Правила

 

                                                                                            Додаток                                                                                                                                                                                                                   до рішення сільської ради                            

        від11.06.2013року№24/4

 

                         Правила  поводження з тваринами на території                                  Майданецької сільської ради                                                                      

I. Загальні положення

1.1. Правила поводження з тваринами на території Майданецької сільської ради (далі – Правила) розроблено відповідно до вимог законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб».

1.2. Ці Правила поширюються на фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності, які утримують тварин на території Майданецької сільської ради.

1.3. Фізичні та юридичні особи, які утримують або/та розводять тварин, зобов’язані суворо дотримуватись вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», інших нормативних актів, санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та цих Правил, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб, не створювати загрози безпеці людей, а також іншим тваринам.

1.4. Правила є нормативно-правовим актом, яким встановлюються вимоги до утримування домашніх тварин на території сільської ради.

1.5. Правилами встановлюється порядок утримання на території сільської ради домашніх тварин із забезпеченням гуманного ставлення до них та чистоти і порядку на території сільської ради. За недодержання Правил передбачено відповідальність згідно з чинним законодавством України.

2. Визначення термінів

2.1. Поняття та терміни, які використовуються у цих Правилах, мають такі значення:

- домашні собаки та коти – тварини, які утримуються власниками як домашні улюбленці, помічники (поводирі незрячих, охоронці житла та іншого майна), об’єкти комерційного використання, що знаходяться під контролем (наглядом) власника, членів його сім’ї або уповноваженої власником особи;

- ідентифікація домашніх тварин – біркування, чіпування, паспортування тварин тощо з присвоєнням особистого ідентифікаційного коду;

- місце або зона для вигулу тварин – територія, на якій власник має право вільного вигулу тварини за умов дотримання вимог Правил;

- екскременти – відходи життєдіяльності тварини;

- потенційно-небезпечні собаки – собаки, які належать до порід собак, визнаних потенційно небезпечними, а також особини, які мають фенотипічні ознаки цих порід. Службові собаки та собаки бійцівських порід є джерелом підвищеної небезпеки.

- тварини, визнані небезпечними, – тварини, які вже проявили неспровоковану агресію до людей і тварин, що підтверджено відповідним актом, складеним з дотриманням вимог чинного законодавства України;

- адаптованість тварин в умовах населеного пункту – перевірка мінімально необхідного переліку навичок, виконання яких дозволяє визначити стан нервової системи тварин, його керованість, ступінь безпеки по відношенню до його власника й оточення, а також наявність у самого власника навичок керування твариною;

- бездоглядні тварини – домашні собаки та коти, незалежно від породи та призначення (у тому числі собаки, що мають ошийник з особистим номерним знаком і намордник), які знаходяться без власника та не на прив’язі на вулицях, площах, у скверах, у громадському транспорті й інших громадських місцях;

- вигулювання собак – тимчасове знаходження собак у присутності їхніх власників або осіб, що їх заміняють, на відкритому повітрі поза місцями постійного проживання цих собак з метою задоволення їхніх фізіологічних потреб і гармонійного розвитку;

- відчуження тварини – передача права власності на тварину юридичним чи фізичним особам у спосіб, не заборонений чинним законодавством;

- власник домашньої тварини – юридична або фізична особа, яка здійснює догляд за твариною, що їй належить на праві власності або на інших підставах, які не суперечать законодавству України;

- евтаназія – гуманні методи умертвіння тварин, що виключають передсмертні страждання;

- біостерилізація – позбавлення тварини хірургічним шляхом здатності до відтворення потомства (репродуктивної здатності);

- карантинний майданчик – спеціально обладнані приміщення або частини приміщень, які призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі їх вилову та тимчасової ізоляції.

2.2. Інші поняття у цих Правилах вживаються у значенні, які наведені в законах України «Про благоустрій населених пунктів» та «Про захист тварин від жорстокого поводження».

2.3. Внесення змін до Правил здійснюється Майданецькою сільською радою шляхом прийняття відповідного рішення.

3. Утримання домашніх тварин

3.1. Кількість тварин, яких може тримати фізична чи юридична особа, обмежується можливістю забезпечення їм умов тримання відповідно до вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».

3.2. Умови тримання тварин повинні задовольняти їхні природні потреби в їжі, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та інші потреби.

3.3. Місце тримання тварин повинно бути оснащено таким чином, щоб забезпечити необхідний простір, температуру повітря, режим вологості і вентиляції, природне освітлення та можливість контакту тварин із природним для них середовищем.

3.4. Місце тримання тварин повинно забезпечити неможливість заподіяння шкоди третім особам внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварин.

4. Обов’язки та права власників тварин

4.1. Особи, які утримують домашніх тварин, зобов’язані:

- дотримуватись вимог цих Правил, правил громадського порядку, норм співіснування, ветеринарних норм, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб, не створювати загрози безпеці людей;

- тримати сторожових собак на прив’язі і спускати їх з прив’язі лише в закритих дворах з висотою огорожі, що виключає можливість втечі; про наявність таких собак застерігати написом при вході та по периметру об’єкта або території;

- виводити собак, у місця загального користування лише на повідку, а собак з підвищеною агресивністю обов’язково на короткому повідку (не більше 1,2 м) і в наморднику, крім собак дрібних порід;

- у випадках падежу тварини негайно повідомляти державну ветеринарну установу за місцем проживання;

- негайно повідомляти заклади охорони здоров’я і ветеринарної служби про випадки укусу або травмування твариною людини або іншої тварини, а також доставляти у ветеринарну установу тварин, які покусали людей чи інших тварин або заподіяли їм травми, для огляду і карантинування протягом 10 днів, а покусаних тварин – для огляду і лікування.

- у разі, коли неможливо доставити вказаних тварин, що покусали, повідомити про них установи ветеринарної медицини;

- надавати тварин для огляду, діагностичних досліджень, профілактичних щеплень та обробок, на вимогу посадових осіб державних органів ветеринарної медицини;

- забезпечувати своєчасне щеплення проти сказу собак, котів та інших тварин;

- негайно ізолювати тварину і звернутися до ветеринарної установи у разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання;

- надавати тварин для тимчасової ізоляції у разі, коли на те є відповідне рішення органів санітарно-епідеміологічної служби чи установи державної ветеринарної медицини, а також тих, що завдали тілесних ушкоджень людині або іншій тварині. Тимчасова ізоляція тварин може проводитись у встановленому порядку, якщо ця тварина є небезпечною для оточуючих;

- здійснювати перевезення домашніх тварин усіма видами громадського транспорту з додержанням правил, чинних на даному виді транспорту, при обов’язковому забезпеченні безпеки людей;

- регулювати приплід власних тварин, у тому числі шляхом стерилізації.

4.2. Власники домашніх тварин мають право утримувати домашніх тварин:

- у квартирах та будинках, де проживає кілька сімей, лише за письмовою згодою всіх мешканців квартири. Не дозволяється утримувати собак, котів та інших тварин у місцях загального користування;

- кількість тварин, що утримується, залежить від розміру та стану житлової площі помешкання, відповідно до ветеринарно-зоогігієнічних вимог;

- у “зоокутках” дитячих, освітніх, наукових,– з дозволу відповідного органу за погодженням з органами державної санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини, за умов забезпечення постійного догляду за тваринами відповідно до вимог Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження ”;

- на території присадибної земельної ділянки, за умови якщо огорожа цієї ділянки забезпечує ізоляцію тварини на цій території;

- собак з метою охорони об’єктів будівництва, територій підприємств, установ, організацій, за умов наявності обладнаних приміщень або на прив’язі;

- юридичні особи за умови наявності погодження з державною службою ветеринарної медицини та наявності відмітки про щорічне щеплення проти сказу:

- для охорони – в обладнаних приміщеннях або на прив’язі;

4.3. Особа, яка супроводжує домашню тварину, зобов’язана забезпечити:

- безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною твариною;

- безпеку супроводжуваної домашньої тварини;

- безпеку дорожнього руху шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.

4.4. При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду.

4.5. Власникам домашніх тварин забороняється:

- у стані алкогольного сп’яніння вигулювати тварин;

- вигулювати собак без повідка і намордника у невизначених спеціально для цього місцях;

- приводити тварин (крім тварин супроводу – собак-поводирів) у приміщення магазинів і кафе (крім спеціалізованих магазинів для тварин), об’єктів громадського харчування, освіти та культури, на територію дитячих майданчиків, інші місця загального користування, тощо;

- доручати вигул собак особам, яким не виповнилося 14 років, психічно хворим, визнаним недієздатними або фізично неспроможними керувати твариною;

- розводити тварин з уродженими патологіями, генетично та фізіологічно несумісних тварин;

- жорстоко поводитись з тваринами, залишати бездоглядними або знищувати їх;

- наносити тваринам побої, травми з метою примушування тварин до виконання будь-яких вимог;

- проводити собачі бої та інші заходи, які допускають жорстокість по відношенню до тварини;

- вирощувати собак та котів з метою отримання з них м’яса і шкірок;

- викидати трупи собак та котів в контейнери для збору сміття, захоронювати їх у невідведених для цього місцях;

5. Відлов та тимчасова ізоляція домашніх тварин

5.1. Собаки, коти та інші тварини підлягають тимчасовій ізоляції у разі, якщо на це є відповідне рішення органів санітарно-епідеміологічної служби, ветеринарної медицини, а також ті, що завдали тілесних ушкоджень людині або іншій домашній тварині.

5.2. Тимчасова ізоляція собак, котів та інших тварин проводиться у примусовому порядку, якщо тварина є небезпечною для оточуючих.

5.3. Відлов безпритульних та бродячих тварин здійснюють відповідні  служби, за попередньо підписаними угодами з виконкомом сільської ради.

5.4. Відлов безпритульних та бродячих тварин проводиться у відсутності сторонніх осіб, особливо дітей, з 05.00 до 07.00 та після 20.00 (влітку – після 22.00).

5.5. Відлов безпритульних та бродячих собак та котів окремими фізичними і юридичними особами забороняється, крім випадків, коли ці тварини проявляють явну агресію, яка загрожує здоров’ю людей.

6. Вимоги до умертвіння, поховання або утилізації померлихдомашніх тварин

6.1. Умертвіння тварин допускається:

- для припинення страждань тварини, якщо вони не можуть бути припинені в інший спосіб;

- за необхідності умертвіння новонародженого приплоду тварин;

- при регулюванні чисельності домашніх тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини, у разі неможливості застосування методів біостерилізації або біологічно обґрунтованих методів;

- за необхідності умертвіння окремих тварин, які хворі на сказ чи на інше особливо небезпечне захворювання або є носіями особливо небезпечного захворювання;

- за необхідності оборони від нападу тварини, якщо життя або здоров’я людей знаходиться в небезпеці.

6.2. При умертвінні домашніх тварин мають дотримуватися такі вимоги:

- умертвіння проводиться методами, що виключають передсмертні страждання тварин;

- приміщення, де проводиться умертвіння, повинно бути відокремлене від приміщення, де утримуються інші тварини;

- забороняється застосовувати негуманні методи умертвіння тварин, що призводять до загибелі від задушення, електричного струму, больових ін’єкцій, отруєння, курареподібних препаратів;

- умертвіння тварин, що страждають, проводиться негайно, якщо їх страждання неможливо припинити іншим чином.

6.3. Поховання померлих домашніх тварин, здійснюється за рахунок їхніх власників на місцях поховання, відведених у встановленому порядку з дотриманням санітарно-епідеміологічного та екологічного законодавства.

6.4. Забороняється позбуватись чи хоронити трупи домашніх тварин в інший спосіб, ніж це передбачено цими Правилами, чи у не відведених для цього місцях.

6.5. Поховання померлих безпритульних тварин здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету.

7. Продаж та придбання домашніх тварин

7.1. Дозволяється продаж та придбання домашніх тварин:

- на території власника тварини;

-в розплідниках племінних тварин, які зареєстровані у кінологічних, фенологічних та інших  організаціях;

- у притулках;.

- на спеціалізованих ринках, які обладнані відповідним чином згідно з ветеринарно-санітарними правилами для ринків.

7.2. Дозволяється відчуження цуценят віком не менше двох місяців, кошенят – трьох місяців.

8. Відповідальність осіб, що тримають собак, котів та інших тварин

8.1. За порушення вимог цих Правил громадяни, які є власниками собак, котів і хижих та домашніх тварин, несуть відповідальність у встановленому законодавством порядку, зокрема за :
- жорстоке поводження з тваринами, їх мордування або вчинення дій, що призвели до їх мучення, каліцтва чи загибелі;
- порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог;
- порушення правил благоустрою та забезпечення чистоти і порядку на території сільської ради;
- знищення або пошкодження зелених насаджень, або інших об’єктів озеленення на території сільської ради.

9. Здійснення контролю за виконанням Правил

9.1. Контроль за виконанням Правил здійснює виконавчий комітет сільської ради, сільський голова:

9.2. Управління ветеринарної медицини в Тальнівському районі:

- здійснює заходи з ведення систематичного обліку домашніх тварин та проведення їх щеплення, а також вакцинації та стерилізації;

- узгоджує утримання собак, котів та інших тварин юридичними особами на підприємствах, в установах, організаціях, розплідниках та інших об’єктах ;

- здійснює карантин підозрілих у захворюванні на сказ тварин, що нанесли ушкодження громадянам, іншим тваринам;

- накладає карантинні обмеження, затверджує план заходів щодо ліквідації осередку інфекційного захворювання серед тварин, здійснює контроль виконання карантинних заходів;

- здійснює організацію та проведення своєчасного щеплення тварин проти сказу на підвідомчій території.

- районна санітарно-епідеміологічна служба здійснює нагляд та прогнозує епідемічну ситуацію, пов’язану з зооантропонозними інфекціями на території сільської ради та надає пропозиції щодо її поліпшення, здійснює аналіз звернень населення за медичною допомогою з приводу укусів людей домашніми та іншими тваринами, складає акти про порушення вимог санітарно-епідемічного стану у сфері поводження з тваринами;

9.3.Органи внутрішніх справ здійснюють нагляд та вживають відповідних заходів у разі порушення законодавства про порядок поводження й утримання домашніх тварин.

9.4. Органи внутрішніх справ в порядку, встановленому Законом України «Про міліцію», мають право на застосування вогнепальної зброї до домашньої тварини в разі, якщо її поведінка створює загрозу для здоров’я людини.

Секретар сільської ради                                                                 Т.Драган