Рішення ради

                                          


                                         МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

          УІІ СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                             РІШЕННЯ

19 квітня  2016 року

              с.Майданецьке     

               №7-1/УІІ

 

Про внесення змін і доповнень до

Регламенту  Майданецької   сільської ради 

 

       На виконання Закону України „Про внесення зміни до статті 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” щодо поіменних голосувань”,  керуючись статтями 26, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська  рада

ВИРІШИЛА:

1. Внестизміни і  доповнення  до статті 5.3. розділу У « Прийняття рішень» Регламенту Майданецької    сільської ради, затвердженого  рішенням сільської ради від 12 листопада 2015 року № 1-4/УІІ,  виклавши його в новій редакції :

« Стаття 5.3. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань або відведеному для таємного голосування місці. Депутат, який був присутній в залі під час голосування, не може віддати свій голос раніше або пізніше, або доручити проголосувати за себе іншому депутату.

      Для проведення голосування і визначення його результатів сесія ради обирає з числа депутатів шляхом голосування лічильну комісію.

      Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.

      Відкритим поіменним голосуванням рада приймає всі рішення, окрім випадків передбачених діючим законодавством та цим Регламентом.

      Поіменне голосування проводиться шляхом зачитування членами лічильної комісії списку депутатів.Кожен депутат під час зачитування його прізвища оголошує своє рішення з варіантів, що ставляться на голосування.      

      Члени лічильної комісії фіксують оголошене рішення депутата і вносять його у листок голосування за відповідне питання порядку денного пленарного засідання. Члени лічильної комісії підписують кожний листок поіменного голосування.

      Члени лічильної комісії проводять підрахунок голосів і повідомляють результат голосування, який заноситься до протоколу пленарного засідання.

        Підрахунок голосів депутатів при поіменному голосуванні здійснюється шляхом внесення результатів голосування по кожному з питань до Форми 1-ПГ. У період пленарного засідання при необхідності лічильна комісія сесії проводить перереєстрацію депутатів, що беруть участь у роботі сесії.

        Реєстраційний список депутатів, присутніх на засіданні, результати поіменного голосування (Форма 1-ПГ) додаються до протоколу сесії і є його невід'ємною частиною.

       Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному сайті сільської  ради в день голосування.

      Результати поіменного голосування надаються за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

      Результати поіменного голосування зберігаються протягом необмеженого строку».

2. Затвердити Форму 1-ПГ «Результати поіменного голосування», що додається.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту,  депутатської етики, законностіта правопорядку.

 

Сільський голова                                                                   М.Капериз

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                             VІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                  РІШЕННЯ

 19 квітня 2016 року           с. Майданецьке                       № 7-2/УІІ

 

Про виконання сільського

бюджету за перший квартал 2016року

 

         Заслухавши та обговоривши звіт головного бухгалтера сільської ради Лисоконь М.К. про виконання сільського бюджету за перший квартал 2016року, врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету і фінансів, сільська рада відмічає, що протягом звітного періоду виконкомом сільської ради, установами комунальної власності проводилась робота по виконанню бюджету, поліпшенню соціально – економічної ситуації в населених пунктах. За перший квартал 2016 року до сільського бюджету надійшло 761995грн., з них 737505грн. – кошти загального фонду. В тому числі податкові та неподаткові надходження – 575074грн., при уточненому річному плані 1138000 грн.(перевиконання 405112грн.), міжбюджетні трансферти, які надані з районного бюджету на утримання установ культури, дошкільного навчального закладу в сумі 162431 грн. Кошти спеціального фонду за  перший квартал 2016рокунадійшли в сумі 24489 грн.Видатки сільського бюджету проведені: по загальному фонду -563784 грн.при плані 751492грн.(75,02%), по спеціальному  фонду –40268грн. Керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України, пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в  Україні ”, за погодженням постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету і фінансів,  з метою забезпечення виконання завдань щодо мобілізації фінансових ресурсів до сільського бюджету та підвищення ефективності використання бюджетних коштів,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за  перший квартал 2016 рокупо загальному фонду по доходах  в сумі737505грн., по видатках – 563784грн., з перевищенням доходівнад видатками в сумі173721грн., по спеціальному фонду по доходах –24489 грн., по видатках у сумі –40268грн., з перевищенням  видатків над  доходамив сумі15779 грн.

      2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                                      М.Капериз

 

                                МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

УІІ СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                    РІШЕННЯ

19 квітня 2016року            С.Майданецьке                              №7-3/УІІ

 

Про  внесення  змін  дорішення

сільської ради  від  24.12.2015 №3-20/УІІ

«Про затвердження  штатного розпису

апарату сільської ради та її

виконавчих органів на 2016 рік»

 

       3аслухавши  та обговоривши інформацію  головного бухгалтера сільської ради Лисоконь М.К. про внесення змін до штатного розпису апарату сільської ради,  на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 р.№77 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1078 і від 9 грудня 2015 р. № 1013», якою Кабінет Міністрів України постановив викласти в новій редакції п.3 постанови  Кабінету Міністрів України  від 9.12.2015 № 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати,  особливості проведення індексації та внесення  змін до деяких нормативно-правових актів» та передбачив можливість підвищення  у межах видатків на оплату праці, затверджених у кошторисі сільської ради  за рахунок виплат, пов’язаних з індексацією, надбавок, доплат, премій, на 25 відсотків  посадових окладів керівним працівникам, спеціалістам,  розміри яких затверджено додатком 54 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” із урахуванням змін, внесених постановами  Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2008 р. № 34 “Про внесення зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України” та від 20 травня 2009 р. № 482 “Деякі питання оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, що фінансуються з бюджету” тазаслухавши пропозицію сільського голови Капериза М.В. щодо внесення змін у штатний розпис дошкільного навчального закладу «Веселка», а саме – вивести на літній період посаду кочегара, після закінчення опалювального періоду з 16.04.2016 року по 15.10.2016 року до початку  опалювального періоду, а ввести посаду сторожа дошкільного навчального закладу, керуючись підпунктом 5, частини 1, статті 26 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

ВИРІШИЛА :

   1. У межах видатків на оплату праці, затверджених у кошторисі сільської ради на 2016 рік,  за рахунок виплат, пов’язаних з індексацією та  преміюванням, підвищити з 01.01.2016 року   на 25 відсотків  посадові оклади  керівним працівникам та  спеціалістам  сільської ради, з врахуванням   підвищення посадових окладів, проведених з 01.12.2015 року,  згідно постанови  Кабінету Міністрів України  від 9.12.2015 № 1013.

   2.  Внести  зміни  в додатки 1,2  рішення сільської ради  від 24.12.2015 №3-20/УІІ «Про затвердження штатного розпису апарату сільської ради та її виконавчих органів на 2016 рік », виклавши  в новій редакції штатний   розпис  апарату   сільської ради з 01.01.2016 року  та штатний розпис ДНЗ «Веселка» з 16.04.2016 року ( додаються).

   3. Затвердити розпорядження сільського голови від 10.03.2016 № 20а.

   4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти  на сільського голову та постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів сільської ради.

 

Сільський голова                                                                        М.Капериз           

 

                                 МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                  ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     УІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ                   

                                                  РІШЕННЯ

 19 квітня 2016 року            с.Майданецьке                     №7-4/УІІ  

 

Про внесення змін до рішення ради від 12.11.2015

№1-6/УІІ «Про затвердження Положення

про постійні комісіїсільської ради», виклавши

Положення в новій редакції  

 

           Заслухавши інформацію сільського голови про необхідність  покладання повноважень із  здійснення контролю за дотриманнямзаконодавства щодо  запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на одну із постійних комісій, відповідно до Регламенту сільської ради, затвердженого рішенням сільської ради від 12 листопада 2015 р. № 1-6/УІІ,  на виконання вимог ч.14 ст.46,    ст. 47, 59-1  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада –

ВИРІШИЛА :

  1. Внести зміни до рішення ради від 12.11.2015 №1-6/УІІ «Про затвердження  Положення про постійні комісії Майданецької  сільської ради», виклавши Положення в новій редакції.     (додається).
  2. Головам та членам постійних комісії сільської ради у роботі керуватися Положенням про постійні комісії сільської ради та Регламентом.                 

 

Сільський голова                                                                 М.Капериз                                                                               

           

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                       УІІ  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                                                 РІШЕННЯ

19 квітня  2016 року            с. Майданецьке                     №7- 5/УІІ

 

Про внесення змін до рішення сільської ради

від 24.12.2015 №3-8/УІІ «Про сільську Програму

«Турбота» на 2016 -2017 роки та план заходів і

кошторис витрат з її реалізації на 2016 рік»

 

     Заслухавши інформацію сільського голови Капериза М. В. про внесення змін в додаток 1 до рішення сільської ради від 24.12.2015 №3-8/УІІ «Про сільську Програму «Турбота» на 2016 -2017 роки та план заходів і кошторис витрат з її реалізації на 2016 рік», врахувавши пропозиції депутатів та висновок постійної комісії сільської ради  з питань планування,  бюджету та фінансів, керуючись ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада 

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни в Додаток 1 рішення сільської ради від 24.12.2015 №3-8/УІІ «Про сільську Програму «Турбота» на 2016 -2017 роки та план заходів і кошторис витрат з її реалізації на 2016 рік», а саме:

       - збільшити суму коштів на виконання п.5  «Надання грошової допомоги на лікування онкохворих, тяжкохворих громадян»  Плану заходів та кошторису  в сумі 50000 (п»ятдесіт тисяч грн.) гривень за рахунок коштів вільного залишку та викласти План заходів та кошторис витратна 2016 рік  в новій редакції ( додаток 1). 

            2. Контроль за виконанням програми покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів.

 

Сільський голова                                                        М.Капериз

 

                       МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

    ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

           УІІСЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ                   

                                          РІШЕННЯ

19 квітня2016 року       с.Майданецьке                      №7-6/УІІ

 

Про  внесення змін у рішення ради від 24.12.2015

№3-11/УІІ «Про  Програму«Будівництво,

реконструкція, ремонт та  утримання вулиць

 і доріг  сіл Майданецьке та

Новомайданецьке в2016-2017 роках»

 

Заслухавши інформацію сільського голови Капериза М.В.,враховуючи, що  Законом України від 2 червня 2015 року, № 491-VIII«Про внесення зміни до статті 91 Бюджетного кодексу України щодо співфінансування ремонту доріг державного значення» передбачено, що до видатків які можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, належать видатки на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, а також капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення, а також внесено зміни до  підпункту 1 пункту «а» частини 1 статті 31Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та доповнено повноваження  виконавчих органів сільських рад  повноваженнями щодо  організації  за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту об'єктів шляхів місцевого значення, а також капітального та поточного ремонту вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах), керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2011№ 52  «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах»,   підпунктом  1 пункту а статті  27, статтею 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , статтями 20, 40, 41 Закону України  «Про автомобільні дороги», статтею 91 Бюджетного кодексу України, сільська рада

 ВИРІШИЛА:

   1. Внести зміни в п.1  рішення сільської ради від 24.12.2016 №3-11/УІІ «Про Програму «Будівництво, реконструкція, ремонт та  утримання вулиць  і доріг   сіл Майданецьке та Новомайданецьке в 2016 -2017 роках» ( далі- Програма), виклавши Програму в новій редакції та передбачити в ній фінансування об’єктів  поточного ремонту доріг, які є складовими автомобільних доріг загального користування державного значення  та доріг комунальної власності( додається).

    2.У разі фінансування за рахунок коштів сільського бюджету  ремонту доріг, які є складовими автомобільних доріг загального користування державного значення в адмінмежах сільської ради, розпорядником коштів є сільська рада. Замовником робіт, як балансоутримувач зазначених автомобільних доріг, виступатиме  Служба автомобільних доріг в Черкаській області, яка у тому числі здійснюватимефункції технічного контролю за їх виконанням.

    3. У разі надання субвенції районному бюджету,  об'єднання на договірних засадах коштів на реконструкцію, ремонт та утримання на пайових засадах шляхів місцевого значення, на капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах) здійснюватиме Тальнівська районна державна адміністрація. 

    4. Внести зміни в  заходи та  кошторис витрат на  виконання Програми  в 2016 році, додатково передбачивши  фінансування об’єктів  поточного ремонту доріг, які є складовими автомобільних доріг загального користування державного значення, а саме вулиць Т.Г.Шевченка та Гагаріна      в сумі  100,0 тис. грн. та доріг комунальної власності, а саме вулиць  з»єднувальна вул.Робітничої та вул.Жовтневої революції,  в сумі 134,0 тис.грн.  ( додаток 1) .

     5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                     М.Капериз

 

 

                               МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

               ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     УІІСЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ

                                                 РІШЕННЯ

 19 квітня2016 року               с.Майданецьке                      №7-7/УІІ                    

Про надання субвенції районному

бюджету на поточний  ремонт та

утримання на пайових засадах шляхів

місцевого значення та інших доріг, які

є складовими автомобільних доріг

державного значення (як співфінансування

 на договірних засадах)

 

      Заслухавши інформацію сільського голови ,враховуючи, що  Законом України від 2 червня 2015 року, № 491-VIII«Про внесення зміни до статті 91 Бюджетного кодексу України щодо співфінансування ремонту доріг державного значення» передбачено, що до видатків які можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, належать видатки на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, а також капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення, а також внесено зміни до  підпункту 1 пункту «а» частини 1 статті 31Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та доповнено повноваження  виконавчих органів сільських рад  повноваженнями щодо  організації  за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту об'єктів шляхів місцевого значення, а також капітального та поточного ремонту вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах),  керуючись  статтями 93, ст.101 Бюджетного кодексу України, статтями  28 та  64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,   сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Враховуючи обмеженість обсягів державного фінансування для розвитку та утримання мережі автомобільних доріг загального користування  у 2016 році, надати пропозиції Тальнівській районній державній адміністрації щодо об'єднання на договірних засадах коштів для проведення   поточного ремонту  вулиць і доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах) в адмінмежах Майданецької сільської ради, а саме вул. Т.Г.Шевченка та вул. Гагаріна.

           2. Для  проведення поточного ремонту  вул. Т.Г.Шевченка  та вул.Гагаріна, які є  складовими автомобільних доріг державного значення,  за рахунок коштів місцевого бюджету надати субвенцію районному бюджету в сумі 100,0 тис.грн. ( КТКВ 250380 «Інші субвенції» (поточний ремонт та утримання)/або КТКВ 250324 «Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів» (капітальний ремонт, реконструкція, будівництво).          

         3. Уповноважити сільського головку,  на підставі цього рішення та підставі рішення від 19.04.2016 №7-6/УІІ «Про внесення змін у рішення ради від 24.12. 2015 №3-11/УІІ «Про  Програму «Будівництво, реконструкція, ремонт та  утримання вулиць і доріг   сіл Майданецьке та Новомайданецьке в 2016 -2017 роках»укласти договір про передачу коштів між місцевими бюджетами, де чітко вказати  дорогу, на яку планується спрямувати кошти громади.

          4..   Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питаньпланування, бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                       В.Капериз

 

                             МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                     VІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                              РІШЕННЯ  

 

 19 квітня 2016року           с.Майданецьке                      №7-8/УІІ

 

Про надання субвенції районному

бюджету на виконання  районної

комплексної програми «Турбота 

2015-2020роки» для поліпшення

соціально-побутового обслуговування

соціально вразливих верств населення

с.Майданецького

 

        Розглянувши лист директора Тальнівського районного територіального центру соціального обслуговування від 11.01.2016р. № 7, з метою реалізації районної комплексної програми «Турбота на 2015 -2020роки» в частині поліпшення соціально-побутового обслуговування ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян та інших соціально вразливих верств населення, керуючись статтями 93, ст.101 Бюджетного кодексу України, статтями  28 та  64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

          1. Надати субвенцію районному бюджету на виконання  районної  програми «Турбота на 2015-2020роки» в частині поліпшення соціально-побутового обслуговування ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян та інших соціально вразливих верств населенняс.Майданецького Тальнівського району в сумі 15,0 тис. грн.

          2.  Головному бухгалтеру сільської ради, при внесенні змін до бюджету,   передбачити видатки у сільському бюджеті для реалізації районної комплексної програми «Турбота 2015-2020роки» в частиніполіпшення соціально-побутового обслуговування ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян та інших соціально вразливих верств населенняс.Майданецького Тальнівського району в сумі 15,0 тис. грн. (п»ятнадцять тисяч гривень).

         3. Уповноважити сільського голову,  на підставі цього рішення та рішення про внесення змін до сільського бюджету укласти договір про передачу коштів між місцевими бюджетами.

        4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                        М.Капериз

 

                                 МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                          VІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                         РІШЕННЯ 

 19 квітня 2016року                      с.Майданецьке                         №7-9/УІІ

 

Про надання субвенції районному бюджету

на фінансування заходів з організації

рятування людей на водних об»єктах в 2016 році

 

        Розглянувши лист Тальнівської райдержадміністрації від 25.02.2016р. №01-18/3934 «Про фінансування заходів з організації рятування людей на водних об»єктахв 2016 році», керуючись статтями 93, 101 Бюджетного кодексу України, статтями  28 та  64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

          1. Надати субвенцію районному бюджету для акумулювання коштів на проведення заходів з організації рятування людей на водних об»єктах в 2016 році в сумі 1000 (одна тисяча грн. 00 коп.) гривень.

          2.  Головному бухгалтеру сільської ради  при внесенні змін до бюджету,   передбачити видатки у сільському бюджеті на проведення заходів з організації рятування людей на водних об»єктах в 2016 році в сумі 1000 (одна тисяча грн. 00 коп.) гривень.

         3. Уповноважити сільського головку,  на підставі цього рішення та рішення про внесення змін до  сільського бюджету укласти договір про передачу коштів між місцевими бюджетами.

       4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

 

 

Сільський голова                                                                     М.Капериз

 

                               МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                           VІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                         РІШЕННЯ

 19 квітня 2016року                   с.Майданецьке                         №7-10/УІІ

 

Про надання субвенції районному бюджету

для Майданецької ЗОШ І-ІІІ ст. для проведення

 ремонтних робіт у школі

 

        Розглянувши лист відділу освіти Тальнівської райдержадміністрації від 13.04.2016 №179/07 та клопотання адміністрації Майданецької ЗОШ І-ІІІст. Від 13.04.2016 №42, керуючись статтями 93, 101 Бюджетного кодексу України, статтями  28 та  64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

          1. Надати субвенцію районному бюджету для Майданецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. на проведення ремонтних робіт у школі в сумі 50110 (п»ятдесят тисяч сто десять грн. 00 коп.) гривень.

          2.  Головному бухгалтеру сільської ради  при внесенні змін до бюджету,   передбачити видатки у сільському бюджеті для Майданецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. на проведення ремонтних робіт у школі в сумі 50110 (п»ятдесят тисяч сто десять грн. 00 коп.) гривень.

         3. Уповноважити сільського головку,  на підставі цього рішення та рішення про внесення змін до  сільського бюджету укласти договір про передачу коштів між місцевими бюджетами.

       4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                                     М.Капериз

 

 

                                          МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                           VІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                         РІШЕННЯ  

 

19 квітня 2016року                      с.Майданецьке                        №7-11УІІ

 

Про надання субвенції районному бюджету

на виконання  районної комплексної програми

«Освіта Тальнівщини на 2011-2016роки»

для  організації харчування  учнів

1-4 класів в Майданецькій

загальноосвітній школі

 

        З метою реалізації районної комплексної програми «Освіта Тальнівщини на 2011-2016роки»в частині забезпечення  харчування учнів 1-4 класів Майданецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в квітні-травні 2016 року, керуючись статтями 93, ст.101 Бюджетного кодексу України,статтями  28 та  64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

          1. Надати субвенцію районному бюджету на виконання  районної комплексної програми «Освіта Тальнівщини на 2011-2016роки» в частині забезпечення  харчування учнів 1- 4 класів Майданецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  у квітні - травні 2016 року .

          2. Головному бухгалтеру сільської ради, при внесенні змін до бюджету,   передбачити видатки у сільському бюджеті  для реалізації районної комплексної програми «Освіта Тальнівщини на 2011-2016роки» в частині забезпечення  харчування учнів 1-4 класів Майданецької загальноосвітньої школиу квітні-травні 2016 року в сумі 1810 (одна тисяча вісімсот десять грн.) гривень.

         3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                                     М.Капериз

 

 

    МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 VIІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIІ СКЛИКАННЯ

                                                      РІШЕННЯ

19 квітня 2016 року                 с. Майданецьке                     №7-13/ VIІ

 

Про надання одноразової матеріальної

допомоги на лікування гр. Горбаченко В.С.

 

         Заслухавши інформацію сільського голови Капериза М.В., розглянувши звернення Горбаченка Василя Семеновича  про надання йому одноразової матеріальної допомоги на лікування, як онкохворому та надані матеріали (довідки з лікарні,  акт обстеження матеріально-побутових умов проживання, довідка про проживання, копія паспорта, ідентифікаційного номера), відповідно рішення сільської ради №3-8/УІІ від 24.12.2015 «Про сільську Програму «Турбота» на 2016 -2017 роки та план заходів і  кошторис витрат з її реалізації на 2016 рік» із внесеними змінами від 19.04.2016 №7-5/УІІ, врахувавши висновок комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, пропозиції депутатів по її обговоренню, керуючись ст. 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада

ВИРІШИЛА:

         1.Надати Горбаченко Василю Семеновичу, 1950 року народження, жителю с.Майданецького, який мешкає за адресою: вул. Кугаївська, буд.35а в с.Майданецьке Тальнівського району Черкаської області,  одноразову грошову допомогу в сумі 3000 (три тисячі грн.. 00 коп.) гривень для постійного лікування, так як перебуває на обліку в Черкаському онкологічному диспансері, відповідно сільської програми «Турбота» на 2016-2017 роки.

         2.Головному бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. виплатити одноразову грошову допомогу згідно пункту 1 даного рішення.

 

Сільський голова                                                                           М.Капериз

 

 

                                 МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

               ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                        УІІСЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ                  

                                                      РІШЕННЯ

 19 квітня2016 року                 с.Майданецьке                      №7-14/УІІ

Про можливість здійснення виконкомом

Майданецької сільської ради делегованих

повноважень знадання відомостей з

Державного земельного кадастру

 

            Заслухавши інформацію сільського голови, відповідно до вимог підпункту 13 пункту «б» частини першої статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» із змінами, внесеними згідно із Законом № 888-VIIIвід 10.12.2015р., керуючись  статтею 9 Закону України «Про Державний земельний кадастр» із змінами, внесеними згідно із Законом        № 888-VIIIвід 10.12.2015 р.,  урахувавши  можливості організаційного та технічного забезпечення  реалізації здійснення виконкомом  сільської ради делегованих повноважень з надання відомостей з Державного земельного кадастру, сільська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Взяти до відома, що :

         1.1. делеговані повноваження виконкомів сільських рад з питань землекористування   доповнено  повноваженням  щодо  надання  відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до закону;

        1.2. надання відомостей з Державного земельного кадастру у випадках, коли ці відомості  внесені або перенесені до нього з Державного реєстру земель після 1 січня 2013 року,  може здійснюватися також адміністраторами центрів надання адміністративних послуг у порядку, встановленому Законом України "Про адміністративні послуги", або уповноваженими посадовими особами виконавчих органів місцевого самоврядування, які успішно пройшли стажування у сфері земельних відносин та відповідають кваліфікаційним вимогам, а саме мають вищу землевпорядну або юридичну освіту та стаж землевпорядної або юридичної роботи не менш як два роки.

    2. Визначити  не  можливість здійснення  виконавчим комітетом сільської ради делегованих повноважень з надання відомостей з Державного земельного кадастру,   в зв’язку з відсутністю посадових осіб, які відповідають  встановленим  кваліфікаційним вимогам.

    3. Просити Тальнівську райдержадміністрацію вжити заходів  для забезпечення здійснення  повноважень з надання відомостей з Державного земельного кадастру  адміністраторами центрів надання адміністративних послуг.

    4. Визнати таким, що втратило чинність рішення сільської ради від 15.01.2016 №4-14 «Про уповноважену особу щодо здійснення повноважень з державної реєстрації прав, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"» .

    5. Направити копію цього рішення в Тальнівську райдержадміністрацію.

    6. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.

 

 

Сільський голова                                                                 М.Капериз

 

 

                              МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

               ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                    VІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ                                                                

                                           Р І Ш Е Н Н Я

 

 19 квітня 2016 року           с.Майданецьке                       №7-15 /VІІ  

 

Про позицію щодо можливості  надання

дозволу на розроблення  документації із

землеустрою гр. Раєвському А.Г.

 

        Розглянувши  лист Головного управління Держгеокадастру  у Черкаській області від 04.04.2016 року № 5996/2-16 щодо запиту про позицію сільської ради з питання надання  дозволу  на розроблення  документації  із  землеустрою, на підставі якої земельна ділянка може бути  передана  у власність гр. Раєвському Андрію Григорійовичу, як учаснику АТО та викопіювання з плану землекористування  Майданецької   сільської ради,  відповідно  до доручення Віце - прем’єр - міністра – Міністра  регіонального розвитку, будівництва та житлового - комунального  господарства України  від 08.10.2014 р. № 37732/0/ 1-14 , наказу  Державного агентства  земельних ресурсів  України  від 15.10.2014 № 328 «Про введення  в дію рішень  колегії  Держземагентства України від 14.10.2014р.» , керуючись  статтею 118 Земельного кодексу України, п.п.34 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , врахувавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада

ВИРІШИЛА :

    1.Вважати можливим надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  за межами населеного пункту в адмінмежах Майданецької  сільської ради,  площею 1,80 га, відповідно до викопіювання,  у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Раєвському Андрію Григорійовичу, як учаснику АТО,  в зв’язку з тим, що  він має право на безоплатне  одержання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та раніше цим правом не скористався.

    2. Секретарю сільської ради Драган Т.М.  направити копію цього  рішення в Головне управління Держгеокадастру  у Черкаській області.

 

Сільський голова                                                           М.Капериз

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                         VIІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIІ СКЛИКАННЯ

 

                                                  РІШЕННЯ

 19 квітня 2016 року                    с. Майданецьке                     №7-16/УІІ

 

Про затвердження проекту землеустрою

щодо  відведення земельної   ділянки

із зміною цільового призначення

гр. Матвієнко Н.П.

 

         Розглянувши заяву Матвієнко Наталії Пилипівни, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із зміною цільового призначення та пропозиції постійної комісії сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, проект землеустрою, щодо відведення земельної  ділянки, керуючись  ст.12,122,186,186-1 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

          ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,2000га кадастровий номер 7124086600:03:002:0743 фізичній особі Матвієнко Наталії Пилипівні зі зміною цільового призначення із категорії земель сільськогосподарського призначення на категорію земель житлової та громадської забудови, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, вид угідь – рілля земельна ділянка площею 0,0646га, багаторічні насадження(сад) земельна ділянка площею – 0,1208га, під забудованими землями – одно та двоповерховою житловою забудовою земельна ділянка площею – 0,0146га, яка знаходиться у власності фізичної особи Матвієнко Наталії Пилипівни, для ведення особистого селянського господарства, за адресою: 20442, Черкаська область, Тальнівський район, с. Майданецьке, вул. Набережна, буд.50.

        2.Змінити цільове призначення земельної ділянки площею – 0,2000га кадастровий номер 7124086600:03:002:0743 із категорії земель сільськогосподарського призначення вид угідь – рілля земельна ділянка площею – 0,0646га, багаторічні насадження(сад) земельна ділянка площею – 0,1208га під забудованими землями – одно та двоповерховою житловою забудовою земельна ділянка площею – 0,0146га, на категорію земель житлової та громадської забудови з функціональним призначенням забудовані землі під одно та двоповерховою житловою забудовою.

         3.Змінити вид цільового використання із для ведення особистого селянського господарства на для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

         4.Віднести земельну ділянку площею – 0,2000га. кадастровий номер 7124086600:03:002:0743 до земель приватної власності громадянки Матвієнко Наталії Пилипівни  категорії земель – землі житлової та громадської забудови з функціональним призначенням забудовані землі під одно та двоповерховою житловою забудовою.

        5.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни в земельно-шнурову книгу сільської ради.

 

Сільський  голова                                                                      М.Капериз

 

 

                                     МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

               ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                          VIІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIІ СКЛИКАННЯ                           

                                                РІШЕННЯ

19 квітня 2016 року              с. Майданецьке                     №7-17/УІІ

 

Про затвердження проекту

із землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки гр. Кичаку В.М.

 

         Розглянувши  заяву гр. Кичака Валерія Миколайовича, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1153га та пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села,  керуючись  ст.12,122,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

  ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,1153га кадастровий номер якої 712086600:03:002:0746 громадянину Кичаку Валерію Миколайовичу у власність, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, із земель комунальної власності Майданецької сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі житлової та громадської забудови, з функціональним призначенням забудовані землі житлової забудови під одно- та двоповерховою забудовою, за адресою: Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Майданецьке, вул.Гагаріна,19.

         2.Віднести земельну ділянку площею 0,1153га  до земель комунальної власності Майданецької сільської ради, які відносяться до забудованих земель житлової забудови під одно- та двоповерховою забудовою.

        3. Передати гр.Кичаку В.М.у приватну власність земельну ділянку площею 0,1153га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, кадастровий номер 712086600:03:002:0746, яка знаходиться за адресою:Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Майданецьке, вул.Гагаріна,буд.19.

        4.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу  сільської ради.   

 

Сільський голова                                                                          М.Капериз

 

 

                                     МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                  ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                            VIІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIІ СКЛИКАННЯ                                           

                                                   РІШЕННЯ

19 квітня 2016 року               с. Майданецьке                 №7-18/УІІ

 

Про надання дозволу на розроблення

проекту із землеустрою щодо  відведення 

земельної ділянкиТальнівському РайСТ

 

        Розглянувши заяву Тальнівського районного споживчого товариства та додані правовстановлюючі документи ( копія свідоцтво про право власності на нерухоме майно №470182 від 05.08.2004року, копія технічного паспорта на нежитлове приміщення магазину «Продукти»), врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, пропозиції депутатів сільської ради, відповідно ст. 12,38,93  Земельного Кодексу України, ст..50 Закону України «Про землеустрій», підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Надати дозвіл на розроблення  проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки  орієнтовною  площею  0,16г. Тальнівському   районному споживчому товариству в користування на умовах оренди терміном на 1рік, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі,  за рахунок земель комунальної власності Майданецької територіальної громади, що відносяться до категорії земель – землі житлової та громадської забудови з функціональним використанням – забудовані землі, які використовуються у комерційних цілях  за адресою:  вул. Гагаріна,2, с. Майданецького  Тальнівського   району  Черкаської області.

2. Тальнівському РайСТ розроблений проект землеустрою щодо  відведення земельної ділянки  надати на затвердження сесії  сільської ради.

 

 Сільський голова                                                                       М.Капериз

 

 

                                  МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                  ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VIІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIІ СКЛИКАННЯ

                                                   РІШЕННЯ

 19 квітня 2016 року            с. Майданецьке                 №7-19/VІІ

 

Про надання дозволу на розроблення

проекту із землеустрою щодо  відведення 

земельної ділянки гр. Кириченко В.М.

 

             Розглянувши заяву громадянина Кириченка Віктора Миколайовича та додані правовстановлюючі документи про право власності на майно,   врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з питань агропромислового комплексу,земельних ресурсів,екології,комунального майна,соціального розвитку села, пропозиції депутатів сільської ради, відповідно ст. 12,38,93  Земельного Кодексу України, ст..50 Закону України «Про землеустрій», підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Надати дозвіл на розроблення  проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною  площею  0,20га  гр..Кириченко Віктору Миколайовичу в користування на умовах оренди для обслуговування приміщення нежитлової будівлі (колишній гуртожиток цукрового заводу), яка є його власністю за рахунок земель комунальної власності  Майданецької територіальної громади, що відносяться до категорії земель – землі житлової та громадської  забудови з функціональним використанням – забудовані землі за адресою:  вул. Гагаріна,73,     с.Майданецького  Тальнівського     району   Черкаської області.

2. Гр.Кириченко В.М. розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  надати на затвердження сесії сільської ради.

 

 Сільський голова                                                                         М.Капериз

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

             ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                              VIІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIІ СКЛИКАННЯ

                                                  РІШЕННЯ

 19 квітня 2016 року          с. Майданецьке                 №7-20/УІІ

 

Про надання дозволу на розроблення

проекту із землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність

гр. Цьоменко В.В.

 

             Розглянувши заяву гр. Цьоменко Валентини Василівни, врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з питань агропромислового комплексу,земельних ресурсів,екології,комунального майна,соціального розвитку села, пропозиції депутатів сільської ради, відповідно ст. 12,38,40,121,122,123  Земельного Кодексу України, ст..50 Закону України «Про землеустрій», підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Надати дозвіл на розроблення  проекту із землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  площею  0,10га  у власність гр. Цьоменко Валентини  Василівни для ведення особистого селянського господарства  із земель комунальної власності  Майданецької територіальної громади, що відносяться до категорії земель –  землі сільськогосподарського     призначення за адресою:вул. Першотравнева, б/н, с.Майданецьке     Тальнівський  район  Черкаська область.

2. Гр. Цьоменко Валентині Василівні розроблений проект землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність надати на затвердження сесії  сільської ради.

 

 Сільський голова                                                                 М.Капериз

 

 

                                   МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                           VIІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIІ СКЛИКАННЯ                                                     

                                                      РІШЕННЯ

19 квітня 2016року                  с.Майданецьке                       №7-21/УІІ

Про надання ситуаційного плану

земельної ділянки гр. Кугай Г.М.

         Розглянувши заяву  Кугай Галини Микитівни про надання ситуаційного плану земельної ділянки  для подальшого  клопотання перед головним управлінням Держгеокадастру  в Черкаській області про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства , врахувавши те що дана громадянка не скористалась свої правом на приватизацію земельної ділянки з вище вказаним призначенням, керуючись статтями 12, 66 , пунктом 2 статті 123 Земельного Кодексу України, статтями 19, 50 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши пропозиції депутатів, сільська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Надати гр. Кугай Галині Микитівні ситуаційний план земельної ділянки орієнтовною площею 1,3га із земель державного запасу – землі сільськогосподарського призначення, які знаходяться за межами населеного пункту в адмінмежах Майданецької сільської ради, для ведення особистого селянського господарства.

 

Сільський  голова                                                                       М.Капериз

 

 

                                  МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 VIІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

19 квітня 2016року                     с.Майданецьке                       №7-22/УІІ

 

Про надання ситуаційного плану

земельної ділянки гр.Кугай О.О.

 

         Розглянувши заяву  Кугай Олександра Олександровича про надання ситуаційного плану земельної ділянки  для подальшого  клопотання перед головним управлінням Держгеокадастру  в Черкаській області про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства , врахувавши те що дана громадянка не скористалась свої правом на приватизацію земельної ділянки з вище вказаним призначенням, керуючись статтями 12, 66 , пунктом 2 статті 123 Земельного Кодексу України, статтями 19, 50 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши пропозиції депутатів, сільська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Надати гр. Кугай Олександру Олександровичу ситуаційний план земельної ділянки орієнтовною площею 0,65га із земель державного запасу – землі сільськогосподарського призначення, які знаходяться за межами населеного пункту в адмінмежах Майданецької сільської ради, для ведення особистого селянського господарства.

 

Сільський  голова                                                                        М.Капериз

 

                                 МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                  ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     УІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ                   

                                                   РІШЕННЯ

 19 квітня 2016 року              с.Майданецьке                     №7-23/УІІ

   

Про визначення місць масового

розмноження диких   тварин в мисливських

угіддях, що знаходяться в адмінмежах

Майданецької сільської ради,  та оголошення

в цих місцях "сезону тиші"

 

     Розглянувши  лист Тальнівської районної організації  Українського Товариства мисливців та рибалок  від 11.04.2006р. за вих..№24,відповідно до статтей 38, 39 Закону України «Про тваринний світ», керуючись  підпунктом 3 пункту «а» частини  1 статті 33, пунктом 37  частини 1 статті 26  Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  із змінами, внесеними згідно із Законом № 322-VIII від 09.04.2015, з метою збереження  і відтворення тварин,  сільська рада

ВИРІШИЛА :

   1. Уповноважити спеціаліста ІІ категорії  землевпорядника сільської ради Носаль Р.О., депутатів сільської ради В.В.Заболотнього, І.І. Рейнюка спільно з представником Тальнівської районної організації  Українського Товариства мисливців та рибалок Стригуном В.М. визначити  місця масового  розмноження диких   тварин в мисливських угіддях, що знаходяться в адмінмежах  сільської ради.

    2.  Оголосити  в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами в мисливських угіддях, що знаходяться в адмінмежах  сільської ради, з 1 квітня до 15 червня 2016 року  "сезону тиші" з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу.

    3. Проінформувати  підприємства, установи, організації та громадян   про  правила поведінки, яких необхідно дотримуватися в таких місцях :

    - підприємства, установи,   організації   і    громадяни    при здійсненні  будь-якої діяльності,  що впливає або може вплинути на стан   тваринного   світу,   зобов'язані   забезпечувати   охорону середовища  існування,  умов розмноження і шляхів міграції тварин;

    - під час   розміщення,   проектування  та  забудови  населених пунктів,  підприємств,  споруд та  інших  об'єктів,  удосконалення існуючих  і впровадження нових технологічних процесів,  введення в господарський обіг цілинних  земель,  заболочених,  прибережних  і зайнятих  чагарниками  територій,  меліорації  земель,  здійснення лісових  користувань  і  лісогосподарських   заходів,      видобування   корисних   копалин, визначення місць випасання і прогону свійських тварин, та  організації місць відпочинку населення, повинні  передбачатися  і  здійснюватися  заходи  щодо  збереження середовища  існування  та  умов  розмноження тварин,  забезпечення недоторканності ділянок,   що  становлять  особливу  цінність  для збереження тваринного світу;

- введення в  експлуатацію  об'єктів  і застосування технологій без забезпечення їх  засобами  захисту  тварин  та  середовища  їх існування забороняються;

-  період масового розмноження диких тварин, з 1 квітня до 15 червня,  забороняється проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного  шуму та неспокою (пальба, проведення вибухових робіт, феєрверків,   санітарних   рубок   лісу,   використання   моторних маломірних суден, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах);    

- експлуатація гідротехнічних   та   інших   споруд  на  водних об'єктах,   встановлення   гідрологічного    режиму    і    режиму водоспоживання та інша діяльність,  що впливає чи може вплинути на стан середовища існування диких тварин,  повинні  здійснюватися  з урахуванням  вимог  охорони тваринного світу,  інтересів рибного і мисливського господарства.

   4.Контроль за  виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров»я,освіти, культури, виховання, соціального захисту населення.

 

Сільський голова                                                                    М.Капериз

 

Опубліковано 20.04.2016