ПРОТОКОЛ  №02

засідання погоджувальної комісії щодо розгляду пропозицій, які мають спірні питання по проекту Генерального плану с.Майданецьке та с.Новомайданецьке Тальнівського району Черкаської області

від 05 липня 2018 року

 

На засіданні із 47 членів комісії присутні 34 особи:

Голова комісії – Свідерський Ю.В.

Заступник голови комісії – Заболотня Л.В.

Секретар комісії – Драган Т.М.

 

Члени комісії –  Капериз М.В. (сільський голова)

Кутова Л.Д.

Заболотній В.В.

Лисоконь М.П.

Носаль Р.О.

Кириченко М.В.

Миколенко Л.В.

Радченко Л.В.

Горбенко В.В.

Тельнов В.П.

Бабій Л.І.

Яловенко А.В.

Липкань В.М.

Мусієнко П.С.

Діденко Ю.І.

Чмут В.Г.

Шевченко А.І.

Квич В.А.

Шлапаченко Л.Й.

Книш А.М.

Пономаренко Ю.С.

Рейнюк І.І.

Рейнюк Ю.І.

Кихтенко С.Г.

Овчарук В.А.

Мегей А.М.

Мегей О.В.

Маховська Г.А.

Коваль В.А.

Коваль Б.В.

Винник В.В.

 

                                                  ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Обговорення пропозицій СТОВ «Колос», ПСП «Лідер» та ТОВ

«Майданецьке підприємство по відгодівлі худоби» до проекту

Генерального плану с.Майданецьке та с.Новомайданецьке Тальнівського району Черкаської області.

СЛУХАЛИ:

1.Звернення №1 від 02.07.2018 року СТОВ «Колос» з питання залишення за межами с.Майданецьке господарського двору сільськогосподарського підприємства з існуючими на ньому спорудами.

ВИСТУПИЛИ:

Капериз М.В., сільський голова, який повідомив, що в Генеральному плані населеного пунктупотрібно відобразити всю існуючу територію , а також перспективні території.

ГОЛОСУВАЛИ:

За пропозицію про те, щоб залишити за межами населеного пункту господарський двір з існуючими спорудами СТОВ «Колос»:

         «За»-34.

         «Проти»-0.

         «Утримались»-0.

СЛУХАЛИ:

2.Звернення №2 від 02.07.2018 року ТОВ «Майданецьке підприємство по відгодівлі худоби» з питання залишення за межами с.Майданецьке господарського двору сільськогосподарського підприємства з існуючими на ньому спорудами.

ВИСТУПИЛИ:

Капериз М.В., сільський голова, який повідомив, що в Генеральному плані населеного пунктупотрібно відобразити всю існуючу територію , яку використовує господарство.

ГОЛОСУВАЛИ:

За пропозицію про те, щоб залишити за межами населеного пункту господарський двір з існуючими спорудами ТОВ «Майданецьке підприємство по відгодівлі худоби»:

         «За»-34.

         «Проти»-0.

         «Утримались»-0.

СЛУХАЛИ:

3.Звернення №3 від 03.07.2018 року ПСП «Лідер» з питання залишення за межами с.Майданецьке господарського двору сільськогосподарського підприємства з існуючими на ньому спорудами.

ВИСТУПИЛИ:

Капериз М.В., сільський голова, який повідомив, що в Генеральному плані населеного пунктупотрібно відобразити всю існуючу територію , а також перспективні території.

ГОЛОСУВАЛИ:

За пропозицію про те, щоб залишити за межами населеного пункту господарський двір з існуючими спорудами ПСП «Лідер»:

         «За»-33.

         «Проти»-0.

         «Утримались»-0.

Пропозиція погоджувальної комісії по розгляду пропозицій, поданих СТОВ «Колос», ПСП «Лідер» та ТОВ «Майданецьке підприємство по відгодівлі худоби» до проекту Генерального плану с.Майданецьке  та с.Новомайданецьке Тальнівського району Черкаської області:

  1. Подати даний протокол розробнику документації проекту Генерального плану с.Майданецьке та с.Новомайданецьке Тальнівського району Черкаської області для послідуючого врахування та відповідних виправлень у проекті Генерального плану населених пунктів.
  2. Оприлюднити даний протокол погоджувальної комісії на офіційному веб-сайті Майданецької сільської ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

         «За»-34.

       «Проти»-0.

       «Утримались»-0.

 

Голова комісії                                                                     Ю.Свідерський

Секретар                                                                           Т.Драган