РОТОКОЛ  №02

засідання погоджувальної комісії щодо розгляду пропозицій та зауважень до проекту Генерального плану с.Майданецьке та с.Новомайданецьке Тальнівського району Черкаської області від 05 липня 2018 року

 

На засіданні із 47 членів комісії присутні 34 особи:

Голова комісії – Свідерський Ю.В.

Заступник голови комісії – Заболотня Л.В.

Секретар комісії – Драган Т.М.

 

Члени комісії –  Капериз М.В. (сільський голова)

Кутова Л.Д.

Заболотній В.В.

Лисоконь М.П.

Носаль Р.О.

Кириченко М.В.

Миколенко Л.В.

Радченко Л.В.

Горбенко В.В.

Тельнов В.П.

Бабій Л.І.

Яловенко А.В.

Липкань В.М.

Мусієнко П.С.

Діденко Ю.І.

Чмут В.Г.

Шевченко А.І.

Квич В.А.

Шлапаченко Л.Й.

Книш А.М.

Пономаренко Ю.С.

Рейнюк І.І.

Рейнюк Ю.І.

Кихтенко С.Г.

Овчарук В.А.

Мегей А.М.

Мегей О.В.

Маховська Г.А.

Коваль В.А.

Коваль Б.В.

Винник В.В.

 

                                                  ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Обговорення пропозицій СТОВ «Колос»  до проекту Генерального плану с.Майданецьке та с.Новомайданецьке Тальнівського району Черкаської області.
 2. 2. Обговорення пропозиції  ТОВ»Майданецьке підприємство по відгодівлі худоби» до проекту Генерального плану с.Майданецьке та с.Новомайданецьке Тальнівського району Черкаської області.
 3.   3. Обговорення пропозиції жителів вулиць Набережна  та Новоодеська с.Майданецьке до проекту Генерального плану с.Майданецьке Тальнівського району Черкаської області/
 4.  4. Обговорення пропозиції  ПСП »Лідер» до проекту Генерального плану с.Майданецьке та с.Новомайданецьке Тальнівського району Черкаської області.
 5. 5. Обговорення пропозиції СФГ»Мрія» до проекту Генерального плану с.Майданецьке та с.Новомайданецьке Тальнівського району Черкаської області.

СЛУХАЛИ 1:

Звернення №1 від 28.02.2018 року СТОВ «Колос» з питання залишення за межами с.Майданецьке господарського двору сільськогосподарського підприємства з існуючими на ньому спорудами. Дані двори  площею 15,7080га, 3,5678га знаходяться в східній частині с.Майданецького та примикають до вулиць Колгоспної та Т.Г.Шевченка. 

ВИСТУПИЛИ:

Капериз М.В., сільський голова, який повідомив, що в Генеральному плані населеного пункту потрібно відобразити всю існуючу територію , а також перспективні території ,але керівництво підприємства вважає що їм краще залишити господарський двір за межами села. В зв»язку з тим, що в своїй господарській діяльності вони користуються уже виготовленими нормативними дозволами від державних органів управління та заключними договорами оренди де чітко значиться  термін «за межами населеного пункту» в адмінмежах Майданецької сільської ради.  Сільська рада не заперечує проти  даної пропозиції.

ВИРІШИЛИ :

 1. Залишити за межами населеного пункту Майданецьке господарський двір площею 15,7080га  та 3,5678га, який знаходиться в східній частині с.Майданецького з існуючими спорудами,  який використовує СТОВ «Колос».
 2. Рекомендувати   розробнику  ДП «УКРЦИВІЛЬБУД» внести зміни згідно п.1 цього рішення  до проекту Генерального плану с.Майданецьке та с.Новомайданецьке Тальнівського району Черкаської області:

Голосували :         «За»-34.

                                «Проти»-0.

                                «Утримались»-0.

СЛУХАЛИ 2:

Звернення №2 від 21.03.2018 року ТОВ «Майданецьке підприємство по відгодівлі худоби» з питання залишення за межами с.Майданецьке господарського двору сільськогосподарського підприємства з існуючими на ньому спорудами.  Даний  двір  площею 13,8982га  знаходяться в  південній частині с.Майданецького  на окраїні   вулиці Гагаріна. 

ВИСТУПИЛИ:

Капериз М.В., сільський голова, який повідомив, що в Генеральному плані населеного пунктупотрібно відобразити всю існуючу територію , яку використовує господарство, але керівництво господарства має своє бачення щодо внесення господарського двору в межі села. Відповідно до письмової пропозиції господарства,  в якій вказано що вони переконливо просять не вносити в межі села їх господарський двір , вз»язку з тим що виготовлені нормативні дозволи від державних органів управління де чітко значиться термін «за межами населеного пункту» , а також усно аргументують тим ,що при веденні господарської діяльності оформлення всіх документів краще коли двір знаходиться за межами села.

ВИРІШИЛИ:

1. Залишити за межами населеного пункту  Майданецьке господарський двір площею 13,8982га,   що знаходиться в південній частині села Майданецьке з існуючими спорудами, який використовує ТОВ «Майданецьке підприємство по відгодівлі худоби».

2. Запропонувати   розробнику ДП «УКРЦИВІЛЬБУД» внести зміни  згідно п.1 цього рішення до проекту Генерального плану с.Майданецьке та с.Новомайданецьке Тальнівського району Черкаської області

Голосували:         «За»-34.

                               «Проти»-0.

                               «Утримались»-0.

СЛУХАЛИ 3:

Звернення №3 від 21.03.2018 року  від жителів вулиць Набережна та Новоодеська   з питання  внесення в межі села  верхнього ставу площею 92,0га  який прилягає до вулиці Набережна  з однієї сторони та по вулицях Горовенка та Б.Хмельницького з іншої сторони.

ВИСТУПИЛИ:

Капериз М.В., сільський голова, який повідомив, що  під час громадських обговорень надійшло письмове звернення громадян села про внесення верхнього ставка в межі села так, як більша частина його знаходиться  по вулиці Набережній, тому вбачаємо більш доцільно внести в межі села , так як географічно він і є в межах села . Сільська рада не заперечує проти  даної пропозиції.

ВИРІШИЛИ :

1.Внести в межі села верхній став площею 92,0га , який знаходиться в  південній частині села Майданецьке .

2.Запропонувати   розробнику ДП «УКРЦИВІЛЬБУД» внести зміни згідно п.1 цього рішення  до проекту Генерального плану с.Майданецьке та с.Новомайданецьке Тальнівського району Черкаської області:

  Голосували :       «За»-34.

                                «Проти»-0.

                               «Утримались»-0.

СЛУХАЛИ 4:

Звернення №4 від 13.04.2018 року ПСП «Лідер» з питання залишення за межами с.Новомайданецьке господарського двору  площею 23,2га , який знаходиться в північно-східній частині с.Новомайданецького  з існуючими на ньому будівлями та спорудами.

ВИСТУПИЛИ:

Капериз М.В., сільський голова, який повідомив, що в Генеральному плані населеного пунктупотрібно відобразити всю існуючу територію , а також перспективні території.Але керівництво підприємства в важає що коли господарський двір знаходиться за межами населеного пункту  їм легше оримати дозволи  щодо їх діяльності.  Якщо внести в межі села то при цьому будуть порушені санітарно-гігієнічні норми, що призведе до знищення галузі тваринництва, так як дане підприємство займається саме тваринництвом.

ВИРІШИЛИ :

1. Залишити за межами населеного пункту господарський двір  площею 23,2га з існуючими спорудами  та будівлями , який використовує ПСП «Лідер», що знаходиться  в північно-східній частині с.Новомайданецьке.

  2.Запропонувати   розробнику ДП «УКРЦИВІЛЬБУД» внести зміни згідно п.1 цього рішення до проекту Генерального плану с.Майданецьке та с.Новомайданецьке Тальнівського району Черкаської області:

 Голосували:        «За»-34.

                              «Проти»-0.

                              «Утримались»-0.

СЛУХАЛИ 5:

Звернення №5 від 13.04.2018 року  СФГ «Мрія» з питання  внесення в межі села Майданецьке земельні ділянки загальною   площею 10,5га , які використовує господарство , що знаходяться в південній частині села Майданецьке та прилягають до вулиці Набережна.

ВИСТУПИЛИ:

Капериз М.В., сільський голова, який повідомив, що  під час громадських слухань щодо  розгляду проекту Генерального плану с.Майданецьке та с.Новомайданецьке Тальнівського району Черкаської області надійшло письмове зверненя керівництва СФГ»Мрія» , щодо внесення в межі земельних ділянок  площею 10,5га . так як в планах господарства є розвиток господарства, що буде сприяти розвитку села , створення робочих місць для жителів села та наповнення  сільського бюджету відрахуваннями та податками, що сплачуються господарством.

ВИРІШИЛИ :

 1. Внести в межі села земельні ділянки загальною площею 10,5га без зміни цільового призначення  та категорії землі  , якими користується СФГ»Мрія»  і які прилягають до вулиці Набережна  та знаходяться в південній частині села Майданецьке.
 2. Запропонувати   розробнику ДП «УКРЦИВІЛЬБУД» згідно п.1 цього рішення  внести зміни до проекту Генерального плану с.Майданецьке та с.Новомайданецьке Тальнівського району Черкаської області:

      Голосували :   «За»-34.

                              «Проти»-0.

                              «Утримались»-0.

Рішення  погоджувальної комісії по розгляду пропозицій, поданих СТОВ «Колос», ПСП «Лідер»  та ТОВ «Майданецьке підприємство по відгодівлі худоби», жителів вулиць Набережна та Новоодеська, СФГ»Мрія»  до проекту Генерального плану с.Майданецьке  та с.Новомайданецьке Тальнівського району Черкаської області:

 1. Подати даний протокол розробнику документації проекту Генерального плану с.Майданецьке та с.Новомайданецьке Тальнівського району Черкаської області ДП»УКРЦИВІЛЬБУД» для  врахування та внесення змін  у проект Генерального плану населених пунктів с.Майданецьке та Новомайданецьке Тальнівського району Черкаської області.
 2. Оприлюднити даний протокол погоджувальної комісії на офіційному веб-сайті Майданецької сільської ради як результат громадських слухань проекту  Генерального плану с.Майданецьке та Новомайданецьке.

ГОЛОСУВАЛИ:  «За»-34,        «Проти»-0,        «Утримались»-0.

 

Голова комісії                                                                Ю.В.Свідерський

Секретар                                                                      Т.М.Драган

 

Опубліковано 06.07.2018 року