Звіт про використання коштів сільського бюджету Майданецької сільської ради за 2012 рік

 

Відповідно до Закону України «Про державний бюджет України» Майданецька сільська рада є головним розпорядником коштів сільського бюджету. Діяльність сільської ради спрямована на виконання Конституції України, законів України, указів Президента України, нормативних актів Кабінету Міністрів України, державної та місцевої програм соціально-економічного й культурного розвитку. За 2012 рік до загального фонду сільського бюджету надійшло 1592105 гривень. в т.ч. дотація 521382 гривень, що дорівнює 111,8 % планових призначень та 666715 гривень до спеціального фонду сільського бюджету, що дорівнює 115,2 % планових призначень. Касові видатки по загальному фонду становлять 1237989 гривень, що дорівнює 76,9 % планових призначень, по спеціальному фонду – 560498 гривень, що становить 85,4 %. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2013 року становила 118764 гривні. Прострочена заборгованість становить 108728 гривень. Основну питому вагу 70,8 % загального обсягу видатків, становлять кошти на виплату заробітної плати та нарахування на фонд оплати праці. Інші напрямки використання коштів у структурі видатків сільської ради дорівнюють: оплата комунальних послуг і енергоносіїв - 3,7 %, придбання продуктів харчування, предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інших видатків – 25,5 %.

Сільський голова                                                 П.С.Мусієнко