Рішення ради

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                      РІШЕННЯ

 31 березня 2015 року              с. Майданецьке                     №38-1/VІ

 

Про внесення змін у рішення

сільської ради  від 27.01.2015 №36-17/6

«Про затвердження ставок земельного

податку та розміру орендної плати на 2015рік»

 

     Розглянувши Лист Державної фіскальної служби від 10.03.2015р. за №5551/5/99-99-15-03-02-15 щодо роз’яснення  можливості  встановлення  пільг по земельному  податку для бюджетних установ,  керуючись пунктами 24,  28   частини 1  статті 26Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до підпункту 7.4 пункту 7.1. статті 7, статтями 12, 30, 284  Податкового кодексу України із змінами, внесеними  Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ, врахувавши пропозиції постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів, сільська  рада

ВИРІШИЛА :

    1.Взяти до відома, що відповідно до :

    1.1. пунктів  7.2, 7.4. статті 7 Податкового кодексу України ( далі- ПКУ), під час встановлення податків  можуть передбачатися податкові пільги та порядок їх застосування, при цьому підстави для надання податкових пільг та порядок їх застосування визначаються виключно цим Кодексом;

    1.2. пункту 284.1. статті 284 ПКУ  органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

    Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

   Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни;

    1.3. підпункту 12.3.5. пункту 12.3. статті 12 ПКУ,  у разі якщо сільська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю;

    1.4. пункту 30.2. статті 30 ПКУ підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об'єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат;

    1.5.пункту 30.9.статті 30 ПКУ податкова пільга надається шляхом:

 а) податкового вирахування (знижки), що зменшує базу оподаткування до нарахування податку та збору;

б) зменшення податкового зобов'язання після нарахування податку та збору; в) встановлення зниженої ставки податку та збору;

г) звільнення від сплати податку та збору;

    1.6. пункту 4 розділу П «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ, встановлено, що в 2015 році до рішень місцевих рад про встановлення місцевих податків на 2015 рік не застосовуються вимоги, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

        1.7. підпункту 12.3.7.пунцту 12.3. статті 12 ПКУ , сільським радам не дозволяється встановлювати  пільгові ставки місцевих податків та зборів або звільняти  від сплати таких податків та зборів за  клопотаннями  конкретних  юридичних осіб,  фізичних осіб - підприємців і  громадян.

       2. Враховуючи, що сільською радою не прийнято та не подано відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки до 25 грудня 2014 року рішення щодо встановлення ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку на 2015 рік, такий  податок до прийняття рішення справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

    3. В зв’язку з прийняттям  сільською радою рішення  від 27.01.2015 №36-17/6 «Про затвердження ставок земельного податку та розміру орендної плати на 2015 рік», яке діє з дня його оприлюднення -  30.01.2015 року, внести зміни до пункту 5 цього рішення та викласти його в новій редакції:                                                                                                                         «5. Надати податкову пільгу шляхом звільнення  від сплати земельного податку:

5.1.фізичних  осіб в межах граничних  норм ,  встановлених статтею  281 ПКУ; 

5.2. органи державної влади та органи місцевого самоврядування , дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади , заклади культури,  освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, мета створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою діяльністю та  створені   для досягнення соціальних, культурних, освітніх,  управлінських цілей стосовно охорони здоров'я громадян, розвитку фізичної культури і спорту, задоволення духовних та інших нематеріальних потреб громадян, захисту прав, законних інтересів громадян і організацій, розв'язання суперечок і конфліктів, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних благ.

   При цьому врахувати, що головною  загальною особливістю, основним  результатом   їх діяльності є надання послуг.

   В разі, коли платники податку, які користуються пільгами з цього податку, самостійно не використовують (надають в оренду)  земельну ділянку, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

    Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.»

   4. Секретарю сільської ради оприлюднити дане рішення на офіційному сайті сільської ради та до 01.04.2015р. надати його копію в Тальнівську ОДПІ.

   5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

 

 

Сільський голова                                                                     Ю.Свідерський

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                               Р І Ш Е Н Н Я

 31 березня 2015 року                с.Майданецьке                     №38 - 2 /У1

 

Про  спрямування частини вільного залишку

 бюджетних коштів, про внесення змін

до рішення сесії сільської ради № 36-12/УІ

від 27.01.2015р. “Про сільський бюджет

 на 2015 рік”, із врахуванням змін внесених

рішенням сільської ради  від 27.01.2015

№36-23/УІ, від 26.02.2015 №37-3/УІ

 

         Заслухавши інформацію головного бухгалтера сільської ради Лисоконь М.К.  “Про  спрямування частини вільного залишку бюджетних коштів, про внесення змін  до рішення сесії сільської ради № 36-23/УІ від 27.01.2015 року “Про сільський бюджет на 2015 рік”, від 27.01.2015 №36-23/УІ, від 26.02.2015 №37-3/УІ врахувавши  пропозиції депутатів по її обговоренню, керуючись Законом України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»   стаття 78 пункт 7 Бюджетного кодексу України, підпунктом 23, частини 1, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада        

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити дефіцит в коштах  в сумі 299550 грн за рахунок спрямування залишку коштів на початок 2015 року в т.ч. загального фонду  299550 гривень.

2.Внести зміни до рішення сільської ради від 26.02.2015 року №37-3/УІ “Про  спрямування частини вільного залишку бюджетних коштів, про внесення змін до рішення сесії сільської ради №36-12/УІ від 27.01.2015 р. «Про сільський  бюджет на 2015 рік» із  врахуванням змін внесених рішенням сільської ради від 27.01.2015 №36-23/УІ а саме:

2.1 У пункті 2.1 видатки сільського бюджету цифру  2011766 замінити цифрою  2020119,67, цифру 1913266 замінити цифрою 1919986           .

2.2  У пункті 2.2 цифру 2011766 замінити цифрою 2020119,67, цифру 1913266 замінити цифрою 1919986 .

3. Затвердити розпорядження № 2 від 16.03.2015 «Про використання коштів, які були на залишку станов на 01.01.2015 р», збільшити видаткову частину по КФК 240900/07 в сумі 138 грн із залишку, який був станом на 01.01.2015 року.

4.Бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. внести відповідні зміни по окремих  позиціях у додатках  2,3 до рішення сільської ради від 26.02.2015 року № 37-3/УІ Про спрямування частини вільного залишку бюджетних коштів, про внесення змін до рішення сесії сільської ради №36-12/УІ від 27.01.2015р. «Про сільський  бюджет на 2015 рік», із врахуванням змін внесених рішенням сільської ради від 27.01.2015 №36-23/УІ.

 

Сільський голова                                        Ю.В.Свідерський

 

 

                        МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

           ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                          РІШЕННЯ

31 березня 2015 року      с. Майданецьке                 №38-3/УІ

 

Про надання дозволу на

розроблення проекту із землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

у власність гр. Совгирі А.А.

 

             Розглянувши заяву гр. Совгири Андрія Андрійовича, врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з питань агропромислового комплексу,земельних ресурсів,екології,комунального майна,соціального розвитку села, пропозиції депутатів сільської ради, відповідно ст. 12,38,40,121,122,123  Земельного Кодексу України, ст..50 Закону України «Про землеустрій», підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Надати дозвіл на розроблення  проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки  площею  0,25га.,  у власність гр.Совгирі Андрію  Андрійовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  із земель комунальної власності  Майданецької територіальної громади, що відносяться до категорії  земель –  землі житлової та громадської забудови, з функціональним використанням забудовані землі житлової  забудови під одно- та двоповерховою забудовою за адресою:      вул. Садова,1, с.Майданецького  Тальнівського     району    Черкаської області.

2. Гр. Совгирі Андрію Андрійовичу  розроблений проект землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність надати на затвердження сесії сільської ради.

 

 Сільський голова                                                   Ю.Свідерський

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                  РІШЕННЯ

  31 березня 2015 року              с. Майданецьке                     №38-4/УІ

 

Про затвердження проекту

землеустрою  щодо  відведення

земельної   ділянки із зміною

цільового призначення

 

         Розглянувши  заяву Войченко С.В. і державний акт серія ІІ №001893 виданий 08.01.2002року, договір купівлі-продажу житлового будинку зареєстрований в реєстрі за №8796 від25.12.2001року,технічного паспорта на садибний житловий будинок реєстрований №145кн.1 від 06.08.2014року,свідоцтво про право власності на земельну ділянку №30158196 від 28.11.2014р., проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки із зміною цільового призначення земельної ділянки та пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, проект землеустрою, щодо відведення земельних ділянок, керуючись  ст.12,122,186,186-1 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

          ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,1314га фізичній особі Войченко Світлані Володимирівні зі зміною цільового призначення із категорії земель сільськогосподарського призначення на категорію земель житлової та громадської забудови, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд,за рахунок земель сільськогосподарського призначення, вид угідь – рілля земельна ділянка площею 0,0472га.,багаторічні насадження(сад) земельна ділянка площею – 0,0657га. під забудованими землями – одно та двоповерховою житловою забудовою земельна ділянка площею – 0,0182га., яка знаходиться у власності фізичної особи Войченко Світлани Володимирівни, для ведення особистого селянського господарства, за адресою:20442, Черкаська область,Тальнівський район,с.Майданецьке, вул.Набережна,22.

        2.Змінити цільове призначення земельної ділянки площею – 0,1314га. із категорії земель сільськогосподарського призначення вид угідь – рілля земельна ділянка площею – 0,0472га.,багаторічні насадження(сад) земельна ділянка площею – 0,0657га. під забудованими землями – одно та двоповерховою житловою забудовою земельна ділянка площею – 0,0182га., на категорію земель житлової та громадської забудови з функціональним призначенням забудовані землі під одно та двоповерховою житловою забудовою.

         3.Змінити вид цільового використання із «для ведення особистого селянського господарства» на «для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд».

         4.Віднести земельну ділянку площею – 0,1314га. до земель приватної власності громадянки Войченко Світлани Володимирівни  категорії земель – землі житлової та громадської забудови з функціональним призначенням забудовані землі під одно та двоповерховою житловою забудовою.

        5.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни в земельно-шнурову книгу сільської ради.

 

 

    Сільський  голова                                                             Ю.Свідерський

 

 

                                  МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

               ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                             Р І Ш Е Н Н Я

 

31 березня 2015 року             с.Майданецьке               № 38-5/УІ

  

Про позицію щодо можливості  надання

дозволу на розроблення  документації із

землеустрою гр. Король А.П.

 

        Розглянувши  лист Головного управління Держземагентства  у Черкаській області від 25.02.2015року №444/0/300-15-СГ щодо запиту про позицію сільської ради з питання надання  дозволу  на розроблення  документації  із  землеустрою, на підставі якої земельна ділянка може бути  передана  у власність гр.Король Аллі Петрівні та викопіювання з плану землекористування  Майданецької   сільської ради,  відповідно  до доручення Віце- прем’єр- міністра – Міністра  регіонального розвитку, будівництва та житлового- комунального  господарства України  від 08.10.2014 р. № 37732/0/ 1-14 , наказу  Державного агентства  земельних ресурсів  України  від 15.10.2014 № 328 «Про введення  в дію рішень  колегії  Держземагенства України від 14.10.2014р.» , керуючись  статтею 118 Земельного кодексу України, п.п.34 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , врахувавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада

ВИРІШИЛА :

    1.Вважати можливим надання дозволу  на розроблення  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  за межами населеного пункту в адмінмежах Майданецької  сільської ради,  площею 1,78 га, відповідно до викопіювання,   у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Король Аллі Петрівні,  в зв’язку з тим, що  вона має право на безоплатне  одержання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та раніше цим правом не скористалася. 

    2. Секретарю сільської ради Драган Т.М.  направити копію цього  рішення в Головне управління Держземагенства у Черкаській області.

 

 

Сільський голова                                                                   Ю.Свідерський 

 


                                  МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА


                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                   

                                                   Р І Ш Е Н Н Я

31 березня 2015 року              с.Майданецьке                    № 38-6/УІ

  

Про позицію щодо можливості  надання

дозволу на розроблення  документації із

землеустрою гр. Біленького О.П.

 

        Розглянувши  лист Головного управління Держземагентства  у Черкаській області від 25.02.2015року № 444/0/300-15-СГ щодо запиту про позицію сільської ради з питання надання  дозволу  на розроблення  документації  із  землеустрою, на підставі якої земельна ділянка може бути  передана  у власність гр.Біленькому Олександру Петровичу та викопіювання з плану землекористування  Майданецької   сільської ради,  відповідно  до доручення Віце- прем’єр- міністра – Міністра  регіонального розвитку, будівництва та житлового- комунального  господарства України  від 08.10.2014 р.  № 37732/0/ 1-14 , наказу  Державного агентства  земельних ресурсів  України  від 15.10.2014 № 328 «Про введення  в дію рішень  колегії  Держземагенства України від 14.10.2014р.» , керуючись  статтею 118 Земельного кодексу України, п.п.34 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , врахувавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада

ВИРІШИЛА :

    1.Вважати можливим надання дозволу  на розроблення  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  за межами населеного пункту в адмінмежах Майданецької  сільської ради,  площею 1,78 га, відповідно до викопіювання,   у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Біленькому Олександру Петровичу,  в зв’язку з тим, що  він має право на безоплатне  одержання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та раніше цим правом не скористався. 

    2. Секретарю сільської ради Драган Т.М.  направити копію цього  рішення в Головне управління Держземагенства у Черкаській області.

 

Сільський голова                                                            Ю.Свідерський  

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                   РІШЕННЯ

 

31 березня 2015 року          с. Майданецьке                    № 38-7/УІ

 

Про внесення змін у

рішення сільської ради №15/5

від 30.07.2001р «Про наділ

земельних ділянок громадянам села»

 

             Заслухавши інформацію землевпорядника сільської ради Носаль Р.О. розглянувши заяву гр. Поліщука Михайла Михайловича, врахувавши пропозиції депутатів сільської ради, відповідно ст. 12,140,141 Земельного Кодексу України,  підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Визнати таким, що втратило чинність рішення  сільської ради від 30.07.2001 року № 15/5 «Про наділ земельних ділянок громадянам села» в частині, що стосується гр. Поліщука Михайла Михайловича , а саме – припинити право тимчасового користування земельною ділянкою площею 0,05га за межами населеного пункту, згідно заяви добровільної відмови.
  2. Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу сільської ради.

 

 

     Сільський голова                                                              Ю.Свідерський

Опубліковано 31.03.2015