МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                  ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                  Р І Ш Е Н Н Я

27 січня 2015 року                 с.Майданецьке                          № 36-14/УІ

 

Про встановлення на 2015 рікмісцевих

податків – податку  на майно для об’єктів

житлової, нежитлової  нерухомості та  

транспортного податку

 

            Керуючись  статтями 140, 146 Конституції України,  Законом  України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ, відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань  бюджету, планування та  фінансів  , сільська рада                                         

ВИРІШИЛА :

1.Взяти до відома, що :

1.1. відповідно до підпункту  12.3.4. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України , рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом;

1.2. відповідно до підпункту 12.3.5. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України , у разі якщо сільська рада не прийняла рішення про встановлення  місцевих податків і зборів та акцизного податку в частині реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю;

1.3. відповідно до пункту 4 розділу П «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ,  органам місцевого самоврядування рекомендовано

у місячний термін з дня опублікування  Закону переглянути рішення щодо встановлення на 2015 рік податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) для об’єктів житлової нерухомості, а також прийняти та оприлюднити рішення щодо встановлення у 2015 році податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) для об’єктів нежитлової нерухомості,  податку  на майно (в частині транспортного податку) та акцизний  податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

    При цьому , Законом установлено, що в 2015 році до рішень місцевих рад про встановлення місцевих податків на 2015 рік не застосовуються вимоги, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

     2.  Внести зміни в рішення сільської ради від 23.05.2014 №31-3/УІ « Про  місцеві   податки  та  збори і ставки єдиного податку  в  2015  році» в частині встановлення  на  2015 рік на території села Майданецьке та Новомайданецьке   місцевого  податку нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомостіта  встановити  у 2015 році податок  на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки для об’єктів нежитлової нерухомості.

    3. Встановити, що нормами статті 267 Податкового кодексу України із змінами згідно Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ, введено  Транспортний податок  із  ставкою   з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, який  використовується  до 5 років і має об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

    4. Затвердити :

    4.1.Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомостіта податок   на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки,  для об’єктів нежитлової нерухомості

     (додаток 1);

       4.2. Положення про транспортний податок ( додаток 2).

   5. В зв’язку з тим, що відповідно до пункту 4 розділу П «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ, органам місцевого самоврядування не надано повноважень  щодо встановлення на 2015 рік без дотримання  процедури, визначеної підпунктом  12.3.4. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України, єдиного   податку, плати за землю та  місцевих зборів -   збору за місця для паркування транспортних засобів  та туристичного збору, вважати рішення сільської ради від  23.05.2014р.№ 31-3/УІ « Про  місцеві   податки  та  збори і ставки єдиного податку  в  2015  році» в частині ставок єдиного податку,  збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного  збору  чинним на 2015 рік.

    6. Визнати таким, що втратило чинність рішення сільської ради від 23.05.2014р. № 31-3/УІ  «Про  місцеві   податки  та  збори і ставки єдиного податку  в  2015  році» в частині збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності .

    7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

    8.  Дане рішення вступає в силу з дня  його оприлюднення.

 

 

Сільський голова                                                                Ю.Свідерський                                                                                                                                    

 Додаток № 1

                                                                                                 до рішення ради

                                                                               від 27.01.2015р.№36-14/УІ

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомостіта податок   на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки,  для об’єктів нежитлової нерухомості

 

Розділ І  Загальні положення

     1.1.  Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомостіта податок   на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки,  для об’єктів нежитлової нерухомості

(далі – Положення) розроблено на підставі статті  266Податкового кодексу України із змінами згідно Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ.

         Враховано, що:

- згідно  пункту 4 розділу П «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ,  в 2015 році до рішень місцевих рад про встановлення місцевих податків на 2015 рік не застосовуються вимоги, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

- згідно пункту 33 розділу 1 Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ,   на 2015 рік ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, не можуть перевищувати 1 відсоток мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр для об’єктів нежитлової нерухомості.

1.2.  Це положення є обов’язковим до виконання юридичними особами, фізичними особами (в тому числі нерезидентами), які є власниками житлової нерухомості.                                                                                                                    

 1.3. Відповідно до :

 підпункту 14.1.129. пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України :

-об’єкти житлової нерухомості – це будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фондута  дачні і  садові будинки;

підпункту 14.1.129.1.пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:

а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

в) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

г) котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

 підпункту 14.1.129.2. садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

 підпункту 14.1.129.3. дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку»;

 підпункту14.1.1291  об’єкти нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду.

У нежитловій нерухомості виділяють:

а) будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

б) будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

в) будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

г) гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

ґ) будівлі промислові та склади;

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

Розділ ІІ   Платники податку

   2.1.Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

   2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

Розділ Ш.  Об’єкт оподаткування

     3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

      3.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

Розділ 1У.  База оподаткування

    4.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

    4.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

     4.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

     Розділ У.  Пільги із сплати податку

     5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 70 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 140 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток    (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 200кв. метрів.

     5.2.Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

     5.3. Сільська рада має право  збільшити  граничну межу житлової нерухомості, встановленої Податковим кодексом України  ( 60 кв.м., або 120 кв.м., або 180 кв.м) , на яку зменшується база оподаткування.

     5.4. Сільська рада встановлює  пільги з податку, що сплачується на її території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими  статутами (положеннями).

    5.5.  Пільги з податку, що сплачується на  території сільської ради, з об’єктів житлової нерухомості для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів .

    5.6. Пільги з податку, що сплачується  з об’єктів житлової нерухомості  для фізичних осіб не надаються на:

- об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням сільської ради ;                                                                                                             

- об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

5.7.Пільги з податку, що сплачується  з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від  майна, яке є об’єктом оподаткування.

   5.8. Встановити, що  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів  не  житлової нерухомості не сплачується   з об’єктів  не житлової нерухомості, що перебуває у власності релігійних організацій , статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими  статутами (положеннями).

5.9.Сільська рада до 1 лютого поточного року подає  до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта  нерухомості відомості стосовно пільг, наданих нею.

    Розділ У1. Ставка податку

    6.1. Ставка податку для об’єктів житлової та нежитлової   нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюється  у   відсотках до  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування і становить :                                                                                                               

    Для житлової нерухомості:

   - 0,50 % - житловий будинок ;  квартира ; котедж ;

   - 0,25 %- прибудова до житлового будинку;  садові будинки; дачні будинки ;

    Для нежитлової нерухомості:

   - 1,00 % - будівлі готельні ;  будівлі торговельні ;  будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

  - 0,5 % - будівлі офісні, інші будівлі;

  - 1,00 % - магазини,  їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

  - 1,00 % - гаражі ;

  - 0,01 % - господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо.

        Розділ У11. Порядок обчислення суми податку

        7.1.Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.                                                                                                                    

    7.2. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного  об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» пункту 5.1. цього Положення,  та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» пункту 5.1. цього положення   та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних типів ( квартира та житловий будинок), у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в»  пункту 5.1. цього положення    та відповідної ставки податку;                                                   г) сума податку розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

     7.3. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

    Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

    Контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

    Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

     7.4. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;                                                                                                               

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

     У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

     7.5. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.                                                                                                                    

    7.6. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

    Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

     7.7.У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

     7.8. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

    Розділ У111.Порядок сплати податку

    8.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

     Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській місцевості через каси сільської  ради  за квитанцією про прийняття податків.

      Розділ 1Х. Строки сплати податку

     9.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації».

 

 

Секретар ради                                                                              Т.Драган

 

                                                                                                 Додаток № 2

                                                                                                 до рішення ради

                                                                                           від 27.01.2015 №36-14/УІ

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про транспортний  податок

 

       Розділ І  Загальні положення

     1.1.  Положення про транспортний податок (далі – Положення) розроблено на підставі статті  266 Податкового кодексу України із змінами згідно Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ.                                                                                                               

    Розділ П.  Платники податку

    2.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що  є об’єктами оподаткування.

     Розділ Ш. Об’єкт оподаткування

     3.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

 

     Розділ 1У. База оподаткування

    4.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування 

    4.2.  Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування .

     Розділ У.Податковий період

   5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

   5.2. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

    5.3.Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

     Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

      Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

    5.4. Органи внутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня 2015 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.

     З 1 квітня 2015 року органи внутрішніх справ зобов’язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

     Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

     5.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

      5.6.У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

        Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

      5.7.. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

     Розділ У1.Порядок сплати податку

    6.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

    6.2.Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

Секретар ради                                                                             Т.Драган

 

 

 


                              МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

               ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                              

                                            Р І Ш Е Н Н Я

 

 27 січня 2015 року           с.Майданецьке                      № 36-15/УІ

 

Про встановлення у 2015 році акцизного

податок з реалізації суб’єктами господарювання

роздрібної торгівлі підакцизних товарів

 

            Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, п.п. 12.4.4 п.12.4 ст.12 ,   п.п. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14, п.п. 212.1.11 п. 212.1 ст. 212,  п.п. 212.3.11 п. 213.1 ст. 213, п.п. 214.1.4 п. 214.1 ст. 214, п.п.215.3.10 п.215.3 ст.215  Податкового кодексу України, Законом  України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ, відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань  бюджету, планування та  фінансів  , сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

    1.Взяти до відома, що  підпунктом 215.3.10 пункту 215. 3 статті 215 Податкового кодексу України для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України, зафіксовано розмір ставки акцизного податку  у відсотках від вартості (з податком на додану вартість), у розмірі 5 відсотків.

   2. Встановити  у 2015 році ставку акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території сільської ради  у відсотках від вартості (з податком на додану вартість), у розмірі 5 відсотків.

    3.Затвердити Положення про акцизний  податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (додається).

    4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

     5. Дане рішення вступає в силу з дня  його оприлюднення.

 

 

Сільський голова                                                       Ю.Свідерський

 

 

                                                                                                  Додаток                                                                                                 

                                                                                                 до рішення ради

                                                                                     від 27.01.2015р.№36-15/УІ

 

                                               

П О Л О Ж Е Н Н Я

про акцизний  податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

 

Розділ І   Загальні положення

     1.1.  Положення про акцизний  податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (далі – Положення) розроблено на підставі  Податкового кодексу України із змінами згідно Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ.

Розділ П.  Платники податку та їх реєстрація контролюючими органами 

     2.1. Платниками цього податку є суб’єкти роздрібної торгівлі, які реалізують безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших суб’єктах господарювання громадського харчування, такі підакцизні товари: пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, товари, зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України ( далі – Кодексу), зокрема нафтопродукти, насамперед бензин та дизельне пальне, паливо моторне альтернативне, біодизель, скраплений газ тощо (п.п. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14, п.п. 212.1.11 п. 212.1 ст. 212 Кодексу). 

     2.2.Відповідно до п.п. 212.3.11 п. 213.1 ст. 213 Кодексу платниками податку є особи – суб'єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів. Такі суб’єкти підлягають обов'язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу зазначених вище підакцизних товарів.    Реєстрація здійснюється не пізніше граничного терміну подання декларації з акцизного податку за місяць, в якому здійснюється реалізація таких товарів. 

      2.3. Реєстрація контролюючими органами таких платників, як платників акцизного податку здійснюється автоматично при поданні ними декларації з акцизного податку до контролюючих органів, які територіально обслуговують адміністративно-територіальні одиниці, на яких розташовані пункти продажу підакцизних товарів.

Розділ Ш. Об’єкт оподаткування

         3.1.Об’єктом оподаткування є операції з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив, палива моторного альтернативного.

      Розділ 1У. База оподаткування

       4.1. Базою оподаткування є вартість (з податком на додану вартість) пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив, палива моторного альтернативного, що реалізуються через роздрібну торговельну мережу.

     База оподаткування – це вартість (з податком на додану вартість) реалізованих через роздрібну торговельну мережу підакцизних товарів (п.п. 214.1.4 п. 214.1 ст. 214 Кодексу).

      Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю.

    4.2. Датою виникнення податкових зобов'язань щодо реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України від 6 липня 1995 року №265/95-ВР “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” (далі – Закон №265), а у разі реалізації товарів фізичними особами - підприємцями, які сплачують єдиний податок, – дата надходження оплати за проданий товар (п. 216.9 ст.216 Кодексу).

     4.3. Згідно із Законом №265 розрахункова операція – це приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки – оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця.

Розділ У. Ставки акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів

     5.1. До повноважень сільської  ради  належить, зокрема, встановлення в межах, визначених Кодексом, ставок акцизного податку з реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (п.п. 12.4.4 п.12.4 ст.12 Кодексу).

    5.2. п.п.215.3.10 п.215.3 ст.215 Кодексу передбачено, що для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Кодексу, ставки податку встановлюються за рішенням сільської ради у відсотках від вартості підакцизних товарів (з податком на додану вартість) – у розмірі 5 відсотків.

    5.3. Відповідно до п.4 Розділу ІІ “Прикінцеві положення” Закону №71 органам місцевого самоврядування рекомендовано у місячний термін з дня опублікування цього Закону прийняти та оприлюднити рішення щодо встановлення у 2015 році ставок акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

    5.4.Згідно з п.п.12.3.5 п. 12.3 статті 12 Кодексу, якщо сільською радою не прийнято рішення про встановлення акцизного податку в частині реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що є обов'язковим відповідно до Кодексу, такий податок до прийняття рішення справляється виходячи з норм Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.          

Розділ У1. Подання декларації та сплати акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів

    6.1. Відповідно до п. 223.1 ст. 223 Кодексу базовий податковий період для сплати податку відповідає календарному місяцю.

    6.2.Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, подає щомісяця (не пізніше 20 числа наступного періоду) контролюючому органу за місцем реєстрації (тобто, за місцем розташування пункту продажу підакцизних товарів) декларацію з акцизного податку за формою, затвердженою у порядку, встановленому статтею 46 Кодексу (п.223.2 ст.223 Кодексу).

    6.3.Перше подання декларації за січень 2015 року здійснюється платниками акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів не пізніше 20 лютого 2015 року. 

    6.4. Суми податку перераховуються до бюджету суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Кодексом для подання податкової декларації за місячний податковий період (п.п. 222.3.1 п. 222.3 ст.222 Кодексу). 

   6.5. Інші питання щодо адміністрування акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив, вирішуються відповідно до норм, встановлених Податковим кодексом України.

 

 

Секретар ради                                                                        Т.Драган

               

 

                                      МАЙДАНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА

                     ТАЛЬНІВСЬКОГО    РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ                 

Р І Ш Е Н Н Я

 27 січня 2015   року                 с.Майданецьке                       № 36-17/VІ

 

 Про затвердження ставок

 земельного податку та

 розміру орендної плати на 2015рік

 

           Керуючись ст.269, 271, 272- 280, 284,  286, 288 Податкового Кодексу України ,          п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», технічною документацією з нормативної  грошової оцінки земель  сільської ради, виготовленою  ДП «Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» , затвердженою рішенням сільської ради від  29.03.2012  № 14/2289-1 , врахувавши зміни, внесені згідно Закону України від 27.03.2014 р.№1166  до статті 288 Податкового кодексу України щодо мінімального розміру орендної плати, з врахуванням  листа Тальнівської  об»єднаної державної податкової інспекції від 14.01.2015року №187/23-22-15-020 сільська рада

  ВИРІШИЛА  :

1.Взяти до відома, що:

1.1.відповідно  пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України, яким доповнено кодекс згідно Закону № 4834-У1 від 24.05.2012 року, норми рішення ради щодо затвердження  нормативної грошової оцінки земельних ділянок  застосовуються в разі, коли воно було офіційно  оприлюднене  до

15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому  планується  використання  нормативної грошової оцінки земель;

1.2.рішення сільської ради від  12.07.2012 № 16/6  «Про затвердження технічної документацією з нормативної  грошової оцінки земель села Майданецьке  та Новомайданецьке  Майданецької     сільської ради»  офіційно оприлюднене на дошці оголошень  сільської ради 15.07.2012року.

2. Затвердити ставки  податку  за  один гектар сільськогосподарських

угідь     у  відсотках  від  їх  нормативної  грошової оцінки у таких розмірах:

2.1. для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,1; в тому числі  по агрогрупах :

Рілля  - агрогруппа:   53Л     - 4978 х 3,997х1,756 х 0,1% = 34,94 грн за 1 га;

                                     55Л    - 4256 х 3,997х1,756 х 0,1% = 29,87 грн за 1 га;

                                    56Л      - 3212 х 3,997х1,756 х 0,1% = 22,54 грн за 1 га;

                                    210Л     - 4015 х 3,997х1,756 х 0,1% = 28,18 грн за 1 га;

                                    141       - 803 х 3,997х1,756 х 0,1% = 5,64 грн за 1 га

багаторічні насадження  - агрогруппа: 53Л - 5190 х 3,997 х 0,03% = 6,22 грн за 1 га;

                                              55Л - 4449 х 3,997 х 0,03% = 5,33 грн за 1 га;

                                              56Л – 3337  х 3,997 х 0,03% = 4,00 грн за 1 га;

                                              210Л – 3615 х 3,997 х 0,03% = 4,33 грн за 1 га;                                                 

сіножаті    - агрогруппа:     - 141        300 х 3,997 х 0,1% = 1,20 грн за 1 га;

                                             - 210Л     1765 х 3,997 х 0,1% = 7,05 грн за 1 га;

пасовища - агрогруппа        - 53Л      1888 х 3,997 х 0,1 %= 7,55 грн за 1 га;

                                               - 55Л      1613 х 3,997 х 0,1 %= 6,45 грн за 1 га;

                                              - 56Л      1005 х 3,997 х 0,1 %= 4,02 грн за 1 га;

                                              - 210Л      1613 х 3,997 х 0,1 %= 6,45 грн за 1 га

                                              - 141        304 х 3,997 х 0,1% = 1,22 грн за 1 га

2.2. - на забудовані землі  -  перша економіко-планувальна зона

квартал  - № 12   6,13 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 73,50грн за 1 га;

                  № 13   6,13 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 73,50грн за 1 га;

                  № 14   6,13 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 73,50грн за 1 га;

                   № 15   5,58 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 66,91грн за 1 га;

                  № 25   6,13 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 73,50грн за 1 га;

                  № 26   6,24 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 74,82грн за 1 га;

                  № 27   5,97 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 71,59грн за 1 га;

                  № 28   5,97 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 71,59грн за 1 га;

                  № 29   6,24 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 74,82грн за 1 га;

                            №30    6,24 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 74,82грн за 1 га

 землі комерційного використання -

 квартал  - № 29   14,91 х 3,997 х 1% х 10000 = 5959,53 грн за 1 га;

                   № 30    15,61 х 3,997 х 1% х 10000 = 6239,32 грн за 1 га

                   № 33    15,33 х 3,997 х 1% х 10000 = 6127,40 грн за 1 га

у кварталах №29,30 земельні ділянки під водним зеркалом

                                           2,98 х 3,997 х 1% х 25% х 10000 = 297,78 грн за 1 га;                                           

                      №31    6,13 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 73,50грн за 1 га

                      №32    6,13 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 73,50грн за 1 га

            №33    6,47 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 77,58 за 1 га                          

                      №34    6,47 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 77,58грн за 1 га

                      №35    6,47 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 77,58грн за 1 га

                      №36    6,47 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 77,58грн за 1 га

                      №37    5,85 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 70,15грн за 1 га

                      №38    5,58 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 66,91грн за 1 га

                      №39    5,69 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 68,23грн за 1 га

                      №43    6,24 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 74,82грн за 1 га

                      №44    5,63 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 67,51грн за 1 га

                      №45    5,97 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 71,59грн за 1 га

                      №46    5,85 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 70,15грн за 1 га

                      №47    5,30 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 63,55грн за 1 га

                      №48    5,97 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 71,59грн за 1 га

у кварталі №48 землі під МП "Полюс"

                                 15,61 х 3,997 х 1% х 10000 = 6239,32 грн за 1 га;

                      №49    5,69 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 68,23грн за 1 га

                      №50-52    5,69 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 68,23грн за 1 га 

                      №53-54    5,58 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 66,91грн за 1 га

                      №55         5,30 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 63,55 грн за 1 га

                      №56-57    5,58 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 66,91грн за 1 га

                      №58         5,41 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 64,87 грн за 1 га 

 

       - забудовані землі -   друга економіко-планувальна зона

    квартал №1           5,59 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 67,03грн за 1 га

                 №2            4,74 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 56,84грн за 1 га

                 №3-4         4,49 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 53,84грн за 1 га

                 №5-6         5,24 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 62,83грн за 1 га

                 №7            5,34 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 64,03грн за 1 га

                 №8-10       5,49 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 65,83грн за 1 га

 землі комерційного використання

 квартал  №8              13,10 х 3,997 х 1% х 10000 = 5236,07 грн за 1 га;

                №5              12,48 х 3,997 х 1% х 10000 = 4988,26 грн за 1 га

                 №11-22       4,99 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 59,84грн за 1 га

                 №23-24       5,09 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 61,03грн за 1 га

                 №40            4,84 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 58,04грн за 1 га

                 №41            4,74 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 56,84грн за 1 га

                 №42,59,60  4,84 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 58,04грн за 1 га

                 №61            4,74 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 56,84грн за 1 га

                 №62             4,84 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 58,04грн за 1 га                           

 школа                          4,53 х 3,997 х 1%  х 10000 = 1810,64грн за 1га

відділеня зв"зку           6,24 х 3,997 х 1%  х 10000 =2494,13грн за 1га

 

2.2.1.Затвердити ставки земельного податку в с.Новомайданецькому:

2.2.2 - на землі сільськогосподарського призначення:

Рілля  - агрогруппа:   53е     - 5219 х 3,997х1,756х 0,1% = 36,63грн за 1 га;

багаторічні насадження  - агрогруппа:  53е - 5468 х 3,997 х 0,03% = 6,56 грн за 1 га;

пасовища – агрогруппа: 53е – 1979 х 3,997 х 0,1% = 7,91 грн за 1 га

2.2.3. - на забудовані землі  - 

квартал  - № 1-7     5,84 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 70,03грн за 1 га;                 

 землі комерційного використання:

квартал - №2-3       13,85 х 3,997 х 1% х 10000 = 5535,85 грн за 1 га;                            

- для земель сільськогосподарського призначення, які надані в користування на умовах оренди громадянам – 3%

- для земель сільськогосподарського призначення (рілля), які надані в користування на умовах оренди суб"єктам підприємницької діяльності ФОП та юридичним особам – 5%

- під малими архітектурними формами – 3%

 

3. Ставка податку за земельні ділянки не сільськогосподарського призначення, нормативну  грошову оцінку яких проведено   встановлюється у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової  оцінки.

 

4.Звільнити від сплати земельного податку фізичних та юридичних осіб в межах граничних  норм ,  встановлених статтями 281, 282 Податкового Кодексу України .

 

5. Затвердити на 2015 рік  розмір орендної плати на земельні ділянки сільськогосподарського призначення (рілля, сіножаті пасовища) та земельні ділянки під водним фондом  3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

5.1. Орендна плата за надані в оренду водні об'єкти встановлюється в розмірі визначеному згідно  Методики,  затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28 травня 2013 року № 236 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об'єкти», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 986/23518.

 5.2.  Орендна плата за водойми встановлюється виключно у грошовій формі.        Сплата орендної плати за водний об'єкт не звільняє від сплати орендної плати за земельну ділянку під цим об'єктом.

 

6. Затвердити на 2015  рік розмір орендної плати на земельні ділянки комерційного призначення  3 % від нормативно грошової оцінки земельної ділянки 1 м2 земель населеного пункту сільської ради з урахуванням коефіцієнта індексації .

 

7.Орендна плата за землі промисловості, транспорту та зв’язку, та надані для розміщення та експлуатації об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, включаючи  технологічну інфраструктуру таких об’єктів ( виробничі приміщення, бази, розподільчі пункти ( пристрої), електричні підстанції, електричні мережі )  справляється в розмірі 3% відповідно показників грошової оцінки 1 м2  земель населених пунктів сільської ради з урахуванням коефіцієнта індексації .

 

8.Повторне відстеження результативності регуляторного акту провести до 01.12.2015року .

9.Секретарю сільської ради  Т.Драган  забезпечити оприлюднення даного рішення в засобах масової інформації та на  сайті  сільської  ради  .

10.Землевпоряднику сільської ради    після набрання чинності  направити копію даного рішення  в Тальнівську  ОДПІ.

11. Рішення набирає чинності після його оприлюднення, але  не раніше  ніж з  01.01.2015 року.

12. Визнати  таким , що  втратило  чинність з 01.01.2015 року  рішення сільської ради  від  31.12.2013  №28/9 « Прозатвердження ставокземельногоподатку та розміру орендної плати на 2014рік».

13. Контроль за виконанням даного  рішенням покласти на постійну  комісію сільської  ради  з питань планування  бюджетута  фінансів.

 

 

Сільський голова                                                             Ю.Свідерський

Опубліковано 30.01.2015

 


                                  МАЙДАНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                   ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                  Р І Ш Е Н Н Я

 

26 лютого 2015 року                 с.Майданецьке                          № 37-1/VІ

 

Про внесення змін до рішення сільської ради

від 27.01.2015 №36-14/VІ «Про  встановлення

на 2015 рікмісцевих податків – податку  на

майно для об’єктів житлової, нежитлової 

нерухомості та транспортного податку»

 

         Керуючись  статтями 140, 146 Конституції України,  Законом  України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ, відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26  Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи пропозиції депутатів сільської ради  та численні звернення суб’єктів господарювання  , сільська рада                                      

ВИРІШИЛА :

    1.Внести зміни до пункту 6.1. Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомостіта податок   на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки,  для об’єктів нежитлової нерухомості, затвердженого  рішенням сільської ради від  27.01.2015 №36-14/VІ  «Про встановлення на 2015 рік місцевих податків – податку  на майно для об’єктів житлової, нежитлової  нерухомості та  транспортного податку», виклавши його в новій редакції :

     « 6.1. Ставка податку для об’єктів житлової та нежитлової   нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюється  у   відсотках до  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування і становить :

       Для житлової нерухомості:

    - 0,50 % - житловий будинок ;  квартира ; котедж ;

   - 0,25 %- прибудова до житлового будинку;  садові будинки; дачні будинки;

       Для нежитлової нерухомості:

   - 1,00 % - будівлі готельні ;  будівлі торговельні ;  будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

   - 0,1 % - будівлі офісні, інші будівлі;

  - 0,50 - магазини,  їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

  - 1,00 % - гаражі ;

  - 0,01 % - господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо»

    2. Секретарю сільської ради Драган Т.М. направити копію цього рішення в Тальнівську OДПІ.

   3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

 

 

Сільський голова                                                                       Ю.Свідерський

Опубліковано 02.03.2015

 

 

                                    МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                    РІШЕННЯ

 

 31 березня 2015 року           с. Майданецьке                     №38-1/VІ

 

Про внесення змін у рішення

сільської ради  від 27.01.2015 №36-17/6

«Прозатвердження ставокземельного

податку та розміру орендної плати на 2015рік»

 

     Розглянувши Лист Державної фіскальної служби від 10.03.2015р. за №5551/5/99-99-15-03-02-15 щодо роз’яснення  можливості  встановлення  пільг по земельному  податку для бюджетних установ,  керуючись пунктами 24,  28   частини 1  статті 26Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до підпункту 7.4 пункту 7.1. статті 7, статтями 12, 30, 284  Податкового кодексу України із змінами, внесеними  Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ, врахувавши пропозиції постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів, сільська  рада

ВИРІШИЛА :

    1.Взяти до відома, що відповідно до :

    1.1. пунктів  7.2, 7.4. статті 7 Податкового кодексу України ( далі- ПКУ), під час встановлення податків  можуть передбачатися податкові пільги та порядок їх застосування, при цьому підстави для надання податкових пільг та порядок їх застосування визначаються виключно цим Кодексом;

    1.2. пункту 284.1. статті 284 ПКУ  органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

    Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

   Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни;

    1.3. підпункту 12.3.5. пункту 12.3. статті 12 ПКУ,  у разі якщо сільська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю;

    1.4. пункту 30.2. статті 30 ПКУ підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об'єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат;

    1.5.пункту 30.9.статті 30 ПКУ податкова пільга надається шляхом:

 а) податкового вирахування (знижки), що зменшує базу оподаткування до нарахування податку та збору;

б) зменшення податкового зобов'язання після нарахування податку та збору; в) встановлення зниженої ставки податку та збору;

г) звільнення від сплати податку та збору;

    1.6. пункту 4 розділу П «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ, встановлено, що в 2015 році до рішень місцевих рад про встановлення місцевих податків на 2015 рік не застосовуються вимоги, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

        1.7. підпункту 12.3.7.пунцту 12.3. статті 12 ПКУ , сільським радам не дозволяється встановлювати  пільгові ставки місцевих податків та зборів або звільняти  від сплати таких податків та зборів за  клопотаннями  конкретних  юридичних осіб,  фізичних осіб - підприємців і  громадян.

       2. Враховуючи, що сільською радою не прийнято та не подано відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки до 25 грудня 2014 року рішення щодо встановлення ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку на 2015 рік, такий  податок до прийняття рішення справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

    3. В зв’язку з прийняттям  сільською радою рішення  від 27.01.2015 №36-17/6 «Про затвердження ставок земельного податку та розміру орендної плати на 2015 рік», яке діє з дня його оприлюднення -  30.01.2015 року, внести зміни до пункту 5 цього рішення та викласти його в новій редакції:                                                                                                                         «5. Надати податкову пільгу шляхом звільнення  від сплати земельного податку:

5.1.фізичних  осіб в межах граничних  норм ,  встановлених статтею  281 ПКУ; 

5.2. органи державної влади та органи місцевого самоврядування , дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади , заклади культури,  освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, мета створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою діяльністю та  створені   для досягнення соціальних, культурних, освітніх,  управлінських цілей стосовно охорони здоров'я громадян, розвитку фізичної культури і спорту, задоволення духовних та інших нематеріальних потреб громадян, захисту прав, законних інтересів громадян і організацій, розв'язання суперечок і конфліктів, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних благ.

   При цьому врахувати, що головною  загальною особливістю, основним  результатом   їх діяльності є надання послуг.

   В разі, коли платники податку, які користуються пільгами з цього податку, самостійно не використовують (надають в оренду)  земельну ділянку, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

    Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.»

   4. Секретарю сільської ради оприлюднити дане рішення на офіційному сайті сільської ради та до 01.04.2015р. надати його копію в Тальнівську ОДПІ.

   5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

 

 

Сільський голова                                                                     Ю.Свідерський

Опубліковано 31.03.2015