Рішення ради

 

  МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

        XLIII(ПОЗАЧЕРГОВА)  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                      РІШЕННЯ  

25 червня 2019року                                                                  №43-1/VІІ

 

Про виділення коштів на

співфінансування придбання

телемедичного обладнаннядля

Майданецької АЗПСМ

 

        Розглянувши лист Комунального некомерційного підприємства 
«Тальнівський ЦПМСД» Тальнівської районної ради Черкаської області 
від 20.06.2019 №771-сц щодо виділення коштів на спів фінансування на 
капітальні видатки щодо придбання телемедичного обладнання для Майданецької 
АЗПСМ, врахувавши пропозиції депутатів та висновок постійної комісії 
сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів, керуючись 
ч.2 ст.85,  статтями   91 Бюджетного кодексу України, п.27 ст.26 та 
ст. 28, 64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
 сільська рада
 ВИРІШИЛА:

         1. Надати субвенцію районному бюджету для придбання телемедичного обладнання для Майданецької амбулаторії ЗПСМза рахунок збільшення прибуткової частини сільського бюджету спеціального фонду  в сумі 11000 (Одинадцять тисяч) гривень.

            2.Головному бухгалтеру сільської ради  при внесенні змін до бюджету,передбачити видатки у сільському бюджеті за рахунок збільшення прибуткової частини спеціального фондуна цілі, вказані в п.1 цього рішення на суму 11000 (Одинадцять тисяч) гривень.

          3.Уповноважити сільського голову,  на підставі цього рішення та рішення про внесення змін до  сільського бюджету укласти договір про передачу коштів між місцевими бюджетами.

          4.Копію цього рішення надіслати КНП «Тальнівський районний ЦПСМД» Тальнівської районної ради Черкаської області.

          5.   Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування  бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                                        М.Капериз

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

         XLІІІ (ПОЗАЧЕРГОВА) СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                                                 РІШЕННЯ

 25 червня 2019 року                                                                №43 - 2/VІІ

 

Про внесення змін до рішення сільської ради

від 05.04.2019 №40-4/VІІ «Про сільську Програму вдосконалення первинної медико-санітарної допомоги у сільській місцевості  на 2019 -2021 роки»

 

         Заслухавши інформацію сільського голови Капериза М.В. про внесення змін в План заходів План заходівПрограми вдосконалення первинної  медико-санітарної  допомоги  у  Майданецькій АЗПСМ  на 2019 рік та в її Паспорт,  врахувавши пропозиції депутатів по обговоренню даного питання та висновок постійної комісії сільської ради  з питань планування,  бюджету та фінансів, керуючись ст.26 Закону України  "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада 

ВИРІШИЛА:

      1. Внести зміни до рішення сільської ради від 05.04.2019 №40-4/VІІ «Про сільську Програму вдосконалення первинної медико-санітарної допомоги у сільській місцевості  на 2019 -2021 роки», виклавши Паспорт  Програми в новій редакції (додаток 1додається).

     2. Внести зміни до Плану заходів  Програми вдосконалення   первинної  медико-санітарної  допомоги  у  Майданецькій АЗПСМ  на 2019 рік, а саме доповнити план заходів пунктом 4 «Придбання медичного обладнання» та збільшити обсяг фінансування за рахунок збільшення прибуткової частини спеціального фонду сільського бюджету на виконання пункту 4 в сумі 11000 (Одинадцять тисяч) гривень, , виклавши План заходів Програми в новій редакції ( додаток 2 додається).  

     3.Контроль за виконанням програми покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів.

 

Сільський голова                                                                            М.Капериз

 

                                          Додаток 1 

до рішення сільської ради

від 25.06.2019 №43-2/VІІ

 

ПАСПОРТ

Програми  вдосконалення  первинної  медико-санітарної  допомоги  у  сільській місцевості   на  2019-2021роки

(нова редакція)

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет

2.

Розробник Програми

Завідувач  Майданецької амбулаторії ЗПСМ

3.

Співрозробники Програми (у разі наявності)

-

4.

Відповідальний виконавець Програми

Завідувач амбулаторією ЗПСМ

5.

Учасники Програми

Сільська рада

6.

Термін реалізації Програми

2019-2021  роки

6.1

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

-

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

сільський  бюджет

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програмив 2019 році, всього,

у тому числі кошти сільського бюджету:

  • Загальний фонд
  • Спеціальний фонд

 

 

53,678  тис. грн.,

 

42,678 тис. грн

 11,0 тис. грн

9.

Головний розпорядник коштів

Виконавчий комітет

10.

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми

Реалізація заходів щодо забезпечення надання населенню доступної та високоякісної медичної допомоги на первинному рівні, поліпшення здоров’я населення села, зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності.

 

         Секретар ради                                                                   Т.Драган

 

Додаток 2

до рішення сільської ради

від 25.06.2019 №43-2/VІІ

 

План заходів

  Програми вдосконалення   первинної  медико-санітарної  допомоги  у  Майданецькій АЗПСМ  на 2019 рік

(нова редакція)

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Джерела фінансування

Обсяг фінансуванні, тис.грн.

 

1

2

3

4

5

6

 

1

Придбання медикаментів та

перев’язувальних           

       матеріалів

- виробів медичного призначення (кало приймачі та сечоприймачі);

- дезінфікуючі засоби;

- туберкулін;

- реактиви для лабораторних досліджень;

- на придбання невідкладної допомоги;

- на швидкі тести (ВІЛ, гепатит С, гепатит В) 

2019р.

Сільський  бюджет

(загальний фонд)

37,678

 

2

Оплата послуг (крім комунальних):

- повірка медичного

обладнання

 

2019 р.

 

Сільський  бюджет

(загальний фонд)

2,0

 
 

3

Оплата послуг

  • на

перевезення людей на флюорографічне обстеження

 

2019 р.

Сільський бюджет

(загальний фонд)

3,0

 

4

Придбання медичного обладнання

  • на придбання

телемедичного обладнання

2019р.

Сільський бюджет

(спеціальний фонд)

11,0

 

 

Всього

 

 

 

53,678

 

                                                               

 

Секретар  ради                                                                         Т.Драган                                                            

Головний бухгалтер                                                               М.Лисоконь

 

 

                               МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                  ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

      ХLІІІ (ПОЗАЧЕРГОВА) СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ                    

                                                  РІШЕННЯ

25 червня  2019  року                                                   №43-3/VІІ

 

Про  внесення змін до рішення сільської ради

від 20.12.2018р. №35-29/VІІ“ Про сільський

бюджет на 2019 рік ” із  врахуванням змін

внесених рішенням сільської ради від

08.02.2019 №37-17/VІІ, від 27.02.2019

№39-2/УІІ, від 05.04.2019 №40-3/УІІ,

Від 06.06.2019 №42-6/УІІ

 

         Заслухавши інформацію головного бухгалтера  бухгалтерської служби сільської ради Лисоконь М.К. “Про  внесення змін  до рішення сільської ради від 20.12.2018р. №35-29/VІІ “ Про сільський бюджет на 2019 рік ” із  врахуванням змін внесених рішенням сільської ради від 08.02.2019 №37-17/VІІ, від 27.02.2019 №39-2/УІІ, від 05.04.2019 №40-3/УІІ, від 06.06.2019 №42-6/УІІ, врахувавши пропозиції депутатів по  обговоренню даного питання, керуючись п.7,8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, підпунктом 23, частини 1, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада   

ВИРІШИЛА:

         1. Збільшити прибуткову частину спеціального фонду сільського бюджету на суму 11000 гривень, в т.ч. по коду 31030000 «Кошти від відчуження майна, що належить Автономній республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності» на суму 11000 гривень.

          2. Збільшити видаткову частину спеціального фонду по КПК 0119750 «Субвенція з місцевого бюджету на спів фінансування інвестиційних проектів» по КЕКВ 3220 в сумі 11000 (спів фінансування на придбання телемедичного обладнання для Майданецької АЗПСМ) за рахунок збільшення прибуткової частини сільського бюджету спеціального фонду.

          3. Бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. внести відповідні зміни по окремих  позиціях у додатках 1,3.4,6 до рішення сільської ради від 20.12.2018р. №35-29/VІІ “Про сільський бюджет на 2019 рік ” із  врахуванням змін внесених рішенням сільської ради від 08.02.2019 №37-17/VІІ, від 27.02.2019 №39-2/УІІ, від 05.04.2019 №40-3/УІІ, від 06.06.2019 №42-6/УІІ.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів.

 

Сільський голова                                                               М.Капериз

 

Опубліковано 25.06.2019 року