МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХХVСЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

20 грудня 2018 року                    с.Майданецьке                       №35-29/VІІ

 

Про  сільськиий  бюджет  

на 2019 рік

 

Відповідно до підпункту 23 частини 1 статті 26 та пункту 1 статті 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтей 76,77 Бюджетного кодексу України, сільська рада

 ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2019 рік:

доходисільського бюджету у сумі 3 300 729 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 3 157 289гривень, доходи спеціального фонду сільського  бюджету   143 440гривень згідно з додатком 1  до цього рішення;

видаткисільського бюджету у сумі 3 300 729 гривень,у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 3 157 289гривеньтавидатки спеціального фонду сільського  бюджету  143 440гривень, згідно з додатком 3 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 10 000 гривень, що становить 0,   відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

 1. Затвердити бюджетні призначення  розпорядникам коштів

сільського бюджету на 2019 рік  у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих програму сумі 3 300 729 гривеньзгідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік:

 до доходів загального фонду сільського бюджету належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, а саме:

 • податок на майно;
 • надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності;
 • акцизний збір з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;
 • плата за надання адміністративних послуг;
 • державне мито в частині, що належить сільському бюджету;
 • єдиний податок;
 • інші доходи, що підлягають зарахуванню до сільського бюджету відповідно до законодавства.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік:

 у частині доходів є надходження, визначені статтями 691,    Бюджетного кодексу України, а також надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", а саме:

 • екологічний податок;
 • власні надходження бюджетних установ за рахунок коштів сільського бюджету.

7.Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільськогобюджету видатки загального фонду:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату; 

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

8. Доручити сільському голові Майданецької сільської ради здійснювати у 2019 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на вкладних (депозитних)  рахунках в установах банків з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду,  у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

9. Установити, що у 2019році відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України у бюджетному процесі на рівні сільського бюджету застосовують програмно-цільовий метод бюджетування.

10.  На виконання вимог статті 22 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”  розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) внесення в установленому порядку змін до паспортів бюджетних програм протягом бюджетного періоду;

3) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документівшляхом розміщення на своєму офіційному сайті;

5) взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;

6) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

7) у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання,  природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

11.В процесі виконання сільського бюджету дозволити сільському голові Майданецької сільської ради своїм розпорядженням, за погодженням із постійною комісією сільської ради з питань планування бюджету та фінансів за обґрунтованим поданням розпорядників коштів сільського бюджету здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в розписі бюджету та кошторисі в розрізі економічної класифікації видатків бюджету з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради.

Забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки, пов'язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

12.  Це рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.

13.  Додатки 1, 2, 3, 4, 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

14. Це рішення буде висвітлено на офіційному сайті сільської ради в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

15. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету і фінансів.

 

Сільський голова                                                                       М.Капериз