МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                    ХХХІ СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                                РІШЕННЯ

 

20 вересня 2018 року

        с.Майданецьке    

              №31-9/УІІ

 

 

 

 

Про Перелік об’єктів комунальної власності,

що підлягають  приватизації (відчуженню) в 2018 році

 

        Відповідно до  статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в  Україні», Закону  України «Про приватизацію державного та комунального майна», Порядку  проведення електронних аукціонів для продажу об»єктів малої  приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 , керуючись  пунктами 10,12, 45, 46    Порядку  приватизації (відчуження) об’єктів комунальної власності  сільської ради та  проведення електронних аукціонів, затвердженого  рішенням сільської ради від 20.09.2018 № 31-7/УІІ, врахувавши пропозиції  постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна соціального розвитку села, охорони здоров»я, освіти, культури, виховання, соціального захисту населення сільська рада

ВИРІШИЛА :

     1.Затвердити Перелік об»єктів  комунальної власності, що підлягають  приватизації (відчуженню) в 2018 році :

      - комунальне нерухоме майно  – нежитлове приміщення колишнього дитячого садка, що розташоване за адресою с. Новомайданецьке, вул. Майданецька, буд.№9, загальною площею 340,3 кв.м. відповідно витягу з Державного реєстру від 15.12.2017 є  комунальною  власністю  територіальної  громади  таперебуває на балансі Майданецької сільської ради, балансовою вартістю 66018 гривень.

     2. Уповноважити  сільського голову М.Капериза  опублікувати  інформацію про  перелік  об’єктів, що підлягають приватизації  відповідно до п.46 Порядку  приватизації (відчуження) об’єктів комунальної власності  сільської ради та  проведення електронних аукціонів, затвердженого  рішенням сільської ради від 20.09.2018 № 31-7/УІІ в електронній торговій системі та на веб-сайті Майданецької сільської ради  протягом п’яти робочих днів з дати  затвердження  переліку.

     3. Взяти до відома, що:

     3.1. розглянувши  Техніко-економічнеобґрунтування доцільності відчуження  нежитлового приміщення колишнього дитячого садка  від 01.12.2017року, акт інвентаризації майна комунальної власності, що підлягає відчуженню від 04.12.2017року,  акт технічного стану будівлі від 04.12.2017року, протокол  № 21 засідання постійної  комісії з питань планування, бюджету та  фінансів від 05.12.2017р. щодо рекомендації сільській раді відчужити   нежитлове  приміщення колишнього дитячого садка, що розташоване за адресою – с. Новомайданецьке, вул.. Майданецька, буд.№9 Тальнівського району Черкаської області через аукціон, враховуючи  те,  що   нежитлове  приміщення колишнього дитячого садка не використовується, постійно зазнає негативного атмосферного впливу, потребує значного капітального ремонту та з метою наповнення бюджету сільської ради,  недопущення втрати цінності комунального майна, сільська рада прийняла  рішення від  05.12.2017 року № 21-4 / УП  про доцільність відчуження  комунального нерухомого майна – нежитлового приміщення колишнього

дитячого садка, що розташоване за адресою с. Новомайданецьке, вул. Майданецька, буд.№9;

     3.2. пунктом  2 рішення сільської ради  від  05.12.2017 року № 21-4 / УП було   встановлено  наступні умови відчуження приміщення колишнього дитячого садка    :

     1)Початкова ціна - згідно експертної оцінки, підтвердженої   звітом про вартість об’єкту оцінки, складеним експертом, який буде визначено згідно конкурсного відбору;   

     2) Переможець аукціону сплачує на користь  бюджету  сільської ради, витрати, понесені радою при виготовленні звіту експерта з оцінки комунального майна, в сумі, що зазначено в угоді на виконання робіт з  оцінки нерухомого майна;

     3) Оплатою послуг торгівельної організації за проведення аукціону комунального майна є початковий внесок учасника аукціону, який в подальшому стане  його переможцем.

     4) Початкові внески учасників аукціону, вносяться безпосередньо на рахунок торгівельної організації, яка проводить аукціон з продажу комунального майна;

     5) Сума коштів, яка повинна бути внесена переможцем аукціону, за виключенням початкового внеску, який є ще й оплатою послуг торгівельної організації за проведення аукціону, перераховується на рахунок місцевого бюджету Майданецької сільської ради;

    6) Земельна ділянка, що знаходиться під об’єктом нерухомого комунального майна, що відчужуються буде передана в довгострокову оренду переможцю аукціону, терміном на 49 років, для обслуговування та експлуатації будівлі;   

    7) Право власності щодо відчуженого комунального майна переходить до переможця аукціону з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу та його державної реєстрації в порядку встановленому чинним законодавством України;

    8) Передача об’єкту з комунальної власності, підготовка та проведення аукціону щодо продажу комунального майна, здійснюється в порядку, що застосовується до продажу об’єктів державної власності; 

     9) Доходи від відчуження об'єкту права комунальної власності  зараховуються  до    бюджету Майданецької  сільської ради    і  спрямовуються  на фінансування заходів, передбачених бюджетом  розвитку.

      4. Аукціонній комісії, утвореній  рішенням сільської ради, переглянути умови  продажу  приміщення колишнього дитячого садка, розробити свої  умови продажу відповідно до нині діючого законодавства України та подати їх на  затвердження  сільською радою.

             5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна соціального розвитку села, охорони здоров»я, освіти, культури, виховання, соціального захисту населення.

 

 

Сільський голова                                                                 М.Капериз

 

Опубліковано 20.09.2018