Рішення ради

 

                                  МАЙДАНЕЦЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА                                                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                           ХLІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ                    

                                                       РІШЕННЯ

06 червня 2019 року                                                              №42-10/УІІ

Про  встановлення   ставок земельного

податку,  пільг з його  сплати  на  2020 рік

           Відповідно до  пункту 7.1. статті 7, статті 10, підпунктів 12.3.2., 12.3.3.,  12.3.4. пункту 12.3. , пункту 12.4. статті  12, підпунктів 14.1.129., 14.1.130, п. 14.1. статті 14,  пунктів 30.2. , 30.5., 30.9  статті  30, статей 269, 270, 271,  274, 277, 281,282, 284, 285, п.п.288.5.1 п.288.5 статті 288  Податкового кодексу України (далі - ПКУ) із змінами, керуючисьЗаконом  України  «Про засади державної  регуляторної політики  у сфері  господарської діяльності»,  пунктами 24,  28 та  35   частини 1  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою КМУ від 24.05.2017 р. № 483   « Про  затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», врахувавши технічну  документацію  з нормативної  грошової оцінки земель , виготовлену   ДП «Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» та затверджену рішенням сільської ради від  12.07.2012 р №16/2, що  оприлюднена згідно вимог пункту  271.2 статті 272 ПКУ,  аналіз регуляторного впливу,  експертний висновок  постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів та лист Державної регуляторної служби України стосовно розгляду проекту регуляторного акта від 24.05.2019 №3501/0/20-19,  сільська  рада

ВИРІШИЛА:

      1. Установити на території  Майданецької   сільської  ради:

1) ставки земельного податку згідно з додатками 1, 2 ;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, встановлені  відповідно до  статей 281,  282 Податкового кодексу України,  та податкову пільгу шляхом звільнення  від сплати земельного податку   органам державної влади та  місцевого самоврядування , бюджетним установам в галузі ветеринарної медицини, водного господарства та меліорації, які є неприбутковими та повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мета створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою діяльністю та  створені   для досягнення   управлінських цілей стосовно охорони здоров'я тварин, експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних благ за переліком згідно з додатком 3.

      2.    Взяти до відома ,  що :

   2.1. платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі з урахуванням особливостей визначених статтею  269 Податкового кодексу України;

    2.2. об’єктом оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності ;

    2.3. базою оподаткування є :

    2.3.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України;

    2.3.2.площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено;

    2.4. податковим періодом  для плати за землю  є календарний рік. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців);

     2.5. підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру;

     2.6. порядок обчислення плати за землю та подання звітності  встановлений статтею 286 ПКУ;

     2.7. строк  сплати  плати за землю встановлений статтею 287 ПКУ;

     2.8.відповідно до п.п.14.1.130. п.14.1. статті 14 ПКУ,  одиницею  площі оподатковуваної земельної ділянки є :

- у межах населеного пункту - 1 (один) метр квадратний (кв. метр);

- за межами населеного пункту - 1 (один) гектар (га).

           3. Секретарю сільської ради Драган Т.М. оприлюднити рішення в засобах масової інформації  та  в інший можливий спосіб у десятиденний строк після його прийняття та підписання.    

            4. Спеціалісту ІІ категорії землевпоряднику сільської ради Носаль Р.О. копію прийнятого рішення  надіслати  в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них.

            5 . Рішення набирає чинності після його  оприлюднення , але не раніше 01.01.2020 року.

            6. Контроль за виконанням рішення покласти напостійну комісію сільської ради з питань планування,  бюджету, та фінансів.

 

Сільський голова                                                                       М.Капериз

 

Додаток 1
до  рішення про встановлення ставок
та пільг із сплати земельного податку

ЗАТВЕРДЖЕНО

                            рішенням сільської ради

   від 06.06.2019 р. № 42-10/УІІ

СТАВКИ
земельного податку1

         Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з  01 січня   2020  року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

71

Код району

240

Код
згідно з КОАТУУ

7124086601

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

с.Майданецьке 

 

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

 0,40

0,40

 0,40

0,40

01.02

Для ведення фермерського господарства4

1, 00

-

1,00

-

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

0,30

0,30

0,30

0,30

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

0,30

0,30

0,30

0,30

01.05

Для індивідуального садівництва4

0,30

0,30

0,30

0,30

01.06

Для колективного садівництва4

-

-

-

-

01.07

Для городництва4

-

0,30

-

0,30

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

0,30

0,30

0,30

0,30

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

 

 

 

 

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

-

-

-

-

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

-

-

-

-

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

-

-

-

-

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

0,30

0,30

0,50

0,50

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

0,03

0,03

0,03

0,03

02.02

Для колективного житлового будівництва4

-

-

-

-

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

-

0,03

-

0,03

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

-

-

-

-

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

-

0,03

-

0,03

02.06

Для колективного гаражного будівництва

-

-

-

-

02.07

Для іншої житлової забудови 

0,03

0,03

0,03

0,03

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

-

-

-

-

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

-

-

-

-

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

-

-

-

-

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

-

-

-

-

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

-

-

-

-

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

-

-

-

-

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

     3,00

3,00

-

-

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

1,00

1,00

1,00

1,00

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

1,00

-

-

-

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

1,00

-

-

-

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

-

-

-

-

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

1,00

-

-

-

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

1,00

-

-

-

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

-

-

-

-

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

1,00

-

1,00

-

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

-

-

-

-

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

-

-

-

-

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

-

-

-

-

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

-

-

-

-

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

-

-

-

-

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

-

-

-

-

04.07

Для збереження та використанняпарків - пам’яток садово-паркового мистецтва

-

-

-

-

04.08

Для збереження та використання заказників

-

-

-

-

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

-

-

-

-

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

-

-

-

-

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

-

-

-

-

05

Землі іншого природоохоронного призначення

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

-

-

-

-

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

-

-

-

-

06.03

Для інших оздоровчих цілей

-

-

-

-

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

07

Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

-

-

-

-

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

-

-

-

-

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

-

-

-

-

07.04

Для колективного дачного будівництва 

-

-

-

-

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

08

Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

-

-

-

-

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

-

-

-

-

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

-

-

-

-

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

-

-

0,1

-

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

-

-

0,1

-

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

10

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

0,50

0,30

0,50

0,30

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

-

-

-

-

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

-

-

-

-

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

0,30

-

0,30

-

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

-

-

-

-

10.06

Для сінокосіння

0,03

0,03

    0,03

0,03

10.07

Для рибогосподарських потреб

1,75

 1,75

    2,00

 2,00

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

-

-

-

-

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

-

-

-

-

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

-

-

-

-

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

-

-

-

-

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

11

Землі промисловості

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

-

-

-

-

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

3,00

3,00

5,00

5,00

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

3,00

3,00

5,00

5,00

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

-

-

-

-

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

-

-

-

-

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 

-

-

-

-

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 

-

-

-

-

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

-

-

-

-

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

-

-

-

-

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

-

-

-

-

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

-

-

-

-

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

-

-

-

-

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

1,00

-

1,00

-

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

13

Землі зв’язку

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

3,00

3,00

5,00

5,00

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

3,00

-

-

-

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

-

-

-

-

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

       -

-

-

-

14

Землі енергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

3,00

3,00

5,00

3,00

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

3,00

-

5,00

-

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

15

Землі оборони

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4

-

-

-

-

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4

-

-

-

-

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4

-

-

-

-

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ4

-

-

-

-

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4

-

-

-

-

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4

-

-

-

-

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4

-

-

-

-

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

16

Землі запасу

5,00

4,50

5,00

4,50

17

Землі резервного фонду

5,00

4,50

5,00

4,50

18

Землі загального користування4

1,00

1,00

1,00

1,00

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

__________

1У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими додатками.

2Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.

3Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.

Секретар ради                                                                           Т.Драган

Додаток 2
до  рішення про встановлення ставок
та пільг із сплати земельного податку

  ЗАТВЕРДЖЕНО

                          рішенням сільської ради

                                                                         від 06.06..2019. № 42-10/УІІ

СТАВКИ
                                         земельного податку1                                          

 Ставки встановлюються на 2020  рік та вводяться в дію з  01 січня  2020  року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

71

Код району

240

Код
згідно з КОАТУУ

7124086602

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

с.Новомайданецьке  

 

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4                                               

0,40

0,40

    0,40

0,40

01.02

Для ведення фермерського господарства4

1,00

-

    1,00

-

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

0,30

0,30

0,30

0,30

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

0,30

0,30

0,30

0,30

01.05

Для індивідуального садівництва4

0,30

0,30

0,30

0,30

01.06

Для колективного садівництва4

-

-

-

-

01.07

Для городництва4

-

0,30

-

0,30

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

0,30

0,30

0,30

0,30

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

-

-

-

-

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

-

-

-

-

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

-

-

-

-

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

-

-

-

-

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

0,30

0,30

0,50

0,50

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

0,03

0,03

-

0,03

02.02

Для колективного житлового будівництва4

-

-

-

-

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

-

0,03

-

0,03

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

0,03

-

-

-

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

-

0,03

-

0,03

02.06

Для колективного гаражного будівництва

-

-

-

-

02.07

Для іншої житлової забудови 

-

0,03

-

0,03

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

-

-

-

-

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

-

-

-

-

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

-

-

-

-

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

-

-

-

-

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

-

-

-

-

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

-

-

-

-

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

3,00

 3,00

-

-

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

1,00

1,00

-

-

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

-

-

-

-

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

-

-

-

-

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

-

-

-

-

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

1,00

1,00

-

-

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

1,00

1,00

-

-

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

-

-

-

-

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

1,00

1,00

-

-

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

-

-

-

-

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

-

-

-

-

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

-

-

-

-

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

-

--

-

-

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

-

-

-

-

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

-

-

-

-

04.07

Для збереження та використанняпарків - пам’яток садово-паркового мистецтва

-

-

-

-

04.08

Для збереження та використання заказників

-

-

-

-

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

-

-

-

-

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

-

-

-

-

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

-

-

-

-

05

Землі іншого природоохоронного призначення

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

-

-

-

-

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

-

-

-

-

06.03

Для інших оздоровчих цілей

-

-

-

-

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

07

Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

-

-

-

-

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

-

-

-

-

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

-

-

-

-

07.04

Для колективного дачного будівництва 

-

-

-

-

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

08

Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

-

-

-

-

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

-

-

-

-

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

-

-

-

-

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

-

-

0,1

-

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

-

-

0,1

-

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

10

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

-

-

-

-

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

-

-

-

-

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

-

-

-

-

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

-

-

-

-

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

-

-

-

-

10.06

Для сінокосіння

-

-

-

-

10.07

Для рибогосподарських потреб

-

-

-

-

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

-

-

-

-

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

-

-

-

-

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

-

-

-

-

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

-

-

-

-

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

11

Землі промисловості

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

-

-

-

-

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

-

-

-

-

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

-

-

--

-

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

-

-

-

-

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

-

-

-

-

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 

-

-

-

-

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 

-

-

-

-

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

-

-

-

-

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

-

-

-

-

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

-

-

-

-

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

-

-

-

-

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

-

-

-

-

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

-

-

-

-

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

13

Землі зв’язку

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

-

-

-

-

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

-

-

-

-

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

-

-

-

-

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

14

Землі енергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

3,00

3,00

5,00

 5,00

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

3,00

-

5,00

-

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

15

Землі оборони

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4

-

-

-

-

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4

-

-

--

-

 

 

 

 

 

 

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4

-

-

-

-

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ4

-

-

-

-

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4

-

-

-

-

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4

-

-

-

-

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4

-

-

-

-

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

16

Землі запасу

5,00

4,50

      5,00

   4,50.

17

Землі резервного фонду

5,00

4,50

5,00

    4,50

18

Землі загального користування4

1,00

1,00

1,00

   1,00

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

__________

1У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими додатками.

2Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.

3Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.

        Секретар ради                                                               Т.Драган

 

 

Додаток 3
до  рішення про встановлення ставок

та пільг із сплати земельного податку

     ЗАТВЕРДЖЕНО

   рішенням    сільської ради

        від 06.06.2019 р. № 42-10/УІІ

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1
 

      Пільги встановлюються на 2020рік та вводяться в дію з 01.01. 2020  року.

      Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

71

Код району

240

Код згідно з КОАТУУ

7124086601,

7124086602

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

С.Майданецьке, с.Новомайданецьке    

 

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

                    Фізичні особи :

          - інваліди першої і другої групи;                                           100%

   -  фізичні особи, які виховують трьох і

       більше дітей віком до 18 років;                                           100%

   -  пенсіонери (за віком);                                                           100%

   - ветерани війни та особи, на яких поширюється

 дія Закону України  « Про статус ветеранів війни,

гарантії їх соціального захисту» ;                                                100 %

 • фізичні особи, визнані законом особами, які

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи                    100%                                                   

   При цьому, звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб,   поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

-  для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

 -  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  не більш як 0,25 гектара;

-   для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

  -  для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

  -  для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

 • власники земельних ділянок, земельних часток (паїв)

та землекористувачі за умови передачі земельних

ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику

єдиного податку четвертої групи на період дії єдиного

податку четвертої групи                                                     100 %

                            Юридичні особи :

 • дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади

 незалежно від форми власності і джерел фінансування,

 заклади культури, науки,  освіти, охорони здоров’я,

 соціального захисту, фізичної культури та спорту,

 які повністю утримуються за рахунок коштів

 державного або місцевих бюджетів                            100 %

-  органи державної влади та органи місцевого самоврядування ,

 бюджетні установи в галузі ветеринарної медицини,

 водного господарства та меліорації, які є неприбутковими та

 повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мета створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою

діяльністю та  створені   для досягнення   управлінських цілей стосовно охорони здоров'я тварин, експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних  благ                   100%

-  у випадках, визначених ст. 282 Податкового кодексу України     Відповідно

    до норм ПКУ

__________

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

Секретар ради                                                                                Т.Драган

 

 

    МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХLІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIІ СКЛИКАННЯ

                                                РІШЕННЯ

 06 червня  2019 року                                                                №42-11/VIІ

Про надання одноразових матеріальних

допомог на лікування жителям села

         Заслухавши інформацію сільського голови Капериза М.В., розглянувши звернення жителів с. Майданецьке та с. Новомайданецьке  про надання їм одноразової матеріальної допомоги на лікування, які потребують постійного прийому медикаментозних препаратів, проведення гемодіалізу, врахувавши надані матеріали заявників та відповідно рішення сільської ради від 20.12.2018року №35-11/УІІ «Про паспорт  сільської Програми «Турбота» на 2018 -2020 роки та план заходів і  кошторис витрат з її реалізації  на 2019 рік», врахувавши висновок комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, пропозиції депутатів по її обговоренню, керуючись ст. 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада

ВИРІШИЛА:

         1.Надати одноразову матеріальну грошову допомогу на лікування відповідно сільської програми «Турбота» на 2018-2020 роки:

   -  ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ року народження, яка зареєстрована за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХ Тальнівського району Черкаської області, в сумі 2000 (Дві тисячі) гривень,

  - ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ року народження, який зареєстрований за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХ, Тальнівського району Черкаської області,  в сумі 2000 (Дві тисячі) гривень.

          2.Головному бухгалтеру бухгалтерської служби сільської ради Лисоконь М.К. виплатити  грошові допомоги жителям села згідно пункту 1 даного рішення.

         3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

 Сільський голова                                                                М.Капериз

 

 

    МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                          XLІІ  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                                          Р І Ш Е Н Н Я

06 червня 2019 року                                                            №42-12/VIІ

Про внесення змін до рішення сільської ради

від 16.11.2018 №33-8/УІІ «Про план

діяльності з  підготовки та перегляду 

проектів регуляторних актів  сільської ради

на 2019 рік»

      Заслухавши та обговоривши доповідь голови постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів Свідерського Ю.В., відповідно до статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання  частини 1 статті 7,  статті 13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", врахувавши пропозиції постійних комісій сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА: 

          1.Внести зміни та затвердити план діяльності з підготовки та перегляду  проектів регуляторних актів Майданецької сільської ради на 2019 рік в новій редакції (додається)

          2. Оприлюднити план діяльності з підготовки та перегляду  проектів регуляторних актів  сільської ради на 2019 рік в новій редакції на  офіційному сайті сільської ради.

          3.Конроль за виконанням плану діяльності з підготовки та перегляду  проектів регуляторних актів  сільської ради на 2019 рік в новій редакції  покласти на сільського голову та на комісію з питань планування, бюджету та фінансів сільської ради.   

 

Сільський голова                                                                     М.Капериз   

 

                                                                                                                                            Додаток до рішення сільської ради

                                                                                                                                             від 06.06.2019року №42-12/УІІ

 

План діяльності з підготовкита перегляду проектів регуляторних актів  сільської ради на 2019 рік

(нова редакція)

____________________________________________________________________________________________________________

  №п/п  Вид документа        Назва проекту                Мета прийняття проекту  Термін підготовки         Розробник                 Джерела

                                          регуляторного акту       регуляторного акту             проекту регуляторного                                 оприлюднення

                                                                                                                                                  акту

     1                 2                             3                                           4                                           5                                    6                               7

___________________________________________________________________________________________________________________________              1.         Рішення ради        Про встановлення          Забезпечення надходжень        

                                            місцевих податків і         до сільського бюджету                 травень - 2019            Постійна комісія          Районні   

                                            зборів  на 2020рік                                                                    червень                    з питань бюджету         ЗМІ,

                                                                                                                                                                                 та фінансів                  сайт с/р

           

2.         Рішення   ради      Про встановлення        Забезпечення надходжень               травень - 2019               Постійна комісія               -«-

                                           ставок земельного        до сільського бюджету                   червень                 з питань бюджету     

                                            податку, пільг з                                                                                                          та фінансів             

                                            його сплати

                                             на 2020 рік      

 

3.      Рішення ради       Про  Порядок надання      Забезпечення надходжень              липень -                    Постійна комісія            -«-

                                       в оренду, проведення        до сільського бюджету                   жовтень2019            з питань бюджету                  

                                       конкурсів на право оренди                                                                                           та фінансів                                                                                                                                                                                                                                              

                                       комунального майна

                                       територіальної громади

                                       та з відбору суб’єктів

                                        оціночної діяльності,

                                        Методики розрахунку,

                                        ставки орендної плати ,

                                      форми типового договору

                                   оренди комунального майна

 

Секретар сільської ради                                                          Т.Драган                           

  

МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                           XLІІ  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                                                        РІШЕННЯ  

 06  червня 2019 року                                                                   №42-13/УІІ

Про надання дозволу на розроблення проекту

із землеустрою щодо відведення

земельної ділянки в користування на

умовах оренди ТОВ «РОХАН ЕНЕРДЖІ»

             Розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю «РОХАН  ЕНЕРДЖІ» про надання дозволу на розроблення проекту із землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 12,7га в оренду на 49років для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій, а саме під розміщення енергогенеруючого об’єкта – електростанції з використання енергії сонячного випромінювання (сонячної електростанції)та врахувавши правовостановлюючі документи товариства та висновок постійної комісії сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання, соціального захисту населення, пропозиції депутатів сільської ради, відповідно ст. 12,38,40,121,122,123  Земельного Кодексу України, ст..50 Закону України «Про землеустрій», підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на розроблення проекту із землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 12,7га товариству з обмеженою відповідальністю «РОХАН  ЕНЕРДЖІ»  в користування на умовах оренди на 49 років для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій.
 2. Земельна ділянка орієнтовною площею 12,7 га є землями комунальної власності Майданецької сільської ради та відносяться до категорії  земель –  землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, вид угідь – землі під будівлями та спорудами промислових підприємств, за адресою: 20442, Черкаська область Тальнівський  район,  с.Майданецьке,  вул. Набережна,б/н..

      3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з  питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна,соціального розвитку села,охорони здоров’я, освіти, культури, виховання, соціального захисту населення.

Сільський голова                                                               М.Капериз

 

МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XLIІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                 РІШЕННЯ

  06 червня 2019 року                                                    №42-14/УІІ

 

Про припинення права користування

земельною ділянкою гр.ХХХХХХХХ

             Розглянувши заявугр. ХХХХХХХХХХХХХХ , врахувавши пропозиції депутатів сільської ради та висновок постійної комісії з  питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, відповідно ст. 12,140,141 Земельного Кодексу України, підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Припинити право користування земельною ділянкою згідно добровільної відмови гр. ХХХХХХХХХХХ площею 0,24га, яка знаходиться за адресою: с.Майданецьке, ХХХХХХХХ в адміністративних межах Майданецької сільської ради.
 2. Визнати таким,що втратило чинність рішення сільської ради від 14.06.2018р. №29-14/УІІ «Про надання дозволу на розроблення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ХХХХХХХХХХ ».
 3. Спеціалісту ІІ категорії землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни в земельно-шнурову книгу Майданецької сільської ради.

 

Сільський голова                                                          М.Капериз

 

 

МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                          XLIІСЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                                                          РІШЕННЯ  

06 червня 2019 року                                                                     №42-15/УІІ

Про наданнядозволу нарозробленнятехнічної

документації із землеустрою щодовстановлення

(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі

(на місцевості)для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель

і споруду власність гр. Юрову О.І.

             Розглянувши заяву гр. Юрова Олександра Івановича, взявши до уваги договір купівлі-продажу будинку (№ 22 від 30.07.1984р.), технічний паспорт  на житловий будинок №252 від 14.10.1994рокута врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна,соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання, соціального захисту населення, пропозиції депутатів сільської ради, відповідно ст. 12,38,40,121,122,123  Земельного Кодексу України, ст..50 Закону України «Про землеустрій», підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на розробленнятехнічної документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянкив натурі (на місцевості)площею  0,19га., фізичній особі Юрову Олександру Івановичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд із земель комунальної власності Майданецької сільської ради, що відносяться до категорії  земель –  землі житлової та громадськоїзабудови,  вид угідь – землі під   житловою забудовою  за адресою:20442вул. Набережна,16 в с.Майданецьке Тальнівського  району Черкаської області з метою надання земельної ділянки у власність.
 2. Гр. Юрову Олександру Івановичу розроблену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) надати на затвердження сесії сільської ради.

 

Сільський голова                                                             М.Капериз

 

 МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

  ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                         XLIІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                                                          РІШЕННЯ 

06 червня 2019 року                                                            №42-16/УІІ

 

Про наданнядозволу нарозробленнятехнічної

документації із землеустрою щодовстановлення

(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі

(на місцевості)для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель

і споруду власність гр. Якименко Г.П.

             Розглянувши заяву гр. Якименко Галини Петрівни, взявши до уваги Свідоцтво про право на спадщину за законом (№1-2752 від 15.12.2010р.)та врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна,соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання, соціального захисту населення, пропозиції депутатів сільської ради, відповідно ст. 12,38,40,121,122,123  Земельного Кодексу України, ст..50 Закону України «Про землеустрій», підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на розробленнятехнічної документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянкив натурі (на місцевості)площею  0,19га., фізичній особі Якименко Галині Петрівнідля будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд із земель комунальної власності Майданецької сільської ради, що відносяться до категорії  земель –  землі житлової та громадськоїзабудови,  вид угідь – землі під   житловою забудовою  за адресою:20442вул. Набережна,16 в с.Майданецьке Тальнівського  району Черкаської області з метою надання земельної ділянки у власність.
 2. Гр. Якименко Галині Петрівнірозроблену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) надати на затвердження сесії сільської ради.                                                                                                                                                                                                Сільський голова                                     М,Капериз

 

                                 МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                   XLІІ  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                  

                                                     РІШЕННЯ

06 червня 2019 року                                                    №42-17/УІІ                                                      

Про затвердження проекту

 землеустроющодо відведення

земельної ділянки гр. Сівцової С.В.

            Розглянувши  заяву гр. Сівцової Світлани Василівни, проект  землеустрою, щодо відведення земельної ділянки  площею 0,2500га із зміною цільового призначення та пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села,  керуючись  ст.122, 186,186-1 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

  ВИРІШИЛА:

          1. Затвердити проект  землеустрою, щодо відведення земельної ділянки  площею 0,2500га, кадастровий номер якої 7124086600:03:002:0785 гр. Сівцовій Світлані Василівні із зміною цільового призначення із категорії земель сільськогосподарського призначення на категорію земель житлової та громадської забудови, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд,  за рахунок земель сільськогосподарського призначення, які знаходяться у власності громадянки Сівцової Світлани Василівни, для ведення особистого селянського господарства за адресою: 20442, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Майданецьке, провул. Захарчука,  буд.18.

        2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею -0,2500га., кадастровий номер 7124086600:03:002:0785, із категорії земель сільськогосподарського призначення на категорію земель житлової та громадської забудови.

        3. Змінити вид цільового використання із «для ведення особистого селянського господарства» на «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд».

        4. Спеціалісту ІІ категорії землевпоряднику сільської ради Носаль Р.О. внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу сільської ради.

  

Сільський голова                                                                   М.Капериз

 

 

                                 МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                   XLІІ  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                  

                                                       РІШЕННЯ

06 червня 2019 року                                                      № 42-18/УІІ              

Про затвердження технічної документації щодо

встановлення (відновлення) меж земельної

ділянки в натурі (на місцевості) гр. Лебедько Н.М.

            Розглянувши  заяву гр. Лебедько Наталії Миколаївни, технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1778га та пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, керуючись  ст.122,123, 186,186-1 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

  ВИРІШИЛА:

          1. Затвердити технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1778га, кадастровий номер якої 7124086600:03:002:0790 гр. Лебедько Наталії Миколаївні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, із земель комунальної власності Майданецької сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі житлової та громадської забудови, вид угідь – малоповерхова забудова за адресою: Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Майданецьке, провул. Шевченка,  буд.4 з метою надання земельної ділянки в користування на умовах оренди терміном на 49 років.

        2. Надати гр.Лебедько Наталії Миколаївні (ідент. номер 2103203704) земельну ділянку площею 0,1778га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, кадастровий номер 7124086600:03:002:0790, яка знаходиться за адресою: Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Майданецьке, провул.Шевченка, буд.4 з метою надання земельної ділянки в користування на умовах оренди терміном на 49 років .

        3. Спеціалісту ІІ категорії землевпоряднику сільської ради Носаль Р.О. внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу сільської ради.

  

Сільський голова                                                                   М.Капериз

 

 

                                  МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                      XLIІ  СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                    РІШЕННЯ

 06 червня 2019 року

 

№42-19/УІІ

 

Про надання в користування на умовах

оренди земельну ділянку для будівництва

та обслуговуванняжитлового будинку,

господарських будівель іспоруд

гр.Лебедько Н.М.

       Розглянувши заяву гр. Лебедько Наталії Миколаївни  від      .06.2019 року, Свідоцтво про право на спадщину за законом від 22.03.2019 №676, Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  від 22.03.2019,  врахувавши  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості), затверджену  рішенням Майданецької сільської ради  №40-13/УІІ від 05.04.2019року,  керуючись  статтею 12, 38, 93, 120,  122  Земельного Кодексу України, Законом України «Про оренду землі»,   пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА :

      1.   Надати  гр..Лебедько Наталії Миколаївні  в  користування на умовах оренди   земельну ділянку площею 0,1778га, терміном 49 років,   для будівництва  та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  за рахунок   земель комунальної власності Майданецької    сільської ради, що  відносяться до категорії земель – землі громадської та житлової забудови,вид угідь – землі під житловою забудовою за адресою провул. Шевченка,  4, с.Майданецьке,  Тальнівського  району Черкаської області, кадастровий номер 7124086600:03:002:0790 з орендною платою в розмірі ставки земельного податку – 161,62 (сто шістдесят одна грн. 62 коп.) гривень в рік.

      2. Уповноважити сільського голову Капериза М.В. підписати договір оренди з гр. Лебедько Н.М. на умовах, вказаних в п.1 цього рішення.

      3. Спеціалісту П категорії, землевпоряднику сільської ради  на основі типового договору оренди землі, підготувати  проект договору між сільською радою та гр.. Лебедько Н.М.  та подати відповідну інформацію до податкового органу.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                                 М.Капериз    

 

 

                                 МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                   XLІІ  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                  

                                                  РІШЕННЯ

06 червня 2019 року                                                          №42-20/УІІ          Про затвердження технічної документації щодо

встановлення (відновлення) меж земельної

ділянки в натурі (на місцевості) гр. Лисоконю М.П.

            Розглянувши  заяву гр. Лисоконя Миколи Павловича, технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500га та пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, керуючись  ст.122,123, 186,186-1 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

  ВИРІШИЛА:

          1. Затвердити технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500га, кадастровий номер якої 7124086600:03:002:0791 гр. Лисоконю Миколі Павловичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, із земель комунальної власності Майданецької сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі житлової та громадської забудови, вид угідь – землі під житловою забудовою за адресою: Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Майданецьке, вул. Робітнича,  буд.34 з метою надання земельної ділянки у власність.

        2. Надати гр.Лисоконь Миколі Павловичу (іден.номер 2117704073) земельну ділянку площею 0,2500га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, кадастровий номер 7124086600:03:002:0791, яка знаходиться за адресою: Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Майданецьке, вул. Робітнича, буд.34 з метою надання земельної ділянки у власність .

        3. Спеціалісту ІІ категорії землевпоряднику сільської ради Носаль Р.О. внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу сільської ради.

  

Сільський голова                                                                М.Капериз

 

 

                                 МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                   XLІІ  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                  

                                                  РІШЕННЯ

06 червня 2019 року                                                         №42-21/УІІ             Про затвердження технічної документації щодо

встановлення (відновлення) меж земельної

ділянки в натурі (на місцевості) гр. Майстренко О.В.

            Розглянувши  заяву гр. Майстренко Олександра Володимировича, технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1832га та пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, керуючись  ст.122,123, 186,186-1 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

  ВИРІШИЛА:

          1. Затвердити технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1832га, кадастровий номер якої 7124086600:03:002:0789 гр. Майстренко Олександру Володимировичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, із земель комунальної власності Майданецької сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі житлової та громадської забудови, вид угідь – малоповерхова забудова за адресою: Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Майданецьке, вул. Гагаріна,  буд.33 з метою надання земельної ділянки у власність.

        2. Надати гр.Майстренко Олександру Володимировичу (ідент. номер 2632404475) земельну ділянку площею 0,1832га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, кадастровий номер 7124086600:03:002:0789, яка знаходиться за адресою: Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Майданецьке, вул. Гагаріна, буд.33 з метою надання земельної ділянки у власність .

        3. Спеціалісту ІІ категорії землевпоряднику сільської ради Носаль Р.О. внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу сільської ради.

  

Сільський голова                                                                 М.Капериз

         

                                 МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                   XLІІ  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                  

                                                    РІШЕННЯ

06 червня 2019 року                                                           №42-22/УІІ           Про затвердження проекту землеустрою  щодо

відведення земельної ділянки

гр. Радченко Л.В., Радченко О.В.,

Радченко С.В., Скалозуб О.І.,Скалозуб О.В.,

Скалозуб Є.І., Скалозуб І.І.

            Розглянувши  заяву гр. Радченко Любові Василівни, Радченко Олександра Валерійовича, Радченко Сергія Валерійовича, Скалозуб Олександра Івановича, Скалозуб Ольги Василівни, Скалозуб Євгенія Івановича, Скалозуб Івана Іпатійовича, проект  землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,1165га та пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, керуючись  ст. 22,122, 186,186-1 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

  ВИРІШИЛА:

          1. Затвердити проект землеустрою, щодо відведення  земельної ділянки  площею 0,1165га, кадастровий номер якої 7124086600:03:002:0747 громадянам Радченко Любові Василівні, Радченко Олександру Валерійовичу, Радченко Сергію Валерійовичу, Скалозубу Олександру Івановичу, Скалозуб Ользі Василівні, Скалозубу Євгенію Івановичу, Скалозубу Івану Іпатійовичу у спільно-часткову власність, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, із земель комунальної власності Майданецької сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі житлової та громадської забудови, з функціональним призначенням забудовані землі житлової забудови під одно-та двоповерховою забудовою, за адресою: Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Майданецьке, вул. Робітнича,  буд.1.

      2. Надати громадянам Радченко Любові Василівні (ідент. номер 2257606681) Радченку Олександру Валерійовичу (ідент. номер 3079904315), Радченку Сергію

Валерійовичу (ідент. номер 3195519351), Скалозубу Олександру Івановичу (ідент. номер 3034606339), Скалозуб Ользі Василівні (ідент. номер 2240707563), Скалозубу Євгенію Івановичу (ідент. номер 3085704298), Скалозубу Івану Іпатійовичу (ідент. номер 2329108899) у спільно-часткову власність земельну ділянку площею 0,1165га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, кадастровий номер 7124086600:03:002:0747, яка знаходиться за адресою: Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Майданецьке, вул. Робітнича, буд.1 .

       3. Спеціалісту ІІ категорії землевпоряднику сільської ради Носаль Р.О. внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу сільської ради.

  

Сільський голова                                                                 М.Капериз

 

 

                                   МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                          XLІІ  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ                       

                                                          РІШЕННЯ  

06 червня 2019 року                                                         №42-23/УІІ

Про припинення права користування

земельною ділянкою та надання

 дозволу на розроблення проекту

із землеустрою щодо відведення  земельної

ділянки у власність гр. Овчарук В.А.

             Розглянувши заяву гр. Овчарук Валентини Андріївни, правовостановлюючі документи на житловий будинок, свідоцтво про смерть Кихтенка А.Г. та  врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з  питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання, соціального захисту населення, пропозиції депутатів сільської ради, відповідно ст. 12,38,40,121,122,123  Земельного Кодексу України, ст..50 Закону України «Про землеустрій», підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Припинити право користування земельною ділянкою площею 0,45 га гр..Кихтенко Андрію Гнатовичу за адресою: 20442, Черкаська область, Тальнівський район, с.Майданецьке, вул.Кугаївська, 39 у зв’язку з його смертю.

2. Надати дозвіл на розроблення  проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянкиплощею  0,20гау власністьфізичній особі Овчарук Валентині Андріївні для ведення особистого селянського господарстваіз земель комунальної власності Майданецької сільської ради, що відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення,  вид угідь – рілля, за адресою:20442, Черкаська область, Тальнівський район, с.Майданецьке, вул.Кугаївська, 39.

3. Гр. Овчарук Валентині Андріївні розроблений проект  із  землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки у власність надати на затвердження сесії  сільської ради.

  Сільський голова                                                            М.Капериз

 

                                   МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                           XLIIСЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ                       

                                                     РІШЕННЯ  

06 червня 2019 року                                             №42-24/УІІ

Про надання дозволу на розроблення технічної

документації  із землеустрою щодо встановлення

(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі

(на місцевості) для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель

і споруд  у власність гр. Овчарук В.А.

             Розглянувши заяву гр..Овчарук Валентини Андріївни та врахувавши правовстановлюючі документи на житловий будинок, висновок постійної комісії сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання, соціального захисту населення, пропозиції депутатів сільської ради, відповідно ст. 12,38,40,121,122,123  Земельного Кодексу України, ст..50 Закону України «Про землеустрій», підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на розроблення  технічної документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)площею  0,25га.,  фізичній особі Овчарук Валентині Андріївні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд із земель комунальної власності Майданецької територіальної громади, що відносяться до категорії   земель –  землі житлової та громадської забудови,  вид угідь – землі під   житловою забудовою  за адресою:20442,  Черкаська область,  Тальнівський  район, с.Майданецьке,  вул. Кугаївська,39 з метою надання земельної ділянки у власність.

    2. Гр. Овчарук Валентині Андріївні  розроблену технічну документацію   із  землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) надати на затвердження сесії сільської ради.

 

    Сільський голова                                                             М.Капериз                                    

Опубліковано 07.06.2019 року