Рішення ради

 

МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

              ПОЗАЧЕРГОВА ХVІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

 

                                                  РІШЕННЯ

 25 квітня 2017 року                    с. Майданецьке                       № 16-1 /VІІ

 

Про виконання сільського

бюджету за перший квартал 2017року

 

         Заслухавши та обговоривши звіт головного бухгалтера сільської ради Лисоконь М.К. про виконання сільського бюджету за перший квартал 2017року, врахувавши висновок постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету і фінансів, сільська рада відмічає, що протягом звітного періоду виконкомом сільської ради, установами комунальної власності проводилась робота по виконанню бюджету, поліпшенню соціально – економічної ситуації в населених пунктах. За перший квартал 2017 року до сільського бюджету надійшло 916905грн., з них 888562грн. – кошти загального фонду. В тому числі податкові та неподаткові надходження – 660097грн., при уточненому річному плані 2255000 грн.(перевиконання 271817грн.), міжбюджетні трансферти, які надані з районного бюджету на утримання установ культури, дошкільного навчального закладу в сумі 228465 грн. Кошти спеціального фонду за  перший квартал 2017рокунадійшли в сумі 28343 грн.Видатки сільського бюджетуза перший квартал 2017рокупроведені: по загальному фонду -891058 грн.при плані 1187245грн.(75,05%), по спеціальному  фонду –21783грн. Керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України, пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в  Україні ”, за погодженням постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету і фінансів,  з метою забезпечення виконання завдань щодо мобілізації фінансових ресурсів до сільського бюджету та підвищення ефективності використання бюджетних коштів,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

       1.Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за  перший квартал 2017 рокупо загальному фонду по доходах  в сумі888562грн., по видатках – 891058грн., з перевищенням видатківнад доходами в сумі2496грн., по спеціальному фонду по доходах –28343 грн., по видатках у сумі –21783грн., з перевищенням  доходів над  видаткамив сумі6560 грн.

      2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.

 

 

Сільський голова                                                                                  М.Капериз


    МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ПОЗАЧЕРГОВА ХУІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIІ СКЛИКАННЯ

 

                                                 Р І Ш Е Н Н Я

25  квітня 2017 року                    с. Майданецьке                 № 16 - 2/VIІ

 

 

Про внесення змін до рішення сільської ради

від  08.07.2016р. № 9-2/УІІ «Про  встановлення   ставок

земельногоподатку,  пільг з його  сплати та  розміру

орендної плати на  2017 рік» із змінами, внесеними

рішенням ради від  31.01.2017р.№ 14-10/УІІ

 

           Керуючись  пунктом  35   частини 1  статті 26Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до  пункту  288.5.1. статті 288 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) із змінами, внесеними  Законом України № 1797-VIIIвід 21.12.2016,  враховуючи пропозиції депутатів, сільська  рада

ВИРІШИЛА  :

 

    1.Доповнити пункт 1.3 рішення сільської ради  від 31.01.2017р. №14-10/УІІ «Про внесення змін до рішення сільської ради від 08.07.2016р. №9-2/УІІ «Про встановлення ставок земельного податку, пільг з його сплати та розміру орендної плати на 2017рік», виклавши в наступній редакції:

  1.3.1 – землі промисловисті   381889 х 1% = 3818,89грн. за 1га;

  1.3.2 – землі під водним фондом  180927х 1% х 25%  = 452,32грн. за 1га.

 

     2.Внести зміни до рішення сільської ради від  08.07.2016р.№ 9-2/УІІ «Про  встановлення   ставок земельного податку,  пільг з його  сплати та  розміру  орендної плати на  2017 рік»,  із змінами,внесеними  рішенням ради від  31.01.2017 р. № 14-10/УІІ,   виклавши в новій редакції  пункти 7, 8, 9 цього рішення: 

 

 « 7. Розмір орендної плати на земельні ділянки сільськогосподарського призначення (рілля, сіножаті пасовища) та земельні ділянки під водним фондом  встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем,  але річна сума платежу не  може бути меншою розміру  земельного податку,встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території та     не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

    

 

       8.Розмір орендної плати на земельні ділянки комерційного призначення встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем,  але річна сума платежу не  може бути меншоюрозміру  земельного податку,встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території та   не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки за 1 м2 земель населеного пункту сільської ради.

 

      

     9.Орендна плата за землі промисловості, транспорту та зв’язку, та надані для розміщення та експлуатації об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, включаючи  технологічну інфраструктуру таких об’єктів ( виробничі приміщення, бази, розподільчі пункти ( пристрої), електричні підстанції, електричні мережі )   встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем,  але річна сума платежу не  може бути меншою розміру  земельного податку,встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території та   не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.»

 

  

3. Взяти до відома, що  пунктом  4 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Закону   України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20.12.2016 року № 1791,  встановлено,  що в 2017 році до прийнятих рішень органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів, які прийняті на виконання цього Закону, не застосовуються вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4підпункту 12.3.4 пункту 12.3підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12 Податкового кодексу України та Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

 

        4.Сільському голові  Майданецької сільської ради :

 

        4.1. невідкладно  оприлюднити  це  рішення на сайті сільської ради; 

        4.2.направити копію цього рішення  в Тальнівське відділення Звенигородської ОДПІ.

 

         5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

 

 

Сільський голова                                                                                М.Капериз

 


МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

             ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

          ПОЗАЧЕРГОВАХУІСЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

 

                  РІШЕННЯ

 

    25 квітня 2017 року                с.Майданецьке                      №16- 3/УІІ

 

Про сільську  Програму забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлом у 2017-2018 роках

 

     Заслухавши інформацію сільського голови , врахувавши пропозиції депутатів та висновок постійної комісії сільської ради  з питань планування,  бюджету та фінансів, керуючись п.22 ч.1  статті  26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Указом  Президента України від 18.03.2015 №150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції», з метою забезпечення житлом учасників антитерористичної операції  та членів їх сімей , сільська рада

 ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити сільську  Програму забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлом у 2017-2018 роках (далі - Програма) згідно з додатком.
 2. Головному бухгалтеру сільської ради  за результатами виконання сільського  бюджету,  передбачити видатки на  виконання Програми, виходячи  з  реальних  можливостей бюджету та  в  подальшому  при  формуванні  бюджету  на  наступні  роки  передбачати  видатки  на  реалізацію заходів  Програми.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань  планування , бюджету та фінансів.

                           

 

Сільський голова                                                                         М.Капериз  

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення сільської  ради

25.04.2017р. № 16-3/УІІ

 

                                                     Сільська  Програма

забезпеченняучасників АТО та членів їх сімей житлом

    у 2017 - 2018 роках

 

                                     1.            Загальні положення

Сільська   Програма забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлом у 2017 - 2018 роках (далі - Програма) спрямована на поступове, соціально ефективне та виважене розв’язання гострої проблеми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції та членів їх сімей у спосіб, передбачений діючим житловим законодавством України.

          Програма розроблена на підставі Житлового кодексу України, Правил обліку  громадян,  які потребують поліпшення житлових   умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР  і Укрпрофради   від 11 грудня 1984 р. N470  із змінами  внесеними постановою Кабінету Міністрів України N119 від  21.02.2017р. «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей». 
 
       2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Для адаптації громадян, демобілізованих із зони АТО, та членів їх сімей, більшість з яких не мають можливості самостійно забезпечити себе та свої сім'ї житлом, питання забезпечення учасників АТО та їх сімей житлом є актуальним.

Останніми роками значно скоротились обсяги надання житла військовослужбовцям та працівникам правоохоронних органів. За обставинами, які склались в державі у зв’язку з проведенням антитерористичної операції, військовослужбовці та працівники правоохоронних органів набули статусу учасників АТО. Переважна більшість учасників АТО не мають власного житла або потребують поліпшення житлових умов.

Важливе значення у забезпеченні житлом громадян відіграють цільові державні програми, однак, вони не в змозі в повному обсязі вирішити житлові проблеми учасників АТО та членів їх сімей. Питання потребує підтримки шляхом залучення бюджетних коштів на місцевому рівні.

                  3. Визначення мети Програми

Метою Програми є сприяння вирішенню житлових проблем, підвищення соціального захисту та адаптації учасників АТО та членів їх сімей в на території Майданецької сільської  ради .

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

 

       ГромадяниУкраїни  мають право на одержання у безстрокове користування 
у встановленому порядку жилого приміщення в будинках комунального  житлового  фонду .
     Забезпечення  постійним  житлом  громадян,  які відповідно до 
законодавства  мають  право  на його отримання, може здійснюватися
шляхом надання наявного комунального житла   або  придбання  доступного  житла  за рахунок  коштів сільського бюджету в комунальну власність територіальної громади та подальшого його надання в найм громадянам, які потребують поліпшення житлових умов. Надання житла громадянам можливе із житла, визнаного судом відумерлою спадщиною та передане в комунальну власність територіальної громади. 
     Громадяни  України мають  право  на  приватизацію  квартир (будинків) 
комунального   житлового фонду, що перебувають  у власності територіальноїгромадина  підставах,передбачених законом.
     Житлові права охороняються  законом,  за  винятком  випадків, 
коли вони здійснюються в суперечності з призначенням цих прав чи з 
порушенням прав інших громадян або прав  органу місцевого самоврядування.

      Жилі   приміщення  надаються  громадянам, в тому числі учасникам АТО та членам їх сімей,   які  потребують поліпшення житлових умов,  постійно проживають та зареєстровані у населених  пунктах, що відносяться до Майданецької сільської ради , у вигляді окремої квартири або будинку на сім'ю у відповідності до встановленої норми житлової площі.
      Орган, що розглядає питання та приймає рішення про зарахування на квартирний облік:

-громадська житлово-комунальна комісія при виконкомі  сільської ради, яка приймає рекомендаційне рішення;

-виконком сільської ради своїм рішенням остаточно затверджує або скасовує рішення громадської комісії.

Термін розгляду та прийняття рішень: 1 місяць з дня отримання необхідних документів. 

 
  5.    Порядок    обліку громадян- учасників АТО та членів їх сімей,  які потребують поліпшення житлових  умов, і надання їм жилих приміщень
 
     5.1.Квартирний  облік,  установлення  черговості  на одержання 
жилої площі,  а також її  розподіл  здійснюються  під  громадським 
контролем і з додержанням гласності. 
 
     Рішення виконавчого комітету сільськоїРади з питань  квартирного обліку і надання жилих приміщень приймаються за участю громадської комісії з житлових питань, щостворюваної  при виконавчому комітеті   у   складі  голови  або  заступника  голови виконавчого комітету (голова комісії), представника профспілкового органу (заступник голови комісії),  депутатів Ради,  представників громадських організацій,  трудових   колективів.   Склад   комісії затверджується виконавчим  комітетом сільської  Ради.  З питань,  що 
розглядаються, комісія підготовляє  пропозиції  і  вносить  їх  на розгляд виконавчого комітету місцевої Ради. 
 
     5.2.Громадяни самостійно здійснюють право на одержання  жилого 
приміщення в  будинках комунального  житлового фонду з настанням повноліття,  тобто після досягнення  вісімнадцятирічного віку, а   такі,   що  одружилися  або  влаштувалися  на  роботу  в передбачених законом випадках  до  досягнення  вісімнадцятирічного віку, -  відповідно  з  часу  одруження або влаштування на роботу. 
     Інші неповнолітні (віком від п'ятнадцяти  до  вісімнадцяти  років) 
здійснюють право  на одержання жилого приміщення за згодою батьків 
або піклувальників. 
 
     5.3.Потребуючі      поліпшення     житлових     громадяни,в тому числі    які   мають   жилий будинок (частину  будинків),  квартиру  у приватній власності,  та інші громадяни,  що проживають у цих будинках (частинах будинків), 
квартирах, забезпечуються   жилими   приміщеннями   на   загальних 
підставах.
     5.4Голова  виконавчого   комітету   сільської    Ради  несе  персональну  відповідальність  за стан квартирного обліку і правильність надання жилих приміщень. 

     Ведення квартирного обліку покладається на секретаря сільської ради..

 

     5.5 Громадяни, в тому числі учасники АТО та члени їх сімей, які  постійно проживають та зареєстровані по Майданецькій  сільській раді беруться на облік потребуючих поліпшення житлових умов  при наявності однієї з наступних підстав:

     5.5.1.Забезпеченість житловою площею нижче встановленого рівня - тобто у випадку, коли:

-на одну особу припадає 7 кв.м або менше ніж 7 кв.м житлової площі в квартирі (загальна площа квартири до уваги не береться);

     5.5.2. Невідповідність будинку (чи квартири), де мешкає особа, санітарно-технічним вимогам, що підтверджується рішенням виконавчого комітету.

     5.5.3..Наявність тяжкої форми хронічного захворювання (згідно переліку хронічних захворювань затверджених наказом МОЗ УРСР від 08.02.85р. №52), у зв'язку з чим особа не може проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім'ї;    

     5.5.4.Проживання за договором найму жилого  приміщення (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності не менше п»яти років.

     5.5.5.Проживання в одній кімнаті по дві і більше сім'ї, незалежно від родинних відносин.

     5.5.6..Проживання в одній кімнаті осіб різної статі старше за 9 років, крім подружжя, (розглядаються випадки, коли жиле приміщення складається більш як з однієї кімнати).

      5.5.7.  внутрішньо  переміщені  особи  з  числа  інвалідів війни, 
визначених  у пунктах 11-14 частини другої статті 7 Закону України 
"Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх соціального захисту" ,  та  члени  їх сімей; а також члени сімей загиблих, визначені  абзацами  четвертим  - восьмим, шістнадцятим - двадцять другим  пункту  1  статті  10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
 
     5.6. Тими, що потребують поліпшення житлових умов, визнаються 
також громадяни,  які  проживають у комунальних чи невпорядкованих 
стосовно умов  даного  населеного  пункту  квартирах:  особи,  які 
належать до інвалідів війни;  особи,  на яких поширюється чинність 
Закону України  "Про   статус   ветеранів   війни,   гарантії   їх 
соціального захисту" (стаття 10);  Герої  Радянського Союзу, Герої Соціалістичної  Праці,  особи,  нагороджені  орденами Слави, Трудової Слави, "За службу  Батьківщині  у  Збройних  Силах СРСР" усіх  трьох  ступенів;  учасники  бойових  дій  та  учасники війни; працівники,  які  тривалий  час  сумлінно  пропрацювали  на одному  підприємстві,  в  установі,  організації.  
 
     5.7.При визначенні потреби  громадян  у  поліпшенні житлових умов беруться до розрахунку члени їх  сімей,  які  прожили  і  мають  реєстрацію  місця проживання у населеному пункті  .
     Громадяни,   які   користуються   правом   першочергового   і 
позачергового  одержання  жилих  приміщень, беруться на квартирний 
облік  при наявності передбачених Правилами підстав, незалежно від 
тривалості  проживання  у даному населеному пункті. 
 
         5.8     Діти-сироти  та  діти,  позбавлені  батьківського піклування, 
які   досягли  16  років,  а  також  особи  з  їх  числа  беруться 
виконавчим комітетом  на облік  громадян, які  потребують поліпшення житлових умов,  за місцем їх походження або проживання  до  влаштування  в  сім'ї  громадян,  заклади  для дітей-сиріт   та   дітей,  позбавлених  батьківського  піклування. 
 
         5.9. Громадяни,в тому числі учасники АТО та члени їх сімей,  які  штучно  погіршили  свої житлові  умови  шляхом обміну займаного жилого приміщення, його псування або  руйнування, відчуження придатного і достатнього  за  розміром  для  проживання жилого будинку (частини будинку), квартири, не беруться на квартирний облік протягом п'яти  років з моменту погіршення житлових умов. 
 
      5.10.    Громадяни,  які  забезпечені  житлом  шляхом виплати грошової 
компенсації  (у  тому  числі  всі  особи,  включені  у  розрахунок 
грошової  компенсації)  відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України  від  19  жовтня  2016  р. N 719  та  N119 від  21.02.2017р. «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей»  не  беруться  на квартирний облік протягом п’яти років з моменту забезпечення таким житлом.  
 
     5.11. Заява про взяття на квартирний облік подається виконавчому комітету сільської  за  місцем  проживання громадян.
     Заява  підписується  членами  сім’ї,  які  разом проживають, мають
самостійне  право  на  одержання жилого приміщення і бажають разом 
стати на облік. 
 
     До заяви додаються: 
 
     довідки  про  реєстрацію  місця  проживання  особи на кожного члена   сім’їта про  склад сім»ї,   видані  виконавчим  органом  сільськоїради; 

копії паспортів повнолітніх осіб,які зазначені в представленій довідці (сторінки 1, 2, 10, 11). При поданні документів особа повинна мати з собою для звірки оригінали паспортів, з яких зроблено копії;

      довідки про відсутність житла, зареєстрованого на громадянина на правах власності за останні 5 років перед зверненням; 
       засвідчені копії свідоцтв (про одруження, про розлучення, про народження дітей), крім випадку, коли на облік зараховується одна особа.

Копії свідоцтв безпосередньо завіряються спеціалістом сільської ради, який приймає документи, при наявності відповідних оригіналів документів.

 
     Громадяни,  які  беруться на облік на пільгових підставах або 
користуються  правом  першочергового  чи  позачергового  одержання 
жилих  приміщень,  зазначають  про це у заяві і подають відповідні документи. 
 
     У  разі  потреби  до заяви додаються також медичний висновок, довідка   (виписка   з  рішення  виконавчого  комітету  сільськоїради)  про  невідповідність  жилого приміщеннявстановленим   санітарним  і  технічним  вимогам,  копія  договору найму  жилого  приміщення в будинку (частині будинку), квартирі, що належить громадянину на праві приватної власності. 
      

 Подаються довідки з місця роботи осіб,які підписали заяву про зарахування ( не зарахування ) на квартирний облік за місцем роботи.

Якщо особа є підприємцем - подається засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця. Копія може засвідчуватись безпосередньо спеціалістом сільської ради, який приймає документи, на підставі пред'явленого оригіналу.

Якщо особа непрацююча і є пенсіонером - засвідчена копія пенсійного посвідчення. Копія може засвідчуватися безпосередньо спеціалістом сільської ради, який приймає документи, на підставі пред'явленого оригіналу пенсійного посвідчення.

 Якщо особа непрацююча - довідку, що засвідчує факт перебування особи без постійної роботи.

Такі дані засвідчуються на підставі оригіналу трудової книжки, а якщо особа ще не розпочала трудову діяльність - на підставі оригіналу документу про закінчення відповідного навчального закладу.

 
      Інші   документи   у   разі  потреби  запитуються  виконавчим комітетом  сільської  ради.
 
     Подана  заява реєструється у книзі реєстрації заяв про взяття на   квартирний   облік  .  
 
     5.12. Попередній розгляд заяв про взяття на квартирний облік  у 
виконавчому комітеті сільської  Ради  провадиться громадською комісією з житлових питань при виконавчому комітеті
     Вказанакомісія  перевіряє   житлові  умови  громадянина та достовірність поданих документів  і про результати перевірки складає  акт. 
 
     Заяви і    матеріали   перевірки   житлових   умов   громадян розглядаються на засіданні відповідної комісії,  яка вносить  свої пропозиції виконавчому  комітетові сільської  Ради.  На засідання комісії при необхідності запрошується заявник. 
 
   На кожного громадянина ( сім’ю), взятого на квартирний облік, заводиться облікова справа, у якій містяться необхідні документи. Обліковій справі дається номер, відповідний номеру у Книзі обліку осіб, які перебувають у черзі на одержання жилого приміщення.
 
    5.13.  У рішенні виконавчого  комітету сільської   Ради ,  який розглядав 
заяву громадянина,  вказуються дата взяття  на  облік,  склад  сім'ї, 
підстава для   взяття  на  облік,  вид  черговості  надання  жилих 
приміщень (загальна черга,  в першу чергу, поза чергою), а при відмові у взятті 
на облік - підстава відмови. 
 
     Про прийняте  рішення  виконавчий  комітет   направляють 
заявникові письмову  відповідь  з  повідомленням  відповідно  дати 
взяття на  облік,  виду  і  номера  черги  або  підстави відмови у 
задоволенні заяви. 
     
    5.14.Громадянам,  які перебувають на квартирному обліку,  жилі 
приміщення надаються  в  порядку  загальної черги,  крім осіб,  що 
мають право першочерговогота позачергового  одержання жилих  приміщень.  
 
    5.15.У  першу  чергу  жилі  приміщення   надаються   тим,   що 
перебувають на квартирному обліку: 
 
    -Героям Радянського Союзу,  Героям Соціалістичної Праці,  а 
також особам,  нагородженим орденами Слави,  Трудової  Слави,  "За 
службу Батьківщині у Збройних Силах СРСР" усіх трьох ступенів; 
 
     -особам,  які хворіють  на  тяжкі  форми  деяких  хронічних 
захворювань, перелічених   у   списку  захворювань,  затвердженому 
Міністерством охорони здоров'я СРСР  за  погодженням  з  Державним 
комітетом СРСР по праці і соціальних питаннях та ВЦРПС; 
 
     -  особам, зараженим вірусом імунодефіциту людини внаслідок 
виконання медичних маніпуляцій;
 
     -  учасникам бойових дій та учасникам війни. Учасники бойових 
дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в 
бойових   діях   чи   виконання   обов'язків   військової  служби, 
забезпечуються  жилою  площею  протягом двох років з дня взяття на 
квартирний облік;
 
     -  інвалідам  праці  I  і  IIгруп та інвалідам Iі IIгруп з 
числа військовослужбовців; 
 
     -  особам,  які  стали  інвалідами  I  і  IIгруп у зв'язку з 
виконанням державних  або   громадських   обов'язків,   виконанням 
обов'язку громадянина  СРСР по рятуванню життя людини,  по охороні 
соціалістичної власності і правопорядку; 
 
     -  сім'ям  осіб,  які  загинули  при  виконанні державних або 
громадських обов'язків,  виконанні обов'язку громадянина   по 
рятуванню життя  людини,  по  охороні  правопорядку; 
 
     -сім'ям   осіб,   які  загинули  на  виробництві  внаслідок 
нещасного випадку. 
 
     До членів сімей осіб, вказаних  у  підпунктах  7  і  8  цього 
пункту, належать ті, хто перебував разом  з  ними  на  квартирному
обліку. Якщо ці особи на обліку не перебували,  членами  їх  сімей 
визнаються ті,  хто  проживав  разом  з  ними  на  день  загибелі: 
подружжя, що вдруге  не  одружилося;  діти,  які  не  мають  своєї 
сім'ї, або хоч  і  мають  свою  сім'ю,  але  стали  інвалідами  до
досягнення   повноліття;   батьки;   утриманці   загиблого,   яким 
призначена пенсія у зв'язку з втратою годувальника; 
 
     -матерям, яким присвоєно звання "Мати-героїня"; 
 
     -багатодітним сім'ям (які мають у своєму  складі  трьох  і 
більше дітей) і одиноким матерям. Вказані сім'ї не втрачають права 
першочергового одержання жилих приміщень і у випадку,  коли  після 
взяття сім'ї на квартирний облік діти досягнуть повноліття; 
 
     -сім'ям при народженні близнят; 
 
     -учителям     та     іншим     педагогічним    працівникам 
загальноосвітніх шкіл і професійно-технічних учбових закладів; 
 
      - особам,   які   проживають   у  ветхих  будинках,  що  не 
підлягають капітальному ремонту; 
 
     5.16. Поза чергою жилі приміщення надаються: 
 
     -громадянам, житло яких  внаслідок  стихійного  лиха  стало 
непридатним для проживання; 
 
     -особам,  направленим  у порядку розподілу на роботу в іншу 
місцевість. 
 
     -  дітям-сиротам   та   дітям,   позбавленим  батьківського 
піклування,  після  завершення терміну перебування у сім'ї опікуна
чи  піклувальника,  прийомній  сім'ї,  дитячому  будинку сімейного 
типу, закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, а також особам з їх числа у разі відсутності житла або 
неможливості   повернення   займаного  раніше  жилого  приміщення; 
 
     -  дітям-інвалідам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського  піклування, які проживають у сім'ях піклувальників, 
прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу, державних або 
інших  соціальних  установах,  після досягнення повноліття, у разі 
коли   за   висновком  медико-соціальної  експертизи  вони  можуть 
здійснювати самообслуговування і вести самостійний спосіб життя; 
     
     - особам,  які  належать  до   інвалідів   війни.  
 Особи, 
зазначені у цьому підпункті,  забезпечуються жилою площею протягом 
двох років з дня взяття на квартирний облік,  а інваліди 1 групи з 
числа  учасників  бойових  дій на території інших країн - протягом 
року;
     -  особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про 
статус  ветеранів  війни, гарантії їх соціального захисту" 
 
     5.17.Громадяни,    які   користуються   правом   позачергового 
одержання жилих приміщень, включаються в окремий список . Рішення  про  включення  в  цей  список приймається виконавчим комітетом  сільської   Ради      Про   прийняте   рішення повідомляється заінтересованим  особам.   Список   громадян,   які користуються правом   позачергового   одержання   жилих приміщень, вивішується для загального відома.     
 
     5.18. При  наданні  жилих  приміщень  не допускається заселення 
однієї кімнати особами різної  статі старшими  за  9  років,  крім 
подружжя, а  також  особами,  які  хворіють  на тяжкі форми деяких 
хронічних захворювань,  у зв'язку з чим вони не можуть проживати в 
одній кімнаті з членами своєї сім'ї. 
     
     5.19. Жиле   приміщення  надається  громадянам  у  межах  13,65 
квадратного метра жилої площі на одну особу,  але не  менше  рівня 
середньої забезпеченості громадян жилою площею(вЧеркаській області– 8,5 кв.м. на одну особу). 
     
     Жиле приміщення  може  бути  надано  з перевищенням указаного 
вище максимального  розміру,  якщо  воно  становить  одну  кімнату 
(однокімнатну квартиру). 
      5.20.На підставі рішення про надання жилого приміщення  в будинку комунального  житлового фонду виконавчий комітет сільської ради видає громадянинові ордер, який є єдиною підставою для вселення в надане жиле приміщення.
Ордер може бути видано лише на вільне жиле приміщення.
Ордер дійсний протягом 30 днів.
Бланки ордерів зберігаються як документи суворої звітності.
Ордер вручається громадянинові, на ім'я якого він виданий, або за його дорученням іншій особі. При одержанні ордера пред'являються паспорти (або документи, що їх замінюють) членів сім'ї, включених до ордера.
 
5.21. Безоплатна приватизація наданого комунального житла  проводиться на підставі заяви наймача та членів його сім»ї з розрахунку санітарної норми 21 кв.м. на одного члена сім»ї та 10 кв.м. на сім»ю  після трьох років  постійного проживання. Надлишок займаної  площі житла сплачується житловими чеками або коштами в порядку, встановленому законодавством України.  

 

 1. Очікувані результати та ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу забезпечити житлом учасників АТО та членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов.

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

         Контроль за ходом виконання Програми здійснює постійна комісія сільської ради з питань  планування, бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                                           М.Капериз

 

 


                                 МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                  ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

           ПОЗАЧЕРГОВА  ХУІ  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

    25 квітня 2017 року                с.Майданецьке                      №16- 4/УІІ

 

Про сільську  Програму по забезпеченню житлом дітей-сиріт,

дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на  

2017-2020  роки

 

     Заслухавши інформацію сільського голови , врахувавши пропозиції депутатів та висновок постійної комісії сільської ради  з питань планування,  бюджету та фінансів, керуючись п.22 ч.1  статті  26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",” статтей 7, 32, 33 Закону України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту               дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, Указу Президента України від 16.12.2011 № 1163/2011 „Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні”, з метою забезпечення житлом і поліпшення житлових умов дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2017-2020 роки, сільська рада

 ВИРІШИЛА:                                                                                                                                                                                                                   

      1. Затвердити сільську  Програму по забезпеченню житлом дітей-сиріт            та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа,                          на 2017-2020 роки (далі –  Програма), що додається.

     2. Фінансування заходів Програми здійснювати у межах загальної суми асигнувань, що передбачатимуться  у сільському  бюджеті  на її виконання та із залученням коштів з інших джерел не заборонених законодавством;

     3. Про хід виконання Програми інформувати службу у справах дітей райдержадміністрації щорічно до 5 січня, для узагальнення та інформування районної ради та служби у справах дітей обласної державної адміністрації до  15 січня.

     4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської  ради  з питань планування, бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                                      М.Капериз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення сільської  ради

                           від 25.04.2017р.№16-4/УІІ

 

Сільська  програма

по забезпеченню житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,

та осіб з їх числа, на 2017-2020 роки

 

1.  Визначення проблеми,

на розв’язання якої спрямована Програма

 

Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа, відповідно до законодавства мають забезпечуватися житлом соціального призначення протягом місяця після досягнення 18 років, після чого їм має бути надано благоустроєне житлове приміщення для постійного проживання.

Сільська  програма по забезпеченню житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на 2017-2020 роки (далі – Програма) передбачає впродовж 2017-2020 років забезпечити житлом   не менше  _____  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Виконання Програми сприятиме реалізації права дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на позачергове забезпечення упорядкованим соціальним житлом, а також благоустроєними  житловими приміщеннями для постійного проживання після завершення їх перебування у відповідних інтернатних установах, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, завершення терміну піклування над такими дітьми, а також після завершення ними навчання у вищих навчальних закладах, строкової служби у Збройних силах України.

        

                                                  2. Мета Програми

 

Метою Програми є забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, соціальним житлом,  а також благоустроєними житловими приміщеннями для постійного проживання (квартира, будинок) шляхом придбання за рахунок   сільського бюджету, отримання у комунальну власність  відумерлої спадщини.

Завдання і заходи виконання Програми визначені у додатку 1.

 

 

 

 

 

 1. Обґрунтування шляхів і засобів

розв’язання проблеми Програми

 

Розв’язати проблему можливо через:

 • придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа;
 • збільшення обсягів фінансування Програми за рахунок інших джерел,незаборонених законодавством;
 • залучення коштів підприємств, організацій та установ, зацікавлених у забезпеченні житлом своїх працівників, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • забезпечення гласності та прозорості реалізації Програми.

 

4. Очікувані результати

Виконання Програми дасть можливість:

 • забезпечити житлом не менше _____ дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.
 • Обсяги та джерела фінансування Програми

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів  сільськогобюджету та інших джерел не заборонених законодавством.

Прогнозовані показники фінансування Програми, визначені у додатку 2.

Обсяги потреб у житлі на 2017-2020 роки наведені у додатку 3.

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

      Координація заходів, передбачених Програмою, покладається на службу у справах дітей районної державної адміністрації.

                            Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою,   здійснюватиме у межах компетенції постійна комісія сільської  ради   з питань планування, бюджету та фінансів.

Виконавці заходів зазначені у Програмі, інформують про хід її виконання службу у справах дітей районної державної адміністрації щороку до 5 січня.

 

 

Сільський голова                                                                             М.Капериз


 

                      Завдання і заходи

 

 

Додаток 1

до Програми                                           

 

 з виконання сільської  програми  по забезпеченню житлом дітей-сиріт,

 

дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа,

на 2017-2020 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування завдання

 

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

 
 
   

1. Надання житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування,  та особам з їх числа

1) Сприяти постановці дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, при досягненні ними 16 років на квартирний та соціально-квартирний облік та забезпечити якісне ведення вказаного обліку

постійно 

Виконавчий  комітет сільської ради

 

2) Здійснювати проведення щоквартального моніторингу захисту житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

2017-2020 роки

Виконавчий  комітет сільської ради

 

3) Сприяти вчасному забезпеченню дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, після досягнення 18 років соціальним житлом та благоустроєними житловими приміщеннями для постійного проживання

2017-2020 роки

Виконавчий  комітет сільської ради

 

2. Збереження житла, яке на праві власності або праві користування належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа

1) Здійснювати аналіз потреби в наданні житла дітям-сиротам,  дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа після їх повернення з інтернатних установ та учбових закладів, від піклувальників, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу

2017-2020 роки

Виконавчий  комітет сільської ради

 

2) Забезпечити ведення обліку нерухомого майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, його збереження у придатному для проживання стані, встановлення опіки над майном

2017-2020 роки

Виконавчий  комітет сільської ради

 

3) Організувати роботу стосовно набуття дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та особами з їх числа, права спадщини на житло за законом та заповітом

2017-2020 роки

Виконавчий  комітет сільської ради

 
             

 

 

 

           Сільський голова                                                                                                                              М.Капериз          


                  

    

 

  Прогнозні показники

Додаток 2

до Програми                                                                

 фінансування сільської  програми по забезпеченню житлом дітей-сиріт,

дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа,

        на 2017-2020 роки

 

 

 

 

 

Виконавець

Орієнтовний загальний обсяг фінансування

(тис. грн.) з  сільського бюджету

У тому числі розподіл коштів

за роками

2017                   (тис. грн.)

2018

(тис.грн.)

2019          (тис. грн.)

2020          (тис. грн.)

Майданецька сільська рада

50,0

0

50,0

0

0

             

 

 

 

Сільський голова                                                                 М.Капериз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Додаток 3

                  до Програми                              

 

 

                       Обсяги потреб

 

 

 

 

 

       у житлі на 2017-2020 роки

 

 

 

с.Майданецьке

Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які потребують забезпечення житлом

у 2017-2020 р р.

Кількість  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які будуть забезпечені житлом у межах Програми

З них:

 

кількість осіб, які будуть забезпечені квартирами та садибами

 

1

1

0

1

             

 

 

Сільський голова                                                                    М.Капериз

 

 

 

 


                                 МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

      ПОЗАЧЕРГОВА ХУІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                            

                                            РІШЕННЯ

 

 25 квітня 2017 року             с. Майданецьке                    № 16- 5 /VІІ

 

 

Про затвердження проекту

із землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки гр. Олійник Л.М.

 

 

         Розглянувши  заяву гр. Олійник Любові Максимівни, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,2500га та пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, керуючись  ст.12,122,186,186-1 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

  ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки площею 0,2500га кадастровий номер якої 7124086600:03:002:0753 громадянці Олійник Любові Максимівні у власність, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, із земель комунальної власності Майданецької сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі житлової та громадської забудови, з функціональним призначенням забудовані землі житлової забудови під одно- та двоповерховою забудовою, за адресою: Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Майданецьке, вул. Колгоспна, буд.3.

 

         2.Віднести земельну ділянку площею 0,2500га  до земель комунальної власності Майданецької сільської ради, які відносяться до забудованих земель житлової забудови під одно- та двоповерховою забудовою.

 

        3. Передати гр.Олійник Л.М.у приватну власність земельну ділянку площею 0,2500га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, кадастровий номер 7124086600:03:002:0753, яка знаходиться за адресою:Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Майданецьке, вул.Колгоспна, буд.3.

 

      

 

        4.Рекомендувати гр. Олійник Л.М.  звернутись до  Реєстраційної служби Тальнівського районного управління юстиції Черкаської області для державної реєстрації речового права на нерухоме майно  земельну ділянку площею 0,2500 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, кадастровий номер 712086600:03:002:0753, яка знаходиться за адресою:Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Майданецьке, вул.Колгоспна, буд.3.

 

        5.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу  сільської ради.

  

 

 

Сільський голова                                                                      М.Капериз

 


    МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ПОЗАЧЕРГОВА ХVІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIІ СКЛИКАННЯ

 

                                                 РІШЕННЯ

25 квітня 2017 року                   с. Майданецьке                     №16- 6/ VIІ

 

Про надання одноразової матеріальної

допомоги на лікування гр. Петрущак М.М.

 

 

         Заслухавши інформацію сільського голови Капериз М.В., розглянувши звернення Петрущак Миколи Миколайовича  про надання йому одноразової матеріальної допомоги на лікування, як онкохворому та надані матеріали (довідки з лікарні,  акт обстеження матеріально-побутових умов проживання, довідка про проживання, копія паспорта, ідентифікаційного номера), відповідно рішення сільської ради №3-8/УІІ від 24.12.2015 «Про сільську Програму «Турбота» на 2016 -2017 роки»  та «План заходів та кошторис витрат  на 2017 рік з реалізації сільської програми «Турбота» на 2016-2017роки»  від 23.12.2016 №13-3/УІІ із внесеними змінами №15-7/УІІ від 24.03.2017року  врахувавши висновок комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, пропозиції депутатів по її обговоренню, керуючись ст. 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1.Надати  Петрущак Миколі Миколайовичу, 1960 року народження, жителю с.Майданецького, який мешкає за адресою: провул. Мирний, буд.21 в с.Майданецьке Тальнівського району Черкаської області,  одноразову грошову допомогу в сумі 5000,00 гривень  (п»ять тисяч грн.00коп.)  для постійного лікування, так як перебуває на обліку в Черкаському онкологічному диспансері, відповідно сільської програми «Турбота» на 2016-2017 роки.

 

         2.Головному бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. виплатити одноразову грошову допомогу згідно пункту 1 даного рішення.

 

        3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

 

 

Сільський голова                                                                           М.Капериз


    МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ПОЗАЧЕРГОВА ХVІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIІ СКЛИКАННЯ

 

                                                 РІШЕННЯ

25 квітня 2017 року                   с. Майданецьке                     №16- 7/ VIІ

 

Про надання одноразової матеріальної

допомоги на лікування гр. Тереску М.З.

 

 

         Заслухавши інформацію сільського голови Капериз М.В., розглянувши звернення Тереску Миколи Захаровича  про надання йому одноразової матеріальної допомоги на лікування, як онкохворому та надані матеріали (довідки з лікарні,  акт обстеження матеріально-побутових умов проживання, довідка про проживання, копія паспорта, ідентифікаційного номера), відповідно рішення сільської ради №3-8/УІІ від 24.12.2015 «Про сільську Програму «Турбота» на 2016 -2017 роки»  та «План заходів та кошторис витрат  на 2017 рік з реалізації сільської програми «Турбота» на 2016-2017роки»  від 23.12.2016 №13-3/УІІ із внесеними змінами №15-7/УІІ від 24.03.2017року  врахувавши висновок комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, пропозиції депутатів по її обговоренню, керуючись ст. 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1.Надати  Тереску Миколі Захаровичу, 1953 року народження, жителю с.Майданецького, який мешкає за адресою: вул.Героїв, буд.5 в с.Майданецьке Тальнівського району Черкаської області,  одноразову грошову допомогу в сумі 5000,00 гривень  (п»ять тисяч грн.00коп.)  для постійного лікування, так як перебуває на обліку в Черкаському онкологічному диспансері, відповідно сільської програми «Турбота» на 2016-2017 роки.

 

         2.Головному бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. виплатити одноразову грошову допомогу згідно пункту 1 даного рішення.

 

         3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

 

 

Сільський голова                                                                           М.Капериз


    МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ПОЗАЧЕРГОВА ХVІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIІ СКЛИКАННЯ

 

                                                 РІШЕННЯ

25 квітня 2017 року                   с. Майданецьке                     №16- 8 / VIІ

 

Про надання одноразової матеріальної

допомоги на лікування гр. Бахтінову І.Г.

 

 

         Заслухавши інформацію сільського голови Капериз М.В., розглянувши звернення Бахтінова Ігоря Геннадійовича  про надання йому одноразової матеріальної допомоги на лікування, як онкохворому та надані матеріали (довідки з лікарні,  акт обстеження матеріально-побутових умов проживання, довідка про проживання, копія паспорта, ідентифікаційного номера), відповідно рішення сільської ради №3-8/УІІ від 24.12.2015 «Про сільську Програму «Турбота» на 2016 -2017 роки»  та «План заходів та кошторис витрат  на 2017 рік з реалізації сільської програми «Турбота» на 2016-2017роки»  від 23.12.2016 №13-3/УІІ із внесеними змінами №15-7/УІІ від 24.03.2017року  врахувавши висновок комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, пропозиції депутатів по її обговоренню, керуючись ст. 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1.Надати  Бахтінову Ігорю Геннадійовичу, 1961 року народження, жителю с.Майданецького, який мешкає за адресою: вул.Гагаріна, буд.34 в с.Майданецьке Тальнівського району Черкаської області,  одноразову грошову допомогу в сумі 5000,00 гривень  (п»ять тисяч грн.00коп.)  для постійного лікування, так як перебуває на обліку в Черкаському онкологічному диспансері, відповідно сільської програми «Турбота» на 2016-2017 роки.

 

         2.Головному бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. виплатити одноразову грошову допомогу згідно пункту 1 даного рішення.

 

        3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

 

 

Сільський голова                                                                           М.Капериз


МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ПОЗАЧЕРГОВА ХVІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIІ СКЛИКАННЯ

 

                                                 РІШЕННЯ

25 квітня 2017 року                   с. Майданецьке                     №16- 10 / VIІ

 

Про надання одноразової матеріальної

допомоги  гр.Тереску Н.М.,

матері мобілізованого

військовозобов»язаного Тереску В.М.

 

         Заслухавши інформацію сільського голови Капериз М.В., розглянувши звернення Тереску Надії Михайлівни, матері мобілізованого військовозобов»язаного Тереску Віталія Миколайовича, 1998року народження, який приймає участь в АТО з 21.01.2017року, довідка про проходження служби в зоні антитерористичної операції №448 від 30.03.2017року та подані документи (копія ідентифікаційного номера, копія паспорта, довідка про проживання, акт обстеження), відповідно рішення сільської ради №3-8/УІІ від 24.12.2015 «Про сільську Програму «Турбота» на 2016 -2017 роки»  та «План заходів та кошторис витрат  на 2017 рік з реалізації сільської програми «Турбота» на 2016-2017роки»  від 23.12.2016 №13-3/УІІ із внесеними змінами №15-7/УІІ від 24.03.2017року  врахувавши висновок комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, пропозиції депутатів по її обговоренню, керуючись ст. 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1.Надати  Тереску Надії Михайлівні, матері мобілізованого військовозобов»язаного  Тереску Віталія Миколайовича, 1998 року народження, який приймає участь в АТО з 21.01.2017року, довідка про проходження служби в зоні антитерористичної операції №448 від 30.03.2017року,  одноразову грошову допомогу в сумі 3000,00 гривень  (три тисячі грн.00коп.)  для придбання необхідних речей (амуніції, військового одягу, взуття, тощо), відповідно сільської програми «Турбота» на 2016-2017 роки.

         2.Головному бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. виплатити одноразову грошову допомогу згідно пункту 1 даного рішення.

        3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

 

 

Сільський голова                                                                           М.Капериз


    МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ПОЗАЧЕРГОВА ХУІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIІ СКЛИКАННЯ

 

                                                 Р І Ш Е Н Н Я

25  квітня 2017 року                    с. Майданецьке                 № 16 - 9/VIІ

 

Про надання одноразової матеріальної

допомоги гр. Мартинюк К.М.

на лікування матері

 

         Заслухавши інформацію сільського голови Капериз М.В., розглянувши звернення Мартинюк Крістіни Миколаївни про надання її одноразової матеріальної допомоги на лікування її матері Мамалиги Ольги Дмитрівни, як тяжкохворої, що  перебуває у відділенні анестезіології з ліжками інтенсивної терапії  Тальнівської ЦРЛ і потребує постійного приймання ліків та надані матеріали (довідки з лікарні,  акт обстеження матеріально-побутових умов проживання, довідка про проживання, копія паспорта, ідентифікаційного номера), відповідно рішення сільської ради №3-8/УІІ від 24.12.2015 «Про сільську Програму «Турбота» на 2016 -2017 роки та «План заходів та кошторис витрат  на 2017 рік з реалізації сільської програми «Турбота» на 2016-2017роки»  від 23.12.2016 №13-3/УІІ із внесеними змінами №15-7/УІІ від 24.03.2017року, врахувавши висновок комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, пропозиції депутатів по її обговоренню, керуючись ст. 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1.Надати Мартинюк Крістіні Миколаївні,2000року народження, жительці с.Майданецького, яка  мешкає за адресою: вул. Колгоспна, буд.10 в с.Майданецьке Тальнівського району Черкаської області,  одноразову грошову допомогу в сумі 5000,00 гривень (п»ять тисяч грн.00коп.)  для лікування та  придбання ліків підтримуючої терапії  її матері Мамализі Ользі Дмитрівні,1974року народження,   відповідно сільської програми «Турбота» на 2016-2017 роки.

 

         2.Головному бухгалтеру сільської ради Лисоконь М.К. виплатити одноразову грошову допомогу згідно пункту 1 даного рішення.

 

          3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

 

Сільський голова                                                                           М.Капериз


МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ПОЗАЧЕРГОВА ХУІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIІ СКЛИКАННЯ

 

                                           Р І Ш Е Н Н Я

25  квітня 2017 року                    с. Майданецьке                 № 16 -11/VIІ

 

 

Про надання субвенції районному бюджету для ремонту  Майданецької ЗОШ І-ІІІ ст.

 

        Розглянувши лист  відділу освіти Тальнівської райдержадміністрації  від  20.04.2017 № 178/07 та клопотання Майданецької ЗОШ І-ІІІ ст. №76 від 20.04.2017року про надання субвенції районному бюджету для реалізації районної комплексної програми «Освіта Тальнівщина  на 2016 -2020роки» в частині  належного функціонування   Майданецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. щодо  її ремонту  , керуючись  ч.2 ст.85, статтями 91, 93,  101 Бюджетного кодексу України, статтями  28 та  64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

    1.Надати субвенцію районному бюджету за рахунок коштів вільного залишку  для реалізації районної комплексної програми «Освіта Тальнівщина  на 2016 -2020роки» в частині  належного функціонування   Майданецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. щодо проведення  ремонту сходів будівлі центрального входу в сумі 9359,00грн.( дев»ять тисяч триста п’ятдесят дев»ять гривень 00коп.)

     2.Головному бухгалтеру сільської ради  при внесенні змін до бюджету,

передбачити видатки у сільському бюджеті за рахунок коштів вільного залишку для  реалізації районної комплексної програми «Освіта Тальнівщина  на 2016 -2020 роки» в частині  належного функціонування   Майданецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. щодо проведення  ремонту сходів будівлі школи центрального входу на загальну суму9359,00 гривень (дев»ять тисяч триста п’ятдесят дев»ять гривень 00коп.).   

     3.Уповноважити сільського голову,  на підставі цього рішення та

рішення про внесення змін до  сільського бюджету укласти договір про передачу коштів між місцевими бюджетами.

      4.Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань

 планування бюджету та фінансів.

 

 

Сільський голова                                                                     М.Капериз

 

 


МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

               ПОЗАЧЕРГОВА ХУІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

    25 квітня 2017 року                с.Майданецьке                        №16-12 /УІІ

   

Про розгляд листа Тальнівської ЦРЛ про надання  субвенції районному бюджету для придбання

виробів медичного призначення

         Розглянувши лист головного лікаря Тальнівської ЦРЛ  від 28.03.2017р.№ 398-с щодо нестачі коштів для придбання виробів медичного призначення ( кало приймачів), враховуючи, що на території сільської ради  проживає 1  інвалід, який  потребує забезпечення   вказаними  медичними виробами,   керуючись постановою КМУ  від 3 грудня 2009 р. N 1301 «  Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів,  дітей-інвалідів технічними та іншими засобами», ч.2 ст.85,  статтею   91, статтями   101 Бюджетного кодексу України, статтями  28 та  64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

         1. Надати субвенцію районному бюджету за рахунок коштів вільного залишку  для придбання виробів медичного призначення ( кало приймачів) для інваліда Рябинчука Володимира Петровича, який проживає  на території сільської ради  та   потребує забезпечення   вказаними  медичними виробами, в сумі  5220,00грн.(п’ять тисяч двісті двадцять гривень 00коп.).

            2.Головному бухгалтеру сільської ради  при внесенні змін до бюджету,

передбачити видатки у сільському бюджеті за рахунок коштів вільного залишку на цілі, вказані в п.1 цього рішення, на загальну суму 5220,00гривень (п’ять тисяч двісті двадцять гривень 00коп.).

           3.Уповноважити сільського голову,  на підставі цього рішення та

рішення про внесення змін до  сільського бюджету укласти договір про передачу коштів між місцевими бюджетами.

          4.Копію цього рішення надіслати Тальнівській ЦРЛ.

          5.   Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань

планування  бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                                            М.Капериз 

 


    МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 ХУІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIІ СКЛИКАННЯ

 

                                                 Р І Ш Е Н Н Я

25  квітня 2017 року                    с. Майданецьке                 № 16 -14/VIІ

 

 

Провнесення змін до  планудіяльності

з  підготовки та перегляду  проектіврегуляторних

актівМайданецької  сільської ради на 2017рік

 

      Заслухавши та обговоривши доповідь голови постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, відповідно до статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконаня  частини 1 статті 7,  статті 13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", врахувавши попозиції постійних комісій сільської ради, сільська рада

 

ВИРІШИЛА: 

 

          1.Внести зміни та затвердити план діяльності з підготовки та перегляду  проектів регуляторних актів Майданецької сільської ради на 2017 рік в новій редакції (додається)

 

          2. Оприлюднити план діяльності з підготовки та перегляду  проектів регуляторних актів  сільської ради на 2017 рік в новій редакції на  офіційному сайті сільської ради.

 

          3.Конроль за виконанням плану діяльності з підготовки та перегляду  проектів регуляторних актів  сільської ради на 2017 рік в новій редакції  покласти на сільського голову та на комісію з питань планування, бюджету та фінансів сільської ради

 

      

 

    Сільський голова                                                             М.Капериз     

 


                                                                                                                                                Додаток до рішення сільської ради

                                                                                                                                                                                            від 25.04.2017 року №16-14/УІІ

 

         План діяльності з підготовки та перегляду проектів регуляторних актів Майданецької сільської ради на 2017 рік

_______________________________________( нова редакція) __________________________________________________

  №п/п  Вид документа       Назва проекту                Мета прийняття проекту  Термін підготовки         Розробник  Джерела

                                          регуляторного акту      регуляторного акту                 проекту регуляторного                     оприлюднення

                                                                                                                              акту

     1                 2                             3                                           4                                           5                            6                       7

__________________________________________________________________________________________________________             

 

 1.     Рішення ради        Про місцеві податки і  Забезпечення надходжень         травень- 2017        Постійна комісія    Районні    

                                        збори         на 2018рік            до сільського бюджету            -червень                 з питань бюджету  ЗМІ,

                                                                                                                                                                        та фінансів              сайт с/р         

 

2.         Рішення   ради         Про затвердження      Забезпечення надходжень          травень- 2017       Постійна комісія    -«-

                                        ставок земельного      до сільського бюджету                -червень               з питань бюджету     

                                        податку, пільг з                                                                                               та фінансів             

                                        його сплати

                                        на 2018 рік          

 

3.     Рішення ради        Про Положення про   Забезпечення надходжень         червень-                Постійна комісія    -«-

                                       впорядкування умов   до сільського бюджету             липень 2017           з питань бюджету     

                                                                                                                                                                  та фінансів             

                                    відчудження  майна,

                                    що перебуває в 

                                    комунальній власності

                                    територіальної громади 

 

4.   Рішення ради       Про  Порядок надання      Забезпечення надходжень       червень-          Постійна комісія    -«-

                                    в оренду, проведення        до сільського бюджету            липень 2017    з питань бюджету                  

                                    конкурсів на право оренди                                                                           та фінансів                                                                                                                                                                                                                                              

                                    комунального майна

                                    територіальної громади

                                    та з відбору суб’єктів

                                    оціночної діяльності,

                                    Методики розрахунку,

                                    ставки орендної плати ,

                                   форми типового договору

                                   оренди комунального майна

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                            М.Капериз

 


 
ПРОЕКТ

                                   МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                      ____ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

    ________ 2017 року                  с. Майданецьке                             №____

   

Про встановлення місцевих

податків і зборів на 2018 рік 

 

      Відповідно до статті 10,  пункту 12.3 статті 12, статтей 265, 266, 267, 268, 268-1 Податкового кодексу України ( далі - ПКУ)  із змінами, Закону України  «Про засади державної  регуляторної політики  у сфері  господарської діяльності» , постанови  Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 р. № 634 «Про порядок підготовки пропозицій щодо удосконалення  проектів регуляторних актів, які розробляються органами місцевого самоврядування», відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи, протокол №___ наради з суб»єктами  мікро та малого підприємництва села від _____,  аналіз регуляторного впливу,  експертний висновок  постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів  , сільська рада

ВИРІШИЛА :

     

      1.Встановити з 1 січня 2018 року на території села Майданецьке та Новомайданецьке      місцеві податки і збори    :

 

  * 1.податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомості  та   для об’єктів нежитлової нерухомостізгідно додатку 1.

 * 1.2.транспортний податок, згідно додатку 2.

 

 *1.3. туристичний збір, згідно додатку 3.

    

 *1.4. Збір за місця для паркування транспортних засобів, згідно додатку 4.

    

  *1.5. Єдиний податок, згідно додатку 5.  

 

          2.Секретарю сільської ради :

          2.1. Після врахування поданих зауважень та пропозицій,  в тому числі і від Державної регуляторної служби України та   прийняття цього рішення сільською радою, оприлюднити  його  та  аналіз   регуляторного впливу в друкованих ЗМІ  та на  Інтернет- сайті сільської ради  до 15  липня цього року.

         2.2.Направити копію цього регуляторного акта  в ДПІ в Тальнівському  районі.

         3.Дане рішення набирає чинності з  дня  його оприлюднення, але не раніше  01.01.2018року.

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                         М.Капериз                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 


Додаток  1

                                                                                   до рішення сільської ради

                                                                                   від ____________№___

 

1.Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомості  та   для об’єктів нежитлової нерухомості

(визначення понять згідно п.п. 14.1.129 п.14.1 статті 14  ПКУ).

     1.1.1. платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

вказані  в п. 266.1.статті 266 ПКУ;

     1.1.2. об’єкти  оподаткування вказані в п.п.266.2.1 п.266.2 статті 266 ПКУ, а об*єкти, що не є  об’єктом оподаткування, вказані в п.п. 266.2.2 п. 266.2. статті 266 ПКУ;

     1.1.3. згідно п.п. 266.3.1. п.266.3. статті 266 ПКУ, базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток;

     1.1.4. згідно п.п.266.4.1. п.266.4 статті 266 ПКУ, база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

 а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

 б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

 в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

 Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік);

    1.1.5.ставки податкуна нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для  об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб встановлюються на 2018 рік рішенням сільської ради у відсотках від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування :

Типи об’єктів житлової та нежитлової нерухомості

Фізичні особи

( у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 квадратний метр загальної площі об’єкта житлової та нежитлової нерухомості)

 

Юридичні особи

( у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 квадратний метр загальної площі об’єкта житлової та нежитлової нерухомості)

Об’єкти житлової нерухомості з них

 

 

а) житлові будинки :

- житловий будинок садибного типу

- житловий будинок квартирного типу різної поверховості

 

0,25

 

0,25

б) прибудова до житлового будинку

0,13

0,13

в) квартира

0,25

0,25

г) котедж

0,25

0,25

ґ) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах

0,25

0,25

д) садовий будинок

0,13

0,13

е) дачний будинок

0,13

0,13

Об’єкти нежитлової нерухомості з них

 

 

а) будівлі готельні (готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку)

 

0,50

0,50

б) будівлі офісні (будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей)

0,05

0,05

в) будівлі торговельні (торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування)

0,25

0,25

г) гаражі (гаражі наземні й підземні та криті автомобільні стоянки)

0,50

0,50

ґ) будівлі промисловості та склади

0,50

0,50

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки)

0.50

0,50

е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо) в разі використання цих будівель та приміщень в некомерційних цілях

0

0

є) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, майстерні тощо  в разі використання цих будівель та приміщень в комерційних цілях (у підприємницькій діяльності)

0,01

0,01

ж) інші будівлі

0,01

0,01

 

    1.1.6. встановити  пільгу з податку, що сплачується  з об’єктів  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності  релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями);

    1.1.7.згідно п.п. 266.6.1. п.266.6. статті 266 ПКУ, базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року;

    1.1.8.порядок обчислення суми податку визначений п.266.7 статті 266 ПКУ;

    1.1.9.строки сплати податку визначені п.266.10 статті 266 ПКУ.

 

Сільський голова                                                                        М.Капериз

 

 

 


                                                                                                                         Додаток 2

                                                                                                       до рішення ради

                                                                                                       від ________№___

 

                            2.Транспортний податок

 

    2.1.платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 1.2.2.  є об'єктами оподаткування.

     2.2. об'єктом оподаткування транспортним податком  є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті;

 

     2.3.базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 1.2.2.;

     2.4. ставка податкувстановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 1.2.2.

     2.5. базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року;

     2.6.порядок обчислення та сплати податку визначений п. 267.6. статті 267 ПКУ;

     2.7.Строки сплати податку вказані в п. 267.8. статті 267 ПКУ.

 

 

Сільський голова                                                                   М.Капериз

 


                                                                                          Додаток 3

                                                                                         до рішення ради

                                                                                         від__________№___

 

                                  3.Туристичний збір

                              

     3.1.платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають  в село  та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк;

     3.2.платниками збору не можуть бути особи, які вказані в п.п. 268.2.2 п.268.2. статті 268 ПКУ;

     3.3. ставка збору встановлюється у розмірі  0,5  відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 268.4  статті 268 ПКУ;

     3.4.база справляння збору вказана в п. 268.4. статті 268 ПКУ;

     3.5.справляння збору може здійснюватися:

а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

 

 б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

 

 в) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються сільською радою  справляти збір на умовах договору, укладеного з радою.

     3.6.порядок сплати збору встановлений п. 268.7. статті 268 ПКУ;

     3.7. базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

     Сільський голова                                                                М.Капериз

    


                                                                                             Додаток 4

                                                                                             до рішення ради

                                                                                             від _____№___

 

                   4.Збір за місця для паркування транспортних засобів

 

   4.1. платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням сільської організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках;

     4.2.об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської ради,  спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

      4.3.базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету;

4.4.  ставки збору за місця для паркування транспортних засобів  встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі до 0,075 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року»;

 

      4.5.порядокобчислення та строки сплати збору вказані в п. 268-1.5. статті 268-1 ПКУ;

     4.6.Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

   Сільський голова                                                                     М.Капериз 


                                                                                                    Додаток 5

                                                                                                   до рішення ради

                                                                                                   від ______№____

 

                                 5.Єдиний податок

 

       5.1. Платники податку є юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим Податковим кодексом, та реєструється платником єдиного податку в порядку визначеному цим кодексом.

       Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та ставки єдиного податку яких встановлюються сільською радою,  поділяються на такі групи платників єдиного податку:

І - фізичні особи - підприємці, які не використовують найману працю, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів на ринках та/або надають побутові послуги населенню, маючи обсяг доходу протягом календарного року не більше 300 тис. гривень;

ІІ - друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

 не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

 

        5.2. не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої групп, особи які вказані в п.291.5. статті 291 ПКУ;        

         5.3.  під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються  види послуг, вказані в п. 291.7 статті 291 ПКУ; 

         5.4. порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої - третьої груп вказаний в  статті 292 ПКУ;

         5.5. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік ;

         5.6.ставки, встановлені пунктами 293.3-293.5 ПКУ, застосовуються з урахуванням  особливостей, вказаних п.293.8 статті 293 ПКУ;

         5.8. для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування), вказаних в п. 293.9. статті 293 ПКУ;

       5.9. Податковий (звітний) період вказаний в статті 294 ПКУ;

       5.10. порядок нарахування та строки сплати єдиного податку вказані в статті 295 ПКУ.

       5.11.Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

        5.12. ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі - прожитковий мінімум), другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі  - мінімальна заробітна плата), третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільською радою  для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

 

2) для другої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати :

 

                                                   

 

 

 

 

 

                                                СТАВКИ

єдиного податку відповідно видів економічної діяльності для фізичних 

        осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення  

                                               юридичної особи

 

Розмір ставок для платників єдиного податку 1 групи –

фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осібта обсяг доходу яких протягом календарного року  не перевищує  300 000грн.

                       

Код

КВЕД

2010

Види господарської діяльності відповідно

до КВЕД - 2010

Розмір ставки для платників єдиного податку 1 групиу відсоткахдо  розмірупрожиткового мінімумудля працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року,

47.81

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках  харчовими  продуктами

10%

47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках  текстильними  виробами,  одягом  і  взуттям

10%

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках  іншими  товарами

10%

01.61

Допоміжна діяльність у рослинництві

10%

81.30

Надання ландшафтних послуг

10%

01.62

Допоміжна діяльність у тваринництві

10%

02.40

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

10%

13.93

Виробництво килимів і килимових виробів

10%

13.96

Виробництво інших текстильних виробів н.в.і.у.

10%

13.99

Виробництво інших текстильних виробів н.в.і.у.

10%

14.31

Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів

10%

14.39

Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу

10%

14.11

Виробництво одягу зі шкіри

10%

14.13

Виробництво іншого верхнього одягу

10%

14.14

Виробництво спіднього одягу

10%

14.19

Виробництво іншого одягу й  аксесуарів

10%

14.20

Виготовлення виробів із хутра

10%

15.12

Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та ін. м-лів

10%

15.20

Виробництво взуття

10%

 16.23

Виробництво  інших  дерев»яних  будівельних  конструкцій  і  столярних  виробів

10%

16.29

Виробництво  інших   виробів  з  деревини:  виготовлення  виробів  з  корка,  соломки  та  рослинних  матеріалів  для  плетіння

10%

 25.12

Виробництво  металевих  дверей  і  вікон

10%

25.72

Виробництво  замків  і  дверних  петель

10%

25.99

Виробництво  інших  готових  металевих  виробів, н. .в. і. у.

10%

33.11

Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів

10%

31.01

Виробництво меблів  для  офісів  і  підприємств  торгівлі

10%

31.02

Виробництво  кухонних  меблів

10%

31.09

Виробництво  інших  меблів

10%

45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

10%

45.40

Торгівля  мотоциклами,  деталями , приладдям  до  них,  техобслуговування  і  ремонт 

10%

52.21

Допоміжне  обслуговування  наземного  транспорту

10%

95.23

Ремонт взуття

10%

95.21

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення

10%

95.22

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

10%

95.25

Ремонт годинників

10%

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10%

13.30

Оздоблення текстильних виробів

10%

95.12

Ремонт обладнання зв'язку

10%

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10%

77.21

Прокат товарів для спорту та відпочинку

10%

77.22

Прокат відеозаписів і дисків

10%

77.29

Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10%

81.21

Загальне прибирання будинків

10%

81.22

Інша діяльність із прибирання  будинків і промислових об'єктів

10%

81.29

Інші види діяльності з прибирання

10%

74.20

Діяльність у сфері фотографії

10%

96.01

Прання та хімчистка текстильних і хутряних виробів

10%

96.02

Надання послуг перукарнями та салонами краси

10%

96.03

Організування поховань і надання суміжних послуг

10%

97.00

Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги

10%

 

 Розмір ставок для платників єдиного податку 2 групи -

фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб

або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах,

одночасно не перевищує 10 осіб та обсяг доходу яких протягом календарного року  не перевищує 1 500 000 грн. 

 

Код

КВЕД

2010

Види господарської діяльності відповідно

до КВЕД - 2010

Розмір ставки для платників єдиного податку 2 групиу відсотках до розмірумінімальної заробітної плати, встановленої  на 1 січня податковогозвітного року

01.11 

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 

10%

01.13

Вирощування овочів і баштаних культур ,корнеплодів і бульбоплодів

10%

01.19 

Вирощування інших однорічних і дворічних культур 

10%

01.24 

Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів 

10%

 01.25

Вирощування ягід,горіхів,інших фруктів

10%

01.29 

Вирощування інших багаторічних культур 

10%

01.30

Відтворення  рослн

10%

01.41 

Розведення великої рогатої худоби молочних порід 

10%

01.42 

Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів 

10%

01.46 

Розведення свиней 

10%

01.47 

Розведення свійської птиці 

10%

01.49 

Розведення інших тварин 

10%

01.50 

Змішане сільське господарство 

10%

01.61 

Допоміжна діяльність у рослинництві 

10%

01.62 

Допоміжна діяльність у тваринництві 

10%

01.63

Післяурожайна діяльність

10%

01.70 

Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг 

10%

02.10 

Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 

10%

02.40 

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 

10%

03.12 

Прісноводне рибальство 

10%

10.13 

Виробництво м'ясних продуктів 

10%

10.39 

Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів 

10%

10.41 

Виробництво олії та тваринних жирів 

10%

10.51

Перероблення  молока,  виробництво  масла  та  сиру

10%

10.61 

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості 

10%

10.71 

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання 

10%

10.73 

Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів 

10%

10.89 

Виробництво інших харчових продуктів, н. в. і. у.

10%

10.92 

Виробництво готових кормів для домашніх тварин 

10%

13.92 

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу 

10%

13.94 

Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток 

10%

14.11 

Виробництво одягу зі шкіри 

10%

14.12

Виробництво  робочого  одягу

10%

14.13 

Виробництво іншого верхнього одягу 

10%

14.19 

Виробництво іншого одягу й аксесуарів 

10%

14.20 

Виготовлення виробів із хутра 

10%

15.20 

Виробництво взуття 

10%

16.10 

Лісопильне та стругальне виробництво 

10%

16.21 

Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону 

10%

16.23 

Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів 

10%

16.29 

Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння 

10%

18.11 

Друкування газет 

10%

18.12 

Друкування іншої продукції 

10%

20.14 

Виробництво інших основних органічних хімічних речовин 

10%

22.11 

Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин і покришок 

10%

22.23 

Виробництво будівельних виробів із пластмас 

10%

23.11 

Виробництво листового скла 

10%

23.12 

Формування й оброблення листового скла 

10%

23.31 

Виробництво керамічних плиток і плит 

10%

23.32 

Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини 

10%

23.41 

Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів 

10%

23.61 

Виготовлення виробів із бетону для будівництва 

10%

23.69 

Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу 

10%

23.70 

Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю 

10%

25.11 

Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій 

10%

25.12 

Виробництво металевих дверей і вікон 

10%

25.72 

Виробництво замків і дверних петель 

10%

25.99 

Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у. 

10%

31.01 

Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі 

10%

31.02

Виробництво  кухонних  меблів

10%

31.09 

Виробництво інших меблів 

10%

32.30

Виробництво  спортивних  товарів

10%

32.40 

Виробництво ігор та іграшок 

10%

32.99 

Виробництво іншої продукції, н. в. і. у. 

10%

33.13 

Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання 

10%

33.14 

Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання 

10%

33.17 

Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів 

10%

33.19 

Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування 

10%

35.13 

Розподілення електроенергії 

10%

35.22 

Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи 

10%

35.30 

Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря 

10%

36.00 

Забір, очищення та постачання води 

10%

37.00 

Каналізація, відведення й очищення стічних вод 

10%

41.20 

Будівництво житлових і нежитлових будівель 

10%

42.11 

Будівництво доріг і автострад 

10%

42.99 

Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 

10%

43.21 

Електромонтажні роботи 

10%

43.22 

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 

10%

43.29 

Інші будівельно-монтажні роботи 

10%

43.31 

Штукатурні роботи 

10%

43.32 

Установлення столярних виробів 

10%

43.33 

Покриття підлоги й облицювання стін 

10%

43.34 

Малярні роботи та скління 

10%

43.39 

Інші роботи із завершення будівництва 

10%

45.20 

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 

10%

45.32 

Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 

10%

45.40 

Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів 

10%

46.18

Діяльність  посередників,  що  спеціалізуються  в  торгівлі  іншими  товарами

10%

46.21 

Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин 

10%

46.31 

Оптова торгівля фруктами й овочами 

10%

46.32

Оптова  торгівля  м»ясом  і  м»ясними  продуктами 

10%

46.38 

Оптова торгівля іншими продуктами харчування,  у т.ч.  рибою, ракоподібними імолюсками 

10%

46.49 

Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення 

10%

46.90 

Неспеціалізована оптова торгівля 

10%

47.11 

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування

10%

47.19 

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 

10%

47.21 

Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах 

10%

47.22 

Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах 

10%

47.23 

Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах 

10%

47.24 

Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах 

10%

47.29 

Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах 

10%

47.41 

Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах 

10%

47.43 

Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення 

10%

47.51 

Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах 

10%

47.52 

Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 

10%

47.53

Роздрібна  торгівля  килимовими  виробами,  покриттям  для  стін  та  підлоги  в  спеціалізованих  магазинах

10%

47.54 

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах 

10%

47.59 

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах 

10%

47.61 

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах 

10%

47.62 

Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах 

10%

47.64

Роздрібна торгівля  спортивним  інвентарем  у  спеціалізованих  магазинах

10%

47.65 

Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах 

10%

47.71 

Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах 

10%

47.72 

Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах 

10%

47.73 

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах 

10%

47.75 

Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах 

10%

47.76 

Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах 

10%

47.77 

Роздрібна торгівля годинниками  

10%

47.78

Роздрібна  торгівля  іншими  невживаними  товарами  в  спеціалізованих  магазинах

10%

47.79 

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах 

10%

47.81 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами

10%

47.82 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям 

10%

47.89 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 

10%

47.99 

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 

10%

49.31 

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення 

10%

49.32 

Надання послуг таксі 

10%

49.39 

Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у. 

10%

49.41 

Вантажний автомобільний транспорт 

10%

52.29 

Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 

10%

55.10 

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування 

10%

56.3

Обслуговування  напоями

10%

56.10 

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 

10%

56.29 

Постачання інших готових страв 

10%

58.11 

Видання книг 

10%

58.13 

Видання газет 

10%

62.01 

Комп'ютерне програмування 

10%

62.02 

Консультування з питань інформатизації 

10%

62.09 

Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем 

10%

63.11 

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 

10%

63.99 

Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. 

10%

65.11 

Страхування життя 

10%

65.12 

Інші види страхування, крім страхування життя 

10%

65.30 

Недержавне пенсійне забезпечення 

10%

66.21 

Оцінювання ризиків та завданої шкоди 

10%

66.29 

Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення 

10%

68.20 

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (земельних ділянок загальна площа яких не перевишує 0,2га,житлові приміщення загальна площа яких не перевищує 100кв.метрів,нежитлові приміщення(споруди,будівлі)та/або їх частини загальна площа яких не перевищує 300кв.метрів)

10%

69.10 

Діяльність у сфері права 

10%

69.20 

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку ; консультування з питань оподаткування 

10%

70.22 

Консультування з питань комерційної діяльності й керування 

10%

71.12 

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 

10%

73.11 

Рекламні агентства 

10%

73.20 

Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки 

10%

74.20 

Діяльність у сфері фотографії 

10%

75.00 

Ветеринарна діяльність 

10%

77.11 

Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів 

10%

77.12 

Надання в оренду вантажних автомобілів 

10%

77.31 

Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання 

10%

78.30 

Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами 

10%

79.11 

Діяльність туристичних агентств 

10%

80.10 

Діяльність приватних охоронних служб 

10%

81.22 

Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів 

10%

81.30 

Надання ландшафтних послуг 

10%

82.19

Фотокопіювання,  підготовка документів  та  ін.  спеціалізована  допоміжна  офісна  діяльність

10%

82.92 

Пакування 

10%

82.99 

Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у. 

10%

85.53 

Діяльність шкіл підготовлення водіїв транспортних засобів 

10%

85.59 

Інші види освіти, н. в. і. у. 

10%

86.22 

Спеціалізована медична практика 

10%

86.23 

Стоматологічна практика 

10%

93.12

Діяльність  спортивних  клубів

10%

93.13

Діяльність  фітнес-центрів

10%

93.19 

Інша діяльність у сфері спорту 

10%

93.29 

Організування інших видів відпочинку та розваг 

10%

95.11 

Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання 

10%

95.21 

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення 

10%

95.23 

Ремонт взуття та шкіряних виробів 

10%

95.24 

Ремонт меблів і домашнього начиння 

10%

95.25 

Ремонт годинників

10%

95.29 

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 

10%

96.02 

Надання послуг перукарнями та салонами краси 

10%

96.03 

Організування поховань і надання суміжних послуг 

10%

96.04 

Діяльність із забезпечення фізичного комфорту 

10%

96.09 

Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у. 

10%

 

 

   Сільський голова                                                                              М.Капериз                                                                 


 
ПРОЕКТ

                                  МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

               _______ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

    ________ 2017 року              с.Майданецьке                   №_______

   

 

Про  встановлення   ставокземельного

податку,  пільг з його  сплати  на  2018 рік

 

           Керуючись  пунктами 24,  28 та  35   частини 1  статті 26Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до  пункту 7.1. статті 7, підпунктів 12.3.2., 12.3.4. пункту 12.3. та підпункту  12.4.1. пункту 12.4. статті  12, пунктів 30.2. , 30.5. статті  30, статті  274  Податкового кодексу України (далі - ПКУ) із змінами, технічної документації з нормативної  грошової оцінки земель   , виготовленою  ДП «Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» та затвердженою рішенням сільської ради від  12.07.2012р.№16/6, яке оприлюднене згідно вимог пункту  271.2 статті 272 ПКУ,   врахувавши аналіз регуляторного впливу та експертний висновок  постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів, сільська  рада

ВИРІШИЛА  :

 

     1.  Встановити на 2018 рік   ставки  земельного податку по  с.Майданецьке            за земельні ділянки , нормативну грошову оцінку яких проведено,  за  один гектар землі   у таких розмірах  (у  відсотках  від  їх  нормативної  грошової оцінки) :

 

     1.1  для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,3%,  в тому числі:

Рілля– агрогрупа :

                              53Л – 41927 х 0,3% = 125,78

                              55Л -35846 х 0,3% =107,54

                              56Л – 27052 х 0,3% = 81,16

                              210Л -33816 х 0,3% = 101,45

                              141 – 6793 х 0,3% = 20,29   

                                

сіножаті   - агрогрупа :

                             

                             141 -  1439 х 0,3% = 4,32

                             210Л – 8466 х 0,3% = 25,40                     

                             

пасовища– агрогрупа :

                            

                            53Л – 9056 х 0,3% = 27,17

                            55Л – 7736 х 0,3% = 23,21

                            56Л-  4820 х 0,3% = 14,46

                            210Л  - 7736 х 0,3%  = 23,21

                            141  -  1458 х 0,3% = 4,37

 

    1.2. для  багаторічних   насаджень – 0,3 %,  в тому числі по агрогрупах :  

 

                                           53Л – 24893 х 0,3% = 74,68

                                           55Л – 21339 х 0,3% = 64,02

                                           56Л – 16005 х 0,3% = 48,02

                                           210Л – 17339 х 0,3% = 52,02

 

        1.3.на забудовані землі :

1.3.1перша економіко-планувальна зона

 

 квартал  - № 12   372174х 1% х 3%  = 111,65

 

                   № 13   372174х 1% х 3%  = 111,65

 

                   № 14   372174х 1% х 3%  = 111,65

 

                    № 15   338782х 1% х 3%  = 101,63

 

                   № 25   372174х 1% х 3% = 111,65

 

                   № 26   378852х 1% х 3%  = 113,66

 

                   № 27   362461х 1% х 3%  = 108,74

 

                   № 28   362461х 1% х 3%  = 108,74

 

                   № 29   378852х 1% х 3%  = 113,66

 

                   №30    378852х 1% х 3%  = 113,66

 

 •   землі комерційного використання :

 

 квартал  - № 29   905240х 1%  = 9052,40

 

                    № 30    947740х 1%  = 9477,40

 

                    № 33    930739х 1%  = 9307,39 

 

у кварталах №29,30  земельні ділянки під водним фондом

                                180927 х 1% х 25% = 452,32

                                       

квартал -       №31    372174х 1% х 3%  = 111,65

 

                       №32    372174х 1% х 3%  = 111,65

                                                                                                                     

                       №33    392817х 1% х 3%  = 117,85                        

 

                       №34    392817 х 1% х 3%  = 117,85

 

                       №35    392817х 1% х 3%  = 117,85

 

                       №36    392817х 1% х 3%  = 117,85

 

                       №37    355174х 1% х 3%  = 106,55

 

                       №38    338782х 1% х 3%  = 101,63

 

                       №39    345460х 1% х 3%  = 103,64

 

                       №43    378852х 1% х 3%  = 113,66

 

                       №44    341817х 1% х 3% = 102,55

 

                       №45    362461х 1% х 3%  = 108,74

 

                       №46    355174х 1% х 3%  = 106,55

 

                       №47    321782х 1% х 3%  = 96,53

 

                       №48    362461х 1% х 3% = 108,74

 

 у кварталі №48 землі під МП "Полюс"

 

                                  947740х 1%  = 9477,40

 

                       №49    345460х 1% х 3%  = 103,64

 

                       №50-52    345460х 1% х 3%  = 103,64

 

                       №53-54    338781х 1% х 3%  = 101,63

 

                       №55         321782х 1% х 3% = 96,53

 

                       №56-57    338782х 1% х 3%  = 101,63

 

                       №58         328460х 1% х 3% = 98,54 

 

 

 • друга економіко-планувальна зона

 

    квартал №1           339389х 1% х 3% = 101,82

 

                  №2            287783х 1% х 3%  = 86,33

 

                  №3-4         272604х 1% х 3%  = 81,78

 

                  №5-6         318139х 1% х 3%  = 95,44

 

                  №7            324211х 1% х 3%  = 97,26

 

                  №8-10       333318х 1% х 3%  = 100,00

                                                                                                          

 • землі комерційного використання–

 

  квартал  №8              795349х 1%  = 7953,49

 

                  №5              757706х 1%  = 7577,06

 

                  №11-22       302961х 1% х 3%  = 90,89

 

                  №23-24       309032х 1% х 3%= 92,71

 

                  №40            293854х 1% х 3% = 88,16

 

                  №41            287783х 1% х 3%  = 86,33

 

                  №42,59,60  293854х 1% х 3%  = 88,16

 

                  №61            287783х 1% х 3%  = 86,33

 

                  №62             293854х 1% х 3%  = 88,16                        

 

 1.3.3  за землю під школою            275033х 1%   = 2750,33          

 

 1.3.4 за землю під  відділенямзв"зку     378852х 1%   =3788,52

 

 1.3.5 за  землі  транспорту   322389х 1 %  = 3223,89

 

1.3.6  за землю під Тальнівським РСТК ТСОУ   233141 х 1%  = 2331,41

 

1.3.7 за землю промисловості  381889х1% = 3818,89

 

  1.4.Затвердити ставки земельного податку в с.Новомайданецькому:

 

  - на землі сільськогосподарського призначення:

 

 Рілля  - агрогруппа:   53е   - 43957х 0,3% = 131,87

                                                                                                                         

багаторічні насадження  - агрогруппа:  53е - 26227х 0,3% = 78,68

 

 пасовища – агрогруппа: 53е – 9492х 0,3% = 28,48

 

  - на забудовані землі :

 

 квартал  - № 1-7     354568х 1% х 3%  = 106,37             

 

 • землі комерційного використання:

 

 квартал - №2-3       840883х 1% х  = 8408,83                          

 

 -  землі  транспорту  305997х 1 %  = 3059,97

 

 

 

    1.5. за земельні ділянки (в межах населених пунктів), зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, у розмірі 0,3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

 

    1.6.за земельні ділянки (в межах населених пунктів) на територіях та об'єктах природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного призначення, використання яких не пов'язано з функціональним призначенням цих територій та об'єктів, у розмірі 0,3відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

 

    1.7. за земельні ділянки (в межах населених пунктів), що відносяться до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах),  а також за водойми, надані для виробництва рибної продукції, та земельні ділянки,  надані для розміщення об'єктів енергетики, справляється у розмірі 0,3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.

 

     2. Відповідно до статті 277.1 Податкового кодексу України, встановити на 2018 рік   ставки  податку  за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено у розмірі  0,3 відсотки від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по  області, а для сільськогосподарських угідь -  3 відсотки  від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по  області.

 

     3. Ставки  земельного податку  у  2018  році  застосовуються   згідно затвердженої  нормативноїгрошової  оцінкиземель села  ,проіндексованої  на коефіцієнт, який  буде встановлений законодавчими актами, прийнятими в січні-лютому   2018року.

 

    4. Відповідно до норми   п.274.2. ст..274 ПКУ , встановити  на 2018 рік ставку податку  у розмірі  3  відсотки  від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

 

   5. Взяти до відома ,  що :

   5.1.платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі з урахуванням особливостей визначених п. 269.1. ст. 269 Податкового кодексу України;

 

   5.2. об’єктом оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності з урахуванням особливостей визначених п. 270.1. ст. 270 Податкового кодексу України;

 

   5.3. базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок,  з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України; площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено;

 

   5.4. база оподаткування розраховується з урахуванням пільг, передбачених ст. 281, ст. 282 Податкового кодексу України;

 

   5.5. визначені  земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню з урахуванням особливостей,  визначених ст. 283 Податкового кодексу України та особливості застосування пільгового оподаткування відповідно до ст. 284 Податкового кодексу України;

 

     5.6.. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством;

 

     5.7. податковимперіодом  для плати за землю є календарний рік.Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

    5.8. підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру;

 

    5.9. порядок обчислення плати за землю встановлений статтею 286 ПКУ;

 

    5.10. пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб встановлені статтею 281 ПКУ;

    5.11. пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб встановлені статтею 282 ПКУ;

 

    5.12 земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком, перераховані в статті 283 ПКУ;

 

     6. Надати податкову пільгу шляхом звільнення  від сплати земельного податку :

                                                                                                                             

    - органам державної влади та органам місцевого самоврядування , бюджетним установам в галузі ветеринарної медицини, водного господарства та меліорації, які є неприбутковими та повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мета створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою діяльністю та  створені   для досягнення   управлінських цілей стосовно охорони здоров'я тварин, експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних благ.

    При цьому врахувати :

-  що головною  загальною особливістю, основним  результатом   їх діяльності є надання безоплатних  послуг;

- в разі, коли платники податку, які користуються пільгами з цього податку, самостійно не використовують (надають в оренду)  земельну ділянку, окремі

будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

   

     7. Секретарю сільської ради після врахування поданих зауважень та пропозицій,  в тому числі і від Державної регуляторної служби України та   прийняття цього рішення сільською радою, оприлюднити  його  та  аналіз   регуляторного впливу в друкованих ЗМІ  та на  Інтернет- сайті сільської ради  до 15  липня цього року.

 

     8. Спеціалісту-землевпоряднику сільської ради після оприлюднення  цього рішення, подати його копію в ДПІ в Тальнівському районі, але не пізніше 25 грудня цього року. 

 

     9. Рішення «Про  встановлення   ставокземельногоподатку,  пільг з його  сплати на  2018 рік» набирає чинності після його  оприлюднення в термін, визначений  підпунктом   12.3.4. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України , але не раніше 01.01.2018 року. 

 

     10. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

 

 

 

Сільський голова                                                          М.Капериз