Рішення ради

 

 


                                   МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

24 липня  2015р.                      с.Майданецьке                 №41-1/УІ

 

Про   організацію оповіщення та

доставки військовозобов’язаних

 

Відповідно до Указу Президента України  від 14.01.2015р. № 15/2015 «Про часткову мобілізацію», статті 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст. 33, 34, 38 Закону України “Про військовий обов'язок і військову службу ”, ст. 18 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію",ст..15 Закону України «Про оборону України», з метою організації оповіщення та доставку військовозобов’язаний    в особливий період, заслухавши пропозиції депутатів, сільська рада

ВИРІШИЛА :

1.Взяти до відома, що  депутати сільської ради  відмовились приймати участь в оповіщенні та вручені повісток військовозобов’язаним мешканцям сіл Майданецького та Новомайданецького.

            2. Начальнику ВУСу – Вовк В.І. вжити можливих заходів щодо оповіщення та вручення повісток мешканцям населених пунктів сільської ради, згідно списку, наданого Тальнівсько- Катеринопільським   військовим комісаріатом .

            3. Запропонувати Тальнівсько- Катеринопільському   військовому  комісару Кудлі В.О. надати представника військового комісаріату для вручення повісток спільно з нач.ВУСУ сільської ради та ,в разі необхідності, для складання протоколів, а також  забезпечити  сільську раду  виписаними повістками для військовозобов’язаних.

           4. Запропонувати начальнику Тальнівського РВ УМВС України в Черкаській області доручити дільничному інспектору взяти участь у оповіщенні військовозобов’язаних спільно з нач.Вусом та представником військового комісаріату.

          5. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову .

 

 

Сільський голова                                                                   Ю.Свідерський

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                 РІШЕННЯ

24 липня 2015 року                     с. Майданецьке                           № 41-2/УІ

 

Про надання невикористаної частини

та частини основної щорічної відпустки

сільському голові Свідерському Ю.В.

 

           Заслухавши та розглянувши заяву сільського голови Свідерського Ю.В. про надання йому невикористаної частини щорічної основної відпустки за період роботи з 31.12.2013 по 30.12.2014р. та частини відпустки за період роботи з 31.12.2014 по 25.10.2015р., керуючись  статтею 21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні”, ст. 6,12  Закону України "Про відпустки", Постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006року№268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури,судів та інших органів”,Постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2009 року №504 “Про внесення змін до   Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268",  рішенням сільської ради від 27.01.2015 № 36-5/УІ «Про впорядкувавння умов оплати праці сільському голові Свідерському Ю.В. на 2015 рік», Положенням про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам та керівництву апарату Майданецької сільської ради, затвердженого рішенням ради від 27.01.2015 №36-7/УІ, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

    1.Надати сільському голові Свідерському Юрію Володимировичу невикористану частину щорічної  основної відпустки за період роботи з 31.12.2013 по 30.12.2014р на 16 календарних днів  та частину щорічної основної відпустки за період роботи з 31.12.2014 по 25.10.2015 р. на 14 календарних днів з 03 серпня 2015 року з нарахуванням одноразової допомоги на оздоровлення в розмірі  середньомісячної заробітної плати.

    2.Головному бухгалтеру сільської ради  виплатити   матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань за 2015 рік сільському голові Свідерському Ю.В. в розмірі  середньомісячної заробітної плати.

    3.На період відпустки повноваження сільського голови покласти на секретаря сільської ради Драган Т.М.

    4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності та етики.

 

 

Сільський голова                                                                      Ю.Свідерський

Опубліковано 27.07.2015р.