ЗАТВЕРДЖЕНО

Постановою Кабінету Міністрів України

від 25 травня 2011 р. N 583

 

                   ПРИМІРНА ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

Розпорядник ____________________________________________________ інформації (найменування розпорядника інформації) Запитувач ____________________________________________________ ( прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації, ____________________________________________________ прізвище, ім'я, по батькові представника організації - для юридичних ____________________________________________________ осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи, ____________________________________________________ поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон) ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" надати __________________________________________________________________ (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа) Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити): на поштову адресу _____________________________________________ (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, _____________________________________________ будинок, корпус, квартира) на електронну адресу _____________________________________________ за телефоном _____________________________________________ ________ ____________ (дата) (підпис)