Рішення ради

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                     ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                  РІШЕННЯ

 

15 травня 2015 року                     с. Майданецьке                       № 39-1/УІ

 

Про виконання сільського

бюджету за І квартал 2015 року

 

 

         Заслухавши та обговоривши звіт головного бухгалтера сільської ради Лисоконь М.К. про виконання сільського бюджету за перший квартал 2015 року, врахувавши висновки постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету і фінансів, сільська рада відмічає, що протягом звітного періоду виконкомом сільської ради, установами комунальної власності проведена робота по виконанню бюджету, поліпшенню соціально – економічної ситуації в населених пунктах. За перший квартал 2015 року до сільського бюджету надійшло 443180 грн., з них 421308грн. – кошти загального фонду та 21872 -кошти спеціального фонду. Видатки сільського бюджету проведені: по загальному фонду –421276 грн.при плані 841846грн. (50%), по спеціальному  фонду – 22581 грн., до річного плану 100134грн. Керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України, пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в  Україні ”, за погодженням виконавчого комітету та постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету і фінансів,  з метою забезпечення виконання завдань щодо мобілізації фінансових ресурсів до сільського бюджету та підвищення ефективності використання бюджетних коштів,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

             1.Затвердити звіт головного бухгалтера Лисоконь М.К. про виконання сільського бюджету заперший квартал  2015року:

-  по загальному фонду по доходах  в сумі421308грн., по видатках –421276 грн., з перевищенням доходів надвидаткамив сумі32 грн.;

-  по спеціальному фонду по доходах у сумі  21872грн., по видатках–22581грн., з перевищенням  видатків наддоходами в сумі709грн.

            2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.

 

 

Сільський голова                                                                 Ю.Свідерський 

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                 РІШЕННЯ

 

15 травня 2015 року                   с. Майданецьке                     №39-2/УІ

 

Про внесення змін у рішення сільської ради

№ 20/4 від 28.12.2012р. «Про  затвердження  

сільської програми «Турбота на 2013-2015

роки» із змінами від  01.08.2014 №33-1/УІ,

19.09.2014 №34-1/УІ, 02.12.2014 № 35-3/У1,

27.01.2015 № 36-3/У1 та затвердження Плану заходів

та кошторису  на 2015 рік в новій редакції

 

        Заслухавши інформацію секретаря сільської ради Драган Т.М. про внесення змін до сільської програми «Турбота на 2013 -2015 роки» та затвердження Плану заходів та кошторису на 2015 рік в новій редакції, врахувавши пропозиції депутатів по її обговоренню питання та висновок постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, керуючись статтею 26Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада 

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни у  рішення сільської ради № 20/4 від 28.12.2012р. «Про  затвердження  сільської програми «Турбота на 2013-2015роки»  , із змінами внесеними рішеннями сільської ради від  01.08.2014 №33-1/УІ, від 19.09.2014 №34-1/УІ,  02.12.2014 № 35-3/У1, 27.01.2015 № 36-3/У1, доповнивши :

1.1. Програму «Турбота на 2013-2015 роки»  словами   -  «Надання одноразової цільової матеріальної допомоги  учасникам антитерористичної операції на сході України, батькам або членам їх сімей, мобілізованим та членам сімей  мобілізованих військовозобов»язаних для придбання необхідних речей (одягу, взуття, амуніції тощо)» та затвердивши  її в новій редакції( додається); 

1.2.  пункт 11  Плану заходів та кошторису витрат на 2015 рік з реалізації сільської програми «Турбота» на 2013-2015 роки ( далі –План заходів та кошторис)  словами   -  «Надання одноразової цільової матеріальної допомоги  учасникам антитерористичної операції на сході України, батькам або членам їх сімей, мобілізованим  та членам сімей  мобілізованих військовозобов»язаних для придбання необхідних речей (одягу, взуття, амуніції тощо)» та викласти План заходів та кошторис  в новій редакції( додаток 1). 

2. Збільшити суму коштів на виконання п.11  Плану заходів та кошторису  в сумі 20000грн. за рахунок коштів вільного залишку.

3. Для обстеження житлово-побутових умов малозабезпечених  заявників та складання відповідного акту, створити  комісію з надання одноразової  матеріальної допомоги малозабезпеченим  громадянам в складі :

Свідерський Ю.В.- голова комісії, сільський голова;

Вовк В.І. - секретар комісії, депутат сільської ради;

Нетребко Н.В. - член комісії, фахівець із соціальної роботи.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань

депутатської діяльності та етики.

 

 

 

Сільський голова                                                                Ю.Свідерський

 

 

                              МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                                                                                                                                                                   

                                                  Р І Ш Е Н Н Я

 

15 травня 2015 року              с.Майданецьке                         № 39-3/УІ

 

Про  спрямування частини вільного залишку

 бюджетних коштів, про внесення змін

до рішення сесії сільської ради № 36-12/УІ

від 27.01.2015р. “Про сільський бюджет

 на 2015 рік”, із врахуванням змін внесених

рішенням сільської ради  від 27.01.2015

№36-23/УІ, від 26.02.2015 №37-3/УІ, від

31.03.2015 № 38-2/УІ

 

         Заслухавши інформацію головного бухгалтера сільської ради Лисоконь М.К. “Про  спрямування частини вільного залишку бюджетних коштів, про внесення змін  до рішення сесії сільської ради № 36-23/УІ від 27.01.2015 року “Про сільський бюджет на 2015 рік”, від 27.01.2015 №36-23/УІ, від 26.02.2015 №37-3/УІ, від 31.03.2015 №38-2/УІ, врахувавши пропозиції депутатів по її обговоренню та висновок постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів , керуючись Законом України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», пунктом 7 статті 78 Бюджетного кодексу України, підпунктом 23, частини 1, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада       

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити дефіцит в коштах  в сумі 439594 грн за рахунок спрямування залишку коштів на початок 2015 року в т.ч. загального фонду  432900 гривень, спеціального фонду в сумі  6694 гривні.

2.Внести зміни до рішення сільської ради від 31.03.2015 року №38-2/УІ “Про  спрямування частини вільного залишку бюджетних коштів, про внесення змін до рішення сесії сільської ради №36-12/УІ від 27.01.2015 р. «Про сільський  бюджет на 2015 рік» із  врахуванням змін внесених рішенням сільської ради від 27.01.2015 №36-23/УІ, від 26.02.2015 року №37-3/УІ, а саме:

2.1 У пункті 2.1 видатки сільського бюджету цифру  2020119,67 замінити цифрою  2161798,03, цифру 1919986 замінити цифрою 2053336.          

2.2  У пункті 2.2 цифру 2020119,67 замінити цифрою 2161798,03, цифру 1919986 замінити цифрою 2053336.

3.Бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. внести відповідні зміни по окремих  позиціях у додатках 2, 3 до рішення сільської ради від 31.03.2015 року № 38-2/УІ «Про спрямування частини вільного залишку бюджетних коштів, про внесення змін до рішення сесії сільської ради №36-12/УІ від 27.01.2015р. «Про сільський  бюджет на 2015 рік», із врахуванням змін внесених рішенням сільської ради від 27.01.2015 №36-23/УІ, від 26.02.2015 №37-3/УІ.

 

 

Сільський голова                                                   Ю.В.Свідерський

 

 

                            МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

         ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                                                                                                                                              Р І Ш Е Н Н Я

15 травня 2015 року              с.Майданецьке                     № 39-4/УІ

 

Про затвердження розпорядження

сільського голови

 

         Керуючись рішенням сільської ради від 27.01.2015 №36-6/УІ «Про затвердження штатного розпису апарату сільської ради та її виконавчих органів на 2015 рік» , ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити розпорядження сільського голови  №25/р-к від 15.04.2015р «Про внесення змін у рішення сільської ради від 27.01.2015 №36-6/УІ «Про затвердження штатного розпису апарату сільської ради та її виконавчих органів на 2015 рік» та викласти додаток 2 штатного розпису дошкільного навчального закладу «Веселка» в новій редакції (додаток  додається).
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з   питань планування бюджету та фінансів  сільської ради.

 

Сільський голова                                            Ю.Свідерський

 

   МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

 

           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                                                                                  

   Р І Ш Е Н Н Я

 

15 травня 2015 року              с.Майданецьке                   № 39-5/УІ

 

 

Про внесення змін у рішення сільської

ради  від 16.11.2010 №1/3«Про утворення

виконавчого комітетусільської ради, 

визначення його чисельності та

затвердження персонального складу»,

із врахуванням змін внесених рішенням ради

від 31.12.2013 №28/7, від 04.07.2014 №32-4/УІ

 

Відповідно до статті 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА :

        1.Внести зміни у рішення сільської ради від 16.11.2010р. №1/3 «Про утворення виконавчого комітету сільської ради, визначення його чисельності та затвердження персонального складу» із врахуванням змін внесених рішенням ради від 31.12.2013 №28/7, від 04.07.2014 №32-4/УІ:

1.1. вивести із складу виконавчого комітету :

- Юрпольську Тетяну Петрівну, згідно поданої заяви ;

1.2. ввести до складу виконавчого комітету:

- Пономаренко Ларису Михайлівну,  враховуючи  пропозицію сільського голови.

 

 

Сільський голова                                                Ю.Свідерський

 

 

                             МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                         РІШЕННЯ

15 травня 2015 року            с. Майданецьке                      №39-6/УІ

 

Про Програму коригування  (оновлення)

топографічної підоснови, схеми планування

території та генерального плану населених

пунктів Майданецької сільської ради  

на 2015 – 2020 роки

         Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011  № 559 «Про містобудівний кадастр»,  керуючись п. 22 та 42  ч.1 статті  26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,врахувавши пропозиції постійної комісії сільської  ради з питань планування, бюджету та фінансів, сільська рада

ВИРІШИЛА:

            1.Затвердити Програму коригування (оновлення) топографічної підоснови схеми планування території та генерального плану населених пунктів Майданецької сільської ради  на 2015 – 2020 роки( далі- Програма) (додається).

            2. Затвердити заходи з реалізації Програми в 2015 році, передбачивши:

                 2.1.замовлення робіт з коригування (оновлення) топографічних планів   в М 1:2000 для коригування (оновлення) генерального плану  населених   пунктів сільської ради ;

                  2.2. кошти в сумі 52 тис.грн . для фінансування робіт згідно п.2.1. цього рішення, при внесенні змін до сільського бюджету на 2015 рік.

            3.Визначити відповідальним виконавцем даної програми спеціаліста - землевпорядника  сільської ради.

            4. Головному бухгалтеру сільської ради при  формуванні видаткової частини сільського  бюджету, щорічно передбачати кошти на виконання заходів програми, які затверджувати на кожний рік окремо.

            5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

 

 

Сільський голова                                                                     Ю.Свідерський

 

 

                            МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

          ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                                                                                                                                                                   

                                                     Р І Ш Е Н Н Я

 

15 травня 2015 року                с.Майданецьке                         № 39-7/УІ

 

Про надання матеріальної допомоги

члену сім»ї учасника АТО Гончаровій В.Л.

 

Заслухавши інформацію сільського голови Свідерського Ю.В. та розглянувши заяву гр. Гончарової Валентини Леонідівни, матері учасника АТО та додані документи, відповіднорішення сільської ради №36-3/УІ від 27.01.2015 «Про  виконання сільської програми «Турбота на 2013-2015роки» та затвердження заходів на 2015 рік», із внесеними змінами, врахувавши пропозиції депутатів по її обговоренню, керуючись ст. 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" , сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Надати, Гончаровій Валентині Леонідівні, матері учасника антитерористичної операції на сході України Гончарова Леоніда Павловича,1994 р.н.,  цільову матеріальну допомогу в сумі 3000 (три тисячі) гривень.

2.Головному бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. виплатити

грошову допомогу згідно даного рішення .

 

 

Сільський голова                                                  Ю.Свідерський

 

 

                            МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

          ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                                                                                                                                                                   

                                                  Р І Ш Е Н Н Я

 

15 травня 2015 року              с.Майданецьке                         № 39-8/УІ

 

 

Про надання одноразової  матеріальної

допомоги Копачевській Л.В.,члену сім»ї

мобілізованого військовозобов»язаного

 

 

Заслухавши інформацію сільського голови Свідерського Ю.В. та розглянувши заяву гр.Копачевської Лариси Василівни, дружини мобілізованого військовозобов»язаного Копачевського Володимира Миколайовича, який призваний на військову службу 27.04.2015року та додані документи, відповіднорішення сільської ради №39-2/УІ від 15.05.2015 «Про  виконання сільської програми «Турбота на 2013-2015роки» та затвердження заходів на 2015 рік», із внесеними змінами, врахувавши пропозиції депутатів та керуючись ст. 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" , сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Надати, Копачевській Ларисі Василівні, дружині мобілізованого військовозобов»язаного Копачевського Володимира Миколайовича, який

призваний на військову службу 27.04.2015 року,  одноразову цільову

матеріальну допомогу в сумі 3000 (три тисячі) гривень.

 

2.Головному бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. виплатити

грошову допомогу згідно даного рішення .

 

 

 

Сільський голова                                                    Ю.Свідерський

 

 

 

                            МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

          ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                                                                                                                                                                   

                                                  Р І Ш Е Н Н Я

 

15 травня 2015 року              с.Майданецьке                         № 39-9/УІ

 

Про надання одноразової  матеріальної

допомоги Носаль Т.М.,члену сім»ї

мобілізованого військовозобов»язаного

 

      Заслухавши інформацію сільського голови Свідерського Ю.В. та розглянувши заяву гр.Носаль Тетяни Миколаївни, дружини мобілізованого військовозобов»язаного Носаля Василя Алімовича, який призваний для проходження військової служби 16.03.2015року та додані документи, відповіднорішення сільської ради №39-2/УІ від 15.05.2015 «Про  виконання сільської програми «Турбота на 2013-2015роки» та затвердження заходів на 2015 рік», із внесеними змінами, врахувавши пропозиції депутатів та керуючись ст. 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" , сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Надати, Носаль Тетяні Миколаївні, дружині мобілізованого військовозобов»язаного Носаля Василя Алімовича, 1970 р.н., який призваний на військову службу 16.03.2015 року,  одноразову цільову матеріальну допомогу в сумі 3000 (три тисячі) гривень.

2.Головному бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. виплатити

грошову допомогу згідно даного рішення .

 

 

 

Сільський голова                                                    Ю.Свідерський

 

 

                            МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

          ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                                                                                                                                                                   

                                                  Р І Ш Е Н Н Я

 

15 травня 2015 року              с.Майданецьке                         № 39-10/УІ

 

Про надання одноразової  матеріальної

допомоги Маховській Г.А.,члену сім»ї

мобілізованого військовозобов»язаного

 

        Заслухавши інформацію сільського голови Свідерського Ю.В. та розглянувши заяву гр.Маховської Галини Андріївни, матері мобілізованого військовозобов»язаного Маховського Олександра Миколайовича, який призваний для проходження військової служби 12.03.2015року та додані документи, відповіднорішення сільської ради №39-2/УІ від 15.05.2015 «Про  виконання сільської програми «Турбота на 2013-2015роки» та затвердження заходів на 2015 рік», із внесеними змінами, затвердженими рішенням сільської ради від 15.05.2015 №39-2/УІ, врахувавши пропозиції депутатів та керуючись ст. 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" , сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Надати, Маховській Галині Андріївні, матері мобілізованого військовозобов»язаного Маховського Олександра Миколайовича, 1982 р.н., який призваний на військову службу 12.03.2015 року,  одноразову цільову матеріальну допомогу в сумі 3000 (три тисячі) гривень.

2.Головному бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. виплатити

грошову допомогу згідно даного рішення .

 

 

Сільський голова                                                            Ю.Свідерський

 

 

                            МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

          ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                                                                                                                                                                   

                                                  Р І Ш Е Н Н Я

 

15 травня 2015 року              с.Майданецьке                         № 39-11/УІ

 

Про надання одноразової  матеріальної

допомоги Гаврилишиній В.П.,члену сім»ї

мобілізованого військовозобов»язаного

 

         Заслухавши інформацію сільського голови Свідерського Ю.В. та розглянувши заяву гр.Гаврилишиної Вікторії Петрівни, дочки мобілізованого військовозобов»язаного Гаврилишина Петра Ярославовича, який призваний на військову службу 27.04.2015року та додані документи, відповіднорішення сільської ради №39-2/УІ від 15.05.2015 «Про  виконання сільської програми «Турбота на 2013-2015роки» та затвердження заходів на 2015 рік», із внесеними змінами, затвердженими рішенням сільської ради від 15.05.2015 №39-2/УІ, врахувавши пропозиції депутатів та керуючись ст. 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" , сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Надати, Гаврилишиній Вікторії Петрівні, дочці мобілізованого військовозобов»язаного Гаврилишина Петра Ярославовича,1961 р.н., який призваний на військову службу 27.04.2015 року,  одноразову цільову матеріальну допомогу в сумі 3000 (три тисячі) гривень.

2.Головному бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. виплатити

грошову допомогу згідно даного рішення .

 

 

 

Сільський голова                                                        Ю.Свідерський

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                               РІШЕННЯ

 

15 травня 2015 року                   с. Майданецьке                       № 39-12/УІ

 

Про затвердження технічної документації

із землеустрою щодо встановлення

меж земельної ділянки в натурі

(на місцевості) гр. Суворікову А.В.

 

       Розглянувши заяву  гр. Суворікова Анатолія Володимировича  та  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  для ведення особистого селянського господарства площею 0,2563 га за адресою: Черкаська область, Тальнівський район, с. Майданецьке, вул. Т.Г.Шевченка, буд.40 , кадастровий номер земельної ділянки 7124086600:03:002:0190 з метою уточнення площі земельної  ділянки , на яку був виготовлений Державний акт на право власності на земельну ділянку площею 0,2374га (серія ЧР №108099), виданий 18.02.2000року. ТОВ «Земельно-кадастрове бюро» при виготовленні технічної документації із землеустрою зробило уточнення. Після уточнення площа земельної ділянки, якою користується: гр. Суворіков А.В. становить 0,2563га. Виходячи із вищевикладеного та керуючись статтями 22, 122,186, 186-1 Земельного кодексу України, підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада     

В И Р І Ш И Л А:

     1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  площею 0,2563га гр.Суворікову Анатолію Володимировичу  для ведення особистого селянського господарства за адресою: 20442, Черкаська область Тальнівський район с.Майданецьке вул. Т.Г.Шевченка,40, кадастровий номер земельної ділянки 7124086600:03:002:0190 

         2.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни в земельно –     шнурову книгу сільської ради та  в книгу реєстрації громадян, яким

     безкоштовно передана земля у власність.

 

 

Сільський голова                                                                       Ю.Свідерський

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                     ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                               РІШЕННЯ

 

15 травня 2015 року                 с. Майданецьке                    № 39-13/VІ

 

 

Про надання дозволу на розроблення

проекту із землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у спільно – часткову

власність для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських

будівель і споруд гр. Радченко Л.В.,

Радченко О.В., Радченко С.В.

 

 

         Розглянувши заяви гр. Радченко Л.В., Радченко О.В., Радченко С.В. про  надання дозволу на розроблення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільно – часткову власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та копію свідоцтва про право власності на нерухоме майно, копію технічного паспорту на житловий будинок та витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно, врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села та пропозиції депутатів сільської ради, відповідно ст. 12, 38, 40, 121, 122,123  Земельного Кодексу України, ст..50 Закону України «Про землеустрій», підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на розроблення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,07га  у спільну часткову власність  гр. Радченко Л.В., Радченко О.В., Радченко С.В. для будівництва та обслуговування  житлового   будинку, господарських будівель та споруд із земель комунальної власності Майданецької територіальної громади, що відносяться до категорії земель –  землі житлової та громадської забудови з функціональним використанням забудовані землі житлової  забудови під одно-та двоповерховою забудовою за адресою: вул. Робітнича,  1/2 с. Майданецьке Тальнівського  району Черкаської області.
 2. Гр. Радченко Л.В., Радченко О.В., Радченко С.В. розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільно – часткову власність надати на затвердження сесії сільської  ради.

 

 

 

Сільський голова                                                                       Ю.Свідерський

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                     ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                              РІШЕННЯ

 

15 травня 2015 року                 с. Майданецьке                    № 39-14/VІ

 

Про надання дозволу на розроблення

проекту із землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у  спільно – часткову

власність для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських

будівель і споруд гр. Скалозуб  О.В.,

Скалозуб І.І., Скалозуб Є.І., Скалозуб О.І.

 

            Розглянувши заяви гр. Скалозуб  О.В., Скалозуб І.І., Скалозуб Є.І., Скалозуб О.І.  про  надання дозволу на розроблення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільно – часткову власність  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та копію свідоцтва про право власності на нерухоме майно, копію технічного паспорту на житловий будинок та витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно, врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села та пропозиції депутатів сільської ради, відповідно ст. 12, 38, 40, 121, 122,123  Земельного Кодексу України, ст..50 Закону України «Про землеустрій», підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на розроблення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,07га  у спільну часткову власність  гр. Скалозуб  О.В., Скалозуб І.І., Скалозуб Є.І., Скалозуб О.І.  для будівництва та обслуговування  житлового   будинку, господарських будівель та споруд із земель комунальної власності  Майданецької територіальної громади, що відносяться до категорії земель –  землі житлової та громадської забудови з функціональним використанням забудовані землі житлової  забудови під одно-та двоповерховою забудовою за адресою: вул. Робітнича,  1/1 с. Майданецьке Тальнівського  району Черкаської області.
 2. Гр. Скалозуб  О.В., Скалозуб І.І., Скалозуб Є.І., Скалозуб О.І. розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільно - часткову власність надати на затвердження сесії сільської  ради.

 

 

 

Сільський голова                                                                       Ю.Свідерський

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                   РІШЕННЯ

 

15 травня 2015 року                      с. Майданецьке                    № 39-15/VІ

 

Про внесення змін у рішення

сільської ради від 30.07.2001р.

№15/5 «Про наділ земельних

ділянок громадянам села»

 

             Заслухавши інформацію землевпорядника сільської ради Носаль Р.О. та розглянувши заяву гр..Панченко Валентини Федорівни та врахувавши пропозиції депутатів сільської ради, відповідно ст. 12,140,141 Земельного Кодексу України,  підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни у рішення  сільської ради від 30.07.2001 року № 15/5 «Про наділ земельних ділянок громадянам села» в частині, що стосується гр. Панченко Валентини Федорівни, а саме:
 • припинити право тимчасового користування земельною ділянкою площею 0,15га за межами населеного пункту, згідно добровільної відмови.

2. Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни в земельно -  шнурову книгу сільської ради.

 

 

 

     Сільський голова                                                                Ю.Свідерський

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                   РІШЕННЯ

 

 15 травня 2015 року                    с. Майданецьке                    №39-16/УІ

 

Про припинення права

користування

земельною ділянкою

гр. Лисенко Н.М.

 

             Розглянувши заяву гр. Лисенко Ніни Микитівни, врахувавши пропозиції депутатів сільської ради та висновок постійної комісії з  питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, відповідно ст. 12,140,141 Земельного Кодексу України,  підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Припинити право користування земельною ділянкою площею 0,08га, згідно добровільної  відмови гр.Лисенко Ніни Микитівни, яка знаходиться по пров.Діденка, б/н, с.Майданецького  в адміністративних межах сільської ради.
 2. Визнати таким, що втратило чинність рішення  сільської ради від

10.04.1998 року № 1/4 в частині, що стосується гр. Лисенко Ніни

          Микитівни на земельну ділянку площею 0,08га.

            3. Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни в земельно-шнурову книгу сільської ради.

 

 

     Сільський голова                                                              Ю.Свідерський

 


                                  МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                        РІШЕННЯ

 

15 травня 2015року                  с.Майданецьке                       №39-17/VI

 

 

Про надання ситуаційного плану

земельної ділянки гр.Скалозуб О.В.

 

         Розглянувши заяву  Скалозуб  Ольги Василівни про надання ситуаційного плану земельної ділянки  для подальшого  клопотання перед Головним управління Держземагентства в Черкаській області про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування цеху сміттєпереробки (переробка твердих побутових відходів), керуючись статтями 12, 66 , пунктом 2 статті 123 Земельного Кодексу України, статтями 19, 50 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши пропозиції депутатів, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати гр.Скалозуб О.В. ситуаційний план земельної ділянки орієнтовною площею 0,28 га із земель промисловості, яка знаходиться за межами населеного пункту в адмінмежах Майданецької сільської ради для будівництва та обслуговування цеху сміттєпереробки (переробка твердих побутових відходів).
 2.  В разі надання дозволу Головним управлінням Держземагентства в Черкаській області на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування цеху сміттєпереробки (переробка твердих побутових відходів) врахувати, щоб дана діяльність була екологічно безпечною для життєдіяльності територіальної громади.
 3. Рекомендувати гр. Скалозуб О.В. звернутися в Департамент екології та природних ресурсів Черкаської ОДА для отримання ліцензії на збирання, реалізацію, вивезення вторинної сировини та відповідних документів згідно чинного законодавства.
 4. У випадку, якщо гр. Скалозуб О.В. не буде оформляти правовстановлюючі документи на оренду вищевказаної земельної ділянки протягом трьох місяців, дане рішення втрачає свою чинність.

 

 

 

Сільський  голова                                                                     Ю.Свідерський

 

 

 


                              МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                  ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                                                                                               

                                                       Р І Ш Е Н Н Я

 

15 травня  2015 року              с.Майданецьке                           № 39- 18/УІ

 

Про встановлення у 2016 році акцизного

податку з реалізації суб’єктами господарювання

роздрібної торгівлі підакцизних товарів

 

    Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, п.п. 12.4.4 п.12.4 ст.12 ,   п.п. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14, п.п. 212.1.11 п. 212.1 ст. 212,  п.п. 212.3.11 п. 213.1 ст. 213, п.п. 214.1.4 п. 214.1 ст. 214, п.п.215.3.10 п.215.3 ст.215  Податкового кодексу України, Законом  України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ, відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань  бюджету, планування та  фінансів , сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

    1.Взяти до відома, що  підпунктом 215.3.10 пункту 215. 3 статті 215 Податкового кодексу України для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України, зафіксовано розмір ставки акцизного податку  у відсотках від вартості (з податком на додану вартість), у розмірі 5 відсотків.

 

   2. Встановити  у 2016 році ставку акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території сільської ради  у відсотках від вартості (з податком на додану вартість), у розмірі 5 відсотків.

    3.Затвердити Положення про акцизний  податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (додається).

     4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

    5.Дане рішення вступає в силу з дня  його оприлюднення, але не раніше 01.01.2016 року.

 

 

Сільський голова                                                                       Ю.Свідерський

                                                                                                  Додаток                                                                                               

                                                                                                 до рішення ради

                                                                                          від 15.05.2015 №39-18/УІ

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про акцизний  податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

 

 

Розділ І

Загальні положення

 

     1.1.  Положення про акцизний  податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (далі – Положення) розроблено на підставі  Податкового кодексу України із змінами згідно Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ.

 

Розділ П.  Платники податку та їх реєстрація контролюючими органами 

 

     2.1. Платниками цього податку є суб’єкти роздрібної торгівлі, які реалізують безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших суб’єктах господарювання громадського харчування, такі підакцизні товари: пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, товари, зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України ( далі – Кодексу), зокрема нафтопродукти, насамперед бензин та дизельне пальне, паливо моторне альтернативне, біодизель, скраплений газ тощо (п.п. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14, п.п. 212.1.11 п. 212.1 ст. 212 Кодексу). 

 

     2.2.Відповідно до п.п. 212.3.11 п. 213.1 ст. 213 Кодексу платниками податку є особи – суб'єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів. Такі суб’єкти підлягають обов'язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу зазначених вище підакцизних товарів.    Реєстрація здійснюється не пізніше граничного терміну подання декларації з акцизного податку за місяць, в якому здійснюється реалізація таких товарів. 

 

      2.3. Реєстрація контролюючими органами таких платників, як платників акцизного податку здійснюється автоматично при поданні ними декларації з акцизного податку до контролюючих органів, які територіально

 

                                                                                                                             2.

обслуговують адміністративно-територіальні одиниці, на яких розташовані пункти продажу підакцизних товарів.

 

      

Розділ Ш. Об’єкт оподаткування

 

         3.1.Об’єктом оподаткування є операції з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив, палива моторного альтернативного.

           

        

Розділ 1У. База оподаткування

 

       4.1. Базою оподаткування є вартість (з податком на додану вартість) пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив, палива моторного альтернативного, що реалізуються через роздрібну торговельну мережу.

     База оподаткування – це вартість (з податком на додану вартість) реалізованих через роздрібну торговельну мережу підакцизних товарів (п.п. 214.1.4 п. 214.1 ст. 214 Кодексу).

      Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю.

 

    4.2. Датою виникнення податкових зобов'язань щодо реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України від 6 липня 1995 року №265/95-ВР “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” (далі – Закон №265), а у разі реалізації товарів фізичними особами - підприємцями, які сплачують єдиний податок, – дата надходження оплати за проданий товар (п. 216.9 ст.216 Кодексу).

 

     4.3. Згідно із Законом №265 розрахункова операція – це приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки – оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця.

 

 

 

 

 

                                                                                                                          3.

Розділ У. Ставки акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів

 

     5.1. До повноважень сільської  ради  належить, зокрема, встановлення в межах, визначених Кодексом, ставок акцизного податку з реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (п.п. 12.4.4 п.12.4 ст.12 Кодексу).

 

    5.2. п.п.215.3.10 п.215.3 ст.215 Кодексу передбачено, що для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Кодексу, ставки податку встановлюються за рішенням сільської ради у відсотках від вартості підакцизних товарів (з податком на додану вартість) – у розмірі 5 відсотків.

 

    5.3. Відповідно до п.4 Розділу ІІ “Прикінцеві положення” Закону №71 органам місцевого самоврядування рекомендовано у місячний термін з дня опублікування цього Закону прийняти та оприлюднити рішення щодо встановлення у 2015 році ставок акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

 

    5.4.Згідно з п.п.12.3.5 п. 12.3 статті 12 Кодексу, якщо сільською радою не прийнято рішення про встановлення акцизного податку в частині реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що є обов'язковим відповідно до Кодексу, такий податок до прийняття рішення справляється виходячи з норм Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

        

Розділ У1. Подання декларації та сплати акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів

 

    6.1. Відповідно до п. 223.1 ст. 223 Кодексу базовий податковий період для сплати податку відповідає календарному місяцю.

 

    6.2.Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, подає щомісяця (не пізніше 20 числа наступного періоду) контролюючому органу за місцем реєстрації (тобто, за місцем розташування пункту продажу підакцизних товарів) декларацію з акцизного податку за формою, затвердженою у порядку, встановленому статтею 46 Кодексу (п.223.2 ст.223 Кодексу).

                                                                                                                           

   6.3. Суми податку перераховуються до бюджету суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного

 

 

4.

строку, передбаченого Кодексом для подання податкової декларації за місячний податковий період (п.п. 222.3.1 п. 222.3 ст.222 Кодексу). 

 

   6.4. Інші питання щодо адміністрування акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив, вирішуються відповідно до норм, встановлених Податковим кодексом України.

 

 

Секретар ради                                                                         Т.Драган

 

 

                                МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                 ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

                                                      

                                                       РІШЕННЯ

 

15 травня 2015року             с. Майданецьке                       №39-19/УІ

 

Провнесення змін до  планудіяльності з 

підготовки та перегляду  проектів

регуляторних актівМайданецької  

сільської ради на 2015рік

 

        Заслухавши та обговоривши доповідь Плахотної Т.О., голови постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, відповідно до статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання  частини 1 статті 7 статті 13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", врахувавши пропозиції постійних комісій сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА: 

          1.Внести зміни до  плану діяльності з підготовкита перегляду  проектів регуляторних актів Майданецькоїсільської ради на 2015рік, затвердивши його в новій редакції (додається).

          2.Секретарю сільської ради  план діяльностіз підготовкита перегляду  проектів регуляторних актів  сільської ради на 2015рік  в новій редакції оприлюднити.

          3. Контроль за виконанням плану діяльності з підготовки та перегляду  проектів регуляторних актів  сільської ради на 2015 рік в новій редакції  покласти на сільського голову та на комісію з питань планування бюджету та фінансів сільської ради.

 

               

Сільський голова                                                                       Ю.Свідерський

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                   ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                 РІШЕННЯ

 

15 травня  2015 року                    с. Майданецьке                     № 39-20/УI

 

 

Про план роботи Майданецької

сільської ради на друге півріччя

2015 року

 

         Заслухавши інформацію секретаря сільської ради Драган Т.М. “Про план роботи Майданецької сільської ради на друге півріччя 2015 року”, врахувавши врахувавши пропозиції депутатів по її обговоренню та висновок постійної комісії з питань депутатської діяльності та етики, керуючись підпунктом 7 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

         1.Затвердити план роботи Майданецької сільської ради на друге півріччя2015року.(Додається)

         2. Доручити сільському голові Свідерському Ю.В. в разі потреби вносити зміни та доповнення до плану роботи на ІІ півріччя 2015року.

         3. Контроль за виконанням плану роботи  покласти на секретаря  сільської ради Драган Т.М.

                                                                               

 

Сільський голова                                                           Ю.Свідерський

 

 

                              МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

             ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                                                                                                                                                                   

                                                 Р І Ш Е Н Н Я

 

15 травня 2015 року              с.Майданецьке                         № 39-21/УІ

 

Про позицію щодо можливості  надання

дозволу на розроблення  документації із

землеустрою гр. Кутовій Л.Д.

 

        Розглянувши  заяву гр.Кутової Людмили Денисівни щодо розгляду питання можливості надання  Головним управлінням Держземагентства в Черкаській області дозволу  на розроблення  документації  із  землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населеного пункту в адмінмежах Майданецької сільської ради  орієнтовною площею 2,0га  у власність для ведення особистого селянського господарства,  відповідно  до доручення Віце  прем’єр- міністра – Міністра  регіонального розвитку, будівництва та житлового- комунального  господарства України  від 08.10.2014 р. № 37732/0/ 1-14 , наказу  Державного агентства  земельних ресурсів  України  від 15.10.2014 № 328 «Про введення  в дію рішень  колегії  Держземагенства України від 14.10.2014р.» , керуючись  статтею 118 Земельного кодексу України, п.п.34 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , врахувавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада

ВИРІШИЛА :

    1.Вважати можливим надання дозволу  на розроблення  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  за межами населеного пункту в адмінмежах Майданецької  сільської ради,  орієнтовною площею 2,0 га   у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Кутовій Людмилі Денисівні,  в зв’язку з тим, що  вона має право на безоплатне  одержання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та раніше цим правом не скористалася. 

 

 

Сільський голова                                                                     Ю.Свідерський

 

 

                              МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

             ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                                                                                                                                                                   

                                                 Р І Ш Е Н Н Я

 

15 травня 2015 року              с.Майданецьке                         № 39-22/УІ

 

Про позицію щодо можливості  надання

дозволу на розроблення  документації із

землеустрою гр. Кутовому О.В.

 

        Розглянувши  заяву гр.Кутового Олександра Валентиновича щодо розгляду питання можливості надання  Головним управлінням Держземагентства в Черкаській області дозволу  на розроблення  документації  із  землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населеного пункту в адмінмежах Майданецької сільської ради  орієнтовною площею 2,0га  у власність для ведення особистого селянського господарства,  відповідно  до доручення Віце  прем’єр- міністра – Міністра  регіонального розвитку, будівництва та житлового- комунального  господарства України  від 08.10.2014 р. № 37732/0/ 1-14 , наказу  Державного агентства  земельних ресурсів  України  від 15.10.2014 № 328 «Про введення  в дію рішень  колегії  Держземагенства України від 14.10.2014р.» , керуючись  статтею 118 Земельного кодексу України, п.п.34 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , врахувавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада

ВИРІШИЛА :

    1.Вважати можливим надання дозволу  на розроблення  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  за межами населеного пункту в адмінмежах Майданецької  сільської ради,  орієнтовною площею 2,0 га   у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Кутовому Олександру Валентиновичу,  в зв’язку з тим, що  він має право на безоплатне  одержання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та раніше цим правом не скористався. 

 

 

Сільський голова                                                                     Ю.Свідерський 

 

 

                              МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

             ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                                                                                                                                                                   

                                                 Р І Ш Е Н Н Я

 

15 травня 2015 року              с.Майданецьке                         № 39-23/УІ

 

Про позицію щодо можливості  надання

дозволу на розроблення  документації із

землеустрою гр. Кутовій В.В.

 

        Розглянувши  заяву гр. Кутовій Валентині Валентинівні щодо розгляду питання можливості надання  Головним управлінням Держземагентства в Черкаській області дозволу  на розроблення  документації  із  землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населеного пункту в адмінмежах Майданецької сільської ради  орієнтовною площею 2,0га  у власність для ведення особистого селянського господарства,  відповідно  до доручення Віце  прем’єр- міністра – Міністра  регіонального розвитку, будівництва та житлового- комунального  господарства України  від 08.10.2014 р. № 37732/0/ 1-14 , наказу  Державного агентства  земельних ресурсів  України  від 15.10.2014 № 328 «Про введення  в дію рішень  колегії  Держземагенства України від 14.10.2014р.» , керуючись  статтею 118 Земельного кодексу України, п.п.34 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , врахувавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада

ВИРІШИЛА :

    1.Вважати можливим надання дозволу  на розроблення  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  за межами населеного пункту в адмінмежах Майданецької  сільської ради,  орієнтовною площею 2,0 га   у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Кутовій Валентині Валентинівні,  в зв’язку з тим, що вона має право на безоплатне  одержання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та раніше цим правом не скористалася. 

 

 

Сільський голова                                                                     Ю.Свідерський

 

 

                              МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

             ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                                                                                                                                                                   

                                                 Р І Ш Е Н Н Я

 

15 травня 2015 року              с.Майданецьке                         № 39-24/УІ

 

Про позицію щодо можливості  надання

дозволу на розроблення  документації із

землеустрою гр. Совгирі А.А.

 

        Розглянувши  заяву гр. Совгирі Андрія Андрійовича  щодо розгляду питання можливості надання  Головним управлінням Держземагентства в Черкаській області дозволу  на розроблення  документації  із  землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населеного пункту в адмінмежах Майданецької сільської ради  орієнтовною площею 1,97 га  у власність для ведення особистого селянського господарства,  відповідно  до доручення Віце  прем’єр- міністра – Міністра  регіонального розвитку, будівництва та житлового- комунального  господарства України  від 08.10.2014 р. № 37732/0/ 1-14 , наказу  Державного агентства  земельних ресурсів  України  від 15.10.2014 № 328 «Про введення  в дію рішень  колегії  Держземагенства України від 14.10.2014р.» , керуючись  статтею 118 Земельного кодексу України, п.п.34 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , врахувавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада

ВИРІШИЛА :

    1.Вважати можливим надання дозволу  на розроблення  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  за межами населеного пункту в адмінмежах Майданецької  сільської ради,  орієнтовною площею 1,97 га   у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Совгирі Андрію Андрійовичу,  в зв’язку з тим, що він має право на безоплатне  одержання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та раніше цим правом не скористався. 

 

 

 

Сільський голова                                                             Ю.Свідерський

 

 

                              МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

             ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                                                                                                                                                                   

                                                 Р І Ш Е Н Н Я

 

15 травня 2015 року              с.Майданецьке                         № 39-25/УІ

 

Про позицію щодо можливості  надання

дозволу на розроблення  документації із

землеустрою гр. Свідерському Ю.В.

 

        Розглянувши  заяву гр. Свідерського Юрія Володимировича  щодо розгляду питання можливості надання  Головним управлінням Держземагентства в Черкаській області дозволу  на розроблення  документації  із  землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населеного пункту в адмінмежах Майданецької сільської ради  орієнтовною площею 1,35 га  у власність для ведення особистого селянського господарства,  відповідно  до доручення Віце  прем’єр- міністра – Міністра  регіонального розвитку, будівництва та житлового- комунального  господарства України  від 08.10.2014 р. № 37732/0/ 1-14 , наказу  Державного агентства  земельних ресурсів  України  від 15.10.2014 № 328 «Про введення  в дію рішень  колегії  Держземагенства України від 14.10.2014р.» , керуючись  статтею 118 Земельного кодексу України, п.п.34 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , врахувавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада

ВИРІШИЛА :

    1.Вважати можливим надання дозволу  на розроблення  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  за межами населеного пункту в адмінмежах Майданецької  сільської ради,  орієнтовною площею 1,35 га   у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Свідерському Юрію Володимировичу,  в зв’язку з тим, що він має право на безоплатне  одержання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та раніше цим правом не скористався. 

 

 

Секретар ради                                                                          Т.Драган

 

 

                            


                    МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА                          ПРОЕКТ

             ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                                                                                                

                                                   Р І Ш Е Н Н Я

 

  ____________ 2015 року      с.Майданецьке      №   _______

 

Про встановлення місцевих

податків і зборів на 2016 рік  

 

     Керуючись  статтями 140, 146 Конституції України, статтею 12 Податкового кодексу України, із змінами внесеними  Законом  України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ, Законом України  «Про засади державної  регуляторної політики  у сфері  господарської діяльності» , постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 р. № 634 «Про порядок підготовки пропозицій щодо удосконалення  проектів регуляторних актів, які розробляються органами місцевого самоврядування», відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань  бюджету, планування та  фінансів  , сільська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

1.Взяти до відома, що :

1.1. відповідно до статті 10 Податкового кодексу України, до місцевих податків належать:

- податок на майно;

- єдиний податок.

 До місцевих зборів належать:

- збір за місця для паркування транспортних засобів;

- туристичний збір.

 

1.2. Податок на майно складається з:

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- транспортного податку;

-  плати за землю.

 

1.3. відповідно до підпункту  12.3.4. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України , рішення про встановлення місцевих податків та зборів                                                                                                                               

офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий                                                                                                                           

період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом;

 

2.Встановити з 1 січня 2016 року на території села Майданецьке, Новомайданецьке   місцеві податки на майно та затвердити відповідні Положення про  :

 -   податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомостіта податок   на  нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки,  для об’єктів нежитлової нерухомості – (додаток 1);

 

 -  транспортний податок (додаток 2) ;

 

3. Встановити з 1 січня 2016 року єдиний податок та затвердити Положення про нього ( додаток 3).

4.Встановити на території села місцеві збори та затвердити Положення про  порядок сплати :

4.1.збору за місця для паркування транспортних засобів( додаток 4) ;

4.2..туристичного збору ( додаток 5) .

 5.Секретарю сільської ради :

 5.1.Оприлюднити  проект цього  рішення та аналіз його  регуляторного впливу на  Інтернет- сайті сільської ради,  про що повідомити в ЗМІ  для одержання зауважень та пропозиції від фізичних та юридичних осіб  в письмовому вигляді, що прийматимуться протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення за адресою розробника регуляторного акту;

 5.2.Направити проект цього регуляторного акта  разом  з  аналізом  регуляторного  впливу  та експертним висновком відповідальної комісії   до уповноваженого органу для підготовки,у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку,  пропозицій  щодо  удосконалення  цього  проекту  відповідно  до принципів державної  регуляторної політики .

 

 6. Після одержання пропозицій та зауважень  уповноваженого органу – Державної регуляторної служби України, відповідальній комісії доопрацювати  проект регуляторного акту та разом з рішенням постійної комісії щодо їх врахування,  винести його на розгляд  пленарного засідання .

 

7. Оприлюднити  рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2016 рік» через мережу Інтернет, про що повідомити в ЗМІ до 15 липня 2015 року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів    ( плановий період).

                                                                                                                               

 8.Дане рішення набирає чинності з дня  його оприлюднення, але не раніше  01.01.2016року.

 9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                        Ю.Свідерський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Додаток № 1

                                                                                                 до рішення ради

                                                                                                 від _________№__

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомостіта податок   на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки,  для об’єктів нежитлової нерухомості

 

Розділ І

Загальні положення

 

     1.1.  Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомостіта податок   на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки,  для об’єктів нежитлової нерухомості

(далі – Положення) розроблено на підставі статті  266Податкового кодексу України із змінами згідно Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ.

         Враховано, що:

- згідно  постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 р. № 634 «Про порядок підготовки пропозицій щодо удосконалення  проектів регуляторних актів, які розробляються органами місцевого самоврядування», проекти регуляторних актів, що розробляються  органами місцевого самоврядування , подаються на погодження до Державної регуляторної  служби;

 

-  пункт 33 розділу 1 Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ, щодо ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб в розмірі, який  не  перевищує  1 відсоток мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр,  не застосовується в 2016 році. 

  

1.2.  Це положення є обов’язковим до виконання юридичними особами, фізичними особами (в тому числі нерезидентами), які є власниками житлової нерухомості. 

                                                                                                                             

 1.3. Відповідно до :

 

 підпункту 14.1.129. пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України :

-об’єкти житлової нерухомості – це будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фондута  дачні і  садові будинки;

підпункту 14.1.129.1.пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:

а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

 

б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

 

в) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

 

г) котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

 

 підпункту 14.1.129.2. садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

 

 підпункту 14.1.129.3. дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку»;

 

 підпункту14.1.1291  об’єкти нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду.

 

У нежитловій нерухомості виділяють:

а) будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

б) будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;                                                                                                                               

в) будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

г) гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

ґ) будівлі промислові та склади;

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

 

Розділ ІІ

Платники податку

 

   2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

 

   2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

Розділ Ш.  Об’єкт оподаткування

 

     3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

 

      3.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);                                                                                                                              

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

 

Розділ 1У.  База оподаткування

 

    4.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

 

    4.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

 

     4.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

                                                                                                                            

     Розділ У.  Пільги із сплати податку

 

     5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

 

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 80 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 160 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток      (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 240кв. метрів.

 

     5.2.Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

  

  5.3. Сільська рада має право  збільшити  граничну межу житлової нерухомості, встановленої Податковим кодексом України  ( 60 кв.м., або 120 кв.м., або 180 кв.м) , на яку зменшується база оподаткування.

 

     5.4. Сільська рада встановлює  пільги з податку, що сплачується на її території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими  статутами (положеннями).

 

    5.5. Пільги з податку, що сплачується  з об’єктів житлової нерухомості  для фізичних осіб не надаються на:

 

- об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням сільської ради ;

 

- об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

 

   5.6.Пільги з податку, що сплачується  з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від  майна, яке є об’єктом оподаткування.

 

 

   5.7.Пільги з податку, що сплачується  з об’єктів  не житлової нерухомості  для фізичних осіб не надаються на:

 

- об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням сільської ради ;

 

- об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

 

   5.8. Встановити, що  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів  не  житлової нерухомості не сплачується   з об’єктів  не житлової нерухомості, що перебуває у власності релігійних організацій , статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та

 

 

 

використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими  статутами (положеннями).

 

   5.9.Сільська рада до 25 грудня  року, що передує плановому бюджетному року  подає  до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта  нерухомості відомості стосовно пільг, наданих нею.

 

    Розділ У1. Ставка податку

 

    6.1. Ставка податку для об’єктів житлової та нежитлової   нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюється  у   відсотках до  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування і становить :

                                                                                                                          

    Для житлової нерухомості:

 

   - 0,50 % - житловий будинок ;  квартира ; котедж ;

   - 0,25 %- прибудова до житлового будинку;  садові будинки; дачні будинки ;

 

    Для нежитлової нерухомості:

   - 1,00 % - будівлі готельні ;  будівлі торговельні ;  будівлі для публічних

виступів (казино, ігорні будинки);                                                                                                                                    

  - 0,1 % - будівлі офісні, інші будівлі;

  - 0,50 % - магазини,  їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

  - 1,00 % - гаражі ;

  - 0,01 % - господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо.

 

        Розділ У11. Порядок обчислення суми податку

 

        7.1.Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

       7.2. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

 

а) за наявності у власності платника податку одного  об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» пункту 5.1. цього Положення,  та відповідної ставки податку;

 

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» пункту 5.1. цього положення   та відповідної ставки податку;

 

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних типів ( квартира та житловий будинок), у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в»  пункту 5.1. цього положення    та відповідної ставки податку;

 

г) сума податку розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

 

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

                                                                                                                                    

  7.3.  Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів не житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до пункту 5.8. цього Положення,  та відповідної ставки податку.

 

     7.3. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

    Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

    Контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

    Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

 

     7.4. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

                                                                                                                               

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

     У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку                                                                                                                                                                   

проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

 

     7.5. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

     7.6. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

       Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 

     7.7.У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

 

     7.8. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

     Розділ У111.Порядок сплати податку

 

    8.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

     Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській місцевості через каси сільської  ради  за квитанцією про прийняття податків.

                                                                                                                   

      Розділ 1Х. Строки сплати податку

 

     9.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації».

 

 

 

Секретар ради                                                                              Т.Драган

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Додаток № 2                                                                                           

                                                                                                 до рішення ради

                                                                                                 від _________№__

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про транспортний  податок

 

       Розділ І

Загальні положення

 

     1.1.  Положення про транспортний податок (далі – Положення) розроблено на підставі статті  266 Податкового кодексу України із змінами згідно Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ.                                                                                                                  

 

    Розділ П.  Платники податку

 

    2.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що  є об’єктами оподаткування.

 

     Розділ Ш. Об’єкт оподаткування

 

     3.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

 

     Розділ 1У. База оподаткування

 

    4.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування

 

    4.2.  Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування .

 

     Розділ У.Податковий період

 

   5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

   5.2. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

    5.3. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

     Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

      Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

 

    5.4. Органи внутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня 2015 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.

     З 1 квітня 2015 року органи внутрішніх справ зобов’язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

     Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

 

     5.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 

      5.6.У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

        Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

      5.7.. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

 

    

 

Розділ У1.Порядок сплати податку

 

    6.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

    6.2.Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

 

 

Секретар ради                                                                          Т.Драган                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

                                                                                                        Додаток № 3                                                                                                            

                                                                         до рішення ради

                                                                              від_________№___

                                                                                                        

 

                        Положення про   єдиний   податок

 

1. Платники податку

 

    Юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим Податковим кодексом України ( далі – ПКУ)та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному  ПКУ.

 

 2.  Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

 

 1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

 

 2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

 

 не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

 

 обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

 

      Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та                                                                                                                          

побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

 

 

 3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень;

 

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

 

 3.  При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку - фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

 

 При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення, встановлене цим ПКУ.

 

 4. Не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп:

 

-суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:

 

1) діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);

 

2) обмін іноземної валюти;

 

3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

 

 4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів,                                                                                                                               

дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);

 

5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;

 

6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування", сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, ;

 

 7) діяльність з управління підприємствами;

 

 8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);

 

 9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

 

 10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

 

 -  фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;

 

 -  фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

 

 -  страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

 

 -   суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

 

 -   представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

 

 -   фізичні та юридичні особи - нерезиденти;

                                                                                                                                 

 -  суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

 

 5.   Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи:

 

 -  суб’єкти господарювання, у яких понад 50 відсотків доходу, отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини);

 

-   суб’єкти господарювання, що провадять діяльність з виробництва підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції;

 

 -  суб’єкт господарювання, який станом на 1 січня базового (звітного) року має податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

 

-   Платники єдиного податку першої - третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

 

6.  Під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:

 

 1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;

 

 2) послуги з ремонту взуття;

 

 3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;

 

 4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;

 

 5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;

 

 6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;

                                                                                                                        

 7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;

 

 8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;

 

 9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;

 

 10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;

 

 11) виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;

 

 12) послуги з ремонту трикотажних виробів;

 

 13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;

 

 14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;

 

 15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;

 

 16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;

 

 17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;

 

 18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;

 

 19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;

 

 20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;

 

 21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури;

 

 22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;

 

 23) послуги з ремонту годинників;

 

 24) послуги з ремонту велосипедів;

 

 25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;

                                                                                                                               

26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;

 

 27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

 

 28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;

 

 29) послуги з ремонту ювелірних виробів;

 

 30) прокат речей особистого користування та побутових товарів;

 

 31) послуги з виконання фоторобіт;

 

 32) послуги з оброблення плівок;

 

 33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;

 

 34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;

 

 35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;

 

 36) послуги перукарень;

 

 37) ритуальні послуги;

 

 38) послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством;

 

 39) послуги домашньої прислуги;

 

 40) послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.

 

7.  Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої - третьої груп

 

 8. Доходом платника єдиного податку є:

 

 1) для фізичної особи - підприємця - дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані                                                                                                                               

від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності;

 

 2) для юридичної особи - будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 цієї статті.

 

 9.  При продажу основних засобів юридичними особами - платниками єдиного податку дохід визначається як сума коштів, отриманих від продажу таких основних засобів.

 

 10. До суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

 

 11. Доходи фізичної особи - платника єдиного податку, отримані в результаті провадження господарської діяльності та оподатковані згідно з ПКУ, не включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи, визначеного відповідно доПКУ.

 

 12. Не є доходом суми податків і зборів, утримані (нараховані) платником єдиного податку під час здійснення ним функцій податкового агента, а також суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, нараховані платником єдиного податку відповідно до закону.

 

13. Право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році мають платники єдиного податку за умови неперевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого для відповідної групи платників єдиного податку.

 

 При цьому якщо протягом календарного року платники першої і другої груп використали право на застосування іншої ставки єдиного податку у зв'язку з перевищенням обсягу доходу, встановленого для відповідної групи, право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році такі платники мають за умови неперевищення ними протягом календарного року обсягу доходу, встановленого ПКУ.

 

 

14. Ставки єдиного податку

 

      Ставки єдиного податку для платників першої - другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, та третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

                                                                                                                                

15.  Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільською радою  для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

 

 1) для першої групи платників єдиного податку -  10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

 

2) для другої групи платників єдиного податку -  20відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

 

16.  Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

 

 1) 2 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом;

 

 2) 4 відсотки доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

 

 Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 293.3 ПКУ.

 

 17. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - третьої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків:

 

 1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 291.4 статті 291ПКУ;

 

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

 

 3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;

 

 4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;

 

 5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 ПКУ.                                                                                                                                 

 

18.  Податковий (звітний) період

 

       Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік.

 

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

 

19. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

 

 Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників - період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року.

Податковий (звітний) період для сільськогосподарських товаровиробників, що ліквідуються, - період з початку року до їх фактичного припинення.

 

20.  Для суб'єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

 

21. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.

 

22. Для суб'єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов'язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі податкові зобов'язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування.

 

 23. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця,                                                                                                                         

які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.

 

24. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

 

       Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

 

      Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

 

     У разі якщо сільська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12ПКУ.

 25. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

 

 26. Сплата єдиного податку платниками першої - третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси.

 

27. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

 

28. Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого пункту 295.1 і пункту 295.5 цієї статті, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.

 

 Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому цим Кодексом.

                                                                                                                           

29. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

 

 29. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку

 

        Платники єдиного податку першої - третьої груп ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 296.1.1-296.1.3 ПКУ.

 

30. Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

 

 Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Для реєстрації Книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги, у разі обрання способу ведення Книги у паперовому вигляді.

 

31. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені пунктом 295.1 статті 295 ПКУ.

 

Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 291 ПКУ, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої, третьої або п'ятої групи.

 

32. Податкова декларація подається до контролюючого органу за місцем податкової адреси.

 

33. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 291 ПКУ, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої (фізичні особи - підприємці) груп. 

    При цьому у податковій декларації окремо відображаються обсяг доходу, оподаткований за ставками, визначеними для платників єдиного податку першої та другої груп, обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків, обсяг доходу, оподаткований за новою ставкою єдиного податку, обраною згідно з                                                                                                                                 

умовами, визначеними цієї главою, авансові внески, встановлені пунктом 295.1 статті 295 ПКУ.

 

34. Платники єдиного податку другої групи у податковій декларації окремо відображають:

 

 1) щомісячні авансові внески, визначені пунктом 295.1 статті 295 ПКУ;

 

 2) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;

 

 3) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу).

 

35. Податкова декларація складається наростаючим підсумком з урахуванням норм пунктів 296.5 і 296.6 ПКУ. Уточнююча податкова декларація подається у порядку, встановленому цим Кодексом.

 

36. Платники єдиного податку для отримання довідки про доходи мають право подати до контролюючого органу податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, що не звільняє такого платника податку від обов'язку подання податкової декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду.

 Така податкова декларація складається з урахуванням норм пунктів 296.5 і 296.6  статті296 ПКУ  та не є підставою для нарахування та/або сплати податкового зобов'язання.

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                               Т.Драган

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

                                                                                       Додаток № 4

                                                                       до рішення ради

                                                                               від __________№___

 

ПОЛОЖЕННЯ

про збір за місця для паркування транспортних засобів

 

РОЗДІЛ І.

Загальні  положення

 

1.1.    Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів (далі – Положення)  .

1.2.  Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними особами, їх філіями (відділеннями, представництвами), фізичними особами – підприємцями, які згідно з рішенням сільської ради організовують та провадять діяльність із забезпеченням паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

 

РОЗДІЛ ІІ.

Механізм  справляння  збору

2.1. Платники  збору

2.1.1.  Платники збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи – підприємці, які організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

2.1.2. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів затверджується сільською радою у разі звернення відповідних підприємців.

 

2.2. Об’єкт і база оподаткування збором

2.2.1.Об’єкт оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської  ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

2.2.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування.

 

2.3. Ставки  збору

2.3.1. Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,03 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

                                                   РОЗДІЛ ІІІ.

Порядок  обчислення  та  строки  сплати  збору

3.1. Порядок  сплати  збору

3.1.1.Збір сплачується до місцевого бюджету  авансовими внесками до 30 числа (виключно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно). Остаточна сума збору, обчислення відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.

3.1.2.Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.

3.2. Базовий податковий (звітний) період

3.2.1. Базовий податковий звітний період дорівнює календарному кварталу. Податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

3.2.2. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації.

 

РОЗДІЛ ІУ.

Відповідальність  та  контроль

4.1. Відповідальність

4.1.1.Платники збору, зазначені у п.2.1. цього Положення, несуть відповідальність за неподання  у встановлені терміни податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів до органу державної податкової служби, правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати збору до бюджету відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про державну податкову службу в Україні», інших законодавчих та нормативних актів.

4.2. Контроль

4.1.2.Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю подачі податкової декларації до органу державної податкової служби, повнотою і своєчасністю сплати збору до бюджету здійснює ДПІ в районі.

 

 

Секретар ради                                                                         Т.Драган

 

                                                                                                     Додаток № 5

                                                                                                    до рішення ради

                                                                                                    від________№___

            

ПОЛОЖЕННЯ

про туристичний збір

 

РОЗДІЛ І.

Загальні  положення

1.1. Положення про туристичний збір (далі – Положення).

1.2. Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними особами їх філіями (відділеннями, представництвами), фізичними особами – підприємцями, громадянами України, іноземцями, а також особами без громадянства, які надають та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

 

РОЗДІЛ ІІ.

Механізм  справляння  збору

2.1. Платники  збору

2.1.1.  Платники збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію сільської ради та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

2.1.2. Платниками збору не можуть бути особи, які :

 1.  постійно проживають в місті, у тому числі на умовах договорів найму ;

б)    особи, які прибули у відрядження ;

в)    інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей –

        інвалідів (не більше одного супроводжуючого) ;

г)     ветерани війни ;

ґ)     учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС ;

д)     особи, які прибули за путівками та курсівками в санаторії та пансіонати.

2.2. Об’єкт і база оподаткування збором

2.2.1. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених пунктом 2.3. цього розділу, за врахуванням податку на додану вартість.

2.2.2. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги              (прання, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

2.3. Податкові  агенти

2.3.1. Справляння збору може здійснюватися :

а)  квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму ;

б)  юридичними особами або фізичними особами – підприємцями, які уповноважуються сільською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

2.4. Особливості справляння збору

2.4.1. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

2.5.  Ставки  збору

268.3.1. Ставка встановлюється у розмірі 1 відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 2.2 цього розділу.

 

РОЗДІЛ ІІІ.

Порядок  обчислення  та  строки  сплати  збору

3.1. Порядок  сплати  збору

3.1.1. Збір сплачується до місцевого бюджету  авансовими внесками до 30 числа (виключно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно). Суми нарахованих щомісячних авансових внесків відображаються у квартальній податковій декларації. Остаточна сума збору, обчислення відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.

3.1.2.Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.

 

3.2. Базовий податковий (звітний) період

3.2.1. Базовий податковий звітний період дорівнює календарному кварталу. Податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

3.2.2. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації.

 

РОЗДІЛ ІУ.

Відповідальність  та  контроль

4.1. Відповідальність

4.1.1.Податкові агенти, зазначені у п.2.3. цього Положення, несуть відповідальність за неподання  у встановлені терміни податкової декларації туристичного збору  до органу державної податкової служби, правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати збору до бюджету відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про державну податкову службу в Україні», інших законодавчих та нормативних актів.

4.2. Контроль

4.1.2.Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю подачі податкової декларації до органу державної податкової служби, повнотою і своєчасністю сплати збору до бюджету здійснює ДПІ в  районі.

 

 

 

Секретар ради                                                                           Т.Драган

 

 

 


                                                                                                               ПРОЕКТ   

                            МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА

          ТАЛЬНІВСЬКОГО    РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

                              

                                         Р І Ш Е Н Н Я

 

____________2015            с.Майданецьке                               № _____

 

 

Про  встановлення   ставокземельного

податку,  пільг з його  сплати та  розміру

орендної плати на  2016 рік

 

           Керуючись пунктами 24,  28 та  35   частини 1  статті 26Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до підпункту 7.4 пункту 7.1. статті 7, статтями 12, 30, 284  Податкового кодексу України із змінами, внесеними  Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ, технічною документацією з нормативної  грошової оцінки земель с.Майданецьке, Новомайданецьке  Майданецької  сільської ради, виготовленою  ДП «Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» , затвердженою рішенням сільської ради від  12.07.2012р. № 16/6, врахувавши пропозиції постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів, сільська  рада

 ВИРІШИЛА  :

    1.Взяти до відома, що відповідно до :

    1.1.підпункту  12.3.4. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України  ( далі- ПКУ), рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом;

   1.2. пунктів  7.2, 7.4. статті 7 ПКУ під час встановлення податків  можуть передбачатися податкові пільги та порядок їх застосування, при цьому підстави для надання податкових пільг та порядок їх застосування визначаються виключно цим Кодексом;

    1.3. пункту 284.1. статті 284 ПКУ  органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

                                                                                                                        

    Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

                                                                                                                      

     1.4. пункту 30.2. статті 30 ПКУ підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об'єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат;

 

2. Затвердити ставки  податку  за  один гектар сільськогосподарських угідь     у  відсотках  від  їх  нормативної  грошової оцінки у таких розмірах:

 

 2.1. для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,1; в тому числі  по агрогрупах :

 

 Рілля  - агрогруппа:   53Л     - 4978 х 3,997х1,756 х 0,1% = 34,94 грн за 1 га;

 

                                      55Л    - 4256 х 3,997х1,756 х 0,1% = 29,87 грн за 1 га;

 

                                     56Л      - 3212 х 3,997х1,756 х 0,1% = 22,54 грн за 1 га;

 

                                     210Л     - 4015 х 3,997х1,756 х 0,1% = 28,18 грн за 1 га;

 

                                     141       - 803 х 3,997х1,756 х 0,1% = 5,64 грн за 1 га

 

 багаторічні насадження  - агрогруппа: 53Л - 5190 х 3,997 х 0,03% = 6,22 грн за 1 га;

 

                                               55Л - 4449 х 3,997 х 0,03% = 5,33 грн за 1 га;

 

                                               56Л – 3337  х 3,997 х 0,03% = 4,00 грн за 1 га;

 

                                               210Л – 3615 х 3,997 х 0,03% = 4,33 грн за 1 га;                                                

 

 сіножаті    - агрогруппа:     - 141        300 х 3,997 х 0,1% = 1,20 грн за 1 га;

 

                                              - 210Л     1765 х 3,997 х 0,1% = 7,05 грн за 1 га;

 

 пасовища - агрогруппа        - 53Л      1888 х 3,997 х 0,1 %= 7,55 грн за 1 га;

 

                                                - 55Л      1613 х 3,997 х 0,1 %= 6,45 грн за 1 га;

 

                                                                                                                                                                                  

                                                - 56Л      1005 х 3,997 х 0,1 %= 4,02 грн за 1 га;

 

                                               - 210Л      1613 х 3,997 х 0,1 %= 6,45 грн за 1 га

 

                                               - 141        304 х 3,997 х 0,1% = 1,22 грн за 1 га

 

 2.2. - на забудовані землі  -  перша економіко-планувальна зона

 

 квартал  - № 12   6,13 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 73,50грн за 1 га;

 

                   № 13   6,13 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 73,50грн за 1 га;

 

                   № 14   6,13 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 73,50грн за 1 га;

 

                    № 15   5,58 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 66,91грн за 1 га;

 

                   № 25   6,13 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 73,50грн за 1 га;

 

                   № 26   6,24 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 74,82грн за 1 га;

 

                   № 27   5,97 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 71,59грн за 1 га;

 

                   № 28   5,97 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 71,59грн за 1 га;

 

                   № 29   6,24 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 74,82грн за 1 га;

 

                             №30    6,24 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 74,82грн за 1 га

 

  землі комерційного використання -

 

  квартал  - № 29   14,91 х 3,997 х 1% х 10000 = 5959,53 грн за 1 га;

 

                    № 30    15,61 х 3,997 х 1% х 10000 = 6239,32 грн за 1 га

 

                    № 33    15,33 х 3,997 х 1% х 10000 = 6127,40 грн за 1 га

 

 у кварталах №29,30 земельні ділянки під водним зеркалом

 

                                            2,98 х 3,997 х 1% х 25% х 10000 = 297,78 грн за 1 га;                                          

 

                       №31    6,13 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 73,50грн за 1 га

 

                       №32    6,13 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 73,50грн за 1 га

                                                                                                                     

                       №33    6,47 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 77,58 за 1 га                         

 

                       №34    6,47 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 77,58грн за 1 га

 

                       №35    6,47 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 77,58грн за 1 га

 

                       №36    6,47 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 77,58грн за 1 га

 

                       №37    5,85 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 70,15грн за 1 га

 

                       №38    5,58 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 66,91грн за 1 га

 

                       №39    5,69 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 68,23грн за 1 га

 

                       №43    6,24 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 74,82грн за 1 га

 

                       №44    5,63 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 67,51грн за 1 га

 

                       №45    5,97 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 71,59грн за 1 га

 

                       №46    5,85 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 70,15грн за 1 га

 

                       №47    5,30 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 63,55грн за 1 га

 

                       №48    5,97 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 71,59грн за 1 га

 

 у кварталі №48 землі під МП "Полюс"

 

                                  15,61 х 3,997 х 1% х 10000 = 6239,32 грн за 1 га;

 

                       №49    5,69 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 68,23грн за 1 га

 

                       №50-52    5,69 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 68,23грн за 1 га

 

                       №53-54    5,58 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 66,91грн за 1 га

 

                       №55         5,30 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 63,55 грн за 1 га

 

                       №56-57    5,58 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 66,91грн за 1 га

 

                       №58         5,41 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 64,87 грн за 1 га

 

        - забудовані землі -   друга економіко-планувальна зона

                                                                                                                               

   квартал №1           5,59 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 67,03грн за 1 га

 

                  №2            4,74 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 56,84грн за 1 га

 

                  №3-4         4,49 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 53,84грн за 1 га

 

                  №5-6         5,24 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 62,83грн за 1 га

 

                  №7            5,34 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 64,03грн за 1 га

 

                  №8-10       5,49 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 65,83грн за 1 га

 

  землі комерційного використання

 

  квартал  №8              13,10 х 3,997 х 1% х 10000 = 5236,07 грн за 1 га;

 

                 №5              12,48 х 3,997 х 1% х 10000 = 4988,26 грн за 1 га

 

                  №11-22       4,99 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 59,84грн за 1 га

 

                  №23-24       5,09 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 61,03грн за 1 га

 

                  №40            4,84 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 58,04грн за 1 га

 

                  №41            4,74 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 56,84грн за 1 га

 

                  №42,59,60  4,84 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 58,04грн за 1 га

 

                  №61            4,74 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 56,84грн за 1 га

 

                  №62             4,84 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 58,04грн за 1 га                          

 

  школа                          4,53 х 3,997 х 1%  х 10000 = 1810,64грн за 1га

 

 відділеня зв"зку           6,24 х 3,997 х 1%  х 10000 =2494,13грн за 1га

 

 2.2.1.Затвердити ставки земельного податку в с.Новомайданецькому:

 

 2.2.2 - на землі сільськогосподарського призначення:

 

 Рілля  - агрогруппа:   53е     - 5219 х 3,997х1,756х 0,1% = 36,63грн за 1 га;

                                                                                                                         

багаторічні насадження  - агрогруппа:  53е - 5468 х 3,997 х 0,03% = 6,56 грн за 1 га;

 

 пасовища – агрогруппа: 53е – 1979 х 3,997 х 0,1% = 7,91 грн за 1 га

 

 2.2.3. - на забудовані землі  -

 

 квартал  - № 1-7     5,84 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 70,03грн за 1 га;                

 

  землі комерційного використання:

 

 квартал - №2-3       13,85 х 3,997 х 1% х 10000 = 5535,85 грн за 1 га;                           

 

 - для земель сільськогосподарського призначення, які надані в користування на умовах оренди громадянам – 3%

 

 - для земель сільськогосподарського призначення (рілля), які надані в користування на умовах оренди суб"єктам підприємницької діяльності ФОП та юридичним особам – 5%

 

 - під малими архітектурними формами – 3%

 

    3. Ставки  земельного податку та розмір орендної плати  у  2016  році  застосовуються   згідно затвердженої  нормативноїгрошової  оцінкиземель села  ,проіндексованої  на коефіцієнт, який  буде встановлений законодавчими актами в  2016році.

 

    4. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну  грошову оцінку яких проведено (незалежно від  місцезнаходження)  встановлюється у розмірі

1 відсотка від їх нормативної грошової  оцінки,  за  винятком   земельних   ділянок -  сільськогосподарських угідь (незалежно від  місцезнаходження).

 

    5.Податок  за  земельні  ділянки  (в   межах   населеного пункту),  зайнятих  житловим фондом,  які використовуються без отримання  прибутку,  індивідуальними гаражами, садовими і дачними  будинками  фізичних  осіб,  а  також за земельні ділянки, надані  для  потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового      господарства,      які      зайняті     виробничими, культурно-побутовими,   господарськими   та   іншими  будівлями  і спорудами,  справляється  у  розмірі  3  відсотків суми земельного податку, обчисленого відповідно до пункту 4 цього рішення.

 

    6. Надати податкову пільгу шляхом звільнення  від сплати земельного податку :

                                                                                                                             

    6.1.фізичних  та юридичних осіб в межах граничних  норм ,  встановлених статтями 281, 282 Податкового Кодексу України ;

 

    6.2. органи державної влади та органи місцевого самоврядування , дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади , заклади культури,  освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, мета створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою діяльністю та  створені   для досягнення соціальних, культурних, освітніх,  управлінських цілей стосовно охорони здоров'я громадян, розвитку фізичної культури і спорту, задоволення духовних та інших нематеріальних потреб громадян, захисту прав, законних інтересів громадян і організацій, розв'язання суперечок і конфліктів, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних благ.

    При цьому врахувати :

-  що головною  загальною особливістю, основним  результатом   їх діяльності є надання послуг;

- в разі, коли платники податку, які користуються пільгами з цього податку, самостійно не використовують (надають в оренду)  земельну ділянку, окремі

будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

    Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

 

    7. Затвердити на 2016 рік  розмір орендної плати на земельні ділянки сільськогосподарського призначення (рілля, сіножаті пасовища) та земельні ділянки під водним фондом  3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

 

   7.1. Орендна плата за надані в оренду водні об'єкти встановлюється в розмірі визначеному згідно  Методики,  затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28 травня 2013 року № 236 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об'єкти», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 986/23518.

 

    7.2.  Орендна плата за водойми встановлюється виключно у грошовій формі.  Сплата орендної плати за водний об'єкт не звільняє від сплати орендної плати за земельну ділянку під цим об'єктом.

                                                                                                                         

   8. Затвердити на 2016  рік розмір орендної плати на земельні ділянки комерційного призначення  3 % від нормативно грошової оцінки земельної ділянки 1 м2 земель населеного пункту сільської ради з урахуванням коефіцієнта індексації .

 

    9.Орендна плата за землі промисловості, транспорту та зв’язку, та надані для розміщення та експлуатації об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, включаючи  технологічну інфраструктуру таких об’єктів ( виробничі приміщення, бази, розподільчі пункти ( пристрої), електричні підстанції, електричні мережі )  справляється в розмірі 3% відповідно показників грошової оцінки 1 м2  земель населених пунктів сільської ради з урахуванням коефіцієнта індексації .

     10.Секретарю сільської ради :

     10.1.Оприлюднити  проект цього  рішення та аналіз його  регуляторного впливу на  Інтернет - сайті сільської ради,  про що повідомити в ЗМІ  для одержання зауважень та пропозиції від фізичних та юридичних осіб  в письмовому вигляді, що прийматимуться протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення за адресою розробника регуляторного акту;

    10.2.Направити проект цього регуляторного акта  разом  з  аналізом  регуляторного  впливу  та експертним висновком відповідальної комісії   до уповноваженого органу для підготовки,у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку,  пропозицій  щодо  удосконалення  цього  проекту  відповідно  до принципів державної  регуляторної політики .

 

    11. Після одержання пропозицій та зауважень  уповноваженого органу – Державної регуляторної служби України, відповідальній комісії доопрацювати  проект регуляторного акту та разом з рішенням постійної комісії щодо їх врахування,  винести його на розгляд  пленарного засідання  сесії.

  

    12. Рішення «Про  встановлення   ставокземельногоподатку,  пільг з його  сплати та  розміру орендної плати на  2016 рік» набирає чинності після його  оприлюднення в термін, визначений  підпунктом   12.3.4. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України , але не раніше 01.01.2016 року. 

 

    13. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

 

 

Сільський голова                                                                       Ю.Свідерський

 

 

 

                        


                           МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА                          ПРОЕКТ

             ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                                                                                                

                                                    Р І Ш Е Н Н Я

 

  ____________ 2015 року       с.Майданецьке                    №   _______

 

 

Про затвердження норм споживання води

приватним сектором  в с.Майданецькому

 

      Заслухавши інформацію сільського голови  щодо затвердження норм споживання води, відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», постанов Кабінету Міністрів від 25 серпня 2004 р. N1107 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання»,  від 6 серпня 2014 року № 409 „Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування”, наказу  держаного комітета України з питань

житлово-комунального господарства від 27.09.2005  N 148  « Про затвердження Методики визначення нормативів  питного водопостачання населення», зареєстровано в Міністерстві  юстиції України 17 жовтня 2005 р.

за N 1210/11490,   керуючись статтею 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська  рада

 

ВИРІШИЛА :

 

 1. Задіяти процедуру розробки регуляторного акта з питання встановлення норм споживання води в с. Майданецькому .

 

         2. Враховуючи     кількість води,  фактично спожитої населенням у попередні три роки,   дані вибіркових  приладних  вимірювань   кількості   фактично спожитої   питної  води  мешканцями  села   в  будинках з різним ступенем благоустрою, запропонувати до розгляду розраховані   норми споживання води, що застосовуються в разі відсутності  приладів вимірювання споживання води:

- господарсько-питні потреби на 1 особу – 6,0м3 .

 

          3. Оприлюднити у  інформацію про проект регуляторного акту щодо затвердження норм споживання води в с. Майданецькому  та відповідний аналіз регуляторного впливу на офіційному сайті сільської ради та на Дошці оголошень сільської ради та подати  пакет документів для погодження Регуляторній службі України.

 

         4. Постійній комісії з питань планування, бюджету та фінансів, яка є відповідальною за підготовку проектів регуляторних актів  внести відповідні зміни до плану  підготовки регуляторних актів на 2015 рік не пізніше десяти робочих  днів  з  дня   внесення  на розгляд до цього регуляторного  органу.

 

         5. Рішення набирає чинності з моменту його опублікування.

 

         6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Свідерського Ю.В.

 

 

 

Сільський голова                                                                       Ю.Свідерський

 

 

 

                             МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА                          ПРОЕКТ

             ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                                                                                                

                                                   Р І Ш Е Н Н Я

 

  ____________ 2015 року      с.Майданецьке                           №   _______

 

Про впорядкування   тарифів накомунальні

послуги з централізованого

водопостачання по с.Майданецькому

 

         Заслухавши інформацію сільського голови  щодо впорядкування  тарифів на комунальні послуги з  централізованого водопостачання для населення, бюджетних установ та інших споживачів, розглянувши аналіз регуляторного впливу проекту рішення, експертний  висновок постійної комісії з питань планування,бюджету та  фінансів (далі- відповідальна комісія) , на яку Регламентом сільської ради ( із змінами, затвердженими рішенням сільської ради  від  04.07.2014р.№32-3/УІ) покладено повноваження щодо здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», статті 7, 31  Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», керуючись  пп.2 п.«а» ч.1 ст.28 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України  від 23.09.2014 року № 634  « Про порядок  підготовки пропозицій  щодо удосконалення  проектів  регуляторних  актів, які  розробляються  органами  місцевого самоврядування»  , з метою регулювання тарифів для  забезпечення стабільного водопостачання  по с.Майданецькому , досягнення рівня економічно - обґрунтованих витрат на  надання послуги, сільська  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

   1. Впорядкувати  тарифи накомунальні  послугиз централізованого  водопостачання  для населення, бюджетних установ та інших споживачів с.Майданецького, відповідно до розмірів, згідно  з додатком.

 

   2.Запропонувати всім споживачам централізованого водопостачання встановити лічильники обліку споживання води.

 

  

   3.Оприлюднити  проект цього  рішення та аналіз його  регуляторного впливу на  Інтернет- сайті сільської ради,  про що повідомити в ЗМІ  для одержання зауважень та пропозиції від фізичних та юридичних осіб  в письмовому вигляді, що прийматимуться протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення за адресою розробника регуляторного акту.

 

    4. Направити проект цього регуляторного акта  разом  з  аналізом  регуляторного  впливу  та експертним висновком відповідальної комісії   до уповноваженого органу для підготовки,у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку,  пропозицій  щодо  удосконалення  цього  проекту  відповідно  до принципів державної  регуляторної політики .

 

    5. Після одержання пропозицій та зауважень  уповноваженого органу – Державної регуляторної служби України, відповідальній комісії доопрацювати  проект регуляторного акту та разом з рішенням постійної комісії щодо їх врахування,  винести його на розгляд  пленарного засідання  сесії.

  

   6.Дане рішення набирає чинності  з дня  його оприлюднення.

 

    7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

 

 

Сільський  голова                                                                    Ю.Свідерський

 

                                                                                           Додаток

                                                                                  до рішення сільської ради

                                                                                  № _____від ____     

                              

 

Тарифи

накомунальні  послугиз централізованого  водопостачання  для населення, бюджетних установ та інших споживачів с.Майданецького ( в грн..)

 

 

 Од.                       Населення:      Бюджетні установи:    Інші споживачі

вим.     

  1                                 2                             3                                  4                                     

_--------------------------------------------------------------------------------------------------

3   

з лічильником:           6.50                         12,00                                 12,00                   

 

На 1 особу

без лічильника:          39.0                          -                                       -

 

 

Секретар  ради                                                                        Т.Драган

 

Головний бухгалтер                                                               М.Лисоконь

 

Опубліковано 18.05.2015