Рішення ради

 

 

                                                                                                                                                                                                                                    ПРОЕКТ

                                   МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                     ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                       _____ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ                  

                                                                   РІШЕННЯ

 

_______ 2019 року                                                                   №________

   

Про встановлення місцевих

податків і зборів на 2020 рік 

 

        Відповідно до статті 10,  пункту 12.3 статті 12, статтей 265, 266, 267, 268, 268-1, 291-295  Податкового кодексу України ( далі - ПКУ)  із змінами, Закону України  «Про засади державної  регуляторної політики  у сфері  господарської діяльності» , відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи, протокол  наради з суб’єктами  мікро та малого підприємництва села від 10.04.2019 року,  аналіз регуляторного впливу,  експертний висновок  постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів , сільська рада

ВИРІШИЛА :

      1.Встановити з 1 січня 2020 року на території  Майданецької сільської ради    місцеві податки і збори    :

  -  1.1  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  згідно додатку 1;

  -  1.2.транспортний податок, згідно додатку 2;

  -  1.3. туристичний збір, згідно додатку 3;

  -  1.4. збір за місця для паркування транспортних засобів, згідно додатку 4;

  -  1.5. єдиний податок, згідно додатку 5.  

     2. Секретарю сільської ради Драган Т.М. оприлюднити  це рішення  в  одному з районних друкованих ЗМІ та на веб - сайті сільської ради у десятиденний строк після його прийняття та підписання.

     3. Спеціалісту ІІ категорії землевпоряднику сільської ради Носаль Р.О.,   відповідно до п.п.12.3.3. п.12.3. статті 12 ПКУ,надіслати рішення в електронному вигляді у десятиденний строк з дня його прийняття  до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів.

      4.Дане рішення набирає чинності з  дня  його оприлюднення, але не раніше  01.01.2020року.

      5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування,  бюджету, та фінансів.

 

Сільський голова                                                                      М.Капериз    

 


                                                                                                                                                                                                                                   ПРОЕКТ        

                                  МАЙДАНЕЦЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА                                                     ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                      ____ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ                    

                                                    РІШЕННЯ

__________ 2019 р.                                                               №_____

 

Про  встановлення   ставок земельного

податку,  пільг з його  сплати  на  2020 рік

 

           Відповідно до  пункту 7.1. статті 7, статті 10, підпунктів 12.3.2., 12.3.3.,  12.3.4. пункту 12.3. , пункту 12.4. статті  12, підпунктів 14.1.129., 14.1.130, п. 14.1. статті 14,  пунктів 30.2. , 30.5., 30.9  статті  30, статей 269, 270, 271,  274, 277, 281,282, 284, 285, п.п.288.5.1 п.288.5 статті 288  Податкового кодексу України (далі - ПКУ) із змінами, керуючисьЗаконом  України  «Про засади державної  регуляторної політики  у сфері  господарської діяльності»,  пунктами 24,  28 та  35   частини 1  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою КМУ від 24.05.2017 р. № 483   « Про  затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», врахувавши технічну  документацію  з нормативної  грошової оцінки земель , виготовлену   ДП «Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» та затверджену рішенням сільської ради від  12.07.2012 р №16/2, що  оприлюднена згідно вимог пункту  271.2 статті 272 ПКУ,     аналіз регуляторного впливу,  експертний висновок  постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів та пропозиції Державної регуляторної служби України від _______,  сільська  рада

ВИРІШИЛА:

      1. Установити на території  Майданецької   сільської  ради:

1) ставки земельного податку згідно з додатками 1, 2 ;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, встановлені  відповідно до  статей 281,  282 Податкового кодексу України,  та податкову пільгу шляхом звільнення  від сплати земельного податку   органам державної влади та  місцевого самоврядування , бюджетним установам в галузі ветеринарної медицини, водного господарства та меліорації, які є неприбутковими та повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мета створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою діяльністю та  створені   для досягнення   управлінських цілей стосовно охорони здоров'я тварин, експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних благ за переліком згідно з додатком 3.

      2.    Взяти до відома ,  що :

   2.1. платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі з урахуванням особливостей визначених статтею  269 Податкового кодексу України;

    2.2. об’єктом оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності ;

    2.3. базою оподаткування є :

    2.3.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України;

    2.3.2.площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено;

    2.4. податковим періодом  для плати за землю  є календарний рік. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців);

     2.5. підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру;

     2.6. порядок обчислення плати за землю та подання звітності  встановлений статтею 286 ПКУ;

     2.7. строк  сплати  плати за землю встановлений статтею 287 ПКУ;

     2.8.відповідно до п.п.14.1.130. п.14.1. статті 14 ПКУ,  одиницею  площі оподатковуваної земельної ділянки є :

- у межах населеного пункту - 1 (один) метр квадратний (кв. метр);

- за межами населеного пункту - 1 (один) гектар (га).

           3. Секретарю сільської ради Драган Т.М. оприлюднити рішення в засобах масової інформації  та  в інший можливий спосіб у десятиденний строк після його прийняття та підписання.    

            4. Спеціалісту ІІ категорії землевпоряднику сільської ради Носаль Р.О. копію прийнятого рішення  надіслати  в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них.

            5 . Рішення набирає чинності після його  оприлюднення , але не раніше 01.01.2020 року.

            6. Контроль за виконанням рішення покласти напостійну комісію сільської ради з питань планування,  бюджету, та фінансів

 

Сільський голова                                                                  М.Капериз        

                               

 

                                       МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                    XLI (ПОЗАЧЕРГОВА) СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                       РІШЕННЯ

16 квітня 2019 року

 

               № 41-1/УІІ

 

Про надання громадянину Мамонову А.В.

в користування на умовах оренди земельної

ділянки для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських

будівель та споруд

 

       Розглянувши заяву гр..Мамонова Андрія Вікторовича  від 12 .04.2019 року, Свідоцтво про право на спадщину за законом від 11.01.2019 №34, Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  від 11.01.2019,  врахувавши  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості), затверджену  рішенням Майданецької сільської ради  №40-13/УІІ від 05.04.2019року,  керуючись  статтею 12, 38, 93, 120,  122  Земельного Кодексу України, Законом України «Про оренду землі»,   пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА :

      1.   Надати  гр..Мамонову Андрію Вікторовичу  в  користування на умовах оренди   земельну ділянку площею 0,2012га, терміном 49 років,   для будівництва  та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  за рахунок   земель комунальної власності Майданецької    сільської ради, що  відносяться до категорії земель – землі громадської та житлової забудови,вид угідь – землі під житловою забудовою за адресою вул..Горовенка,  26, с.Майданецьке,  Тальнівського  району Черкаської області, кадастровий номер 7124086600:03:002:0787 з орендною платою в розмірі ставки земельного податку – 208,54 (Двісті вісім грн. 54 коп.) гривень в рік.

      2. Уповноважити сільського голову Капериза М.В. підписати договір оренди з гр. Мамоновим А.В. на умовах, вказаних в п.1 цього рішення.

      3. Спеціалісту П категорії, землевпоряднику сільської ради  на основі типового договору оренди землі, підготувати  проект договору між сільською радою та гр.. Мамоновим А.В.  та подати відповідну інформацію до податкового органу.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                                    М.Капериз  

 

Опубліковано 16.04.2019. року