МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                     ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                  РІШЕННЯ

 

16 жовтня 2015 року                    с. Майданецьке                       № 43-1/УІ

 

Про виконання сільського

бюджету за  дев»ять місяців 2015 року

 

         Заслухавши та обговоривши звіт головного бухгалтера сільської ради Лисоконь М.К. про виконання сільського бюджету за дев»ять місяців 2015 року, врахувавши висновки постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету і фінансів, сільська рада відмічає, що протягом звітного періоду виконкомом сільської ради, установами комунальної власності проведена робота по виконанню бюджету, поліпшенню соціально – економічної ситуації в населених пунктах. За 9 місяців 2015 року до сільського бюджету надійшло 1662914грн., з них 1584290 грн. – кошти загального фонду та 78624грн. - кошти спеціального фонду. Видатки сільського бюджету проведені: по загальному фонду –1548993грн.при плані 1976700грн. (78,4%), по спеціальному  фонду – 108065грн., до річного плану 128952грн. Керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України, пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в  Україні ”, за погодженням постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету і фінансів,  з метою забезпечення виконання завдань щодо мобілізації фінансових ресурсів до сільського бюджету та підвищення ефективності використання бюджетних коштів,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

             1.Затвердити звіт головного бухгалтера Лисоконь М.К. про виконання сільського бюджету задев»ять місяців  2015року:

-  по загальному фонду по доходах  в сумі1584290грн., по видатках –1548993 грн., з перевищенням доходів надвидаткамив сумі35297грн.;

-  по спеціальному фонду по доходах у сумі  78624грн., по видатках–108065грн., з перевищенням  видатків наддоходами в сумі29441грн.

            2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                              Ю.Свідерський 

Опубліковано 19.10.2015