Рішення ради

31 сесія УІ скликання

 

МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

23 травня 2014року                         с.Майданецьке                    №31-1/VI

 

Про внесення змін до рішення сесії

сільської ради від 04.02.2014р. № 29/4

“Про сільський бюджет на 2014рік”  із

врахуванням змін, внесених рішенням

сільської ради від 21.03.2014 №30/1

 

         Заслухавши інформацію сільського голови Свідерського Ю.В.

“ Про внесення змін до рішення сесії сільської ради від 04.02.2014р. № 29/4“Про сільський бюджет на 2014рік”  із врахуванням змін, внесених рішенням сільської ради від 21.03.2014 №30/1”,  врахувавши  пропозиції депутатів по її обговоренню, керуючись Законом України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»   стаття 78 пункт 8 Бюджетного кодексу України, Законом України від 17.03.2014 №1128/УІІ «Про внесення змін  до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», підпунктом 23, частини 1, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада       

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до рішення сільської ради від 21 березня 2014 року №30/1 “Про спрямування частини вільного залишку бюджетних коштів із змінами, внесеними рішеннями сільської ради від 04.02.2014 №29/4»

1.1. Пункт 1 викласти в новій редакції: «Установити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2014 рік в сумі 1958,716 тис.грн., в т.ч. дотація вирівнювання, що одержується з державного бюджету в сумі 497,003 тис.грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі 1734,081 тис.грн., спеціального фонду бюджету – 224,635 тис.грн., у т.ч. бюджету розвитку – 110,0 тис.грн. (додаток №1).

          1.2.Пункт 2 викласти в новій редакції : Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2014 рік в сумі 2088,324 тис.грн., в т.ч. обсяг видатків загального фонду в сумі 1858,689 тис.грн та видатків спеціального фонду бюджету в сумі 229,635 тис.грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток №2) та головними розпорядниками коштів (додаток №3)».

1.3. Пункт 4 викласти в новій редакції: «затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток №4) на 2014 рік: дотацію вирівнювання, що одержується з державного бюджету в сумі 497003 тис.грн., субвенцію з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг – 35,135 тис.грн., інші субвенції в сумі 1,500 тис.грн».

1.4. Встановити дефіцит сільського бюджету в сумі 129608 тис.грн., в т.ч. загального фонду сільського бюджету 124608 тис.грн., спеціального фонду – 5,000 тис.грн. джерелом покриття якого визначити розподіл вільного залишку станом на 01.01.2014 року (додаток №7).

2. Додатки №1,2,3,4,7 є невід»ємною частиною до цього рішення.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Свідерського Ю.В.

 

 

Сільський голова                                                             Ю.Свідерський

 

 

с. Майданецьке     Додаток №7
        До рішення Майданецької  с/р 
        від 23.05.2014 № 31/1
Джерела фінансування  на 2014 рік
          грн.
Код Назва Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Разом у т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування 124608,00 5000,00 0,00 129608,00
205000 Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ 0,00 0,00 0,00 0,00
205100 На початок періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
205200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 124608,00 5000,00 0,00 129608,00
208100 На початок періоду 792042,40 15174,3 0,00 807216,73
208200 На кінець періоду 667434,40 10174,3 0,00 677608,73
  Всього за типом кредитора       0,00
600000 Фінансування за активними операціями       0,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 124608,00 5000,00 0,00 129608,00
602100 На початок періоду 792042,40 15174,3 0,00 807216,73
602200 На кінець періоду 667434,40 10174,33 0,00 677608,73
  Всього за типом боргового зобов'язання 124608,00 5000,00 0,00 129608,00
           
           
           
  Секретар                        Т.М.Драган        

 

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                  РІШЕННЯ

 

23 травня 2014 року                  с. Майданецьке                       № 31-2/VІ

 

Про виконання сільського

бюджету за І квартал 2014 року

 

         Заслухавши та обговоривши звіт головного бухгалтера сільської ради Лисоконь М.К. про виконання сільського бюджету за перший квартал 2014 року, врахувавши висновки постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету і фінансів, сільська рада відмічає, що протягом звітного періоду виконком сільської ради проводив роботу, спрямовану на виконання сільського бюджету, за перший квартал 2014 року до загального фонду та спеціального фонду сільського бюджету (без трансфертів) надійшло власних та закріплених доходів 341068грн, що становить 86,17% уточненого плану відповідного періоду. Видатки загального фонду сільського бюджету за перший квартал 2014 року становлять 278243грн. Керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в  Україні ”, за погодженням постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету і фінансів,  з метою забезпечення виконання завдань щодо мобілізації фінансових ресурсів до сільського бюджету та підвищення ефективності використання бюджетних коштів,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

             1. Затвердити звіт головного бухгалтера «Про виконання сільського бюджету за І квартал 2014 року».

             2. Виконавчому комітету забезпечити виконання показників доходної частини сільського бюджету у ІІ кварталі 2014 року.

             3. Вжити заходів щодо недопущення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери та соціальних виплат.

  4. Організувати ефективну роботу щодо безумовного виконання затверджених помісячних завдань з доходів у 2014 році;

  5. Активізувати роботу з погашення заборгованості з платежів до місцевих бюджетів, в тому числі через процедуру примусового стягнення .

  6. Забезпечити:

6.1 виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного Кодексу України щодо врахування у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці та розміру мінімальної заробітної плати працівників бюджетних установ, проведення розрахунків за електричну енергію, природний газ, які споживаються бюджетними установами, послуги з водопостачання та

водовідведення і послуги зв’язку, які їм надаються, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості;

6.2. встановлення лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

6.3. припинення використання бюджетних коштів для проведення святкових заходів (за винятком централізованих заходів);

6.4. недопущення росту чисельності працівників бюджетних установ, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів;

          2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.

 

 

Сільський голова                                                                      Ю.Свідерський

 

 

                                     МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                РІШЕННЯ

 

23 травня 2014року                с.Майданецьке                                 №31-3/VI

 

Про місцеві  податки і збори

та ставки єдиного податку  в

2015  році

 

                   Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 частини 1 статті 26, статтею   69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до пункту 12.3.4. та розділу ХП Податкового кодексу України  із змінами, внесеними  Законом України від 04.07.2013 року №403- VIІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших Законів України щодо об’єктів нерухомості», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою зміцнення матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування та  поповнення доходної частини місцевого бюджету, сільська рада

ВИРІШИЛА:

      1.Встановити з 1 січня 2015 року на території села Майданецьке та Новомайданецьке   місцевий  податок -  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки .

    2.Встановити на території села такі місцеві збори:

2.1.збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності ;

2.2.збір за місця для паркування транспортних засобів ;

2.3.туристичний збір .

      3.Затвердити:

 3.1. Ставки єдиного податку на 2015 рік (додаток № 1 )

 3.2. Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (додаток 2);

 3.3.Положення про механізм справляння та порядок сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності (додаток3)

3.4.Положення про механізм справляння та порядок сплати збору за місця для паркування транспортних засобів ( додаток 4);

3.5.Положення про механізм справляння та порядок сплати туристичного збору    ( додаток 5).

     4.Дане рішення набирає чинності з 01.01.2015 року.

      5. Оприлюднити дане рішення через мережу Інтернет, про що повідомити в ЗМІ до 15 липня 2014 року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів   ( плановий період).

      6.Контроль за виконання цього рішення покласти на  постійну комісію сільської  ради з питань планування, бюджету та фінансів . 

 

 

 Сільський голова                                                                  Ю.Свідерський

 

 

 

 

 
 

                                МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

               ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  РІШЕННЯ

 

23 травня 2014року                   с.Майданецьке                       №31-4/VI

 

Про затвердження Переліку

інформації, що підлягає оприлюдненню

на офіційній Інтернет сторінці 

сільської ради та Переліку інформації

з обмеженим доступом

 

Керуючись Законом України "Про доступ до публічної інформації" статтею 25  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

 1.Затвердити  Перелік інформації, що підлягає оприлюдненню на офіційній Інтернет сторінці  Майданецької  сільської ради (Додаток 1).

2. Затвердити Перелік інформації з обмеженим доступом (Додаток 2).

    3.Відповідальній особі  за забезпечення доступу до публічної інформації в   сільській раді при оприлюдненні публічної інформації та наданні відповідей на запити  керуватися даними Переліками.

 

 

Сільський  голова                                                                     Ю.Свідерський

 

 

                                                                                 Додаток 1

до рішення сільської ради 

від 23.05.2014 № 31-4/VI

 

 

П Е Р Е Л І К

інформації, що підлягає оприлюдненню на офіційній

Інтернет сторінці Майданецької сільської ради

 

№ з/п

Назва розділу інформаційного наповнення

1.

Інформація про організаційну структуру  сільської ради

2.

Інформація про функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності  сільської ради

3.

Інформація про фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів,  рішення ради про сільський бюджет)

4. 

Проекти та рішення сільської ради, виконавчого комітету, розпорядження сільського голови, які є нормативно-правовими актами, актами індивідуальної дії (крім внутрішньо організаційних)

6.

Інформація про регуляторну діяльність сільської ради

7.

Інформація про діяльність  сільської ради, а саме про:

місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного сайту та електронної пошти; прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти сільського голови, секретаря та землевпорядника.

8.

Порядок складання, подання до  сільської ради запиту на інформацію, в тому числі інформація про номери засобів зв’язку ( телефон, електронна пошта) осіб, відповідальних за забезпечення доступу запитувачів до інформації

11.

Інформація про  процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень  сільської ради

12.

Плани проведення та порядок денний відкритих засідань  сільської ради

13.

Форми і зразки документів, правила їх заповнення ( адмінпослуги )

14.

Правила внутрішнього трудового розпорядку сільської ради

15.

Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію

16.

Інформація про  графіки  прийому громадян

17.

Інформація про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад

18.

Будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим (підлягає невідкладному оприлюдненню)

 

Секретар ради                                                                              Т.Драган

 

 

 

Додаток 2

до рішення ї сільської ради 

від 23.05.2014 №31-4/VI

 

 

   П Е Р Е Л І К

 інформації з обмеженим доступом

 

 1. Інформацією з обмеженим доступом, що містить конфіденційну, службову чи таємну інформацію є:

 

З питань взаємодії з правоохоронними органами, Службою безпеки України:

 • матеріали розслідування конкретних злочинів, знешкодження організованих угрупувань;
 • листування із органами МВС та СБУ.

З питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, мобілізаційної та оборонної роботи:

 • інформація щодо військового обліку громадян;
 • інформація щодо лікувально-профілактичної роботи та медичних обстежень, пов’язаних із призовом молоді у Збройні Сили України;
 • інформація щодо закріплення військовозобов’язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та воєнного часу;
 • зведені відомості про економічний і технічний стан мереж життєзабезпечення населення;
 • перелік об’єктів, що належать до категорії цивільної оборони;
 • відомості про інженерно-технічні заходи Цивільного захисту (цивільної оборони), що плануються (реалізовані) у генеральному плані забудови села;
 • відомості за сукупністю всіх показників про зміст та основні напрями розвитку інженерно-технічних заходів Цивільного захисту (цивільної оборони), що плануються (реалізовані) у генеральному плані забудови села;
 • зведені відомості про потребу та наявність запасів фінансових і матеріально-технічних ресурсів на об’єктах господарської діяльності для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій;
 • відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення;
 • відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об’єктів  промисловості;
 • координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору;
 • організаційні заходи та технічні засоби охорони об’єктів комунального водозабезпечення;

З питань кадрової роботи:

 • особові справи службовців органів місцевого самоврядування;
 • відомості з декларації про доходи посадових осіб, окрім тих осіб, які претендують на зайняття чи займають виборну посаду в органах місцевого самоврядування чи членів їх сімей;
 • відомості про облік трудових книжок;
 • відомості з особових рахунків працівників;
 • дані білетів для іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб;
 • відомості з розпоряджень сільського голови, які стосуються питань кадрової та внутрішньо-організаційної діяльності;
 • документи про оприбуткування і видачу довіреностей на отримання бланків суворої звітності та матеріальних цінностей;
 • документи (звіти, акти, відомості) про облік трудових книжок та журнал їх обліку.

З питань бухгалтерського обліку:

 • Інформація про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по-батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно, у випадках, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину;
 • відомості з первинних документів, що відображають фінансово-господарську діяльність сільської ради і містять інформацію, яка використовується для службового користування;
 • відомості щодо штатно-кошторисної дисципліни та інвентаризації;
 • відомості з актів приймання-передачі документів, матеріальних цінностей;
 • відомості щодо ревізій та перевірок фінансової діяльності;
 • документи, що застосовуються в процесі складання, розгляду та виконання сільськогобюджету;
 • інформація стосовно "Виписки по рахункам бюджету"," Руху та залишків на рахунках сільськогобюджету","Розподілу платежів до бюджету";
 • інформація  "Про стан розрахунків до бюджету платників податків"(фізичних та юридичних осіб),"Про повернення з бюджету платникам податків помилкового та/або надміру сплачених сум грошових  зобов’язань";
 • відомості з первинних документів і додатків до них, які надані розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів;
 •  поточна інформація про зміни до помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фонду бюджету;
 • відомості з первинних документів і додатків до них, що фіксують факт виконання господарських записів, бухгалтерські книги та реєстри;

З інших питань:

 • генеральний план села в повному обсязі (можливе знайомство з генеральним планом у приміщенні сільської ради, в зв»язку з технічними труднощами його копіювання);
 • детальний план села  в повному обсязі;
 • планово-картографічні матеріали;
 • інформація, що стосується економічної безпеки;
 • ідентифікаційні номери фізичних осіб-платників податків;
 • відомості, що містять інформацію про особу, її адресу, а також створюють загрозу для життя чи недоторканності житла громадян;
 • відомості, що захищають права та законні інтереси власників документів та можуть бути використаними тільки з дозволу власника документів;
 • відомості з актів обстеження матеріально-побутових умов проживання;
 • відомості щодо комп’ютерних програм, які використовуються  сільською радою;
 • відомості з документів (заяви, довідки, висновки, листи тощо) до протоколів та матеріалів сесій  сільської ради, засідань виконавчого комітету та розпоряджень сільського голови;
 • відомості з документів (рішення, подання, клопотання, характеристики) про нагородження відзнаками та подяками;
 • дані про депутатські звернення, депутатські доручення депутатів, народних депутатів та документи з їх виконання;
 • дані доповідних записок;
 • відомості про документообіг;
 • дані з протоколів засідань експертнихкомісій;
 1. Розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
 2. Сільська рада не є розпорядником інформації за запитами на інформацію стосовно відомостей, які можуть бути отримані шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних Реєстру виборців або потребує створення в інший спосіб із використанням відомостей Реєстру виборців.

 

 

Секретар ради                                                                                Т.Драган

 

 

                                

 
 

                        МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

23 травня 2014року                        с.Майданецьке                       №31-5/VI

 

Про затвердження Положення

про умови оплати праці           

працівників  сільської ради 

 

    Відповідно до Бюджетного кодексу України,  Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, постанов Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 „Про упорядкування структури та умови плати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, від 20.12.1993 р. №1049 „Про надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої влади”,  наказу від 18.10.2005  N745 Міністерства культури і туризму України, зареєстровано в Міністерстві  юстиції України 27 жовтня 2005 р.  за N 1285/11565 «Про впорядкування умов оплати праці  працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»,

враховуючи Закон України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» від 27.03.2014 р. №1166 , керуючись пп.23 п.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” ,   сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про умови оплати  праці працівників  сільської ради (додається).

2.Рішення вводиться в дію з 01.06.2014 року

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів.

 

 

 

Сільський голова                                                                        Ю.Свідерський

                                                                                                                                 

Додаток

до рішення  сільської ради

від 23.05.2014р. №31-5/VI

 

 

                                                ПОЛОЖЕННЯ

                 про умови оплати праці працівників  сільської ради

 

     Дане Положення розроблене і вводиться в дію відповідно до Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, Постанов Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 „Про упорядкування структури та умови плати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, від 20.12.1993 р. №1049 „Про надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої влади”, наказу від 18.10.2005  N745 Міністерства культури і туризму України, зареєстровано в Міністерстві  юстиції України 27 жовтня 2005 р.  за N 1285/11565 «Про впорядкування умов оплати праці  працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»,

 І. ОПЛАТА ПРАЦІ.

    Місячні посадові оклади керівникам, спеціалістам та службовцям сільської ради встановлюються згідно із затвердженням вищезгаданими постановами Кабінету Міністрів України за схемами посадових окладів. Встановлюються щомісячні доплати за присвоєні ранги посадовим особам місцевого самоврядування, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268.

    Встановлюються  надбавкиза вислугу років  посадовим особам місцевого самоврядування у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг і залежно від стажу  служби в органах місцевого самоврядування( далі –ОМС)  в таких розмірах:

понад 3 роки - 10 %

понад 5 років - 15%

понад 10 років - 20%

понад 15 років - 25%

понад 20 років - 30%

понад 25 років - 40 %

     Сільський голова у межах затвердженого фонду оплати праці має право:

-  затверджувати штати, встановлювати керівникам, спеціалістам та службовцям посадові оклади відповідно до затверджених схем посадових окладів (постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.06 р. №268: заступникам керівників, заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені цією постановою, посадові оклади на 3-7 відсотків нижче передбаченого схемою посадового окладу відповідного керівника;

- встановлювати надбавку до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням для цього до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника за виконання обов’язків тимчасово відсутніхпрацівників таких самих категорій персоналу ( у разі відсутності внаслідок тимчасової втрати працездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами, у частково оплачуваній відпустці  для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);

- за виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника або заступника

керівника структурного підрозділу у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу ( без урахування надбавок та доплат);

-    надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових проблем, допомогу на оздоровлення в розмірі не більше середньомісячної заробітної плати. Вказані допомоги сільському голові надаються згідно рішення ради.

     Виплата грошовоївинагородипосадовим особам сільської ради за вислугу років зупинено  на підставі Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» від 27.03.2014 р. №1166.

   Грошова допомога у розмірі 10 місячних посадових окладів у разі виходу посадової особи органу місцевого самоврядування на пенсію при наявності стажу посадової особи органів місцевого самоврядування не менше 10 років не виплачується на підставі Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» від 27.03.2014 р. №1166

 ІІ. ПРЕМІЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ.

    Здійснювати преміювання працівників апарату відповідно до затвердженого рішенням сільської ради Положення.

ІІІ. ЩОРІЧНІ ТА ДОДАТКОВІ ВІДПУСТКИ.

   Керівництву апарату та спеціалістам сільської ради надаються щорічні відпустки тривалістю 30 календарних днів.

   Посадовим особам органів місцевого самоврядування, які мають стаж в органахмісцевого самоврядування понад 10 років, надається додаткова відпустка тривалістю 5 календарних днів.

   Починаючи з 11 років ця відпустка збільшується на 2 календарних дні за кожен наступний рік:

10 років - 5 днів;

11 років – 7 днів;

12 років – 9 днів;

13 років – 11 днів;

14 років – 13 днів;

15 років - 15 днів.

   Додаткові оплачувані відпустки надаються одночасно із щорічною відпусткою згідно з встановленим графіком або за згодою окремо від неї.

   Щорічна відпустка на прохання працівника може бути поділена на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

  За згодою сторін надання відпусток можливе з відхиленням від графіка, як і поділ відпустки на частини, за умови, що основна її частина не може бути меншою 14 днів.

 

 

Секретар ради                                                                             Т.Драган

 

 

 

                                 МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

23 травня 2014року                   с.Майданецьке                       №31-6/VI

 

Про створення добровільної  пожежної

дружини Майданецької сільської ради

 

         З метою організації робіт із запобігання виникненню пожеж та їх гасіння на об’єктах і території  населеного пункту, підвищення оперативності у ліквідації наслідків можливих пожеж та інших надзвичайних ситуацій, вжиття заходів щодо створення добровільних пожежних дружин (команд), забезпечення охорони здоров'я і життя людей, збереження матеріальних цінностей на території сільської ради , відповідно до Закону України «Про пожежну безпеку», постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 564 «Про затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної охорони»  та на виконання   листа Тальнівської районної ради від 21.11.2013 року № 537/01   «Про створення та  добровільних пожежних дружин (команд)», сільська рада

ВИРІШИЛА :

   1. Створити добровільну пожежну дружину Майданецької  сільської ради та затвердити її склад ( додаток 1). 

   2.Затвердити  положення про добровільну пожежну дружину Майданецької  сільської ради ( додаток 2 ).

  3.Попередити керівників  підприємств, установ, організацій, фермерів та населення,  що спалювання сухої трави, стерні, сміття в літній період заборонено. За вчинення пожежі винні особи  будуть притягнені до адмін. відповідальності.

   4.Секретарю ради  довести дане розпорядження до керівників підприємств, установ,  фермерів та  населення  сільської  ради.                                                                  

   5. Контроль за виконанням  цього розпорядження покласти на сільського голову.

 

 

Сільський голова                                                             Ю.Свідерський  

 

 

 

       Додаток 2 

                                                      до  рішення сільської ради

                                                           від  23.05.2014 №31-6/VI

 

                                                                                          

                                               ПОЛОЖЕННЯ

 про  добровільну пожежну дружину Майданецької сільської ради

 

 

 1. Добровільна пожежна дружина ( далі - ДПД) створюється з метою проведення заходів із запобігання виникненню пожеж та організації  їх гасіння.

 

 2. Для забезпечення функціонування добровільної пожежної охорони утворюються пожежно-рятувальні підрозділи:

 • за рішенням керівника суб’єкта господарювання - з числа його працівників;
 •  за рішенням органу місцевого самоврядування - з числа жителів  населеного пункту.

 

 3. Порядок забезпечення діяльності пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони, права та обов’язки осіб, які є їх членами, визначаються положенням про добровільну пожежну охорону (дружину), що затверджується органом місцевого самоврядування, за погодженням з територіальним органом ДСНС.

 4. ДПД у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, цим Порядком, нормативно-правовими актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також рішеннями органу місцевого самоврядування., що їх утворили.

 5. Основними завданнями ДПД  є забезпечення пожежної безпеки, запобігання виникненню пожеж та нещасних випадків на них, гасіння пожеж, рятування людей, а також надання допомоги у ліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій.

 6. ДПД  відповідно до покладених на них завдань:

 1) проводять заходи із запобігання виникненню пожеж;

 2) здійснюють гасіння пожеж, проводять евакуацію людей та матеріальних цінностей, заходи для мінімізації або ліквідації наслідків пожеж, зокрема разом з підрозділами державної, відомчої та місцевої пожежної охорони;

 3) проводять заходи для постійного підтримання своєї готовності;

 4) інформують територіальний орган ДСНС про факти виникнення пожеж і порушення вимог щодо пожежної безпеки;

 5) проводять серед працівників підприємств, установ, організацій та громадян роботу з дотримання правил пожежної безпеки, підбір осіб, які бажають стати членами ДПД;

 6) вносять керівникам суб’єктів господарювання та органам місцевого самоврядування, що їх утворили, пропозиції щодо забезпечення пожежної безпеки;

 7) беруть участь у проведенні:

 • оглядів-конкурсів протипожежного стану;
 • разом з територіальними органами ДСНС, органами освіти, молодіжними організаціями заходів з утворення та організації роботи дружин юних пожежників;
 • разом з територіальними органами ДСНС перевірок протипожежного стану об’єктів;

 8) здійснюють інші функції, передбачені актами законодавства.

 7. Пожежно-рятувальні підрозділи добровільної пожежної охорони утворюються як:

 • пожежна дружина - підрозділ, забезпечений пожежними мотопомпами та/або первинними засобами для гасіння пожеж;
 •  пожежна команда - підрозділ, забезпечений пожежними автомобілями або іншою необхідною технікою для гасіння пожеж.

 8. Пожежні дружини (команди) поділяються на такі категорії:

 1) пожежні дружини:

-  першої категорії, що забезпечуються пожежними мотопомпами та первинними засобами для гасіння пожеж;

-  другої категорії, що забезпечуються первинними засобами для гасіння пожеж;

 2) пожежні команди:

 - першої категорії, що забезпечують цілодобове чергування диспетчерів, водіїв пожежних машин та караульних у пожежних депо;

-  другої категорії, що забезпечують цілодобове чергування диспетчерів та водіїв пожежних машин з перебуванням інших караульних за місцем роботи (навчання) або місцем проживання;

-  третьої категорії, що забезпечують цілодобове чергування диспетчерів з перебуванням інших караульних (у тому числі водіїв пожежних машин) за місцем роботи (навчання) або місцем проживання.

 9. Пожежну дружину  очолює начальник, який призначається  і звільняється   органом місцевого самоврядування.

10. Начальник пожежної дружини здійснює керівництво її діяльністю та несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань.

 11. Членом пожежної дружини на добровільних засадах може бути особа, яка досягла 21-річного віку і здатна за своїми здібностями та станом здоров’я виконувати покладені на неї обов’язки.

 12. Залучати членів пожежної дружини  та використовувати закріплену за нею пожежну техніку до виконання завдань, не передбачених цим Порядком, забороняється.

 13. Протоколи про порушення вимог щодо пожежної безпеки складаються членами пожежної дружини  в межах їх повноважень, передбачених пунктом 10 частини другої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 14. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення добровільної пожежної охорони здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів суб’єктів господарювання, а також членських внесків, дотацій, прибутку від провадження господарської діяльності, прибутку від майна добровільної пожежної охорони, дивідендів, надходжень від страхових компаній, пожертвувань юридичних та фізичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством.

 Приміщення, засоби зв’язку, пожежна техніка, інше майно, а також кошти, що в установленому порядку надходять від юридичних та фізичних осіб (благодійна допомога, членські внески, плата за надання послуг тощо) для забезпечення діяльності пожежної дружини , підлягають обліку та використанню згідно із законодавством.

 15. Члени пожежної дружини  підлягають обов’язковому особистому страхуванню відповідно до Закону України “Про страхування”.

 16. Розмір та умови виплати винагороди членам пожежної дружини встановлюються відповідно до частини третьої статті 126 Кодексу цивільного захисту України.

 17. Контроль за діяльністю пожежної дружини  здійснює відповідний орган місцевого самоврядування та територіальний орган ДСНС.

 

 

 

Секретар ради                                                                    Т.Драган

 


   

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                      РІШЕННЯ

 

23 травня 2014 року                  с. Майданецьке                       № 31-7/VI

 

Про внесення змін в договір оренди

ФОП Медведенко С.В. на земельну ділянку

 

         Розглянувгши заяву Медведенка Сергія Володимировича про внесення змін до договору оренди на земельну ділянку під магазином, в частині зменшення відсотка орендної плати в зв»язку з тим, що підприємець виготовив правовстановлюючі документи на земельну ділянку комунальної власності за власні кошти, врахувавши пропозиції депутатів сільської ради та керуючись ст. 23,30 Закону України «Про оренду землі», ст.26 ч.1 пп.34 Закону України “Про місцеве самоврядування в  Україні,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни до пункту 9 Договору оренди №1 від 01.01.2014 року в частині орендної плати, а саме: встановити розмір орендної плати 5 відсотків нормативно грошової оцінки земельної ділянки з 01 червня 2014 року.
 2. Викласти договір оренди в новій редакції та вжити заходів щодо його державної реєстрації.

 

 

Сільський голова                                                    Ю.Свідерський 

 

                                                                                       

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                ХХХІ СЕСІЯ  VIСКЛИКАННЯ

                                                РІШЕННЯ

 

23 травня 2014 року                  с. Майданецьке                       № 31-8/VI

 

Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою

щодо встановлення меж земельних ділянок

в натурі (на місцевості) для будівництва та

обслуговування житлового будинку,

господарських  будівель та споруд

 

 

         Розглянувши заяву  гр. Пастернака Віктора Олексійовича про надання дозволу на виготовлення  технічної документації із землеустрою,  щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд орієнтовною площею 0,16га за адресою: с. Новомайданецьке, вул. Колгоспна,15 , та відповідно ст.12,120, 121,123 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України «Про землеустрій»,  підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада     

 

В И Р І Ш И Л А:

 

   1.Надати дозвіл на виготовлення  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  площею 0,16 га гр.Пастернаку Віктору Олексійовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд із земель комунальної власності Майданецької сільської ради за адресою: Черкаська область, Тальнівський район  с.Новомайданецьке вул. Колгоспна,15 з метою надання земельної ділянки у власність. 

  

      2. Гр.Пастернаку В.О. розроблену технічну документацію надати на

затвердження рішенням сесії сільської ради.

 

 

Сільський голова                                                                       Ю.Свідерський

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                  РІШЕННЯ

 

23 травня 2014 року                     с. Майданецьке                    № 31-9/VI

 

Про припинення права користування

земельними ділянками

 

             Розглянувши заяву гр.Заверталюк Парасковії Степанівни та подані документи, врахувавши пропозиції депутатів сільської ради, відповідно ст. 12,120,121,122,123  Земельного Кодексу України, ст..50 Закону України «Про землеустрій», підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Припинити право користування земельними ділянками площею 0,13 га

    по вул. Горовенка, буд №4 та площею 0,18 га по вул. О.Кошового б/н,

    які були приватизовані, але не виготовлено Державний акт гр. Швець

    Степану Михайловичу  у зв»язку з його смертю, після оформлення

    спадкоємцем  на житловий будинок  свідоцтва про право на спадщину за законом.

        2. Визнати таким, що втратило чинність рішення сесії сільської ради від 10.12.1992 року № 12/21 в частині, що стосується гр.Швеця Степана Михайловича.

         3. Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни в земельно-шнурову книгу сільської ради.

 

 

 Сільський голова                                                              Ю.Свідерський

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                  РІШЕННЯ

 

23 травня 2014 року                     с. Майданецьке                    № 31-10/VI

 

Про надання дозволу на

виготовлення проекту

відведення із землеустрою

 

 

             Розглянувши заяву гр.Заверталюк Парасковії Степанівни та подані документи, врахувавши пропозиції депутатів сільської ради, відповідно ст. 12,120,121,122,123  Земельного Кодексу України, ст..50 Закону України «Про землеустрій», підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Гр. Заверталюк Парасковії Степанівнінадати дозвіл на виготовлення

     проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність:

     орієнтовною площею  0,13га  для будівництва та обслуговування

     житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Горовенка,

     буд №4    та орієнтовною площею 0,18 га для ведення особистого селянського

     господарствапо вул. О.Кошового б/н  с.Майданецького Тальнівського

     району Черкаської області із земель комунальної власності

     Майданецької територіальної громади, що відносяться до категорії земель –

     землі житлової та громадської забудови.

 

2. Гр.Заверталюк П.С. розроблений проект землеустрою щодо відведення

    земельних ділянок у власність надати на затвердження сесії сільської ради.

 

 3.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни в земельно-

     шнурову книгу сільської ради.

 

 

 

 Сільський голова                                                              Ю.Свідерський

 

 

 

 
 


                                  МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                     РІШЕННЯ

 

23 травня 2014року                   с.Майданецьке                       №31-11/VI

 

Про надання ситуаційного плану

земельної ділянки

 

         Розглянувши заяву  Скалозуба Олександра Івановича  про надання ситуаційного плану земельної ділянки  для подальшого  клопотання перед облдержадміністрацією про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва складського приміщення для збору та первинної обробки вторинної сировини, керуючись статтями 12, 66 , пунктом 2 статті 123 Земельного Кодексу України, статтями 19, 50 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши пропозиції депутатів, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати гр.Скалозубу О.І. ситуаційний план земельної ділянки із земель промисловості, які знаходяться за межами населеного пункту в адмінмежах Майданецької сільської ради.
 2.  Попередити гр.Скалозуба О.І. про необхідність зареєструватися як суб»єкт підприємницької діяльності.
 3. В разі надання дозволу облдержадміністрацією на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва складського приміщення для збору та первинної обробки вторинної сировини врахувати, щоб дана діяльність була екологічно безпечною для життєдіяльності територіальної громади.

 

 

Сільський  голова                                                                     Ю.Свідерський


Опубліковано 26.05.2014