Розпорядження голови ради

 

                              МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА    РАДА

                ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                      Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

01 липня 2014 року              с.Майданецьке              № 34

 

Про призначення особи, відповідальної

за оприлюднення проектів та актів органів

місцевого самоврядування та їх посадових

осіб

 

       Відповідно до частинами 5, 11 статті 59   Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", із змінами, що  внесені Законом України від 27.03.2014 р. № 1170 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Законів України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації» :

  1. Призначити Драган Тетяну Миколаївну – секретаря сільської ради, особою, відповідальною за оприлюднення проектів та актів органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.
  2. Взяти до відома , що :

2.1.оприлюдненню підлягають проекти та  акти органів місцевого самоврядування ( далі-ОМС) та їх посадових осіб, що мають нормативно- правовий характер – це  проекти та рішення виконавчого комітету, сільської ради  і розпорядження сільського голови, щоне носять індивідуальної дії;

2.2.проекти рішень виконкому та сільської ради, що не носять регуляторного характеру,  оприлюднюються за 20 днів до їх розгляду;

2.3.проекти регуляторних актів оприлюднюються за 30 днів до їх розгляду;

2.4. проекти та акти ОМС можуть оприлюднюватись на офіційній інтернет сторінці сільської ради, в ЗМІ та на Дошці оголошень сільської  ради, про що може бути окремо зазначено ;

2.3.прийняті рішення виконкому, сільської ради та розпорядження сільського голови, що не носять індивідуальної дії, набирають сили з дня їх оприлюднення (якщо в акті не вказана інша дата набрання ними чинності),  яке здійснюється невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів з дня прийняття;

    2.4.відповідальна особа, яка зазначена в п.1 цього розпорядження, слідкує та відповідає за реєстрацією документів, які підлягають оприлюдненню та здійснює оприлюднення  проектів та актів на офіційній інтернет-сторінці сільської ради, або в ЗМІ, або на Дошці оголошень сільської ради, про що окремо зазначається в акті ОМС;

2.5.веде журнал реєстрації дат оприлюднення проектів та актів ОМС, в тому числі в ЗМІ та на Дошці оголошень.

 

3. Контроль за цим розпорядженням залишаю за собою.

 

 

Сільський голова                                                                 Ю.Свідерський

 

Опубліковано 01.07.2014

 

 

                            МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                         РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

 

12 січня 2016 року             с.Майданецьке                          № 10 

 

Про призначення особи, відповідальної

за оприлюднення проектів та рішень сесій  ради,

її виконавчого комітету та результатів поіменного

голосування 

 

       Відповідно до частин 3,  5, 11 статті 59   Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", із змінами, що  внесені Законом України від 27.03.2014 р. № 1170 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Законів України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації», Законом України  від 26 листопада 2015 року № 842-VIII«Про внесення зміни до статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо поіменних голосувань» :

    1. Призначити Драган  Тетяну Миколаївну – секретаря сільської ради, особою, відповідальною за оприлюднення проектів та рішень сесій ради, її виконавчого комітету та результатів поіменного голосування.

2. Взяти до відома , що :

2.1.оприлюдненню підлягають проекти та  акти органу місцевого самоврядування ( далі-ОМС) , що мають нормативно - правовий характер – це  проекти та рішення сесій сільської ради, виконавчого комітету,  щоне носять індивідуальної діїта результати поіменного голосування;

2.2.проекти рішень виконкому та сільської ради, що не носять регуляторного характеру,  оприлюднюються за 20 днів до їх розгляду;

2.3.проекти регуляторних актів оприлюднюються за 30 днів до їх розгляду;

2.4.проекти та акти ОМС можуть оприлюднюватись на офіційній інтернет-сторінці сільської ради, в ЗМІ та на Дошці оголошень сільської  ради, про що може бути окремо зазначено, а результати поіменного голосування розміщуються на офіційному веб-сайті сільської  ради  в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку;

2.5.прийняті рішення виконкому, сільської ради та розпорядження сільського голови, що не носять індивідуальної дії, набирають сили з дня їх оприлюднення (якщо в акті не вказана інша дата набрання ними чинності), яке здійснюється невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів з дня прийняття;

 2.6.відповідальна особа, яка зазначена в п.1 цього розпорядження, слідкує та відповідає за реєстрацією документів, які підлягають оприлюдненню та здійснює оприлюднення  проектів та актів на офіційній інтернет-сторінці сільської ради, або в ЗМІ, або на Дошці оголошень сільської ради, про що окремо зазначається в акті ОМС, а результати поіменного голосування розміщуються  тільки на офіційному веб-сайті сільської  ради  в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку  ;

 2.7. відповідальна особа веде журнал реєстрації дат оприлюднення проектів та актів ОМС, в тому числі в ЗМІ та на Дошці оголошень.

3.Контроль за цим розпорядженням залишаю за собою.

 

Сільський голова                                                       М.Капериз

Оприлюднено 12.01.2016 року