Рішення ради

                            

  

                                 МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                   ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                       ІХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ                  

                                                     РІШЕННЯ

08 липня 2016 року                с. Майданецьке                              №9-1/УІІ     

Про встановлення місцевих

податків і зборів на 2017 рік 

      Відповідно до статті 10,  пункту 12.3 статті 12, статтей 265, 266, 267, 268, 268-1 Податкового кодексу України ( далі - ПКУ) , із змінами внесеними  Законом  України  № 654-VIII від 17.07.2015, Закону України  «Про засади державної  регуляторної політики  у сфері  господарської діяльності» , постанови  Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 р. № 634 «Про порядок підготовки пропозицій щодо удосконалення  проектів регуляторних актів, які розробляються органами місцевого самоврядування», відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи аналіз регуляторного впливу та експертний висновок  постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів  , сільська рада

ВИРІШИЛА :     

      1.Встановити з 1 січня 2017 року на території сіл Майданецьке, Новомайданецьке     ставки     місцевих податків і зборів :

   * 1.податку  на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб,(визначення понять згідно п.п. 14.1.129 п.14.1 статті 14  ПКУ), при цьому врахувати, що:

     1.1.1. платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

вказані  в п. 266.1.статті 266 ПКУ;

     1.1.2. об’єкти  оподаткування вказані в п.п.266.2.1 п.266.2 статті 266 ПКУ, а об*єкти, що не є  об’єктом оподаткування, вказані в п.п. 266.2.2 п. 266.2. статті 266 ПКУ;

     1.1.3. згідно п.п. 266.3.1. п.266.3. статті 266 ПКУ, базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток;

     1.1.4. згідно п.п.266.4.1. п.266.4 статті 266 ПКУ, база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

 а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

 б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

 в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

 Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік);

    1.1.5.ставки податку на 2017 рік для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у відсотках від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування (ставки податку викладені в додатку 1  до даного рішення);

    1.1.6. встановити  пільгу з податку, що сплачується  з об’єктів  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності  релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями), звільнивши їх від сплати податку;

    1.1.7. згідно п.п. 266.6.1. п.266.6. статті 266 ПКУ, базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року;

    1.1.8.порядок обчислення суми податку визначений п.266.7 статті 266 ПКУ;

    1.1.9.строки сплати податку визначені п.266.10 статті 266 ПКУ.

   * 1.2.транспортного податку, при цьому врахувати, що :

    1.2.1.платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 1.2.2.  є об'єктами оподаткування.

     1.2.2. об'єктом оподаткування є легкові автомобілі,  з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

      Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті;

     1.2.3.базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 1.2.2.;

     1.2.4. ставка податкувстановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 1.2.2.

     1.2.5. базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року;

     1.2.6. порядок обчислення та сплати податку визначений п. 267.6. статті 267 ПКУ;

     1.2.7. Строки сплати податку вказані в п. 267.8. статті 267 ПКУ;

   *1.3. туристичного збору, при цьому врахувати, що :

     1.3.1.платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають  в село  та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк;

     1.3.2. платниками збору не можуть бути особи, які вказані в п.п. 268.2.2 п.268.2. статті 268 ПКУ;

     1.3.2. ставка збору встановлюється у розмірі  0,5  відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 268.4  статті 268 ПКУ;

     1.3.3. база справляння збору вказана в п. 268.4. статті 268 ПКУ;

     1.3.4.справляння збору може здійснюватися:

а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

 б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

 в) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються сільською радою  справляти збір на умовах договору, укладеного з радою.

     1.3.5. порядок сплати збору встановлений п. 268.7. статті 268 ПКУ;

     1.3.6. базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу;    

    *1.4. Збору за місця для паркування транспортних засобів, при цьому врахувати, що :

     1.4.1. платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням сільської організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках;

     1.4.2.об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської ради,  спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

      1.4.3.базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету;

      1.4.3.ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі  0,03  відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

      1.4.4. порядок обчислення та строки сплати збору вказані в п. 268-1.5. статті 268-1 ПКУ;

     1.4.5. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу;

     *1.5. встановити з 1 січня 2017  року ставки  єдиного податку  та врахувати, що :

       1.5.1. Платники податку є юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим Податковим кодексом, та реєструється платником єдиного податку в порядку визначеному цим кодексом.

Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

      Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005 ), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень;

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

1.5.2. не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої групп, особи які вказані в п.291.5. статті 291 ПКУ;

1.5.3. не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групиособи, що вказані в п.291.5-1 статті 291 -1 ПКУ;

              1.5.4..  під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються  види послуг, вказані в п. 291.7 статті 291 ПКУ; 

              1.5.5. порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої - третьої груп вказаний в  статті 292 ПКУ;

              1.5.6. об’єкт та база оподаткування для платників єдиного податку четвертої груп вказаний в статті 292-1 ПКУ;

  1.5.7. ставки єдиного податку для платників першої - другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі- мінімальна заробітна плата), та третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - у межах до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

2) для другої групи платників єдиного податку - у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати(згідно додатку 2 до  даного рішення).

         Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 3відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з ПодатковимКодексом;

2) 5відсотки доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

          Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 293.3 Податкового кодексу.

         Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - третьої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 291.4 статті 291 ПодатковогоКодексу;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у главіІ розділу XIVПодаткового кодексу;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 ПодатковогоКодексу відповідно.

Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 293.3 Податкового кодексу:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного упідпункті 3 пункту 291.4 статті 291 ПодатковогоКодексу;

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у  главіІ розділу XIVПодаткового кодексу;

3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громадзастосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку.

1.5.8.ставки, встановлені пунктами 293.3-293.5 ПКУ, застосовуються з урахуванням  особливостей, вказаних п.293.8 статті 293 ПКУ;

1.5.9. для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування), вказаних в п. 293.9. статті 293 ПКУ;

1.5.10. Податковий (звітний) період вказаний в статті 294 ПКУ;

1.5.11. порядок нарахування та строки сплати єдиного податку вказані в статті 295 ПКУ.

          2.Секретарю сільської ради :

          2.1. офіційно оприлюднити  це  рішення та аналіз його  регуляторного впливу в друкованих засобах масової інформації не пізніше як у десятиденний  строк після його прийняття та підписання.

         При цьому врахувати, що згідно пункту 12.3.4. статті 12 Податкового кодексу України, рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється  органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період).

    В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

         2.2.Направити копію цього регуляторного акта  в ДПІ в Тальнівському  районі.

         3.Дане рішення набирає чинності з дня  його оприлюднення, але не раніше  01.01.2017року.

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

 

Сільський голова                                                                      М.Капериз

 

 

Додаток № 1

до рішення сільської ради

                                                                            № 9-1/УІІ від 08.07.2016р.

 

Ставки податку

 для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб у с. Майданецьке та с.Новомайданецьке на 2017 рік

Типи об’єктів житлової та нежитлової нерухомості

Фізичні особи

( у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 квадратний метр загальної площі об’єкта житлової та нежитлової нерухомості)

 

Юридичні особи

( у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 квадратний метр загальної площі об’єкта житлової та нежитлової нерухомості)

Об’єкти житлової нерухомості з них

 

 

а) житлові будинки :

- житловий будинок садибного типу

- житловий будинок квартирного типу різної поверховості

 

0,50

 

0,50

б) прибудова до житлового будинку

0,25

0,25

в) квартира

0,50

0,50

г) котедж

0,50

0,50

ґ)кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах

0,50

0,50

д) садовий будинок

0,25

0,25

е) дачний будинок

0,25

0,25

Об’єкти нежитлової нерухомості з них

 

 

а) будівлі готельні (готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку)

 

1,0

1,0

б) будівлі офісні (будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей)

0,1

0,1

в) будівлі торговельні (торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування)

0,50

0,50

г) гаражі (гаражі наземні й підземні та криті автомобільні стоянки)

1,0

1,0

ґ)будівлі промисловості та склади

1,0

1,0

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки)

1,0

1,0

е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо) в разі використання цих будівель та приміщень в некомерційних цілях

0

0

є) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, майстерні тощо  в разі використання цих будівель та приміщень в комерційних цілях (у підприємницькій діяльності)

0,01

0,01

ж) інші будівлі

0,01

0,01

 

Секретар сільської ради                                                       Т.Драган

 

                                                 Додаток №2

до рішення сільської ради

№9-1/УІІ від 08.07.2016

 

                                                      СТАВКИ

єдиного податку відповідно видів економічної діяльності для фізичних  осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення  юридичної особи

Розмір ставок для платників єдиного податку 1 групи –

фізичні особи-підприємці, які невикористовують працю найманих осіб

                       

Код

КВЕД

2010

Види господарської діяльності відповідно

до КВЕД - 2010

Розмір ставки для платників єдиного податку 1 групиу відсотках розмірумінімальної заробітної плати, встановленої  на 1 січня податковогозвітного року

47.81

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках  харчовими  продуктами

10%

47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках  текстильними  виробами,  одягом  і  взуттям

10%

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках  іншими  товарами

10%

01.61

Допоміжна діяльність у рослинництві

10%

81.30

Надання ландшафтних послуг

10%

01.62

Допоміжна діяльність у тваринництві

10%

02.40

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

10%

13.93

Виробництво килимів і килимових виробів

10%

13.96

Виробництво інших текстильних виробів н.в.і.у.

10%

13.99

Виробництво інших текстильних виробів н.в.і.у.

10%

14.31

Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів

10%

14.39

Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу

10%

14.11

Виробництво одягу зі шкіри

10%

14.13

Виробництво іншого верхнього одягу

10%

14.14

Виробництво спіднього одягу

10%

14.19

Виробництво іншого одягу й  аксесуарів

10%

14.20

Виготовлення виробів із хутра

10%

15.12

Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та ін.м-лів

10%

15.20

Виробництво взуття

10%

 16.23

Виробництво  інших  дерев»яних  будівельних  конструкцій  і  столярних  виробів

10%

16.29

Виробництво  інших   виробів  з  деревини:  виготовлення  виробів  з  корка,  соломки  та  рослинних  матеріалів  для  плетіння

10%

 25.12

Виробництво  металевих  дверей  і  вікон

10%

25.72

Виробництво  замків  і  дверних  петель

10%

25.99

Виробництво  інших  готових  металевих  виробів, н. .в. і. у.

10%

33.11

Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів

10%

31.01

Виробництво меблів  для  офісів  і  підприємств  торгівлі

10%

31.02

Виробництво  кухонних  меблів

10%

31.09

Виробництво  інших  меблів

10%

45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

10%

45.40

Торгівля  мотоциклами,  деталями , приладдям  до  них,  техобслуговування  і  ремонт 

10%

52.21

Допоміжне  обслуговування  наземного  транспорту

10%

95.23

Ремонт взуття

10%

95.21

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення

10%

95.22

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

10%

95.25

Ремонт годинників

10%

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10%

13.30

Оздоблення текстильних виробів

10%

95.12

Ремонт обладнання зв'язку

10%

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10%

77.21

Прокат товарів для спорту та відпочинку

10%

77.22

Прокат відеозаписів і дисків

10%

77.29

Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10%

81.21

Загальне прибирання будинків

10%

81.22

Інша діяльність із прибирання  будинків і промислових об'єктів

10%

81.29

Інші види діяльності з прибирання

10%

74.20

Діяльність у сфері фотографії

10%

96.01

Прання та хімчистка текстильних і хутряних виробів

10%

96.02

Надання послуг перукарнями та салонами краси

10%

96.03

Організування поховань і надання суміжних послуг

10%

97.00

Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги

10%

 

Розмір ставок для платників єдиного податку 2 групи - фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб  

Код

КВЕД

2010

Види господарської діяльності відповідно

до КВЕД - 2010

Розмір ставки для платників єдиного податку 2 групиу відсотках розмірумінімальної заробітної плати, встановленої  на 1 січня податковогозвітного року

01.11 

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 

20%

01.13

Вирощування овочів і баштаних культур ,корнеплодів і бульбоплодів

20%

01.19 

Вирощування інших однорічних і дворічних культур 

20%

01.24 

Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів 

20%

 01.25

Вирощування ягід,горіхів,інших фруктів

20%

01.29 

Вирощування інших багаторічних культур 

20%

01.30

Відтворення  рослн

20%

01.41 

Розведення великої рогатої худоби молочних порід 

20%

01.42 

Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів 

20%

01.46 

Розведення свиней 

20%

01.47 

Розведення свійської птиці 

20%

01.49 

Розведення інших тварин 

20%

01.50 

Змішане сільське господарство 

20%

01.61 

Допоміжна діяльність у рослинництві 

20%

01.62 

Допоміжна діяльність у тваринництві 

20%

01.63

Післяурожайна діяльність

20%

01.70 

Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг 

20%

02.10 

Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 

20%

02.40 

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 

20%

03.12 

Прісноводне рибальство 

20%

10.13 

Виробництво м'ясних продуктів 

20%

10.39 

Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів 

20%

10.41 

Виробництво олії та тваринних жирів 

20%

10.51

Перероблення  молока,  виробництво  масла  та  сиру

20%

10.61 

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості 

20%

10.71 

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання 

20%

10.73 

Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів 

20%

10.89 

Виробництво інших харчових продуктів, н. в. і. у.

20%

10.92 

Виробництво готових кормів для домашніх тварин 

20%

13.92 

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу 

20%

13.94 

Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток 

20%

14.11 

Виробництво одягу зі шкіри 

20%

14.12

Виробництво  робочого  одягу

20%

14.13 

Виробництво іншого верхнього одягу 

20%

14.19 

Виробництво іншого одягу й аксесуарів 

20%

14.20 

Виготовлення виробів із хутра 

20%

15.20 

Виробництво взуття 

20%

16.10 

Лісопильне та стругальне виробництво 

20%

16.21 

Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону 

20%

16.23 

Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів 

20%

16.29 

Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння 

20%

18.11 

Друкування газет 

20%

18.12 

Друкування іншої продукції 

20%

20.14 

Виробництво інших основних органічних хімічних речовин 

20%

22.11 

Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин і покришок 

20%

22.23 

Виробництво будівельних виробів із пластмас 

20%

23.11 

Виробництво листового скла 

20%

23.12 

Формування й оброблення листового скла 

20%

23.31 

Виробництво керамічних плиток і плит 

20%

23.32 

Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини 

20%

23.41 

Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів 

20%

23.61 

Виготовлення виробів із бетону для будівництва 

20%

23.69 

Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу 

20%

23.70 

Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю 

20%

25.11 

Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій 

20%

25.12 

Виробництво металевих дверей і вікон 

20%

25.72 

Виробництво замків і дверних петель 

20%

25.99 

Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у. 

20%

31.01 

Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі 

20%

31.02

Виробництво  кухонних  меблів

20%

31.09 

Виробництво інших меблів 

20%

32.30

Виробництво  спортивних  товарів

20%

32.40 

Виробництво ігор та іграшок 

20%

32.99 

Виробництво іншої продукції, н. в. і. у. 

20%

33.13 

Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання 

20%

33.14 

Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання 

20%

33.17 

Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів 

20%

33.19 

Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування 

20%

35.13 

Розподілення електроенергії 

20%

35.22 

Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи 

20%

35.30 

Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря 

20%

36.00 

Забір, очищення та постачання води 

20%

37.00 

Каналізація, відведення й очищення стічних вод 

20%

41.20 

Будівництво житлових і нежитлових будівель 

20%

42.11 

Будівництво доріг і автострад 

20%

42.99 

Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 

20%

43.21 

Електромонтажні роботи 

20%

43.22 

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 

20%

43.29 

Інші будівельно-монтажні роботи 

20%

43.31 

Штукатурні роботи 

20%

43.32 

Установлення столярних виробів 

20%

43.33 

Покриття підлоги й облицювання стін 

20%

43.34 

Малярні роботи та скління 

20%

43.39 

Інші роботи із завершення будівництва 

20%

45.20 

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 

20%

45.32 

Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 

20%

45.40 

Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів 

20%

46.18

Діяльність  посередників,  що  спеціалізуються  в  торгівлі  іншими  товарами

20%

46.21 

Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин 

20%

46.31 

Оптова торгівля фруктами й овочами 

20%

46.32

Оптова  торгівля  м»ясом  і  м»ясними  продуктами 

20%

46.38 

Оптова торгівля іншими продуктами харчування,  у т.ч.  рибою, ракоподібними імолюсками 

20%

46.49 

Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення 

20%

46.90 

Неспеціалізована оптова торгівля 

20%

47.11 

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування

20%

47.19 

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 

20%

47.21 

Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах 

20%

47.22 

Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах 

20%

47.23 

Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах 

20%

47.24 

Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах 

20%

47.29 

Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах 

20%

47.41 

Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах 

20%

47.43 

Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення 

20%

47.51 

Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах 

20%

47.52 

Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 

20%

47.53

Роздрібна  торгівля  килимовими  виробами,  покриттям  для  стін  та  підлоги  в  спеціалізованих  магазинах

20%

47.54 

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах 

20%

47.59 

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах 

20%

47.61 

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах 

20%

47.62 

Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах 

20%

47.64

Роздрібна торгівля  спортивним  інвентарем  у  спеціалізованих  магазинах

20%

47.65 

Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах 

20%

47.71 

Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах 

20%

47.72 

Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах 

20%

47.73 

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах 

20%

47.75 

Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах 

20%

47.76 

Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах 

20%

47.77 

Роздрібна торгівля годинниками  

20%

47.78

Роздрібна  торгівля  іншими  невживаними  товарами  в  спеціалізованих  магазинах

20%

47.79 

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах 

20%

47.81 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами

20%

47.82 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям 

20%

47.89 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 

20%

47.99 

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 

20%

49.31 

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення 

20%

49.32 

Надання послуг таксі 

20%

49.39 

Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у. 

20%

49.41 

Вантажний автомобільний транспорт 

20%

52.29 

Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 

20%

55.10 

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування 

20%

56.3

Обслуговування  напоями

20%

56.10 

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 

20%

56.29 

Постачання інших готових страв 

20%

58.11 

Видання книг 

20%

58.13 

Видання газет 

20%

62.01 

Комп'ютерне програмування 

20%

62.02 

Консультування з питань інформатизації 

20%

62.09 

Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем 

20%

63.11 

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 

20%

63.99 

Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. 

20%

65.11 

Страхування життя 

20%

65.12 

Інші види страхування, крім страхування життя 

20%

65.30 

Недержавне пенсійне забезпечення 

20%

66.21 

Оцінювання ризиків та завданої шкоди 

20%

66.29 

Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення 

20%

68.20 

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (земельних ділянок загальна площа яких не перевишує 0,2га,житлові приміщення загальна площа яких не перевищує 100кв.метрів,нежитлові приміщення(споруди,будівлі)та/або їх частини загальна площа яких не перевищує 300кв.метрів)

20%

69.10 

Діяльність у сфері права 

20%

69.20 

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку ; консультування з питань оподаткування 

20%

70.22 

Консультування з питань комерційної діяльності й керування 

20%

71.12 

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 

20%

73.11 

Рекламні агентства 

20%

73.20 

Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки 

20%

74.20 

Діяльність у сфері фотографії 

20%

75.00 

Ветеринарна діяльність 

20%

77.11 

Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів 

20%

77.12 

Надання в оренду вантажних автомобілів 

20%

77.31 

Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання 

20%

78.30 

Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами 

20%

79.11 

Діяльність туристичних агентств 

20%

80.10 

Діяльність приватних охоронних служб 

20%

81.22 

Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів 

20%

81.30 

Надання ландшафтних послуг 

20%

82.19

Фотокопіювання,  підготовка документів  та  ін.  спеціалізована  допоміжна  офісна  діяльність

20%

82.92 

Пакування 

20%

82.99 

Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у. 

20%

85.53 

Діяльність шкіл підготовлення водіїв транспортних засобів 

20%

85.59 

Інші види освіти, н. в. і. у. 

20%

86.22 

Спеціалізована медична практика 

20%

86.23 

Стоматологічна практика 

20%

93.12

Діяльність  спортивних  клубів

20%

93.13

Діяльність  фітнес-центрів

20%

93.19 

Інша діяльність у сфері спорту 

20%

93.29 

Організування інших видів відпочинку та розваг 

20%

95.11 

Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання 

20%

95.21 

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення 

20%

95.23 

Ремонт взуття та шкіряних виробів 

20%

95.24 

Ремонт меблів і домашнього начиння 

20%

95.25 

Ремонт годинників

20%

95.29 

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 

20%

96.02 

Надання послуг перукарнями та салонами краси 

20%

96.03 

Організування поховань і надання суміжних послуг 

20%

96.04 

Діяльність із забезпечення фізичного комфорту 

20%

96.09 

Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у. 

20%

 

Секретар сільської ради                                                          Т.Драган

 

 

                                  МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА     РАДА

                  ТАЛЬНІВСЬКОГО    РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

                         ІХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ                             

                                          Р І Ш Е Н Н Я

08 липня 2016року                   с.Майданецьке                              № 9-2/УІІ

Про  встановлення   ставокземельного

податку,  пільг з його  сплати та  розміру

орендної плати на  2017 рік

 

           Керуючись  пунктами 24,  28 та  35   частини 1  статті 26Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до  пункту 7.1. статті 7, підпунктів 12.3.2., 12.3.4. пункту 12.3. та підпункту  12.4.1. пункту 12.4. статті  12, пунктів 30.2. , 30.5. статті  30, статті  274  Податкового кодексу України (далі - ПКУ) із змінами, внесеними  Законом України№ 654-VIII від 17.07.2015,  технічної документації з нормативної  грошової оцінки земель   , виготовленою  ДП «Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» та затвердженою рішенням сільської ради від  12.07.2012р. № 16/6, яке оприлюднене згідно вимог пункту  271.2 статті 272 ПКУ,   врахувавши аналіз регуляторного впливу та експертний висновок  постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів, сільська  рада

ВИРІШИЛА  :

     1. Встановити на 2017 рік   ставки  податку по  с.Майданецькому, с.Новомайданецькому  за земельні ділянки , нормативну грошову оцінку яких проведено,  за  один гектар землі   у таких розмірах  (у  відсотках  від  їх  нормативної  грошової оцінки) :

      1.1. для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,1%; в тому числі :

 Рілля  - агрогруппа: 

                    53Л   - 41927х 0,1% = 41,93

 

                    55Л    - 35846х 0,1% = 35,85

 

                    56Л      - 27052х 0,1% = 27,05

 

                    210Л     - 33816 х 0,1% = 33,82

 

                    141       - 6763 х 0,1% = 6,76

                                          

 сіножаті    - агрогруппа:   

                               141        1439  х 0,1% = 1,44

 

                               210Л     8466  х 0,1% = 8,47

 

 пасовища - агрогруппа          53Л      9056х 0,1 %= 9,06

                             55Л      7736  х 0,1 %= 7,74

                                                                                                                                                                                

                             56Л      4820  х 0,1 %= 4,82

 

                             210Л      7736  х 0,1 %= 7,74

 

                             141        1458  х 0,1% = 1,46

 

      1.2. длябагаторічних  насаджень- 0,03%; в тому числі  по агрогрупах:

                        53Л - 24893х 0,03% = 7,47

 

                        55Л - 21339х 0,03% = 6,40

 

                        56Л – 16005х 0,03% = 4,80

 

                        210Л – 17339  х 0,03% = 5,20 

        

      1.3.на забудовані землі :

1.3.1перша економіко-планувальна зона

 квартал  - № 12   351108х 1% х 3%  = 105,33

 

                   № 13   351108х 1% х 3%  = 105,33

 

                   № 14   351108х 1% х 3%  = 105,33

 

                    № 15   319606х 1% х 3%  = 95,88

 

                   № 25   351108х 1% х 3% = 105,33

 

                   № 26   357408х 1% х 3%  = 107,22

 

                   № 27   341944х 1% х 3%  = 102,58

 

                   № 28   341944х 1% х 3%  = 102,58

 

                   № 29   357408х 1% х 3%  = 107,22

 

                   №30    357408х 1% х 3%  = 107,22

 

 •   землі комерційного використання :

 квартал  - № 29   854000х 1%  = 8540,00

 

                    № 30    894094х 1%  = 8940,94

 

                    № 33    878056х 1%  = 8780,56  

                                       

квартал -       №31    351108х 1% х 3%  = 105,33

 

                       №32    351108х 1% х 3%  = 105,33

                                                                                                                     

                       №33    370582х 1% х 3%  = 111,17                         

 

                       №34    370582 х 1% х 3%  = 111,17

 

                       №35    370582х 1% х 3%  = 111,17

 

                       №36    370582х 1% х 3%  = 111,17

 

                       №37    335070х 1% х 3%  = 100,52

 

                       №38    319606х 1% х 3%  = 95,88

 

                       №39    325906х 1% х 3%  = 97,77

 

                       №43    357408х 1% х 3%  = 107,22

 

                       №44    322469х 1% х 3% = 96,74

 

                       №45    341944х 1% х 3%  = 102,58

 

                       №46    335070х 1% х 3%  = 100,52

 

                       №47    303568х 1% х 3%  = 91,07

 

                       №48    341944х 1% х 3% = 102,58

 

 у кварталі №48 землі під МП "Полюс"

                                  894094х 1%  = 8940,94

 

                       №49    325906х 1% х 3%  = 97,77

 

                       №50-52    325906х 1% х 3%  = 97,77

 

                       №53-54    319605х 1% х 3%  = 95,88

 

                       №55         303568х 1% х 3% = 91,07

 

                       №56-57    319606х 1% х 3%  = 95,88

 

                       №58         309868х 1% х 3% = 92,96 

 • друга економіко-планувальна зона

 

    квартал №1           320178х 1% х 3% = 96,05

 

                  №2            271493х 1% х 3%  = 81,45

 

                  №3-4         257174х 1% х 3%  = 77,15

 

                  №5-6         300131х 1% х 3%  = 90,04

 

                  №7            305859х 1% х 3%  = 91,76

 

                  №8-10       314451х 1% х 3%  = 94,34

                                                                                                          

 • землі комерційного використання–

  квартал  №8              750329х 1%  = 7503,29

 

                  №5              714817х 1%  = 7148,17

 

                  №11-22       285812х 1% х 3%  = 85,74

 

                  №23-24       291540х 1% х 3%= 87,46

 

                  №40            277221х 1% х 3% = 83,17

 

                  №41            271493х 1% х 3%  = 81,45

 

                  №42,59,60  277221х 1% х 3%  = 83,17

 

                  №61            271493х 1% х 3%  = 81,45

 

                  №62             277221х 1% х 3%  = 83,17                         

 

 1.3.3 школа            259465х 1%   = 2594,65   

 1.3.4 відділеня зв"зку     357408х 1%   =3574,08 

 1.3.5 землі  транспорту   304141х 1 %  = 3041,41

1.3.6 Тальнівський РСТК ТСОУ   219944 х 1%  = 2199,44

1.4.Затвердити ставки земельного податку в с.Новомайданецькому:

  - на землі сільськогосподарського призначення:

 Рілля  - агрогруппа:   53е   - 43957х 0,1% = 43,96                                                                                                                

багаторічні насадження  - агрогруппа:  53е - 26227х 0,03% = 7,87

 пасовища – агрогруппа: 53е – 9492х 0,1% = 9,49

  - на забудовані землі :

 квартал  - № 1-7     334498х 1% х 3%  = 100,35

землі комерційного використання:

 квартал - №2-3       793286х 1% х  = 7932,86               

 - землі  транспорту  288676х 1 %  = 2886,76

    1.5. за земельні ділянки (в межах населених пунктів), зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, у розмірі 0,03 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

    1.6. за земельні ділянки (в межах населених пунктів) на територіях та об'єктах природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного призначення, використання яких не пов'язано з функціональним призначенням цих територій та об'єктів, у розмірі 0,15 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

    1.7. за земельні ділянки (в межах населених пунктів), що відносяться до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах),  а також за водойми, надані для виробництва рибної продукції, та земельні ділянки,  надані для розміщення об'єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, справляється у розмірі 0,25 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

     1.8. за земельні ділянки (за межами населених пунктів), надані для розміщення об'єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, у розмірі 0,25 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

     2.  Встановити на 2017 рік   ставки  податку  за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено:

     2.1. за один гектар несільськогосподарських угідь, зайнятих господарськими будівлями (спорудами), у розмірі 3відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

      2.2. за земельні ділянки, надані підприємствам промисловості, транспорту ,  залізничного транспорту,  за винятком земельних ділянок залізничного транспорту, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди, зв'язку, енергетики, а також підприємствам і організаціям, що здійснюють експлуатацію ліній електропередач (крім сільськогосподарських угідь та земель лісогосподарського призначення),  у розмірі 3 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

      2.3.За земельні ділянки на землях водного фонду, а також за земельні ділянки лісогосподарського призначення та які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, встановлюється у розмірі 3відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

     3. Ставки  земельного податку та розмір орендної плати  у  2017  році  застосовуються   згідно затвердженої  нормативноїгрошової  оцінкиземель села ,проіндексованої  на коефіцієнт, який  буде встановлений законодавчими актами, прийнятими в січні-лютому   2017року.

    4. Відповідно до норми   п.274.2. ст..274 ПКУ , встановити  на 2017 рік ставку податку  у розмірі  3  відсотки  від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

   5. Взяти до відома ,  що :

   5.1.платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі з урахуванням особливостей визначених п. 269.1. ст. 269 Податкового кодексу України;

   5.2. об’єктом оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності з урахуванням особливостей визначених п. 270.1. ст. 270 Податкового кодексу України;

   5.3. базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок,  з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України; площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено;

   5.4. база оподаткування розраховується з урахуванням пільг, передбачених ст. 281, ст. 282 Податкового кодексу України;

   5.5. визначені  земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню з урахуванням особливостей,  визначених ст. 283 Податкового кодексу України та особливості застосування пільгового оподаткування відповідно до ст. 284 Податкового кодексу України;

     5.6. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством;

     5.7. податковимперіодом  для плати за землю є календарний рік.Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

    5.8. підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру;

    5.9. порядок обчислення плати за землю встановлений статтею 286 ПКУ;

    5.10. пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб встановлені статтею 281 ПКУ;

    5.11. пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб встановлені статтею 282 ПКУ;

    5.12 земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком, перераховані в статті 283 ПКУ;

     6. Надати податкову пільгу шляхом звільнення  від сплати земельного податку :                                                                                                        6.1. органи державної влади та органи місцевого самоврядування , бюджетні установи в галузі ветеринарної медицини, водного господарства та меліорації, які є неприбутковими та повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мета створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою діяльністю та  створені   для досягнення   управлінських цілей стосовно охорони здоров'я тварин, експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних благ.

    При цьому врахувати :

-  що головною  загальною особливістю, основним  результатом   їх діяльності є надання безоплатних  послуг;

- в разі, коли платники податку, які користуються пільгами з цього податку, самостійно не використовують (надають в оренду)  земельну ділянку, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

         7. Розмір орендної плати на земельні ділянки сільськогосподарського призначення (рілля, сіножаті пасовища) та земельні ділянки під водним фондом  встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем,  але річна сума платежу не  може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки та  не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

     8.Розмір орендної плати на земельні ділянки комерційного призначення встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем,  але річна сума платежу не  може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки та  не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки за 1 м2 земель населеного пункту сільської ради.

     9.Орендна плата за землі промисловості, транспорту та зв’язку, та надані для розміщення та експлуатації об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, включаючи  технологічну інфраструктуру таких об’єктів ( виробничі приміщення, бази, розподільчі пункти ( пристрої), електричні підстанції, електричні мережі )   встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем,  але річна сума платежу не  може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки та  не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

     10.Секретарю сільської ради  офіційно оприлюднити  це  рішення та аналіз його  регуляторного впливу в друкованих засобах масової інформації не пізніше як у десятиденний  строк після його прийняття та підписання.

    При цьому врахувати, що згідно пункту 12.3.4. статті 12 Податкового кодексу України, рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється  органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період).

    В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

    11. Спеціалісту-землевпоряднику сільської ради після оприлюднення  цього рішення, подати його копію в ДПІ в Тальнівському районі, але не пізніше 25 грудня цього року. 

     12. Рішення «Про  встановлення   ставок земельногоподатку,  пільг з його  сплати та  розміру орендної плати на  2017 рік» набирає чинності після його  оприлюднення в термін, визначений  підпунктом   12.3.4. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України , але не раніше 01.01.2017 року. 

    13. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

 

 Сільський голова                                                                    М.Капериз

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                 ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                            ІХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ                   

                                                    РІШЕННЯ

  08 липня 2016 року                с.Майданецьке                       №9-3/УІІ  

 

Про встановлення на території

сільської ради акцизного податку 

з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної

торгівлі підакцизних товарів в 2017 році

    Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, п.п. 12.4.4 п.12.4 ст.12 ,   п.п. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14, п.п. 212.1.11 п. 212.1 ст. 212,  п.п. 212.3.11 п. 213.1 ст. 213, п.п. 214.1.4 п. 214.1 ст. 214, п.п.215.3.10 п.215.3 ст.215  Податкового кодексу України, Законом  України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ, відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань  бюджету, планування та  фінансів  , сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

    1.Взяти до відома, що  підпунктом 215.3.10 пункту 215. 3 статті 215 Податкового кодексу України для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України, зафіксовано розмір ставки акцизного податку  у відсотках від вартості (з податком на додану вартість), у розмірі 5 відсотків.  

   2. Встановити   ставку акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території сільської ради  у відсотках від вартості (з податком на додану вартість), у розмірі 5 відсотків та сплачувати  його в порядку згідно з додатком .

     3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

4. Дане рішення вступає в силу з дня  його оприлюднення, але не раніше 01.01.2017року.

 

Сільський голова                                                                    М.Капериз                                                          

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                            ІХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                  РІШЕННЯ

 08 липня 2016 року              с. Майданецьке                       № 9-4/VІІ

Про виконання сільського

бюджету за перше півріччя 2016року

         Заслухавши та обговоривши звіт головного бухгалтера сільської ради Лисоконь М.К. про виконання сільського бюджету за перше півріччя 2016року, врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету і фінансів, сільська рада відмічає, що протягом звітного періоду виконкомом сільської ради, установами комунальної власності проводилась робота по виконанню бюджету, поліпшенню соціально – економічної ситуації в населених пунктах. За перше півріччя 2016 року до сільського бюджету надійшло 1492210грн., з них 1348076грн. – кошти загального фонду. В тому числі податкові та неподаткові надходження – 1091026грн., при уточненому плані на перше півріччя 638001грн.(перевиконання 453286грн.), міжбюджетні трансферти, які надані з районного бюджету на утримання установ культури, дошкільного навчального закладу в сумі256789 грн. Кошти спеціального фонду за  перше півріччя 2016рокунадійшли в сумі 144134 грн.Видатки сільського бюджету проведені: по загальному фонду - 1147012грн.при плані 1571515грн.(73%), по спеціальному  фонду – 88587грн. Керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України, пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в  Україні ”, за погодженням постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету і фінансів,  з метою забезпечення виконання завдань щодо мобілізації фінансових ресурсів до сільського бюджету та підвищення ефективності використання бюджетних коштів,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за  перше півріччя 2016 року по загальному фонду по доходах  в сумі1348076грн., по видатках – 1147012грн., з перевищенням доходівнад видатками в сумі201064грн., по спеціальному фонду по доходах –144134 грн., по видатках у сумі –88587грн., з перевищенням  доходівнад  видатками в сумі55547 грн.

      2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                                    М.Капериз

 

                                 МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                          ІХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                      РІШЕННЯ 

08 липня 2016року                 с.Майданецьке                         №9-5/УІІ

Про надання субвенції районному

бюджету для Майданецької ЗОШ

І-ІІІ ст.

        Розглянувши лист  Тальнівської райдержадміністрації та Тальнівської районної ради від 08.07.2016 №574/0116/353/01 та клопотання адміністрації Майданецької ЗОШ І – ІІІ ст. від 05.07.2016 №51, керуючись статтями 93, 101 Бюджетного кодексу України, статтями  28 та  64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати субвенцію районному бюджету для Майданецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст., а саме:
 •  для оплати енергоносіїв у шкільній їдальні з вересня по грудень місяці 2016 року в сумі 4700 гривень (чотири тисячі сімсот грн.),
 • на оплату праці 0,5 ставки кухаря та 0,5 ставки помічника кухаря з вересня по грудень місяць 2016 року в сумі 8400 гривень (вісім тисяч чотириста грн.),
 • на придбання паливно-мастильних матеріалів для підвезення учнів до школи та дошкільнят до ДНЗ «Веселка» з вересня по грудень місяць в сумі 23900 гривень (двадцять три тисячі дев»ятсот грн..),
 • на придбання автомобільних шин в кількості 4 шт. на суму 9200 гривень (дев»ять тисяч двісті грн.)                                                2. Головному бухгалтеру сільської ради  при внесенні змін до бюджету,передбачити видатки у сільському бюджеті для Майданецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. на загальну суму46100 гривень (сорок шість тисяч сто грн.).            3.Уповноважити сільського голову,  на підставі цього рішення та рішення про внесення змін до  сільського бюджету укласти договір про передачу коштів між місцевими бюджетами. 4.Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                                     М.Капериз

                              МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                  ІХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ                      

                                                     РІШЕННЯ  

 08 липня 2016 р.                   с.Майданецьке                          №9-6/УІІ   

 

Про надання субвенції районному

бюджету  для виплати заробітної

плати та матеріальної допомоги

 працівникам  амбулаторії ЗПСМ   

 

        Розглянувши лист головного лікаря Тальнівської ЦРЛ від 10.06.2016 №731-с  з проханням  виділити  субвенцію  на заробітну плату та матеріальну допомогу  працівникам амбулаторії ЗПСМ в сумі 56 900, 00 грн., керуючись ч.7  статті 78, статтями  93, 101 Бюджетного кодексу України,  статтями 28 та 64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

                1. Надати субвенцію районному бюджету для виплати заробітної плати та матеріальної допомоги  працівникам  Майданецької амбулаторії ЗПСМ на в сумі 56 900, 00  (п»ятдесят шість тисяч дев»ятсот грн. 00 коп.) гривень.

          2.  Головному бухгалтеру сільської ради  при внесенні змін до бюджету,   передбачити видатки у сільському бюджеті для виплати заробітної плати та матеріальної допомоги  працівникам  Майданецької амбулаторії  загальної практики сімейної медицини в сумі 56 900, 00  (п»ятдесят шість тисяч дев»ятсот грн. 00 коп.) гривень.

         3. Уповноважити сільського головку,  на підставі цього рішення та рішення про внесення змін до  сільського бюджету укласти договір про передачу коштів між місцевими бюджетами.

       4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                                     М.Капериз

 

 

                                 МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                         ІХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ                  

                                                     РІШЕННЯ

08 липня 2016 року                 с.Майданецьке                     №9-7/УІІ

  

Про надання субвенції районному

бюджету для фінансування компенсаційних

виплат за  перевезення пільгових категорій

населення  сіл Майданецьке та

Новомайданецьке

 

        Розглянувши лист начальника управління праці та соціального захисту Тальнівської райдержадміністрації від 22.06.2016р.  №1428  щодо нестачі коштів, виділених з районного бюджету для компенсаційних виплат за перевезення пільгових категорій  населення Тальнівського району, якому діючим законодавством України гарантовано безоплатний проїзд у міському та приміському  транспорті загального користування,  керуючись підпунктом «г» пункту 3 частини 1 статті  91, статтями  93, .101 Бюджетного кодексу України, статтями  28 та  64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

          1. Надати субвенцію районному бюджету для фінансування компенсаційних виплат за  перевезення пільгових категорій населення  сіл Майданецьке та Новомайданецьке   в сумі 2000 (дві тисячі грн.) гривень.

          2.  Головному бухгалтеру сільської ради, при внесенні змін до бюджету,   передбачити видатки у сільському бюджеті  за рахунок коштів вільного залишку для  фінансування компенсаційних виплат за  перевезення пільгових категорій населення  сіл Майданецьке та Новомайданецьке  в сумі 2000 (дві тисячі грн.) гривень.

         3. Уповноважити сільського головку,  на підставі цього рішення та рішення про внесення змін до  сільського бюджету укласти договір про передачу коштів між місцевими бюджетами.

          4.   Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                                     М.Капериз

 

 

                                   МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                   ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                            ІХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                    РІШЕННЯ

08 липня 2016 року             с. Майданецьке                     №9-8/VІІ

 

Про спрямування частини вільного залишку

бюджетних коштів, про внесення змін до

рішення сільської ради від 24.12.2015р.

№ 3-17/УІІ “ Про сільський бюджет на 2016 рік ”

із врахуванням змін, внесених рішенням

сільської ради від 15.01.2016 №4-12/VІІ,

16.02.2016 №6-4/УІІ, від 19.04.2016 №7-12/УІІ,

від 16.05.2016 №8-1/УІІ

 

         Заслухавши інформацію сільського голови Капериза М.В. “Про спрямування частини вільного залишку бюджетних коштів , про внесення змін  до рішення сільської ради від 24.12.2015 року № 3-17/УІІ “Про сільський бюджет на 2016 рік”, із врахуванням змін внесених рішенням сільської ради від 15.01.2016  №4-12/VІІ, від 16.02.2016 №6-4/УІІ, від 19.04.2016 №7-12/УІІ, від 16.05.2016 №8-1/УІІ, врахувавши  пропозиції депутатів по її обговоренню, керуючись Законом України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», ст. 78 п. 7 Бюджетного кодексу України, підпунктом 23, частини 1, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада  

ВИРІШИЛА:

 1. Збільшити прибуткову частину бюджету на суму 88000 гривень, в т.ч. по коду 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» на суму 20000 гривень, по коду 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» на суму 67240 гривень, по коду 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» - 500 гривень, по коду 31010200 «Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти власники яких невідомі» - 260 гривень.
 2. Внести зміни до рішення сільської ради від 19.04.2016 року №7-12/УІІ «Про внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2015 року № 3-17/УІІ “Про сільський бюджет на 2016 рік”, із врахуванням змін внесених рішенням сільської ради від 15.01.2016  №4-12/VІІ, від 16.02.2016 №6-4/УІІ, а саме:
 • У пункті 2 підпункту 2.1 доходи сільського бюджету цифру 2010663,90 замінити цифрою 2102853,33, цифру 1900276 замінити цифрою 1988276, цифру 110387,90 замінити цифрою 114577,33.

3.Затвердити дефіцит в коштах в сумі 783776 гривень за рахунок спрямування залишку коштів на початок 2016 року в т.ч. загального фонду 687960 гривень, спеціального фонду 95816 гривень.

4.Внести зміни до рішення сільської ради від 24.12.2015 року №3-17/УІІ “Про сільський бюджет на 2016 рік”, від 15.01.2016 №4-12/УІІ, від 16.02.2016 №6-4/УІІ, від 19.04.2016 №7-12/УІІ, від 16.05.2016 №8-1/УІІ, а саме:

   4.1 У пункті 3 підпункту 3.1 видатки сільського бюджетуцифру  2472650,52замінити цифрою 2886629,33цифру  2274736 замінити цифрою2676236, цифру 197914,52 замінити цифрою 210393,33.

   4.2 У пункті 3 підпункту 3.2 цифру  2472650,52 замінити цифрою2886629,33, цифру  2274736 замінити цифрою2676236, цифру 197914,52 замінити цифрою 210393,33.

5. Перенести кошти по КФК 100203 з КЕКВ 2240 в сумі 12200 гривень в т.ч. на КЕКВ 2111 – 10000 гривень, на КЕКВ 2120 – 2200 гривень.

6.Бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. внести відповідні зміни по окремих  позиціях у додатках  1,2,3 до рішення сільської ради від 16.05.2016 №8-1/УІІ «Про спрямування частини вільного залишку бюджетних коштів, про внесення змін у рішення сільської ради від 24.12.2015 року № 3-17/УІІ ”Про  сільський  бюджет  на 2016 рік ” із врахуванням змін, внесених рішення сільської ради від 15.01.2016 №4-12/УІІ, від 16.02.2016 №6-4/УІІ, від 19.04.2016 №7-12/УІІ.

 

Сільський голова                                                                    М.Капериз

 

                                  МАЙДАНЕЦЬКА     СІЛЬСЬКА РАДА

                  ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                         ІХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ              

                                                     РІШЕННЯ

 08 липня 2016 року              с.Майданецьке                            №9-9/УІІ   

Про Порядок продажу права оренди
(земельні торги) земельних ділянок

комунальної власності територіальної громади

 

     Відповідно до Закону України від 18 лютого 2016 року № 1012-VIII «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів», керуючись   статями   135-139  Земельного  кодексу  України ,  Наказом  Міністерства аграрної політики та продовольства України  від 25.09.2012  № 579, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р.за № 1655/21967 «Про Порядок закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах», з метою упорядкування  надання земельних ділянок комунальної власності територіальної громади в оренду для товарного сільськогосподарського виробництва, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Порядок продажу права оренди ( земельні торги) земельних ділянок комунальної власності територіальної громади ( далі- Порядок) ( додається).

    2. Надання в оренду вільних земельних ділянок комунальної власності територіальної громади ( відумерла спадщина) для товарного сільськогосподарського виробництва здійснювати згідно Порядку, затвердженого пунктом 1 цього рішення.

    3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову.

 

Сільський голова                                                                            М.Капериз

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                   ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                            ІХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                  РІШЕННЯ

 08 липня 2016 року            с. Майданецьке                       № 9-10/VІІ

Про затвердження Правил

внутрішнього трудового розпорядку

Майданецької сільської ради

 

Заслухавши інформацію секретаря сільської ради Драган Т.М. щодо Правил внутрішнього трудового розпорядку Майданецької сільської ради та врахувавши протокол зборів трудового колективу від 01.07.2016року «Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Майданецької сільської ради», з метою удосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавської дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу, забезпечення ефективної діяльності апарату сільської ради та її структурних підрозділів, відповідно Кодексу законів про працю України, керуючись Типовими правилами внутрішнього трудового розпорядку, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Правила внутрішнього трудового розпорядку Майданецької сільської ради, що додаються.
 2. Секретарю ради Драган Т.М. ознайомити працівників апарату сільської ради та працівників структурних підрозділів  з Правилами внутрішнього трудового розпорядку.
 3. Керівникам структурних підрозділів сільської ради забезпечити дотримання працівниками Правил внутрішнього трудового розпорядку.
 4. 4.Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.

 

Сільський голова                                                                 М.Капериз

 

    МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 ІХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIІ СКЛИКАННЯ

                                                 РІШЕННЯ

08 липня 2016 року             с. Майданецьке                     №9-11/ VIІ

 

Про надання одноразової матеріальної

допомоги на лікування гр. ХХХХХХХХ.

 

         Заслухавши інформацію сільського голови Капериза М.В., розглянувши звернення ХХХХХХХХХ про надання йому одноразової матеріальної допомоги на лікування, як онкохворому та надані матеріали (довідки з лікарні,  акт обстеження матеріально-побутових умов проживання, довідка про проживання, копія паспорта, ідентифікаційного номера), відповідно рішення сільської ради №3-8/УІІ від 24.12.2015 «Про сільську Програму «Турбота» на 2016 -2017 роки та план заходів і  кошторис витрат з її реалізації на 2016 рік» із внесеними змінами від 19.04.2016 №7-5/УІІ, врахувавши висновок комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, пропозиції депутатів по її обговоренню, керуючись ст. 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада

ВИРІШИЛА:

         1.Надати ХХХХХХХХ,1945року народження, жителю с.Новомайданецького, який мешкає за адресою: вул. ХХХХХХХХХ  в с.Новомайданецьке Тальнівського району Черкаської області,  одноразову грошову допомогу в сумі 3000 (три тисячі грн..) гривень для постійного лікування та проходження хіміотерапії в Черкаському онкологічному диспансері, відповідно сільської програми «Турбота» на 2016-2017 роки.

         2.Головному бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. виплатити одноразову грошову допомогу згідно пункту 1 даного рішення.

 

Сільський голова                                                                           М.Капериз

 

 

    МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 ІХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIІ СКЛИКАННЯ

                                                 РІШЕННЯ

08 липня 2016 року            с. Майданецьке                     №9- 12/ VIІ

 

Про надання одноразової матеріальної

допомоги на лікування гр. ХХХХХХХХ

         Заслухавши інформацію сільського голови Капериза М.В., розглянувши звернення ХХХХХХХ про надання йому одноразової матеріальної допомоги на лікування, як онкохворому та надані матеріали (довідки з лікарні,  акт обстеження матеріально-побутових умов проживання, довідка про проживання, копія паспорта, ідентифікаційного номера), відповідно рішення сільської ради №3-8/УІІ від 24.12.2015 «Про сільську Програму «Турбота» на 2016 -2017 роки та план заходів і  кошторис витрат з її реалізації на 2016 рік» із внесеними змінами від 19.04.2016 №7-5/УІІ, врахувавши висновок комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, пропозиції депутатів по її обговоренню, керуючись ст. 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада

ВИРІШИЛА:

         1.Надати ХХХХХХХХХХХХ,1956року народження, жителю с.Майданецького, який мешкає за адресою: вул. ХХХХХХХХХХХ  в  с. Майданецьке Тальнівського району Черкаської області,  одноразову грошову допомогу в сумі 3000 (три тисячі грн..) гривень для постійного лікування та проходження хіміотерапії в Черкаському онкологічному диспансері, відповідно сільської програми «Турбота» на 2016-2017 роки.

         2.Головному бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. виплатити одноразову грошову допомогу згідно пункту 1 даного рішення.

 

Сільський голова                                                                           М.Капериз

 

 

    МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 ІХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIІ СКЛИКАННЯ

                                                 РІШЕННЯ

08 липня 2016 року           с. Майданецьке                     №9-13/VIІ

 

Про надання одноразової матеріальної

допомоги на лікування гр. ХХХХХХХХХ

 

         Заслухавши інформацію сільського голови Капериза М.В., розглянувши звернення ХХХХХХХ  про надання йому одноразової матеріальної допомоги на лікування та надані матеріали (довідки з лікарні,  акт обстеження матеріально-побутових умов проживання, довідка про проживання, копія паспорта, ідентифікаційного номера), відповідно рішення сільської ради №3-8/УІІ від 24.12.2015 «Про сільську Програму «Турбота» на 2016 -2017 роки та план заходів і  кошторис витрат з її реалізації на 2016 рік» із внесеними змінами від 19.04.2016 №7-5/УІІ, врахувавши висновок комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, пропозиції депутатів по її обговоренню, керуючись ст. 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада

ВИРІШИЛА:

         1.Надати ХХХХХХХ,1978 року народження, жителю с.Майданецького, який зареєстрований за адресою: вул. ХХХХХХХ  в с.Майданецьке Тальнівського району Черкаської області,  одноразову грошову матеріальну допомогу на лікування в сумі 3000 (три тисячі грн..) гривень за рахунок коштів виділених під сільську програму «Турбота» на 2016-2017 роки.

         2.Головному бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. виплатити одноразову грошову допомогу згідно пункту 1 даного рішення.

 

Сільський голова                                                                           М.Капериз

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                            ІХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                                                 РІШЕННЯ

08 липня  2016 року          с. Майданецьке                     № 9-14 /УІI

 

Про план роботи Майданецької

сільської ради на друге півріччя

2016 року

 

         Заслухавши інформацію секретаря сільської ради Драган Т.М.  про план роботи Майданецької сільської ради на друге півріччя 2016 року, врахувавши врахувавши пропозиції депутатів по її обговоренню та висновок постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики, законності і правопорядку, керуючись підпунктом 7 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

ВИРІШИЛА:

         1.Затвердити план роботи Майданецької сільської ради на друге півріччя2016року.(Додається)

         2. Доручити сільському голові Капериз М.В. в разі потреби вносити зміни та доповнення до плану роботи на ІІ півріччя 2016року.

         3. Контроль за виконанням плану роботи  покласти на секретаря  сільської ради Драган Т.М.                                                                                       

 

Сільський голова                                                                           М.Капериз

 


                                      МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                  ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                            ІХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ                                  

                                                   Р І Ш Е Н Н Я   

 08 липня 2016 року                с.Майданецьке                       № 9-15 /УІІ

 

Про позицію щодо можливості  надання

дозволу на розроблення  документації із

землеустрою гр. Носаль В.А.

        Розглянувши  лист Головного управління Держгеокадастру  у Черкаській області від 08.06.2016року № 8728/2 -16 щодо запиту про позицію сільської ради з питання надання  дозволу  на розроблення  документації  із  землеустрою, на підставі якої земельна ділянка може бути  передана  у власність гр. Носалю Василю Алімовичу, як учаснику АТО та викопіювання з плану землекористування  Майданецької   сільської ради,  відповідно  до доручення Віце- прем’єр- міністра – Міністра  регіонального розвитку, будівництва та житлового- комунального  господарства України  від 08.10.2014 р. № 37732/0/ 1-14 , наказу  Державного агентства  земельних ресурсів  України  від 15.10.2014 № 328 «Про введення  в дію рішень  колегії  Держземагентства України від 14.10.2014р.» , керуючись  статтею 118 Земельного кодексу України, п.п.34 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , врахувавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада

ВИРІШИЛА :

    1.Вважати можливим надання дозволу  на розроблення  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  за межами населеного пункту в адмінмежах Майданецької  сільської ради,  площею 1,10 га, відповідно до викопіювання,   у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Носалю Василю Алімовичу, як учаснику АТО,  в зв’язку з тим, що  він має право на безоплатне  одержання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та раніше цим правом не скористався.

    2. Секретарю сільської ради Драган Т.М.  направити копію цього  рішення в Головне управління Держгеокадастру  у Черкаській області.

    3.Визнати таким що втратило  чинність рішення сесії  №5-4/УІІ від 29.01.2016року «Про позицію щодо можливості надання дозволу на розроблення документації із землеустрою гр.Носаль В.А.».

 

Сільський голова                                                                     М.Капериз


                                МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

            ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                       ІХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ                                                                                                               

                                                  Р І Ш Е Н Н Я

 08  липня 2016 року                с.Майданецьке                       № 9-16/УІІ  

 

Про позицію щодо можливості  надання

дозволу на розроблення  документації із

землеустрою гр. Носаль Т.М.

        Розглянувши  лист Головного управління Держгеокадастру  у Черкаській області від 08.06.2016року № 8728/2-16 щодо запиту про позицію сільської ради з питання надання  дозволу  на розроблення  документації  із  землеустрою, на підставі якої земельна ділянка може бути  передана  у власність гр. Носаль Тетяні  Миколаївні,  та викопіювання з плану землекористування  Майданецької   сільської ради,  відповідно  до доручення Віце- прем’єр- міністра – Міністра  регіонального розвитку, будівництва та житлового- комунального  господарства України  від 08.10.2014 р. № 37732/0/ 1-14 , наказу  Державного агентства  земельних ресурсів  України  від 15.10.2014 № 328 «Про введення  в дію рішень  колегії  Держземагентства України від 14.10.2014р.» , керуючись  статтею 118 Земельного кодексу України, п.п.34 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , врахувавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада

ВИРІШИЛА :

    1.Вважати можливим надання дозволу  на розроблення  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  за межами населеного пункту в адмінмежах Майданецької  сільської ради,  площею 0,90 га, відповідно до викопіювання,   у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Носаль Тетяні Миколаївні,   в зв’язку з тим, що  вона має право на безоплатне  одержання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та раніше цим правом не скористалася. 

    2. Секретарю сільської ради Драган Т.М.  направити копію цього  рішення в Головне управління Держгеокадастру  у Черкаській області.

 

Сільський голова                                                                    М.Капериз


                              МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

             ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                   ІХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ                                                                                                                 

                                               Р І Ш Е Н Н Я

08 липня 2016 року             с.Майданецьке                       № 9-17/УІІ  

 

Про позицію щодо можливості  надання

дозволу на розроблення  документації із

землеустрою гр. Новіков І.В.

 

        Розглянувши  лист Головного управління Держгеокадастру  у Черкаській області від 08.06.2016року № 8728/2 -16 щодо запиту про позицію сільської ради з питання надання  дозволу  на розроблення  документації  із  землеустрою, на підставі якої земельна ділянка може бути  передана  у власність гр. Новікову Ігорю Васильовичу , як учаснику АТО та викопіювання з плану землекористування  Майданецької   сільської ради,  відповідно  до доручення Віце- прем’єр- міністра – Міністра  регіонального розвитку, будівництва та житлового- комунального  господарства України  від 08.10.2014 р. № 37732/0/ 1-14 , наказу  Державного агентства  земельних ресурсів  України  від 15.10.2014 № 328 «Про введення  в дію рішень  колегії  Держземагентства України від 14.10.2014р.» , керуючись  статтею 118 Земельного кодексу України, п.п.34 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , врахувавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада

ВИРІШИЛА :

    1.Вважати можливим надання дозволу  на розроблення  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  за межами населеного пункту в адмінмежах Майданецької  сільської ради,  площею 1,8 га, відповідно до викопіювання,   у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Новікову Ігорю Васильовичу, як учаснику АТО,  в зв’язку з тим, що  він має право на безоплатне  одержання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та раніше цим правом не скористався. 

    2. Секретарю сільської ради Драган Т.М.  направити копію цього  рішення в Головне управління Держгеокадастру  у Черкаській області.

 

Сільський голова                                                                       М.Капериз


                              МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

             ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                        ІХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ                                   

                                                Р І Ш Е Н Н Я

 08 липня 2016 року                с.Майданецьке                       № 9-18/УІІ  

 

Про позицію щодо можливості  надання

дозволу на розроблення  документації із

землеустрою гр. Бобко В.М.

 

        Розглянувши  лист Головного управління Держгеокадастру  у Черкаській області від 08.06.2016року № 8728/2 -16 щодо запиту про позицію сільської ради з питання надання  дозволу  на розроблення  документації  із  землеустрою, на підставі якої земельна ділянка може бути  передана  у власність гр. Бобко Віталію Миколайовичу, як учаснику АТО та викопіювання з плану землекористування  Майданецької   сільської ради,  відповідно  до доручення Віце- прем’єр- міністра – Міністра  регіонального розвитку, будівництва та житлового- комунального  господарства України  від 08.10.2014 р. № 37732/0/ 1-14 , наказу  Державного агентства  земельних ресурсів  України  від 15.10.2014 № 328 «Про введення  в дію рішень  колегії  Держземагентства України від 14.10.2014р.» , керуючись  статтею 118 Земельного кодексу України, п.п.34 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , врахувавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада

ВИРІШИЛА :

    1.Вважати можливим надання дозволу  на розроблення  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  за межами населеного пункту в адмінмежах Майданецької  сільської ради,  площею 2,0 га, відповідно до викопіювання,   у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Бобко Віталію Миколайовичу, як учаснику АТО,  в зв’язку з тим, що  він має право на безоплатне  одержання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та раніше цим правом не скористався. 

    2. Секретарю сільської ради Драган Т.М.  направити копію цього  рішення в Головне управління Держгеокадастру  у Черкаській області.

 

Сільський голова                                                                      М.Капериз


                              МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

             ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                      ІХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ                                     

                                                 Р І Ш Е Н Н Я

 08 липня 2016 року                с.Майданецьке                       № 9-19/УІІ 

Про позицію щодо можливості  надання

дозволу на розроблення  документації із

землеустрою гр. Білозор О.В.

 

        Розглянувши  лист Головного управління Держгеокадастру  у Черкаській області від 11.05.2016року № 7507/2 -16 щодо запиту про позицію сільської ради з питання надання  дозволу  на розроблення  документації  із  землеустрою, на підставі якої земельна ділянка може бути  передана  у власність гр. Білозору Олександру Васильовичу, як учаснику АТО та викопіювання з плану землекористування  Майданецької   сільської ради,  відповідно  до доручення Віце- прем’єр- міністра – Міністра  регіонального розвитку, будівництва та житлового- комунального  господарства України  від 08.10.2014 р. № 37732/0/ 1-14 , наказу  Державного агентства  земельних ресурсів  України  від 15.10.2014 № 328 «Про введення  в дію рішень  колегії  Держземагентства України від 14.10.2014р.» , керуючись  статтею 118 Земельного кодексу України, п.п.34 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , врахувавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада

ВИРІШИЛА :

    1.Вважати можливим надання дозволу  на розроблення  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  за межами населеного пункту в адмінмежах Майданецької  сільської ради,  площею 1,93 га, відповідно до викопіювання,   у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Білозору Олександру Васильовичу, як учаснику АТО,  в зв’язку з тим, що  він має право на безоплатне  одержання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та раніше цим правом не скористався. 

    2. Секретарю сільської ради Драган Т.М.  направити копію цього  рішення в Головне управління Держгеокадастру  у Черкаській області.  

 3.Визнати таким що втратило  чинність рішення сесії  №42-23/УІ від 11.09.2015року «Про позицію щодо можливості надання дозволу на розроблення документації із землеустрою гр.Білозору О.В.».

 

Сільський голова                                                            М.Капериз


                              МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

             ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                      ІХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ                                       

                                               Р І Ш Е Н Н Я

 08  липня 2016 року             с.Майданецьке                       № 9-20/УІІ  

 

Про позицію щодо можливості  надання

дозволу на розроблення  документації із

землеустрою гр. Яромишину  І.М.

        Розглянувши  лист Головного управління Держгеокадастру  у Черкаській області від 11.05.2016року № 7507/2 -16 щодо запиту про позицію сільської ради з питання надання  дозволу  на розроблення  документації  із  землеустрою, на підставі якої земельна ділянка може бути  передана  у власність гр. Яромишину Ігорю Миколайовичу, як учаснику АТО та викопіювання з плану землекористування  Майданецької   сільської ради,  відповідно  до доручення Віце- прем’єр- міністра – Міністра  регіонального розвитку, будівництва та житлового- комунального  господарства України  від 08.10.2014 р. № 37732/0/ 1-14 , наказу  Державного агентства  земельних ресурсів  України  від 15.10.2014 № 328 «Про введення  в дію рішень  колегії  Держземагентства України від 14.10.2014р.» , керуючись  статтею 118 Земельного кодексу України, п.п.34 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , врахувавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада

ВИРІШИЛА :

    1.Вважати можливим надання дозволу  на розроблення  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  за межами населеного пункту в адмінмежах Майданецької  сільської ради,  площею 1,99 га, відповідно до викопіювання,   у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Яромишину Ігорю Миколайовичу, як учаснику АТО,  в зв’язку з тим, що  він має право на безоплатне  одержання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та раніше цим правом не скористався. 

    2. Секретарю сільської ради Драган Т.М.  направити копію цього  рішення в Головне управління Держгеокадастру  у Черкаській області.  

    3.Визнати таким що втратило  чинність рішення сесії  №42-24/УІ від 11.09.2015року «Про позицію щодо можливості надання дозволу на розроблення документації із землеустрою гр.Яромишину І.М.».

 

Сільський голова                                                                      М.Капериз                              МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

            ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                         ІХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ                                  

                                                   Р І Ш Е Н Н Я

08 липня 2016 року                с.Майданецьке                       № 9-21/УІІ  

Про позицію щодо можливості  надання

дозволу на розроблення  документації із

землеустрою гр. Павліковському Р.Р.

        Розглянувши  лист Головного управління Держгеокадастру  у Черкаській області від 11.05.2016року № 7507/2 -16 щодо запиту про позицію сільської ради з питання надання  дозволу  на розроблення  документації  із  землеустрою, на підставі якої земельна ділянка може бути  передана  у власність гр. Павліковському Роману Романовичу, як учаснику АТО та викопіювання з плану землекористування  Майданецької   сільської ради,  відповідно  до доручення Віце- прем’єр- міністра – Міністра  регіонального розвитку, будівництва та житлового- комунального  господарства України  від 08.10.2014 р. № 37732/0/ 1-14 , наказу  Державного агентства  земельних ресурсів  України  від 15.10.2014 № 328 «Про введення  в дію рішень  колегії  Держземагентства України від 14.10.2014р.» , керуючись  статтею 118 Земельного кодексу України, п.п.34 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , врахувавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада

ВИРІШИЛА :

    1.Вважати можливим надання дозволу  на розроблення  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  за межами населеного пункту в адмінмежах Майданецької  сільської ради,  площею 1,93 га, відповідно до викопіювання,   у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Павліковському Роману Романовичу, як учаснику АТО,  в зв’язку з тим, що  він має право на безоплатне  одержання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та раніше цим правом не скористався. 

    2. Секретарю сільської ради Драган Т.М.  направити копію цього  рішення в Головне управління Держгеокадастру  у Черкаській області.

 

Сільський голова                                                              М.Капериз


                              МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

               ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                      ІХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ                                                                                                                                        

                                                  Р І Ш Е Н Н Я

 08 липня 2016 року                с.Майданецьке                       № 9-22/УІІ  

Про позицію щодо можливості  надання

дозволу на розроблення  документації із

землеустрою гр. Гончарову Л.П.

        Розглянувши  лист Головного управління Держгеокадастру  у Черкаській області від 11.05.2016року № 7507/2 -16 щодо запиту про позицію сільської ради з питання надання  дозволу  на розроблення  документації  із  землеустрою, на підставі якої земельна ділянка може бути  передана  у власність гр. Гончарову Леоніду Павловичу, як учаснику АТО та викопіювання з плану землекористування  Майданецької   сільської ради,  відповідно  до доручення Віце- прем’єр- міністра – Міністра  регіонального розвитку, будівництва та житлового- комунального  господарства України  від 08.10.2014 р. № 37732/0/ 1-14 , наказу  Державного агентства  земельних ресурсів  України  від 15.10.2014 № 328 «Про введення  в дію рішень  колегії  Держземагентства України від 14.10.2014р.» , керуючись  статтею 118 Земельного кодексу України, п.п.34 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , врахувавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада

ВИРІШИЛА :

    1.Вважати можливим надання дозволу  на розроблення  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  за межами населеного пункту в адмінмежах Майданецької  сільської ради,  площею 1,93 га, відповідно до викопіювання,   у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Гончарову Леоніду Павловичу, як учаснику АТО,  в зв’язку з тим, що  він має право на безоплатне  одержання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та раніше цим правом не скористався. 

    2. Секретарю сільської ради Драган Т.М.  направити копію цього  рішення в Головне управління Держгеокадастру  у Черкаській області.

 

Сільський голова                                                                    М.Капериз                              МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                    ІХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ                                                                                                                                                 

                                                  Р І Ш Е Н Н Я

08 липня 2016 року                с.Майданецьке                       №9-23/УІІ 

Про позицію щодо можливості  надання

дозволу на розроблення  документації із

землеустрою гр. Федчишину О.Л.

        Розглянувши  лист Головного управління Держгеокадастру  у Черкаській області від 11.05.2016року № 7507/2 -16 щодо запиту про позицію сільської ради з питання надання  дозволу  на розроблення  документації  із  землеустрою, на підставі якої земельна ділянка може бути  передана  у власність гр. Федчишину Олександру Людвіговичу, як учаснику АТО та викопіювання з плану землекористування  Майданецької   сільської ради,  відповідно  до доручення Віце- прем’єр- міністра – Міністра  регіонального розвитку, будівництва та житлового- комунального  господарства України  від 08.10.2014 р. № 37732/0/ 1-14 , наказу  Державного агентства  земельних ресурсів  України  від 15.10.2014 № 328 «Про введення  в дію рішень  колегії  Держземагентства України від 14.10.2014р.» , керуючись  статтею 118 Земельного кодексу України, п.п.34 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , врахувавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада

ВИРІШИЛА :

    1.Вважати можливим надання дозволу  на розроблення  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  за межами населеного пункту в адмінмежах Майданецької  сільської ради,  площею 1,93 га, відповідно до викопіювання,   у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Федчишину Олександру Людвіговичу, як учаснику АТО,  в зв’язку з тим, що  він має право на безоплатне  одержання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та раніше цим правом не скористався.

    2. Секретарю сільської ради Драган Т.М.  направити копію цього  рішення в Головне управління Держгеокадастру  у Черкаській області.

 

Сільський голова                                                                      М.Капериз

 


                              МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

            ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                  ІХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ                                                                                                                                                     

                                                  Р І Ш Е Н Н Я

08 липня 2016 року                с.Майданецьке                       № 9-24/УІІ  

Про позицію щодо можливості  надання

дозволу на розроблення  документації із

землеустрою гр. Руденка Ю.О.

        Розглянувши  лист Головного управління Держгеокадастру  у Черкаській області від 11.05.2016року № 7507/2 -16 щодо запиту про позицію сільської ради з питання надання  дозволу  на розроблення  документації  із  землеустрою, на підставі якої земельна ділянка може бути  передана  у власність гр. Руденку Юрію Олександровичу, як учаснику АТО та викопіювання з плану землекористування  Майданецької   сільської ради,  відповідно  до доручення Віце- прем’єр- міністра – Міністра  регіонального розвитку, будівництва та житлового- комунального  господарства України  від 08.10.2014 р. № 37732/0/ 1-14 , наказу  Державного агентства  земельних ресурсів  України  від 15.10.2014 № 328 «Про введення  в дію рішень  колегії  Держземагентства України від 14.10.2014р.» , керуючись  статтею 118 Земельного кодексу України, п.п.34 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , врахувавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада

ВИРІШИЛА :

    1.Вважати можливим надання дозволу  на розроблення  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  за межами населеного пункту в адмінмежах Майданецької  сільської ради,  площею 1,93 га, відповідно до викопіювання,   у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Руденку Юрію Олександровичу, як учаснику АТО,  в зв’язку з тим, що  він має право на безоплатне  одержання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та раніше цим правом не скористався. 

    2. Секретарю сільської ради Драган Т.М.  направити копію цього  рішення в Головне управління Держгеокадастру  у Черкаській області.

 

Сільський голова                                                                    М.Капериз


                              МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

             ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                    ІХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ                                                                                                                                                   

                                                  Р І Ш Е Н Н Я

 08 липня 2016 року                с.Майданецьке                       № 9-25/УІІ 

Про позицію щодо можливості  надання

дозволу на розроблення  документації із

землеустрою гр. Шевченка С.О.

        Розглянувши  лист Головного управління Держгеокадастру  у Черкаській області від 16.05.2016року № 7711/2 -16 щодо запиту про позицію сільської ради з питання надання  дозволу  на розроблення  документації  із  землеустрою, на підставі якої земельна ділянка може бути  передана  у власність гр. Шевченку Сергію Олександровичу, як учаснику АТО та викопіювання з плану землекористування  Майданецької   сільської ради,  відповідно  до доручення Віце- прем’єр- міністра – Міністра  регіонального розвитку, будівництва та житлового- комунального  господарства України  від 08.10.2014 р. № 37732/0/ 1-14 , наказу  Державного агентства  земельних ресурсів  України  від 15.10.2014 № 328 «Про введення  в дію рішень  колегії  Держземагентства України від 14.10.2014р.» , керуючись  статтею 118 Земельного кодексу України, п.п.34 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , врахувавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада

ВИРІШИЛА :

    1.Вважати можливим надання дозволу  на розроблення  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  за межами населеного пункту в адмінмежах Майданецької  сільської ради,  площею 1,93 га, відповідно до викопіювання,   у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Шевченку Сергію Олександровичу, як учаснику АТО,  в зв’язку з тим, що  він має право на безоплатне  одержання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та раніше цим правом не скористався. 

    2. Секретарю сільської ради Драган Т.М.  направити копію цього  рішення в Головне управління Держгеокадастру  у Черкаській області.

 

Сільський голова                                                                 М.Капериз

 


                              МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                   ІХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ                                                                                                                                                  

                                                  Р І Ш Е Н Н Я

 08 липня 2016 року              с.Майданецьке                       №9-26 /УІІ  

Про позицію щодо можливості  надання

дозволу на розроблення  документації із

землеустрою гр. Олійник В.В.

        Розглянувши  лист Головного управління Держгеокадастру  у Черкаській області від 11.05.2016року № 7507/2 -16 щодо запиту про позицію сільської ради з питання надання  дозволу  на розроблення  документації  із  землеустрою, на підставі якої земельна ділянка може бути  передана  у власність гр. Олійнику В»ячеславу Васильовичу, як учаснику АТО та викопіювання з плану землекористування  Майданецької   сільської ради,  відповідно  до доручення Віце- прем’єр- міністра – Міністра  регіонального розвитку, будівництва та житлового- комунального  господарства України  від 08.10.2014 р. № 37732/0/ 1-14 , наказу  Державного агентства  земельних ресурсів  України  від 15.10.2014 № 328 «Про введення  в дію рішень  колегії  Держземагентства України від 14.10.2014р.» , керуючись  статтею 118 Земельного кодексу України, п.п.34 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , врахувавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада

ВИРІШИЛА :

    1.Вважати можливим надання дозволу  на розроблення  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  за межами населеного пункту в адмінмежах Майданецької  сільської ради,  площею 1,93 га, відповідно до викопіювання,   у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Олійнику В»ячеславу Васильовичу, як учаснику АТО,  в зв’язку з тим, що  він має право на безоплатне  одержання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та раніше цим правом не скористався.

    2. Секретарю сільської ради Драган Т.М.  направити копію цього  рішення в Головне управління Держгеокадастру  у Черкаській області.

 

Сільський голова                                                                  М.Капериз

                                     МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                  ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІХ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                     РІШЕННЯ

08 липня 2016 року               с. Майданецьке                     №9 -27/VІІ

 

Про надання щорічної основної

відпустки сільському голові

Каперизу М.В.

           Заслухавши та розглянувши заяву сільського голови Капериза М.В. від 07.07.2015 року про надання йому щорічної основної відпустки за період роботи з 12.11.2015 по 11.11.2016р., керуючись  статтею 21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні”, ч.2 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 6  Закону України "Про відпустки", Постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006року№268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури,судів та інших органів”, Постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2009 року №504 “Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268",  рішенням сільської ради від 24.12.2015 № 3-21/УІІ «Про преміювання та  надання допомог сільському голові в 2016 році», Положенням про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам та керівництву апарату Майданецької сільської ради, затвердженого рішенням ради від 12.11.2015 №1-10/УІІ, графіком щорічних відпусток працівників сільської ради, затвердженим сільським головою та погодженим профспілковим комітетом 14.12.2015року, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

    1.Надати сільському голові Каперизу Михайлу Володимировичу щорічну  основну відпустку за період роботи з 12.11.2015 по 11.11.2016р. з 01 серпня 2016 року на 30 календарних днів  з нарахуванням одноразової допомоги на оздоровлення в розмірі  середньомісячної заробітної плати.

    2.Головному бухгалтеру сільської ради  виплатити   матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань за 2016 рік сільському голові Каперизу М.В. в розмірі  середньомісячної заробітної плати.

    3.На період відпустки повноваженнясільського голови здійснює секретар сільської ради Драган Т.М.

    4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності та етики.

 

Сільський голова                                                                           М.Капериз

Опубліковано 11.07.2016