Рішення ради

                                     

                                 МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                 ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                           XL СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                   

                                                       РІШЕННЯ

05 квітня 2019 року                                                            №40-1/УІІ       

 

Про внесення змін до рішення сільської

ради від 20.12.2018 №35-10/УІІ

«Про затвердження паспорта  Програми

«Питна  вода та питне  водо забезпечення

населення Майданецької  сільської ради 

на 2018 – 2020 роки» та заходи і кошторис

витрат  щодо її реалізації»                                           

 

            Заслухавши інформацію сільського голови Капериза  М. В. про внесення змін до рішення сільської ради від 20.12.2018 №35-10/УІІ «Про затвердження паспорта  Програми « Питна  вода та питне  водозабезпечення  населення Майданецької  сільської ради  на 2018 – 2020 роки» та заходи і  кошторис витрат  щодо її реалізації,  врахувавши пропозиції депутатів по обговоренню даного питання, керуючись ст.26 Закону України  "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада 

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до рішення сільської ради від 20.12.2018 №35-10/УІІ «Про затвердження паспорта  Програми « Питна  вода та питне  водозабезпечення  населення Майданецької  сільської ради  на 2018 – 2020 роки» та заходи і  кошторис витрат  щодо її реалізації»,  виклавши додаток 1 в новій редакції (додається).
 2. Внести зміни в заходи та кошторис витрат щодо реалізації  в 2019 році Програми «Питна вода та  питне водозабезпечення населення Майданецької  сільської  ради на 2018 – 2020 роки», а саме зменшити суму коштів на виконання:
 •  пункту 5 «Придбання матеріалів для поточного водопровідних мереж» в сумі 24709 (двадцять чотири тисячі сімсот дев’ять) гривень,
 • пункту 6 «Оплата за виконані роботи та надані послуги по ремонту водопровідної мережі» в сумі  12121 (дванадцять тисяч сто двадцять одна)  гривня та викласти Заходи та кошторис витрат з реалізації Програми у 2019 році в новій редакції (додається).                                                                                   3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів.


Сільський голова                                                                  М.Капериз   

                                                            

                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                    рішення сільської ради

                                                                           від 05.04.2019 №40-1/УІІ

 

Заходи та кошторис витрат

щодо реалізації  в 2019 році Програми «Питна вода та  питне

 водозабезпечення населення Майданецької  сільської  ради на 2018 – 2020 роки»

(нова редакція)

№ з/п

Зміст заходу

Термін

виконання

Відповідальні виконавці

Джерело фінансування, грн..

Сільський бюджет

Кошти вільного залишку

1

Заробітна плата з нарахуваннями слюсаря водопровідної мережі

2019 рік

сільська рада

66184

 

2

Плата податку за користування надрами

2019 рік

сільська рада

19702

 

3

Забезпечення належного           контролю за якістю води у водогонах, дослідження води згідно державних стандартів

2019 рік

сільська рада

5000

 

4

Послуги екскаватора при поточному ремонті водопровідних мереж

2019 рік

сільська рада

15961

 

5

Придбання матеріалів для поточного ремонту водопровідних мереж

2019 рік

сільська рада

15291

 

6

Оплата за виконані роботи та надані послуги по ремонту водопровідної мережі

2019 рік

сільська рада

2879

 

7

Повірка електролічильника

2019 рік

сільська рада

500

 

8

Поточний ремонт електронасосів, послуги за касове обслуговування

(спецфонд)

2019 рік

сільська рада

28852

 

9

Оплата за електроенергію, (спецфонд)

2019 рік

сільська рада

74998

 

10

Оформлення експертиз та дозволів, сертифікатів

2019 рік

сільська рада

8837

 

       

Секретар ради                                                                        Т.Драган

Головний бухгалтер                                                        М.Лисоконь   

                                                       

 

                                          Додаток 1

До Програми

 

                                                    ПАСПОРТ

Програми «Питна вода та питне водозабезпечення  населення Майданецької     сільської ради  на 2018 – 2020 роки

                                                     (нова редакція)

з/п

Ініціатор розроблення програми

Виконавчий комітет сільської ради

 

 

 

 

1

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Закон України „Про Загальнодержавну програму „Питна вода України" на 2012-2020 роки,  Закон України „Про питну воду та питне водопостачання", Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2006 року № 118 „Деякі питання, пов'язані з виконанням Загальнодержавної програми „Питна вода України" на 2006-2020 роки, Постанова Кабінету Міністрів від 05 квітня 2012 р. № 273 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Питна вода України» та від 19 вересня 2007 року № 1158 „Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села, поліпшення комунального обслуговування населення у сільській місцевості".

2

 

Розробник програми

Виконавчий комітет сільської ради

3

Співрозробники програми

-

4

Відповідальний виконавець   програми

Виконавчий комітет

5.

Мета програми

- поліпшення якісних показників питної води;

- реконструкція та розвиток водопровідного  комплексу;

- безперебійне  надання послуг з водопостачання населенню.

5

Термін реалізації програми

 

2018-2020 роки

7

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програ         ми

Сільський бюджет та джерела, не заборонені законодавством

 

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,      

 

238,204тис. гривень

 

 

9

у тому числі коштів  сільського  бюджету

 

1) загального фонду        

2) спеціального  

   фонду

 

 

 

 

134,354 тис. гривень

 

 

103,850 тис. гривень

10.

Головні розпорядники коштів

Головні розпорядники коштів  сільського бюджету

11.

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми

- реалізація державної та регіональної політики у сфері питного водопостачання;

- підвищення рівня якості послуг для споживачів;

- безперебійне  надання послуг з водопостачання населенню.

 

 

Секретар ради                                                                          Т.Драган

 

                                            МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                               XL СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                                                           РІШЕННЯ

 05 квітня 2019 року                                                             №40 - 2/VІІ

 

Про внесення змін до рішення сільської ради

від 20.12.2018 №35- 16/VІІ «Про Програму 

розвитку  культуриі мистецтва, охорону

культурної спадщини та забезпечення прав

громадян набібліотечне обслуговування

на 2019-2020 роки» із врхуванням змін внесених

рішенням сільської ради від 08.02.2019 №37-15/УІІ

 

         Заслухавши інформацію сільського голови Капериза  М. В. про внесення змін в План заходів і кошторис витрат на  2019 рік з реалізації Програми розвитку  культури і мистецтва, охорону культурної спадщини та забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування на 2019-2020 роки та в її Паспорт,  врахувавши пропозиції депутатів по обговоренню даного питання та висновок постійної комісії сільської ради  з питань планування,  бюджету та фінансів, керуючись ст.26 Закону України  "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада 

ВИРІШИЛА:

      1. Внести зміни до рішення сільської ради від 20.12.2018 №35-16/VІІ «Про Програму розвитку  культури і мистецтва, охорону культурної спадщини та забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування на 2019-2020 роки» (далі Програма) із врхуванням змін внесених рішенням сільської ради від 08.02.2019 №37-15/УІІ, виклавши Паспорт  Програми в новій редакції (додаток 1додається).

     2. Внести зміни до Плану заходів і кошторису витрат з  реалізації  Програми у 2019 році, а саме збільшити обсяг фінансування за рахунок перерозподілу коштів сільського бюджету на виконання пункту 1.1. розділу 1«Забезпечення  населення  сільської  ради послугами  закладів  культури та  створення  комфортних   умов для 

користувачів послуг і відвідувачів» на заробітну плату з нарахуваннями працівникам сільського будинку культури в сумі 25975 (двадцять п’ять тисяч дев’ятсот сімдесят п’ять) гривень, працівникам сільської бібліотеки в сумі 12292 (дванадцять тисяч двісті дев’яносто дві) гривні та зменшити суму коштів на оплату електроенергії в сумі 1437 (Одна тисяча чотириста тридцять сім) гривень, виклавши План заходів та кошторис витрат Програми в новій редакції ( додаток 2 додається).  

     3.Контроль за виконанням програми покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів.

 

Сільський голова                                                                   М.Капериз

 

                                          Додаток 1 

до рішення сільської ради

від 05.04.2019 №40-2/VІІ

 

                                                        ПАСПОРТ

Програми розвитку культури і мистецтва, охорону культурної спадщини та забезпечення прав громадян набібліотечне обслуговуванняна 2019-2020 роки

                                 (нова редакція)

Ініціатор розроблення програми

Виконавчий комітет сільської ради

 

 

 

 

1

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Закони  України "Про культуру", «Про охорону культурної спадщини», Укази Президента України №485/2000  «Про державну підтримку клубних закладів», №490/2000  «Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України» , Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку   бюджетних програм та результативних  показників їх виконання для місцевих  бюджетів у галузі "Культура",  

 

2

 

Розробник програми

Виконавчий комітет сільської ради

3

Співрозробники програми

-

4

Відповідальний виконавець   програми

Виконавчий комітет

5.

Мета програми

КФК 4060 ( будинок культури)  : 

Сприяння всебічному розвитку культури, мистецтва, відродженню    і подальшому розвитку культурних традицій, збереженню культурної спадщини, забезпечення доступу населення до надбань українськогомистецтва шляхом  показу  вистав та концертних програм ,        

 

КФК 4060 ( бібліотека ) :  

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації,  створення умов для повного задоволення  духовних потреб,       професійному та освітньому розвитку громадян

 

5

Термін реалізації програми

2019-2020 роки

7

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програ        

Сільський бюджет та джерела, не заборонені законодавством

 

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,      

 

365,852 тис. гривень

 

 

9

у тому числі

1) кошти  сільського  бюджету:

- загальний фонд        

- спеціальний фонд

 

2)кошти інших джерел(трансферти)

 

 

 

 

125,988 тис. гривень

15,0 тис.грн.

 

224,864 тис. гривень

10.

Головні розпорядники коштів

Головні розпорядники коштів  сільського бюджету

11.

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми

Реалізація  заходів, спрямованих на створення належних умов для підвищення рівня розвитку культурної інфраструктури громади, належного задоволення культурних та духовних потреб мешканців громади.

 

 

Секретар ради                                                                          Т.Драган

 

Додаток 2

до рішення сільської ради

від 05.04.2019 №40-2/VІІ

 

 ПЛАН ЗАХОДІВ  ТА КОШТОРИС ВИТРАТ

в 2019 році з   реалізації Програми  розвитку  культуриі мистецтва, охорону культурної спадщини та забезпечення прав громадян набібліотечне обслуговуванняна 2019-2020 роки

                                                 (нова редакція)

  Розділ 1.  Забезпечення  населення  сільської  ради 

послугами  закладів  культури та  створення  комфортних   умов 

для  користувачів  послуг  і  відвідувачів

         1.1.  Забезпечення  функціонування    мережі  закладів  культури  сільської  ради, за умови  «дофінансування» для їх утримання за рахунок коштів  сільського бюджету в сумі 125,988 грн. та міжбюджетних трансфетрів в сумі 224864 грн., в тому числі:

       -  на заробітну плату з нарахуваннями працівникам сільського будинку культури  - 191432 грн., працівникам сільської бібліотеки -114857грн.;

 • на проведення заходів до Новорічних та Різдвяних свят, до Дня матері,

до Дня пам’яті та примирення (вшанування ветеранів війни),  проведення  свята Івана Купала, Дня незалежності України, Дня села та інших свят,  в тому числі закупівля новорічних  призів, ялинкових прикрасі  подарунків та подарунків і квітів  до  Дня матері, Дня пам’яті та примирення,  Івана Купала, Дня незалежності, Дня села,  для першокласників та випускників школи    - 23000 грн.;

 • на оплату електроенергії в сумі 21563грн.                                                                     

Розділ 2.  Забезпечення  розвитку  культури 

     2.1Підтримка  діяльності  клубного закладу ,  створення  умов  для  розвитку  самодіяльної  народної творчості, участь у виїзних концертах, звітах самодіяльних колективів.

    2.2.  Створення  сприятливих  умов  для  роботи  аматорських  колективів,   окремих  виконавців.                                                                   

     2.3Сприяння   художнім  аматорським  колективам   та  окремим  виконавцям,  працівникам,    у  поїздках на  районні  огляди,  конкурси,   свята, творчі   змагання,   звіти.                                                              

        2.4. Придбання  інструментаріюдля аматорських колективів та окремих

виконавців  -  15000 гривень.                                                    

       2.5. Планомірне поповнення книжкових фондів бібліотеки, насамперед українською мовою, із залученням коштів різних джерел фінансування .

         2.6. Забезпечення передплати періодичних видань українською мовою для бібліотеки  сільської ради.

               Розділ  3.  Забезпечення  розвитку  творчого  потенціалу

 та  культурного   простору  сільської  ради

      3.1.  Участь   сільських виконавців    у  районних  оглядах,    звітах .

      3.2. Сприяння участі обдарованих дітей та молоді у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, фестивалях, інших культурно-мистецьких акціях, надання їм фінансової підтримки.                                                                 

Розділ 4. Забезпечення  розвитку  кадрового  потенціалу  галузі культури

     4.1. Направляти на  навчання  до  вищих  навчальних закладів  культури,   мистецтва   випускників  сільського навчального закладу .

     4.2.  Організувати  акції  підтримки  працівників   культури   місцевими  підприємствами,  організаціями,  сільгосптовариствами.                                                             

 

Секретар  ради                                                                Т.Драган                                                   

Головний бухгалтер                                                        М.Лисоконь

 

 

                               МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                  ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     ХLСЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ                    

                                                     РІШЕННЯ

05 квітня  2019  року                                                      №40-3/VІІ

 

Про  внесення змін до рішення

сільської ради від 20.12.2018р.

№35-29/VІІ “ Про сільський бюджет

на 2019 рік ” із  врахуванням змін

внесених рішенням сільської ради від

08.02.2019 №37-17/VІІ, від 27.02.2019

№39-2/УІІ

 

         Заслухавши інформацію головного бухгалтера  бухгалтерської служби сільської ради Лисоконь М.К. “Про  внесення змін  до рішення сільської ради від 20.12.2018р. №35-29/VІІ “ Про сільський бюджет на 2019 рік ” із  врахуванням змін внесених рішенням сільської ради від 08.02.2019 №37-17/VІІ, від 27.02.2019 №39-2/УІІ, врахувавши пропозиції депутатів по  обговоренню даного питання, керуючись п.7,8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, підпунктом 23, частини 1, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада   

ВИРІШИЛА:

         1.Внести зміни до рішення сільської ради від 20.12.2018р.№35-29/VІІ “ Про сільський бюджет на 2019 рік ” із  врахуванням змін внесених рішенням сільської ради від 08.02.2019 №37-17/VІІ,  а саме:

   1.1. Перенести кошти загального фонду з КПК 0119770 з коду економічної класифікації 2620 в сумі 106000 гривень  на КПК 0119730 на код  економічної класифікації 2620 в сумі 106000 гривень  з лютого місяця на лютий місяць.

2.Бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. внести відповідні зміни по окремих  позиціях у додатках 3.4 до рішення сільської ради від 20.12.2018р. №35-29/VІІ “Про сільський бюджет на 2019 рік ” із  врахуванням змін внесених рішенням сільської ради від 08.02.2019 №37-17/VІІ.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на покласти на постійнукомісію сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів.

 

 

Сільський голова                                                                   М.Капериз

 

 

                                МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                 ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                      ХLСЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIІ СКЛИКАННЯ

                                                       РІШЕННЯ

05 квітня  2019 року                                                                №40-4/VIІ

 

Про сільську Програму  вдосконалення

  первинної медико-санітарної  допомоги

у сільській місцевості  на 2019 -2021 роки

 

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 21 частини 1 статті 91 Бюджетного кодексу України, у зв'язку з необхідністю збереження  функціонування  первинної медико-санітарної допомоги у сільській місцевості , сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити:

1.1 Сільську Програму вдосконалення первинної медико-санітарної допомоги у сільській місцевості на 2019-2021роки (далі Програма), що додається;

1.2 План заходів з виконання  Програми в 2019 році,  що додається.

2. Головному бухгалтеру бухгалтерської служби сільської ради щорічно  передбачити видатки у сільському бюджеті за рахунок коштів вільного залишку  на фінансування Програми відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні  комісії  сільської  ради з питань планування, бюджету та фінансів та з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання, соціального захисту населення.

 

Сільський голова                                                                            М.Капериз

                  ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення сільської ради

від 05.04.2019 № 40-4/УІІ

 

ПРОГРАМА

ВДОСКОНАЛЕННЯ  ПЕРВИННОЇ  МЕДИКО-САНІТАРНОЇ  ДОПОМОГИ  У  сільській місцевості

 на 2019-2021 роки

 

ПАСПОРТ

Програми  вдосконалення  первинної  медико-санітарної  допомоги  у  сільській місцевості   на  2019-2021роки

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет

2.

Розробник Програми

Завідувач  Майданецької амбулаторії ЗПСМ

3.

Співрозробники Програми (у разі наявності)

-

4.

Відповідальний виконавець Програми

Завідувач амбулаторією ЗПСМ

5.

Учасники Програми

Сільська рада

6.

Термін реалізації Програми

2019-2021  роки

6.1

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

-

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

сільський  бюджет

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програмив 2019 році

42,678  тис.грн.

9.

Головний розпорядник коштів

Виконавчий комітет

10.

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми

Реалізація заходів щодо забезпечення надання населенню доступної та високоякісної медичної допомоги на первинному рівні, поліпшення здоров’я населення села, зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності.

 1. Загальна частина

         Здоров’я людини є головною цінністю населення, має важливе значення в житті кожної людини, надає можливість досягнути індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, головна умова стійкого економічного розвитку.

Первинна медико-санітарна допомога на сьогодні не завжди відповідає сучасним вимогам та потребам мешканців сільських населених пунктів. Причинами такого стану справ є, насамперед, нестача належно обладнаних приміщень, відсутність достатньої кількості медикаментів і транспортних засобів, а також дефіцит кваліфікованих медичних кадрів.

Пріоритетним напрямком є розвиток первинної медико-санітарної допомоги, наближення її до кожної сім’ї, покращення ефективності медичного обслуговування населення  району.

У Програмі визначено мету розвитку первинної медико – санітарної допомоги у сільській місцевості , проведено аналіз надання медичних послуг, господарських та інших послуг,розроблені основні завдання, вирішення яких сприятимуть наданню кваліфікованої, якісної, ефективної, доступної медичної допомоги мешканцям села.

          На території сільської ради  функціонує   фельдшерсько-акушерський  пункт.  Загальною проблемою для сільського  закладу охорони здоров′я є низький рівень матеріально-технічної бази, що не відповідає табелю оснащення, затверджених наказами МОЗ України.

         Сільський заклад охорони здоров»я потребує поточного  ремонту.

         Для створення електронного реєстру пацієнтів необхідно вирішити питання забезпечення закладу  первинної ланки оргтехнікою та підключення її до мережі Інтернет.

         Для поліпшення надання первинної медико-санітарної допомоги, що надається населенню на дому, необхідно забезпечити заклад первинної ланки  автотранспортом та укомплектувати його спеціальним портативним обладнанням для підвищення якості медичних послуг.

 1. Мета та  завдання  Програми

          Мета  Програми  полягає  у  досягненні   максимально  можливого  рівня  здоров’я  для    жителів  , які проживають на території сільської ради  незалежно  від  їх  віку,  статі,  соціального   статусу,  зміцнення  і  охорони  здоров’я   мешканців  протягом    усього  їх  життя.

          Метою  Програми  вдосконалення   первинної  медико-санітарної  допомоги   є  забезпечення  зниження   рівня  захворюваності,  інвалідності   та  смертності  населення  шляхом   формування  і  налагодження  ефективного   функціонування   системи  надання   населенню   доступної   і  високоякісної   первинної   медико-санітрної  допомоги  на   засадах   сімейної  медицини.

Для  досягнення  мети  Програми  необхідно   виконання   таких  завдань:

 • медична  практика   з  надання   первинної  та  інших  видів   медичної  допомоги  населенню;
 • організація  права   громадян  на  вільний  вибір  лікаря  з  надання  первинної   медичної  допомоги  у  визначеному  законодавством  порядку;
 • проведення  профілактичних  щеплень;
 • планування,  організація, участь  та  контроль  за  проведенням  профілактичних  оглядів  та  диспансеризації  населення,  здійснення  профілактичних  заходів,  у  тому  числі    безперервне  відстеження   стану  здоровя  пацієнта   з  метою  своєчасної  профілактики,  діагностики  та  забезпечення  лікування  хвороб,  травм, отруєнь,  патологічних, фізіологічних  (під  час  вагітності)  станів;
 • участь  у проведенні   інформаційної  та  освітньо - розяснювальної  роботи  серед  населення  щодо  формування  здорового  способу  життя;
 • підключення до мережі Інтернет та впровадження системи персоніфікованого електронного реєстру громадян та сучасних інформаційних технологій в діяльності первинної медико-санітарної допомоги.
 • закупівля,  зберігання   та  використання  ресурсів, необхідних   для  надання  медичних послуг, зокрема  лікарських  засобів,  обладнання  та  інвентарю;

3. Обґрунтування шляхів розв’язання проблеми.

Надання медичних послуг на території сільської ради  не забезпечує у повному обсязі потреби населення у доступній, високоякісній та ефективній медичній допомозі.Реформи, які проводяться у сфері охорони здоров’я направлені на підняття на значно вищий рівень матеріально-технічної, діагностичної та лікувальної бази в медичній галузі, проведення реконструкції та ремонту наявних приміщень, забезпечення сучасним медичним обладнанням, інструментами та створення необхідних умов для комфортного перебування пацієнтів.

Основними шляхами розв’язання проблем є:

 • пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги;
 • удосконалення надання невідкладної медичної допомоги населенню ;
 • поліпшення забезпечення кваліфікованими медичними кадрами;

-   забезпечення належного фінансування потреб первинної ланки.

 

4. Очікувані результати  та  ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

      -  підвищити ефективність надання первинної медико-санітарної допомоги та сприяти подоланню несприятливих демографічних тенденцій,

     - сформувати систему доступних та високоякісних медичних послуг на засадах сімейної медицини, що забезпечить зменшення потреби населення у дорогих видах медичної допомоги, в т.ч. стаціонарної;

     - покращити надання населенню якісної амбулаторної медичної допомоги первинного рівня та зменшити кількість звернень до вузьких спеціалістів без направлень сімейного лікаря;

     - забезпечити організацію та координацію лікарем сімейної медицини надання пацієнтам спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги, направлення населення на консультацію до вузьких спеціалістів вторинного та третинного рівнів, направлення на стаціонарне лікування;

          - своєчасна вакцинація   пацієнтів  згідно  графіків  щеплень.

5. Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням

           Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії сільської  ради з питань планування, бюджету та фінансів та з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання, соціального захисту населення.

Організація виконання Програми покладається на надавачів  первинної  медико-санітарної  допомоги  .

6. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок:

 • коштів районного та  сільського  бюджету;
 • інших субвенцій з обласного та державного бюджетів.

Виконання Програми у повному обсязі можливе лише за умови стабільного фінансування її складових.

 

 

Сільський голова                                                                   М.Капериз

 

 

Додаток 1

до Програми

 

План заходів

  Програми вдосконалення   первинної  медико-санітарної  допомоги  у  Майданецькій АЗПСМ  на 2019 рік

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Джерела фінансування

Обсяг фінансуванні, тис.грн.

 

1

2

3

4

5

6

 

1

Придбання медикаментів та

перев’язувальних            

       матеріалів

 

- виробів медичного призначення (кало приймачі та сечоприймачі);

- дезінфікуючі засоби;

- туберкулін;

- реактиви для лабораторних досліджень;

- на придбання невідкладної допомоги;

- на швидкі тести (ВІЛ, гепатит С, гепатит В) 

2019р.

Сільський  бюджет

37,678

 

2

Оплата послуг (крім комунальних):

- повірка медичного

обладнання

 

2019 р.

 

Сільський  бюджет

2,0

 
 

3

Оплата послуг

 • на

перевезення людей на флюорографічне обстеження

 

2019 р.

Сільський бюджет

3,0

 

 

Всього

 

 

 

42,678

 

     Секретар ради                                                               Т.Драган

    Головний бухгалтер                                                        М.Лисоконь

 

 

    МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 ХLСЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIІ СКЛИКАННЯ

 

                                                РІШЕННЯ

05 квітня  2019 року                                                                        №40-5/VIІ

 

Про завершення процедури приватизації

нежитлового  приміщення колишнього

дитячого садка в с.Новомайданецьке

по вул.Майданецька,9

       Відповідно до статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в  Україні», Закону  України «Про приватизацію державного та комунального майна», Порядку  проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої  приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432, врахувавши  протокол  прорезультати електронного аукціону, який сформовано 16.11.2018 року  оператором  електронного майданчика та затверджено рішенням Майданецької сільської ради  19.11.2018 року № 34-1, договір  купівлі – продажу  нежитлової будівлі  з аукціону  від 14.12.2018 року , сільська рада

ВИРІШИЛА :

 1. В зв’язку  з укладенням Майданецькою сільською радою договору  купівлі – продажу  нежитлової будівлі з аукціону  від 14.12.2018 року з переможцем електронного аукціону Фермерським господарством «Марциліна – 2005», яке запропонувало найвищу  ціну – 402 000 грн.,  вважати  завершеною процедуру  приватизації  нежитлового приміщення колишнього дитячого садка, який знаходиться  в с.Новомайданецьке, вул.. Майданецька, 9.
 2. Зняти з балансу Майданецької сільської ради  нежитлове приміщення колишнього дитячого садка, яке знаходиться  в с.Новомайданецьке по вулиці Майданецька, 9 та внести головному бухгалтеру бухгалтерської служби відповідні зміни в облікові документи сільської ради.
 3. Контрольза виконанням рішення покласти на комісіюз  питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання, соціального захисту населення.

 

 Сільський голова                                                                   М.Капериз


                             МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                       ХLСЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIІ СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

05 квітня  2019 року                                                                 №40-6/VIІ

 

Про затвердження Генерального плану

села Майданецьке та селища Новомайданецьке

 

       Керуючись статтею 17 пунктом10 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статтею 12 частиною1 Закону України «Про основи містобудування»,ДБН Б.1.1-9:2009 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів сільських населених пунктів» розглянувши містобудівну документацію «Генеральні плани с.Майданецьке та селища Новомайданецьке Тальнівського району Черкаської області», розроблений Державним підприємством «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД»,взявши до уваги протокол громадського обговорення Генерального плану с.Майданецьке та с-ща Новомайданецьке, протокол засідання архітектурно-містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури Черкаської обласної державної адміністрації, підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

         1.  Затвердити містобудівну документацію «Генеральний план села Майданецьке та селища Новомайданецьке» розроблений Державним підприємством «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД» та вважати його придатним для подальшого використання (планування, забудови та іншого використання території населених пунктів) до розроблення та затвердження нової містобудівної документації у встановленому законом порядку.

         2. Вважати таким, що втратив чинність Генеральний план села Майданецьке Тальнівського району Черкаської області, затверджений у 1972 році ,розробником якого був  Республіканський проектний інститут із землеустрою «УКРЗЕМПРОЕКТ» та селища Новомайданецьке Тальнівського району Черкаської області, затверджений у 1980 році ,розробником якого був проектний та науково-дослідний інститут «УкрНДІгромадського сільського будівництва»

      3.Довести зміст даного рішення до жителів населених пунктів Майданецької сільської ради шляхом його оприлюднення на офіційному Web-сайті сільської ради.

       4. Забезпечити загальну доступність матеріалів Генерального плану шляхом його розміщення в прміщенні Майданецької сільської ради.

       5. Дане рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.

       6. Контроль за виконанням рішення покласти на комісіюагропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання, соціального захисту населення

 

Сільський голова                                                                    М.Капериз

 

 

МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                      ХLСЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIІ СКЛИКАННЯ

                                                   РІШЕННЯ

05 квітня  2019 року                                                              №40- 7/VIІ

 

Про доцільність, порядок та умови

передачі квартири в комунальну

власність Тальнівської міської

ради  для її   приватизації лікарем-

інфекціоністом Терлецькою І.В.

 

        Розглянувши лист Тальнівської районної ради від 15.03.2019 №135/01 продоцільність,порядок та умови безоплатної передачі  житлового приміщення (квартира) в багатоквартирному будинку, загальною площею 37,9 кв.м, за адресою: м. Тальне, вул. Небесної Сотні, 61, із спільної власності територіальних громад сіл і міста Тальнівського району до житлового фонду Тальнівської міської радив зв’язку з тим, що районна рада не має повноважень щодо приватизації житла,копію рішення Тальнівської  міської  ради, яка  погодила  прийняття до житлового фонду  міської ради квартирита подальшої її приватизації лікарем-інфекціоністом Тальнівської ЦРЛ Терлецькою І. В.,враховуючи, що Тальнівська центральна лікарня повідомила, що не заперечує в приватизації квартири лікарем-інфекціоністом  Терлецькою І. В., яка проживає в даній квартирі та особистого житла не має, керуючись  частиною 6 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   сільська рада

ВИРІШИЛА :

         1. Вважати доцільною безоплатну передачу Тальнівською районною  радою  житлового приміщення (квартири) в багатоквартирному будинку, загальною площею 37,9 кв. м, за адресою: м. Тальне, вул. Небесної Сотні, 61, із спільної власності територіальних громад сіл і міста Тальнівського району до житлового фонду Тальнівської міської ради для подальшої  її приватизації лікарем-інфекціоністом  Тальлнівської ЦРЛ  Терлецькою І. В., яка в ній проживає.

       2. Секретарю ради копію  рішення надіслати Тальнівській районній раді.                   

       3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захисту населення.

 

Сільський голова                                                                          М.Капериз

 

                                 МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                         XL СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                  

                                                      РІШЕННЯ

05 квітня 2019 року                                                                 №40-8/УІІ                                                           

 

Про надання згоди на безоплатну

передачу приміщень ФАПів та

амбулаторій загальної практики сімейної

медицини  до комунальної власності

територіальних громад сіл району

 

Розглянувши лист Тальнівської районної ради від 29.03.2019 №161/01 про розгляд питання щодо передачі приміщень ФАПів та амбулаторій загальної практики сімейної медицини із спільної власності територіальних громад сіл та міста  району до  комунальної власності територіальних громад сіл району, відповідно до частин 5 та 6 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи, що приміщення ФАПів та  медичних амбулаторій знаходяться на території  відповідних сільських рад і використовуються для обслуговування в основному  жителів  населених пунктів на території   яких вони розміщені та  ініціативу балансоутримувача приміщень -Комунального некомерційного підприємства «Тальнівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Тальнівської районної ради,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

           1.Надати згоду  на безоплатну  передачу  приміщень ФАПів та амбулаторій загальної практики сімейної медицини із спільної власності  територіальних громад сіл та міста  району до комунальної власності територіальних громад сіл району, на території яких вони розташовані та використовуються  для обслуговування  жителів цих  населених пунктів.

           2. Секретарю ради направити копію цього рішення Тальнівській районній раді.

           3.Контроль за виконанням рішення покласти на з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання, соціального захисту населення

 

Сільський голова                                                                    М.Капериз

 

 

                                МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                 ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                        ХLСЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                     РІШЕННЯ

05 квітня 2019року                              

        

               №40-9/УІІ 

 

Про внесення змін до рішення сільської ради

від 20.12.2018 №35-25/УІІ «Про структуру

виконавчих органів, загальну чисельність

апарату Майданецької сільської ради,

її виконавчих органів та затвердження

штатних розписів, витрат на їх утримання

на 2019 рік

 

       3аслухавши  та обговоривши інформацію  головного бухгалтера сільської ради Лисоконь М.К. про внесення змін до штатного розпису дошкільного навчального закладу «Веселка» ,  а саме – вивести на літній період посаду кочегара, після закінчення опалювального періоду з 16.04.2019 року, а ввести посаду сторожа дошкільного навчального закладу, керуючись  підпунктом 5, частини 1, статті 26 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

ВИРІШИЛА :

     1.  Внести  зміни  в додаток  2  рішення сільської ради  від 20.12.2018 №35-25/УІІ «Про структуру виконавчих органів,  загальну чисельність апарату Майданецької  сільської ради та її виконавчих органів та затвердження штатних розписів, витрат на їх утримання»,   а саме – вивести на літній період посаду кочегара, після закінчення опалювального періоду з 16.04.2019 року, а ввести посаду сторожа дошкільного навчального закладу,  виклавши  в новій редакції штатний розпис  ДНЗ «Веселка» з 16.04.2019 року(додається).

   2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти  на сільського голову та постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів сільської ради.

 

Сільський голова                                                                        М.Капериз        

 

                                                                      Додаток 2

                                                                  до рішення сільської ради

                                                                            від 20.12.2018 №-35-25/УІІ                                                  

                                                                                                     

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 26 листопада 2012 року № 1220) 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії сільської ради

                                           від 05.04.2019р. № 40-9/УІІ

 
штат у кількості ____9,5_____ штатних одиниць
з місячним фондом заробітної плати за посадовими     

  окладами .27221 (Двадцять сім тисяч двісті двадцять

одна) гривня.

Сільський голова

___________________                       М.Капериз

    (підпис керівника)                   (ініціали і прізвище)

 

05.04.2019року

  (число, місяць, рік)                        М.П.

 

 

 

 


                                                 ШТАТНИЙ РОЗПИС  на2019р.         

                                            Вводиться в дію з 16 квітня  2019 року  

______   Дошкільний навчальний заклад «Веселка»________

(нова редакція)


з/п 

Назва структурного підрозділу та посад 

Кількість

штатних

посад 

Посадовий оклад
(грн.) 

Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами 
(грн.) 

5

1

Завідуюча ДНЗ»Веселка»

1

4649

4649

2

Вихователь

2

3784

7568

3

Помічник вихователя

2

2613

5226

4

Кухар

1

2267

2267

5

Сторож

2

1921

3842

6

Тимчасовий кочегар

1

1921

1921

7

Музичний керівник

0,5

3496

1748

 

Усього

9,5

х

27221

Сільський голова                                                                            М.Капериз

Головний бухгалтер                                                                      М.Лисоконь

 

 

    МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХLСЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIІ СКЛИКАННЯ

                                                     РІШЕННЯ

 05 квітня  2019 року                                                               №40-10/VIІ

 

Про надання одноразових матеріальних

допомог на лікування жителям села

 

         Заслухавши інформацію сільського голови Капериза М.В., розглянувши звернення жителів с. Майданецьке та с. Новомайданецьке  про надання їм одноразової матеріальної допомоги на лікування онкологічного захворювання, які потребують постійного прийому медикаментозних препаратів та перебувають на обліку в Черкаському обласному онкологічному диспансері, врахувавши надані матеріали заявників та відповідно рішення сільської ради від 20.12.2018року №35-11/УІІ «Про паспорт  сільської Програми «Турбота» на 2018 -2020 роки та план заходів і  кошторис витрат з її реалізації  на 2019 рік», врахувавши висновок комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, пропозиції депутатів по її обговоренню, керуючись ст. 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада

ВИРІШИЛА:

         1.Надати одноразову матеріальну грошову допомогу на лікування онкологічного захворювання відповідно сільської програми «Турбота» на 2018-2020 роки:

   -  ХХХХХХХХХХХ року народження, яка зареєстрована за адресою:вул. ХХХХХХХХХ в с. Майданецьке Тальнівського району Черкаської області, в сумі 1000 (Одна тисяча) гривень,

   -  ХХХХХХХХХХ року народження, який зареєстрований за адресою: вул.ХХХХХХХ в с. Майданецьке, Тальнівського району Черкаської області,  в сумі 1000 (Одна тисяча) гривень,

    - ХХХХХХХХХХХХ року народження, який зареєстрований за адресою: вул. ХХХХХХХ в с. Майданецьке, Тальнівського району Черкаської області,  в сумі 1000 (Одна тисяча) гривень,

  - ХХХХХХХХХХ року народження, який зареєстрований за адресою: вул. ХХХХХХХХХ в с. Новомайданецьке, Тальнівського району Черкаської області,  в сумі 5000 (П’ять тисяч) гривень,

  - ХХХХХХХХХХХХ року народження, яка зареєстрована за адресою: вул. ХХХХХХХХХ в с.Майданецьке, Тальнівського району Черкаської області,  в сумі 1000 (Одна тисяча) гривень,

  - ХХХХХХХХХХХ року народження, який зареєстрований за адресою: вул. ХХХХХХХ в с. Майданецьке, Тальнівського району Черкаської області,  в сумі 1000 (Одна тисяча) гривень,

  - ХХХХХХХХХХ року народження, який зареєстрований за адресою: вул. ХХХХХХХХХ в с. Майданецьке, Тальнівського району Черкаської області,  в сумі 1000 (Одна тисяча) гривень,

  - ХХХХХХХХХХХ року народження, який зареєстрований за адресою: вул. ХХХХХХХХХ в с. Майданецьке, Тальнівського району Черкаської області,  в сумі 1000 (Одна тисяча) гривень,

  - ХХХХХХХХХХХ року народження, яка зареєстрована за адресою: вул. ХХХХХХХХ в с. Майданецьке, Тальнівського району Черкаської області,  в сумі 1000 (Одна тисяча) гривень,

  - ХХХХХХХХХХ року народження, який зареєстрований за адресою: пров. ХХХХХХХХХ в с. Майданецьке, Тальнівського району Черкаської області,  в сумі 1000 (Одна тисяча) гривень.             

          2.Головному бухгалтеру бухгалтерської служби сільської ради Лисоконь М.К. виплатити  грошові допомоги жителям села згідно пункту 1 даного рішення.

         3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

 

 Сільський голова                                                             М.Капериз

 

 

                                 МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                 ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                         XL СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                  

                                                       РІШЕННЯ

05 квітня 2019 року                                                                №40-11/УІІ                                                          

Про надання дозволу на розробку

проекту землеустрою, щодо встановлення

(зміни) меж села Майданецьке та

селища Новомайданецьке

 

      Відповідно до чинного законодавства України зокрема  статтями 19, 25, 46 Закону України «Про землеустрій», статтями 12,  173,  Земельного кодексу України, статті 7,12 Закону України «Про основи містобудування», статті 12 Розділу У Прикінцеві положення Закону України «Про регулювання містобудівної документації»,підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

      1. Надати дозвіл Майданецькій сільській раді на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів с.Майданецьке та с-ще НовомайданецькеТальнівського району Черкаської області.

     2. Передбачити кошти з сільського бюджету Майданецької сільської ради на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пункту с.Майданецьке та с-ще НовомайданецькеТальнівського району Черкаської області.

      3.Замовити  проект  землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів с.Майданецьке та с-ще НовомайданецькеТальнівського району Черкаської області в організації, яка має дозвіл на виконання даних робіт.

      4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання, соціального захисту населення

 

Сільський голова                                                                       М.Капериз

                                 МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                         XL СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                 

                                                   РІШЕННЯ

 

05 квітня 2019 року                                                              №40-12/УІІ                                                        

Про надання дозволу на розроблення

проекту детального плану забудови

території для проектування та будівництва

сонячної електропідстанції в с.Майданецьке

по вул. Набережна б/н

 

          Розглянувши заяву ТОВ »РОХАЛ ЕНЕРДЖІ 2»  Код ЄДРПОУ 42862032, що зареєстроване м.Черкаси, вул.Максима Залізняка,138/8, відповідно до статей 6,8,10,19,21,29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН Б.1.1.-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», статей 12,17 Закону України «Про основи містобудування», Порядку розроблення містобудівної документації, яка затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 №290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 20.12.2011 за №1468120206, Постанови КМУ від 25.05.2011 №555 «Про проведення громадських слухань, щодо врахувань, громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

     1.  Надати дозвіл на розроблення проекту детального плану забудови території для проектування та будівництва сонячної електропідстанції в с.Майданецьке по вул.Набережна б/н ТОВ »РОХАЛ ЕНЕРДЖІ 2» 

    2. Замовником розроблення містобудівної документації проекту детального плану території є Майданецька сільська рада Тальнівського району Черкаської області.

    3. Фінансування робіт з розроблення проекту детального плану території, знаходиться за адресою с.Майданецьке, вул.Гагаріна,б/н, для проектування та будівництва сонячної електропідстанції провести за рахунок заявника ТОВ «РОХАЛ ЕНЕРДЖІ 2» .

   4. Провести громадські слухання щодо врахувань громадських інтересів під час розроблення детального плану забудови території для проектування та будівництва сонячної електропідстанції в с.Майданецьке по вул.Набережна б/н ТОВ »РОХАЛ ЕНЕРДЖІ 2» .

   4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання, соціального захисту населення.

 

Сільський голова                                                                 М.Капериз

 

 

                                 МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                   XL СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                  

                                                  РІШЕННЯ

05 квітня 2019 року                                                          №40-13/УІІ                                                     

Про затвердження технічної документації щодо

встановлення (відновлення) меж земельної

ділянки в натурі (на місцевості) гр..Мамонову А.В.

 

            Розглянувши  заяву гр. Мамонова Андрія Вікторовича, технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2012га та пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, керуючись  ст.122,123, 186,186-1 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

  ВИРІШИЛА:

          1. Затвердити технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2012га, кадастровий номер якої 7124086600:03:002:0787 гр. Мамонову Андрію Вікторовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, із земель комунальної власності Майданецької сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі житлової та громадської забудови, вид угідь – малоповерхова забудова за адресою: Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Майданецьке, вул. Горовенка буд.26 з метою надання земельної ділянки в користування на умовах оренди терміном на 49 років.

        2. Надати гр.Мамонову А.В. (ідент. номер 2854301450) земельну ділянку площею 0,2012га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, кадастровий номер 7124086600:03:002:0787, яка знаходиться за адресою: Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Майданецьке, вул.Горовенка, буд.26 з метою надання земельної ділянки в користування на умовах оренди терміном на 49 років .

        4. Спеціалісту ІІ категорії землевпоряднику сільської ради Носаль Р.О. внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу сільської ради.

  

Сільський голова                                                                   М.Капериз

 

 

                                 МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                 ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     XL СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                  

                                                       РІШЕННЯ

 

05 квітня 2019 року                                                           №40-14/УІІ                                                        

Про затвердження проекту

із землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки гр. Лисоконь М.П.

 

            Розглянувши  заяву громадянина Лисоконь Миколи Павловича, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12га та пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, керуючись ст.22,122, 186,186-1 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

  ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки площею 0,12га кадастровий номер якої 7124086600:03:002:0784 громадянину Лисоконь Миколі Павловичу у власність, для індивідуального садівництва, із земель комунальної власності за рахунок земель Майданецької сільської ради, які відносяться до земель  сільськогосподарського призначення, вид угідь – рілля, за адресою: 20442, Черкаська область, Тальнівський район, с. Майданецьке, вул. Робітнича, буд.34.

            2.Передати громадянину Лисоконь Миколі Павловичу у приватну власність земельну ділянку площею 0,12га, кадастровий номер якої   7124086600:03:002:0784 , для індивідуального садівництва, яка знаходиться за адресою: 20442, Черкаська область, Тальнівський район, с. Майданецьке, вул. Робітнича, буд.34. 

         3.Спеціалісту ІІ категорії землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни в земельно-шнурову книгу сільської ради.   

 

Сільський голова                                                             М.Капериз    

 

 

                                 МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                   XL СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                  

                                                  РІШЕННЯ

 

05 квітня 2019 року                                                                №40-15/УІІ                                                        

Про припинення права користування

земельною ділянкою

             Розглянувши інформацію спеціаліста ІІ категорії землевпорядника сільської ради Носаль Р.О., взявши до уваги заяви гр. Сивого Олега Михайловича, Мамалиги Наталії Ярославівни та Сокуренко Тетяни Миколаївни та Свідоцтво про смерть Сокуренко Марфи Петрівни, серія І-СР № 056845, видане виконкомом Майданецької сільської ради 07.03.2007 р., врахувавши пропозиції депутатів сільської ради та висновок постійної комісії з  питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, відповідно ст. 12,140,141 Земельного Кодексу України,  підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Припинити право користування земельною ділянкою Сокуренко Марфі Петрівні площею 0,35га, згідно Свідоцтво про смерть, серія І-СР № 056845, видане виконкомом Майданецької сільської ради 07.03.2007 р., яка знаходиться за адресою: пров.Атаманський, б/н, с.Майданецьке, Тальнівський район, Черкаська область.
 2.  Спеціалісту ІІ категорії землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни в земельно - шнурову книгу сільської ради.

 

Сільський голова                                                                        М.Капериз

 

 

МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                   ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                         ХLСЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIІ СКЛИКАННЯ

                                                       РІШЕННЯ

05 квітня  2019 року                                                           №40- 16/VIІ

 

Про надання дозволу на розроблення проекту

 із землеустрою щодо відведення  земельної

ділянки у власність гр. Рябому Ю.М.

 

             Розглянувши заяву гр. Рябого Юрія Михайловича та  врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з  питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання, соціального захисту населення, пропозиції депутатів сільської ради, відповідно ст. 12,38,40,121,122,123  Земельного Кодексу України, ст..50 Закону України «Про землеустрій», підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на розроблення  проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянкиплощею  0,35 гау власністьфізичній особі Рябому Юрію Михайловичу для ведення особистого селянського господарстваіз земель комунальної власності Майданецької територіальної громади, що відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення,  вид угідь – рілля, за адресою:20442 пров. Атаманський, б/н с.Майданецьке  Тальнівського  району Черкаської області.

2/  Гр. Рябому Юрію Михайловичу розроблений проект  із  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність надати на затвердження сесії  сільської ради.

 

 Сільський голова                                                              М.Капериз

 

 

МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                    ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                             ХLСЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIІ СКЛИКАННЯ

                                                       РІШЕННЯ

05 квітня  2019 року                                                             №40-17/VIІ

 

Про надання дозволу на розроблення технічної

документації  із землеустрою щодо встановлення

(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі

(на місцевості) гр..Лебедько Н.М.

 

             Розглянувши заяву гр. Лебедько Наталії Миколаївни, взявши до уваги Свідоцтво про право на спадщину за законом (№676 від 22.03.2019р.) та врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання, соціального захисту населення, пропозиції депутатів сільської ради, відповідно ст. 12,38,40,121,122,123  Земельного Кодексу України, ст..50 Закону України «Про землеустрій», підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на розроблення  технічної документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)площею  0,17га.,  фізичній особі Лебедько Наталії Миколаївні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд із земель комунальної власності Майданецької сільської ради, що відносяться до категорії   земель –  землі житлової та громадської забудови,  вид угідь – землі під житловою забудовою за адресою:20442 пров.Шевченка,4 в  с.Майданецьке  Тальнівського  району Черкаської області на умовах оренди терміном 49 років.
 2. Гр. Лебедько Наталії Миколаївні  розроблену технічну документацію  із  землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) надати на затвердження сесії сільської ради.

 

 Сільський голова                                                                          М.Капериз

 

 

МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                   ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                            ХLСЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIІ СКЛИКАННЯ

                                                    РІШЕННЯ

05 квітня  2019 року                                                             №40-18/VIІ

 

Про уточнення цільового призначення

земельної ділянки гр. Рябошапка С.В.

             Розглянувши заяву гр. Рябошапка Світлани Володимирівни, та державний акт на право приватної власності на землю площею 0,1590га для ведення особистого підсобного господарства за адресою с.Майданецьке, вул.80-ї Гвардійської Дивізії,1 і врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з  питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, пропозиції депутатів сільської ради, відповідно ст. 12,20,118,121,123,198  Земельного Кодексу України, п. розділу Х Перехідних положень Земельного Кодексу України, ст. 35 Закону України «Про землеустрій», постановою КМУ від 26.08.2009 №901 «Про додаткові заходи щодо врегулювання земельних відносин», підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Громадянці Рябошапка Світлані Володимирівні уточнити цільове призначення земельної ділянки площею 0,1590 га, яка знаходиться  за адресою: вул. 80-ї Гвардійської Дивізії,1, с.Майданецького  Тальнівського  району Черкаської області з «для ведення особистого підсобного господарства» на «для ведення особистого селянського господарства».
 2. Спеціалісту ІІ категорії землевпоряднику сільської ради Носаль Р.О. внести відповідні зміни в земельно - шнурову книгу сільської ради.

 

 Сільський голова                                                                          М.Капериз

   Опубліковано 05.04.2019 року