 

х

 

 

125

Будівлі промислові та склади

1251

Будівлі промислові5

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5

х

 

 

х

 

 

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії5

х

 

 

х

 

 

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5

х

 

 

х

 

 

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості5

х

 

 

х

 

 

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості5

х

 

 

х

 

 

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5

х

 

 

х

 

 

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5

х

 

 

х

 

 

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5

х

 

 

х

 

 

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5

х

 

 

х

 

 

1252

Резервуари, силоси та склади

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

0,50

 

 

0,50

 

 

1252.2

Резервуари та ємності інші

0,50

 

 

0,50

 

 

1252.3

Силоси для зерна

0,50

 

 

0,50

 

 

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

0,50

 

 

0,50

 

 

1252.5

Склади спеціальні товарні

0,50

 

 

0,50

 

 

1252.6

Холодильники

0,50

 

 

0,50

 

 

1252.7

Складські майданчики

0,50

 

 

0,50

 

 

1252.8

Склади універсальні

0,50

 

 

0,50

 

 

1252.9

Склади та сховища інші5

0,50

 

 

0,50

 

 

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

1261

Будівлі для публічних виступів

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

х

 

 

х

 

 

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

х

 

 

х

 

 

1261.3

Цирки

х

 

 

х

 

 

1261.4

Казино, ігорні будинки

1,00

 

 

1,00

 

 

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

х

 

 

х

 

 

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

1,00

 

 

1,00

 

 

1262

Музеї та бібліотеки

1262.1

Музеї та художні галереї5

х

 

 

х

 

 

1262.2

Бібліотеки, книгосховища5

х

 

 

х

 

 

1262.3

Технічні центри

х

 

 

х

 

 

1262.4

Планетарії5

х

 

 

х

 

 

1262.5

Будівлі архівів5

х

 

 

х

 

 

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів5

х

 

 

х

 

 

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

х

 

 

х

 

 

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

х

 

 

х

 

 

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5

х

 

 

х

 

 

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5

х

 

 

х

 

 

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5

х

 

 

х

 

 

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5

х

 

 

х

 

 

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

х

 

 

х

 

 

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5

х

 

 

х

 

 

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5

х

 

 

х

 

 

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5

х

 

 

х

 

 

1264.2

Лікарні профільні, диспансери5

х

 

 

х

 

 

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5

х

 

 

х

 

 

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5

х

 

 

х

 

 

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5

х

 

 

х

 

 

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5

х

 

 

х

 

 

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5

х

 

 

х

 

 

1265

Зали спортивні5

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

х

 

 

х

 

 

1265.2

Басейни криті для плавання

х

 

 

х

 

 

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

х

 

 

х

 

 

1265.4

Манежі легкоатлетичні

х

 

 

х

 

 

1265.5

Тири

х

 

 

х

 

 

1265.9

Зали спортивні інші

х

 

 

х

 

 

127

Будівлі нежитлові інші

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5

1271.1

Будівлі для тваринництва5

х

 

 

х

 

 

1271.2

Будівлі для птахівництва5

х

 

 

х

 

 

1271.3

Будівлі для зберігання зерна5

х

 

 

х

 

 

1271.4

Будівлі силосні та сінажні5

х

 

 

х

 

 

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5

х

 

 

х

 

 

1271.6

Будівлі тепличного господарства5

х

 

 

х

 

 

1271.7

Будівлі рибного господарства5

х

 

 

х

 

 

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5

х

 

 

х

 

 

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші5

х

 

 

х

 

 

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності5

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5

х

 

 

х

 

 

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

х

 

 

х

 

 

1272.3

Цвинтарі та крематорії5

х

 

 

х

 

 

1273

Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5

1273.1

Пам’ятки історії та архітектури5

х

 

 

х

 

 

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5

х

 

 

х

 

 

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5

х

 

 

х

 

 

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше5

1274.1

Казарми Збройних Сил5

х

 

 

х

 

 

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб5

х

 

 

х

 

 

1274.3

Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1274.4

Будівлі лазень та пралень

х

 

 

х

 

 

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

                                                                  

х

 

 

х

 

 

 

                                                                  Господарські (присадибні) будівлі

 

 

 

 

 

 

 

Допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви,                                                                                           0,00                                          0,00

                  гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси,

                  котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо

 

0,00

 

 

0,00

 

 

____

1У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.

2Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507.

3Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.

5Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.

 

Секретар ради                                                                       Т.Драган

 

 

Таблиця  2
до  додатка 1  про встановлення ставок
та пільг із сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням  сільської ради

     від 14 червня 2018 р. № 29-16/УІІ

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

          Пільги встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з  01.01. 2019  року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

 

71

Код району

 

 

240

Код згідно з КОАТУУ

 

7124086601

7124086602

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

 с.Майданецьке

с.Новомайданецьке

 

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

 

База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в

       тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи

        - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

 

Секретар  ради                                                                      Т.Драган

 

 

                                                                                                                         Додаток 2

                                                                                       до рішення ради

                                                                           від 14.06.2018 №29-16/УІІ

2.Транспортний податок

    2.1.платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 1.2.2.  є об'єктами оподаткування.

     2.2. об'єктом оподаткування транспортним податком  є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті;

     2.3.базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 1.2.2.;

     2.4. ставка податкувстановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 1.2.2.

     2.5. базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року;

     2.6. порядок обчислення та сплати податку визначений п. 267.6. статті 267 ПКУ;

     2.7. Строки сплати податку вказані в п. 267.8. статті 267 ПКУ.

 

Секретар ради                                                                            Т.Драган

 

 

                                                                                          Додаток 3

                                                                              до рішення сільської ради

                                                                           від 14.06.2018 №29-16/УІІ

 

3.Туристичний збір                              

     3.1.платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають  в село  та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк;

     3.2. платниками збору не можуть бути особи, які вказані в п.п. 268.2.2 п.268.2. статті 268 ПКУ;

     3.3. ставка збору встановлюється у розмірі  0,5  відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 268.4  статті 268 ПКУ;

     3.4. база справляння збору вказана в п. 268.4. статті 268 ПКУ;

     3.5. справляння збору може здійснюватися:

а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

 б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

 в) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються сільською радою  справляти збір на умовах договору, укладеного з радою.

     3.6. порядок сплати збору встановлений п. 268.7. статті 268 ПКУ;

     3.7. базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

Секретар ради                                                                           Т.Драган

 

 

                                                                                             Додаток 4

                                                                                до рішення сільської ради

                                                                           від 14.06.2018 №29-16/УІІ

 

4.Збір за місця для паркування транспортних засобів

 

   4.1. платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням сільської організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках;

     4.2. об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської ради,  спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

      4.3. базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету;

4.4.  ставки збору за місця для паркування транспортних засобів  встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі  0,075 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року»;

      4.5. порядок обчислення та строки сплати збору вказані в п. 268-1.5. статті 268-1 ПКУ;

     4.6. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

Секретар ради                                                                              Т.Драган

 

 

                                                                                                    Додаток 5

                                                                         до рішення сільської ради

                                                                    від 14.06.2018 №29-16/УІІ

 

                                          5.Єдиний податок

       5.1. Платники податку є юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим Податковим кодексом України ( далі –ПКУ), та реєструється платником єдиного податку в порядку визначеному цим кодексом.

    Відповідно до п.   291.4. статті 291 ПКУ, суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

        5.2. не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої групп, особи які вказані в п.291.5. статті 291 ПКУ;

        5.3.  під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються  види послуг, вказані в п. 291.7 статті 291 ПКУ; 

         5.4. порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої - третьої груп вказаний в  статті 292 ПКУ;

         5.5. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої  є календарний рік ;

        5.6.  відповідно до п. 293.1. статті 293 ПКУ, ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

   5.7. відповідно до п.293.2. статті 293 ПКУ, фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими радами  для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - у межах до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

2) для другої групи платників єдиного податку - у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

       5.8. для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування), вказаних в п. 293.9. статті 293 ПКУ;

        5.9. порядок нарахування та строки сплати єдиного податку вказані в статті 295 ПКУ;

 5.10. встановити фіксовані ставки єдиного податку   для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - у  відсотках до  розміру прожиткового мінімуму :

 

Розмір ставок для платників єдиного податку 1 групи –

фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осібта обсяг доходу яких протягом календарного року  не перевищує  300 000грн.

                       

Код

КВЕД

2010

Види господарської діяльності відповідно

до КВЕД - 2010

Розмір ставки для платників єдиного податку 1 групиу відсоткахдо  розмірупрожиткового мінімумудля працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року,

47.81

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках  харчовими  продуктами

10%

47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках  текстильними  виробами,  одягом  і  взуттям

10%

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках  іншими  товарами

10%

01.61

Допоміжна діяльність у рослинництві

10%

81.30

Надання ландшафтних послуг

10%

01.62

Допоміжна діяльність у тваринництві

10%

02.40

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

10%

13.93

Виробництво килимів і килимових виробів

10%

13.96

Виробництво інших текстильних виробів н.в.і.у.

10%

13.99

Виробництво інших текстильних виробів н.в.і.у.

10%

14.31

Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів

10%

14.39

Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу

10%

14.11

Виробництво одягу зі шкіри

10%

14.13

Виробництво іншого верхнього одягу

10%

14.14

Виробництво спіднього одягу

10%

14.19

Виробництво іншого одягу й  аксесуарів

10%

14.20

Виготовлення виробів із хутра

10%

15.12

Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та ін. м-лів

10%

15.20

Виробництво взуття

10%

 16.23

Виробництво  інших  дерев»яних  будівельних  конструкцій  і  столярних  виробів

10%

16.29

Виробництво  інших   виробів  з  деревини:  виготовлення  виробів  з  корка,  соломки  та  рослинних  матеріалів  для  плетіння

10%

 25.12

Виробництво  металевих  дверей  і  вікон

10%

25.72

Виробництво  замків  і  дверних  петель

10%

25.99

Виробництво  інших  готових  металевих  виробів, н. .в. і. у.

10%

33.11

Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів

10%

31.01

Виробництво меблів  для  офісів  і  підприємств  торгівлі

10%

31.02

Виробництво  кухонних  меблів

10%

31.09

Виробництво  інших  меблів

10%

45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

10%

45.40

Торгівля  мотоциклами,  деталями , приладдям  до  них,  техобслуговування  і  ремонт 

10%

52.21

Допоміжне  обслуговування  наземного  транспорту

10%

95.23

Ремонт взуття

10%

95.21

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення

10%

95.22

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

10%

95.25

Ремонт годинників

10%

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10%

13.30

Оздоблення текстильних виробів

10%

95.12

Ремонт обладнання зв'язку

10%

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10%

77.21

Прокат товарів для спорту та відпочинку

10%

77.22

Прокат відеозаписів і дисків

10%

77.29

Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10%

81.21

Загальне прибирання будинків

10%

81.22

Інша діяльність із прибирання  будинків і промислових об'єктів

10%

81.29

Інші види діяльності з прибирання

10%

74.20

Діяльність у сфері фотографії

10%

96.01

Прання та хімчистка текстильних і хутряних виробів

10%

96.02

Надання послуг перукарнями та салонами краси

10%

96.03

Організування поховань і надання суміжних послуг

10%

97.00

Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги

10%

 

5.13. встановити фіксовані ставки єдиного податку   для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць  для другої групи платників єдиного податку - у  відсотках до  розміру мінімальної заробітної плати.

                   Розмір ставок для платників єдиного податку 2 групи -

фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб

або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах,

одночасно не перевищує 10 осіб та обсяг доходу яких протягом календарного року  не перевищує 1 500 000 грн. 

 

Код

КВЕД

2010

Види господарської діяльності відповідно

до КВЕД - 2010

Розмір ставки для платників єдиного податку 2 групиу відсотках до розмірумінімальної заробітної плати, встановленої  на 1 січня податковогозвітного року

01.11 

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 

15%

01.13

Вирощування овочів і баштаних культур ,корнеплодів і бульбоплодів

15%

01.19 

Вирощування інших однорічних і дворічних культур 

15%

01.24 

Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів 

15%

 01.25

Вирощування ягід,горіхів,інших фруктів

15%

01.29 

Вирощування інших багаторічних культур 

15%

01.30

Відтворення  рослн

15%

01.41 

Розведення великої рогатої худоби молочних порід 

15%

01.42 

Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів 

15%

01.46 

Розведення свиней 

15%

01.47 

Розведення свійської птиці 

15%

01.49 

Розведення інших тварин 

15%

01.50 

Змішане сільське господарство 

15%

01.61 

Допоміжна діяльність у рослинництві 

15%

01.62 

Допоміжна діяльність у тваринництві 

15%

01.63

Післяурожайна діяльність

15%

01.70 

Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг 

15%

02.10 

Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 

15%

02.40 

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 

15%

03.12 

Прісноводне рибальство 

15%

10.13 

Виробництво м'ясних продуктів 

15%

10.39 

Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів 

15%

10.41 

Виробництво олії та тваринних жирів 

15%

10.51

Перероблення  молока,  виробництво  масла  та  сиру

15%

10.61 

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості 

15%

10.71 

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання 

15%

10.73 

Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів 

15%

10.89 

Виробництво інших харчових продуктів, н. в. і. у.

15%

10.92 

Виробництво готових кормів для домашніх тварин 

15%

13.92 

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу 

15%

13.94 

Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток 

15%

14.11 

Виробництво одягу зі шкіри 

15%

14.12

Виробництво  робочого  одягу

15%

14.13 

Виробництво іншого верхнього одягу 

15%

14.19 

Виробництво іншого одягу й аксесуарів 

15%

14.20 

Виготовлення виробів із хутра 

15%

15.20 

Виробництво взуття 

15%

16.10 

Лісопильне та стругальне виробництво 

15%

16.21 

Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону 

15%

16.23 

Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів 

15%

16.29 

Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння 

15%

18.11 

Друкування газет 

15%

18.12 

Друкування іншої продукції 

15%

20.14 

Виробництво інших основних органічних хімічних речовин 

15%

22.11 

Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин і покришок 

15%

22.23 

Виробництво будівельних виробів із пластмас 

15%

23.11 

Виробництво листового скла 

15%

23.12 

Формування й оброблення листового скла 

15%

23.31 

Виробництво керамічних плиток і плит 

15%

23.32 

Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини 

15%

23.41 

Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів 

15%

23.61 

Виготовлення виробів із бетону для будівництва 

15%

23.69 

Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу 

15%

23.70 

Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю 

15%

25.11 

Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій 

15%

25.12 

Виробництво металевих дверей і вікон 

15%

25.72 

Виробництво замків і дверних петель 

15%

25.99 

Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у. 

15%

31.01 

Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі 

15%

31.02

Виробництво  кухонних  меблів

15%

31.09 

Виробництво інших меблів 

15%

32.30

Виробництво  спортивних  товарів

15%

32.40 

Виробництво ігор та іграшок 

15%

32.99 

Виробництво іншої продукції, н. в. і. у. 

15%

33.13 

Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання 

15%

33.14 

Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання 

15%

33.17 

Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів 

15%

33.19 

Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування 

15%

35.13 

Розподілення електроенергії 

15%

35.22 

Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи 

15%

35.30 

Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря 

15%

36.00 

Забір, очищення та постачання води 

15%

37.00 

Каналізація, відведення й очищення стічних вод 

15%

41.20 

Будівництво житлових і нежитлових будівель 

15%

42.11 

Будівництво доріг і автострад 

15%

42.99 

Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 

15%

43.21 

Електромонтажні роботи 

15%

43.22 

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 

15%

43.29 

Інші будівельно-монтажні роботи 

15%

43.31 

Штукатурні роботи 

15%

43.32 

Установлення столярних виробів 

15%

43.33 

Покриття підлоги й облицювання стін 

15%

43.34 

Малярні роботи та скління 

15%

43.39 

Інші роботи із завершення будівництва 

15%

45.20 

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 

15%

45.32 

Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 

15%

45.40 

Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів 

15%

46.18

Діяльність  посередників,  що  спеціалізуються  в  торгівлі  іншими  товарами

15%

46.21 

Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин 

15%

46.31 

Оптова торгівля фруктами й овочами 

15%

46.32

Оптова  торгівля  м»ясом  і  м»ясними  продуктами 

15%

46.38 

Оптова торгівля іншими продуктами харчування,  у т.ч.  рибою, ракоподібними імолюсками 

15%

46.49 

Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення 

15%

46.90 

Неспеціалізована оптова торгівля 

15%

47.11 

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування

15%

47.19 

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 

15%

47.21 

Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах 

15%

47.22 

Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах 

15%

47.23 

Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах 

15%

47.24 

Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах 

15%

47.29 

Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах 

15%

47.41 

Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах 

15%

47.43 

Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення 

15%

47.51 

Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах 

15%

47.52 

Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 

15%

47.53

Роздрібна  торгівля  килимовими  виробами,  покриттям  для  стін  та  підлоги  в  спеціалізованих  магазинах

15%

47.54 

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах 

15%

47.59 

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах 

15%

47.61 

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах 

15%

47.62 

Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах 

15%

47.64

Роздрібна торгівля  спортивним  інвентарем  у  спеціалізованих  магазинах

15%

47.65 

Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах 

15%

47.71 

Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах 

15%

47.72 

Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах 

15%

47.73 

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах 

15%

47.75 

Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах 

15%

47.76 

Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах 

15%

47.77 

Роздрібна торгівля годинниками  

15%

47.78

Роздрібна  торгівля  іншими  невживаними  товарами  в  спеціалізованих  магазинах

15%

47.79 

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах 

15%

47.81 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами

15%

47.82 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям 

15%

47.89 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 

15%

47.99 

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 

15%

49.31 

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення 

15%

49.32 

Надання послуг таксі 

15%

49.39 

Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у. 

15%

49.41 

Вантажний автомобільний транспорт 

15%

52.29 

Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 

15%

55.10 

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування 

15%

56.3

Обслуговування  напоями

15%

56.10 

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 

15%

56.29 

Постачання інших готових страв 

15%

58.11 

Видання книг 

15%

58.13 

Видання газет 

15%

62.01 

Комп'ютерне програмування 

15%

62.02 

Консультування з питань інформатизації 

15%

62.09 

Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем 

15%

63.11 

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 

15%

63.99 

Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. 

15%

65.11 

Страхування життя 

15%

65.12 

Інші види страхування, крім страхування життя 

15%

65.30 

Недержавне пенсійне забезпечення 

15%

66.21 

Оцінювання ризиків та завданої шкоди 

15%

66.29 

Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення 

15%

68.20 

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (земельних ділянок загальна площа яких не перевишує 0,2га,житлові приміщення загальна площа яких не перевищує 100кв.метрів,нежитлові приміщення(споруди,будівлі)та/або їх частини загальна площа яких не перевищує 300кв.метрів)

15%

69.10 

Діяльність у сфері права 

15%

69.20 

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку ; консультування з питань оподаткування 

15%

70.22 

Консультування з питань комерційної діяльності й керування 

15%

71.12 

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 

15%

73.11 

Рекламні агентства 

15%

73.20 

Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки 

15%

74.20 

Діяльність у сфері фотографії 

15%

75.00 

Ветеринарна діяльність 

15%

77.11 

Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів 

15%

77.12 

Надання в оренду вантажних автомобілів 

15%

77.31 

Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання 

15%

78.30 

Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами 

15%

79.11 

Діяльність туристичних агентств 

15%

80.10 

Діяльність приватних охоронних служб 

15%

81.22 

Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів 

15%

81.30 

Надання ландшафтних послуг 

15%

82.19

Фотокопіювання,  підготовка документів  та  ін.  спеціалізована  допоміжна  офісна  діяльність

15%

82.92 

Пакування 

15%

82.99 

Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у. 

15%

85.53 

Діяльність шкіл підготовлення водіїв транспортних засобів 

15%

85.59 

Інші види освіти, н. в. і. у. 

15%

86.22 

Спеціалізована медична практика 

15%

86.23 

Стоматологічна практика 

15%

93.12

Діяльність  спортивних  клубів

15%

93.13

Діяльність  фітнес-центрів

15%

93.19 

Інша діяльність у сфері спорту 

15%

93.29 

Організування інших видів відпочинку та розваг 

15%

95.11 

Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання 

15%

95.21 

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення 

15%

95.23 

Ремонт взуття та шкіряних виробів 

15%

95.24 

Ремонт меблів і домашнього начиння 

15%

95.25 

Ремонт годинників

15%

95.29 

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 

15%

96.02 

Надання послуг перукарнями та салонами краси 

15%

96.03 

Організування поховань і надання суміжних послуг 

15%

96.04 

Діяльність із забезпечення фізичного комфорту 

15%

96.09 

Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у. 

15%

 

Секретар  ради                                                                       Т.Драган

 

 

                                   МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                  ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                          ХХІХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ                 

                                                         РІШЕННЯ

14 червня 2018 року            с.Майданецьке                        №29-18/УІІ

 

Про оголошення конкурсу з  відбору

суб’єкта оціночної діяльності

 

            В зв’язку з не можливістю подальшого утримання, можливою руйнацією приміщення, що тривалий час не використовується за його цільовим призначенням -  нежитлового   приміщення  колишнього дитячого садка з допоміжним приміщенням - погрібом, що відповідно витягу з Державного реєстру від 15.12.2017 №   є  комунальною  власністю  територіальної  громади    і  перебуває  на балансі  сільської ради, відповідно до статей  26,  60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Фонду Держмайна України  від   29.08.2011  N1270, зареєстрованого в Міністерстві   юстиції України   19 вересня 2011 р.   за N1096/19834  «  Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності» із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду  державного майна № 659 від 20.05.2013,  на підставі рішень сільської ради від 10.11.2017 №20-4/УІІ «Про Порядок відчуження  майна, що перебуває в  комунальній власності Майданецької територіальної громади» , від 05.12.2017 №21-4/УІІ«Про доцільність та умови відчуження комунального нерухомого майна – нежитлового приміщення колишнього дитячого садка з допоміжним приміщенням – погрібом»,

Порядку  проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності з незалежної  (експертної) оцінки  об’єктів нерухомого майна, що є комунальною власністю  територіальної громади, затвердженого рішенням сільської ради від 23.06.2017 року №17-3/УІІ , заслухавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада  

 ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома, що конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності здійснюється конкурсною комісією (далі комісія), утвореною сільською радою для проведення конкурсу на оренду комунального майнарішенням від 23.06.2017 р.  №17-4/УІІ«Про утворення   конкурсної комісії з проведення конкурсів на право оренди комунального майна».

2. Конкурсній комісії:

2.1. провести організаційно-правові заходи по проведенню конкурсу щодо визначення оцінювача коммунального нерухомого  майна  –нежитлового приміщення  колишнього дитячого садка , що знаходиться за адресою  Черкаська область, Тальнівський  район,с.Новомайданецьке,  вул. Майданецька , 9, загальною площею 340,3кв.м.та допоміжне приміщення – погріб площею 21.0 кв.м.,  що відповідно до витягу з Державного реєстру від 15.12.2017  є комунальною власністю  територіальної громади  для  подальшого  продажу відповідною торгівельною організацією через аукціон;

2.2. провести  конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності в приміщенні сільської ради  о 10.00 год. 05 липня 2018р., але не раніше ніж через 20 днів після розміщення інформації про конкурс в друкованих ЗМІ і на web-сторінці сільської  ради в Internetчерез систему «Прозора» та подати відповідний протокол.

3. Встановити, що :

3.1. Учасники конкурсу подають до сільської ради   документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів.

3.2. До підтвердних документів належать:

- заява на участь у конкурсі за встановленою формою;

-  засвідчені  копії установчих документів учасника конкурсу;  

- копії документів, що підтверджують кваліфікацію працівників, які залучаються до виконання оцінки;

- копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;

- інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково

залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

4.  Конкурснадокументація має  подаватися   до сільської ради   за адресою:20442вул.Т.Г.Шевченка, с.Майданецьке, Тальнівський район, Черкаська область  (з відміткою «На конкурс»).

5.  Конкурсна пропозиція претендента подається окремо в запечатаному конверті ( з відміткою «Пропозиція на конкурс») і має містити пропозицію щодо вартості виконаних робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт в календарних днях.

 

6. Голові конкурсної комісії провести засідання комісії  у разі присутності не менше двох третин  від загального складу комісії та в 3- денний термін   подати протокол засідання комісії сільському голові для укладання договору на виконання робіт.

7. Секретарю ради інформаціюпро результати конкурсу оприлюднити  в  одному із засобівмасової інформації або розмістити  на web-сторінці сільської ради в Internet.

 

 

Сільський голова                                                                      М.Капериз

 

Опубліковано 18.06.2018року