Рішення ради

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                   РІШЕННЯ

 19 вересня 2014 року                   с. Майданецьке                     №34-1/УІ

 

Про внесення змін до рішення сільської ради

№29/2 від 04.02.2014 «Про  виконання

сільської програми «Турбота на 2013-2015

роки» та затвердження заходів на 2014 рік

із врахуванням змін, внесених рішенням

сільської ради від 01.08.2014 №33-1/УІ

 

                Заслухавши інформацію сільського голови Свідерського Ю.В. « Про внесення змін до рішення сільської ради №29/2 від 04.02.2014 «Про  виконання сільської програми «Турбота на 2013-2015роки» та затвердження заходів на 2014 рік» із врахуванням змін, внесених рішенням сільської ради від 01.08.2014 №33-1/УІ, врахувавши пропозиції депутатів по її обговоренню, керуючись статтею 26Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада 

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до рішення сільської ради  від 04.02.2014  №29/2 «Про  виконання сільської програми «Турбота на 2013-2015роки» та затвердження заходів на 2014 рік» із врахуванням змін, внесених рішенням сільської ради від 01.08.2014 №33-1/УІ, а саме:

  • Додаток 1 вищевказаного рішення доповнити п. 10 «Надання одноразової матеріальної допомоги переселенцям зі східних областей України», передбачити кошти на ці цілі в сумі 3000грн., джерело фінансування – кошти вільного залишку;
  • Збільшити суму коштів на виконання п.5 в сумі 2000грн. за раунок коштів вільного залишку;
  • Невикористані кошти по п.7,8 в сумі 1500грн. перекинути на  виконання п.4,

затвердивши план заходів та кошторис витрат на 2014 рік в новій редакції.

 

 

Сільський голова                                                                Ю.Свідерський

 

 

 

Додаток1

до рішення сільської ради

 № 34-1/УІ від 19.09.2014

                                                                                                                         

                                                                                        

План заходів та кошторис витрат

на 2014рік з реалізації сільської програми

                                       «Турбота» на 2013-2015 роки

 

№ п/п

               Зміст заходів

Відповідальні   

  виконавці

Термін

виконання

Джерело фінансування, грн

 

 

Сільський бюджет

Кошти вільного залишку

 

1

2

3

4

5

6

 

1.

Проводити планомірне обстеження умов проживання осіб похилого віку, інвалідів, багатодітни та малозабезпечених сімей з метою визначення осіб, які потребують різних видів допомоги

Виконавчий комітет сільської ради, фахівець із соціальної роботи

Постійно

Виконання заходу не потребує фінансування

 

 

2

Надання грошової допомоги на поховання непрацевлаштованим, громадянам непенсійного віку та невідомим особам

Виконавчий комітет сільської ради

Постійно

1500

 

 

3

Систематично проводити благодійні акції з метою залучення додаткових коштів та натуральної допомоги для надання різних видів адресної соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення

Виконавчий комітет сільської ради, фахівець із соціальної роботи

Постійно

Виконання заходу не потребує фінансування

 

 

4

Надання грошової допомоги до Міжнародного дня інвалідів дітям-інвалідам

Виконавчий комітет сільської ради

3 грудня 2014року

1500

 

 

5

Надання грошової допомоги на лікування онкохворих, тяжкохворих громадян

Виконавчий комітет сільської ради

Постійно

8300

12000

 

6

Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги ветеранам  Великої Вітчизняної війни до  Дня Перемоги 9 Травня

Виконавчий комітет сільської ради

9 Травня 2014року

4000

 

 

7

Надання одноразової допомоги старожилам, яким виповнилось 85 і більше років до ювілейних дат

Виконавчий комітет сільської ради

Постійно

 

 

 

8

Придбання листівок для вітання людей похилого віку до ювілейних дат

Виконавчий комітет сільської ради

Постійно

 

 

 

9

Забезпечити надання одноразової допомоги учасникам бойових дій в Афганістані

Виконавчий комітет сільської ради

Постійно

 

 

 

10

Надання одноразової  матеріальної допомоги переселенцям зі східних областей України

Виконавчий комітет сільської ради

Постійно

 

3000

 

               

 

 

Секретар сільської ради                                                                 Т.Драган

 

 

 

МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                          РІШЕННЯ

19 вересня 2014року                   с.Майданецьке                    №34-2/УІ

 

Про внесення змін до рішення

сільської ради № 29/4від 04.02.2014р.

“Про сільський бюджет на 2014рік”,

із врахуванням змін,внесених рішенням

сільської ради від 21.03.14 р № 30/1,

від 23.05.2014 №31-1/УІ,від 04.07.2014

№32-2/УІ, від 01.08.2014 №33-3/УІ

 

         Заслухавши інформацію сільського голови Свідерського Ю.В. “Про  спрямування частини вільного залишку бюджетних коштів, про внесення змін  до рішення сесії сільської ради № 29/4 від 04.02.2014 року “Про сільський бюджет на 2014рік”, від 21.03.14 р. №30/1, від 23.05.2014 №31/1, від 04.07.2014 №32/2, від 01.08.2014 № 33/3  врахувавши  пропозиції депутатів по її обговоренню, керуючись Законом України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»   стаття 78 пункт 7 Бюджетного кодексу України, Законом України від 17.03.2014 № 1128/УІІ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України  на 2014 рік», підпунктом 23, частини 1, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада  

ВИРІШИЛА:   

1.Внести зміни до рішення сільської ради від 01.08.2014 року №33/3 Про внесення змін до рішення сесії сільської ради №29/4 від 04.02.2014 р. “Про сільський бюджет на 2014 рік”, із врахуванням змін, внесених рішенням сільської ради від 21.03.2014 №30/1 від 23.05.2014 №31-1/УІ, від 04.07.2014 №32-2/УІ, від 01.08.2014 №33-3/УІ. 

1.1 Пункт 1 викласти в новій редакції: «Установити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2014 рік в сумі  1982532 грн., в т.ч. дотація вирівнювання що одержується  з державного бюджету 497003 грн.

Обсяг доходів загального фонду визначити в сумі  1749,081 тис.грн., спеціального фонду бюджету – 233451 грн., у т.ч. бюджету розвитку – 110000 грн. (додаток №1 )

1.2 Пункт 2 викласти в новій редакції: «Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2014 рік в сумі 2510542 грн. в т.ч.

Обсяг видатків загального фонду в сумі  2272091 грн та видатків спеціального фонду бюджету в сумі 238451 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток №2) та головними розпорядниками коштів (додаток №3)».

1.3 Пункт 4 викласти в новій редакції: «Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток 4 ) на 2014 рік: дотацію вирівнювання, що одержується з державного бюджету в сумі 497003 грн., субвенція з державного бюджету  на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг – 35135 грн., інші субвенції в сумі  16500 грн.»

1.4  Встановити дефіцит сільського бюджету в сумі  528010 грн., в т.ч. загального фонду сільського бюджету 523010 грн., спеціального фонду – 5000 грн., джерелом покриття якого визначити розподіл вільного залишку станом на 01.01.2014 (додаток 7 )

1.5 Перенести кошти з КФК 090416 на КФК 090412  по КЕКВ 2730 в сумі 1500 грн.

3.Бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. внести відповідні зміни по окремих  позиціях у додатках 1,2,3,4,7 до рішення сільської ради від 01.08.2014 року № 33/3 Про  внесення змін до рішення  сільської ради №29/4 від  04.02.2014 ”Про  сільський  бюджет  на 2014 рік”, із врахуванням змін,внесених рішенням сільської ради від 21.03.2014 №30/1, від 23.05.2014 №31-1/УІ, від 04.07.2014 №32-2/УІ, від 01.08.2014 №33-3/УІ.

 

 

Сільський голова                                                                      Ю.Свідерський

 

 

 

МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                     РІШЕННЯ

 

    19 вересня 2014року            с.Майданецьке                       №34-3/УІ

     

Про положення  щодо проведення

атестації посадових  осіб місцевого

самоврядування

                                            

      Керуючись  ст.17 Закону України  « Про  службу  в органах  місцевого самоврядування» , постановою  Кабінету  Міністрів України від 26.10.2001

№ 1440 « Прозатвердження Типового положення  про проведення атестації посадових   осіб місцевого самоврядування» із змінами , сільська  рада 

ВИРІШИЛА  :

1. Затвердити   положення  про  проведення  атестації посадових  осіб

місцевого   самоврядування  Майданецької сільської  ради  згідно 

з додатком № 1.

 

 

Сільський  голова                                                                    Ю.Свідерський

 

 

                                                                                                                 Додаток

                                                                                      до рішення сільської ради

                                                                                   від 19.09.2014 № 34-3/УІ

 

Положення
    про проведення атестації посадових
  осіб місцевого самоврядування

 Майданецької   сільської  ради

 

Загальна частина

     1. З  метою підвищення ефективності діяльності посадових осіб
сільської ради  (далі - посадові особи)  один  раз  на  4 роки проводиться їх атестація,  під час якої оцінюються результати роботи,  ділові та професійні якості, виявлені  працівниками  при виконанні  обов'язків, визначених  типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад і  відображених у  посадових інструкціях,  що затверджені розпорядженням сільського  голови.

     2. Атестації     підлягають    посадові    особи ,  у  тому  числі  ті,  які  внаслідок організаційних  змін обіймають посади менше ніж один рік,  якщо їх службові обов'язки не змінилися.

     Не підлягають атестації  сільський  голова  та   секретар сільської  ради.

     Особи, призначені на посаду на визначений термін,  та вагітні
 жінки можуть проходити атестацію за власним бажанням.

     3. У  період  між  атестаціями  проводиться  щорічна   оцінка
виконання  посадовими  особами сільської ради  покладених на них завдань та обов'язків  у  порядку,  визначеному  сільським головою.

 Така оцінка проводиться безпосередньо сільським  головою  під час підбиття  підсумків  роботи  за  рік. 
 

Організація та проведення атестації

     4. У  Майданецькій     сільській  раді   атестацію  проводить  сільський
 голова.

     5.   Термін  і графік  проведення  атестації  затверджуються  розпорядженням  сільського  голови  і  доводяться  до  відома  посадових  осіб,  які  атестуються, не пізніше ніж за місяць до проведення атестації.

     6. Посадова  особа  має право  попередньо ознайомитися з матеріалами її атестації .

     7. Сільський  голова   повинен   забезпечити  об'єктивний  розгляд  і
професійну оцінку діяльності  посадової  особи,  яка  атестується,
зокрема  щодо  виконання  покладених  на неї службових обов'язків,
знання  та  користування  у  своїй роботі державною мовою, а також
принциповий   підхід  у  підготовці  рекомендацій  для  подальшого
 використання   її  досвіду  і  знань  у  роботі  сільської  ради.

    8. На  кожну  посадову  особу,   яка   підлягає   атестації, не  пізніше  ніж за тиждень до проведення атестації сільський  голова  складає  службову  характеристику.

     Службова характеристика  повинна  містити  аналіз   виконання
посадовою   особою  службових  обов'язків;  відомості  про  обсяг,
якість,  своєчасність і  самостійність  виконання  роботи,  ділові
якості  (ініціативність,  відповідальність),  стосунки з колегами,
знання та користування державною мовою під час виконання службових
обов'язків,  інформацію про підготовку, перепідготовку, підвищення
кваліфікації  тощо.

     Сільський  голова  повинен  ознайомити посадовуособу  із службовою характеристикою до атестації .

     У разі   незгоди   з  відомостями,  викладеними  у  службовій
характеристиці,  посадова особа може подати сільському  голові  відповідну
заяву,  обгрунтування,  додаткові  відомості  щодо своєї службової
 діяльності.

     9. Під час кожної атестації  сільському  голові  подаються  щорічні
оцінки  виконання  посадовою  особою  покладених на неї завдань та
обов'язків за період,  що минув  після  попередньої  атестації,  а
 також атестаційний лист попередньої атестації.

     10. На проведення  атестації сільський  голова  запрошує  посадовуособу,  яка атестується,  та  секретаря  сільської  ради. .  Якщо посадова особа не
з'явилася  без поважних  причин, сільський  голова  має право провести атестацію за її відсутності.
 

Рішення  за  результатами  атестації

     11. За результатами атестації сільський голова  робить один
з таких висновків:

     про відповідність займаній посаді;

     про відповідність займаній посаді  з  певних  умов  (здобуття
освіти,   проходження  стажування,  набуття  відповідних  навичок,
підвищення кваліфікації тощо);

     про невідповідність займаній посаді.

     12. Відповідно до   висновку   сільський  голова може

     1) визнати   посадову особу атестованою;

     2) призначити  протягом року повторне атестування  (за  згодою
посадової особи);

     3) зарахувати   посадову   особу  до  кадрового  резерву ;

     4) перевести посадову особу на іншу посаду,  що відповідає її
 кваліфікації, або звільнити її з займаної посади.

     Кожне  твердження  повинномати відповідне обгрунтування.

     13. За  результатами атестації сільський  головавидає  відповідне розпорядження.
 

Результати атестації та вирішення спірних питань

     14. Результати  атестації  заносяться  до протоколу засідання  та атестаційного листа( зразок атестаційного листа  додається).

       Протокол  та  атестаційний лист підписуються сільським

головою. Результати атестації  повідомляються  посадовій особі,  яка атестувалася,   одразу після проведення атестації.  Посадова
 особа ознайомлюється із змістом атестаційного листа під розпис.

     15. Результати  атестації  та   щорічної   оцінки   виконання
посадовими   особами   покладених  на  них  завдань  і  обов'язків
заносяться до особової справи посадової особи.  Вони розглядаються
під   час   вирішення  питань  просування  по  службі,  присвоєння
чергового рангу, встановлення передбачених законодавством надбавок
або  зміни  їх  розміру,  у разі порушення в установленому порядку
клопотання  щодо  продовження  терміну  перебування  на  службі  в
органах місцевого самоврядування, а також інших питань проходження
 служби.

     16. Рішення про переведення посадової особи за її  згодою  на
 іншу  посаду  або  про  звільнення з посади приймається сільським головою  у  двомісячний  термін з дня атестації.  Прийняття такого   рішення   після   закінчення   зазначеного   терміну   не допускається.  Час хвороби посадової особи, а також перебування її у відпустці до цього терміну не включається.

     17. Посадова особа,  визнана за результатами атестації такою,
що не відповідає займаній посаді, звільняється з роботи відповідно
 до  пункту  2  статті  40  Кодексу  законів   про   працю  України .

     18. Спори,  що  виникають  у зв'язку з проведенням атестації,
вирішуються відповідно  до  законодавства  про  порядок  вирішення
 індивідуальних трудових спорів.

     19. Рішення сільського головиможе  бути оскаржене посадовою особою в
установленому законодавством порядку протягом 10 днів з  дня  його
 прийняття без урахування терміну тимчасової непрацездатності.

     20. Перевибори сільськогоголови  не можутьбути підставою для проведення позачергової  атестації посадових осіб сільської  ради.

 

 

Секретар   ради                                                                                Т.Драган

 

 

                                                                                                     Додаток

                                                      до Положення

 

 

                          АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ
 
                          I. Загальні дані
 

Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________
 

Дата народження __________________________________________________
 

Посада, яку займає працівник,  і стаж роботи  на  ній  (на  момент
 

атестації) _______________________________________________________
 

Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень,  найменування навчального
 

закладу і рік закінчення, спеціальність) _________________________
 

__________________________________________________________________
 

Науковий ступінь, вчене звання ___________________________________
 

Підвищення кваліфікації (коли і що закінчив) _____________________
 

Загальний трудовий   стаж,  у  тому  числі  на  службі  в  органах
 

місцевого самоврядування та на державній службі __________________
 

Категорія посади _______________________ Ранг ____________________
 

Посада в кадровому резерві________________________________________
 

                     II. Результати атестації
 

Висновки по атестації:
 

відповідає займаній посаді (за _______, проти _______)
 

відповідає займаній  посаді  з  певних  умов   (здобуття   освіти,
проходження  стажування,  набуття відповідних навичок,  підвищення
кваліфікації тощо)
 

____________________________________ (за ________, проти ________)
 

не відповідає займаній посаді (за ________, проти _______)
 

Рішення по атестації_____________________________________
 

Рекомендації по наслідках атестації________________________________
 

__________________________________________________________________
 

Сільський голова  _____________  _______________________
                               (підпис)      (ініціали, прізвище)
 Дата атестації "____" _________ 20__ року
 
З результатами атестації ознайомлений ____________________________

                                         (підпис працівника)

 

 

 
   

                                МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                                                                                                                                                                        Р І Ш Е Н Н Я

19 вересня 2014року            с.Майданецьке                         № 34-4/УІ

 

Про затвердження порядку встановлення

тарифів на послуги водопостачанняпо

с.Майданецьке

 

        З метою прийняття регуляторногоакта, що передбачає визначення процедури встановлення або погодження тарифів на послуги водопостачання в с. Майданецькому,керуючисьПорядкомформування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», постановою Кабінету Міністрів від 25 серпня 2004 р. N1107 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання», наказом  держаного комітета України з питань Житлово-комунального господарства від 27.09.2005  N 148  « Про затвердження Методики визначення нормативів  питного водопостачання населення», зареєстровано в Міністерстві  юстиції України 17 жовтня 2005 р. за N 1210/11490,  Порядком  доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад, затвердженого наказом  Мінрегіоналбуду від 30.07.2012  № 390 та зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2012 р.за № 1380/21692,  Законами України «Про житлово-комунальні послуги»,"Про питну воду та питне водопостачання", « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»,  статтею  28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

В И Р І Ш И ЛА:

         1.Затвердити «Порядоквстановлення тарифів на послуги водопостачання по с.Майданецьке» (додається).

        2. Виконавчому комітету подати на погодження до органів, визначених законодавством України   Порядок встановлення тарифів на послуги водопостачання пос.Майданецькому.

         3. Секретарю ради оприлюднити  регуляторнийакт «Про затвердження порядку встановлення тарифів на послуги водопостачання по с.Майданецьке»на веб-сайті сільської ради.

         4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову.

 

 

Сільський голова                                                                    Ю.Свідерський

 

 

ПОГОДЖЕНО

 

______________________________

 

______________________________

 

______________________________

 

 

 

                                                    ПОРЯДОК

встановлення тарифів на послуги водопостачанняпо с.Майданецьке

 

 

1.     Вступ.

 

      Порядок про встановлення тарифів на послуги водопостачання розроблений відповідно до ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України  «Про ціни та ціноутворення», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Порядкуформування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів від 25 серпня 2004 р. N1107 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання» ,  Порядку  доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад, затвердженого наказом  Мінрегіоналбуду від 30.07.2012  № 390 та зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2012 р.за № 1380/21692.

2.     Загальна частина.

    Цей Порядок визначає механізм затвердження встановлення тарифів на послуги водопостачання  і носить обов’язковий  характер при формуванні тарифів.

     Порядок поширюється на підприємства і організації комунальної власності територіальної громади села Майданецькета інші підприємства незалежно від форм власності, підпорядкованості і методів організації та виробництва.

      Цей Порядок застосовується для встановлення тарифів на послуги водопостачання , з урахуванням відповідних галузей та технологічних особливостей в порядку і межах визначених законодавством. Він може бути переглянутим або скасованим рішенням  сільської ради у разі внесення змін до законодавства у цій сфері, у разі втрати необхідності у ньому, а також у разі втрати чинності деяких із пунктів даного Порядку.

        Основні завдання Порядку встановлення тарифів на послуги водопостачання :

-   забезпечення встановлення економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво;

-   підвищення ефективності та якості надання житлово-комунальних послуг.

3.     Порядок встановлення тарифів на послуги водопостачання

     3.1.Для проведення роботи по питанню встановлення тарифів на послуги водопостачання , які надаються підприємствами, установами та організаціями (далі суб’єктами господарювання ) незалежно від їх форм, в межах повноважень органів місцевого самоврядування подаються наступні документи:

- лист на ім’я сільського голови стосовно перегляду, затвердження або погодження тарифів на визначені послуги;

- пояснювальну записку про економічне обґрунтування перегляду, затвердження (погодження) тарифів;

- розрахунок проекту тарифу з розшифровкою статей витрат;

- планова калькуляція по видах послуг;

- баланс підприємства та звіт про фінансові результати за попередній рік та останній квартал поточного року (в разі настання терміну їх звітності);

- копії документів, які підтверджують:

     а) норми споживання енергоносіїв, їх витрати та ін.;

     б) рахунки за минулий рік за придбані вузли, деталі, енергоносії, паливо,хімічні речовини, граничний рівень який нерегульований державою;

     в) інші документи, що обґрунтовують особливість надання послуг: копії актів перевірок відповідних структурних підрозділів по контролю за цінами, проект прейскуранта на ціни та тарифи (в разі необхідності);

  За достовірність наданої інформації розробники – суб’єкти господарювання несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

     3.2. Розглянувши лист, сільський голова адресує документи на розгляд чергового засідання виконкому сільської ради або сесії сільської ради для ознайомлення.

     3.3. за розпорядженням сільського голови створюється комісія , яка вивчає та опрацьовує надані документи. Комісія готує аналіз регуляторного впливу.

     3.4. комісією  готується проект рішення, який виноситься на розгляд  сільської ради.

     3.5. сільська рада  на основі висновку Державної інспекції з контролю за цінами розглядає документи, передбачені п.З.І. цього Порядку і відповідно до ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» приймає рішення по впровадженню тарифу.

        Так як проект рішення про встановлення тарифів на послуги водопостачання носить регуляторний характер він, з метою прийняття зауважень та пропозицій, підлягає оприлюдненню згідно Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Зауваження та пропозиції фізичних та юридичних осіб стосовно проекту регуляторного акта приймаються розробником протягом одного місяця з дня його оприлюднення. Разом з проектом регуляторного акта розробником здійснюється (готується) аналіз регуляторного впливу даного проекту і підписується керівником.

       Оприлюдненню підлягає інформація про складову тарифів. Разом з тим, оприлюднюється інформація, в якій розкривається структура тарифу за статтями витрат; економічні причини його розгляду; напрямки використання підприємством коштів за попередній звітний період; фактичний фінансовий стан підприємства; якісні та кількісні показники житлово-комунальної послуги (стосовно якої переглядається тариф).

      3.6. Оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій не може бути перешкодою для проведення громадських слухань та будь-яких інших форм відкритих обговорень цього проекту регуляторного акта, які здійснюються через взаємовідносини між територіальною – громадою (громадськими організаціями) та органами місцевого самоврядування шляхом письмового надання першими своїх зауважень та пропозицій.

    Про результати громадського слухання – виконком сільської ради інформує мешканців у десятиденний строк через засоби масової інформації.

     3.7. розробником регуляторного акту здійснюється базове відстеження результативності проекту рішення, підписується та оприлюднюється у спосіб, передбачений законодавством.

    3.8. Зауваження та пропозиції, які надійшли в процесі обговорення, розробник регуляторного акта опрацьовує. Якщо вони прийнятні – приймаються до уваги та вносяться в розрахунки, якщо не прийнятні – то чітко визначається причина неприйняття таких зауважень.

    3.9. Крім того, в період обговорення проекту регуляторного акта або здійснення аналізу зауважень та пропозицій, що надійшли в період обговорення, виконавчий комітет сільської ради має право ініціювати засідання  сільської ради з метою розгляду зауважень, рекомендацій та пропозицій стосовно встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги.

    3.10. за наслідками розгляду зауважень, рекомендацій та пропозицій стосовно встановлення тарифів сільська рада  приймає рішення по впровадженню відповідного тарифу.

   3.11. У разі затвердження тарифів на послуги водопостачання нижчими від розміру економічно – обґрунтованих витрат на їх виробництво, в проекті рішення визначається та узгоджується бюджетною комісією  сільської ради розмір дотації (фінансової допомоги) на покриття різниці в тарифах.

   3.12. Рішення  сільської ради щодо впровадження тарифів офіційно оприлюднюється у п’ятиденний  строк після його прийняття та підписання на сайті сільської ради або  у засобах масової інформації та на Дошці оголошень сільської ради.

4.     Коригування тарифів.

    4.1.У разі зміни протягом установленого строку дії тарифів ставок податків та зборів (обов’язкових платежів), мінімального рівня заробітної плати, ставок орендної плати, інших обов’язкових платежів і зборів, цін та тарифів на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси може запроваджуватись механізм коригування тарифів, якщо він передбачений законодавством.

4.2.Коригуванню підлягають лише індивідуальні складові витрат, за якими відбулися цінові зміни у бік збільшення або зменшення, що сприятиме забезпеченню економічної обґрунтованості та прозорості забезпечення зазначеного механізму.

   4.3. Метою коригування тарифів є забезпечення повного відшкодування економічно  обґрунтованих планових витрат, які належать до повної вартості та запланованого прибутку.

   4.4. Для проведення роботи по коригуванню тарифів на житлово-комунальні послуги суб’єкти господарювання на підставі висновку Державної інспекції по контролю за цінами в Черкаській  області щодо розрахунків економічно обґрунтованих планових витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, подають наступні документи:

- пояснювальну записку стосовно коригування тарифів;

- розрахунки скоригованого тарифу;

- підтверджуючі документи, згідно з якими здійснювалось коригування за окремими статтями  витрат (зміна ставок податків і зборів (обов’язкових платежів), мінімального рівня заробітної плати, ставок орендної плати, інших обов’язкових платежів і зборів, цін і тарифів на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси);

- висновок Державної інспекції з контролю за цінами в Черкаській  області щодо розрахунків економічно обґрунтованих планових витрат, пов’язаних з наданням послуг.

5.     Термін введення в дію затверджених (погоджених цін) тарифів.

  5.1. Прийнятий тариф впроваджується відповідно до ст. 32 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та до рішення сесії  сільської ради згідно встановлення строку введення даного тарифу у дію.

6.     Підстави для перегляду затверджених (погоджених) тарифів на житлово-комунальні послуги.

   6.1. Підставою для перегляду затверджених тарифів на послуги  водопостачання є звернення суб’єкта  господарювання щодо перегляду тарифів на житлово-комунальні послуги, які ним надаються, у зв’язку з не покриттям діючим тарифом на ці послуги витрат на їх виробництво за умови наявності висновку Державної інспекції з контролю за цінами в Черкаській  області щодо розрахунків економічно обґрунтованих планових витрат, пов’язаних з наданням житлово-комунальних послуг.

7.  Розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання.

  7.1. Розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання при нормальному функціонуванні систем питного водопостачання, при їх порушенні та при надзвичайних ситуаціях техногенного або природного характерупроводиться згідно з цим порядком .

  7.2. Норматив (норма) питного водопостачання - розрахункова кількість питної води, яка необхідна для забезпечення питних, фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб однієї людини протягом доби.

     Нормативи питного водопостачання використовуються для визначення обсягів постачання питної води у разі відсутності або тимчасової несправності засобів обліку споживання питної води.

   7.3. Перегляд нормативів питного водопостачання здійснюється один раз на три роки, а у разі необхідності допускається їх достроковий перегляд.

   7.4. Нормативи питного водопостачання у конкретному населеному пункті розробляються та науково обґрунтовуються згідно з Методикою визначення нормативів питного водопостачання населення спеціалізованими науково-дослідними організаціями на замовлення  органумісцевого самоврядування та затверджуються ним після погодження з місцевими органами виконавчої влади з питань охорони здоров'я, охорони навколишнього природного середовища та водного господарства.

   Методика визначення нормативів питного водопостачання населення розробляється та затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства за погодженням з центральними органами виконавчої влади з питань охорони здоров'я, охорони навколишнього природного середовища та водного господарства.

   7.5. Під час розроблення нормативів питного водопостачання  враховуються:

- район та умови проживання (ступінь благоустрою житла за класифікацією Державних будівельних норм "Внутрішній водопровід і каналізація будинків", вплив кліматичних і екологічних факторів, місцевих умов на водоспоживання населення);

-ступінь обладнання будинків і квартир засобами обліку споживання питної води;

-рівень культури водокористування;

-забезпечення населеного пункту водними ресурсами та потужностями з очистки та подачі питної води тощо.

8.     Прикінцеві положення.

  8.1. Цей Порядок набирає чинності з дня його прийняттята оприлюднення  і діє на території Майданецької  сільської ради.

   8.2. Оскарження прийнятого рішення стосовно зазначених цим Порядком питань здійснюються у відповідності з чинним законодавством.


    Сільський голова                                         Ю.Свідерський

 

 

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                 РІШЕННЯ

19 вересня 2014 року                   с. Майданецьке                   № 34-5/УІ

 

Про надання матеріальної допомоги

Мусієнко Н.А. на поховання сина

Мусієнко Б.О

 

                  Заслухавши інформацію сільського голови Свідерського Ю.В.,  розглянувши заяву гр. Мусієнко Наталії Арсентіївни про надання допомоги на поховання її  неповнолітнього сина Мусієнка Богдана Олеговича, акт обстеження умов проживання,  відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 року № 1753 “ Про розмір допомоги на поховання ”,  рішення сільської ради від 28.12.2012 р. №20/4  «Про затвердження сільської програми «Турбота» на 2013-2015 роки та затверджених заходів на 2014рік прийнятих рішенням сільської ради 04.02.2014 №29/2, керуючись підпунктом 4, пункту а ,частини 1 статті 34 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Надати одноразову грошову допомогу на поховання  неповнолітнього Мусієнка Богдана Олеговича,1999 р.н. його матері Мусієнко Наталії Арсентіївні, яка здійснила його поховання  у розмірі 500 (п»ятсот) гривень  за рахунок коштів виділених під сільську програму «Турбота» на 2014 рік.
  2. Головному бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. виплатити грошову допомогу згідно даного рішення .

 

Сільський голова                                                             Ю.Свідерський

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                РІШЕННЯ

 

19 вересня 2014 року                с. Майданецьке                     № 34-6/УІ

 

Про надання матеріальної допомоги

Оверченко В.М. на лікування сина

 

               Заслухавши інформацію сільського голови Свідерського Ю.В., розглянувши заяву Оверченко Віри Михайлівни про надання допомоги на придбання ліків для сина Розуменка Романа Васильовича, інваліда І групи  та надані матеріали (копія виписки з медичної карти,  копія довідки з Державної установи «Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова» про  застосування лікарських засобів , акт обстеження умов проживання), відповідно  сільської Програми «Турбота» на 2013-2015 роки затвердженої Майданецькою сільською радою  від 28.12.2012 р. №20/4 та затверджених заходів з реалізації даної програми, прийнятих 04.02.2014 №29/2, керуючись статтею 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада 

ВИРІШИЛА:

1.Надати Оверченко Вірі Михайлівні, яка  проживає за адресою с. Майданецьке пров. Діденка, буд.12,  матеріальну допомогу в сумі 2000 (дві тисячі) гривень на придбання ліків для хворого сина, інваліда І групи, жителя с.Майданецького Розуменка Романа Васильовича, 1987 року народження.

         2.Головному бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. виплатити грошову допомогу згідно даного рішення .

 

 

Сільський голова                                                        Ю.Свідерський

 

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                  РІШЕННЯ

19 вересня 2014 року                   с. Майданецьке                     № 34-7/УІ

 

Про надання матеріальної допомоги

Бреусовій О.В.

 

               Заслухавши інформацію сільського голови Свідерського Ю.В., розглянувши заяву переселенки з зони бойових дій Бреусової Олени Володимирівни про надання допомоги  в зв»язку з скрутним матеріальним становищем та надані матеріали (копія паспорта, ідентифікаційного номера, акт обстеження умов проживання), відповідно  сільської Програми «Турбота» на 2013-2015 роки затвердженої Майданецькою сільською радою  від 28.12.2012 р. №20/4 та затверджених заходів з реалізації даної програми, прийнятих 04.02.2014 №29/2, із внесеними змінами, керуючись статтею 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада 

ВИРІШИЛА:

1.Надати Бреусовій Олені Володимирівні, 1961 р.н. переселенцю із зони бойових дій, яка зареєстрована та проживала в м. Горлівка Донецької області, на даний час тимчасово проживає за адресою с. Майданецьке вул. Гагаріна, буд.78 а (приміщення амбулаторії ЗПСМ),  матеріальну допомогу в сумі  1000 (одна тисяча) гривень на покращення матеріально-побутових умов проживання.

         2.Головному бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. виплатити грошову допомогу згідно даного рішення .

 

Сільський голова                                                        Ю.Свідерський

 

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                 РІШЕННЯ

19 вересня 2014 року                 с. Майданецьке                     № 34-8/УІ

 

Про надання матеріальної допомоги

Лисенко Ю.В.

 

               Заслухавши інформацію сільського голови Свідерського Ю.В., розглянувши заяву переселенця з зони бойових дій Лисенка Юрія Володимировича про надання допомоги  в зв»язку з скрутним матеріальним становищем та надані матеріали (копія паспорта, ідентифікаційного номера, акт обстеження умов проживання), відповідно  сільської Програми «Турбота» на 2013-2015 роки затвердженої Майданецькою сільською радою  від 28.12.2012 р. №20/4 та затверджених заходів з реалізації даної програми, прийнятих 04.02.2014 №29/2, із внесеними змінами, керуючись статтею 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада 

ВИРІШИЛА:

1.Надати Лисенко Юрію Володимировичу, 1961 р.н. переселенцю із зони бойових дій, який зареєстрований та проживав в м. Горлівка Донецької області, на даний час тимчасово проживає за адресою с. Майданецьке вул. Гагаріна, буд.78 а (приміщення амбулаторії ЗПСМ),  матеріальну допомогу в сумі  1000 (одна тисяча) гривень на покращення матеріально-побутових умов проживання.

         2.Головному бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. виплатити грошову допомогу згідно даного рішення .

 

 

Сільський голова                                                                  Ю.Свідерський

 

 

МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                      РІШЕННЯ

19 вересня 2014року               с.Майданецьке                    №34-9/УІ

 

Про затвердження звітів про експертну

оцінку нежитлових будівель, які перебувають

у комунальній власності сільської ради

 

         Заслухавши інформацію сільського голови Свідерського Ю.В. та розглянувши звіти про проведення незалежної оцінки нежитлових приміщень: аптеки та сільської бібліотеки, які перебувають в комунальній власності сільської ради, розроблені   товарною біржею АПК ЦО України (Сертифікат суб»єкта оціночної діяльності №15485/13 від 25.10.2013року) з метою визначення ринкової вартості для розрахунку розміру орендної плати, керуючись статтею 26, пунктом 5 статті 60  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  сільська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити звіти про проведення незалежної оцінки нежитлових приміщень: 

       - аптеки, загальною площею 65,7 кв.м., за адресою: Черкаська  область, Тальнівський район, с.Майданецьке вул. Гагаріна, буд.71, визначена вартість об’єкта без врахування ПДВ – 38671,84 (тридцять вісім тисяч шістсот сімдесят одна гривня 84 копійки) грн.;

       - сільської бібліотеки, загальною площею 399,2 кв.м., за адресою:  Черкаська  область, Тальнівський район, с.Майданецьке вул. Леніна, буд.25, визначена вартість об’єкта без врахування ПДВ – 251691,49 (двісті  п»ятдесят одна тисяча шістсот дев»яносто одна гривня 49 копійок) грн.

           2.Провести передачу в оренду частину нежитлової будівлі сільської бібліотеки, що знаходяться за адресою: Черкаська обл., Тальнівський район, с.Майданецьке, вул.Леніна, буд.25 за конкурсом відповідно до Порядку передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади Майданецької сільської ради та Методики розрахунку орендної плати за майно, що перебуває  в комунальній власності територіальної громади, затверджених рішенням сільської  ради від 11.06.2013 №24/2.

       3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з агропромислового комплексу, земельних ресурсів,екології і комунального майна, соціального розвитку села (голова Кутова Л.Д.).

 

Сільський голова                                                                      Ю.Свідерський

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                  РІШЕННЯ

19 вересня 2014 року                   с. Майданецьке                    № 34-10/УІ

 

Про затвердження проекту

із землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки Стронській З.В.

 

         Розглянувши  заяву Стронської Зінаїди Вікторівни про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,2560 га за адресою вул. Леніна,45 в с. Майданецьке та пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, керуючись  ст.22,122,186,186-1 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

  ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки площею 0,2560га гр. Стронській Зінаїді Вікторівні у власність  для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності за рахунок земель Майданецької сільської ради, які відносяться до земель сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь - рілля, за адресою: Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Майданецьке, вул.Леніна, 45.

         2. Передати гр.Стронській З.В. у приватну власність земельну ділянку площею 0,2560га для ведення особистого селянського господарства;

        3.Віднести земельну ділянку площею 0,2560 га  до земель приватної власності гр.Стронської Зінаїди Вікторівни, яка відносяться до категорії земель - землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь - рілля.

 

 

Сільський голова                                                                  Ю.Свідерський

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                   РІШЕННЯ

 

19 вересня 2014 року                   с. Майданецьке                       № 34-11/УІ

 

Про затвердження технічної документації

із землеустрою щодо встановлення

меж земельної ділянки в натурі

(на місцевості) гр. Катеринозі В.А.

 

         Розглянувши заяву  гр. Катериноги Валентини Анатоліївни  та  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0379 га за адресою: Черкаська область, Тальнівський район, с. Майданецьке, вул. Набережна,11  з метою надання земельної  ділянки у власність Майданецька сільська рада відмічає, що гр. Катеринога В.А. рішенням сільської ради від 11.06.2013 року №24/10 надано дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,04 га. ТОВ «Земельно-кадастрове бюро» при виготовленні технічної документації із землеустрою зробило уточнення. Після уточнення площа земельної ділянки, якою користується: гр. Катеринога В.А. становить 0,0379га. Виходячи із вищевикладеного та керуючись Декретом Кабінету Міністрів України від 26.12.1992 року № 1592 “Про приватизацію земельних ділянок”, статтями 12, 81, 118, 121,126,186 Земельного кодексу України, підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та враховуючи висновок КПВАПП «Облархбюро» Черкаської обласної ради «Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)   площею 0,0379га гр..Катеринозі В.А. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою:Черкаська область Тальнівський район с. Майданецьке, вул. Набережна,11   від  13.08.2013р  №157, сільська рада    

В И Р І Ш И Л А:

   1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0379га за адресою: Черкаська область Тальнівський район с.Майданецьке вул. Набережна,11  гр.Катеринозі Валентині Анатоліївні.

      2. Віднести земельну ділянку до забудованих земель під житловою забудовою.

      3. Передати безкоштовно у власність:

- гр.Катеринозі В.А. земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  площею 0,0379 га за адресою: Черкаська область , Тальнівський район, с.Майданецьке  вул. Набережна,11.

     4. Обмежень та обтяжень щодо використання присадибної земельної ділянки згідно з Переліком, затвердженого Постановою  КМУ від 17.10.2012року №1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру» ст.111 Земельного кодексу України немає.

      5.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни в земельно –шнурову книгу сільської ради та  в книгу реєстрації громадян, яким безкоштовно передана земля у власність.

 

 

Сільський голова                                                                       Ю.Свідерський

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                               РІШЕННЯ

19 вересня 2014 року               с. Майданецьке                           № 34-12/УІ

 

Про затвердження технічної документації

із землеустрою щодо встановлення

меж земельної ділянки в натурі

(на місцевості) гр..Грибоносу П.Є.

 

         Розглянувши заяву  гр. Грибоноса Петра Євгеновича  та  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0307 га за адресою: Черкаська область, Тальнівський район, с. Майданецьке, вул. Набережна,12  з метою надання земельної  ділянки у власність Майданецька сільська рада відмічає, що гр. Грибонос П.Є. рішенням сільської ради від 11.06.2013 року №24/10 надано дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,03 га. ТОВ «Земельно-кадастрове бюро» при виготовленні технічної документації із землеустрою зробило уточнення. Після уточнення площа земельної ділянки, якою користується: гр. Грибонос П.Є. становить 0,0307га. Виходячи із вищевикладеного та керуючись Декретом Кабінету Міністрів України від 26.12.1992 року № 1592 “Про приватизацію земельних ділянок”, статтями 12, 81, 118, 121,126,186 Земельного кодексу України, підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та враховуючи висновок КПВАПП «Облархбюро» Черкаської обласної ради «Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)   площею 0,0307га гр..Грибоносу П.Є. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою:Черкаська область Тальнівський район с. Майданецьке, вул. Набережна,12   від  13.08.2013р  №158, сільська рада     

В И Р І Ш И Л А:

   1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0307га за адресою: Черкаська область Тальнівський район с.Майданецьке вул. Набережна,12  гр. Грибоносу Петру Євгеновичу.

      2. Віднести земельну ділянку до забудованих земель під житловою забудовою.

      3. Передати безкоштовно у власність:

- гр.Грибоносу П.Є. земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  площею 0,0307 га за адресою: Черкаська область , Тальнівський район, с.Майданецьке  вул. Набережна,12.

     4. Обмежень та обтяжень щодо використання присадибної земельної ділянки згідно з Переліком, затвердженого Постановою  КМУ від 17.10.2012року №1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру» ст.111 Земельного кодексу України немає.

      5.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни в земельно – шнурову книгу сільської ради та  в книгу реєстрації громадян, яким безкоштовно передана земля у власність.

 

 

Сільський голова                                                                       Ю.Свідерський

Опубліковано 22.09.2014