Рішення ради

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                       XLIІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                  РІШЕННЯ

06 червня 2019  року                                                             №42-1/VІІ

Про виконання сільського

бюджету за перший квартал 2019 року

         Заслухавши та обговоривши звіт головного бухгалтера сільської ради Лисоконь М.К. про виконання сільського бюджету за перший квартал 2019 року, врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету і фінансів, сільська рада відмічає, що протягом першого кварталу 2019 року виконкомом сільської ради проводилась робота по виконанню бюджету, поліпшенню соціально – економічної ситуації в населених пунктах. За перший квартал до сільського бюджету надійшло 1164742 гривні, з них 651007 гривень – кошти загального фонду. В тому числі податкові та неподаткові надходження –644407гривень, при уточненому річному плані 416517гривень (перевиконання 227890 грн.), міжбюджетні трансферти, які надані з районного бюджету на утримання установ культури, дошкільного навчального закладу в сумі 6600 гривень. До спеціальногофонду у першому кварталі 2019 року надійшли кошти в сумі513735 гривень, в т.ч. податкові надходження – 2573 гривень, неподаткові надходження - 35667 гривень, доходи від операцій з капіталами 475495 гривень. Видатки сільського бюджету проведені: по загальному фонду - 858290 гривень при плані 1404380гривень (61,12%), по спеціальному  фонду – 155510 гривень. Керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України, пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в  Україні ”, за погодженням виконавчого комітету та постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету і фінансів,  з метою забезпечення виконання завдань щодо мобілізації фінансових ресурсів до сільського бюджету та підвищення ефективності використання бюджетних коштів,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за  перший квартал 2019 рокупо загальному фонду по доходах  в сумі651007 гривень, по видатках 858290 гривеньз перевищенням видатківнад доходами в сумі207283 гривень, по спеціальному фонду по доходах –513735 гривень, по видатках у сумі - 155510 гривень, з перевищенням  доходів над  видаткамив сумі358225 гривень.

      2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                                      М.Капериз

 

 

                                 МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                 ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                   XLІІ  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                   

                                                   РІШЕННЯ

06 червня 2019 року                                                             №42-2/УІІ       

Про внесення змін до рішення сільської ради

від 20.12.2018 №35-15/УІІ «Про план заходів

і кошторис витрат з  реалізації в 2019 році

Програми організаційного, технічного і

фінансового забезпечення  заходів щодо

оформлення,  утримання, зберігання  та

охорони  об'єктів комунальної власності 

та тих, що перебувають на балансі сільської

ради на 2018 – 2020 роки»                                           

            Заслухавши інформацію сільського голови Капериза  М. В. про внесення змін до рішення сільської радивід 20.12.2018 №35-15/УІІ «Про план заходів і кошторис витрат з  реалізації в 2019 році Програми організаційного, технічного і фінансового забезпечення  заходів щодо оформлення,  утримання, зберігання  та охорони  об'єктів комунальної власності   та тих, що перебувають на балансі   сільської ради на 2018 – 2020 роки» ,  врахувавши пропозиції депутатів по обговоренню даного питання, керуючись ст.26 Закону України  "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада 

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни в додаток 2 рішення сільської ради від 20.12.2018 №35-15/УІІ «Про план заходів і кошторис витрат з  реалізації в 2019 році Програми організаційного, технічного і фінансового забезпечення  заходів щодо оформлення,  утримання, зберігання  та охорони  об'єктів комунальної власності   та тих, що перебувають на балансі   сільської ради на 2018 – 2020 роки» (далі Програма), а саме зменшити суму коштів на виконання кошторису витрат з реалізації  Програми в 2019 році:
  •  пункту 4 «Виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт  будівель комунальної власності» в сумі 10000 (Десять тисяч) гривень,
  • пункту 6 «Виконання робіт з поточного ремонту об’єктів комунальної власності»  в сумі 20708 (Двадцять тисяч сімсот вісім) гривень та викласти кошторис витрат на проведення заходів з реалізації Програми у 2019 році в новій редакції (додається).                                                                             2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів.


Сільський голова                                                        М.Капериз                                                                

 

Додаток

                                                                             до  рішення  сільської ради

                                                                             від 06.06.2019  №42-2/УІІ

Кошторис витрат

на проведення заходів з  реалізації програми організаційноготехнічного  і фінансового забезпечення заходів щодо оформлення, утримання зберігання  та охорони  об'єктів комунальної власності   та тих, що перебувають на балансі   сільської ради на 2018 – 2020 роки  за рахунок коштів сільського  бюджету у 2019 році

(нова редакція)

 

п/п

Найменування заходів

Загальна сума

грн.

Сільський бюджет

Кошти вільного залишку

1

Проведення опалення адмінбудівлі в опалювальний період.

 

 

2

Організація і проведення  поточного ремонту адмінбудівлі та місць загального користування, електромережі, систем протипожежних засобів, водопостачання та придбання необхідного обладнання.

 

 

 

 

 

 

3

Підготовка теплового господарства до  роботи в осінньо-зимовий період.

 

 

4

Виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт  будівель комунальної власності

 

 

5

Виготовлення технічної документації, свідоцтв про право власності на  будівлі, що належать до комунальної  власності  та земельні ділянки, на яких вони розміщені.

 

 

6

 

Виконання робіт з поточного ремонту об’єктів комунальної власності.

 

9292

 

 

 

ВСЬОГО:

9292

 

 

Секретар ради                                                                       Т.Драган

Головний бухгалтер                                                             М.Лисоконь

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                       XLІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                                                      РІШЕННЯ

 06 червня 2019 року                                                          №42 - 3/VІІ

Про внесення змін до рішення сільської ради

від 20.12.2018 №35- 16/VІІ «Про Програму 

розвитку  культуриі мистецтва, охорону

культурної спадщини та забезпечення прав

громадян набібліотечне обслуговування

на 2019-2020 роки» із врахуванням змін внесених

рішенням сільської ради від 08.02.2019 №37-15/УІІ,

від 05.04.2019 №40-2/УІІ

         Заслухавши інформацію головного бухгалтера бухгалтерської служби сільської ради Лисоконь М.К. про внесення змін в План заходів і кошторис витрат на  2019 рік з реалізації Програми розвитку  культури і мистецтва, охорону культурної спадщини та забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування на 2019-2020 роки та в її Паспорт із врахуванням змін внесених рішенням сільської ради від 08.02.2019 №37-15/УІІ, від 05.04.2019 №40-2/УІІ,  врахувавши пропозиції депутатів по обговоренню даного питання та висновок постійної комісії сільської ради  з питань планування,  бюджету та фінансів, керуючись ст.26 Закону України  "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада 

ВИРІШИЛА:

      1. Внести зміни до рішення сільської ради від 20.12.2018 №35-16/VІІ «Про Програму розвитку  культури і мистецтва, охорону культурної спадщини та забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування на 2019-2020 роки» (далі Програма) із врахуванням змін внесених рішенням сільської ради від 08.02.2019 №37-15/УІІ, від 05.04.2019 №40-2/УІІ, виклавши Паспорт  Програми в новій редакції (додаток 1додається).

     2. Внести зміни до Плану заходів і кошторису витрат з  реалізації  Програми у 2019 році, а саме збільшити обсяг фінансування за рахунок перерозподілу коштів сільського бюджету на виконання пункту 1.1. розділу 1«Забезпечення  населення  сільської  ради послугами  закладів  культури та  створення  комфортних   умов для 

користувачів послуг і відвідувачів» на заробітну плату з нарахуваннями працівникам сільського будинку культури в сумі 14647 (Чотирнадцять тисяч сімсот сорок сім) гривень, працівникам сільської бібліотеки в сумі 16061 (шістнадцять тисяч шістдесят одна) гривня, виклавши План заходів та кошторис витрат Програми в новій редакції ( додаток 2 додається).  

     3.Контроль за виконанням програми покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів.

 

Сільський голова                                                                  М.Капериз

 

 

Додаток 2

до рішення сільської ради

від 06.06.2019 №42-3/VІІ

 

 ПЛАН ЗАХОДІВ  ТА КОШТОРИС ВИТРАТ

в 2019 році з   реалізації Програми  розвитку  культуриі мистецтва, охорону культурної спадщини та забезпечення прав громадян набібліотечне обслуговуванняна 2019-2020 роки

                                                 (нова редакція)

               Розділ 1.  Забезпечення  населення  сільської  ради послугами  закладів  культури та  створення  комфортних   умов  для  користувачів  послуг  і  відвідувачів

         1.1.  Забезпечення  функціонування    мережі  закладів  культури  сільської  ради, за умови  «дофінансування» для їх утримання за рахунок коштів  сільського бюджету в сумі 171696 грн. та міжбюджетних трансфетрів в сумі 224864 грн., в тому числі:

       -  на заробітну плату з нарахуваннями працівникам сільського будинку культури  - 206080 грн., працівникам сільської бібліотеки -130918грн.;

  • на проведення заходів до Новорічних та Різдвяних свят, до Дня матері,

до Дня пам’яті та примирення (вшанування ветеранів війни),  проведення  свята Івана Купала, Дня незалежності України, Дня села та інших свят,  в тому числі закупівля новорічних  призів, ялинкових прикрасі  подарунків та подарунків і квітів  до  Дня матері, Дня пам’яті та примирення,  Івана Купала, Дня незалежності, Дня села,  для першокласників та випускників школи    - 23000 грн.;

  • на оплату електроенергії в сумі 20522грн. ,
  • видатки на відрядження в сумі 1040 грн.                                                                    

Розділ 2.  Забезпечення  розвитку  культури 

     2.1Підтримка  діяльності  клубного закладу ,  створення  умов  для  розвитку  самодіяльної  народної творчості, участь у виїзних концертах, звітах самодіяльних колективів.

    2.2.  Створення  сприятливих  умов  для  роботи  аматорських  колективів,   окремих  виконавців.                                                                   

     2.3Сприяння   художнім  аматорським  колективам   та  окремим  виконавцям,  працівникам,    у  поїздках на  районні  огляди,  конкурси,   свята, творчі   змагання,   звіти.                                                               

        2.4. Придбання  інструментаріюдля аматорських колективів та окремих

виконавців  -  15000 гривень.                                                    

       2.5. Планомірне поповнення книжкових фондів бібліотеки, насамперед українською мовою, із залученням коштів різних джерел фінансування .

         2.6. Забезпечення передплати періодичних видань українською мовою для бібліотеки  сільської ради.

 

               Розділ  3.  Забезпечення  розвитку  творчого  потенціалу та                                  культурного   простору  сільської  ради

      3.1.  Участь   сільських виконавців    у  районних  оглядах,    звітах .

      3.2. Сприяння участі обдарованих дітей та молоді у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, фестивалях, інших культурно-мистецьких акціях, надання їм фінансової підтримки.                                                                 

Розділ 4. Забезпечення  розвитку  кадрового  потенціалу  галузі культури

     4.1. Направляти на  навчання  до  вищих  навчальних закладів  культури,   мистецтва   випускників  сільського навчального закладу .

     4.2.  Організувати  акції  підтримки  працівників   культури   місцевими  підприємствами,  організаціями,  сільгосптовариствами.                                                            

Секретар  ради                                                                             Т.Драган     Головний бухгалтер                                                                  М.Лисоконь


                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                          XLІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                      РІШЕННЯ  

 06 червня 2019 року                                                           №42-4/УІІ

Про розгляд листів щодо надання

субвенції районному бюджету

        Розглянувши листи Тальнівської райдержадміністрації про виділення коштів для виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення ремонту містка по вул.Гагаріна в с.Майданецьке, про надання співфінансування на проведення ремонту дороги комунальної власності по вул.Незалежності в с.Майданецьке, на облаштування медамбулаторії пандусом та на придбання бензину для виїзду лікаря на виклики до пацієнтів та клопотання Майданецької ЗОШ про виділення субвенції на проведення ремонтних робіт та придбання матеріалів,  керуючись статтями 93, ст.101 Бюджетного кодексу України, статтями  28 та  64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

          1. Утриматись тимчасово  від надання  субвенцій районному бюджету на виконання заходів в зв’язку з  відсутністю коштів вільного залишку та коштів за підсумками виконання сільського бюджету за перший квартал 2019 року.

        2. Повернутись до розгляду питання щодо надання субвенцій  районному бюджету при наявності коштів за підсумками виконання сільського бюджету за дев’ять місяців 2019 року.

       3. Надати  відповідь  Тальнівській райдержадміністрації, КНП «Тальнівський ЦПМСД»,  Майданецькій ЗОШ І-ІІІ ст. щодо розгляду питання про виділення коштів.

      4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                                        М.Капериз

 

 

                               МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                  ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     ХLІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ                    

                                                  РІШЕННЯ

06 червня  2019  року                                                      №42-5/VІІ

Про надання субвенції районному бюджету

на виготовлення проектно-кошторисної

документації на капітальний ремонт системи

опалення Майданецької ЗОШ І-ІІІ ступенів

        Розглянувши лист  відділу освіти Тальнівської райдержадміністрації  від 21.05.2019 №346/07 про надання субвенції районному бюджету для виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт системи опалення Майданецької ЗОШ І-ІІІ ступенів, врахувавши пропозиції депутатів та висновок постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів, керуючись ч.2 ст.85, статтями 93 Бюджетного кодексу України, п.27.ст.26 та ст.  28 . 64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

        1.Надати субвенцію районному бюджету для виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт системи опалення Майданецької ЗОШ І-ІІІ ступенів в сумі 50,0 тисяч гривень.

2.Головному бухгалтеру бухгалтерської служби сільської ради  Лисоконь М.К. при внесенні змін до бюджету, передбачити видатки у сільському бюджеті за рахунок коштів вільного залишку спеціального фонду на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт системи опалення Майданецької ЗОШ І-ІІІ ступенів в сумі 50,0 (п’ятдесят тисяч грн..) тисяч гривень.

3.Уповноважити сільського голову  на підставі цього рішення та рішення про внесення змін до сільського бюджету укласти договір про передачу коштів між місцевими бюджетами.

        4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                                   М.Капериз

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                       XLIІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                  РІШЕННЯ

06 червня 2019  року                                                             №42-7/VІІ

Про прийняття на баланс сільської ради

свердловини по вул.Гагаріна, б/н  в с.Майданецьке

         Заслухавши інформацію сільського голови Капериза М.В., відповідно до Сертифіката, який засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта, серія ЧК № 162190250642 від 25.01.2019 року, керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

ВИРІШИЛА

1. Прийняти у комунальну власність Майданецької сільської ради водозабірну свердловину для водопостачання населення по вул. Гагаріна в с. Майданецьке,   глибиною 100 м.

2. Головному бухгалтеру бухгалтерської служби сільської ради, Лисоконь М.К., поставити на баланс сільської ради свердловину по вул. Гагаріна в с.Майданецьке на суму 637197,00  (Шістсот тридцять сім тисяч сто дев’яносто сім грн..00 коп.) гривень.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії сільської ради з питань планування, , бюджету і фінансів таз питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села.

 

Сільський голова                                                              М.Капериз

 

 

МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                      ХLІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIІ СКЛИКАННЯ

                                                           РІШЕННЯ

06 червня  2019 року                                                              №42- 8/VIІ

Про внесення змін до рішення сільської ради

від 05.04.2019 №40-7/УІІ «Про доцільність,

порядок та умови передачі квартири в комунальну

власність Тальнівської міської ради  для її 

приватизації лікарем- інфекціоністом Терлецькою І.В.»

        Розглянувши лист Тальнівської районної ради від 22.05.2019 №21/03-01 провнесення змін до рішення сільської ради щодо  безоплатної передачі  житлового приміщення (квартира) в багатоквартирному будинку, загальною площею 75,9 кв. м,  в тому числі житлової площі 37.9 кв. м та допоміжної площі 38 кв. м. за адресою: м. Тальне, вул. Небесної Сотні, 61, із спільної власності територіальних громад сіл і міста Тальнівського району до комунальної власності Тальнівської міської радидля можливоїподальшої її приватизації лікарем-інфекціоністом КНП «Тальнівська центральна районна лікарня» Терлецькою І. В.,враховуючи, що Тальнівська центральна лікарня повідомила, що не заперечує в приватизації квартири лікарем-інфекціоністом  Терлецькою І. В., яка проживає в даній квартирі та особистого житла не має, керуючись  частиною 6 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   сільська рада

ВИРІШИЛА :

  1. Внести зміни до п.1 рішення сільської ради від 05.04.2019 №40-7/УІІ «Про доцільність, порядок та умови передачі квартири в комунальну власність Тальнівської міської ради  для її  приватизації лікарем- інфекціоністом Терлецькою І.В.», а саме: замінити «загальною площею 37,9 кв. м» на «загальною площею 75,9 кв.м, в тому числі житлової площі 37.9 кв.м та допоміжної площі 38 кв.м».

       2. Секретарю сільської ради копію  рішення надіслати Тальнівській районній раді.                   

       3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захисту населення.

 

Сільський голова                                                                          М.Капериз

 

 

                                   МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                     ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                      ХLІІ  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ                

                                                           РІШЕННЯ

 06 червня 2019 року                                                                   №42-9/УІІ

Про встановлення місцевих

податків і зборів на 2020 рік 

        Відповідно до статті 10,  пункту 12.3 статті 12, статтей 265, 266, 267, 268, 268-1, 291-295  Податкового кодексу України ( далі - ПКУ)  із змінами, Закону України  «Про засади державної  регуляторної політики  у сфері  господарської діяльності» , відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи, протокол  наради з суб’єктами  мікро та малого підприємництва села від 10.04.2019 року,  аналіз регуляторного впливу,  експертний висновок  постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансівта лист Державної регуляторної служби України стосовно розгляду проекту регуляторного акта від 23.05.2019 №3501/0/20-19, сільська рада

ВИРІШИЛА :

      1.Встановити з 1 січня 2020 року на території  Майданецької сільської ради    місцеві податки і збори    :

  -  1.1  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  згідно додатку 1;

  -  1.2.транспортний податок, згідно додатку 2;

  -  1.3. туристичний збір, згідно додатку 3;

  -  1.4. збір за місця для паркування транспортних засобів, згідно додатку 4;

  -  1.5. єдиний податок, згідно додатку 5.  

     2. Секретарю сільської ради Драган Т.М. оприлюднити  це рішення  в  одному з районних друкованих ЗМІ та на веб - сайті сільської ради у десятиденний строк після його прийняття та підписання.

     3. Спеціалісту ІІ категорії землевпоряднику сільської ради Носаль Р.О.,   відповідно до п.п.12.3.3. п.12.3. статті 12 ПКУ,надіслати рішення в електронному вигляді у десятиденний строк з дня його прийняття  до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів.

      4.Дане рішення набирає чинності з  дня  його оприлюднення, але не раніше  01.01.2020року.

      5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування,  бюджету, та фінансів.

 

Сільський голова                                                                     М.Капериз  

 

                                                                                                  Додаток  1

                                                                        до рішення сільської ради

                                                                          від 06.06.2019 №42-9/УІІ

1.Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

      1.1. Згідно п. 266.1.статті 266 ПКУ платниками  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є:

-    фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості;

     1.2.Згідноп.п.266.2.1 п.266.2 статті 266 ПКУ,об’єктами  оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка;

    1.2.1. Не є об’єктом оподаткування об’єкти визначені п.п.266.2.2 ст. 266 ПКУ.

     1.3. згідно п.п. 266.3.1. п.266.3. статті 266 ПКУ, базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

 База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

      1.4. згідно п.п. 266.4.1. п.266.4 статті 266 ПКУ, база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

 а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

 в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

     Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

1.5. Встановлені  пільги з податку  для фізичних осіб не застосовуються до:

об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої  пунктом 1.5.;

об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

      1.6.ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської ради  залежно від місця розташування  та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткуваннязгідно таблиці, що  додається.

      1.7. згідно п.п. 266.6.1. п.266.6. статті 266 ПКУ, базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

      1.8.порядок обчислення суми податку  передбачений   п.266.7 статті 266 ПКУ:

      обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до пункту 1.5.  та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до  пункту 1.5. та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до  пункту 1.5., та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів "б" і "в" цього пункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості;

ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" цього пункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

     1.9.строки сплати податку визначені п.266.10 статті 266 ПКУ:

     Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

Секретар ради                                                                       Т.Драган

Таблиця 1

 

до додатку 1 про ставки податку на

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                          рішенням  сільської ради

                                         від 06.06.2019 р. №42-9/УІІ

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Ставки встановлюються на 2020  рік та вводяться в дію з 01.01.2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

71

Код району

240

Код згідно з КОАТУУ

7124086601

7124086602

Найменування адміністративно-

територіальної одиниці або
населеного пункту, або території

об’єднаної територіальної громади

с.Майданецьке,

с.Новомайданецьке  

 

Класифікація будівель та споруд2

Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1 зона4

2 зона4

3 зона4

1 зона4

2 зона4

3 зона4

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні5

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

0,250

 

 

0,250

 

 

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

0,250

 

 

0,250

 

 

1110.3

Будинки садибного типу

0,250

 

 

0,250

 

 

1110.4

Будинки дачні та садові

0,250

 

 

0,250

 

 

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами5

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

0,250

 

 

0,250

 

 

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

0,250

 

 

0,250

 

 

1122

Будинки з трьома та більше квартирами5

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

0,250

 

 

0,250

 

 

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

0,250

 

 

0,250

 

 

1122.3

Будинки житлові готельного типу

0,250

 

 

0,250

 

 

113

Гуртожитки5

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

х

 

 

х

 

 

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5

х

 

 

х

 

 

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів5

х

 

 

х

 

 

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5

х

 

 

х

 

 

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки5

х

 

 

х

 

 

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних5

х

 

 

х

 

 

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Будівлі нежитлові

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

1211

Будівлі готельні

1211.1

Готелі

0,500

 

 

0,500

 

 

1211.2

Мотелі

0,500

 

 

0,500

 

 

1211.3

Кемпінги

0,500

 

 

0,500

 

 

1211.4

Пансіонати

0,500

 

 

0,500

 

 

1211.5

Ресторани та бари

0,500

 

 

0,500

 

 

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

х

 

 

х

 

 

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

х

 

 

х

 

 

1212.3

Центри та будинки відпочинку

х

 

 

х

 

 

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

х

 

 

х

 

 

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні5

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління5

х

 

 

х

 

 

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

0,150

 

 

0,150

 

 

1220.3

Будівлі органів правосуддя5

х

 

 

х

 

 

1220.4

Будівлі закордонних представництв5

х

 

 

х

 

 

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

0,150

 

 

0,150

 

 

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

0,150

 

 

0,150

 

 

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

0,500

 

 

0,500

 

 

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5

0,500

 

 

0,500

 

 

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

0,500

 

 

0,500

 

 

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

0,500

 

 

0,500

 

 

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

0,500

 

 

0,500

 

 

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

0,500

 

 

0,500

 

 

1230.9

Будівлі торговельні інші

0,500

 

 

0,500

 

 

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

х

 

 

х

 

 

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

х

 

 

х

 

 

1241.3

Будівлі міського електротранспорту

х

 

 

х

 

 

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

х

 

 

х

 

 

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі

х

 

 

х

 

 

1241.6

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

х

 

 

х

 

 

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

х

 

 

х

 

 

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

х

 

 

х

 

 

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

х

 

 

х

 

 

1242

Гаражі

1242.1

Гаражі наземні

1,000

 

 

1,000

 

 

1242.2

Гаражі підземні

1,000

 

 

1,000

 

 

1242.3

Стоянки автомобільні криті

1,000

 

 

1,000

 

 

1242.4

Навіси для велосипедів

х

 

 

х

 

 

125

Будівлі промислові та склади

1251

Будівлі промислові5

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5

х

 

 

х

 

 

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії5

х

 

 

х

 

 

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5

х

 

 

х

 

 

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості5

х

 

 

х

 

 

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості5

х

 

 

х

 

 

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5

х

 

 

х

 

 

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5

х

 

 

х

 

 

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5

х

 

 

х

 

 

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5

х

 

 

х

 

 

1252

Резервуари, силоси та склади

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

0,500

 

 

0,500

 

 

1252.2

Резервуари та ємності інші

0,500

 

 

0,500

 

 

1252.3

Силоси для зерна

0,500

 

 

0,500

 

 

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

0,500

 

 

0,500

 

 

1252.5

Склади спеціальні товарні

0,500

 

 

0,500

 

 

1252.6

Холодильники

0,500

 

 

0,500

 

 

1252.7

Складські майданчики

0,500

 

 

0,500

 

 

1252.8

Склади універсальні

0,500

 

 

0,500

 

 

1252.9

Склади та сховища інші5

0,500

 

 

0,500

 

 

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

1261

Будівлі для публічних виступів

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

х

 

 

х

 

 

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

х

 

 

х

 

 

1261.3

Цирки

х

 

 

х

 

 

1261.4

Казино, ігорні будинки

1,000

 

 

1,000

 

 

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

х

 

 

х

 

 

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

1,000

 

 

1,000

 

 

1262

Музеї та бібліотеки

1262.1

Музеї та художні галереї5

х

 

 

х

 

 

1262.2

Бібліотеки, книгосховища5

х

 

 

х

 

 

1262.3

Технічні центри

х

 

 

х

 

 

1262.4

Планетарії5

х

 

 

х

 

 

1262.5

Будівлі архівів5

х

 

 

х

 

 

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів5

х

 

 

х

 

 

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

х

 

 

х

 

 

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

х

 

 

х

 

 

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5

х

 

 

х

 

 

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5

х

 

 

х

 

 

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5

х

 

 

х

 

 

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5

х

 

 

х

 

 

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

х

 

 

х

 

 

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5

х

 

 

х

 

 

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5

х

 

 

х

 

 

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5

х

 

 

х

 

 

1264.2

Лікарні профільні, диспансери5

х

 

 

х

 

 

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5

х

 

 

х

 

 

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5

х

 

 

х

 

 

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5

х

 

 

х

 

 

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5

х

 

 

х

 

 

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5

х

 

 

х

 

 

1265

Зали спортивні5

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

х

 

 

х

 

 

1265.2

Басейни криті для плавання

х

 

 

х

 

 

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

х

 

 

х

 

 

1265.4

Манежі легкоатлетичні

х

 

 

х

 

 

1265.5

Тири

х

 

 

х

 

 

1265.9

Зали спортивні інші

х

 

 

х

 

 

127

Будівлі нежитлові інші

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5

1271.1

Будівлі для тваринництва5

х

 

 

х

 

 

1271.2

Будівлі для птахівництва5

х

 

 

х

 

 

1271.3

Будівлі для зберігання зерна5

х

 

 

х

 

 

1271.4

Будівлі силосні та сінажні5

х

 

 

х

 

 

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5

х

 

 

х

 

 

1271.6

Будівлі тепличного господарства5

х

 

 

х

 

 

1271.7

Будівлі рибного господарства5

х

 

 

х

 

 

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5

х

 

 

х

 

 

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші5

х

 

 

х

 

 

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності5

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5

х

 

 

х

 

 

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

х

 

 

х

 

 

1272.3

Цвинтарі та крематорії5

х

 

 

х

 

 

1273

Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5

1273.1

Пам’ятки історії та архітектури5

х

 

 

х

 

 

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5

х

 

 

х

 

 

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5

х

 

 

х

 

 

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше5

1274.1

Казарми Збройних Сил5

х

 

 

х

 

 

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб5

х

 

 

х

 

 

1274.3

Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1274.4

Будівлі лазень та пралень

х

 

 

х

 

 

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

                                                                  

х

 

 

х

 

 

 

                                                                  Господарські (присадибні) будівлі

 

 

 

 

 

 

 

Допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви,                                                                                           0,00                                          0,00

                  гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси,

                  котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо

 

0,00

 

 

0,00

 

 

____

1У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.

2Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507.

3Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.

5Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.

 

Секретар ради                                                                          Т.Драган                                                                                              

 

Таблиця  2
до  додатка 1  про встановлення ставок
та пільг із сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням  сільської ради

     від 06.06.2019 р. №42-9/УІІ

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

   Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з  01.01. 2020  року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

 

71

Код району

 

 

240

Код згідно з КОАТУУ

 

7124086601

7124086602

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

 с.Майданецьке

с.Новомайданецьке

 

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

 

1.База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в

       тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи

        - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості -                            на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості -        на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), -                                                  на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

 

2.Релігійні організації України, статути (положення)

 яких зареєстровані у встановленому законом порядку,

з об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають

у їх  власності  та використовуються для забезпечення

діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями)                             100 %

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

 

Секретар  ради                                                                        Т.Драган

 

                                                                                                                         Додаток 2

                                                                              до рішення сільської  ради

                                                                            від  06.06.2019 №42-9/УІІ

 

2.Транспортний податок

2.1.Відповідно до пункту 267.1.1. статті 267 Податкового кодексу України ( далі –ПКУ)  Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що є об’єктами оподаткування.

2.2. Об’єктом оподаткування згідно з пунктом 267.2.1.статті 267 ПКУ  є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу

2.3. Базою  оподаткуваннязгідно  пункту 267.3.1.статті 267 ПКУ  є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 2.2..

2.4. Ставкаподаткузгідно пункту 267.4 статті 267 ПКУ  встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 2.2..

2.5. Згідно пункту 267.5.1. статті 267 ПКУ базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

       2.6. порядок обчислення та сплати податку визначений п. 267.6. статті 267 ПКУ;

      2.7. Строки сплати податку вказані в п. 267.8. статті 267 ПКУ.

 

Секретар ради                                                                         Т.Драган                

 

                                                                                          Додаток 3

                                                                       до рішення сільської ради

                                                                        від 06.06.2019 №42-9/УІІ

 

3.Туристичний збір

      3.1.Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають  в село  та  тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5  статті 268 ПКУ, а саме:

 а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази,  табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

      3.2.платниками збору не можуть бути особи, які вказані в п.п. 268.2.2 п.268.2. статті 268 ПКУ, а саме :

      а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі;

б) особи визначені підпунктом "в" підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 ПКУ, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 268.5.1 пункту 268.5 ст. 268 ПКУ, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади;

ж)члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення, визначені відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 ПКУ, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 268.5.1 пункту 268.5  статті268 ПКУ, що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму.

       3.3. Ставка збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених пунктом 3.1., у розмірі:

  •  0,1 відсоток  - для внутрішнього туризму;
  •  1,0 відсоток  - для в’їзного туризму

від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

     3.4. базою  справляння збору згідно  п. 268.4. статті 268 ПКУ  є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених пунктом 3.1.;

    3.5. справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами:

     а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 268.7.2 пункту 268.7 статті 268 ПКУ, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 3.1 цього додатку;

     б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 3.1 цього договору;

      в) юридичними особами, які уповноважуються сільською радою  справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

  3.6. особливості справляння збору визначені п.268.6 статті 268 ПКУ

  3.7. порядок сплати збору встановлений п. 268.7. статті 268 ПКУ;

  3.8. базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

Секретар ради                                                                               Т.Драган 

 

 

                                                                                             Додаток 4

                                                                       до рішення сільської ради

                                                                      від 06.06.2019 №42-9/УІІ

 

              4.Збір за місця для паркування транспортних засобів

     4.1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням сільської організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках;

     4.2. об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської ради,  спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

      4.3. базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету;

4.4.  ставки збору за місця для паркування транспортних засобів  встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі  0,075 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року»;

      4.5. порядок обчислення та строки сплати збору вказані в п. 268-1.5. статті 268-1 ПКУ;

     4.6. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

Секретар ради                                                                       Т.Драган    

 

 

                                                                                                    Додаток 5

                                                                       до рішення сільської ради

                                                                       від 06.06.2019  №42-9/УІІ

5.Єдиний податок

     5.1.   Відповідно до п. 291.4. статті 291 ПКУ, суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

        5.2. не можуть бути платниками єдиного податку першої – другої  груп, особи які вказані в п.291.5. статті 291 ПКУ;

        5.3. під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються  види послуг, вказані в п. 291.7 статті 291 ПКУ; 

         5.4. порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої – другої  груп вказаний в  статті 292 ПКУ;

         5.5.  відповідно до статті 294 ПКУ податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої груп  є календарний рік ;

    5.6.  відповідно до п. 293.1. статті 293 ПКУ, ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

   5.7. відповідно до п.293.2. статті 293 ПКУ, фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими радами  для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - у межах до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

2) для другої групи платників єдиного податку - у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

       5.8. порядок нарахування та строки сплати єдиного податку вказані в статті 295 ПКУ;

       5.9.  відповідно до пункту 295.5. статті 295 ПКУ платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів;

5.10. встановити фіксовані ставки єдиного податку   для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - у  відсотках до  розміру прожиткового мінімуму :

Розмір ставок для платників єдиного податку 1 групи – 

фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осібта обсяг доходу яких протягом календарного року  не перевищує  300 000грн.                       

Код

КВЕД

2010

Види господарської діяльності відповідно

до КВЕД - 2010

Розмір ставки для платників єдиного податку 1 групиу відсоткахдо  розмірупрожиткового мінімумудля працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року,

47.81

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках  харчовими  продуктами

10%

47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках  текстильними  виробами,  одягом  і  взуттям

10%

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках  іншими  товарами

10%

01.61

Допоміжна діяльність у рослинництві

10%

81.30

Надання ландшафтних послуг

10%

01.62

Допоміжна діяльність у тваринництві

10%

02.40

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

10%

13.93

Виробництво килимів і килимових виробів

10%

13.96

Виробництво інших текстильних виробів н.в.і.у.

10%

13.99

Виробництво інших текстильних виробів н.в.і.у.

10%

14.31

Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів

10%

14.39

Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу

10%

14.11

Виробництво одягу зі шкіри

10%

14.13

Виробництво іншого верхнього одягу

10%

14.14

Виробництво спіднього одягу

10%

14.19

Виробництво іншого одягу й  аксесуарів

10%

14.20

Виготовлення виробів із хутра

10%

15.12

Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та ін. м-лів

10%

15.20

Виробництво взуття

10%

 16.23

Виробництво  інших  дерев»яних  будівельних  конструкцій  і  столярних  виробів

10%

16.29

Виробництво  інших   виробів  з  деревини:  виготовлення  виробів  з  корка,  соломки  та  рослинних  матеріалів  для  плетіння

10%

 25.12

Виробництво  металевих  дверей  і  вікон

10%

25.72

Виробництво  замків  і  дверних  петель

10%

25.99

Виробництво  інших  готових  металевих  виробів, н. .в. і. у.

10%

33.11

Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів

10%

31.01

Виробництво меблів  для  офісів  і  підприємств  торгівлі

10%

31.02

Виробництво  кухонних  меблів

10%

31.09

Виробництво  інших  меблів

10%

45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

10%

45.40

Торгівля  мотоциклами,  деталями , приладдям  до  них,  техобслуговування  і  ремонт 

10%

52.21

Допоміжне  обслуговування  наземного  транспорту

10%

95.23

Ремонт взуття

10%

95.21

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення

10%

95.22

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

10%

95.25

Ремонт годинників

10%

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10%

13.30

Оздоблення текстильних виробів

10%

95.12

Ремонт обладнання зв'язку

10%

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10%

77.21

Прокат товарів для спорту та відпочинку

10%

77.22

Прокат відеозаписів і дисків

10%

77.29

Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10%

81.21

Загальне прибирання будинків

10%

81.22

Інша діяльність із прибирання  будинків і промислових об'єктів

10%

81.29

Інші види діяльності з прибирання

10%

74.20

Діяльність у сфері фотографії

10%

96.01

Прання та хімчистка текстильних і хутряних виробів

10%

96.02

Надання послуг перукарнями та салонами краси

10%

96.03

Організування поховань і надання суміжних послуг

10%

97.00

Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги

10%

 

5.11. встановити фіксовані ставки єдиного податку   для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць  для другої групи платників єдиного податку - у  відсотках до  розміру мінімальної заробітної плати.

                   Розмір ставок для платників єдиного податку 2 групи -

фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб

або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах,

одночасно не перевищує 10 осіб та обсяг доходу яких протягом календарного року  не перевищує 1 500 000 грн. 

Код

КВЕД

2010

Види господарської діяльності відповідно

до КВЕД - 2010

Розмір ставки для платників єдиного податку 2 групиу відсотках до розмірумінімальної заробітної плати, встановленої  на 1 січня податковогозвітного року

01.11 

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 

15%

01.13

Вирощування овочів і баштаних культур ,корнеплодів і бульбоплодів

15%

01.19 

Вирощування інших однорічних і дворічних культур 

15%

01.24 

Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів 

15%

 01.25

Вирощування ягід,горіхів,інших фруктів

15%

01.29 

Вирощування інших багаторічних культур 

15%

01.30

Відтворення  рослн

15%

01.41 

Розведення великої рогатої худоби молочних порід 

15%

01.42 

Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів 

15%

01.46 

Розведення свиней 

15%

01.47 

Розведення свійської птиці 

15%

01.49 

Розведення інших тварин 

15%

01.50 

Змішане сільське господарство 

15%

01.61 

Допоміжна діяльність у рослинництві 

15%

01.62 

Допоміжна діяльність у тваринництві 

15%

01.63

Післяурожайна діяльність

15%

01.70 

Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг 

15%

02.10 

Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 

15%

02.40 

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 

15%

03.12 

Прісноводне рибальство 

15%

10.13 

Виробництво м'ясних продуктів 

15%

10.39 

Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів 

15%

10.41 

Виробництво олії та тваринних жирів 

15%

10.51

Перероблення  молока,  виробництво  масла  та  сиру

15%

10.61 

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості 

15%

10.71 

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання 

15%

10.73 

Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів 

15%

10.89 

Виробництво інших харчових продуктів, н. в. і. у.

15%

10.92 

Виробництво готових кормів для домашніх тварин 

15%

13.92 

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу 

15%

13.94 

Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток 

15%

14.11 

Виробництво одягу зі шкіри 

15%

14.12

Виробництво  робочого  одягу

15%

14.13 

Виробництво іншого верхнього одягу 

15%

14.19 

Виробництво іншого одягу й аксесуарів 

15%

14.20 

Виготовлення виробів із хутра 

15%

15.20 

Виробництво взуття 

15%

16.10 

Лісопильне та стругальне виробництво 

15%

16.21 

Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону 

15%

16.23 

Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів 

15%

16.29 

Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння 

15%

18.11 

Друкування газет 

15%

18.12 

Друкування іншої продукції 

15%

20.14 

Виробництво інших основних органічних хімічних речовин 

15%

22.11 

Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин і покришок 

15%

22.23 

Виробництво будівельних виробів із пластмас 

15%

23.11 

Виробництво листового скла 

15%

23.12 

Формування й оброблення листового скла 

15%

23.31 

Виробництво керамічних плиток і плит 

15%

23.32 

Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини 

15%

23.41 

Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів 

15%

23.61 

Виготовлення виробів із бетону для будівництва 

15%

23.69 

Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу 

15%

23.70 

Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю 

15%

25.11 

Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій 

15%

25.12 

Виробництво металевих дверей і вікон 

15%

25.72 

Виробництво замків і дверних петель 

15%

25.99 

Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у. 

15%

31.01 

Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі 

15%

31.02

Виробництво  кухонних  меблів

15%

31.09 

Виробництво інших меблів 

15%

32.30

Виробництво  спортивних  товарів

15%

32.40 

Виробництво ігор та іграшок 

15%

32.99 

Виробництво іншої продукції, н. в. і. у. 

15%

33.13 

Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання 

15%

33.14 

Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання 

15%

33.17 

Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів 

15%

33.19 

Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування 

15%

35.13 

Розподілення електроенергії 

15%

35.22 

Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи 

15%

35.30 

Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря 

15%

36.00 

Забір, очищення та постачання води 

15%

37.00 

Каналізація, відведення й очищення стічних вод 

15%

41.20 

Будівництво житлових і нежитлових будівель 

15%

42.11 

Будівництво доріг і автострад 

15%

42.99 

Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 

15%

43.21 

Електромонтажні роботи 

15%

43.22 

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 

15%

43.29 

Інші будівельно-монтажні роботи 

15%

43.31 

Штукатурні роботи 

15%

43.32 

Установлення столярних виробів 

15%

43.33 

Покриття підлоги й облицювання стін 

15%

43.34 

Малярні роботи та скління 

15%

43.39 

Інші роботи із завершення будівництва 

15%

45.20 

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 

15%

45.32 

Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 

15%

45.40 

Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів 

15%

46.18

Діяльність  посередників,  що  спеціалізуються  в  торгівлі  іншими  товарами

15%

46.21 

Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин 

15%

46.31 

Оптова торгівля фруктами й овочами 

15%

46.32

Оптова  торгівля  м»ясом  і  м»ясними  продуктами 

15%

46.38 

Оптова торгівля іншими продуктами харчування,  у т.ч.  рибою, ракоподібними імолюсками 

15%

46.49 

Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення 

15%

46.90 

Неспеціалізована оптова торгівля 

15%

47.11 

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування

15%

47.19 

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 

15%

47.21 

Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах 

15%

47.22 

Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах 

15%

47.23 

Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах 

15%

47.24 

Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах 

15%

47.29 

Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах 

15%

47.41 

Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах 

15%

47.43 

Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення 

15%

47.51 

Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах 

15%

47.52 

Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 

15%

47.53

Роздрібна  торгівля  килимовими  виробами,  покриттям  для  стін  та  підлоги  в  спеціалізованих  магазинах

15%

47.54 

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах 

15%

47.59 

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах 

15%

47.61 

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах 

15%

47.62 

Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах 

15%

47.64

Роздрібна торгівля  спортивним  інвентарем  у  спеціалізованих  магазинах

15%

47.65 

Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах 

15%

47.71 

Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах 

15%

47.72 

Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах 

15%

47.73 

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах 

15%

47.75 

Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах 

15%

47.76 

Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах 

15%

47.77 

Роздрібна торгівля годинниками  

15%

47.78

Роздрібна  торгівля  іншими  невживаними  товарами  в  спеціалізованих  магазинах

15%

47.79 

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах 

15%

47.81 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами

15%

47.82 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям 

15%

47.89 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 

15%

47.99 

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 

15%

49.31 

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення 

15%

49.32 

Надання послуг таксі 

15%

49.39 

Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у. 

15%

49.41 

Вантажний автомобільний транспорт 

15%

52.29 

Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 

15%

55.10 

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування 

15%

56.3

Обслуговування  напоями

15%

56.10 

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 

15%

56.29 

Постачання інших готових страв 

15%

58.11 

Видання книг 

15%

58.13 

Видання газет 

15%

62.01 

Комп'ютерне програмування 

15%

62.02 

Консультування з питань інформатизації 

15%

62.09 

Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем 

15%

63.11 

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 

15%

63.99 

Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. 

15%

65.11 

Страхування життя 

15%

65.12 

Інші види страхування, крім страхування життя 

15%

65.30 

Недержавне пенсійне забезпечення 

15%

66.21 

Оцінювання ризиків та завданої шкоди 

15%

66.29 

Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення 

15%

68.20 

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (земельних ділянок загальна площа яких не перевишує 0,2га,житлові приміщення загальна площа яких не перевищує 100кв.метрів,нежитлові приміщення(споруди,будівлі)та/або їх частини загальна площа яких не перевищує 300кв.метрів)

15%

69.10 

Діяльність у сфері права 

15%

69.20 

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку ; консультування з питань оподаткування 

15%

70.22 

Консультування з питань комерційної діяльності й керування 

15%

71.12 

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 

15%

73.11 

Рекламні агентства 

15%

73.20 

Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки 

15%

74.20 

Діяльність у сфері фотографії 

15%

75.00 

Ветеринарна діяльність 

15%

77.11 

Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів 

15%

77.12 

Надання в оренду вантажних автомобілів 

15%

77.31 

Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання 

15%

78.30 

Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами 

15%

79.11 

Діяльність туристичних агентств 

15%

80.10 

Діяльність приватних охоронних служб 

15%

81.22 

Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів 

15%

81.30 

Надання ландшафтних послуг 

15%

82.19

Фотокопіювання,  підготовка документів  та  ін.  спеціалізована  допоміжна  офісна  діяльність

15%

82.92 

Пакування 

15%

82.99 

Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у. 

15%

85.53 

Діяльність шкіл підготовлення водіїв транспортних засобів 

15%

85.59 

Інші види освіти, н. в. і. у. 

15%

86.22 

Спеціалізована медична практика 

15%

86.23 

Стоматологічна практика 

15%

93.12

Діяльність  спортивних  клубів

15%

93.13

Діяльність  фітнес-центрів

15%

93.19 

Інша діяльність у сфері спорту 

15%

93.29 

Організування інших видів відпочинку та розваг 

15%

95.11 

Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання 

15%

95.21 

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення 

15%

95.23 

Ремонт взуття та шкіряних виробів 

15%

95.24 

Ремонт меблів і домашнього начиння 

15%

95.25 

Ремонт годинників

15%

95.29 

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 

15%

96.02 

Надання послуг перукарнями та салонами краси 

15%

96.03 

Організування поховань і надання суміжних послуг 

15%

96.04 

Діяльність із забезпечення фізичного комфорту 

15%

96.09 

Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у. 

15%

 

Секретар  ради                                                                      Т.Драган

Опубліковано 07.06.2019 року