Рішення ради

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                 РІШЕННЯ

 

01 серпня 2014 року                   с. Майданецьке                     № 33-1/УІ

 

Про внесення змін до рішення сільської ради

№29/2 від 04.02.2014 «Про  виконання

сільської програми «Турбота на 2013-2015

роки» та затвердження заходів на 2014 рік

 

                Заслухавши інформацію сільського голови Свідерського Ю.В. « Про внесення змін до рішення сільської ради №29/2 від 04.02.2014 «Про  виконання сільської програми «Турбота на 2013-2015роки» та затвердження заходів на 2014 рік», врахувавши пропозиції депутатів по її обговоренню, керуючись статтею 26Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення сільської ради  від 04.02.2014  №29/2 «Про  виконання сільської програми «Турбота на 2013-2015роки» та затвердження заходів на 2014 рік», а саме в п.5 Додатку 1 вищевказаного рішення , де  джерелом фінансування є кошти вільного залишку встановити суму 10,0тис.грн.

 

 

Сільський голова                                                                Ю.Свідерський

 

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                 РІШЕННЯ

 

01 серпня 2014 року                   с. Майданецьке                     № 33-2/УІ

 

Про надання матеріальної допомоги

на лікування Плахотній Т.О.

 

       Заслухавши інформацію сільського голови Свідерського Ю.В., розглянувши заяву Плахотної Т.О.  та надані матеріали виписки із лікарні, акт обстеження матеріально-побутових умов, довідка про склад сім»ї, копія паспорта та ідентифікаційного номера, довідка з УПФУ в Тальнівському районі,  відповідно до рішення сільської ради  від 28.12.2012 р. №20/4  «Про затвердження сільської програми «Турбота» на 2013-2015 роки та відповідно затверджених заходів на 2014рік із змінами, керуючись статтею 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада 

ВИРІШИЛА:

1.Надати одноразову грошову допомогу  гр. Плахотній Тетяні Олексіївні, в сумі 10000 ( десять  тисяч) гривень на проведення оперативного втручання та реабілітації, за рахунок коштів виділених під сільську програму «Турбота» на 2014 рік.

2.Головному бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. виплатити грошову допомогу згідно даного рішення .

 

 

Сільський голова                                                                Ю.Свідерський

 

 

 

МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

01серпня 2014року                         с.Майданецьке                    №33-3/VI

 

Про внесення змін до рішення сесії

сільської ради від 04.02.2014р. № 29/4

“Про сільський бюджет на 2014рік”  із

врахуванням змін, внесених рішенням

сільської ради від 21.03.2014 №30/1,

від 23.05.2014 №31-1/УІ, від 04.07.2014

№32-2/УІ

 

         Заслухавши інформацію сільського голови Свідерського Ю.В. “ Про спрямування частини вільного залишку бюджетних коштів, про внесення змін до рішення сесії сільської ради від 04.02.2014р. № 29/4  “Про сільський бюджет на 2014рік”  із врахуванням змін, внесених рішенням сільської ради від 21.03.2014 №30/1”, від 23.05.2014 №31-1/УІ, від 04.07.2014 №32-2/УІ, врахувавши  пропозиції депутатів по її обговоренню, керуючись Законом України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»   стаття 78 пункт 8 Бюджетного кодексу України, Законом України від 17.03.2014 №1128/УІІ  «Про внесення змін  до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», підпунктом 23, частини 1, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада       

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до рішення сільської ради від 04 липня 2014 року №32-2/УІ “Про спрямування частини вільного залишку бюджетних коштів із змінами, внесеними рішеннями сільської ради від 04.02.2014 №29/4», від 21.03.2014 №30/1, від 23.05.2014 №31-1/УІ

           1.1. Встановити дефіцит сільського бюджету в сумі 302,042 тис.грн., в т.ч. загального фонду сільського бюджету 297,142 тис.грн., спеціального фонду – 5,000тис.грн. джерелом покриття якого визначити розподіл вільного залишку станом на 01.01.2014 року (додаток №7).

         2. Додатки №2,3,7 є невід»ємною частиною до цього рішення.

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Свідерського Ю.В.

 

 

Сільський голова                                                             Ю.Свідерський

 

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                 РІШЕННЯ

 

01 серпня 2014 року                   с. Майданецьке                     № 33-4/УІ

 

Про затвердження Положення

про архівний підрозділ Майданецької

сільської ради в новій редакції

 

      Відповідно до  Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Типового положення про архівну установу сільської, селищної, міської ради для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду, затвердженого наказом Міністерства юстиції  України від 02.06.2014  № 864/5, зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України  5 червня 2014 р. за № 592/25369, керуючись  Правилами роботи   архівних підрозділів органів державної влади, місцевого   самоврядування, підприємств, установ і організацій, затвердженими наказом  Державного комітету   архівів України  16.03.2001 N16, зареєстрованими в Міністерстві   юстиції України 8 травня 2001 р.  за N 407/5598 , сільська рада

ВИРІШИЛА :

    1. Затвердити  Положення про архівну установу  Майданецької сільської ради для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду в новій редакції ( додається).

    2. Церішення набуває  чинності з дня його офіційного оприлюднення на Дошці оголошень сільської ради.

    3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради.

 

 

Сільський голова                                                                Ю.Свідерський

 

 

                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                  рішенням сільської ради

                                                                                  від 01.08.2014№ 33-4/УІ

 

                                                 ПОЛОЖЕННЯ

про архівну установу Майданецької сільської ради для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду

 1. Архівна установа сільської ради (далі - Трудовий архів) створюється для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (далі - архівні документи).

 Архівні документи передаються до Трудового архіву у разі припинення діяльності юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців, а також у випадках, визначених законодавством.

 2. Трудовий архів створюється за рішенням сільської ради  і утримується за рахунок коштів місцевого бюджетута коштів з інших надходжень, не заборонених законом.    Сільська рада  забезпечує архів необхідним приміщенням, обладнанням  і  кадрами.

  3. Трудовий архів підпорядковується сільській раді  та підзвітний і підконтрольний  архівному відділу районної державноїадміністрації.

  4. У своїй діяльності Трудовий архів керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями і розпорядженнями органів місцевого самоврядування та положенням, затвердженим з урахуванням цього Типового положення.

   З питань організації та методики ведення архівної справи Трудовий архів керується нормативно-правовими актами, затвердженими Міністерством юстиції України, правилами, положеннями, інструкціями, методичними рекомендаціями Укрдержархіву,  державного архіву області.

 6. Основними завданнями Трудового архіву є:

 забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, ведення їх обліку та використання відомостей, що в них містяться;                                                                                                          

додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

 7. Трудовий архів відповідно до покладених на нього завдань:

 1) здійснює приймання документів з кадрових питань (особового складу) в упорядкованому стані за описами справ;

 2) здійснює приймання виборчої документації тимчасового строку зберігання відповідно до законодавства;

 3) здійснює приймання документів тимчасового зберігання (до 10 років), у тому числі регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, строки зберігання яких на момент ліквідації не закінчилися;

 4) веде облік юридичних осіб, що перебувають на стадії ліквідації (банкрутства) протягом ліквідаційної процедури, з метою контролю за впорядкуванням, забезпеченням збереженості архівних документів до передачі їх на зберігання до Трудового архіву;

 5) здійснює моніторинг збереження та впорядкування документів з особового складу в установах, на підприємствах, в організаціях незалежно від форми власності;

 6) забезпечує відповідно до умов, визначених Укрдержархівом, тимчасове зберігання архівних документів ліквідованих юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, які здійснювали свою діяльність (були зареєстровані) на цій території;

 7) здійснює на підставі договору з юридичною особою, фізичною особою - підприємцем науково-технічне опрацювання документів, що підлягають подальшому зберіганню в Трудовому архіві;

 8) проводить експертизу цінності архівних документів, що зберігаються в Трудовому архіві, подає на розгляд експертній комісії архівного відділу  районної державноїадміністраціїакти про вилучення для знищення документів, строки зберігання яких закінчилися;

 9) веде облік документів, що зберігаються в Трудовому архіві, у тому числі шляхом створення та підтримання облікових баз даних;

 10) створює і вдосконалює довідковий апарат до архівних документів;

 11) здійснює впровадження та використання автоматизованих архівних технологій, створення, вдосконалення та поповнення баз даних, довідкового апарату до документів, що зберігаються у Трудовому архіві;

 12) організовує користування документами у службових, соціально-правових, наукових та інших цілях;

 13) інформує громадян, органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації про склад і зміст документів Трудового архіву;

 14) проводить роботи щодо встановлення місцезнаходження документів ліквідованих юридичних осіб, що не надійшли до Трудового архіву, інформує про це заінтересовані підприємства, установи, організації та громадян;

 15) видає архівні довідки, копії документів на запити фізичних і юридичних осіб;

 16) забезпечує збереження конфіденційності персональних даних, що обробляються в його інформаційних системах;

 17) вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ.

 8. Для виконання покладених на Трудовий архів завдань йому надається право:

 1) одержувати від ліквідаторів відомості про кількість, склад і стан упорядкування документів для визначення вартості послуг, що здійснює Трудовий архів, відповідно до цін і тарифів, затверджених в установленому порядку, та інші необхідні відомості для роботи;

 2) надавати методичну допомогу ліквідаційним комісіям (ліквідаторам) з питань, що входять до компетенції Трудового архіву;

 3) укладати договори, угоди з юридичними особами та фізичними особами - підприємцями, що не суперечать чинному законодавству, а також цьому Типовому положенню;

 4) розробляти та застосовувати договірні ціни на роботи і послуги, визначені чинним законодавством;

 5) приймати на депоноване зберігання документи від діючих юридичних осіб;

 6) брати участь у засіданнях експертних комісій у разі розгляду на них документів, поданих Трудовим архівом;

 7) брати участь у нарадах, які проводять районна державна адміністрація, орган місцевого самоврядування, ліквідаційна комісія (ліквідатор)в разі розгляду на них питань роботи з документами;

 8) одержувати або приймати в користування на договірних засадах матеріальні цінності й ресурси, а також списувати їх з балансу (за винятком архівних фондів).

 9. Трудовий архів працює відповідно до річного плану, який погоджується з відповідним архівним відділом районної державноїадміністраціїта затверджується керівником Трудового архіву. Примірник річного плану та звіту про його виконання надається відповідно , архівним відділам районної державноїадміністрації.

 10. У Трудовому архіві зберігаються:

 1) документи тривалого строку зберігання з кадрових питань (з особового складу) та тимчасового зберігання ліквідованих юридичних осіб незалежно від форми власності, підпорядкування та фізичних осіб - підприємців, які припинили свою діяльність, що діяли (були зареєстровані) на цій території;

 2) виборча документація тимчасового строку зберігання, що надійшла на зберігання відповідно до законодавства

 3) документи з кадрових питань (з особового складу) тимчасового строку зберігання, передані на депоноване зберігання на договірних засадах діючими юридичними особами незалежно від форми власності, підпорядкування, що розташовані на відповідній території, якщо інше не передбачено чинним законодавством;

 4) довідковий апарат, що розкриває склад і зміст документів.

 11. Трудовий архів очолює завідувач ( архіваріус), який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням сільського голови.

 12. Завідувач(архіваріус)Трудового архіву:

 1) організовує діяльність Трудового архіву, персонально відповідає за виконання покладених на архів завдань;

 2) контролює виконання службових обов’язків працівниками Трудового архіву;

 3) вирішує відповідно до законодавства питання щодо доступу користувачів до документів, що знаходяться на зберіганні;

 4) організовує ведення прийому громадян, розгляд звернень, що належать до компетенції Трудового архіву;

 5) представляє Трудовий архів з усіх питань, пов'язаних з його діяльністю.

 13. Службові обов'язки працівників Трудового архіву визначаються посадовими інструкціями, що затверджуються сільським головою.

 14. Штатний розпис Трудового архіву затверджує сільський головаз урахуванням виконання всіх покладених на нього завдань, кількості документів, що знаходяться на зберіганні і підлягають зберіганню в архіві, обсягів довідкової роботи.

 15. Порядок взаємодії Трудового архіву з іншими підрозділами органу місцевого самоврядування визначає сільський голова.

16. Експертиза цінності документів в установах

     Експертиза цінності документів - всебічне вивчення документів

з метою внесення їх до Національного архівного фонду або вилучення

з  нього,  проведення  грошової  оцінки  документів  Національного

архівного   фонду,   віднесення   їх  до  категорії  унікальних  і

встановлення  строків  зберігання  документів,  що  не  підлягають

внесенню до Національного архівного фонду.

     Заборонено:

     знищувати документи без попереднього проведення експертизи їх

цінності;

     вилучати з Національного архівного фонду документи:

     створені у період до 1946 року;

     з мотивів   конфіденційності   чи  таємності  інформації,  що

містяться в них, з політичних чи ідеологічних міркувань

   17. Принципи і критерії експертизи цінності документів

     17.1.  Експертиза  цінності документів проводиться за такими

принципами:

     об'єктивність -   проведення   оцінки  документів  на  основі

неупередженого підходу;

     історизм -  урахування  особливості  часу  і  місця створення

документів, загальноісторичного контексту;

     всебічність і комплексність - вивчення відповідних документів

з урахуванням їх місця в комплексі інших документів.

     17.2.  Експертиза  цінності документів проводиться за такими

критеріями:

     походження -   функціонально-цільове   призначення  юридичної

особи (фондоутворювача), значення фізичної особи (фондоутворювача)

в житті суспільства, час і місце створення документа;

     зміст -  значущість  інформації,  що  міститься  в  документі

(унікальність і типовість),  її повторення в інших документах, вид

документа, оригінальність;

     зовнішні ознаки   -   форма   фіксації  та  передачі  змісту,

засвідчення  і  особливості  оформлення   документа,   стан   його

збереженості.

   18. Організація експертизи цінності документів в установі

     18.1. Установи  незалежно  від форм власності зобов'язані не

пізніше одного року з початку діяльності звернутися  до  одного  з

державних  архівів,  у зоні комплектування якого вони перебувають,

для проведення експертизи цінності документів з метою їх можливого

віднесення  до  Національного архівного фонду.

     18.2. Експертиза цінності документів в установі проводиться:

     у поточному  діловодстві під час складання номенклатур справ,

формування  документів  у  справи   і   перевіряння   правильності

віднесення документів до справ;

     під час підготовки справ до  наступного  зберігання,  у  тому

числі в складі Національного архівного фонду.

     18.3.  Експертиза цінності документів установ, їх відбір для

наступного зберігання здійснюються ЕК установ, що діють відповідно

до  положень про них, розроблених відповідно до Типового положення

про   експертну   комісію   державного  органу,  органу  місцевого

самоврядування,  державного та комунального підприємства, установи

та  організації,  затвердженого  наказом Держкомархіву України від

17.12.2007  N 183 , зареєстрованого в Мін'юсті України

11.01.2008  за  N  13/14704, та Примірного положення про експертну

комісію  об'єднання  громадян,  релігійної  організації,  а  також

підприємства,  установи  та  організації,  заснованої на приватній

формі  власності,  затвердженого наказом Держкомархіву України від

06.05.2008 N 83 .

 

        19. Основні завдання експертної комісії установи

     19.1.  Завданням  ЕК  є організація та проведення експертизи

цінності документів, що утворилися в діловодстві установи.

     ЕК установи  приймає  рішення про схвалення та подання до ЕПК

(ЕК) державної архівної установи,  архівного відділу міської  ради

проектів  таких  документів:  описи  справ  постійного зберігання,

внесених до Національного архівного фонду, описи справ з особового

складу,  номенклатури справ,  інструкції з діловодства,  положення

про служби діловодства,  архівні підрозділи та експертні  комісії,

анотовані  переліки  унікальних документів Національного архівного

фонду,  акти про вилучення для знищення документів, не внесених до

Національного  архівного  фонду,  акти  про вилучення документів з

Національного архівного фонду.

 

       20.Організація роботи експертної комісії установи

     20.1. До складу ЕК, який затверджується керівником установи,

включаються  керівники  служби  діловодства  і  архіву, працівники

структурних  підрозділів,  а також представники ЕПК (ЕК) державної

архівної   установи,   архівного  відділу  міської  ради,  у  зоні

комплектування  яких  перебуває  відповідна  установа.  Голову ЕК,

яким,  як  правило,  є  заступник  керівника  установи,  призначає

керівник установи.

     20.2. У   своїй  діяльності   ЕК   керується    Конституцією

 і законами України,  актами Президента України та

Кабінету   Міністрів   України,   наказами  Держкомархіву,  іншими

нормативно-правовими  актами.  З  питань  організації  та методики

проведення  експертизи цінності документів ЕК керується правилами,

інструкціями  і  рекомендаціями  Держкомархіву

     20.3. ЕК   працює   відповідно   до   річного   плану,  який

затверджується керівником установи,  і звітується  перед  ним  про

проведену роботу. Засідання ЕК проводяться не рідше одного разу на

рік і вважаються правоможними, якщо на них присутні не менш як дві

третини  складу  членів  комісії. 

     20.4. Рішення ЕК з проведення експертизи цінності документів

приймається   більшістю  голосів,  оформляється  протоколом,  який

підписують голова (у разі його відсутності - заступник) і секретар

комісії,  та  набирає  чинності  з  моменту затвердження протоколу

засідання  комісії  керівником,  за  рішенням  якого була утворена

комісія.  У  разі  відмови  керівника установи затвердити протокол

засідання  комісії  з проведення експертизи цінності документів її

голова  може  звернутися із скаргою до ЦЕПК Держкомархіву, рішення

якої  є  остаточним. 

     Секретар ЕК  за  вказівками  її  голови  забезпечує скликання

комісії,  складає   протоколи   засідань,   доводить   до   відома

структурних  підрозділів і окремих посадових осіб установи рішення

комісії,  здійснює  облік  і  звітність  про   її   роботу,   веде

документацію ЕК і забезпечує її зберігання.

      21. Порядок проведення експертизи цінності документів

                   та оформлення її результатів

     20.1. Експертиза  цінності  документів  здійснюється щорічно

працівниками служби діловодства установи разом з ЕК під методичним

керівництвом  архіву  установи. 

     20.2. Під час проведення  експертизи  цінності  здійснюється

відбір   документів  постійного  та  тривалого  (понад  10  років)

зберігання для передання до архіву установи, визначення документів

тимчасового   зберігання   в   структурних  підрозділах  установи,

вилучення  для  знищення документів і справ за минулі роки, строки

зберігання  яких  закінчилися.  Одночасно  перевіряються  якість і

повнота чинної номенклатури справ, правильність визначення строків

зберігання    справ,    передбачених   номенклатурою,   дотримання

встановлених  правил  оформлення  документів  та формування справ.

     Відбір документів   постійного   зберігання   проводиться  на

підставі  типового,  відомчих  (галузевих)  переліків  документів,

типових  і  примірних  номенклатур справ із зазначенням строків їх

зберігання та індивідуальної номенклатури  справ  установи  шляхом

поаркушного   перегляду   кожної   справи.   Забороняється  відбір

документів  для  подальшого  зберігання  та  знищення  на підставі

заголовків  справ  в  опису або номенклатурі справ. { Абзац другий

підпункту  4.5.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного

комітету архівів N 188 .

     20.3. Справи з позначкою "ЕПК",  у яких експертизою цінності

встановлена наявність документів постійного зберігання, підлягають

переформуванню.  Документи  постійного  зберігання,   виділені   з

зазначених   справ,   об'єднуються   в   самостійні   справи   або

приєднуються  до  інших   однорідних   справ.   Оправлення   знову

сформованих  справ  здійснюється  тільки  по завершенні експертизи

цінності документів.

     Під час  проведення  експертизи цінності виявляються дублетні

документи, чернетки, неоформлені копії, що підлягають вилученню зі

справ постійного зберігання.

     20.4. У разі  встановлення  в  процесі  експертизи  цінності

фактів нестачі документів і справ,  що рахуються за номенклатурою,

відповідними структурними підрозділами  установи  здійснюється  їх

розшук. У разі негативного результату розшуку керівник установи за

поданням ЕК та архіву затверджує акт про  нестачу  архівних  справ

(документів)   ,   створює   комісію   зі  службового розслідування,  призначає службове розслідування і видає наказ про притягнення  до  відповідальності осіб, винних у втраті документівабо  справ.  Довідка про причини відсутності документів або справ, підписана   керівником   відповідного   структурного   підрозділу, передається  до  архіву  установи. 

     20.5.   За   результатами  експертизи  цінності  в  установі

складаються  описи  справ  постійного,  тривалого (понад 10 років)

зберігання  та  з особового складу, а також акти про вилучення для

знищення  справ, не внесених до Національного архівного фонду. При

цьому  враховуються  такі примітки, як "Доки не мине потреба", "До

заміни   новими",   "Після   закінчення   строку  договору"  тощо.

Оформлення  та  описання  справ  здійснюється  відповідно до вимог

пунктів 5.1, 5.2 цих Правил.

     20.6. Відбір документів, строки зберігання яких закінчилися,

та  складання  акта  про  вилучення  цих  документів  для знищення

(додаток 7) здійснюються після зведення описів справ  установи  за

відповідний період.  Зведені описи і акт розглядаються ЕК установи

одночасно.  Схвалені  ЕК  установи описи справ, акти про вилучення

для   знищення   документів   разом   подаються   на  розгляд  ЕПК

відповідного державного архіву.

     Схвалені ЕПК  описи  справ  постійного  зберігання,  а  також

погоджені нею описи справ з особового складу та акти про вилучення

для знищення документів затверджуються керівником установи,  після

чого установа-фондоутворювач має право знищувати документи.

     20.7.   Справи  включаються  в  акт  про  вилучення  їх  для

знищення, якщо передбачений для них строк зберігання закінчився до

1 січня року, у якому складений акт. Наприклад, справи з трирічним

строком  зберігання,  закінчені  у  2000 році, можуть включатися в

акт,  що буде складений не раніше 1 січня 2004 року, з п'ятирічним

строком  зберігання  -  не  раніше 1 січня 2006 року з урахуванням

приміток,  зазначених  у  відповідних  переліках  документів

     Акт  про вилучення документів для знищення складається в двох

примірниках  на  всі  справи  установи  в цілому. Назви однорідних

справ,  відібраних  до  знищення,  уносяться  в  акт під загальним

заголовком  із  зазначенням  кількості  справ, включених до кожної

групи.

     20.8.  Установи,  у діяльності яких не утворюються документи

Національного  архівного  фонду,  складають акти про вилучення для

знищення  документів  після  підготування  описів  справ тривалого

(понад  10 років) зберігання та з особового складу. Акти одночасно

з  описами  справ  подаються  на  розгляд  ЕК установи, після чого

схвалені  акти  про вилучення для знищення разом з описами справ з

особового  складу  подаються  на  погодження  ЕПК  (ЕК)  державної

архівної   установи,  архівного  відділу  міської  ради.  Знищення

документів   проводиться   після   затвердження   акта  керівником

установи. 

     20.9.  Акти  про  вилучення  документів  для  знищення мають

валову  нумерацію,  починаючи  з N 1.

     20.10. Справи,  відібрані  до знищення,  після погодження та

затвердження актів передаються організаціям із заготівлі вторинної

сировини   за  накладними,  у  яких  зазначається  вага  паперової

макулатури,  що передана для переробки.  Дата здачі документів, їх

вага   та   номер  накладної  вказуються  в  актах  про  вилучення

документів  для  знищення.  Ці  акти вміщуються в справу архівного

фонду установи та зберігаються в архіві установи.

     Якщо обсяг справ,  що виділені до знищення,  незначний,  вони

можуть бути спалені, про що в акті робиться позначка.

     20.11. Порядок знищення документів і  справ  з  грифом  "Для

службового  користування"  визначається  спеціальною  Інструкцією,

затвердженою  постановою  Кабінету  Міністрів   України   від   27

листопада 1998 р. N 1893 .

 

 

Сільський голова                                                                   Ю.Свідерський

 

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                 РІШЕННЯ

 

01 серпня 2014 року                   с. Майданецьке                   № 33-5/УІ

 

Про обрання заступника сільського

голови

 

         Розглянувши пропозицію сільського голови Свідерського Ю.В. “Про обрання заступника сільського голови ”, взявши до уваги пропозиції депутатів сільської ради, керуючись частинами 3,9 статті 51 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

         1.Обрати заступником сільського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Книша Анатолія Миколайовича.

        

               

   Сільський голова                                                     Ю.Свідерський

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

01 серпня 2014 року                с.Майданецьке                   №33-6/УІ

 

Про затвердження проектно-кошторисної

документації на капітальний ремонт дороги

комунальної власності  по пров.Діденка

в с.Майданецькому Тальнівського району

Черкаської області

 

         Розглянувши проектно-кошторисну документаціюна капітальний ремонт дороги комунальної власності в с. Майданецькому по пров.Діденка Тальнівського району Черкаської області такеруючись  статтею 30Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська  рада

    ВИРІШИЛА:

         1.Затвердити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт дороги комунальної власності в с.Майданецькому по пров.Діденка Тальнівського району Черкаської областів сумі 35135,00 гривень.

        2. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову Свідерського Ю.В. та на постійну комісію з питаньагропромислового комплексу, земельних ресурсів екології і комунального майна соціального розвитку села та комісію з питань планування бюджету та фінансів сільської ради.

 

 

 

Сільський голова                                                                   Ю.Свідерський

 

 

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                  РІШЕННЯ

 

01 серпня 2014 року                с. Майданецьке                     № 33-7/VІ

 

 

Про затвердження проекту

землеустрою  щодо  відведення

земельної   ділянки із зміною

цільового призначення

 

         Розглянувши  заяву Руденко Є.П. та пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, проект землеустрою, щодо відведення земельних ділянок, керуючись  ст.12,186,186-1 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

          ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,3459га фізичній особі Руденко Євдокії Павлівні зі зміною цільового призначення із категорії земель сільськогосподарського призначення на категорію земель житлової та громадської забудови. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд,за рахунок земель сільськогосподарського призначення, вид угідь – рілля земельна ділянка площею 0,2121га.,багаторічні насадження(сад) земельна ділянка площею – 0,1101га. під забудованими землями – одно та двоповерховою житловою забудовою земельна ділянка площею – 0,0237га., яка знаходиться у власності фізичної особи Руденко Євдокії Павлівни, для ведення особистого селянського господарства, за адресою:20442, Черкаська область,Тальнівський район,с.Майданецьке, пров.Горовенка,2.

        2.Змінити цільове призначення земельної ділянки площею – 0,3459га. із категорії земель сільськогосподарського призначення вид угідь – рілля земельна ділянка площею – 0,2121га.,багаторічні насадження(сад) земельна ділянка площею – 0,1101га. під забудованими землями – одно та двоповерховою житловою забудовою земельна ділянка площею – 0,0237га., на категорію земель житлової та громадської забудови з функціональним призначенням забудовані землі під одно та двоповерховою житловою забудовою.

         3.Змінити вид цільового використання із для ведення особистого селянського господарства на для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд.

         4.Віднести земельну ділянку площею – 0,3459га. до земель приватної власності громадянка Руденко Євдокії Павлівни категорії земель – землі житлової та громадської забудови з функціональним призначенням забудовані землі під одно та двоповерховою житловою забудовою.

        5.Надати доручення Реєстраційній службі Тальнівського районного управління юстиції Черкаської області видати Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку площею 0,3459 га., для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель та споруд.

        6.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни в земельно-шнурову книгу сільської ради.

 

 

          Сільський  голова                                                       Ю.Свідерський

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                               РІШЕННЯ

 

 01серпня 2014 року                  с. Майданецьке                     № 33-8/VІ

 

Про затвердження проекту

землеустрою  щодо  відведення

земельної   ділянки із зміною

цільового призначення

 

         Розглянувши  заяву Довжук В.В. та пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, проект землеустрою, щодо відведення земельних ділянок, керуючись  ст.12,122,186,186-1 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

          ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,2452га фізичній особі Довжук Віталію Володимировичу зі зміною цільового призначення із категорії земель сільськогосподарського призначення на категорію земель житлової та громадської забудови, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд,за рахунок земель сільськогосподарського призначення, вид угідь – рілля земельна ділянка площею 0,1247га.,багаторічні насадження(сад) земельна ділянка площею – 0,1022га. під забудованими землями – одно та двоповерховою житловою забудовою земельна ділянка площею – 0,0183га., яка знаходиться у власності фізичної особи Довжука Віталія Володимировича, для ведення особистого селянського господарства, за адресою:20442, Черкаська область,Тальнівський район,с.Майданецьке, пров.Захарчука,2.

        2.Змінити цільове призначення земельної ділянки площею – 0,2452га. із категорії земель сільськогосподарського призначення вид угідь – рілля земельна ділянка площею – 0,1247га.,багаторічні насадження(сад) земельна ділянка площею – 0,1022га. під забудованими землями – одно та двоповерховою житловою забудовою земельна ділянка площею – 0,0183га., на категорію земель житлової та громадської забудови з функціональним призначенням забудовані землі під одно та двоповерховою житловою забудовою.

         3.Змінити вид цільового використання із для ведення особистого селянського господарства на для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд.

         4.Віднести земельну ділянку площею – 0,2452га. до земель приватної власності громадянка Довжука Віталія Володимировича категорії земель – землі житлової та громадської забудови з функціональним призначенням забудовані землі під одно та двоповерховою житловою забудовою.

        5.Надати доручення Реєстраційній службі Тальнівського районного управління юстиції Черкаської області видати Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку площею 0,2452 га., для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель та споруд.

        6.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни в земельно-шнурову книгу сільської ради.

 

 

 

Сільський  голова                                                                     Ю.Свідерський

                                                                                              

 

Опубліковано  04.08.2014року