МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

           ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                              Р І Ш Е Н Н Я

 

23 грудня 2016року               с.Майданецьке                         №13-12/УІІ

 

Про  сільський бюджет на 2017 рік

 

          Відповідно до підпункту 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 76,77 Бюджетного кодексу України, сільська рада 

ВИРІШИЛА:

1.Визначити на 2017 рік:

- доходи сільського бюджету у сумі 2767877 грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету - 2637177 грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету - 130700 грн. згідно з додатком 1 цього рішення;

- видатки сільського бюджету у сумі 2767877., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету - 2637177 грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету - 130700 грн.;

- збалансований сільський бюджет згідно з додатком 2 цього рішення.

 2.Затвердити бюджетні призначення розпорядникам коштів сільського бюджету на 2017 рік у сумі 2767877 грн., у тому числі обсяг по загальному фонду бюджету у сумі 2637177 грн. та по спеціальному фонду бюджету у сумі 130700 грн. згідно з додатком 3 цього рішення.

         3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 5000 грн.

        4.Затвердити на 2017 рік:

- міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою :

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню.        

          6.Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію регіональних програм на загальну суму 1205900 грн. згідно з додатком 5 до цього рішення.

7.Розпорядникам коштів сільського бюджету:

- забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах:

на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених  законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв"язку, які споживаються бюджетними установами;

- затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

- брати бюджетні зобов"язання у 2017 році з врахуванням необхідності виконання зобов"язань минулих років, взятих на облік в управлінні  Державної казначейської служби України у Тальнівському районі, в межах відповідних бюджетних асигнувань;

- обслуговувати кошти сільського бюджету у 2017 році  в управлінні  Державної казначейської служби України у Тальнівському районі.

8.Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік:

До доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а саме:

- податок на майно;

- надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності;

- акцизний збір з реалізації суб»єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

- державне мито в частині, що належить сільському бюджету;

- єдиний податок

- інші доходи, що підлягають зарахуванню до сільського бюджету відповідно до законодавства.

 9.Установити, що джерелами фінансування спеціального фонду сільського бюджету на 2017 рік у частині доходів є:

- екологічний податок.

- власні надходження бюджетних установ за рахунок коштів сільського бюджету;

- батьківська плата.

10.В процесі виконання сільського бюджету дозволити сільському голові Майданецької сільської ради своїм розпорядженням, за погодженням із постійною комісією сільської ради з питань планування бюджету та фінансів за обгрунтованим поданням розпорядників коштів сільського бюджету здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в розписі бюджету та кошторисі в розрізі економічної класифікації видатків бюджету з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради.

Забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами районного бюджету на :

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки, пов"язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

11.Доручити сільському голові Майданецької сільської ради здійснювати у 2017 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах в банківських установах у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.

12.Додатки № 1,2,3,4,5 до цього рішення є його невід»ємною частиною.

13. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету і фінансів.

 

Сільський голова                                                                        М.Капериз