МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

           ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                               ХХІХ СЕСІЯ УІ СКЛИКАННЯ

                                              Р І Ш Е Н Н Я

 

04 лютого 2014 року           с.Майданецьке                         №29/4

 

Про  сільський бюджет на 2014 рік

 

          Відповідно пунктів 2 статті 76, 77 Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 23,частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Установити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2014 рік          1987441 гривень.

         Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі  1762806

гривень,  спеціального фонду бюджету  224635 гривень. / додаток №1/  

2.Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2014 рік    у сумі 1987441 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 1762806 грн;

-  та видатків спеціального фонду бюджету у сумі 224635 грн,

за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів  /додаток №2/ та головними розпорядниками коштів  /додаток №3/ .

         3. Установити розмір  оборотного         касового залишку бюджетних коштів сільського бюджету на 2014 рік в сумі  2000 гривень.

        4.Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2014 рік / додаток №4/ 

По загальному фонду дотацію вирівнювання, що одержується з державного бюджету в сумі 496004  гривень.

По спеціальному фонду субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності в сумі 35135 гривень.

5. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму  153100 гривень (додаток №5).

  6.Затвердити перелік об»єктів, видатки на які у 2014 році будуть проводитися за рахунок бюджету розвитку (додаток №6)

7.Установити, що джерелами формування сільського бюджету у 2014 році є:

7.1.Загального фонду сільського бюджету:

-  податок на доходи фізичних осіб  що справляється на території села- 25%;

- плата за землю – 100%;

-місцеві податки і збори -100%;

-фіксований сільськогосподарський податок -100%;

-надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном що у комунальній власності – 100%;

-державне мито в частині,що належить сільському бюджету – 100%

-інші надходження ,передбачені законом.

7.2 Спеціального фонду сільського бюджету:

- збір за першу реєстрацію транспортного засобу в частині,що зараховується до сільського бюджету;

-  єдиний податок;

- власні надходження бюджетних установ,які утримуються за рахунок коштів сільського бюджету;

-  екологічний податок в частині що зараховується до сільського бюджету;

-  надходження до цільового фонду ,утвореного сільською радою.

Кошти спеціального фонду сільського бюджету витрачаються на заходи,передбачені законодавством.

8.Затвердити  перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою відповідно пункту 3 статті 76  Бюджетного кодексу України:

-оплата праці працівників бюджетних установ - /код 2110/;

-нарахування на заробітну плату/код 2120/;

-забезпечення продуктами харчування /код 2230/

- поточні трансферти населенню /код 2700/.

- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів /код     2620/.

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв /код 2270/.

9.Розпорядникам коштів сільського бюджету:

         - забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених  законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв”язку,які споживаються бюджетними установами;

  • затвердити  ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках  для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних  асигнувань.

10.В процесі виконання сільського бюджету дозволити сільському голові Майданецької сільської ради своїм розпорядженням, за погодженням із постійною комісією сільської ради з питань планування бюджету та фінансів за обгрунтованим поданням розпорядників коштів сільського бюджету здійснювати перерозподіл та уточнення видатків, затверджених цим рішенням за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду  сільського бюджету з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради.

11.Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід»ємною частиною.

 

 

Сільський голова                                                           Ю.Свідерський

 

 Опубліковано 06.02.2014р