МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

           ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                              Р І Ш Е Н Н Я

24 грудня 2015року           с.Майданецьке                         №3-17/УІІ

 

Про  сільський бюджет на 2016 рік

          Відповідно до підпункту 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 76,77 Бюджетного кодексу України, сільська рада 

ВИРІШИЛА:

     1. Визначити на 2016 рік:

- доходи сільського бюджету у сумі 1600276,00 гривень ,в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 1500276,00грн ,доходи спеціального фонду 100000,00грн згідно з додатком №1 цього рішення;

- видатки сільського бюджету у сумі 1600276,00 грн в тому числі видатки загального фонду 1500276,00 грн. ,видатки спеціального фонду 100000,00грн.;

- збалансований сільський бюджет згідно з додатком 2 цього рішення.

      2. Затвердити бюджетні призначення розпорядникам коштів сільського бюджету на 2016 рік у сумі 1600276,00грн., в тому числі обсяг по загальному фонду бюджету у сумі 1500276 грн. та по спеціальному фонду бюджету у сумі 100000 грн. згідно з додатком 3 цього рішення.

  3.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів  сільського бюджету у сумі 5000,00 грн.

  4. Затвердити на 2016 рік:

- міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

  5.Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільськогобюджету на 2016 рік за їх економічною  структуроювідповідно статті 55 Бюджетного кодексу України:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню.

   6. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію регіональних програм на загальну суму 482000,00  гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

   7. Розпорядникам коштів сільського бюджету:

- забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах:

 на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

      - затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.;

     - брати бюджетні зобов»язання у 2016 році з врахуванням необхідності виконання зобов»язань минулих років, взятих на облік в управлінні Державної казначейської служби України в Тальнівському районі, в межах відповідних бюджетних асигнувань.   

      8. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2016 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а саме:

- податок на майно;

- надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності;

- акцизний збір з реалізації суб»єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

- державне мито в частині, що належить сільському бюджету;

-  єдиний податок – 45%;

- екологічний податок;

- інші доходи, що підлягають  зарахуванню до сільського бюджету відповідно законодавства.

       9. Установити, що джерелами фінансування спеціального фонду сільського бюджету на  2016 рік в частині доходів є:

- власні надходження бюджетних установ за рахунок коштів сільського бюджету;

- батьківська плата.

      10. В процесі виконання сільського бюджету  дозволити  сільському голові Майданецької сільської ради своїм розпорядженням за погодженням із постійною комісією сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів за обґрунтованим поданням розпорядників коштів сільського бюджету здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в розписі бюджету та кошторисі в розрізі економічної класифікації видатків бюджету з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради.

          Забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету на:

- оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

- видатки, пов»язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

       11.  Додатки № 1,2,3,4,5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

       12. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів.    

 

Сільський голова                                                                      М.Капериз

Опубліковано 28.12.2015