Рішення ради

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                                        ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                                                            РІШЕННЯ

02 грудня 2014 року                   с. Майданецьке                       № 35-1/УІ

 

Про виконання сільського

бюджету за дев»ять місяців

2014 року

         Заслухавши та обговоривши звіт головного бухгалтера сільської ради Лисоконь М.К. про виконання сільського бюджету за дев»ять місяців 2014 року, врахувавши рішення виконкому №66 від 15.10.2014 «Про  погодження звіту про

сільський бюджет за  дев”ять місяців 2014 року», висновки постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету і фінансів, сільська рада відмічає, що протягом звітного періоду виконком сільської ради проводив роботу, спрямовану на виконання сільського бюджету. Так за дев»ять місяців 2014 року до загального та спеціального фонду сільського бюджету  надійшло доходів у сумі 1530456,49 грн., видатки загального та спеціального фонду за звітний період становлять 1455522,89 грн. Керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в  Україні ”, за погодженням постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету і фінансів,  з метою забезпечення виконання завдань щодо мобілізації фінансових ресурсів до сільського бюджету та підвищення ефективності використання бюджетних коштів,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

             1. Затвердити звіт головного бухгалтера «Про виконання сільського бюджету за дев»ять місяців 2014 року», що додається.

             2. Виконавчому комітету забезпечити виконання показників доходної частини сільського бюджету у ІУ кварталі 2014 року.

             3. Вжити заходів щодо недопущення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери та соціальних виплат.

  4. Організувати ефективну роботу щодо безумовного виконання затверджених помісячних завдань з доходів у 2014 році;

  5. Активізувати роботу з погашення заборгованості з платежів до місцевих бюджетів, в тому числі через процедуру примусового стягнення .

  6. Забезпечити:

6.1 виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного Кодексу України щодо врахування у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці та розміру мінімальної заробітної плати працівників бюджетних установ,проведення розрахунків за електричну енергію, природний газ, які споживаються бюджетними установами, послуги з водопостачання та водовідведення і послуги зв’язку, які їм надаються, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості;

6.2. встановлення лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

6.3. припинення використання бюджетних коштів для проведення святкових заходів (за винятком централізованих заходів);

          7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                          Ю.Свідерський 

 

 

МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                         РІШЕННЯ

02 грудня 2014року                    с.Майданецьке                    №35-2/УІ

 

Про внесення змін до рішення

сільської ради № 29/4від 04.02.2014р.

“Про сільський бюджет на 2014рік”,

із врахуванням змін,внесених рішенням

сільської ради від 21.03.14 р № 30/1,

від 23.05.2014 №31-1/УІ,від 04.07.2014

№32-2/УІ, від 01.08.2014 №33-3/УІ,

від 19.09.2014 №34-2/УІ

 

         Заслухавши інформацію головного бухгалтера сільської ради Лисоконь М.К. “Про  спрямування частини вільного залишку бюджетних коштів, про внесення змін  до рішення сесії сільської ради № 29/4 від 04.02.2014 року “Про сільський бюджет на 2014рік”, від 21.03.14 р. №30/1, від 23.05.2014 №31/1, від 04.07.2014 №32-2/УІ, від 01.08.2014 № 33-3/УІ,від 19.09.2014 №34-2/УІ,  врахувавши  висновок постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів, пропозиції депутатів по її обговоренню, керуючись Законом України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»   стаття 78 пункт 7 Бюджетного кодексу України, Законом України від 17.03.2014 № 1128/УІІ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України  на 2014 рік», підпунктом 23, частини 1, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада  

ВИРІШИЛА:   

1.Внести зміни до рішення сільської ради від 19.09.2014 року №34-2/УІ «Про внесення змін до рішення сесії сільської ради №29/4 від 04.02.2014 р. “Про сільський бюджет на 2014 рік”, із врахуванням змін, внесених рішенням сільської ради від 21.03.2014 №30/1 від 23.05.2014 №31-1/УІ, від 04.07.2014 №32-2/УІ, від 01.08.2014 №33-3/УІ. 

 • Перенести кошти з КФК 110204 на КЕКВ 2210 на КФК 090412 на

         КЕКВ 2730 в сумі 12000 грн.,  з липня місяця на липень місяць.

 • Перенести кошти з КФК 250404 з КЕКВ 2210 на КФК 250380 на

          КЕКВ 2620 в сумі 28500 грн. в т.ч. з березня на березнь місяць 3500 гривень, з липня на липень місяць 25000 гривень.

2.Бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. внести відповідні зміни по окремих  позиціях у додатках 2,3,4 до рішення сільської ради від 19.09.2014 року № 34-2/УІ «Про  внесення змін до рішення  сільської ради №29/4 від  04.02.2014 ”Про  сільський  бюджет  на 2014 рік”, із врахуванням змін,внесених рішенням сільської ради від 21.03.2014 №30/1, від 23.05.2014 №31-1/УІ, від 04.07.2014 №32-2/УІ, від 01.08.2014 №33-3/УІ.

 

Сільський голова                                                                      Ю.Свідерський

 

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                  РІШЕННЯ

 

 02 грудня  2014 року                   с. Майданецьке                     №35-3/УІ

 

Про внесення змін до рішення сільської ради

№29/2 від 04.02.2014 «Про  виконання

сільської програми «Турбота на 2013-2015

роки» та затвердження заходів на 2014 рік

із врахуванням змін, внесених рішенням

сільської ради від 01.08.2014 №33-1/УІ,

від 19.09.2014 №34-1/УІ

 

                Заслухавши інформацію сільського голови Свідерського Ю.В. « Про внесення змін до рішення сільської ради №29/2 від 04.02.2014 «Про  виконання сільської програми «Турбота на 2013-2015роки» та затвердження заходів на 2014 рік» із врахуванням змін, внесених рішенням сільської ради від 01.08.2014 №33-1/УІ, від 19.09.2014 №34-1/УІ, врахувавши  висновок постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів, пропозиції депутатів по її обговоренню, керуючись статтею 26Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада 

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до рішення сільської ради  від 04.02.2014  №29/2 «Про  виконання сільської програми «Турбота на 2013-2015роки» та затвердження заходів на 2014 рік» із врахуванням змін, внесених рішенням сільської ради від 01.08.2014 №33-1/УІ, від 19.09.2014 №34-1/УІ, а саме:

 • Додаток 1 вищевказаного рішення доповнити п. 11 «Надання одноразової матеріальної допомоги батькам або членам сім»ї учасників антитерористичної операції на сході України», передбачити кошти на ці цілі в сумі 12000 (дванадцять тисяч)гривень,  джерело фінансування – сільський бюджет,

затвердивши план заходів та кошторис витрат на 2014 рік в новій редакції.

 

Сільський голова                                                                Ю.Свідерський

 

 

Додаток1

до рішення сільської ради

 №35-3/УІ від 02.12.2014

                                                                                                                         

                                                                                        

План заходів та кошторис витрат

на 2014рік з реалізації сільської програми

                                       «Турбота» на 2013-2015 роки

 

№ п/п

               Зміст заходів

Відповідальні   

  виконавці

Термін

виконання

Джерело фінансування, грн

 

 

Сільський бюджет

Кошти вільного залишку

 

1

2

3

4

5

6

 

1.

Проводити планомірне обстеження умов проживання осіб похилого віку, інвалідів, багатодітних та малозабезпечених сімей з метою визначення осіб, які потребують різних видів допомоги

Виконавчий комітет сільської ради, фахівець із соціальної роботи

Постійно

Виконання заходу не потребує фінансування

 

 

2

Надання грошової допомоги на поховання непрацевлаштованим, громадянам непенсійного віку та невідомим особам

Виконавчий комітет сільської ради

Постійно

1500

 

 

3

Систематично проводити благодійні акції з метою залучення додаткових коштів та натуральної допомоги для надання різних видів адресної соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення

Виконавчий комітет сільської ради, фахівець із соціальної роботи

Постійно

Виконання заходу не потребує фінансування

 

 

4

Надання грошової допомоги до Міжнародного дня інвалідів дітям-інвалідам

Виконавчий комітет сільської ради

3 грудня 2014року

1500

 

 

5

Надання грошової допомоги на лікування онкохворих, тяжкохворих громадян

Виконавчий комітет сільської ради

Постійно

8300

12000

 

6

Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги ветеранам  Великої Вітчизняної війни до  Дня Перемоги 9 Травня

Виконавчий комітет сільської ради

9 Травня 2014року

4000

 

 

7

Надання одноразової допомоги старожилам, яким виповнилось 85 і більше років до ювілейних дат та надання адресної  допомоги ветерану – визволителю Тальнівщини Сатанівському А.М.

Виконавчий комітет сільської ради

Постійно

 

 

 

8

Придбання листівок для вітання людей похилого віку до ювілейних дат

Виконавчий комітет сільської ради

Постійно

 

 

 

9

Забезпечити надання одноразової допомоги учасникам бойових дій в Афганістані

Виконавчий комітет сільської ради

Постійно

 

 

 

10

Надання одноразової  матеріальної допомоги переселенцям зі східних областей України

Виконавчий комітет сільської ради

Постійно

 

3000

 

11

Надання одноразової матеріальної допомоги батькам або членам сім»ї учасників антитерористичної операції на сході України

Виконавчий комітет сільської ради

Постійно

12000

 

 

               

 

Секретар сільської ради                                                                 Т.Драган

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                 РІШЕННЯ

 

02 грудня 2014 року                   с. Майданецьке                       № 35-4/УІ

 

Про затвердження розпорядження

сільського голови з особового складу

 

         Керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

ВИРІШИЛА:

           1. Затвердити розпорядження сільського голови з особового складу від 15.10.2014 №58/р-к «Про внесення змін до розпорядження сільського голови від 04.02.2014 №03/р-к  «Про затвердження штатного розпису апарату сільської ради та її виконавчих органів».

 

 

Сільський голова                                                              Ю.Свідерський  

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                 РІШЕННЯ

 

02 грудня  2014 року                   с. Майданецьке                       № 35-5/УІ

 

Про передачу повноважень щодо

видатків на утримання малолітніх

дітей Тальнівській міській раді

 

        Розглянувши клопотання Тальнівської міської ради про передачу повноважень щодо видатків на утримання  малолітніх дітей Марценюк Дар»ї  та  заяви батьків:  Олійник Світлани Петрівни (Олійник Анастасія , 2012 р. н.) та  Самойлової Інни Володимирівни (Самойлова Марія, 2012р.н.),  сільська рада відмічає наступне.

     Малолітні діти: Марценюк Д., Самойлова М. та Олійник А. зареєстровані за місцем проживання  батьків в с.Майданецькому Тальнівського району, але відвідують  комунальні дошкільні навчальні заклади в м.Тальному.

     Батькам дітей було роз’яснено, що в дошкільному навчальному закладі «Веселка»  в с. Майданецькому  є всі можливості для  забезпечення різнобічного  розвитку  дітей  дошкільного віку,  формування у дітей  моральних норм,  набуття ними життєвого соціального досвіду, але батьки вільні у виборі закладу, який має відвідувати їх дитина.

    Відповідно до частини 3 статті  93 Бюджетного кодексу України, статті 33 Закону України «Про освіту», керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», частиною 7 статті 16, підпунктом 27 частини 1 статті 26  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи пропозиції депутатів сільської ради,   сільська  рада

 ВИРІШИЛА : 

 1. Передати Тальнівській міській раді з 01.01.2015 року  видатки на утримання малолітніх дітей: Самойлової М., Марценюк Дарі»ї та Олійник А., місцем проживання яких є  с.Майданецьке  та які відвідують комунальні  дошкільні навчальні заклади у м .Тальному.
 2. В зв’язку з тим, що передача коштів між місцевими бюджетами здійснюється на підставі рішень відповідних місцевих рад шляхом  укладання договору, доручити сільському голові підписати угоду на передачу прав на здійснення видатків, вказаних в п.1 цього рішення.
 3. Бухгалтеру сільської ради врахувати дане рішення при формуванні сільського бюджету на 2015 рік.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, виховання, соціального захисту населення, законності і правопорядку.

 

 

Сільський голова                                                                      Ю.Свідерський

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                 РІШЕННЯ

 

 02 грудня  2014 року                   с. Майданецьке                       № 35-6/УІ

 

Про Програму мобілізаційної

підготовки та мобілізації

в селі Майданецькому

Тальнівського району

 

         Розглянувши розпорядження  голови Тальнівської РДА від 19.07.2014 №193 «Про організаційні  заходи територіальної оборони району», відповідно до статті 19 Кодексу цивільного захисту України, п.22 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

ВИРІШИЛА :

         1.Затвердити Програму мобілізаційної підготовки та мобілізації в селі Майданецькому  в Тальнівського району ( далі – Програма)  /додаток 1/.

         2. Секретарю сільської ради оприлюднити дане рішення на дошці оголошень та на веб - сайті  сільської ради.

         3. Контроль  за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та фінансів .

 

 

Сільський голова                                                              Ю.Свідерський

 

 

                                                                                                              Додаток 1

до рішення ради

від  02.12.2014 №35-6/УІ

 

Програма

мобілізаційної підготовки та мобілізації

в селі Майданецькому   Тальнівського району

 

  І. СКЛАД  ПРОБЛЕМИ  ТА ОБГРУНТУВАННЯ  НЕОБХІДНОСТІ  ЇЇ РОЗВ'ЯЗАННЯ 

Безпека людини,  її життя і здоров’я визнані Конституцією України найвищою соціальною цінністю.  Кожний громадянин України має конституційне право на безпечне життя.

          Захист Вітчизни,  незалежності  та  територіальної цілісності України, шанування її державних символів  є  обов'язком громадян України.

Оборона України базується на готовності та здатності органів державної влади, органів місцевого самоврядування  до переведення(при необхідності)  з мирного на воєнний стан та відсічі збройній агресії, ліквідації збройного конфлікту, а також готовності населення  до оборони. Запобігання збройній агресії, зменшення збитків і втрат у разі її виникнення та ефективна ліквідація наслідків відповідно до вимог Законів України «Про оборону», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу»,є одним з пріоритетів у діяльності місцевих органів виконавчої владита органів місцевого самоврядування. Актуальність проблеми забезпечення безпеки населення і територій від збройної агресії зумовлена на даний час тенденціями зростання проявів терроризму. Ризики терористичної діяльності, сукупні масштаби прямих і опосередкованих втрат (людських, економічних, інтелектуальних та інших) від вражаючих факторів терористичної діяльності  останнім часом  зростають.

Програма розроблена на основі комплексного методу щодо підготовки суспільства на існування в умовах особливого періоду  та військового часу.


ІI. МЕТА ПРОГРАМИ

Головною метою Програми є неухильне  виконання комплексу заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності села, своєчасного й організованого проведення мобілізації та задоволення потреб оборони , забезпечення життєдіяльності територіальної громади  в особливий  період .

      Також метою Програми є забезпечення виконання законодавства з питань

мобілізаційної підготовки і мобілізації,  оборони  території села .

Досягнення вищезазначеної мети можливе при здійсненні  комплексу заходів, спрямованих на :

 -  забезпечення життєво важливих інтересів населення при переведенні підприємств, установ, організацій  села ( незалежно від форм їх власності) на  функціонування  в особливий період, в умовах  можливого  виникнення  збройної агресії або збройного конфлікту;

- удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної із забезпеченням мобілізації людських і транспортних ресурсів, територіальної оборони;

- посилення контролю  за станом мобілізаційної підготовки підприємств села;
- інформаційне забезпечення  органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій,  населення  з питань мобілізації;
- здійснення комплексу  спеціальних заходів, що здійснюються в особливий період;

Реалізація основних завдань Програми дасть змогу захистити населення і територію села, запобігати виникненню проявів терористичної діяльності, підвищити рівень готовності бази мобілізаційного розгортання до дій за призначенням. Виконання завдань Програми забезпечить

суттєве підвищення рівня готовності населення, підприємств, установ, організацій села  незалежно

від форм власності при виникненні збройної агресії або збройного конфлікту та проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів.

ІІІ.  ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

Основними завданнями Програми є :
1. Удосконалення системи  заходівмобілізаційної підготовки в селі.
2. Забезпечення гарантованого рівня  органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ села , економіки до переведення (при необхідності) з мирного на воєнний стан, та

готовності до відсічі збройної агресії, ліквідації збройного конфлікту, а також готовності населення і території до оборони.
3. Здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові  структури. 
 4. Створення сучасної, ефективної системи оповіщення населення  села  про мобілізацію людських і транспортних ресурсів, та заходи, що вживаються для запобігання втрат населення у разі збройної агресії.
5. Здійснення  заходів щодо запобігання виникненню терористичної діяльності на території  села.
        Усі роботи, пов'язані з мобілізаційною підготовкою, проведенням відповідних заходів,веденням діловодства та контролем за ходом мобілізаційної підготовки, проводяться з дотриманням вимог Закону України «Про державну таємницю».


                                ІV. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

        Програма реалізується протягом 2014 – 2015 років. В разі необхідності строк дії програми

 за рішенням ради може бути продовжений.

                                            VФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

       Фінансування витрат на виконання заходів Програми проводиться за рахунок  сільського бюджету та інших джерел, не заборонених  чинним законодавством України, з урахуванням реальних фінансових можливостей бюджету.

VI. ОРГАНІЗАЦІЯ  УПРАВЛІННЯ  ТА КОНТРОЛЮ  ЗА  ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Координацію роботи щодо виконання Програми здійснює виконавчий комітет  сільської  ради.

VIІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Виконання заходів Програми надасть змогу  забезпечити   неухильне  виконання комплексу заходів щодо підтримання  постійної мобілізаційної готовності села, своєчасного й організованого проведення мобілізації та задоволення потреб оборони держави, забезпечення життєдіяльності територіальної громади села в особливий  період, та забезпечити виконання законодавства з питань мобілізаційної підготовки і мобілізації,  оборони України , державної таємниці   на території села.

 

 

Секретар сільської  ради                                                 Т.Драган

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                    РІШЕННЯ

02 грудня  2014 року                       с. Майданецьке                    № 35-7/УІ

 

Про перейменування вулиці та

провулку Леніна у с.Майданецьке

 

     Відповідно до пункту 3 Порядку найменування або перейменування вулиць, провулків,присвоєння, зміни та анулювання поштових адрес об’єктам нерухомого майна, затвердженого рішенням сільської ради від 25.09.2013 №26/2, враховуючи заяву  ініціативної групи мешканців вулиці Леніна, розпорядження сільського голови від  25.03.2014 №15 «Про  проведення громадських слухань серед мешканців вулиці та провулку Леніна щодо її перейменування»,  протокол  громадських слухань  від 02.04.2014№ 01 , протокол топонімічної комісії про перейменування вулиці та провулку Леніна в с.Майданецькому від 25.11.2014 №01, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 18 Статуту територіальної громади села Майданецьке , сільська  рада

ВИРІШИЛА:

     1. Перейменувати  з 15 січня   2015 року в с. Майданецькому   вулицю Леніна на вулицю Т.Г.Шевченка, а провулок Леніна на вул.Трипільська без зміни нумерації будинків та споруд.

     2. Запропонувати керівникам суб’єктів господарювання, підприємств, організацій, установ, що розташовані на цих вулицях,  у зв’язку із  їх перейменуванням, внести зміни до установчих документів, до ЄДР та одержати документи, що опосередковують такі дії (витяги, виписки, довідки).

     3. Запропонувати власникам об’єктів нерухомого майна, в тому числі  земельних ділянок, що знаходяться на вказаних вулицях,  у зв’язку з  їх перейменуванням,  виготовити  нові правовстановлюючі документи.

     4.Сільському голові Свідерському Ю.В.  вжити заходів для замовлення та встановлення за кошти сільського бюджету  табличок із новими назвами вулиць.

     5.Секретарю сільської ради Драган Т.М. підготовити лист-повідомлення до Черкаської філії державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України.

      6. Рішення підлягає  оприлюдненню  на веб-сайті сільської ради та на Дошці оголошень .

      7. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.

 

Сільський голова                                                             Ю.Свідерський

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                  РІШЕННЯ

 

02 грудня  2014 року                   с. Майданецьке                       № 35-8/УІ

 

Про оголошення конкурсу на право

оренди комунального майна

 

         Розглянувши звіт про проведення незалежної  оцінки нежитлового  приміщення  сільської бібліотеки станом на 29.08.2014 року, розроблений Товарною біржою агропромислового  комплексу центральних  областей України та затверджений  рішенням сільської ради від 19.09.2014 №34-/УІ  , відповідно до статей  26,  60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей  9, 19  Закону України «Про оренду державного та комунального майна», рішення сільської ради від  11.06.2013 № 24/2 «Про Порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади Майданецької сільської ради», враховуючи інвентаризаційну  справу,  та з метою підвищення ефективності використання майна комунальної власності територіальної громади, прозорості і удосконалення процесу здачі в оренду нежитлових приміщень, забезпечення поповнення дохідної частини бюджету, заслухавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада  

 ВИРІШИЛА:

 1. Оголосити конкурс з надання в оренду нерухомого майна, що перебуває у комунальній  власності територіальноїгромадисела Майданецьке  - частини нежитлового приміщення  сільської бібліотеки за адресою Черкаська область, Тальнівський район, с.Майданецьке,  вул.Леніна,25,   площею 58,5 кв.м, з цільовим використанням –  послуги з обслуговування населення територіальної громади ,   терміном на 2роки 9 місяців,  з орендною платою  розміром , визначеним за формулою згідно  Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального  майна, затвердженої рішенням сільської ради від 11.06.2013№24/2.

     Стартова орендна плата за базовий місяцьстановить  – 215,15грн., без урахування ПДВ та індексу інфляції, орендна ставка –  7%.

2.Доручити провести конкурс  конкурснійкомісії з проведення конкурсів на право оренди комунального майна, утвореній рішенням сільської ради від 11.06.2013 №24/2«Про Порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади Майданецької сільської ради».

3. Повідомлення про оголошення конкурсу розмістити в районній газеті «Тальнівщина» та на веб-сайті сільської  ради.

 4. Затвердити такі умови конкурсу:

 4.1. Заяви про участь у конкурсі приймаються протягом 10 днів після оприлюднення повідомлення про конкурс.

 4.2. Для участі в конкурсі учасник подає до сільської  ради такі документи (в запечатаному конверті:

 - заява з запропонованою ціною;

 - статут підприємства (копія)- за наявності ;

 - свідоцтво про державну реєстрацію (копія);

 - свідоцтво платника податку або свідоцтво про сплату єдиного податку (копія).

4.3. Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максимальний розмір орендної плати.

4.4.Використання об'єкта оренди за цільовим призначенням .

4.5.Дотримання протипожежних норм експлуатації об'єкта оренди.

4.6.Утримання прилеглої території в належному санітарно-технічному стані.

4.7.Своєчасне проведення поточного ремонту . Роботи проводити  за згодою органу уповноваженого управляти майном.

4.8.Переможець конкурсу зобов'язаний укласти договір оренди протягом 15 календарних днів з моменту прийняття рішення  про надання в оренду майна.

4.9.Компенсація переможцем конкурсу вартості витрат за виготовлений звіт про незалежну оцінку майна та проведену рецензію замовнику звіту  протягом 15 календарних днів з моменту визнання його переможцем конкурсу.

4.10. Документи на конкурс приймаються протягом 10 календарних днів з дня опублікування оголошення за адресою:20442, вул.Леніна, 27, с.Майданецьке Тальнівського району, Черкаська область – виконавчий комітет Майданецької сільської ради.

 

 

Сільський голова                                                          Ю.Свідерський                                                                 

 

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                  РІШЕННЯ

 

02грудня 2014 року                    с. Майданецьке                       № 35-9/УІ

 

Про відмову Наконечної ( Щербенко) Ю.О.

від наданого комунального житла

 

       Розглянувши заяву Наконечної ( Щербенко ) Ю.О. від 03.11.2014 про відмову від  наданого їй житла, сільська рада відмічає наступне.

   Рішенням Майданецької сільської ради від  04.07.2014 №32-6/УІ  Наконечній   ( Щербенко) Ю.О. , як громадянці, яка перебувала  на обліку для поліпшення житлових умов , як дитина - сирота з 16.11.2011р.,   користувалася    правом позачергового одержання житла,  та  її сім’ї, до складу якої входить , крім заявниці,  –  її чоловік -  Щербенко Андрій Валентинович, 1986 року народження,  було  надано житловий  будинок  садибного типу за адресою: с.Майданецьке , пров.Заводський ,7  рік побудови- 1958, загальною площею – 60,0 м2 , житловою площею – 46,7 м2,  який є комунальною власністю Майданецької сільської ради згідно витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 10.11.2004р. № 5375932.

   Щербенко О.О. та її чоловік не проживала, не зареєстрована  і в даний час не проживає у наданому  житловому  будинку.

   Керуючись   статтями  46,  51 Житлового Кодексу України,   Правилами  обліку громадян, які   потребують поліпшення житлових умов, і надання   їм жилих приміщень в Українській РСР, затвердженими постановою    РАДИ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР   І УКРАЇНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ РАДИ  ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК  від 11 грудня 1984 р. N 470   Із змінами, внесеними згідно з Постанови РМ   N 897 від 09.11.95,     відповідно до підпунктів 6, 8 пункту б статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   сільська рада

ВИРІШИЛА :

 1. Врахувати  заяву Наконечної ( Щербенко ) Ю.О.    про відмову від  наданого їй та її чоловіку Щербенку Андрію Валентиновичу житлового  будинку  садибного типу за адресою: с.Майданецьке , пров.Заводський ,7  рік побудови- 1958, загальною площею – 60,0 м2 , житловою площею – 46,7 м2,  який є комунальною власністю Майданецької сільської ради.
 2. Визнати житловий будинок житловий  будинок  садибного типу за адресою: с.Майданецьке , пров.Заводський ,7  рік побудови- 1958, загальною площею – 60,0 м2 , житловою площею – 46,7 м2,  що  є комунальною власністю Майданецької сільської ради - вільним житлом.
 3. В зв’язку з відмовою від житла, визнати недійсним та скасувати виданий  громадянці Щербенко  Ю.О.   ордер на заселення  до житлового будинку за адресою: с.Майданецьке , пров.Заводський ,7.
 4. Вважати, що Наконечна   ( Щербенко) Ю.О. , як громадянка , що  перебувала  на обліку для поліпшення житлових умов , як дитина - сирота з 16.11.2011р.,  використала     право на  позачергове одержання житла.

  5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

 

Сільський голова                                                              Ю.Свідерський 

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                РІШЕННЯ

 

02 грудня .2014 р.                      с. Майданецьке                       № 35-10/УІ

 

Про звіт щодо здійснення державної

регуляторної політики Майданецькою

сільською радою в 2014 році

 

       На виконання Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", відповідно до статтей 42,59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" з метою забезпечення додержання принципів державної регуляторної політики сільською радою, вдосконалення правового регулювання  господарських відносин на території сільської ради та врахувавши пропозиції постійної комісії сільської ради з питань бюджету та фінансів сільська рада

ВИРІШИЛА :

    1.Звіт сільського голови щодо здійснення державної регуляторної політики Майданецькою сільською радою в 2014 році взяти до відома (додається).

    2.Виконавчому апарату  сільської ради  продовжити роботу над забезпеченням додержання принципів державної регуляторної політики сільською радою, вдосконалення правового регулювання  господарських відносин на території сільської ради.

    3. Сільському голові звіт щодо здійснення державної регуляторної політики Майданецькою  сільською радою в 2014 році оприлюднити.

    4.Затвердити графік  періодичного відстеження регуляторних актів, прийнятих в 2013 -2014 роках, що додається.

    5.Конроль за виконанням рішенняпокласти на сільського голову та на комісію з питань бюджету та фінансів сільської ради.

 

 

  Сільський голова                                                            Ю.Свідерський 

 

 

 

                                                                         Додаток  1

                                                                              до рішення сільської ради                                                                           від 02.12.2014р. №35-10/УІ

                                                                                                                          

Звіт

сільського голови  щодо здійснення державної регуляторної політики  Майданецькою    сільською радою в 2014  році

 

     На виконання основних принципів державної регуляторної політики, передбачених  Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та інших законодавчих актів,які регулюють даний вид діяльності,  сільською радою  постійно проводиться робота, спрямована на поліпшення умов для розвитку господарської діяльності, а також вдосконалення  правового регулювання  господарських і адміністративних відносин між регуляторними органами та суб"єктами господарювання.

      В   сільській раді  всі дії виконувались згідно порядку підготовки, прийняття,  відстеження регуляторних актів та процедур державної регуляторної політики, які виписані в Регламенті сільської ради.

      Зокрема пректи регуляторних актів:

розглядались на засіданнях постійної комісії  сільської ради з питань планування бюджету і фінансів, на яку покладено повноваження  у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

оприлюднювались шляхом публікації у районній газеті "Колос " та на офіційному сайті  сільської ради для одержання пропозицій та зауважень від фізичних та юридичних осіб.

      Планування роботи з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності проводились  з урахуванням вимог частин 3 та 4 статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"  щодо планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та отримання проектів регуляторних актів, а також змін до них. План діяльності з підготовки  сільською радою проектів регуляторних актів на наступний календарний рік приймається не пізніше 15грудня поточного року.

      Затверджений план    діяльності    з    підготовки   проектів

регуляторних актів,  а також зміни до нього оприлюднюються не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження.

      З метою визначення чи досягають регуляторні акти мети, заради якої їх було впроваджено, чи виконуються вимоги та процедури, встановлені цими актами, в установлений термін проводилось відстеження результативності регуляторних актів.

       До проектів регуляторних актів розробниками готувалися аналізи регуляторного впливу з дотриманням вимог статей 7, 8, 9, 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта.

      Всього сільською радою за  2014р. Прийнято  __6__  регуляторних актів  :

 1.Про встановлення батьківської плати за харчування дітей у ДНЗ «Веселка» на 2014рік;

 2.  Про затвердження ставок земельного податку та розміру орендної плати за земельні ділянки на 2014 рік;

 3.Про місцеві податки і збори та ставки єдиного податку у 2015 році

 4.Про затвердження Порядку встановлення тарифів на послуги водопостачання по с.Майданецьке;

5.Прозатвердження ставокземельного податку та розміру орендної платина 2015 рік »;

6. Про затвердження Порядку надання у користування на умовах оренди водних об'єктів та поновлення договорів оренди, розташованих на території села Майданецьке.

   Станом на 01.12.2014 року у   сільській раді є 10  діючих регуляторних актів, які розміщені на її офіційному веб-сайті.

     Протягом 2014 року робота сільської ради  була направлена на забезпечення відповідності форм і рівня державного регулювання господарських відносин вимогам законодавства, а також відкритості прозорості процесу регуляторної діяльності.

     Особлива увага радою приділялася здійсненню державної регуляторної політики, вдосконаленню правового регулювання господарських відносин, недопущенню прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів

    Сільська  рада планує у 2015 році продовжити роботу із забезпечення дотримання вимог чинного законодавства при здійсненні державної регуляторної політики.

 

Сільський голова                                                                     Ю.Свідерський 

 

                                                                                                     Додаток 2

                                                                                             до рішення ради

                                                                                             від 02.12.2014 №35-10/УІ

 

ГРАФІК

відстеження  регуляторних актів, прийнятих сільською радою в

2013 – 2014 роках

_________________________________________________________________

№ з/п     Назва регуляторного акту                  Термін дії        Вид відстеження

1                                       2                                              3                          4

===========================================================

                                2014 рік

1.  Про встановлення батьківської плати                            Базове, шляхом

     за харчування дітей у ДНЗ «Веселка»                            контролю за станом                

     на 2014рік                                                       2014рік     надходжень платежів

                                                                                                 до бюджету, Д

 

2.  Про затвердження ставок земельного                            Повторне, через рік

     податку та розміру орендної плати за                            після набрання ним

     земельні ділянки на 2014 рік                       2014 рік      чинності, у формі  

                                                                                                 звіту,  Д

 

3.  Про місцеві податки і збори та ставки                           Повторне, через рік

     єдиного податку у 2015 році                        2015 рік     після набрання ним   

                                                                                                 чинності, у формі  

                                                                                                 звіту

 

4. Про затвердження Порядку встановлення                      Базове, повторнечерез

   тарифів на послуги водопостачання по                            рік після набрання

   с.Майданецьке                                         Необмежений   чинності, Періодичне-

                                                                                                 1 раз на 3 роки,

                                                                                                 Починаючи з 2015 р.,Д

 

5.  Про затвердження ставок земельного                             Повторне,

    податку та розміру орендної плати                                  через рік після

    на 2015 рік                                                      2015рік      після набрання ним

                                                                                                 чинності, у формі  

                                                                                                 звіту

 

6.  Про затвердження Порядку надання

    у користування на умовах оренди                                   Періодичне

    водних об'єктів та поновлення договорів                       на підставі аналізу

    оренди, розташованих на території                                 статистичних даних, Д

    села Майданецьке                                     Постійний     

 

                                  2013 рік

7.  Про порядок пайової участі замовників                       Базове, Повторне

     у розвитку інженерно - транспортної                           через два роки з дня                                                                                                        

    та соціальної інфраструктури населених                      набрання чинності,                                                            

    пунктів Майданецької сільської ради   Необмежений Періодичне – один раз

                                                                                                на три роки, починаючи

                                                                                                з  2016 року,  Д

                                                                                               

 

 8. Про встановлення батьківської плати                          Базове, шляхом

    за харчування дітей у ДНЗ «Веселка»                           контролю за станом

    на 2013рік                                                      2013рік     надходжень платежів до  

                                                                                               бюджету

 

 

9. Про затвердження ставок земельного                           Повторне,

    податку та розміру орендної плати за                          через рік після набрання

    земельні ділянки на 2013 рік                      2013рік     ним чинності, у формі

                                                                                              звіту

 

 

10. Про порядок передачі в оренду майна                        Повторне, через два      

     комунальної власності територіальної                         роки після набрання

     громади Майданецької сільської ради Необмежений ним чинності ,

                                                                                                Періодичне – один раз                 

                                                                                                на три роки, починаючи                 

                                                                                                з2016 року, Д

                                                                                                  

                                                                                               

11. Про затвердження Правил благоустрою                      Повторне, через два      

     та утримання території населених                                 роки після набрання

     пунктів Майданецької сільської ради Необмежений  ним чинності ,

                                                                                                Періодичне – один раз

                                                                                                на три роки, починаючи  

                                                                                                з  2016 року, Д

 

                                                                                                                                                                                    12. Про затвердження Правил поводження

      з тваринами на території Майданецької

      сільської ради                                        Необмежений Повторне відстеження –

                                                                                               через рік після

                                                                                               прийняття у формі

                                                                                               звіту,

                                                                                               Періодичне

                                                                                               один раз на кожні три,

                                                                                               починаючи з 2017 року,  

                                                                                               Д

 

 13. Про порядок передачі (надання)                                Повторне відстеження –

      земельних ділянок в користування                            не пізніше двох років з

      або у власність із земель комунальної                       дня набрання чинності

      власності територіальної громади    Необмежений  цим актом. Періодичне –

                                                                                              щорічно,  Д

 

 

 14.Про порядок найменування або                                  Повторне - через рік з

     перейменування вулиць, провулків,                             дня набрання чинності,  

    присвоєння, зміни та анулювання

     поштових адрес об»єктам нерухомого

     майна                                                     Необмежений  Періодичне-один раз

                                                                                             черезкожні три роки,

                                                                                             починаючи з 2014 р., Д

 

15. Про внесення змін до рішення                                    Базове, шляхом

     сільської ради від 11.06.2013 №24/1                            контролю за станом

    «Про місцеві податки і збори на 2014 рік» 2014 рік   надходжень платежів до

                                                                                             бюджету 

 

 

Секретар ради                                                                              Т.Драган

 


                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                  РІШЕННЯ

 

02грудня 2014 р.                              с. Майданецьке                   № 35-11/УІ

 

Про план діяльності з  підготовки та

перегляду  проектіврегуляторних

актівМайданецької  сільської ради на

2015рік

 

    Заслухавши та обговоривши доповідь голови постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, відповідно до статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконаня  частини 1 статті 7 статті 13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", врахувавши попозиції постійних комісій сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА: 

          1.Затвердити план діяльності з підготовкита перегляду  проектів регуляторних актів Майданецькоїсільської ради на 2015рік (додається)

          2.Сільському голові план діяльностіз підготовкита перегляду  проектів регуляторних актів  сільської ради на 2015рік оприлюднити.

          3.Конроль за виконанням плану діяльності з підготовкита перегляду  проектів регуляторних актів  сільської ради на 2015рік покласти на сільського голову та на комісію з питань бюджету та фінансів сільської ради

 

 

    Сільський голова                                                             Ю.Свідерський

 

 

                                                                                                                                            Додаток до рішення сільської ради

                                                                                                                                             від 02 грудня 2014року №35-11/УІ

 

 

План

діяльності з підготовкита перегляду проектів регуляторних актівМайданецької сільської ради на 2015 рік

_______________________________________________________________________________________________________

  №п/п  Вид документа          Назва проекту                Мета прийняття проекту  Термін підготовки         Розробник  Джерела

                                          регуляторного акту регуляторного акту        проекту регуляторного                     оприлюднення

                                                                                                                              акту

     1                 2                             3                                           4                                           5                            6                       7

__________________________________________________________________________________________________________          

 

 1.     Рішення ради        Про місцеві податки і  Забезпечення надходжень         червень 2015        Постійна комісія    Районні   

                                        збори       на 2016рік            до сільського бюджету                                           з питань бюджету  ЗМІ,

                                                                                                                                                                   та фінансів              сайт с/р

        

        

 

2.      Рішення   ради    Про затвердження      Забезпечення надходжень          грудень 2015       Постійна комісія    -«-

                                        ставок земельного      до сільського бюджету                                             з питань бюджету     

                                        податку та розміру                                                                                         та фінансів             

                                        орендної плати за

                                        земельні ділянки

                                        на 2016 рік                         

 

 

Секретар сільської ради                                                     Т.Драган

 

                                                                    

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                   ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                 РІШЕННЯ

 

02 грудня  2014 року                 с. Майданецьке                     № 35-12/УІ

 

Про план роботи Майданецької

сільської ради на перше півріччя

2015 року

 

         Заслухавши інформацію секретаря сільської ради Драган Т.М. “Про план роботи Майданецької сільської ради на перше півріччя 2015 року”, врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з питань депутатської діяльності та етики, пропозиції депутатів по її обговоренню, керуючись підпунктом 7 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

ВИРІШИЛА:

         1.Затвердити план роботи Майданецької сільської ради на перше півріччя2015року.(Додається)

         2. Доручити сільському голові Свідерському Ю.В. в разі потреби

вносити зміни та доповнення до плану роботи на перше півріччя 2015року.

         3. Контроль за виконанням плану роботи  покласти на секретаря  сільської ради Драган Т.М.

 

 

  Сільський голова                                                           Ю.Свідерський

 

 


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                  рішенням сесії

від 02.12.2014 року №35-12/VI

 

                                                         ПЛАН

роботи Майданецької  сільської ради на І півріччя  2015 року

 

п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1

2

4

5

1.

Перелік питань для розгляду на  сесії

сільської ради

 

 

 1.1.

Про виконання сільського бюджету за 2014 рік

І квартал

Свідерський Ю.В.

Лисоконь М.К.

 1.2

Про хід виконання Програми соціально-

економічного розвитку Майданецької  сільської

 ради  на 2013-2015рта затвердження заходів на

2015 рік

І квартал

Свідерський Ю.В.

Лисоконь М.К.

Драган Т.М.

 1.3.

Звіт сільського голови про роботу у 2014році

І квартал

Свідерський Ю.В.,

Керівники структуриних підрозділів сільської ради

1.4

Про встановлення батьківської плати за харчування дітей в ДНЗ «Веселка»

І квартал

Драган Т.М.

Мамонова Т.В.

1.5

Про затвердження ставок земельного податку та розміру орендної плати на 2015 рік

І квартал

Носаль Р.О.

 

1.6

Про затвердження  Порядку надання у користування на умовах оренди водних об'єктів та поновлення  договорів оренди розташованих на території села Майданецьке

І квартал

Носаль Р.О.

 

1.7

Земельні питання

І квартал

Носаль Р.О.

1.8

Про внесення змін до сільського бюджету

ІІ квартал

Лисоконь М.К.

1.9

Про виконання сільського бюджету за І квартал 2015 року

ІІ квартал

Лисоконь М.К.

1.10

Про місцеві податки і збори та ставки єдиного податку на 2016 рік

ІІ квартал

Драган Т.М.

 

1.11

Про план роботи сільської ради на ІІ півріччя 2015 року

ІІ квартал

Драган Т.М.

 

1.12

Земельні питання

ІІ квартал

Носаль Р.О.

2

Розгляд питань на засіданнях постійних комісій сільської ради

 

 

2.1.

Про виконання сільського бюджету за  2014 рік

І квартал

Комісія з питань планування бюджету і фінансів

2.2.

Про хід виконання Програми соціально-

економічного розвитку Майданецької  сільської

 ради  на 2013-2015рта затвердження заходів на

2015 рік

І квартал

Комісія з питань планування бюджету і фінансів,

 з питань агропромислового комплексу,земельних ресурсів,екології та комунального майна,

з питань охорони здоров»я,  виховання,соціального захисту населення,законності і правопорядку

2.3

Про встановлення батьківської плати за харчування дітей в ДНЗ «Веселка»

І квартал

Комісія з питань планування бюджету і фінансів

2.4

Про затвердження ставок земельного податку та розміру орендної плати на 2015 рік

І квартал

Комісія з питань планування бюджету і фінансів

2.5

Про затвердження  Порядку надання у користування на умовах оренди водних об'єктів та поновлення  договорів оренди розташованих на території села Майданецьке

І квартал

Комісія з питань планування бюджету і фінансів

2.6

Земельні питання

 

І квартал

Комісія з питань агропромислового комплексу,земельних ресурсів,екології та комунального майна

2.7

Про виконання депутатських повноважень

депутатами сільської ради

І квартал

Комісія з питань депутатської діяльності і етики

2.8

Про внесення змін до сільського бюджету

ІІ квартал

 Комісія з питань планування бюджету і фінансів.

2.9

Про виконання сільського бюджету за І квартал

2015року

 

ІІ квартал

Комісія з питань планування бюджету і фінансів.

2.10

Про виконання депутатських повноважень

депутатами сільської ради

ІІ квартал

Комісія з питань депутатської діяльності і етики

2.11

Земельні питання

 

ІІ квартал

Комісія з питань агропромислового комплексу,земельних ресурсів,екології та комунального майна

2.12

Про план роботи сільської ради на ІІ півріччя 2015 року

ІІ квартал

Комісія з питань депутатської діяльності і етики

3.

Наради,  семінари:

 

 

3.1.

Семінар голів та секретарів постійних комісій сільської ради

І-ІІ квартал

Свідерський Ю.В.

Драган Т.М.

3.2

Проводити щотижневі наради з працівниками апарату та керівниками структурних підрозділів сільської ради

І-ІІ квартал (понеділок, п»ятниця)

Свідерський Ю.В.

Драган Т.М.

4

Питання, які знаходяться на постійному контролі

І-ІІ квартал

Сільський голова

 Свідерський Ю.В.

4.1

Про виконання сільського бюджету на 2015 рік.

І-ІІ квартал

Лисоконь М.К.

4.2

Рішення сесій сільської ради згідно строків їх виконання.

Відповідно контрольних строків

Драган Т.М.

4.3

Виконання актів та доручень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень, доручень голови обласної,  районної державної адміністрації

 

Свідерський Ю.В.

Драган Т.М.

5

Організаційно-масова робота

 

 

5.1

Забезпечити своєчасний розгляд звернень громадян та їх аналіз

І-ІІ квартал

Посадові особи сільської ради

5.2

Посадовим особам місцевого самоврядування та працівникам  сільської ради дотримуватись затвердженого графіку роботи та графіку особистого прийому громадян

І-ІІ квартал

Посадові особи та працівники апарату сільської ради

5.3

Приймати участь в організації та проведенні державних свят, визначених  законодавством

 

І-ІІ квартал

Сільський голова, директор СБК, завідувач сільською бібліотекою

 

 

        Сільський  голова                                               Ю.Свідерський

 


 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                РІШЕННЯ

 

 02 грудня 2014 року                   с. Майданецьке                       № 35-13/УІ

 

Про надання житлового будинку

переселенцям  

 

     Розглянувши заяву Лисенко ЮріяВолодимировича, зареєстрованогоу м.Горлівка Донецької області, про надання житла як переселенцям,  враховуючи наявність вільного житлового будинкусадибного типу за адресою: с.Майданецьке , пров.Заводський ,7  рік побудови- 1958, загальною площею – 60,0 м2 , житловою площею – 46,7 м2,  який є комунальною власністю Майданецької сільської ради згідно витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 10.11.2004р. № 5375932 , керуючись   статтями  46,  51 Житлового Кодексу України, відповідно до підпунктів 6, 8 пункту б статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   сільська рада

ВИРІШИЛА :

 1. Надати в тимчасове користування на період проведення АТО в східних областях України, але не пізніше ніж  до  01.05.2015 року,  Лисенку Юрію Володимировичу - 19.04.1961 року народження, зареєстрований у м.Горлівка-6 , вул.Краснодонська, буд.41, Донецької області, паспорт: СВ 710494 виданий  21.03.2003року Горлівським МУ УМВС  та його співмешканці,Бреусовій  Олені Володимирівні-  24.12.1961 року народження, зареєстрована у м.Горлівка Донецької області, паспорт: ВВ 508023, виданий  17.07.1998 року Микитівським РВ Горлівського МУ УМВС, які проживають у незареєстрованому шлюбі  у с.Майданецькому Тальнівського району  з 02 вересня 2014 року, житловий  будинок    садибного типу за адресою: с.Майданецьке , пров.Заводський ,7  рік побудови- 1958, загальною площею – 60,0 м2 , житловою площею – 46,7 м2,  який є комунальною власністю Майданецької сільської ради.
 2. Враховуючи, що громадяни, вказані в п.1 цього рішення є переселенцями з Донецької області, звільнити їх від сплати квартирної плати за користування наданим житлом, крім комунальних послуг.
 3. Попередити Лисенка Юрія Володимировича та Бреусову  Олену Володимирівну про необхідність збереження житлового  будинку,  проведення поточного ремонту та благоустрою біля нього.
 4. В зв’язку з тим, що житловий будинок надано громадянам, вказаним в п.1 цього рішення, для тимчасового проживання, ордер не видавати.

     5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

 

 

Сільський голова                                                         Ю.Свідерський 

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                 РІШЕННЯ

 02 грудня 2014 року            с. Майданецьке                           № 35-14/УІ

 

Про надання частини щорічної

відпустки сільському голові

Свідерському Ю.В.

 

           Заслухавши та розглянувши заяву сільського голови Свідерського Ю.В. про надання йому частини щорічної основної відпустки за період роботи з 31.12.2013 по 30.12.2014р., керуючись  статтею 21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні”, ст. 6,12  Закону України "Про відпустки", Постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006року№268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури,судів та інших органів”,Постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2009 року №504 “Про внесення змін до   Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268",  Законом України “Про статус і соціальний захист  громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, рішенням сільської ради від 04.02.2014 № 29/6 «Про впорядкувавння умов оплати праці сільському голові Свідерському Ю.В. на 2014 рік», Положенням про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам та керівництву апарату Майданецької сільської ради, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

    1.Надати сільському голові Свідерському Юрію Володимировичу частину щорічної  основної відпустки за період роботи з 31.12.2013 по 30.12.2014р на 14 календарних днів з 08 грудня 2014 року з нарахуванням одноразової допомоги на оздоровлення в розмірі  середньомісячної заробітної плати.

    2.Головному бухгалтеру сільської ради  виплатити   матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань за 2014 рік сільському голові Свідерському Ю.В. в розмірі  середньомісячної заробітної плати.

    3.На період відпустки обов”язки сільського голови покласти на секретарясільської ради Драган Т.М.

    4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності та етики.

 

 

Сільський голова                                                            Ю.Свідерський

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                 РІШЕННЯ

 

02 грудня 2014 року                 с. Майданецьке                   № 35-15/УІ

 

Про надання матеріальної допомоги

Король О.М. на поховання матері

Блищик Л.Г.

 

                  Заслухавши інформацію сільського голови Свідерського Ю.В. та  розглянувши заяву гр. Король Олени Миколаївни про надання допомоги на поховання матері, Блищик Лідії Григорівни, яка є особою непенсійного віку та на день смерті була не працевлаштована, акт обстеження умов проживання, свідоцтво про смерть та довідки про поховання,  відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 року № 1753 “ Про розмір допомоги на поховання ”,  рішення сільської ради від 28.12.2012 р. №20/4  «Про затвердження сільської програми «Турбота» на 2013-2015 роки та затверджених заходів на 2014рік прийнятих рішенням сільської ради 04.02.2014 №29/2, керуючись підпунктом 4, пункту а ,частини 1 статті 34 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати одноразову грошову допомогу на поховання  Блищик Лідії Григорівни,1965 р.н. її дочці Король Олені Миколаївні, яка здійснила поховання,  у розмірі 500 (п»ятсот) гривень  за рахунок коштів виділених під сільську програму «Турбота» на 2014 рік.
 2. Головному бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. виплатити грошову допомогу згідно даного рішення .

 

 

Сільський голова                                                             Ю.Свідерський

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                 РІШЕННЯ

 

02 грудня 2014 року                   с. Майданецьке                     №35-16/УІ

 

Про надання матеріальної допомоги

голові ради ветеранів села

 

Заслухавши інформацію сільського голови Свідерського Ю.В. та розглянувши заяву голови ради ветеранів села Яромишиної Валентини Микитівни, керуючись Програмою соціального захисту ветеранів, затвердженою Майданецькою сільською радою  від 04.02.2014 року №29/9, підпунктом 2, пункту а частини 1 статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" , сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Надати голові ради ветеранів села Майданецького, Яромишиній Валентині Микитівні,  матеріальну допомогу в сумі 500 (п»ятсот) гривень.

2.Головному бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. виплатити грошову допомогу згідно даного рішення .

 

 

Сільський голова                                                                Ю.Свідерський

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                 РІШЕННЯ

 

 02грудня  2014 року                   с. Майданецьке                     № 35-17/УІ

 

Про надання матеріальної допомоги

ветерану – визволителю Тальнівщини

Сатанівському А.М.

 

           Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань", рішення сільської ради від 04 лютого 2014 року N 29/2 «Про виконання сільської програми «Турбота» на 2013-2015 роки та затвердження заходів на 2014рік», із врахуванням змін від 01.08.2014, від 19.09.2014 в межах функцій органу місцевого самоврядування сільська рада

ВИРІШИЛА:

            1. З нагоди відзначення 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників надати одноразову адресну матеріальну допомогу ветерану -визволителю Тальнівщини, ветерану Великої Вітчизняної війни , Сатанівському Антіну Михайловичу в сумі 500 (п»ятсот) гривень, за рахунок коштів виділених під сільську програму «Турбота» на 2014 рік.

         2.Головному бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. виплатити грошову допомогу згідно даного рішення .

 

 

Сільський голова                                                                Ю.Свідерський

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                РІШЕННЯ

  02 грудня 2014 року               с. Майданецьке                    № 35-18/VІ

 

Про припинення права користування

земельною ділянкою та надання дозволу

на  виготовлення проекту відведення із

землеустрою гр.Сеник Л.П.

 

             Розглянувши заяву гр.  Сеник Л.П.,  свідоцтво про спадщину за законом № 1332 від 30.09.2014р. на житловий будинок, технічний паспорт на житловий будинок №14 від 12.09.2014року  та врахувавши висновок постійної комісії з питань агропромислового розвитку, земельних ресурсів, екології і комунального майна, соціального розвитку села, пропозиції депутатів сільської  ради, відповідно ст. 12,38, 40, 121 Земельного Кодексу України, ст..55 Закону  України «Про землеустрій», наказу Держкомзему України від 23.07.2010 №548, пунктом 34 частина1 стаття 26 Закону  України “ Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

     1.Припинити право користування земельною ділянкою площею  0,41га за адресою с. Майданецьке  провул. Захарчука,14 гр. Бабій Євдокії Мусіївні врахувавши  свідоцтво про смерть від 16.07.2012р., свідоцтво про спадщину за законом № 1332 від 30.09.2014р. на житловий будинок, технічний паспорт на житловий будинок №14 від 12.09.2014року.

    2. Надати дозвіл на виготовлення  проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність площею 0,21га Сеник Людмилі Петрівні для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд та 0,20га для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності Майданецької сільської ради, що відносяться до категорії земель – землі житлової та громадської забудови з функціональним призначенням забудовані землі під одно- та двоповерховою житловою забудовою за адресою:  с.Майданецьке,    пров.Захарчука, буд.14.

    3. Гр. Сеник Л.П., розроблений проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність надати на затвердження сесії сільської ради.

    4.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни в земельно-шнурову книгу сільської ради.

 

 

Сільський голова                                                           Ю.Свідерський

 

 

                                 МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                 ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                           РІШЕННЯ

 

 02 грудня  2014 року           с. Майданецьке                     № 35-19/VІ

 

Про затвердження проекту землеустрою

щодо  відведення земельної ділянки

із зміною цільового призначення

 

         Розглянувши  заяву Шептієнка Г.П. і державний акт серія ЯА №218041 виданий 24.12.2004року, договір дарування земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №7853 від06.12.2004року, договір дарування будинку зареєстрований в реєстрі за №6749 від02.11.2004року та пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, проект землеустрою, щодо відведення земельних ділянок, керуючись  ст.12,122,186,186-1 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

          ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,1673га фізичній особі Шептієнку Григорію Петровичу зі зміною цільового призначення із категорії земель сільськогосподарського призначення на категорію земель житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд,за рахунок земель сільськогосподарського призначення, вид угідь – рілля земельна ділянка площею 0,0824га, багаторічні насадження(сад) земельна ділянка площею – 0,0692га під забудованими землями – одно та двоповерховою житловою забудовою земельна ділянка площею – 0,0157га, яка знаходиться у власності фізичної особи Шептієнка Григорія Петровича, для ведення особистого селянського господарства, за адресою:20442, Черкаська область,Тальнівський район, с.Майданецьке, вул.Жовтневої Революції,буд.14.

        2.Змінити цільове призначення земельної ділянки площею – 0,1673га із категорії земель сільськогосподарського призначення вид угідь – рілля земельна ділянка площею – 0,0824га, багаторічні насадження(сад) земельна ділянка площею – 0,0692га під забудованими землями – одно та двоповерховою житловою забудовою земельна ділянка площею – 0,0157га, на категорію земель житлової та громадської забудови з функціональним призначенням забудовані землі під одно та двоповерховою житловою забудовою.

         3.Змінити вид цільового використання із «для ведення особистого селянського господарства» на «для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд».

         4.Віднести земельну ділянку площею – 0,1673га до земель приватної власності громадянина Шептієнка Григорія Петровича категорії земель – землі житлової та громадської забудови з функціональним призначенням забудовані землі під одно та двоповерховою житловою забудовою.

        5.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни в земельно-шнурову книгу сільської ради.

 

 

 Сільський  голова                                                                     Ю.Свідерський

 

 

                                 МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ                             

                                            РІШЕННЯ

 

 02 грудня 2014 року             с. Майданецьке                    № 35-20/VІ

 

Про затвердження проекту

із землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки гр.Бабій Р.Ф.

 

         Розглянувши  заяву гр. Бабій Ростислава Федоровича, проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,2500га та пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки, керуючись  ст.12,122,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

  ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,2500га кадастровий номер якої 712086600:03:002:0737 громадянину Бабію Ростиславу Федоровичу у власність, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, із земель комунальної власності Майданецької сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі житлової та громадської забудови, з функціональним призначенням забудовані землі житлової забудови під одно- та двоповерховою забудовою, за адресою: Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Майданецьке, вул. Радянська, буд.38.

         2.Віднести земельну ділянку площею 0,2500га  до земель комунальної власності Майданецької сільської ради, які відносяться до забудованих земель житлової забудови під одно- та двоповерховою забудовою.

        3. Передати гр.Бабію Р.Ф. у приватну власність земельну ділянку площею 0,2500га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, кадастровий номер 712086600:03:002:0737, яка знаходиться за адресою:Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Майданецьке, вул.Радянська, буд.38.

        4.Громадянину Бабію Р.Ф. звернутись до  Реєстраційнії служби Тальнівського районного управління юстиції Черкаської області для державної реєстрації речового права на нерухоме майно  земельну ділянку площею 0,2500 га, для будівництвата обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, кадастровий номер 712086600:03:002:0737, яка знаходиться за адресою:Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Майданецьке, вул.Радянська, буд.38.

        5.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу  сільської ради.

 

 

 

Сільський голова                                                                  Ю.Свідерський

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ                         

                                                РІШЕННЯ

 

 02 грудня 2014 року                с. Майданецьке                   № 35-21/VІ

 

Про затвердження технічної документації

із землеустрою щодо встановлення

меж земельних ділянок в натурі

(на місцевості) гр.Пастернаку В.О.

 

         Розглянувши заяву  гр. Пастернака Віктора Олексійовича та  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  площею 0,1600га.,для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок  земель комунальної власності Майданецької сільської ради,які відносяться до категорії земель – землі житлової та громадської забудови, з функціональним призначенням забудовані землі під одно- та двоповерховою житловою забудовою площею 0,17 га за адресою: с. Новомайданецьке, вул. Колгоспна, буд.15 з метою надання земельної ділянки у власність,кадастровий номер земельної ділянки: 7124086600:04:003:0019  Майданецька сільська рада відмічає, що гр.Пастернаку В.О. рішенням сесіі сільської ради від 23.05.2014року №31/8 надано дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,16 га. ТОВ «Земельно-кадастрове бюро» при виготовленні технічної документації із землеустрою зробило уточнення. Після уточнення площа земельної ділянки, якою користується: гр.Пастернак В.О. становить 0,1600 га.                      

       Виходячи із вищевикладеного та керуючись Декретом Кабінету Міністрів України від 26.12.1992 року № 1592 “Про приватизацію земельних ділянок”, статтями 12, 81, 118, 121,126,186 Земельного кодексу України, підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та врахувавши висновок сектору містобудування та архітектури Тальнівської районної державної адміністрації про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі(на місцевості), площею 0,1600га.,гр..Пастернаку Віктору Олексійовичу для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: с.Новомайданецьке вул.Колгоспна, буд.15 від 29.09.2014р №103, сільська рада     

В И Р І Ш И Л А:

         1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  площею 0,1600га.,для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок  земель комунальної власності Майданецької сільської ради,які відносяться до категорії земель – землі житлової та громадської забудови, з функціональним призначенням забудовані землі під одно- та двоповерховою житловою забудовою площею 0,16 га за адресою: с. Новомайданецьке, вул. Колгоспна, буд.15 з метою надання земельної ділянки у власність,кадастровий номер земельної ділянки: 7124086600:04:003:0019  гр. Пастернаку Віктору Олексійовичу.      

      2. Віднести земельну ділянку до забудованих земель під житловою забудовою.

      3. Передати безкоштовно у власність гр. Пастернаку В.О. земельну ділянку  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель                     і споруд  площею 0,1732 за адресою с.Новомайданецьке вул.Колгоспна,буд.15.

     4.Громадянину Пастернаку В.О. звернутись до  Реєстраційної служби Тальнівського районного управління юстиції Черкаської області для державної реєстрації речового права на нерухоме майно  земельну ділянку площею 0,1600 га., для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, кадастровий номер 712086600:04:003:0019, яка знаходиться за адресою: Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Новомайданецьке, вул. Колгоспна, буд.15.

      5. Гр.Пастернаку В.О. обмежити використання присадибної земельної ділянки сервітутом згідно висновку сектору містобудування та архітектури Тальнівської  райдержадміністрації  від 29.09.2014р.№103:

    - червоні лінії вулиці – ширина вул.Колгоспної в «червоних « лініях – 16,0м.

      6.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни в земельно –

шнурову книгу сільської ради та  в книгу реєстрації громадян, яким

безкоштовно передана земля у власність.

 

 

  Сільський голова                                                     Ю.Свідерський 

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                 РІШЕННЯ

 

02 грудня 2014 року                    с. Майданецьке                   № 35-22/VІ

 

Про затвердження технічної документації

 із землеустрою щодо встановлення

меж земельних ділянок в натурі

(на місцевості)гр.Асабуліну Б.І.

 

         Розглянувши заяву  гр.Асабуліна Бориса Івановича та  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  площею 0,2500га.,для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок  земель комунальної власності Майданецької сільської ради,які відносяться до категорії земель – землі житлової та громадської забудови, з функціональним призначенням забудовані землі під одно- та двоповерховою житловою забудовою  за адресою: с. Майданецьке, вул. Новоодеська, буд.36  з метою надання земельної ділянки у власність,кадастровий номер земельної ділянки 7124086600:03:002:0740 Майданецька сільська рада відмічає, що гр.Асабуліну Б.І. рішенням сесіі сільської ради від 21.03.2014року №30/3 надано дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,25 га.ТОВ «Земельно-кадастрове бюро» при виготовленні технічної документації із землеустрою зробило уточнення. Після уточнення площа земельної ділянки, якою користується: гр.Асабулін Б.І. становить 0,2500 га.                        

         Виходячи із вищевикладеного та керуючись Декретом Кабінету Міністрів України від 26.12.1992 року № 1592 “Про приватизацію земельних ділянок”, статтями 12, 81, 118, 121,126,186 Земельного кодексу України, підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада     

В И Р І Ш И Л А:

 1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд із земель комунальної власності Майданецької сільської ради площею:

-  0,2500га за адресою с.Майданецьке вул. Новоодеська,36 гр. Асабулін Борис Іванович;

      2. Віднести земельну ділянку до забудованих земель під житловою

забудовою.

      3. Передати безкоштовно у власність:

- гр.Асабуліну Б.І. земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  площею 0,2500 за адресою с.Майданецьке  вул. Новоодеська, буд.36;

4. Реєстраційній службі Тальнівського районного управління юстиції Черкаської області видати витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельні ділянки, площею:

- 0,2500га за адресою с.Майданецьке  вул. Новоодеська,36,  гр.Асабулін Б.І.

      5.  Обмежити, обтяжити щодо використання  земельної ділянки згідно з Переліком щодо використання земельних ділянок,затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 17.10.2012року №1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру» ст..111Земельного Кодексу України, даних обмежень згідно висновку сектору містобудування та архітектури Тальнівської  райдержадміністрації  від 01.09.2014р.№75 відсутні.   

      5.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни в земельно –шнурову книгу сільської ради та  в книгу реєстрації громадян, яким безкоштовно передана земля у власність.

 

 

Сільський голова                                                                   Ю.Свідерський

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                   РІШЕННЯ

 

02 грудня 2014 року                      с. Майданецьке                    № 35-23/VІ

 

Про припинення права

користування земельною

ділянкою гр.Радченко Л.В.

 

             Розглянувши заяву гр. Радченко Любов Василівни, врахувавши пропозиції депутатів сільської ради, відповідно ст. 12,122,140,141 Земельного Кодексу України,  підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Припинити право користування земельною ділянкою площею 0,03га, згідно добровільної  відмови гр. Радченко Любові Василівні, яка знаходиться за межами села  в адміністративних межах сільської ради.
 2. Визнати таким, що втратило чинність рішення  сільської ради від 30.07.2001 року № 15/5 в частині, що стосується гр. Радченко Любов   Василівни.
 3. Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни в земельно-шнурову книгу сільської ради.

 

 

     Сільський голова                                                              Ю.Свідерський

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                      РІШЕННЯ

02 грудня  2014 року            с. Майданецьке                       № 35-24/УІ

 

Про внесення змін до Статуту

дошкільного навчального закладу

«Веселка» Майданецької сільської ради

 

         Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Свідерського Ю.В. щодо внесення змін до Статуту дошкільного навчального закладу «Веселка» в частині зміни юридичної адреси, відповідно рішення сільської ради від 02.12.2014 №35-7/УІ «Про перейменування вулиці та провулку Леніна в с.Майданецьке»,  керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська  рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до Статуту дошкільного навчального закладу «Веселка»Майданецької сільської ради Тальнівського району Черкаської області загальнорозвиваючого типу в розділ І  п.1.2. «Загальні положення» та викласти його  в такій редакції:

1.2.Юридична адреса дошкільного закладу: с.Майданецьке, Тальнівського району, Черкаської області, вул.Трипільська, буд.№1, поштовий індекс 20442, тел..9-85-53.

2. Доручити завідуючій ДНЗ «Веселка» Винник В.В. внести зміни до Статуту дошкільного навчального  закладу «Веселка» вказані в цьому рішенні, погодити їх з відділом освіти Тальнівської РДА  та  здійснити заходи щодо державної реєстрації змін до установчих документів у встановлений законодавством термін.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з питань охорони здоров»я, освіти, культури, виховання, соціального захисту населення, законності і правопорядку (Зелінська Т.В.).

 

 

Сільський голова                                                       Ю.Свідерський


 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                          ПРОЕКТ РІШЕННЯ

_________ 2014 року                   с. Майданецьке                       № ____

 

Про встановлення батьківської  плати

за харчування дітей у ДНЗ "Веселка"

 

         Заслухавши інформацію сільського голови Свідерського Ю.В. та врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів,  керуючись Порядком встановлення плати для батьків за перебуваня дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року № 667, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.12.2002 року за № 953/7241, статтею 35 Закону України "Про дошкільну освіту", Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарських відносин", статтею 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"  сільська рада  

ВИРІШИЛА:

         1.Встановити розмір батьківської плати за харчування дітей у ДНЗ “Веселка” Майданецької сільської ради в розмірі 30% від вартості харчування дітей на день, вирахуваної щомісячно.

         2. Взяти до відома, що:

  2.1. Плата з батьків не справляється за харчування дітей, потерпілих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС при наявності чорнобильського посвідчення у дитини.

  2.2. Розмір плати за харчування в дитячому садку зменшується на 50 відсотків для батьків, у сім"ях, яких троє і більше дітей та мають посвідчення багатодітної родини та сім”ї, які мають статус малозабезпечених.

  2.3. Батьки сплачують лише за дні відвідування дитиною ДНЗ, за дні, у які дитина не відвідувала ДНЗ, плата з батьків не справляється.

        3. Секретарю ради Драган Т.М. оприлюднити проект регулятрного акту згідно чинного законодавства про державну регуляторну політику.

        4. Визнати рішення сільської ради від 04 лютого 2014 року № 29/12 «Про встановлення батьківської  плати за харчування  дітей у ДНЗ «Веселка» на 2014рік» таким, що втратило чинність.

        5. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, завідуючу дошкільним навчальним закладом “Веселка” Винник В.В.

 

 

Сільський голова                                                                      Ю.Свідерський

 

 

                        МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                   ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

_________ 2014 року             с. Майданецьке                       № ____

 

Прозатвердження ставокземельного

податку та розміру орендної плати на 2015рік

 

           Керуючись ст.269, 271, 272- 280, 284,  286, 288 Податкового Кодексу України , п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», технічною документацією з нормативної  грошової оцінки земель  сільської ради, виготовленою  ДП «Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» , затвердженою рішенням сільської ради від  29.03.2012  № 14/2289-1 , врахувавши зміни, внесені згідно Закону України від 27.03.2014 р.№1166  до статті 288 Податкового кодексу України щодо мінімального розміру орендної плати, сільська рада

  ВИРІШИЛА  :

1.Взяти до відома, що:

      1.1.відповідно  пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України, яким доповнено кодекс згідно Закону № 4834-У1 від 24.05.2012 року, норми рішення ради щодо затвердження  нормативної грошової оцінки земельних ділянок  застосовуються в разі, коли воно було офіційно  оприлюднене  до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому  планується  використання  нормативної грошової оцінки земель;

    1.2.рішення сільської ради від  12.07.2012 № 16/6  «Про затвердження технічної документацією з нормативної  грошової оцінки земель села Майданецьке  та Новомайданецьке  Майданецької     сільської ради»  офіційно оприлюднене на дошці оголошень  сільської ради 15.07.2012року.

2. Ставки  земельного податку та розмір орендної плати  в  2015  році  будуть застосовуватись  згідно затвердженої  нормативноїгрошової  оцінкиземель села Майданецьке та Новомайданецьке,проіндексованої  на коефіцієнт, який  буде встановлений законодавством України  на 2015рік .

3. Затвердити ставки  податку  за  один гектар сільськогосподарських угідь     у  відсотках  від  їх  нормативної  грошової оцінки у таких розмірах:

    3.1. для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,1; в тому числі  по агрогрупах :

Рілля  - агрогруппа:   53Л     - 4978 х 3,2х1,756 х 0,1% = 27,97 грн за 1 га;

                                     55Л    - 4256 х 3,2х1,756 х 0,1% = 23,92 грн за 1 га;

                                    56Л      - 3212 х 3,2х1,756 х 0,1% = 18,05 грн за 1 га;

                                    210Л     - 4015 х 3,2х1,756 х 0,1% = 22,56 грн за 1 га;

                                    141       - 803 х 3,2х1,756 х 0,1% = 4,51 грн за 1 га

багаторічні насадження  - агрогруппа:  53Л - 5190 х 3,2 х 0,03% = 4,98 грн за 1 га;

                                              55Л - 4449 х 3,2 х 0,03% = 4,27 грн за 1 га;

                                              56Л – 3337  х 3,2 х 0,03% = 3,20 грн за 1 га;

                                              210Л – 3615 х 3,2 х 0,03% = 3,47 грн за 1 га;                                                 

сіножаті    - агрогруппа:     - 141        300 х 3,2 х 0,1% = 0,96 грн за 1 га;

                                             - 210Л     1765 х 3,2 х 0,1% = 5,65 грн за 1 га;

пасовища - агрогруппа        - 53Л      1888 х 3,2 х 0,1 %= 6,04 грн за 1 га;

                                               - 55Л      1613 х 3,2 х 0,1 %= 5,16 грн за 1 га;

                                              - 56Л      1005 х 3,2 х 0,1 %= 3,22 грн за 1 га;

                                              - 210Л      1613 х 3,2 х 0,1 %= 5,16 грн за 1 га

                                              - 141        304 х 3,2 х 0,1% = 0,97 грн за 1 га

3.2. - на забудовані землі  -  перша економіко-планувальна зона

квартал  - № 12   6,13 х 3,2 х 1% х 3% х 10000 = 58,85грн за 1 га;

                  № 13   6,13 х 3,2 х 1% х 3% х 10000 = 58,85грн за 1 га;

                  № 14   6,13 х 3,2 х 1% х 3% х 10000 = 58,85грн за 1 га;

                   № 15   5,58 х 3,2 х 1% х 3% х 10000 = 53,57грн за 1 га;

                  № 25   6,13 х 3,2 х 1% х 3% х 10000 = 58,85грн за 1 га;

                  № 26   6,24 х 3,2 х 1% х 3% х 10000 = 59,90грн за 1 га;

                  № 27   5,97 х 3,2 х 1% х 3% х 10000 = 57,31грн за 1 га;

                  № 28   5,97 х 3,2 х 1% х 3% х 10000 = 57,31грн за 1 га;

                  № 29   6,24 х 3,2 х 1% х 3% х 10000 = 59,90грн за 1 га;

                            №30    6,24 х 3,2 х 1% х 3% х 10000 = 59,90грн за 1 га

 землі комерційного використання -

 квартал  - № 29   14,91 х 3,2 х 1% х 10000 = 4771,2 грн за 1 га;

                   № 30    15,61 х 3,2 х 1% х 10000 = 4995,2 грн за 1 га

                   № 33    15,33 х 3,2 х 1% х 10000 = 4905,6 грн за 1 га

у кварталах №29,30 земельні ділянки під водним зеркалом

                                           2,98 х 3,2 х 1% х 25% х 10000 = 238,40 грн за 1 га;                                           

                      №31    6,13 х 3,2 х 1% х 3% х 10000 = 58,85грн за 1 га

                      №32    6,13 х 3,2 х 1% х 3% х 10000 = 58,85грн за 1 га

            №33    6,47 х 3,2 х 1% х 3% х 10000 = 62,11 за 1 га                          

                      №34    6,47 х 3,2 х 1% х 3% х 10000 = 62,11грн за 1 га

                      №35    6,47 х 3,2 х 1% х 3% х 10000 = 62,11грн за 1 га

                      №36    6,47 х 3,2 х 1% х 3% х 10000 = 62,11грн за 1 га

                      №37    5,85 х 3,2 х 1% х 3% х 10000 = 56,19грн за 1 га

                      №38    5,58 х 3,2 х 1% х 3% х 10000 = 53,57грн за 1 га

                      №39    5,69 х 3,2 х 1% х 3% х 10000 = 54,62грн за 1 га

                      №43    6,24 х 3,2 х 1% х 3% х 10000 = 59,90грн за 1 га

                      №44    5,63 х 3,2 х 1% х 3% х 10000 = 54,05грн за 1 га

                      №45    5,97 х 3,2 х 1% х 3% х 10000 = 57,31грн за 1 га

                      №46    5,85 х 3,2 х 1% х 3% х 10000 = 56,19грн за 1 га

                      №47    5,30 х 3,2 х 1% х 3% х 10000 = 50,88грн за 1 га

                      №48    5,97 х 3,2 х 1% х 3% х 10000 = 57,31грн за 1 га

у кварталі №48 землі під МП "Полюс"

                                 15,61 х 3,2 х 1% х 10000 = 4995,2 грн за 1 га;

                      №49    5,69 х 3,2 х 1% х 3% х 10000 = 54,62грн за 1 га

                      №50-52    5,69 х 3,2 х 1% х 3% х 10000 = 54,62грн за 1 га 

                      №53-54    5,58 х 3,2 х 1% х 3% х 10000 = 53,57грн за 1 га

                      №55         5,30 х 3,2 х 1% х 3% х 10000 = 50,88 грн за 1 га

                      №56-57    5,58 х 3,2 х 1% х 3% х 10000 = 53,57грн за 1 га

                      №58         5,41 х 3,2 х 1% х 3% х 10000 = 51,94 грн за 1 га 

       - забудовані землі -   друга економіко-планувальна зона

    квартал №1           5,59 х 3,2 х 1% х 3% х 10000 = 53,66грн за 1 га

                 №2            4,74 х 3,2 х 1% х 3% х 10000 = 45,50грн за 1 га

                 №3-4         4,49 х 3,2 х 1% х 3% х 10000 = 43,10грн за 1 га

                 №5-6         5,24 х 3,2 х 1% х 3% х 10000 = 50,30грн за 1 га

                 №7            5,34 х 3,2 х 1% х 3% х 10000 = 51,26грн за 1 га

                 №8-10       5,49 х 3,2 х 1% х 3% х 10000 = 52,70грн за 1 га

 землі комерційного використання

 квартал  №8              13,10 х 3,2 х 1% х 10000 = 4192,0 грн за 1 га;

                №5              12,48 х 3,2 х 1% х 10000 = 3993,6 грн за 1 га

                 №11-22       4,99 х 3,2 х 1% х 3% х 10000 = 47,90грн за 1 га

                 №23-24       5,09 х 3,2 х 1% х 3% х 10000 = 48,86грн за 1 га

                 №40            4,84 х 3,2 х 1% х 3% х 10000 = 46,46грн за 1 га

                 №41            4,74 х 3,2 х 1% х 3% х 10000 = 45,50грн за 1 га

                 №42,59,60  4,84 х 3,2 х 1% х 3% х 10000 = 46,46грн за 1 га

                 №61            4,74 х 3,2 х 1% х 3% х 10000 = 45,50грн за 1 га

                 №62             4,84 х 3,2 х 1% х 3% х 10000 = 46,46грн за 1 га                           

 школа                          4,53 х 3,2 х 1%  х 10000 = 1449,6грн за 1га

відділеня зв"зку           6,24 х 3,2 х 1%  х 10000 =1996,80грн за 1га

 

  3.2.1.Затвердити ставки земельного податку в с.Новомайданецькому:

  3.2.2 - на землі сільськогосподарського призначення:

Рілля  - агрогруппа:   53е     - 5219 х 4,956 х 0,1% = 29,33грн за 1 га;

багаторічні насадження  - агрогруппа:  53е - 5468 х 3,2 х 0,03% = 5,25 грн за 1 га;

пасовища – агрогруппа: 53е – 1979 х 3,2 х 0,1% = 6,33 грн за 1 га

  3.2.3. - на забудовані землі  - 

квартал  - № 1-7     5,84 х 3,2 х 1% х 3% х 10000 = 56,06грн за 1 га;                 

 землі комерційного використання:

квартал - №2-3       13,85 х 3,2 х 1% х 10000 = 4432 грн за 1 га;                             

- для земель сільськогосподарського призначення, які надані в користування на умовах оренди громадянам – 3%

- для земель сільськогосподарського призначення (рілля), які надані в користування на умовах оренди суб"єктам підприємницької діяльності ФОП та юридичним особам – 5%

- під малими архітектурними формами – 3%

4. Ставка податку за земельні ділянки не сільськогосподарського призначення, нормативну  грошову оцінку яких проведено   встановлюється у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової  оцінки.

5.Звільнити від сплати земельного податку фізичних та юридичних осіб в межах граничних  норм ,  встановлених статтями 281, 282 Податкового Кодексу України .

6. Затвердити на 2015 рік  розмір орендної плати на земельні ділянки сільськогосподарського призначення (рілля, сіножаті пасовища) та земельні ділянки під водним фондом  3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

       6.1. Орендна плата за надані в оренду водні об'єкти встановлюється в розмірі визначеному згідно  Методики,  затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28 травня 2013 року № 236 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об'єкти», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 986/23518.

      6.2.  Орендна плата за водойми встановлюється виключно у грошовій формі.        Сплата орендної плати за водний об'єкт не звільняє від сплати орендної плати за земельну ділянку під цим об'єктом.

7. Затвердити на 2015  рік розмір орендної плати на земельні ділянки комерційного призначення  3 % від нормативно грошової оцінки земельної ділянки 1 м2 земель населеного пункту сільської ради з урахуванням коефіцієнта індексації .

8.Орендна плата за землі промисловості, транспорту та зв’язку, та надані для розміщення та експлуатації об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, включаючи  технологічну інфраструктуру таких об’єктів ( виробничі приміщення, бази, розподільчі пункти ( пристрої), електричні підстанції, електричні мережі )  справляється в розмірі 3% відповідно показників грошової оцінки 1 м2  земель населених пунктів сільської ради з урахуванням коефіцієнта індексації .

9.Повторне відстеження результативності регуляторного акту провести до 01.12.2015року .

10.Секретарю сільської ради  Т.Драган  забезпечити оприлюднення даного рішення в засобах масової інформації та на  сайті  сільської  ради  .

11.Землевпоряднику сільської ради    після набрання чинності  направити копію даного рішення  в Тальнівську  ОДПІ.

12. Рішення набирає чинності після його оприлюднення, але  не раніше  ніж з  01.01.2015 року.

13. Визнати  таким , що  втратило  чинність з 01.01.2015 року, рішення сільської ради  від  31.12.2013  №28/9 « Прозатвердження ставокземельногоподатку та розміру орендної плати на 2014рік»

14. Контроль за виконанням даного  рішенням покласти на постійну  комісію сільської  ради  з питань планування  бюджетута  фінансів.

 

 

Сільський голова                                                           Ю.Свідерський

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

_________ 2014 року                   с. Майданецьке                       № ____

 

Про затвердження  Порядкунадання

у користування на умовах оренди

водних об'єктівта поновлення

договорів оренди, розташованих

на території села Майданецьке

 

      Відповідно до розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 20.06.2014  №    167 «Про Методичні рекомендації з надання в користування на умовах оренди  водних об'єктів, розташованих на території області»,Водного та Земельного кодексів України, керуючись  п.34.ч.1статті26Закону України „Про місцевесамоврядування в Україні», статтею  11 Закону України „Про аквакультуру", з метою раціонального та ефективного використання водних ресурсів на території села,упорядкування надання водойм у користування на умовах оренди, сільська рада

ВИРІШИЛА :

    1. Затвердити Порядок  надання у користування на умовахоренди водних об'єктівта поновлення договорів оренди, розташованих на території села Майданецьке  ( додається ).

    2. Спеціалісту – землевпоряднику сільської ради  здійснювати ведення реєстру наданих в оренду водних об'єктів та подавати інформацію Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації та обласному управлінню водних ресурсів щоквартально, до 05 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

   3. Взяти до відома, що проект цього рішення  оприлюднено згідно з правилами  прийняття актів,  що носять регуляторний характер та  надіслано для ознайомлення та внесення можливих поправок   Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації та обласному управлінню водних ресурсів .

   4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсі, екології, комунального майна, соціального розвитку села (Кутова Л.Д.).

 

 

Сільський голова                                                                      Ю.Свідерський 

 

 

                                                                                                 ЗАТВЕРЖЕНО

                                                                            рішенням  ради

 від______№__

 

ПОРЯДОК

надання у користування на умовах оренди водних об'єктівта поновлення договорів оренди, розташованих на території села Майданецьке

 

І. Загальні положення

  

    Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про аквакультуру», Водного, Земельного, Бюджетного та Податкового кодексів України.

    Порядок визначає механізм надання водних об'єктів у користування за договором оренди водного об'єкта у комплексі із земельною ділянкою під нимта поновлення договорів оренди.

     Відповідно до статті 51 Водного кодексу України у користування на умовах оренди можуть надаватися водосховища (крім водосховищ комплексного призначення), ставки, озера та замкнені природні водойми для рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, лікувальних, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт.

    Не підлягають передачі у користування на умовах оренди:

водосховища комплексного призначення (водосховище, яке відповідно до паспорта використовується для двох і більше цілей (крім рекреації);

водні об'єкти для рибогосподарських потреб, що використовуються для питних потреб, а також водні об'єкти, які розташовані в межах територій та об'єктів, що перебувають під охороною відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд» (крім водних об'єктів, які призначені для ведення господарської діяльності).

     Водні об'єкти надаються у користування в комплексі із земельними ділянками під водними об'єктами, гідротехнічними спорудами, іншими об' єктами інфраструктури.

  II. Права та обов'язки орендарів водних об'єктів

 2.1. Орендарі водних об'єктів мають право:

-використовувати орендований водний об'єкт відповідно до його призначення та умов договору оренди;

-з дозволу орендодавця вносити зміни до складу орендованого майна, проводити його реконструкцію, технічне переозброєння, що зумовлює підвищення його вартості;

-самостійно розподіляти доходи, отримані в результаті використання орендованого водного об'єкта;

-мати інші права передбачені договором оренди водного об'єкта.

2.2.Орендарі водних об'єктів зобов'язані:

-вчасно і в повному розмірі сплачувати орендну плату;

-економно використовувати водні ресурси, дбати про їх відтворення і

поліпшення якості вод, здійснювати заходи з охорони та поліпшення екологічного стану водного об'єкта;

-експлуатувати водосховища та ставки відповідно до режимів роботи, встановлених для них центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері водного господарства;

-оформити право користування гідротехнічними спорудами, зазначеними у пунктах 3 та 4 Типового договору оренди водних об'єктів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року за № 420;

-отримати дозвіл на спеціальне водокористування, відповідно до статтей 48 та 49 Водного кодексу України;

- встановити умови загального водокористування, погодити їх з сільською радою  та довести  до відома населення;

- передбачити місця безоплатного забезпечення права громадян на загальне водокористування (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство) відповідно статті 47 Водного кодексу України;

-дотримуватись норм Зон аквакультури (рибництва) та зональної рибопродуктивності по регіонах України встановлених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30 січня 2013 року № 45 «Про затвердження Зон аквакультури (рибництва) та рибопродуктивності по регіонах України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2013 року за № 240/22772 (для водних об'єктів наданих для рибогосподарських потреб та рибогосподарських технологічних водойм);

- використовувати водні об'єкти відповідно до цілей та умов їх надання;

- дотримуватись встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин і встановлених лімітів забору води, лімітів використання води та лімітів скидання забруднюючих речовин, а також санітарних та інших вимог щодо впорядкування своєї території;

- не допускати порушення прав, наданих іншим водокористувачам, а також заподіяння шкоди господарським об'єктам та об'єктам навколишнього природного середовища;

- безперешкодно допускати на свої об'єкти державних інспекторів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, а також громадських інспекторів з охорони довкілля, які здійснюють перевірку додержання вимог водного законодавства, і надавати їм безоплатно необхідну інформацію;

- своєчасно інформувати відповідні органи влади та сільську раду  про виникнення надзвичайних ситуацій на водних об'єктах;

- здійснювати невідкладні роботи, пов'язані з ліквідацією надзвичайних ситуацій на водних об'єктах;

- виконувати інші обов'язки щодо використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів згідно з законодавством.

2.3. Обмеження прав Орендарів водних об'єктів

    У разі маловоддя, загрози виникнення епідемій та епізоотій, а також в інших передбачених законодавством випадках права водокористувачів можуть бути обмежені або змінені умови водокористування з метою забезпечення охорони здоров'я людей та в інших державних інтересах. При цьому, пріоритетність надається використанню вод для питних і побутових потреб населення.

     Права водокористувачів обмежуються також під час аварій або за умов, що можуть призвести чи призвели до забруднення вод, та при здійсненні невідкладних заходів щодо запобігання стихійному лиху, спричиненому шкідливою дією вод, і ліквідації його наслідків.

    Права водокористувачів, які здійснюють спеціальне водокористування, можуть бути обмежені органом, який видав дозвіл на спеціальне водокористування чи надав водний об'єкт у користування або в оренду.

    Права вторинних водокористувачів можуть бути обмежені первинними водокористувачами за погодженням з органом, який видав дозвіл на спеціальне водокористування чи надав водний об'єкт у користування.

     У межах села  забороняється обмеження будь-яких видів загального водокористування, крім випадків, визначених законом.

III. Умови та порядок надання водних об'єктів на умовах оренди

    3.1. Водні об'єкти надаються у користування на земельних торгах у комплексі із земельною ділянкою відповідно до вимог Земельного кодексу України.

     Відповідно до статті 122 Земельного кодексу України, орендодавцями водних об'єктів, що надаються у користування на умовах оренди у межах населених пунктів, є сільськарада.

    3.2.Підготовка документів на земельні торги (проект землеустрою, паспорт водного об'єкта тощо) водних об'єктів, що розташовані в  межахнаселеногопункту, покладається на виконавчий комітет сільської ради.

    Земельні торги проводяться  виконавцем земельних торгів у порядку, встановленому Земельним кодексом України.

    Виконавець земельних торгів обирається на конкурсній основі комісією сільської ради з проведення конкурсу відповідно до статтей  135-139  Земельного  кодексу  України ,  Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України  від 25.09.2012      № 579, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 «Про Порядок закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах».

    Підготовка проекту договору оренди водних об’єктів здійснюється виконавцем земельних торгів за погодженням з  обласним управлінням водних ресурсів , відповідно до типового договору оренди водних об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року № 420, з урахуванням зазначених рекомендацій.

   Невід’ємними частинами договору є:

 - план або схема об’єкта оренди;

 - кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб у її використанні і встановлених земельних сервітутів;

 - акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

 - акт приймання-передачі об’єкта оренди;

 - проект відведення земельної ділянки;

 - паспорт водного об’єкта, а у разі надання в оренду рибогосподарської технологічної водойми - паспорт та/або технічний проект рибогосподарської технологічної водойми.

    3.3.Від імені сільської ради  договори підписуються сільським головою  за погодженням з  органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері водного господарства.

    3.4.Типовий договір оренди водних об'єктів затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року № 420 «Про затвердження Типового договору оренди водних об'єктів».

    Рішення про передачу земельних ділянок в оренду приймається в порядку, визначеному земельним законодавством України.

    3.5.Підставою для укладення договору оренди водного об'єкта є рішення орендодавця відповідно до заяви зацікавленої особи, визначеної на земельних торгах, наявності проекту відведення земельної ділянки або технічної документації та паспорта водного об'єкта.

    Порядок розроблення паспорта водного об'єкта затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18 березня 2013 року № 99 «Про затвердження Порядку розроблення паспорта водного об'єкта», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2013 року за №775/23307.

     Замовником робіт із розроблення паспорта вільного водного об'єкта є орендодавець- сільська рада.Кошти на розробку  паспорта вільного водного об’єкта, що розташований  в межах села, передбачаються в сільському бюджеті на відповідний рік.

     3.6.Паспорт водного об'єкта підлягає перегляду кожні 5 років, якщо інше не передбачено договором оренди водного об'єкта, та у разі змін технічних параметрів водного об'єкта і гідротехнічних споруд, зміни гідрологічного режиму річки (водотоку) - і відповідному коригуванню.

    Коригування паспорта водного об'єкта здійснюється відповідно до Порядку його розроблення.

    Паспорт водного об'єкта погоджується з Державним агентством водних ресурсів України.

    3.7. Методика визначення розміру плати за надані в оренду водні об'єкти затверджена наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28 травня 2013 року № 236 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об'єкти», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 986/23518.

   Орендна плата за водойми встановлюється виключно у грошовій формі.        Сплата орендної плати за водний об'єкт не звільняє від сплати орендної плати за земельну ділянку під цим об'єктом.

    Розмір орендної плати за користування земельною ділянкою водного фонду визначається грошовою оцінкою земель водного фонду відповідно до Закону України «Про оцінку земель» та Податкового кодексу України.

     3.8. Водні об'єкти надаються в користування на умовах оренди без обмеження права загального водокористування, крім випадків, визначених статтею 47 Водного кодексу України.

     Умови загального водокористування встановлюються водокористувачем за погодженням з орендодавцем– сільською радою, про що зазначається у договорі оренди водного об'єкта.

     Інформація про заборону або обмеження загального водокористування доводиться до відома населення орендарем.

    3.9. Заборона загального водокористування водними об'єктами, наданими в користування на умовах оренди, та їх нецільове використання є підставою для розірвання договору оренди.

     3.10.Користувач може приступити до використання водойми після підписання сторонами договору оренди водного об'єкта, державної реєстрації цього договору згідно з актом приймання-передачі та отримання дозволу на спеціальне водокористування відповідно до статей 44 та 48 Водного кодексу України.

     Витрати, пов'язані з державною реєстрацією договору оренди водного об'єкта, покладаються на орендаря.

     Передача орендарем права на оренду водного об'єкта іншим суб'єктам господарювання забороняється.

    1У. Умови та порядокпереукладання (поновлення) договорів оренди

    4.1. Договори оренди, термін дії яких закінчився, переукладаються (поновлюються)  з урахуванням положень Закону України «Про аквакультуру» Водного кодексу України, Земельного кодексу України , а також даного Порядку.

      Відповідно до статті 122 Земельного кодексу України, орендодавцем водних об'єктів у межах населених пунктів,договори оренди на які поновлюються  є сільськарада.

      У разі відсутності договору оренди водних об'єктів та за наявності укладеного договору оренди землі водного фонду, право користування водними об'єктами на умовах оренди оформляються шляхом укладення договору оренди водних об'єктів, без проведення земельних торгів.

      4.2. Передача в оренду водних об'єктів із земельною ділянкою (поновлення  договорів оренди) здійснюється на підставі рішення орендодавця- сільської ради  шляхом укладання договору оренди водного об'єкту.Типовий договір оренди водних об'єктів затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року № 420 «Про затвердження Типового договору оренди водних об'єктів».

    4.3. Орендар, який добросовісно виконував умови договору оренди земельної ділянки під водним об’єктом або договору оренди водного об’єкту звертається до сільської ради за 90 днів до закінчення терміну дії договору  оренди із заявою про дозвіл на виготовлення паспорта водного об’єкта.

    4.4. Орендодавець – сільська рада за згодою орендаря, який добросовісно виконував умови договору оренди, надає дозвіл на  розробку паспорта водного об’єкта  за кошти орендаря. При цьому орендар не звільняється від сплати обов’язкового розміру орендної плати.

    Орендар, зацікавлений  в одержанні в оренду водного об'єкта звертається Із заявою до сільської ради після розроблення та затвердження паспорта водного об’єкта .

До заяви додаються:

-план або схема об'єкта оренди;

-кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) та Інших прав третіх осіб у її використанні і встановлених земельних сервітутів;

-акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

-документація Із землеустрою;

-копії завірених у встановленому порядку:

-установчих документів (для юридичних осіб); документа, що посвідчує особу (для громадян), свідоцтва про державну реєстрацію (для фізичних осіб -підприємців), витягу з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців);

- копія діючого договору оренди земельної ділянки, зайнятої водним об'єктом;

-паспорт водного об'єкта;

    4.5. Орендна плата за водойми встановлюється виключно у грошовій формі.        Сплата орендної плати за водний об'єкт не звільняє від сплати орендної плати за земельну ділянку під цим об'єктом.Методика визначення розміру плати за надані в оренду водні об'єкти затверджена наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28 травня 2013 року № 236 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об'єкти», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 986/23518.

    Розмір орендної плати за користування земельною ділянкою водного фонду визначається грошовою оцінкою земель водного фонду відповідно до Закону України «Про оцінку земель» та Податкового кодексу України.

    4.6. Орендар  може приступити до використання водойми після підписання сторонами договору оренди водного об'єкта, державної реєстрації цього договору згідно з актом приймання-передачі та отримання дозволу на спеціальне водокористування відповідно до статей 44 та 48 Водного кодексу України.

     Витрати, пов'язані з державною реєстрацією договору оренди водного об'єкта, покладаються на орендаря.

     Передача орендарем права на оренду водного об'єкта іншим суб'єктам господарювання забороняється.

    4.7. По закінченню терміну дії договору, якщо від орендаря не надійшло заяви про продовження його дії, орендодавець обстежує та приймає водний об'єкт від орендаря згідно з актом приймання-передачі.

    4.8.Спори, пов'язані з користуванням водними об'єктами, вирішуються за згодою сторін та/або у судовому порядку.

     4.9. Державний контроль за використанням та охороною водойм, наданих у користування, розрахунками за оренду здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

 

Секретар ради                                                                                Т.Драган

 

Опубліковано 10.12.2014