МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                     ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                  РІШЕННЯ

 

09 липня 2015 року                     с. Майданецьке                       № 40-1/УІ

 

Про виконання сільського

бюджету за перше півріччя 2015 року

 

         Заслухавши та обговоривши звіт головного бухгалтера сільської ради Лисоконь М.К. про виконання сільського бюджету за перше півріччя 2015 року, врахувавши висновки постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету і фінансів, сільська рада відмічає, що протягом звітного періоду виконкомом сільської ради, установами комунальної власності проведена робота по виконанню бюджету, поліпшенню соціально – економічної ситуації в населених пунктах. За перше півріччя 2015 року до сільського бюджету надійшло 920392 грн., з них 872209 грн. – кошти загального фонду та 48183грн. - кошти спеціального фонду. Видатки сільського бюджету проведені: по загальному фонду –1028229 грн.при плані 1605547грн. (64%), по спеціальному  фонду – 57150грн., до річного плану 116043грн. Керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України, пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в  Україні ”, за погодженням постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету і фінансів,  з метою забезпечення виконання завдань щодо мобілізації фінансових ресурсів до сільського бюджету та підвищення ефективності використання бюджетних коштів,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

             1.Затвердити звіт головного бухгалтера Лисоконь М.К. про виконання сільського бюджету заперше півріччя  2015року:

-  по загальному фонду по доходах  в сумі872209грн., по видатках –1028229 грн., з перевищенням видатків наддоходамив сумі156020 грн.;

-  по спеціальному фонду по доходах у сумі  48183грн., по видатках–57150грн., з перевищенням  видатків наддоходами в сумі8967грн.

 

            2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.

 

 

Сільський голова                                                        Ю.Свідерський 

Опубліковано 15.07.2015